Ga naar inhoud
 • 0

Stamrecht BV

Stamrecht BV opgericht van bescheiden omvang. Mijn inschatting is dat het omslagpunt rond 75K in mijn geval (ziek en arbeidsongeschikt) zeer fors lager ligt. Ik wil de jaarstukken en boekhouding helemaal zelf uitvoeren, maar weet niet zo goed waar te beginnen. Goede ideen over welke boeken (en software) mij uitleg geven zijn van harte welkom! Ik denk dat simpelweg een voorbeeldbalans voor StamrechtBV al een goed vertrekpunt zou zijn.

 

Mijn nadruk blijft liggen op het minimaliseren van de uitgaven. Zelfs de goedkopere kantoren zijn al 'zonde geld', vind ik.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

het is heel simpel, een gewone boekhouding.

Als je stamrecht wordt gestort, boek je:

bank xxx (debet)

a/ stamrechtverplichting xxx (credit)

 

nu kan je met dat geld doen en laten wat je wilt. pas als je je zelf salaris uitkeert vanuit je stamrechtgeld, en dus niet vanuit je winst, hoef je loonbelasting in te houden.

 

Voorbeeld:

je keert jezelf 10.000 uit, tegen 52% belasting:

 

stamrechtverplichting 10.000

a/ te betalen loonbelasting 5.200 (credit)

a/ bank 4800 (credit)

 

succes en plezier!

 

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

aan jezelf uitkeren via de bank of in rekening courant met je bv, maakt niets uit. de belastingdiens stelt als eis dat de stamrechtverplichting apart wordt geadministreerd. doe je dit dus via een aparte grootboekrekening, dan ben je klaar. de rest is een kwestie van 'gewone' boekhouding.

 

succes en plezier!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Beste VC coach,

 

Bedankt voor je duwtje op weg naar de oplossing voor mijn probleem. Wellicht heb je ook een goede titel van literatuur op het gebied van fiscale administratie van een Stamrecht BV of Beleggings BV oid? Of een ander idee? En bestaat er wellicht zoiets als 'boekhouden voor dummies' om alvast even aan te geven dat ik inschat wel degelijk potentie te hebben maar alweer heeeel lang geleden boekhouden/balansen heb gemaakt.

Link naar reactie
 • 0

Google maar eens op stamrecht bv, dan kom je een hoop te weten.

 

Daarnaast is er fiscaal niets byzonders aan. Uitsluitend indien je jezelf salaris uitkeert uit de stamrechtverplichting, ben je loonbelasting verschuldigd. Beschouw het maar als werkkapitaalfinanciering.

 

Succes en plezier!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

en hierbij nog één keer boekhouden voor dummies:

 

balans: staat van bezittingen en schulden.

v&w: verlies en winst of resultatenrekening oftewel kosten en opbrengsten.

 

op de balans staan debet (links) de bezittingen van de firma.

op de balans staan credit (rechts) de schulden van de firma.

op de resultatenrekening staan debet (links) de kosten van de firma.

op de resultatenrekening staan credit (rechts) de opbrengsten van de firma.

 

ingewikkelder is het niet. ;D

 

Succes en plezier!

 

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

het is heel simpel, een gewone boekhouding.

Als je stamrecht wordt gestort, boek je:

bank xxx (debet)

a/ stamrechtverplichting xxx (credit)

 

nu kan je met dat geld doen en laten wat je wilt. pas als je je zelf salaris uitkeert vanuit je stamrechtgeld, en dus niet vanuit je winst, hoef je loonbelasting in te houden.

 

Voorbeeld:

je keert jezelf 10.000 uit, tegen 52% belasting:

 

stamrechtverplichting 10.000

a/ te betalen loonbelasting 5.200 (credit)

a/ bank 4800 (credit)

 

succes en plezier!

 

 

de te gerbuiken grootboekrekeningen zijn dus:

bank;

rekening courant dga;

aandelenkapitaal;

stamrechtverplichting.

vervolgens krijg je natuurlijk meer grootboekrekeningen zodra je inkomsten en/of uitgaven doet.

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Hartelijk dank voor de info. Toch nog een vraag. De stamrecht bv gaat het geld beleggen in aandelen en opent daarvoor een aparte beleggingsrekening bij een bank waar (een deel) van het ontvangen stamrecht wordt overgeboekt.

Welke journaalpost hierbij? Moet elke mutatie in de beleggingsrekening terug te zien zijn in de stamrecht bv of kan dat aan het eind van het boekjaar en zo ja welke jp?

 

Bij voorbaat dank!

 

 

Link naar reactie
 • 0

je krijgt dus een nieuwe grootboekrekening "beleggingsrekening".

de journaalpst luidt dan:

beleggingsrekening (debet)

a/ bank (credit).

 

gegeven je vraag, raad ik je aan toch een DRINGEND aan een administratiekantoor of boekhouder in te huren. Die moet met een paar uur per jaar alles voor je kunnen boeken. Juist bij een stamrecht, is het belangrijk dat je alles doet conform de belasting-regeltjes. Je moet er niet aan denken dat de belastingdienst achteraf correcties op je stamrecht gaat aanbrengen, die je veeeeeeeeel geld gaan kosten.

 

Succes!

 

 

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Het eind van het jaar nadert en het wordt daarom tijd voor het opstellen van jaarcijfers voor mijn stamrecht BV. Ik weet dat ik de stamrechtverplichting moet "oprenten".

 

Kan iemand mij vertellen met welk oprentingspercentage en hoe ik dat dan verwerk in de administratie?

 

Ik heb uitgebreid ge-googled maar kon hier niets over vinden

 

bedankt!

Link naar reactie
 • 0

Bij onze stamrecht BV is mij dat door een fiscaal jurist als volgt uitgelegd.

 

Je moet in ieder geval elk jaar dezelfde systematiek kiezen, dat is verplicht.

 

Maar als je zou kiezen voor een vast percentage (bijvoorbeeld 4 of 5%), dan zit je daaraan vast, ook als inmiddels de marktrente daar ver onder zit, en je met je kapitaal die rente helemaal niet kunt halen.

 

Daarom is bij onze stamrecht BV gekozen voor het U-rendement. Die wordt elk jaar door de bevoegde instanties vastgesteld en ligt wat onder de marktrente. Dus je kunt dan mooi meebewegen met de markt. Daarover is op Google wel wat te vinden (intypen tussen aanhalingstekens).

 

Overigens, wij hebben alle jaarlijkse sores uitbesteed (jaarrekening opmaken, notulen algemene vergadering van aandeelhouders en aangifte vennootschapsbelasting) voor € 370,00 ex b.t.w. per jaar. Alleen nog af en toe een toegestuurd papiertje tekenen. Misschien dat ik het over een paar jaar wel zelf ga doen, maar in het begin is dat toch wel lekker. Ik kan die tijd beter besteden, en ook rendabeler trouwens, ik doe liever iets waar ik wel verstand van heb. Overigens, de boekhouding van de v.o.f. heb ik wel zelf opgezet en uitgevoerd (simpel hoor, geen personeel in dienst), maar daar heb je zelf ook profijt van, daardoor leer je veel van de financiële kant van je bedrijf.

 

Mieke

 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Edo,

hartelijk dank voor het antwoord. Ik kom er echter nog steeds niet helemaal uit omdat ik niet weet hoe ik debet moet boeken op het lopend boekjaar. Hieronder is het rekeingschema dat ik gebruik:

 

0200 inventaris       BALANS

0400 auto       BALANS

0600 aandelen vermogen    BALANS

0610 winst reserve    BALANS       

0700 schuld stamrecht    BALANS

0800 leningen o/g    BALANS

0810 leningen u/g    BALANS

1000 kas       BALANS

1100 bank       BALANS

1300 Debiteuren    BALANS

1400 Crediteuren    BALANS

1410 BTW inkooprekening 1    BALANS

1420 BTW inkooprekening 2    BALANS

1460 BTW verkooprekening 1    BALANS

1470 BTW verkooprekening 2    BALANS

1500 loonheffing belastingdienst    BALANS

1510 premies uwv    BALANS

1520 pensioen premies    BALANS

1530 effecten rekening    BALANS

1800          BALANS

1850 bankrekening prive      BALANS

1900 te betalen vennootschapbel.    BALANS

2000 Tussenrekening inkopen    BALANS

2100 netto loon BALANS

2900 Periodecorrectierekening    BALANS

4000 personeels kosten    RESULTAAT

4200 auto kosten    RESULTAAT

4300 verkoop kosten    RESULTAAT

4600 rente kosten    RESULTAAT

4650 bank kosten    RESULTAAT

4700 algemene kosten    RESULTAAT

4800 afschrijvingen    RESULTAAT

4910 afboeking crditeuren    RESULTAAT

8000 Opbrengst man.consultancy    RESULTAAT

8050 opbrengst beleggingen    RESULTAAT

8110 Kred.bep/ordertoesl/afrond    RESULTAAT

8900 factuurkortingen    RESULTAAT

8950 artikelkortingen     RESULTAAT

8960 Afboeking debiteuren    RESULTAAT

9000 rente opbrengsten    RESULTAAT

9980 Omrekenverschillen euro    BALANS

9990 Afboekingen balieverkoop    RESULTAAT

9999 RESULTAAT BOEKJAAR: 2004 BALANS

 

De vraag is dus: welk rekeningnumme moet ik gebruiken voor een boeking "resultaat lopend jaar"

 

bedankt!

 

 

Link naar reactie
 • 0

1. ik ben geen boekhouder of accountant, dus geen garanties.

2. ik zou het debiteren op "8050 opbrengst beleggingen".

 

Ik krijg over een week of 3 mijn jaarrekening 2005 van mijn accountant, ik zal eens kijken hoe hij dat heeft geboekt.

 

succes!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Beste Edo,

hartelijk dank voor het antwoord. Ik kom er echter nog steeds niet helemaal uit omdat ik niet weet hoe ik debet moet boeken op het lopend boekjaar. Hieronder is het rekeingschema dat ik gebruik:

 

0200 inventaris BALANS

0400 auto BALANS

0600 aandelen vermogen BALANS

0610 winst reserve BALANS

0700 schuld stamrecht BALANS

0800 leningen o/g BALANS

0810 leningen u/g BALANS

1000 kas BALANS

1100 bank BALANS

1300 Debiteuren BALANS

1400 Crediteuren BALANS

1410 BTW inkooprekening 1 BALANS

1420 BTW inkooprekening 2 BALANS

1460 BTW verkooprekening 1 BALANS

1470 BTW verkooprekening 2 BALANS

1500 loonheffing belastingdienst BALANS

1510 premies uwv BALANS

1520 pensioen premies BALANS

1530 effecten rekening BALANS

1800 BALANS

1850 bankrekening prive BALANS

1900 te betalen vennootschapbel. BALANS

2000 Tussenrekening inkopen BALANS

2100 netto loon BALANS

2900 Periodecorrectierekening BALANS

4000 personeels kosten RESULTAAT

4200 auto kosten RESULTAAT

4300 verkoop kosten RESULTAAT

4600 rente kosten RESULTAAT

4650 bank kosten RESULTAAT

4700 algemene kosten RESULTAAT

4800 afschrijvingen RESULTAAT

4910 afboeking crditeuren RESULTAAT

8000 Opbrengst man.consultancy RESULTAAT

8050 opbrengst beleggingen RESULTAAT

8110 Kred.bep/ordertoesl/afrond RESULTAAT

8900 factuurkortingen RESULTAAT

8950 artikelkortingen RESULTAAT

8960 Afboeking debiteuren RESULTAAT

9000 rente opbrengsten RESULTAAT

9980 Omrekenverschillen euro BALANS

9990 Afboekingen balieverkoop RESULTAAT

9999 RESULTAAT BOEKJAAR: 2004 BALANS

 

De vraag is dus: welk rekeningnumme moet ik gebruiken voor een boeking "resultaat lopend jaar"

 

bedankt!

 

 

 

Waarvoor staat nummer 1800?

Resultaat lopend boekjaar kun je een rekening nummer voor maken (zelf zou ik daarvoor een nieuw grootboek aanmaken).

Met vriendelijke groet,

Mark Scholten

Link naar reactie
 • 0

Hier houdt mijn boekhoudkennis helaas op.

 

Ik herinner me dat we ook iemand op HL hebben die een andministratieforum runt. Wellicht kan je daar even naar zoeken.

 

Zeker met stamrechtverplichtingen loont het de moeite toch even met een professione boekhouder te praten, bij foutieve interpretaties kan de fiscus wel eens heel lastig worden.

 

Succes!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Beste GDH,

 

Venture Capital reageerde op je vraag over de boekhoudkundige verwerking van het oprenten dat er een memoriaalboeking moet plaatsvinden. De kostenpost moet ten laste van het resultaat van het jaar 2005 worden gebracht.

 

Ik ben het met hem eens dat de boeking uit twee delen moet bestaan:

"rentelasten Stamrecht" (resultatenrekening)

Aan "0700 Schuld Stamrecht" (balansrekening)

 

In jouw rekeningschema kun je het tweede deel boeken op een afzonderlijke rekening in de buurt van rekening 4600, bijv 4650 rentelasten Stamrecht.

 

Succes!

 

Arjan

www.aimin.nl

Link naar reactie
 • 0

Streamserve,

 

Een rekening 1800 zoals vermeld in het rekeningschema van GDH is bedoeld voor de invoer van een beginbalans.

 

Bij de eerste invoer van een administratie kan het voorkomen dat er al een banksaldo is, er al openstaande facturen (zowel inkomend als uitgaand) zijn. Vaak worden voor voorstaande mutaties aparte dagboeken gebruikt zoals het bankboek, het inkoopboek en het verkoopboek. Bij een goede administratie kun je alleen via deze dagboeken op de grootboekrekeningen bank, debiteuren en crediteuren boeken. Dit is ter bescherming van de subadministratie.

 

Kortom, de rekening is een tussenrekening. Als het goed is is het saldo van een dergelijke rekening nihil. Zo niet, dan valt er het een en ander uit te zoeken!

 

Sorry, een beetje technisch verhaal.............. 8), maar let op: het saldo moet nihil zijn!

 

Arjan

 

 

www.aimin.nl

Link naar reactie
 • 0

zoald Arjen zegt, 4600 is prima.

 

Mijn gedachtengang was, als je het debiteert op 8050, de rekening waar (credit) de beleggingsopbrengsten van je stamrechtkapitaal wordn geboekt, je op één grootboekrekening de baten en de lasten van je stamrecht kan zien en je dus kan zien of je goed of slecht belegd hebt.

 

Als het maar in je resultatenrekening terecht komt, anders zal de fiscus zeker corrigeren.

 

toch maar even een boekhouder?

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Beste Edo, Mark, Arjan

 

erg bedankt voor jullie reacties!

Het is mij nu duidelijk, ik doe de tegenboeking op een nieuw rekeningnr. 4610 (rente rentelasten stamrecht)

 

Arjan: reknr. 1800 is inderdaad nihil

 

Edo: je hebt gelijk ik kan wellicht beter een boekhouder raadplegen, maar vind dit veel leuker en hier leer ik veel van.

 

nogmaals bedankt allemaal!

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb afgelopen maandag via de kantonrechter een flinke ontslagvergoeding ontvangen. Nu wil ik dit bedrag in een stamrecht bv laten storten zodat ik met dit geld kan gaan werken. Ik wil het invensteren in een eigen onderneming of er mee gaan werken in de vorm van beleggingen en aandelen. Ik ben op zoek naar een goede fiscalist. Hoe kan ik deze vinden via internet? Ik heb veel vragen en wil deze eerst beantwoord zien voordat ik verder ga. Bvd.

Link naar reactie
 • 0

Het geld dient dan direct in de stamrecht bv gestort te worden.

Het mag dus NIET eerst op je eigen rekening komen.

Ook de bv moet er al zijn, je mag het stamrecht NIET voor de kapitaalstorting in de bv gebruiken.

 

Ik hoop voor je dat het geld pas binnenkort wordt gestort, je moet dus een brief sturen aan de ex-werkgever dat je het geld BRUTO (zonder inhoudingen) op je bv gestort wil hebben.

 

Ook hier geldt, ga niet zelf prutsen maar zoek per direct een goede boekhouder/administratiekantoor/... Een echte fiscalist is niet nodig , zolang je boekhouder maar ervaring met str heeft.

 

als je je zaakjes niet goed vooraf hebt geregeld, loop je het risico dat de fiscus meteen 52% inhoudt (in plaats van 0%) of dat je een naheffing krijgt.

 

SNEL ACTIE DUS! Succes!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Google maar eens op stamrecht bv, dan kom je een hoop te weten.

 

 

Stamrecht bv opgericht en door de Belastingdienst uitgenodigd om een aangifte OB te doen. Ik heb op websites gezien dat ik de btw van de oprichtingskosten niet mag aftrekken, omdat ik geen economische activiteiten uitvoer. Klopt dit ook als ik aangifte moet doen?

 

Bedankt!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 123 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...