Jump to content
Jengineering
Verberg

Eigen vermogen berekenen voor aangifte inkomstenbelasting

Beste,

 

Ik vermoed dat ik een probleem met de aangifte IB heb mbt de eigen vermogen post. Nu heb ik al veel topics hierover nagespeurd, veel met te weinig informatie om een goed antwoord te geven. Daarom onderstaand alle posten die ik heb mbt de IB opgave:

 

winst en verliesrekening

Opbrengsten levering en diensten 30884.00

overige opbrengsten 676 (voorbelasting)

totaal opbrengsten 31560.00

Afschrijvingen

overige materiële activa 479

totaal afschrijvingen 479

overige bedrijfskosten 

auto en transportkosten 2205

andere kosten 2903

totaal overge bedrijfskosten 5108

bedrijfslasten 5587

totaal 25494.00

financiele baten en lasten

opbrengsten banktegoeden 0

totaal financiele baten & lasten 0

Specificatie ontvangen dividend

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 25494.00

saldo winst verliesrekening 25494.00

Balans activa Materiële vaste activa   

voortbrenging                        boekwaarde einde jaar         

2551                                            2071 

totaal materiele vaste activa 2071

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 3993.00

totaal vorderingen 3993.00

Liquide middelen

Liquide middelen 2134

totaal activa 8198.00

Balans passiva

Ondernemingsvermogen boekwaarde begin jaar                 boekwaarde eind jaar Eigen vermogen

3944.00                                                                                                     7380.00

totaal ondernemingsvermogen 7380

Kortlopende schulden schuld omzetbelasting 818

Totaal kortlopende schulden 818

Totaal passiva boekwaarde begin jaar                               boekwaarde eind jaar

3944                                                                                                  8198

Prive onttrekkingen en stortingen

Prive onttrekingen in geld 24586

totaal prive onttrekingen 24586

overige prive stortingen 2205

totaal prive stortingen 2205

Fiscale winstberekening

ondernemingsvermogen einde boekjaar 7380

ondernemingsvermogen begin boekjaar 3944

saldo ondernemingsvermogen 3436

prive onttrekingen 24586

totaal 28022

prive stortingen 2205

winstberekening 25817

fiscale winstberekening controle 25817                 saldo winst/verlies  25494.00 verschil -323.00

 

als toevoeging; liquide middelen zijn opgetelde lopende zakelijke rekening+zakelijke spaar rekening.

 

Ik vermoed dat ik een fout maak met het eigen vermogen, als ik deze bereken met de bekende formule:  EV eind jaar = totaal passiva - kortlopende schulden

 

Als ik voor het EV begin jaar de volgende formule gebruik (EV begin jaar= EV eind jaar + privé opname - privé stortingen -winst/resultaat) komt de balans wel uit, alleen is de waarde van het EV begin jaar niet hetzelfde als eind vorig jaar...

 

Mijn vraag is waar ik de fout moet zoeken, is het EV eind vorig jaar niet goed? Of klopt er iets niet met mijn afschrijvingen/voorbrenging hiervan? Of zie ik wat anders over het hoofd?

 

bij voorbaat dank van een kleine zzper

 

 

Link to post
Share on other sites

20 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
2 uur geleden, Jengineering zei:

winst en verliesrekening

totaal opbrengsten 31560.00

bedrijfslasten 5587

totaal 25494.00

totaal is: 31560 - 5587 = 25973

verschil is 479 ... toevallig of niet, maar dat is precies het bedrag van de afschrijving.

2 uur geleden, Jengineering zei:

activa begin boekjaar

totaal materiële vaste activa 2551

passiva begin boekjaar

Ondernemingsvermogen 3944         

verschil is 1393

Geen openstaande posten debiteuren, btw te ontvangen, crediteuren, btw  te betalen ?

 

2 uur geleden, Jengineering zei:

Afschrijvingen

overige materiële activa 479

Balans activa Materiële vaste activa   

voortbrenging                        boekwaarde einde jaar         

2551                                            2071 

boekwaarde einde jaar: 2551 - 479 = 2072

 

2 uur geleden, Jengineering zei:

Liquide middelen

Liquide middelen 2134

totaal prive onttrekingen 24586

totaal prive stortingen 2205privé-onttrekking: 24586 - 2205 = 22381

liquide middelen vóór privé-opname, volgens mijn berekening: 20247

verschil: 22381 - 20247 =  2134 (dit deel klopt)

 

2 uur geleden, Jengineering zei:

winst en verliesrekening

overige opbrengsten 676 (voorbelasting)

voorbelasting (IB of OB) hoort niet in de WV-rekening thuis.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Cosara,

 

Bedankt voor je snelle reactie, ik heb in de info van mijn bovenstaande topic precies zoals in de aangifte IB neergezet.

1 uur geleden, Cosara zei:

verschil is 479 ... toevallig of niet, maar dat is precies het bedrag van de afschrijving.

dat klopt deze hoort toch onder bedrijfslasten? het programma van de IB haalt deze zelf van de totale opbrengsten af samen met de overige bedrijfskosten om aan het resultaat uit gewone bedrijfsvoering te komen(rente opbrengst even niet meegenomen)

 

1 uur geleden, Cosara zei:

Geen openstaande posten debiteuren, btw te ontvangen, crediteuren, btw  te betalen ?

deze staan onder vordering op handelsdebiteuren(3993), en Kortlopende schulden schuld omzetbelasting (818)

 

1 uur geleden, Cosara zei:

voorbelasting (IB of OB) hoort niet in de WV-rekening thuis.

voorbelasting(OB) is toch een soort bron van inkomsten? of waar wordt deze dan geplaatst?

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
18 minuten geleden, Jengineering zei:
1 uur geleden, Cosara zei:

verschil is 479 ... toevallig of niet, maar dat is precies het bedrag van de afschrijving.

dat klopt deze hoort toch onder bedrijfslasten? het programma van de IB haalt deze zelf van de totale opbrengsten af samen met de overige bedrijfskosten om aan het resultaat uit gewone bedrijfsvoering te komen(rente opbrengst even niet meegenomen)

totaal opbrengsten 31560.00

bedrijfslasten 5587 (inclusief afschrijvingskosten, volgens uw informatie)

totaal is: 31560 - 5587 = 25973 (en dus niet 25494)

 

18 minuten geleden, Jengineering zei:
1 uur geleden, Cosara zei:

Geen openstaande posten debiteuren, btw te ontvangen, crediteuren, btw  te betalen ?

deze staan onder vordering op handelsdebiteuren(3993), en Kortlopende schulden schuld omzetbelasting (818)

Is dat het verschil tussen openingsbalans en eindbalans, of wat?

Wat zijn de vorderingen/schulden in de openingsbalans én in de eindbalans, afzonderlijk?

 

18 minuten geleden, Jengineering zei:
1 uur geleden, Cosara zei:

voorbelasting (IB of OB) hoort niet in de WV-rekening thuis.

voorbelasting(OB) is toch een soort bron van inkomsten? of waar wordt deze dan geplaatst?

U heeft de te betalen BTW wel in de Passiva gezet, maar de te ontvangen BTW niet in de Activa.

Met uw redenering zou de te betalen BTW een kostenpost zijn.

 

Activa - te vorderen BTW

Passiva - te betalen BTW

Edited by Cosara
spellingcontrole

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 9-1-2019 om 17:06, Cosara zei:

totaal is: 31560 - 5587 = 25973 (en dus niet 25494)

 

klopt ik zie dat ik de afschrijving 2x meegenomen had:)

 

Op 9-1-2019 om 17:06, Cosara zei:
Op 9-1-2019 om 16:47, Jengineering zei:

deze staan onder vordering op handelsdebiteuren(3993), en Kortlopende schulden schuld omzetbelasting (818)

Is dat het verschil tussen openingsbalans en eindbalans, of wat?

 

de 3993 zijn de nog te vorderen factuur bedragen van 2018 incl btw.

de 818 is de btw die ik van het 4e kwartaal nog moet afdragen.

 

Op 9-1-2019 om 17:06, Cosara zei:

U heeft de te betalen BTW wel in de Passiva gezet, maar de te ontvangen BTW niet in de Activa.

Met uw redenering zou de te betalen BTW een kostenpost zijn.

 

ik begrijp dat de nog te ontvangen btw ook in de activa moet staan, deze is deel van die 3993. klopt dit of moet deze opgesplitst worden in btw en de te vorderen facturen ex btw, onder de balans activa?

 

hoort de voorbelasting nu onder opbrengsten? of ergens anders?

 

alvast bedankt voor de hulp,

Link to post
Share on other sites
 • 0
10 minuten geleden, Jengineering zei:

Ik begrijp dat de nog te ontvangen btw ook in de activa moet staan, deze is deel van die 3993. klopt dit of moet deze opgesplitst worden in btw en de te vorderen facturen ex btw, onder de balans activa?

U zet het netto bedrag van de facturen in de grootboekrekening ‘debiteuren’ in de activa.

U zet de btw van de facturen in de grootboekrekening ‘ te vorderen btw’ in de activa.

Een boekhoudprogramma doet splitsen overigens automatisch.

 

15 minuten geleden, Jengineering zei:

hoort de voorbelasting nu onder opbrengsten? of ergens anders?

Het is geen opbrengst (uit leveringen en diensten).

De voorbelasting is de te vorderen btw en die zet u in in de grootboekrekening ‘ te vorderen btw’ in de activa.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ok, 

 

even (kort) opgesomd kom ik nu op het volgende:

 

totaal opbrengsten 30884

afschrijving 479

bedrijfskosten 5108

totaal bedrijfslasten 5587

saldo wv rekening 25297

 

balans activa:

materiele activa voortbrenging 2551

totaal materiele activa 2072

vorderingen op handelsdebiteuren 3993 (netto factuur bedragen opgeteld)

te vorderen btw(openstaande facturen) 693

te vorderen btw (voorbelasting) 676

totaal vorderingen 5362 (klopt dit???)

liquide middelen(banksaldi 31dec) 2134

totaal activa 9568

 

balans passiva:

eigen vermogen begin 3957

eigen vermogen eind 8750

schuld omzetbelasting 818

totaal passiva begin 3957 eind 9568

 

prive onttrekingen 24586

prive stortingen 2205

 

fiscale winstberekening 27174 wat een verschil maakt van 1877 met de wv rekening

Link to post
Share on other sites
 • 0
53 minuten geleden, Jengineering zei:

materiele activa voortbrenging 2551

Wat verstaat u onder de voortbrenging?

 

Kosten van aanschaf of voortbrenging zijn de oorspronkelijke kosten van aankoop of productie.

Zijn die 2551 euro de boekwaarde begin boekjaar?

 

... verder klopt uw beginbalans niet.

 

activa: 2551 (materiele activa voortbrenging) + 2134 (banksaldi 31dec) = 4685

passiva: 3957 (eigen vermogen begin)

verschil = 728

 

Wat waren de vorderingen en kosten einde vorig boekjaar?

activa: debiteuren, te vorderen omzetbelasting

passiva: crediteuren, te betalen btw.

 

Wat was de eindbalans vorig boekjaar?

Edited by Cosara
Toevoeging vraag.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
56 minuten geleden, Cosara zei:

Wat verstaat u onder de voortbrenging?

 

Kosten van aanschaf of voortbrenging zijn de oorspronkelijke kosten van aankoop of productie.

Zijn die 2551 euro de boekwaarde begin boekjaar?

de 2551 zijn de restwaarden van aankopen uit voorgaande jaren + de aankoop van een nieuwe PC(ex btw)

 

59 minuten geleden, Cosara zei:

Wat waren de vorderingen en kosten einde vorig boekjaar?

activa: debiteuren, te vorderen omzetbelasting

passiva: crediteuren, te betalen btw.

de btw schuld 2017 was evenals 2018, 818 euro

de openstaande facturen van 2017 waren totaal netto 3451 waarvan 599 btw

 

1 uur terug, Cosara zei:

Wat was de eindbalans vorig boekjaar?

als u de liquide middelen bedoeld was deze 279 

Link to post
Share on other sites
 • 0
13 minuten geleden, Jengineering zei:

de openstaande facturen van 2017 waren totaal netto 3451 waarvan 599 btw

debiteuren of crediteuren?

 

13 minuten geleden, Jengineering zei:
1 uur terug, Cosara zei:

Wat was de eindbalans vorig boekjaar?

als u de liquide middelen bedoeld was deze 279

Het is wat het is ... de gehele eindbalans vorig boekjaar (=2017) ... en dat wordt de start- of beginbalans van het volgende nieuwe boekjaar (=2018).

 

in de meest eenvoudige vorm:

Activa:

Materiële vaste activa

Liquide middelen (bank + kas)

Debiteuren (klanten die nog moeten betalen)

Te vorderen Omzetbelasting (BTW)

 

Passiva:

Eigen vermogen (totaal aan activa minus de schulden)

Crediteuren (leveranciers die u nog moet betalen)

Te betalen Omzetbelasting (BTW)

 

Overigens ...

als u de liquide middelen bedoeld was deze 279

en eerder ...

liquide middelen(banksaldi 31dec) 2134.

Wat is het nu?

 

 

 

 

Cosara-funny-quote-20.png


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
43 minuten geleden, Cosara zei:
1 uur terug, Jengineering zei:

de openstaande facturen van 2017 waren totaal netto 3451 waarvan 599 btw

debiteuren of crediteuren?

debiteuren

 

44 minuten geleden, Cosara zei:

Overigens ...

als u de liquide middelen bedoeld was deze 279

en eerder ...

liquide middelen(banksaldi 31dec) 2134.

Wat is het nu?

 

279 is 1 jan 2018

2134 is 31 dec 2018

Link to post
Share on other sites
 • 0

Beginbalans volgens uw informatie:

Activa:

Materiële activa: 2551 [materiele activa voortbrenging 2551]

Liquide middelen: 279 [279 is 1 jan 2018]

Debiteuren: 3451 [totaal netto 3451 waarvan 599 btw] (netto moet dus zijn bruto)

Te ontvangen btw: 0

Totaal activa: 6281

 

Passiva:

Eigen Vermogen: 3957 [eigen vermogen begin 3957]

Te betalen crediteuren: 0

Te betalen btw: 818 [de btw schuld 2017 was evenals 2018, 818 euro]

Totaal passiva: 4775

 

verschil: 1506

 

U schrijft dat de te betalen btw 818 aan het begin van het boekjaar euro bedraagt. De btw van de openstaande debiteuren bedraagt echter 599 euro. Er is dus nog 219 euro aan btw zoek, met als gevolg dat een aantal debiteuren zich ook ergens tussen de wal en het schip bevinden. Of klopt de btw begin boekjaar niet?

 

Bent u er zeker van de het eigen vermogen correct is?

Zolang de beginbalans niet klopt, krijgt u de eindbalans ook niet kloppend.

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
5 minuten geleden, Cosara zei:

U schrijft dat de te betalen btw 818 aan het begin van het boekjaar euro bedraagt. De btw van de openstaande debiteuren bedraagt echter 599 euro. Er is dus nog 219 euro aan btw zoek, met als gevolg dat een aantal debiteuren zich ook ergens tussen de wal en het schip bevinden. Of klopt de btw begin boekjaar niet?

de te betalen btw 818(aan de belastingdienst) is van de aangifte 4e kwartaal 2017, de 599 is van de nog uitstaande facturen aan klanten (2017). de 219 euro btw is dan in 2017 al betaald toch?

 

16 minuten geleden, Cosara zei:

Bent u er zeker van de het eigen vermogen correct is?

de materiele activa op 1 jan 2018 is 1224(pc is halverwege dit jaar aangekocht), de boekwaarde eigen vermogen van eind 2017 was 3957 op de ib aangifte, of dit correct was ben ik nu niet zeker van.  

 

ik ga met de kennis van nu even de aangiftes van voorgaande jaren doornemen om het eigen vermogen te controleren

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
25 minuten geleden, Jengineering zei:
54 minuten geleden, Cosara zei:

U schrijft dat de te betalen btw 818 aan het begin van het boekjaar euro bedraagt. De btw van de openstaande debiteuren bedraagt echter 599 euro. Er is dus nog 219 euro aan btw zoek, met als gevolg dat een aantal debiteuren zich ook ergens tussen de wal en het schip bevinden. Of klopt de btw begin boekjaar niet?

de te betalen btw 818(aan de belastingdienst) is van de aangifte 4e kwartaal 2017, de 599 is van de nog uitstaande facturen aan klanten (2017). de 219 euro btw is dan in 2017 al betaald toch?

Dat kan, maar daar ben ik in uw geval niet zo zeker meer van.

 

25 minuten geleden, Jengineering zei:
54 minuten geleden, Cosara zei:

Bent u er zeker van de het eigen vermogen correct is?

de materiele activa op 1 jan 2018 is 1224(pc is halverwege dit jaar aangekocht), de boekwaarde eigen vermogen van eind 2017 was 3957 op de ib aangifte, of dit correct was ben ik nu niet zeker van.

Zoals reeds eerder gevraagd:

Wat verstaat u onder de voortbrenging?

Kosten van aanschaf of voortbrenging zijn de oorspronkelijke kosten van aankoop of productie.

Zijn die 2551 euro de boekwaarde begin boekjaar?

 

25 minuten geleden, Jengineering zei:

ik ga met de kennis van nu even de aangiftes van voorgaande jaren doornemen om het eigen vermogen te controleren

Mocht u er niet geheel uitkomen, gewoon weer vragen stellen.

 

Voor de goede orde ... Het Eigen Vermogen is geen administratieve sluitpost om de Activa en de Passiva in balans te krijgen of te maken ... al is dat soms zeer verleidelijk.

Edited by Cosara
toevoeging

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Cosara, nogmaals bedankt voor alle info.

 

Ik ben er inmiddels zeker van dat het EV begin 2018 niet klopt, daarom ben ik voorgaande jaren aan het controleren.  Nu ben ik nog steeds niet zeker wat met de voorbelasting te doen vanwege het onderstaande voorbeeld

 

w&v rekening

levering en diensten 20856

totaal afschrijvingen 160

bedrijfslasten 5554

opbrengsten banktegoeden 2

totaal 15304

 

activa

totaal materieel activa 1571 (boekwaarde einde jaar)

te vorderen btw 731 (niet afgedragen btw op gemaakte kosten) (voorbelasting)

liquide middelen 1450 (saldo einde jaar)

totaal activa 3752

 

passiva

EV einde jaar 2968 (berekend met totaal activa minus kortlopende schulden) (begin jaar was 2766)

schuld omzet belasting 784(kwartaal 4)

totaal 3752

 

prive onttrekkingen 18371

prive stortingen 2538

saldo ondernemingsvermogen 202

 

winstberekening 16035

 

DIt geeft precies een verschil met de w&v berekening van 731, wat hetzelfde is als de voorbelasting.

 

Voor de goede orde, ik ben er zeker van dat de boekwaarde EV begin van het bovenstaande jaar correct was. Onder voorbelasting versta ik de btw die ik betaald heb op gemaakte kosten, welke ik in de btw opgave als voorbelasting aangegeven heb. er was in dit jaar geen sprake van debiteuren(openstaande facturen begin jaar, en einde jaar)

Link to post
Share on other sites
 • 0
9 minuten geleden, Jengineering zei:

activa - te vorderen btw 731 (niet afgedragen btw op gemaakte kosten) (voorbelasting)

passiva - schuld omzet belasting 784(kwartaal 4)

De te vorderen BTW (voorbelasting) wordt verrekend met de te betalen BTW.

Een boekhoudprogramma doet dat automatisch ...

 

Zonder suppletie (of nog niet betaalde BTW van vorige kwartalen) staat er aan het einde van het jaar een post te vorderen BTW of te betalen BTW open, niet beiden tegelijkertijd.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur terug, Jengineering zei:

ok, duidelijk. als ik de voorbelasting niet invoer kom ik uit met een kloppende balans, alleen is dan het saldo ondernemingsvermogen negatief(-529) kan dit?

Dat kan ... bijvoorbeeld als je in een boekjaar er privé meer uithaalt dat er zakelijk binnenkomt.

 

Waarom voer je de voorbelasting handmatig in?

Edited by Cosara
toevoeging vraag

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
5 uur geleden, Jengineering zei:

DIt geeft precies een verschil met de w&v berekening van 731, wat hetzelfde is als de voorbelasting.

 

Ik heb niet alles gelezen, maar uit dit zou ik veronderstellen dat je de inkoopfacturen/bonnen totaal als kosten hebt geboekt. Dus inclusief de BTW daarop.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
45 minuten geleden, brood zei:

Ik heb niet alles gelezen, maar uit dit zou ik veronderstellen dat je de inkoopfacturen/bonnen totaal als kosten hebt geboekt. Dus inclusief de BTW daarop.

nee kosten heb ik ex btw geboekt.

 

1 uur geleden, Cosara zei:

Waarom voer je de voorbelasting handmatig in?

ik heb in het verleden de belastingdienst gebeld, met de vraag of ik de voorbelasting ergens in moest vullen, deze hebben mij verteld dat dit bij overige inkomsten moest...

 

ik kan me voorstellen dat de voorbelasting al in de aangifte zit gezien het effect heeft op de liquide middelen.?

Link to post
Share on other sites
 • 0
46 minuten geleden, Jengineering zei:
2 uur geleden, Cosara zei:

Waarom voer je de voorbelasting handmatig in?

ik heb in het verleden de belastingdienst gebeld, met de vraag of ik de voorbelasting ergens in moest vullen, deze hebben mij verteld dat dit bij overige inkomsten moest...

Dat lijkt mij een te sterk verhaal ... Hierbij zal wel sprake van enige spraakverwarring zijn geweest.

 

47 minuten geleden, Jengineering zei:

ik kan me voorstellen dat de voorbelasting al in de aangifte zit gezien het effect heeft op de liquide middelen.? 

Nee, het wordt immers door niemand (niet door Belastingdienst, niet door een klant) uitbetaald.

Aangezien je het als inkomsten hebt geboekt, gaat de winst wel omhoog ... maar aangezien er geen (verkoop)factuur tegenover staat, blijft dat bedrag rondspoken.

 

59 minuten geleden, Jengineering zei:
1 uur geleden, brood zei:

Ik heb niet alles gelezen, maar uit dit zou ik veronderstellen dat je de inkoopfacturen/bonnen totaal als kosten hebt geboekt. Dus inclusief de BTW daarop.

nee kosten heb ik ex btw geboekt.

De inkoop- en verkoopfacturen boek in een (elk) boekhoudprogramma inclusief BTW, waarbij je verwijst naar btw laag of btw hoog. Het boekhoudprogramma houdt precies bij hoeveel BTW je moet afdragen en hoeveel BTW je terug kunt vorderen. Het verschil zie je in de activa (nog te ontvangen) of passiva (nog te betalen)


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 337 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept