• 0

concurrentiebeding

Aanbevolen berichten

9 antwoorden op deze vraag

 • 0

hier de letterlijke tekst van het beding:

 

6. Het is u verboden om, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming, binnen één jaar nadat de dienstbetrekking zal zijn geëindigd, binnen de Benelux zaken als gedreven door ons bedrijf in welke vorm dan ook te drijven of te doen drijven, daarin of daarvoor werkzaam te zijn of daarvoor rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn.

7. Bij overtreding van het gestelde in punt 4, 5 of 6 verbeurt u te onzen behoeven een. direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van Hf 1. 1000,00 voor iedere overtreding alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd eventuele andere ons jegens u toekomende acties.

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Nolimits,

 

Ik zie hier toch enige limits. Een concurrentiebeding strekt ertoe om concurrentie te voorkomen. Vraag is dus of jij jouw voormalig werkgever daadwerkelijk concurrentie aandoet indien jij producten verkoopt buiten de Benelux. Het gaat om de passage "zaken als gedreven door ons bedrijf".

 

Indien jouw voormalig werkgever in de Benelux gevestigd is maar wereldwijd zaken doet dan mag je in principe niet concurreren in de specifieke markt waarin deze zich begeeft.

 

Indien je zelf meent dat je de voormalig werkgever geen concurrentie aan zal doen kan je hem ook vragen of hij bevestigd dat hij geen probleem heeft met je nieuwe activiteit. Dit akkoord kan je vastleggen in een zgn. vaststellingsovereenkomst.

 

Als je concreet advies wenst dan kan je me via email bereiken.

 

Lawman

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Verwacht je eigenlijk wel dat je (voormalig) werkgever moeilijk zal doen over dat beding? Soms staat zoiets in je contract, maar wordt er vanuit de werkgever zelden gebruik van gemaakt.

 

Bovendien valt er altijd over te procederen als je werkgever er wel een probleem van maakt, laat je niet direct intmideren door termen als 'niet voor matiging vatbaar' en de hoogte van bedragen. Er zitten -gelukkig- nog wel wat juridische haken en hogen aan het concurrentiebeding.

 

Persoonlijk vind ik dit soort bedingen in het algemeen een vrij lage streek van werkgeverskant, zeker omdat je aan het begin van een (loop)baan geneigd bent ermee accoord te gaan omdat je dan vaak geen concrete plannen hebt om je heil elders te gaan zoeken.

 

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Op 17 december 2001 heeft het kabinet een wetsvoorstel, genummerd 28 167, tot wijziging van de regeling van het concurrentiebeding aan de Tweede Kamer toegezonden.

Of deze regeling daadwerkelijk van kracht is weet ik niet, maar er staan wel wat interessant dingen in, die je wellicht kunnen ondersteunen?

 

Bijvoorbeeld “geografisch bereik”: tot de kern van de nieuwe regeling behoren de beperkingen in tijd, functioneel en geografisch bereik. Wat het eerste betreft: de looptijd van het concurrentiebeding wordt gemaximeerd op 1 jaar. De sanctie op een te lange tijdsduur is even eenvoudig als hard: nietigheid. Dat wil zeggen dat de werkgever geen enkel beroep op het concurrentiebeding toekomt. Nieuw, niet alleen in vergelijking tot de huidige wettelijke regeling maar ook in vergelijking tot de huidige praktijk, is de regeling van het functionele bereik. Concurrentiebedingen met de bepaling dat het de werknemer "wordt verboden werkzaam te zijn, in welke vorm en op welke wijze dan ook, indien die werkzaamheden concurreren met de werkgever" zijn als het wetsvoorstel het haalt taboe. De werkzaamheden van de werknemer die elders niet zullen mogen worden verricht zullen nauwkeurig moeten worden omschreven. Datzelfde geldt ook voor het gebied waarbinnen niet mag worden geconcurreerd. Voldoet het concurrentiebeding niet aan deze eisen, dan geldt ook hier de sanctie van nietigheid. Wijzigt zich de functie van de werknemer, of wordt hij werkzaam in een ander gebied, dan betekent dit dat het concurrentiebeding opnieuw moet worden overeengekomen.

Het hele artikel lezen >>

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Kermie,

 

Het wetsvoorstel dat je aanhaalde ligt nog steeds bij de Tweede Kamer.

Sinds de laatste kabinetsformatie heb ik er niets meer van vernomen.

 

Het zal tot het volgend kabinet duren voor er weer aandacht aan wordt besteed.

 

Overigens sla je in je beschrijving het belangrijkste deel (en knelpunt) van het wetsvoorstel over: de werkgever wordt verplicht een redelijke vergoeding te betalen aan de werknemer voor de duur van het concurrentiebeding. Dit als compensatie voor het verlies in vrijheid dat de werknemer als gevolg van het concurrentiebeding ondervindt.

 

Als deze laatste bepaling ook daadwerkelijk wet wordt, zal dit in de praktijk nog de nodige vraagstukken opleveren (wat is een "redelijke" vergoeding?). In ieder geval levert het weer genoeg werk op voor de juristen.

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Okay ... dus het is nog een voorstel ... tsja ... dan valt hier niet op terug te vallen natuurlijk.

 

Ikzelf heb ervaring met mijn vriend die van het ene bedrijf bij een ander bedrijf ging werken, daar hebben ze uiteindelijk goede overeenstemming gehad en hebben ze zijn "concurrentiebeding" laten varen.

 

 

 

Overigens sla je in je beschrijving het belangrijkste deel (en knelpunt) van het wetsvoorstel over: .........

 

Was niet echt te bedoeling om het hele artikel hier te plaatsten. Vandaar dat ik alleen het geografische stukje in de copy/paste hier heb geplaatst en geïnteresseerde door kunnen linken naar het hele verhaal.

Als je qua "werkgebied" (binnen of buiten de Benelux) er onderuit kunt komen, zal de hoogte van het bedrag niet meer van toepassing zijn toch?

Het wetsvoorstel zoals in bovenstaand artikel genoemd is er dus nog niet doorheen. Maar het blijft inderdaad wel een "juridisch" denkpunt waar misshien door de mazen van het contract een oplossing gezocht kan worden?

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Voor de fijnproevers hieronder het bovengenoemde wetsontwerp.

 

Ik waag overigens te betwijfelen of dit ontwerp het gaat halen. Zoals uit Kermie's opmerkingen valt op te maken zal dit ontwerp in de praktijk moeizaam kunnen werken. Denk hierbij aan de agentuurwetgeving waar de principaal zijn agent bij beeindiging van de agentuurovereenkomst goodwill moet betalen vanwege het opgebouwde klanten netwerk. Ook in die relatie met een zgn. zwakkere economische partij blijkt het lastig om een economische modus te vinden zoals het verdisconteren van goodwill vooraf als component van de commissievergoeding die de principaal aan de agent verschuldigd is.

 

Wel is te voorzien dat door een wetswijziging als deze de werkgever gedwongen zal worden zich te beraden of hij slechts zijn key medewerkers zal willen binden aan een concurrentiebeding of een grotere kring van medewerkers.

 

Lawman

 

 

Wetsontwerp Artikel 7:653 B.W.

 

1.   Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer en de werkgever zich daarbij heeft verbonden een billijke vergoeding te betalen voor iedere maand dat de beperking duurt.

2.   De vergoeding, bedoeld in lid 1, wordt betaald in termijnen aan het eind van iedere maand. Van dit lid kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

3.   De vergoeding, bedoeld in lid 1, is niet verschuldigd indien de werknemer wegens de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd schadeplichtig is op grond van artikel 677, leden 1 en 3.

4.   In een beding als bedoeld in lid 1 worden vermeld: a. de werkzaamheden en het geografisch gebied waarvoor de beperking geldt; b. de duur van de beperking, die ten hoogste een jaar kan bedragen; c. de hoogte van de door de werkgever verschuldigde vergoeding, bedoeld in lid 1.

5.   Een beding als bedoeld in lid 1 komt te vervallen, indien: a. de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt beëindigd; b. de werkgever wegens de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd schadeplichtig is op grond van artikel 677, leden 1 en 3; c. de werkgever in staat van faillissement is verklaard.

6.   De rechter kan een beding als bedoeld in lid 1 geheel of gedeeltelijk vernietigen op de grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

7.   De rechter kan de vergoeding, bedoeld in lid 1, verhogen indien hem dit met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt.

8.   Elk beding in strijd met dit artikel is nietig.

 

 

Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link naar reactie
 • 0

Om er nog even op in te haken:

 

Hoe zit het momenteel met wetgeving tav het concurrentiebeding?

 

In mijn eigen terms staat bijvoorbeeld ...'directe concurrenten van -huidige werkgever- ... 'enig belang daarin of daarbij hebben'...

 

Dat zou bijvoorbeeld ook betekenen dat ik geen aandelen van een beursgenoteerde concurrent zou mogen bezitten etcetera. Maar vooral de term 'directe concurrent' vind ik nogal vaag. Niet dat ik nou direct bonje verwacht, maar stel dat ik zelfstandig soortgelijke activiteiten ga uitvoeren, maar gericht op een ander marktsegment - ben ik dan nog een 'directe' concurrent?

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 223 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.