• 0

freelancer via een ander bureau

(aangepast)

Hallo,

 

Wij willen via een uitendbureau een freelancer inzetten. Deze freelancer heeft  5 maanden geleden bij ons gewerkt via een ander uitzendbureau.
Met dit andere uitzendbureau willen wij niet meer werken, omdat de organisatie daar zo slecht is (er worden verkeerde tijden en locaties doorgegeven, waardoor de freelancers of te laat zijn of helemaal niet meer kunnen komen werken).
 

De vragen die ik heb:
- De persoon in kwestie in ingeschreven bij de kvk als een eenmanszaak, daarmee is hij toch een natuurlijk persoon zoals bedoeld in de algemene voorwaarden?

- Het lijkt er op dat artikel 26 (overname personeel) en artikel 30 (relatiebeding) elkaar tegenspreken.
Het ene artikel spreekt over 6 maanden en het andere artikel over 1 jaar. Mijn vraag is nu, wanneer mag de freelancer weer bij ons aan het werk?
Of lees ik het nog nog niet goed en mag de freelancer door deze artikelen nooit meer aan het werk bij ons zonder dat we hier een vergoeding voor betalen?

 

In de algemene voorwaarden staat dit:
 

Quote

 

Definities:

Werknemer: iedere natuurlijke persoon die door X ter beschikking is gesteld aan de Opdrachtgever.

 

 

Quote

Artikel 26 Overname Werknemers

26.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan:

- het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming vanwerk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met eenWerknemer;- het laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde (bijvoorbeeldeen andere detacheringsonderneming);

- het aangaan van een arbeidsverhouding door de Werknemer met een derde, waarbijde Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel2:24a BW).

26.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Werknemer tevens verstaan:

- de (aspirant-) Werknemer die bij X is ingeschreven;

- de (aspirant-) Werknemer die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;

- de Werknemer wiens Terbeschikkingstelling voor het aangaan van dearbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.

26.3 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

26.4 De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Werknemer met X niet rechtsgeldig is geëindigd.

26.5 De Opdrachtgever brengt X schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door de Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.

26.6 Indien een Werknemer door tussenkomst van X aan de (mogelijke) Opdrachtgever isvoorgesteld en deze (mogelijke) Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Werknemer een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie vóórdat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze Opdrachtgever aan X een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 20% van het Opdrachtgeverstarief dat door X in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Werknemer voor de duur van 1040 uur. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van X in contact is gekomen met de Werknemer.

26.7 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat meteen Werknemer die aan haar Ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Werknemer 1040 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan X een vergoeding verschuldigd van 20 % van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de – op basis van de Overeenkomst – reeds door de Werknemer gewerkte uren.

26.8 Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Werknemer binnen zes (6)maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 20 % van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Werknemer van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Werknemer gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Werknemer hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Werknemer – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Quote

 

Artikel 30 Relatiebeding

30.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging daarvan de Opdrachtnemer in dienst te laten treden bij Opdrachtgever, noch anderszins werkzaamheden, om niet of tegen betaling, voor Opdrachtgever te (laten) verrichten, zonder tussenkomst van X.Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Opdrachtnemer tevens verstaan de (aspirant)

30.2 Opdrachtnemer die door X is voorgesteld aan de Opdrachtgever. In dat geval is het Opdrachtgever niet toegestaan om binnen één jaar na het voorstellen van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer in dienst te laten treden bij Opdrachtgever, noch anderszins werkzaamheden, om niet of tegen betaling, voor Opdrachtgever te (laten) verrichten, zonder tussenkomst van X.

30.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, is Opdrachtgever aan X een directopeisbare – en niet voor verrekening vatbare – boete verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van X om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

aangepast door Jasper S.
Link naar reactie

Aanbevolen berichten

4 antwoorden op deze vraag

 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Deze partij lijkt niet heel erg bekend met de WAADI. Onder die wet zijn de mogelijkheden om uitzendkrachten als lijfeigenen te behandelen een heel stuk beperkt. 

Ik zou deze concrete situatie voorleggen aan een in deze materie gespecialiseerde advocaat / arbeidsrechtjurist.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Dank je wel, iets om te gaan lezen.
De algemene voorwaarden zijn al van 2022, dus misschien zijn ze inmiddels veranderd/aangepast.

 

Telt de Waadi alleen voor werknemers of ook voor freelancers?

De onderneming staat wel gerigistreerd als Waadi:

Bedrijfsmatig: Uitzendbureaus (78201)

 

Maar als ik de wet goed begrijp is artikel 30 dus niet wetsgeldig, maar artikel 26 wel.
Of wordt een vergoeding ook als belemmering gezien?

Ik ga in dit geval geen kosten maken voor de freelancer. We hebben het nieuwe uitzendbureau verteld dat we geen gebruik kunnen maken van deze freelancer. En ze sturen een andere freelancer.
De vraag is vooral bedoeld voor toekomstige zaken.

 

Quote

Artikel 9a. Belemmeringsverbod

86

1 Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt geen belemmeringen in de weg voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld.

2 Elk beding in strijd met het eerste lid is nietig, met uitzondering van een beding op grond waarvan door degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.

 

aangepast door Jasper S.
Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur
9 minuten geleden, Jasper S. zei:

Dank je wel, iets om te gaan lezen.
De algemene voorwaarden zijn al van 2022, dus misschien zijn ze inmiddels veranderd/aangepast.

 

Telt de Waadi alleen voor werknemers of ook voor freelancers?

De onderneming staat wel gerigistreerd als Waadi:

Bedrijfsmatig: Uitzendbureaus (78201)

De vraag is of de verhouding wel of niet aangemerkt moet worden als een dienstverband zoals bedoeld in de WAADI. En juist wanneer zo'n persoon, ongeacht of hij verloond wordt of factureert, vastgebonden wordt als een lijfeigene zal het juridische oordeel snel zijn dat het een werknemer is onder de WAADI.

 

Maar juist daarom: specialist inschakelen en niet hier op halve informatie een voorzichtige inschatting zoeken.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 187 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.