Jump to content

StevenK

Raad van Advies
 • Content Count

  4,004
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Everything posted by StevenK

 1. Dat TS zegt dat dat Optic White niet lukt. En TS *vindt* dat dat logisch is, maar als hij Optic White heeft verkocht, dan is dat toch echt zijn probleem en niet dat van de klant.
 2. Je geeft zelf aan dat je niet kunt leveren wat je verkocht hebt, dus je bent in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Terug betalen, ding ophalen. Boek sluiten. Leermoment. Punt.
 3. Nee. Een factuur is het vastleggen van een betalingsverplichting die voortvloeit uit een overeenkomst. Daar is hier geen sprake van. Je kunt het bedrag dat je te vorderen hebt nu gewoon gaan laten incasseren. Schakel daarvoor een lokale partij in de buurt van die club in.
 4. Voor een ingebrekestelling is toch echt vereist dat duidelijk is wat je moet / laten om het verzuim niet in te laten treden. In plaats van informatie te vragen, moet je dat dus benoemen.
 5. Dat ligt eraan wat je in je polisvoorwaarden staat.
 6. Kostenaftrek is iets anders dan 100% terug krijgen. Kostenaftrek betekent dat ze in mindering op je belastbare winst worden gebracht en dat je dus per saldo over die kosten geen belasting betaalt. De enige manier om je kosten 100% terug te krijgen is ze bij je opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Dat zou ik nu juist niet doen. Door de vraag zo te stellen wek je de indruk dat je accepteert dat daar kosten aan verbonden zijn.
 8. Precies wat Norbert zegt. Verkopen vanuit de BV, al dan niet in het kader van een liquidatie.
 9. Die vragen zijn alleen te beantwoorden met kennis van de inhoud van de overeenkomst die je met deze deurwaarder hebt gesloten. Is er iets van een schriftelijke overeenkomst / opdrachtbevestiging of algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard?
 10. Niet over de volledige verkoopprijs, maar over de verkoopprijs ex bpm. Dus wanneer je een verkoopprijs hebt bepaald, kijk je eerst hoeveel rest-BPM er nog op zit op het moment van verkoop en daarna bepaal je het BTW bedrag. Dus stel verkoop voor 15k incl, 3k rest-bpm, dan is de prijsopbouw 9917 ex btw, 3k bpm, 2083 BTW.
 11. Nee, dit is niet normaal (afgezien van het 'blijf van de telefoon of, mail gewoon wat wil'. Dat is iets dat mij ook heel veel tijd scheelt, omdat 90% van de telefoontjes eindigt met een 'stuur de stukken waar je nu over belt eerst maar eens, want zonder die stukken kan ik geen zinnig woord zeggen over je vragen'). Maar ook in de deurwaarderij zit er wel eens wat kaf tussen het koren.
 12. De DGA rijdt in een auto die van de BV is. Dus de 570 zal hooguit als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering gebracht kunnen worden en de 19 cent is niet aan de orde.
 13. Het verzoek (op grond van 15b Fw) is in beginsel een volwaardig WSNP verzoek. Op de website van bureau WSNP staan de modellen voor de diverse stukken die ervoor nodig zijn en ik zou u adviseren naar de gemeente waar u woont te stappen voor begeleiding van die aanvraag of daarvoor een advocaat of andere gespecialiseerde jurist in te schakelen.
 14. Nee, want je gebruikt dan allerlei, op zich toegestane, juridische middelen om juist dat te bereiken wat fiscaal-juridisch niet kan.
 15. Waarom zou je bij een contractsovername het contract op kunnen zeggen? Dat is toch in strijd met de rechtszekerheid? Er is in ieder geval geen wet, regel of vaste jurisprudentie die zegt 'bij bedrijfsovername kun je alle contracten zomaar opzeggen'.
 16. Dit topic doet mij heel erg aan Willem Elsschot denken. Juist dit soort acties is waar wij hier op HL hele topics over vol hebben. En dan valt al heel snel de term 'acquisitiefraude'. En wees nu eerlijk: wat je vertelt is eigenlijk dat je sales pitch zo goed is, dat iedereen er voor valt, maar zodra ze het bedrag onder ogen zien, bedenken ze zich. Dat is nu precies waartegen de consument in de wetgeving rondom colportage en koop op afstand beschermd wordt. Draai het lekker om. Verkoop een product waarbij de klant nadat je daadwerkelijk met coaching begonnen bent, ervoor kan kiezen te gaan betalen. Laat je dienstverlening zich bewijzen, in plaats van dat je probeert je klanten te vangen en vast te leggen.
 17. Je kunt een factuur niet betalen en in plaats van dat je dat alsnog regelt, ga je er ruzie over maken en dan vind je het vreemd dat de leverancier zegt 'ik doe geen zaken meer met je'? Welk in de zakenwereld. Door niet te betalen heb je gegokt en verloren. Ik denk niet dat je iets af kunt dwingen met hoe het nu vertelt.
 18. je bent 'zelfstandig'. Het gaat dus niet om wat jouw voormalige werkgever wil (die t hoort daar echt niet echt bij de derde persoon enkelvoud) maar wat jij wil. Jij bepaalt, niet hij. En je tarief, dat bepaal je niet op basis van 'eerlijk', maar op basis van waar jij dat werk voor wil doen. Zo doe ik zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand en neem ik daar genoegen met een marginale vergoeding, omdat ik er voor kies op die manier een bijdrage aan de maatschappij te leveren, maar reken ik bij anderen een fixed fee of uurtarief dat een stuk mer lucht geeft. Die werkgever is overigens - vind ik - wel slecht bezig. Als je van werknemer naar factuur gaat is toch het minste dat de werkgever zou moeten bieden 'factureer vanaf nu de totale loonkosten', dan nog is hij daarmee goed af omdat hij niet duurder uit is, maar hij geen risico's loopt.
 19. De opzegtermijn is een jaar, zoals het er staat, ongeacht of het bepaalde of onbepaalde tijd is. Dus feitelijk is je contract voor een jaar al voor minimaal twee jaar en daarmee is de opzegtermijn mogelijk in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
 20. Eh.. In gebreke stellen, ontbinden, koopsom terugvorderen. Zoiets toch?
 21. Zet eens de bedragen in een staatje. Het is gebruikelijk dat incassokosten ex btw zijn, wanneer de schuldeiser btw plichtig is, maar de hoofdsom wordt inclusief btw geïnd.
 22. Bedoel je niet 'geen forfaitaire bijtelling' ? Want in beginsel is elk privégebruik toch belast?
 23. Het is toch heel simpel: toen je vader het pand kocht, was het al de bedoeling dat je het pand, wanneer je kon financieren, voor dezelfde prijs over kon nemen. Dat er intussen allerlei waarderingen zijn, maken die afspraak niet ineens 'ongeldig'.
 24. Er bestaat geen definitie van 'de onderaannemer'. Als ik bij een AH iets koop, heb ik het gevoel dat ik bij de beursgenoteerde AH koop, maar het kan heel goed zijn dat mijn verkoper een franchisenemer is. Gebruikelijk in dit soort AVG-overeenkomsten is documenteren dat er sprake is van een onderneming die structureel samenwerkt met een andere onderneming. Die Ltd is tenslotte een zelfstandige rechtspersoon en zeker in het licht van de Brexit kan dat nog complicaties opleveren, afhankelijk van hoe strikt jouw klanten zijn.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept