Ga naar inhoud

StevenK

Raad van Advies
 • Aantal berichten

  4390
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  16

Alles dat geplaatst werd door StevenK

 1. Ik zou dat echt *niet* accepteren. Mocht er iets aan de hand zijn, dan is de drempel voor jou om stappen te zetten veel hoger dan voor jouw klant.
 2. Nee, die auto komt in je hele IB aangifte niet voor. Je wasmachine en tostiapparaat staan er toch ook niet in?
 3. Volgens mij moet je de factuur maken op het moment dat de betalingsverplichting ontstaat. En de datum op de factuur is die van het moment van aanmaken. TS zegt niet op welk moment de overeenstemming is ontstaan, maar ergens tussen 17 en 20 maart zal dat geweest zijn, omdat de 20e die betaling is ontvangen.
 4. De holding, want dat is de enige BV die er in dit plaat je is. Die verzekeringen, daarvoor moet je bij een verzekeringsadviseur zijn. Die kan kijken voor welke risico's jij bang bent en of en hoe die verzekerbaar zijn. Ondernemen is risico nemen. Welke risico's je wilt nemen, daar moet jij in een keuze in maken, die kunnen wij hier niet voor jou maken. Bedenk je wel goed dat wanneer je je hele constructie op 'beperken van risico' inricht en je daarbij ook nog eens te weinig vlees op de botten van de BV hebt om jezelf te verlonen, het in een aansprakelijkheidssituatie wellicht zelfs makkelijker is jou in privé aansprakelijk te stellen. Stap 1 is op een rij zetten welke risico's je niet bereid bent te lopen. Stap 2 is te te kijken hoe je het materialiseren van die risico's kunt voorkomen, stap 3 is onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om je tegen die risico's te beschermen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Stap 4 is de keuze maken of die voorwaarden voor jou acceptabel zijn.
 5. Pak een kop koffie en lees je bericht nog eens. Denk je nu echt dat je die afscherming van aansprakelijkheid van een holding, voor zover dat al functioneert, overeind houdt wanneer je op persoonlijke titel werkzaamheden in diezelfde VOF verricht? Als je die afscherming overeind wil houden zullen *juist* jouw werkzaamheden via de BV moeten lopen. In dat licht is het wellicht verstandiger je risico's waar je bescherming tegen zoekt af te schermen met een verzekering?
 6. Precies wat Joost zegt. Daarbij nog het volgende: je hebt het over eigenaren, maar het is het bestuur van de BV dat beslissingen neemt, niet de eigenaren van de (aandelen van de) BV. Die bestuurders hebben primair een verantwoordelijkheid aan de BV en aan de (vergadering van) aandeelhouders.
 7. En dat klopt niet. Wat het in de basis betekent is dat je geen btw terug kunt vragen en geen btw afdraagt, *maar* wanneer je importeert, dan moet er btw afgedragen worden bij import. Om nodeloos geld rond te pompen is dit administratief afgehandeld met o.a. de IC leveringen, maar juist mensen die in de KOR zitten moeten die BTW wel aangeven en afdragen. Anders zou er natuurlijk een vreemd concurrentievoordeel zijn, omdat een KOR ondernemer veel goedkoper uit zou zijn dan een niet-KOR ondernemer, omdat bij dezelfde verkoop van 121,-- die bijvoorbeeld 50 inkoop was, die KOR ondernemer 71 bruto winst heeft, terwijl de niet-KOR ondernemer maar 50 bruto winst heeft.
 8. In je berekening van je verlies komt geen BTW voor. Dus op je balans stond 14.155,37 + 122, dat heb je verkocht voor 11503,31 + 81. Je verlies is het verschil tussen die twee: 2.693,06.
 9. 1. nee, het in 2022 verrichte werk - ongeacht of het betaald is - moet je volgens mij fiscaal verantwoorden in 2022, door het als onderhandenwerk op te nemen. Dus je zult nog een boeking moeten maken waarbij je dat onderhanden werk debet op de balans zet en credit in de resultaatrekening.
 10. Juist omdat het om een specifieke eigenschap gaat die van wezenlijk belang is, hoef je als koper niet verder te onderzoeken. Als je een voertuig met grijs kenteken koopt, mag je er van uit gaan dat dat kenteken grijs is. Wat mij dan wel interesseert is *wat* er dan niet aan de eisen voldoet?
 11. Of je hem nu aan de sloop verkoopt voor 100 euro of aan een verzamelaar voor 10000 euro maakt voor het proces niet uit: je maakt een factuur, waarover je BTW berekent. Daarmee is het BTW hoofdstuk afgesloten. Wat betreft de boekwaarde: het verschil verwerk je op de resultaatrekening.
 12. Belangrijker: wat wil TS bereiken met die keuze?
 13. De hamvraag is toch *waarom* die klanten met de werknemer mee willen.
 14. Mijn idee: de voorlopige aanslag boek je op de balans op een rekening 'te betalen/vorderen VPB'. Wanneer je daarna de VPB berekent, boek je die als kosten in de resultaatrekening tegen die balansrekening. Het saldo van beiden is dan wat je nog te betalen of terug te vragen hebt.
 15. Dan zou ik de bewindvoerder de vraag stellen uit te leggen wat er veranderd is tussen het moment van toestemming en het moment van voorstel van betalingsregeling.
 16. Het kan natuurlijk ook zijn dat die vraag niet beantwoord heb :)
 17. Ja, want het bedrag weet je al en de verplichting te betalen volgt uit de wet. Nee, want de verplichting dat dividend te betalen ontstaat pas bij het besluit uit te keren, *niet* bij de resultaatsbestemming (tenzij er sprake is van een gegarandeerd dividend)
 18. Je weet dat je bij 48 maanden tegen een desinvesteringsbijtelling aanloopt? Als je binnen vijf jaar na begin van het jaar van aanschaf verkoopt, moet je de investeringsaftrek corrigeren over het verkoopbedrag. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/desinvesteringsbijtelling
 19. Met alle respect, maar als je al zo lang bezig bent en dan (opnieuw) hier advies komt vragen over andermans spreadsheet-advies, besef je dan niet dat er ergens iets mis gaat in je prioriteiten of je beleving van de wereld? Zelf geef ik er de voorkeur aan dit soort dingen zelf door te rekenen en niet af te hangen van hoe iemand anders heeft geprobeerd een rekenmodel te maken. Wat betreft de keuze nog het volgende: belastingdruk is één aspect. Hou voor ogen dat het je wanneer je de investering voor de IB privé doet, dat je tegenvallers niet aftrekbaar kunt repareren, omdat het geen ondernemingsactief is. Zeker wanneer je naar gebruikt kijkt, is dit een aspect dat je mee moet nemen. Ik heb jarenlang grijs kenteken gereden en vooral dit risico was voor mij reden om hem zakelijk te rijden. Per saldo leverde me dat niet veel aftrek op, omdat de forfaitaire bijtelling hoger was dan de werkelijke kosten en de bijtelling dus (IB ondernemer) gemaximeerd werd tot de werkelijke kosten.
 20. Ja, de enige relevante voorwaarde voor de BPM vrijstelling is dat het voertuig tenminste 10% zakelijk wordt gebruikt. Overigens is het wel praktisch de factuur op naam van je onderneming te laten zetten, want anders zal de verkoper erg nerveus gaan doen. Dat je die factuur daarna niet inboekt, heeft de verkoper niets mee te maken.
 21. Ik denk dat je daar gewoon van uit mag gaan. Advocaten mogen immers niet samenwerken met een incassobureau, dus als ze 'overgenomen' zijn, is het gewoon verantwoordelijkheid van de advocaten geworden.
 22. Als het een advocaat is, één van de advocaten mailen en aangeven dat als de boel niet binnen een paar dagen afgewikkeld is, er een bericht naar de deken gaat. Voor derdengelden bij een advocaat geldt expliciet dat deze zo snel mogelijk doorbetaald moeten worden naar de cliënt.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.