Jump to content

Hans v N

Legend
 • Content Count

  3,070
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Hans v N last won the day on April 6

Hans v N had the most liked content!

Community Reputation

325

Personal info

Register

 • How did you find us:
  maak een keuze
 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  juridische en fiscale zaken
  innovatief ondernemen
  expert advies
  columns en algemene informatie
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Spout

Company info

 • Company or organization name
  Sky Unlimited Kemdirect
 • Address
  Zeggeveen 3, Breda, 4823HM, Netherlands
 • Phone number
  0765497673
 • Branch
  Toerisme
 • Branch 2
  Webwinkel
 • Branch 3
  Intellectueel eigendom
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  creatief durven te denken en tegenslag na een eerste schrikreactie zien als leermoment.
 1. Hans v N

  Hans v N

 2. De meest scams, zoals extreem dure en langlopende SEO abonnementen en en energiecontracten, zijn gericht op kleine vaak startende ondernemers werken met een contract waarbij er druk wordt uitgeoefend en de mondeling gedane beloften geenszins worden waargemaakt. Hier helpt een afkoelingsperiode van 14 dagen en een maximaal contract van 1 jaar met daarna een opzegmogelijkheid per maand.
 3. Dit hele topic staat vol met ver gezocht. Dan kan dit er ook nog wel bij.
 4. In dit geval moet je "cloud" (letterlijke uit jurisprudentie) vervangen door webshop denk ik. Dus dan krijg je dit: In het geval van een webshop is die bereikbaar over de hele wereld. TS huurt (via hosting) een deel van een server en stelt klanten in de gelegenheid gegevens met die server uit te wisselen. Het toegang hebben tot die gegevens en het invoeren van de gegevens kan enkel via telecommunicatiestructuren en het faciliteren van de mogelijkheid om klanten toegang te geven tot de webshop, is dan ook een vorm van telecommunicatie.
 5. Het kan dan voor jou als niet jurist dan wel duidelijk zijn en je kan vervolgens met enige stelligheid beweren hoe het volgens jou zit maar ik zou dat nog wel door een jurist bevestigd willen zien. Voor mij is het als amateur namelijk niet duidelijk. In dit topic gaat het om de vraag of TS een aanbieder van een telecommunicatiedienst is en of hij op basis van 125na gevorderd kan worden gegevens af te staan van een klant? Eerder in dit topic heeft RT (een jurist) gesteld dat het betreffende artikel over het aanbieden van een telecommunicatiedienst gaat. Dan denk je inderdaad aan hosting maar het artikel heeft het niet over het aanbieden maar een GEBRUIKER van een telecommunicatiedienst. Dus dan moet je jezelf afvragen of een webshopeigenaar gebruiker is van een telecommunicatiedienst? In het geval van een webshop is die bereikbaar over de hele wereld. TS huurt (via hosting) een deel van een server en stelt klanten in de gelegenheid gegevens met die server uit te wisselen. Het toegang hebben tot die gegevens en het invoeren van de gegevens kan enkel via telecommunicatiestructuren en het faciliteren van de mogelijkheid om klanten toegang te geven tot de cloud, is dan ook een vorm van telecommunicatie. (deze laatste zin komt uit jurisprudentie ter zake) Ben benieuwd hoe onze juristen hier over denken. Wellicht een beetje vasthoudend maar ik kan me (nogmaals) moeilijk voorstellen dat de politie die dagelijks met deze materie werkt er helemaal naast zou zitten. De vraag is ook best relevant want er zijn best veel deelnemers met een webshop, waaronder ik zelf.
 6. Hehe. Het gaat dus om een klant die verdacht is van fraude die klant is van de webwinkel van TS en daar wat gekocht heeft... Een "klant van ons" (webwinkel) is dus "een klant van onze webwinkel". Mogelijk kan dan (volgens RT) art. 126nc wel gebruikt worden. Die kan zelfs mondeling worden gegeven (schriftelijk achteraf binnen 3 dagen). En nogmaals, als je gevraagd wordt mee te werken aan een onderzoek naar fraude dan kan je zeker even nadenken maar even bellen met de politie (zoals StevenK aangeeft) maakt vaak veel duidelijk.
 7. Goede vraag. Wat valt dan wel onder het begrip telecommunicatiedienst? Volgens de telecommunicatiewet: Mijn kennis rond hosting en beheer voor derden is beperkt maar ik neem aan dat vraagsteller op zijn minst gegevens verwerkt en opslaat voor zijn klant. En daarmee zou hij dus zonder toestemming van de OvJ gegevens op mogen vragen onder 126na.
 8. Het is vrij eenvoudig te vinden dat er een of meer zogenaamde designpatenten op het origineel zit (Thera Cane). Dat is te vergelijken met ons auteursrecht en volgens diverse verdragen kan mevrouw Cane hier in Nederland een beroep doen op haar rechten. Tenzij je kan bewijzen dat het ontwerp al voor indiening / openbaring in gebruik was elders. Ook is eenvoudig te vinden dat er ook een of meer patenten zijn op zogenaamd afgeleiden van dit product. Iemand heeft iets aan de stand van de techniek toegevoegd, daardoor is mogelijk ook afstand genomen van het ontwerp. Dat zie ik overigens niet in de getoonde tekeningen waarvan er een aantal lijken op het (vermeende) origineel. Met die van Alibaba krijg je het meeste kans op problemen. Ook op de andere modellen die "geïnspireerd" zijn op het eerste model (zonder extra functionaliteit) geldt dat er weer een nieuw design patent / auteursrecht kan zitten. Zo op het eerste oog loop je ten opzichte van Thera Can het minste risico met de "Selfie massager" maar ook daar zit een design patent op. Ook een jurist zal geen sluitend advies kunnen uitbrengen over wat mag en niet mag, er is namelijk ook sprake van auteursrecht door openbaring van iets origineels. De rechtspraak is verre van eenduidig. Het gaat vooral om de inschatting of er verwarring kan ontstaan. Dat er veel producten zijn die op elkaar lijken kan ook in je voordeel werken. Het veiligst is om een groter Amerikaans of Europees merk te gaan voeren en daar na te gaan hoe het zit met de IE rechten. Zelf gaan rommelen is vragen om moeilijkheden.
 9. Dan zou de vermeende fraudeur in eerste instantie moeten klagen bij TS. Pas als de fraudeur een onbevredigend antwoord krijgt op de vraag waarom TS zijn gegevens heeft gedeeld met de politie kan hij een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. De kans dat het gebeurd lijkt me minimaal en nog minimaler dat de APG overgaat tot het geven van een boete aan iemand die meewerkt aan een politieonderzoek in zake fraude. Zelfs men de klacht serieus neemt zal het maximale het geven van een waarschuwing zijn of vragen aan TS of hij het niet meer wil doen. De indianenverhalen dat iedereen bij het minst of geringste vermoeden van het (eenmalig) onjuist verstrekken van gegevens een torenhoge boete krijgt is nergens op gebaseerd.
 10. Het gaat om de vraag of jij hosting aanbiedt niet of de klant dat doet. Ik heb een kennis die opsporingsambtenaar is en je mag er toch echt vanuit gaan dat men bij een onderzoek weet wat men doet. Bij een eventuele veroordeling is het natuurlijk prioriteit dat men het bewijs rechtmatig heeft verkregen. Bij "simpele" fraude en er van uitgaand dat TS iets van telecommunicatie aanbiedt, geldt Artikel 126na en hoewel er geen jurist (bijv RT) is die dat bevestigd heeft is dan geen bemoeienis van de OvJ of anders nodig. En JA, het kan geen kwaad om jezelf af te vragen of datgene wat gevraagd wordt ook gevraagd mag worden maar in dit topic wordt eerst uitgegaan dat TS niets hoeft te geven omdat de OvJ niet is gekend en later dat hij niet hoeft te leveren omdat hij geen telecommunicatie aanbiedt. Maar als een klant een webshop heeft dan is TS of de bouwer ervan of de ISP en mogelijk beide. Als hij alleen bouwer zou zijn dan wordt hem de vraag niet gesteld lijkt me, want hoe moet hij dan de IP gegevens kennen? Hoe zit het nu?
 11. In de openingspost gaat het toch echt om een klant die een webwinkel heeft. Mogelijk is hosting aangeboden als zogenaamde reseller dat is kennelijk heel eenvoudig. Ik verbaas me toch over de weerstand die een vraag om fraude te bestrijden oproept. Natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden maar je mag er toch vanuit gaan dat de politie weet wat ze doen. En als je twijfels hebt dan vraag je dat gewoon even aan de betreffende opsporingsambtenaar of bel je een jurist met alle details. De zaak gaan vertragen en vragen stellen op een forum zonder dat de deelnemers alle details kennen is weggegooide tijd voor de opsporing.
 12. Was er voor het gemak vanuit gegaan dat TS (ook) aanbieder was van de communicatiedienst omdat hij impliciet aangeeft over gegevens te beschikken die daarbij horen. Mijn technische kennis gaat niet zo ver maar een IP adres wordt toegekend door de ISP en niet door de websitebouwer toch? Dat de betreffende klant een webshop heeft doet er weinig toe. Of heb ik ergens overheen gelezen?
 13. Het gaat volgens mij (niet jurist) inderdaad om het simpel opvragen van gegevens door een opsporingsambtenaar en gezien de informatie die ik heb gezien mag dat gewoon (126na lid 1 Sv.), ook zonder tussenkomst van een officier van justitie want die wordt in het betreffende artikel niet genoemd! Door deze informatie niet of niet tijdig te geven of daar moeilijk over doen werk je mogelijk mee aan het voortduren van de (eventuele) fraude. Dat alleen al zou voor mij reden zijn om mee te werken.
 14. Echter in het betreffende artikel wordt geen instantie genoemd. De politieacademie schrijft: Ik zie dus geen enkele reden waarom TS zich zou moeten verzetten tegen verstrekken van gegevens of daar juridisch advies voor zou moeten inwinnen indien het juiste wetsartikel (126na lid 1 Sv.) is genoemd in de vordering. Als een officier van justitie een vordering via een opsporingsambtenaar doet (Artikel 126m) gelden ander regels. Neem aan dat dit in "zwaardere" zaken aan de hand is.
 15. Grappig. 10 jaar na het bedenken van de Frikanburger® en het broodje met de (gegroefde) Frikanburger® speciaal. Merk komt dit jaar te vervallen dus wellicht nog eens rondmailen of er mensen interesse hebben voordat de conculega er mee aan de haal gaat. Eventuele opbrengst gaat naar de bedenker. Moest ook meteen denken aan Ruben die hele lappen tekst mailde om me te motiveren er wat mee te doen. Waar blijft de tijd .........

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept