Jump to content

SFZ

Junior
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • Address
  Hogehilweg 15, Amsterdam, 1101CB, Netherlands
 • First name
  Jelle
 • Last name
  de Boer
 • Company or organization name
  Sociaal Fonds Zelfstandigen BV
 • Website address
 • How did you find us:
  partner-site

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.4-freelancers.nl

Company info

Vision

 • My opinion about entrepeneurship
  ondernemerschap is de beste dienstbetrekking
 1. Overzicht van Norbert is volledig en juist. Naar mijn mening kan verzekeren ook nuttig zijn ook al kan de ondernemer een aantal risico's zelfdragen. Daarbij moet je wel over behoorlijk veel geld beschikken als het gaat om arbeidsongeschiktheid en/of bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Een verzekering kan dan tevens worden geregeld ter bescherming van je vermogen. En verder is het overlijdens risico mogelijk al deels geregeld op een bestaande polis gekoppeld aan je hypotheek. Laat daarom je situatie goed in kaart brengen. Het aflossen van een (gedeelte) van de hypotheek bij overlijden, schuld verlaging, is ook een vorm van nabestaandenpensioen. Kortom, niet oververzekeren, dat is niet nodig. Bestaande overlijdensrisico verzekeringen (orv) kunnen mogelijk in de huidige markt tegen aanzienlijk lagere premies worden geregeld. Ook als deze gekoppeld is aan de hypotheek, dit vergt iets meer werk maar kan relatief eenvoudig. Groet Jelle / SFZ
 2. Dit is nu ook de reden dat een ondernemer met een AOV verzekering deze eigenlijk moet laten 'toetsen' door een onafhankelijk adviseur, niet zijnde zijn tussenpersoon. Zeker als de polis al geruime tijd loopt. Dat wil niet zeggen dat je niet loyaal aan je tussenpersoon/adviseur moet zijn, maar dat iemand zonder 'gekleurde' blik naar jouw verzekering(en)/contract(en) kijkt (een soort second opion). In de huidige financiële markt is het niet ongewoon om naar verdiensten te vragen. Dan kan jezelf bepalen of een dergelijke beloning je het waard is voor de service die je krijgt (elk jaar). Zo stellen wij voor ondernemers offertes op voor hun eigen tussenpersoon. Hiermee kan de tussenpersoon een handje worden geholpen in het verlagen van je premie. :) Een bestaande AOV verzekering kan bij dezelfde tussenpersoon tegen een aanzienlijk lagere premie per direct worden omgezet. Enerzijds door de huidige verlaagde tarieven en anderzijds door een normalisering van de beloning (provisie). De tussenpersoon dient hiermee vaak wel akkoord te gaan, nog. Maar dat zal hij/zij doen omwille van de goede relatie. Is dit niet het geval dan weet je genoeg! Succes. Jelle / SFZ
 3. Norbert, Ik had mijn naam er bij moeten zetten, inderdaad Jelle van SFZ. Het aankomende provisie verbod zal hopelijk leiden tot een meer duidelijke bijdrage van de adviseur en een product dat meer bereikbaar wordt voor de ondernemer. Daarbij hoop ik ook op een meer innovatieve rol van de verzekeraar. Deze kan zich immers niet meer onderscheiden door torenhoge provisies uit te keren aan de aanbrenger om zo haar producten aan de man te brengen. Kwaliteit en service niveau zijn nu belangrijk en zo hoort het! De risico tarieven voor de AOV verzekeringen zijn al verkrijgbaar, dit is inderdaad het begin van een goede ontwikkeling. Daarbij zijn er ook goede initiatieven om bestaande AOV's met een verkorte gezondheidsverklaring (over de afgelopen 2 jaar) om te zetten naar aanzienlijke goedkopere tarieven bij soms dezelfde verzekeraar met exact dezelfde voorwaarden en uitgangspunten. Deze ontwikkeling is zeker in het voordeel van de ondernemer! groet, Jelle / SFZ
 4. @Norbert, je berichtje begin april van dit jaar met een berekening binnen een Freelance BV, zoals Uniforce, ZZP Oké en tegenwoordig ook Zwaarte Kracht ZZP-Pro dient mogelijk iets wat te worden genuanceerd. Het verplicht sociaal verzekerd zijn in Nederland betekend dat je sociale premies afdraagt via de belastingdienst aan het UWV voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze premies zijn niet echt concurrerend met de private producten die verzekeringsmaatschappijen aanbieden, maar je hebt geen keus. De staat der Nederlanden is de enige die de verplichte sociale verzekeringen uitvoert en dat is maar goed ook, zeker als het om werkloosheid gaat (WW). Maar 75% goedkoper in totaal gaat inderdaad niet lukken op basis van gelijkwaardige voorwaarden! De ondernemer in de Freelance BV constructie zal op de 'gewone' AOV een korting krijgen van ongeveer 50%. De premie is nu ongeveer 2,7% van het inkomen met een 80% verzekering (klasse 1). Met dien verstande dat we er vanuit gaan dat de ondernemer een 'gewone' AOV had/heeft die marktconform is en dat zijn er naar mijn mening nog steeds VEEL te weinig (hoge provisies), anders is het verschil nog groter. De ziekteverzuimverzekering voor de 1ste 2 jaren is ongeveer 1,5% (wederom klasse 1) van het inkomen, gewogen is dit iets meer dan 4% zonder sociale premies. De ongeveer 50% korting op de AOV verzekering wordt ingevuld bij een Freelance BV door de verplichte afdracht van sociale premies inclusief werkloosheid, ziekteverzuim verzekering, AOV verzekering of WGA-gat en/of excedent en de conceptkosten. Per saldo is dit zeker niet goedkoper. Echter, ga we hier wel voorbij aan het risico dat de ondernemer loopt bij controle van de belastingdienst. Wij zien steeds vaker dat de belastingdienst de ondernemer niet aanziet als ondernemer vanwege een groot aantal facetten. De belangrijkste is de afhankelijkheid van de ondernemer met de opdrachtgever. Gelukkig gaat het bij veel ondernemers gewoon goed. Dit risico kan dus een waarde hebben voor de ondernemer om een dergelijke constructie 'aan te schaffen'. Verder zijn er tegenwoordig ook AOV producten op de markt die afhankelijk zijn van leeftijd en looptijd over de gehele looptijd van de verzekering. Na mate je ouder wordt is de kans op arbeidsongeschikt worden groter, ouderdom komt met gebreken, echter wordt de looptijd steeds korter. Dit betekent dat de risicodrager/ verzekeraar aan het einde van de looptijd steeds minder premie nodig heeft. Veel AOV producten in de Nederlandse markt houden hier geen rekening mee en zo blijven de oudere ondernemers boven de 45 'te hoge' premies betalen. Ik zou zeggen vraag er naar bij je tussenpersoon.
 5. @chip : Om jouw vragen van 2 dagen geleden te beantwoorden over de 3% indexatie in het tarief en het opzegtermijn van deze verzekeringen. Zoals al aangegeven zijn dit cruciale kenmerken van deze verzekeringen en dienen zeker in het adviesgesprek naar voren te zijn gekomen. Een 3% indexatie na schade is een forse compensatie jaarlijks en dit kan bij lange uitkeringen tot behoorlijke uitkeringen leiden. Dat is uiteraard goed, echter dien je voor dit risico ook te betalen en is de premie hoger. Een CBS index is volgens mij voldoende. Hiermee wordt de koopkracht behouden en dat is de bedoeling van een indexatie (vaak met max. 4% pj.) Het opzeggen van dergelijke verzekeringen is inderdaad afhankelijk van de contractsduur en de situatie van de ondernemer. Op het moment dat de ondernemer (gedeeltelijk) in loondienst gaat verandert het verzekerd belang en dient de verzekering te worden aangepast of zelfs te worden beeindigd (per direct). Per slot van rekening betaal je dan sociale premies en heeft de werkgever een doorbetalingsverplichting met als aanvulling de WIA. Hetzelfde geldt als de onderneming minder draait en er geen middelen zijn om de premie te betalen. Dan zal het inkomen dalen en het verzekerd belang minder moeten zijn. Bij dergelijke situaties zal de adviseur haar/zijn waarde moeten bewijzen. Het vergelijken van voorstellen is essentieel. Niet alleen voor de betere premie en/of voorwaarden, maar vooral om de materie je eigen te maken in overleg met de adviseur of via HL!
 6. De AOV verzekeringen komen in vele variaties en kunnen hierdoor in premie enorm van elkaar verschillen. Nationale Nederlanden is structureel duurder in vergelijking met de mogelijkheden die er zijn in de markt op basis van een gelijke dekking. NOG geen prijsvechter. Overigens zeggen de premies in de eerste 3 jaren niet veel, vanwege de starterskortingen die veelal in de eerste 3 jaren worden gegeven. Hierdoor is de premie in het vierde jaar een betere indicator voor een zuiver vergelijk. Daarbij is het altijd verstandig om premie ontwikkelingen over de gehele looptijd van de verzekering te bekijken. Een moeilijkheid is dat de traditionele software van verzekeraars vaak premiestellingen laten zien exclusief de mogelijke indexatie. Ofwel, het lijkt goedkoop maar als het verzekerd bedrag jaarlijks wordt aangepast met de CBS index heeft dit grote gevolgen voor de premiestelling de komende jaren. De premie die je aangeeft over 10 jaar (die wel erg fors is) is een premie waarin de leeftijdtoename een rol speelt. Afhankelijk van je leeftijd is er een kantelleeftijd waarna de verzekeraar een leeftijdONafhankelijk tarief gaat factureren. Voor de kantel / omslag leeftijd wordt een leeftijdAFhankelijk tarief gerekend. In jouw geval, met een leeftijd van 23 jaar, zal ongeveer de eerste 20 jaar van deze verzekering de premie stijgen door zowel de leeftijdstoename als het mogelijk verzekerde bedrag. De verdiensten van de adviseur kunnen eveneens een grote invloed hebben op de premie stelling. Zeker bij verdiensten die gekoppeld zijn aan een percentage van de premie die jij betaalt. Vraag daarom altijd hoe de adviseur wordt betaald met desnoods de afspraak dat jij de afrekening van de verzekeraar te zien krijgt als de verzekeraar gesloten is! Mijn advies is om minimaal een geïndexeerde uitkering te hebben (zeker bij jonge leeftijd), eindleeftijd 65 jaar en een bedrag verzekeren dat voldoende is om je verplichtingen te kunnen voldoen (calamiteit). De eigen risico periode is afhankelijk van vermogenspositie en perceptie. Mocht de premie nu nog steeds te hoog zijn pas dan het verzekerd bedrag aan, maar ga niet aan de voorwaarden sleutelen. Succes met je beslissing.
 7. Beste Mike, Het 'kopen' van een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft helaas nog steeds een kwestie van budget, ofwel welk gedeelte van de omzet wil ik opofferen voor deze voorziening. Je hoopt de uitkering niet nodig te hebben, maar als je iets overkomt wil je wel dat de kans op uitkering 'hoog' is. De kwaliteit van de verzekering wordt nu belangrijk. Veel verzekeringen worden aangeboden met maxima qua hoogte en lengte van uitkering. Ook het beoordelingscriterium is bepalend. De woonlasten beschermers gaan van 'passende' arbeid uit, dit maakt de kans op uitkering minder dan het beroepscriterium. Dit is ook direct de reden dat er veelal GEEN gezondheidswaarborgen worden gevraagd daar het risico van de (her)verzekeraar aanzienlijk lager is dan bij een volwaardige AOV (waarbij dit wel van toepassing is). Let wel, de (liquide) vermogenspositie en leeftijd zijn in de advisering essentieel. Overigens zal de vermogenspositie veelal de noodzaak tot 'snel' uitkeren bij arbeidsongeschiktheid verkleinen en kan voor een groot eigen risico periode worden gekozen (maximaal 5 jaar). Hoe dichter je bij je pensioen komt des te eerder kan je 'eigen risico drager' worden (en is de verzekering mogelijk minder relevant), omdat het aantal jaren tot je pensioen met eigen middelen kan worden opgevangen. Om de premie te drukken adviseer ik om de kwaliteit van de verzekering instant te houden, maar eerder de hoogte van het vezekerde bedrag aan te passen ipv het afzwakken van de uitgangspunten van de verzekering. Verder is een indexatie een 'must', zeker bij de jongere ondernemes, minimaal CBS gebruiken. De huidige AOV markt staat erg onder (marge) druk en zodoende zijn goede afspraken voor groepen ondernemers goed te maken. Althans dat is onze ervaring van de afgelopen jaren. Jelle J. de Boer SFZ
 8. De provisie voor tussenpersonen (TP) is in de regel bij deze verzekeringen tussen de 10 en 20% per jaar (zeker bij AOV's die al enige tijd bestaan). Ofwel, afhankelijk van de nominale premie, die overigens vaak jaarlijks geindexeerd wordt, zal de provisie jaarlijks oplopen voor de TP (inflatie correctie). Provisie transparantie komt en wordt steeds vaker door partijen toegepast in de markt. Mijn eerste gedachten is om je huidige tussenpersoon te confronteren met de mogelijk 'hoge' provisie. De TP kan op jouw polis de provisie laten verlagen door de verzekeraar. Indien de TP hier niet mee akkoord gaat of de premie wordt niet naar behoren verlaagd dan kan een concurrerende offerte helpen om de discussie wat kracht bij te zetten. Een ander advies is om je te wenden tot adviseurs die puur gespecialiseerd zijn in het de zelfstandigheidsproblematiek, waarbij de AOV een heel belangrijk te verzekeren risico is. De 'gemiddelde' TP heeft niet dagelijks te maken met ondernemers en kan zodoende niet de 'goedkoopste' premies afdwingen omdat het volume te laag is en er gewoon te weinig kennis is over deze verzekeringen. Het switchen van AOV aanbieder kan alleen indien 100% vast staat dat je bij de andere aanbieder verzekerd bent/gaat worden. "Pas je oude schoenen wegdoen als je nieuwe hebt gekocht!". De contractsverval datum is nu bepalend voor het moment van kunnen switchen. Waarbij een eventuele medische keuring noodzakelijk kan zijn voor acceptatie bij een andere maatschappij. Kortom, overstappen kan alleen wees zorgvuldig!
 9. Het verzekeren van je arbeidsongeschiktheid dient een calamiteiten verzekering te zijn met goede voorwaarden. Dus vind voor je zelf uit hoeveel geld je nodig hebt om in je huidige situatie of een situatie die minimaal voldoende is verder te leven (let op, bruto verzekerde bedragen). Verzekeringspremies blijven vreemde uitgaven, het is verstandig om een voorziening te treffen, maar je hoopt niet op een uitkering. Verder ben ik het volkomen eens met het statement van Roel, ik zou de eindleeftijd (bijna) altijd op 65 jaar zetten (sommige beroepen kunnen niet tot 65 jaar worden verzekerd, denk aan beroepen met veel handenarbeid). Mocht de premie (te) hoog uitkomen dan kan je beter het verzekerd bedrag verlagen. En er dient een indexatie op te zitten. Zeker bij jonge mensen kan de uitkeringsduur lang zijn waardoor de uitkering inflateert en de koopkracht zal elk jaar minder worden bij het niet hebben van een indexatie. Geadviseerde index is CBS- index. Op higherlevel is het niet verzekeren van AOV ook wel besproken. Dit is een keuze. Het aanspreken van reserves bij het niet hebben van een AOV is heel erg kostbaar. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (AO) is uiteraard goed op te vangen, maar langdurige AO kan bijna niet zelf worden gedragen. Kortom, de vraag blijft of je een gedeelte van de omzet wilt 'opofferen' voor het verzekeren van je ziek of (langdurig) arbeidsongeschikt worden. Een tip ; let op als je inkomen erg fluctueert. Is je verzekerd inkomen hoger dan je inkomen van een bepaald jaar, neem contact op met de verzekeraar of tussenpersoon. Verzekeraars kunnen in de voorwaarden hebben opgenomen dat het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar voor schade de maximale uitkering is. Het vergt dus enige aandacht en mogelijk onderhoud. Jelle J. de Boer
 10. Begrepen. Zal inhoudelijk ingaan op de vragen / opmerkingen zonder verwijzingen te maken. En zo mijn steentje bij te dragen op Higherlevel.nl Jelle J. de Boer
 11. Jan, Wij hebben een schade product ontwikkeld voor zelfstandigen in Nederland met administratieve / kantoor beroepen voor drs. Jelle J. de Boer Sociaal Fonds Zelfstandigen
 12. Om een goede vergelijking te kunnen maken van deze verzekeringen,dien je de premie over de gehele looptijd op te vragen. Een aantal verzekeraars in Nederland bieden een 'relatief' lage premie in de eerste jaren van deze verzekering (buiten de eventuele startskorting), maar brengen een 'relatief' hoge premie in rekening aan het einde van de verzekering. Helaas komt ouderdom met gebreken en kan je op een later tijdstip niet meer switchen. En zal je, om verzekerd te blijven, een hogere premie moeten betalen. Een soort gelijke constructie bestaat er met no-claim kortingen op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Zolang er niet geclaimd wordt ben je 'relatief' goedkoop uit, mocht je toch 'moeten'claimen ben je heel duur uit. mvg. drs. Jelle J. de Boer Sociaal Fonds Zelfstandigen
 13. Kamal, Belangrijk is hoe de bank/geldverstrekker het verhaal ontvangt en hoe deze is onderbouwd. Er vanuitgaande dat de winst in 2006 vergelijkbaar is met 2005 en dat door de koop de huurkosten komen te vervallen, is euro145.000,- niet al te veel gevraagd. De balans van meneer is cruciaal. Ik ben bereid het dossier te bestuderen, voor contact gebruik info@sfz.nl. drs. Jelle J. de Boer Sociaal Fonds Zelfstandigen
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept