Jump to content

Dagobert24

Senior
 • Content Count

  36
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • Gender
  Male

Company info

 • Location
  Friesland
 • Branch
  30
 1. Hartelijk dank voor jullie reacties! Echter wettelijk is het toch zo geregeld dat een rechtbank een faillissementsaanvraag alleen mag honoreren als de debiteur niet meer betaald, dus in een toestand verkeerd van opgehouden te betalen, en dat de aanvrager een steunvordering bij de aanvraag dient te voegen? aan deze beide eisen is in deze niet voldaan; recent is er nog betaald en er zit geen steunvordering cq openstaande opeisbare factuur van een andere partij bij de aanvraag; er wordt alleen een zinsnede gebruikt dat ik andere facturen onbetaald laat; wat echter ook niet waar is.
 2. Ik ben eigenaar van een winkel en ik heb al enige tijd een dispuut met een leverancier omtrent geleverde goederen. Een groot deel van deze goederen zijn met forse beschadigingen afgeleverd, hierdoor weiger ik de facturen te betalen want eerst wil ik dat het probleem wordt opgelost. Na heel wat e-mail verkeer & telefonisch contact zijn we nog geen stap verder gekomen; de leverancier weigert mee te werken en heeft de hoofdsom onlangs doorgegeven aan een incassobureau. Dit incassobureau doet niets anders dan dreigbrieven sturen totdat vandaag een deurwaarder op de stoep stond met een ambtelijk stuk waarin een aanvraag bij de rechtbank is gedaan tot faillietverklaring van mijn rechtspersoon. Ik ben hierover zeer verbaasd aangezien de hele zaak niet is voorgelegd aan de kantonrechter en dat er wordt geopperd dat ik in een toestand verkeer van opgehouden te betalen; dit terwijl ik amper 5 weken geleden alles heb betaald wat wel netjes is afgeleverd. Daarnaast wordt er tevens in de aanvraag geopperd dat ik andere vordering onbetaald laat; echter een concrete steunvordering (bijvoorbeeld een kopie van een andere factuur) zit er niet bij; alleen maar deze zinsnede. Tevens is het bedrag welke ik betaald heb ook niet in mindering gebracht van het zogenaamde te vorderen bedrag. Op 12 maart is de zitting; hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Alvast bedankt!
 3. Ik ben eigenaar van een interieurzaak, voor mijn bedrijf bankier ik al jaren zeer tevreden bij de Rabobank. Bij de bank heb ik een zakelijk krediet lopen welke ik iedere maand netjes aflos, de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar waarna hij volledig afgelost is. Binnen mijn showroom wil ik graag op de heel korte termijn mijn collectie gaan uitbreiden, ik vroeg mij af of het doorgaans mogelijk is om het reeds afgeloste bedrag op een normale lening met een lineaire aflossing opnieuw op te nemen voor een investering als deze? Uiteraard begrijp ik dat ik hiervoor het beste contact kan opnemen met mijn bank, maar ik wou toch graag eerst op dit forum vragen of iemand hier reeds ervaring mee heeft voor wat betreft de mogelijkheden alvorens ik naar de bank stap. Alvast bedankt!
 4. Ik ben eigenaar van een middelgroot bedrijf in de interieurbranche. Ik ben deze een kleine 2 jaar geleden gestart en inmiddels zijn er 3 medewerkers binnen mijn organisatie werkzaam. Mijn medewerkers vallen onder de CAO Wonen waarop tevens de arbeidsovereenkomsten zijn gebaseerd. Ik heb de salarisadministratie uitbesteed aan een accountantskantoor en ik dacht alles netjes voor elkaar te hebben ten aanzien van het personeel. Vorige week echter ontving ik zomaar een nota van ''pensioenfonds wonen'' waarin ik word verzocht een bedrag van ongeveer 3000 euro over te maken naar het pensioenfonds wonen voor mijn medewerkers. Het gaat hierom een betaling achteraf over het jaar 2010 en gedeeltelijk over 2011. Mijn accountantskantoor geeft aan dat deze facturen correct zijn; ikzelf echter zet hier mijn vraagtekens bij. Is het normaal/verplicht om als werkgever nog apart geld te moeten storten in een pensioenfonds? Ik dacht namelijk dat dit altijd geregeld was in de salarisverwerking en de afdrachten/loonheffingen die daar al mee gepaard gaan. Daarnaast vindt ik het apart dat ik daar nu zomaar opeens bericht van krijg terwijl ik nooit eerder enige vorm van correspondentie van dit pensioenfonds heb ontvangen. Alvast bedankt!
 5. Allereerst zeer veel dank voor jullie reacties! Aan het idee van Ed heb ik zelf ook zitten denken, of bijv. dat de huidige eigenaar voor een bepaalde periode geld in de onderneming laat zitten; in bijv. de vorm van een achtergestelde lening. Dit zou het een en ander bij de bank ook kunnen bespoedigen. Het gaat om de overname van de aandelen van de BV. De meubels zijn in principe in zijn geheel eigendom van de ondernemer, in de meubelhandel verandert dit wel constant doordat je regelmatig veel uit de showroom verkoopt en het nieuwe eerst weer financiert met je rekening courant.
 6. Op dit moment ben ik een kleine 2 jaar eigenaar van een interieurzaak van 2000m2 actief in het middensegment van de markt. Ik heb de recessie goed doorstaan en mijn wekelijkse omzetten zijn 7 van de 10 keer het dubbele t.o.v. vorig jaar. Ik ben nog redelijk jong, 26 jaar, en ik ben niet ondernemer geworden om stil te blijven zitten. Onlangs ben ik in contact gekomen met een eigenaar van een andere interieurzaak in het Noordoosten van het land. Het gaat hier om een interieuzaak welke al meer dan 30 jaar bestaat en actief is in hetzelfde segment als ik. Deze winkel draait een nette omzet en is groter dan mijn winkel, ongeveer 6500m2. Ik ken de eigenaar en deze wil de zaak, omdat hij bijna 65 is, verkopen. Nu ben ik met hem in gesprek gegaan om het e.e.a. eens nader te bespreken en te kijken of het een idee kan zijn dat ik de zaak erbij overneem. Gezien de extreem goede naamsbekendheid van het bedrijf, de nette omzet en de unieke design inrichting van de winkel en het pand zie ik dit als een buitenkans. De eigenaar is heel welwillend en wil mij overal waar nodig helpen. In eerste instantie gaat het alleen om de overname van de bedrijfsexploitatie onder de huidige naam, het pand wil ik eventueel in de toekomst van hem overnemen; de eerste jaren wil ik dit van hem huren. In principe heb ik helemaal voor ogen hoe ik alles wil hebben, ik kom echter alleen niet helemaal uit het financieringsvraagstuk. Mijn eigen bedrijf heeft een positief bedrijfsvermogen, o.a. de waarde van de meubels welke ik in mijn showrooms heb staan en mijn voorraden zijn veel meer waard dan wat ik nog aan krediet bij de bank heb uitstaan; ik heb dit laten taxeren. Daarnaast kan ik ongeveer 5% van de overnamesom uit eigen vermogen financieren, in principe is dit te weinig. De overnamesom bedraagt meer dan 1 mln euro, hoofdzakelijk veroorzaakt door het overnemen van de aanwezige meubelen in de showrooms e.d., daarnaast nog een stuk voorraad en een stukje goodwill. Mijn vraag is eigenlijk hoe zou je een dergelijke grotere overname kunnen financieren? zoals gezegd wil de eigenaar helpen en de situatie van mijn huidige eigen bedrijf is goed. Alvast bedankt!
 7. Ik ben op dit moment druk bezig met het opzetten van mijn bedrijf en heb binnenkort mijn grote opening, echter ik heb nu al behoorlijke investeringen gedaan in o.a. mijn inventaris. Uiteraard hebben de leveranciers mij BTW in rekening gebracht, echter omdat het om grote bedragen gaat zijn de BTW bedragen ook hoog. Dit geld zou ik op korte termijn goed kunnen gebruiken om extra te investeren; is het ook mogelijk om versneld BTW terug te vorderen? Alvast bedankt!
 8. Ik ga de komende tijd aan de slag om mijn eenmanszaak om te zetten naar een B.V., echter hoe zit het precies met de verplichtingen die ik onder de naam van de eenmanszaak ben aangegaan? worden deze ingebracht/overgenomen door de B.V. door de eenmanszaak hierin in te brengen? Op naam van mijn eenmanszaak staat bijv. een huurovereenkomst. Mijn verhuurder zei dat dit geen probleem was maar ik kan hier verder zelf weinig over vinden. :)
 9. er is geen sprake van een formele arbeidsverhouding en ze krijgt ook geen salaris, ze doet wel dezelfde taken als mijn ''formele'' personeelsleden maar dus wel min of meer als vrijwilliger want ze hoeft er geen geld voor. Op de website van de belastingdienst kan ik hier ook niks over vinden, alleen over het meewerken van partners.
 10. Ik ben van plan om vanaf de opening van mijn zaak mijn moeder te laten meewerken voor sowieso een aantal jaren, zij wil dit erg graag en hoeft hier verder geen salaris voor. Hoe werkt dit eigenlijk belastingtechnisch? is het toegestaan om familieleden zonder salaris en/of vast dienstverband te laten meewerken in de zaak? ik kan hier zeer weinig over vinden >;( Alvast bedankt!
 11. De verhuurder vindt het geen probleem, ik heb hier met hem over gesproken. Sterker nog hij had liever een BV als huurder, de reden hiervan is mijn echter onduidelijk. Het enigste wat ik al wel op hoofdelijke aansprakelijkheid heb afgesloten, en ook niet anders kon, is een zakelijke financiering voor mijn automatisering. Hier blijf ik dus wel prive voor aansprakelijk wanneer ik het omzet naar een BV; maar alles wat ik vanaf de daadwerkelijke oprichting en inschrijving in het handelsregister onderteken valt dan wel onder de aansprakelijkheid van de BV neem ik aan? Volgens de verhuurder kan mijn huurovereenkomst ook na ondertekening op persoonlijke titel volgens de eenmanszaak worden omgezet naar de BV als formele huurder en aansprakelijkheid.
 12. Bedankt voor jullie reacties! Mijn business plan met alles daarom heen is al grondig en goed opgesteld, de accountant heeft dit ook goedgekeurd en op basis hiervan heb ik mijn financiering ook rond gekregen. Een 10 jarige huurovereenkomst is in de wonen branche vrij gangbaar, in mijn geval heb ik een contract van deze duur omdat de verhuurder voor ongeveer 200k investeert in mijn pand. Waaronder ook een deel van mijn eigen investeringsbegroting. Ik zie geen problemen bij het wel of niet akkoord gaan van de verhuurder bij het omzetten naar een B.V. Het gaat namelijk om een grote woonboulevard waar ook bedrijven als de Gamma, Praxis, Leenbakker en vele andere landelijk en lokaal bekende bedrijven gevestigd zitten; allen zijn een B.V. Omdat het toch allemaal om grote bedragen gaat, en door die clausule in de huurovereenkomst lijkt een B.V. mij aantrekkelijker dan een eenmanszaak.
 13. Ik heb mij enkele maanden geleden als starter ingeschreven bij de KVK als eenmanszaak voor de start van een behoorlijk grote interieurzaak. Echter ik heb nu een nieuwe accountant en hij raad mij aan dit alsnog om te zetten naar een B.V., dit omdat het qua winstverwachtingen belastingtechnisch aantrekkelijk is maar ook vanwege mijn huurcontract. Deze laatste moet ik nog ondertekenen en is eigenlijk op alle punten gunstig voor mijn situatie, echter er zit 1 bepaling in welke gaat over de tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst in het geval van een faillissement. Mijn huurcontract geld voor 10 jaar, deze bepaling regelt dat stel ik ga in het derde jaar falliet dat ik dan alsnog de overige 7 jaar moet betalen; althans dat wordt dan een schuld. De verhuurder wil deze bepaling er niet uit hebben aangezien zij een grote investering doen in het pand. Mede hierdoor lijkt het mij aantrekkelijk om alles onder te brengen in een B.V., echter is het inderdaad correct dat mocht zo'n situatie zich voordoen dat ik in het geval van een B.V. dat ik dan niet aansprakelijk wordt gesteld voor bijvoorbeeld deze huurschuld? Ik hoor hier graag wat meer visies over!
 14. Aangezien jullie niet zo'n heel hoog bedrag nodig hebben zou ik eens gaan praten met de ING, zij hebben een starterskrediet tot 100k welke je met een goed onderbouwd plan snel kunt afsluiten zonder (extra) zekerheden. Ik heb hier in ieder geval positieve ervaringen mee.
 15. Bedankt voor je reactie! Ik zal gelijk een bezwaarschift opstellen waarin ik aangeef dat mijn winst over zowel 2008 als het merendeel van 2009 nul euro was en zal zijn. Echter omdat mijn aanslag meer dan 12000 euro bedraagt komt het toch ''schokkend'' over. Ik ga er wel vanuit dat ik uiteindlijk niks zal hoeven te betalen omdat er ook nog niets is verdient tot op heden. :)
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept