Jump to content

Mr. Cruiming

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  student
 • Gender
  Male
 • First name
  Wouter
 • Last name
  Cruiming
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  19-24
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen

Company info

 • Location
  Groningen
 1. Dag HL'ers, Ik zal de situatie even kort uitleggen. Ik heb samengewerkt met een compagnon en toen zaten wij in de BV structuur. Deze samenwerking is op een niet plezierige manier beeindigd. Inmiddels ben ik samen gaan werken met een nieuwe compagnon en hier hebben wij een VOF voor opgericht. Als natuurlijk persoon ben ik vennoot in deze VOF en de BV participeert dus niet in deze VOF. Vanuit de oude situatie heb ik bepaalde projecten meegenomen en ingebracht in de VOF. Inmiddels zijn bepaalde projecten al binnengesleept en staat hier keiharde omzet tegenover. Is het mogelijk dat ik nog met terugwerkende kracht een soort 'goodwill' bedingen? Deze goodwill zal dan betaald worden aan mijn persoonlijke Holding maatschappij. Mijn tweede vraag is als volgt: Mag ik facturen sturen vanuit mijn PH om het resultaat in de VOF te drukken of mag dit niet en steekt de Belastingdienst hier een stokje voor? Alvast bedankt voor jullie moeite! [mod edit: titel aangepast aan hoofdonderwerp. 99% van de topics zijn vragen dus oorspronkelijke onderwerp "twee vragen" zegt niets ]
 2. Beste HL'ers, Kort geleden ben ik gevraagd om bestuurder/directeur te worden van een Bouwbedrijf. Dit bouwbedrijf zit voornamelijk in de onderhoud en client heeft een omzet geraamd van 150.000 dit jaar nog. Dit omdat de huidige directeur in een schuldsanering zit. Het feit dat hij in de schuldsanering terecht is gekomen komt omdat de ondernemer naief was en een hele slechte accountant had die circa 25-30/m per jaar in rekening bracht. De accountant heeft de ondernemer niet tijdig gewaarschuwd en derhalve is het bouwbedrijf failliet gegaan. Het is de bedoeling dat ik bestuurder/directeur word van een nieuwe BV waarbij soortgelijke activiteiten zullen uitgevoerd worden. Wanneer de huidige directeur uit de schuldsanering is zal het overgedragen worden. Mijn vraag is nu: 1. Is het verstandig om bestuurder/directeur te worden van een lege BV die dan soortgelijke activiteiten gaat uitvoeren? Ik zal dan de boekhouding doen en management voeren. 2. Wat zijn de juridische risico's? Hoe snel kan ik privé aansprakelijk gesteld worden? Wat gebeurt er als de nieuwe BV dezelfde activiteiten gaat uitvoeren als de failliete bv? Kan er dan juridisch sprake zijn van een eenheid? 3. Onder welke voorwaarde(n) moet ik deze klus aannemen? Mocht ik belangrijke zaken vergeten zijn, vul me dan aan! Ik hoor graag jullie meningen/feedback. Groet Wouter
 3. Bedankt voor jullie reacties. Afgelopen vrijdag is de brief verstuurd naar de verhuurder. Mochten hier nog problemen uit voortkomen, dan zal ik wellicht nog een beroep op jullie willen doen. Groet, Wouter Cruiming
 4. Gewoon inschrijven bij de KvK. Een eenmanszaak oprichten kost op jaarbasis 50 euro. Dan kun je het e.e.a. uitproberen en als het allemaal tegenvalt dan stop je er gewoon mee. Tevens kun je wellicht in het eerste jaar nog genieten van de KOR-regeling (Kleine ondernemersregeling voor de BTW), zodat je geen of weinig BTW hoeft af te dragen. Je bent overigens wel verplicht om BTW op de factuur te vermelden. Het bedrag wat belast wordt voor de Inkomstenbelasting wordt bepaald aan de hand van de resultatenrekening over een bepaald boekjaar. Op de resultatenrekening staan kosten en opbrengsten. Naast kosten en opbrengsten heb je ook nog inkomsten en uitgaven (geldstromen). Bepaalde kosten en opbrengsten kunnen tevens uitgaven of inkomsten zijn (denk hierbij aan omzet of kantoorkosten). BTW is een uitgave maar geen kostenpost. Daarom wordt deze niet meegenomen in de resultatenrekening en daarom heeft deze geen invloed op het belastbaar bedrag voor de inkomstenbelasting. Een voorbeeld van een kostenpost die geen uitgave is = afschrijving inventaris. De afschrijving van het inventaris wordt in minder gebracht op het resultaat, maar de afschrijving wordt niet aan iemand betaald. Deze afschrijving wordt in minder gebracht op het inventaris (via de balans) Hopelijk heb je nu een beter beeld bij wat bij de resultatenrekening hoort en wat op de balans hoort en wat het verschil is tussen BTW en IB. Succes met ondernemen!
 5. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs besloten dat het gebruikelijk loon evenredig mag worden verlaagd, indien de omzet van een bv door de economische crisis lager is dan het voorgaande jaar. Deze tijdelijke maatregel is alleen van toepassing voor 2009 en 2010. De berekening werkt als volgt: -gebruikelijk loon 2009 = A x B/C -gebruikelijk loon 2010 = A x D/C A= gebruikelijk loon 2008 B= omzet 1e halfjaar 2009 C=omzet 1e halfjaar 2008 D= omzet 1e halfjaar 2010 Omdat omzet 2010 pas later bekend wordt, mag voor het eerste halfjaar van 2010 het verlaagde gebruikelijk loon 2009 worden toegepast. Deze regeling kan pas worden toegepast als aan drie voorwaarden is voldaan: 1. rekening-courant schuld of dividend mag niet toenemen als gevolg van toekennen van een lager salaris; 2. als dga feitelijk meer salaris heeft genoten dan volgt uit berekeningen, dan geldt dat hogere loon; 3. omzet mag niet worden beinvloed door bijzondere oorzaken (oprichting, staking, fusie) ook dient de omzet geschoond te worden van bijzondere baten. Er zijn in overleg met de Belastingdienst wellicht ook andere mogelijkheden. Is hiermee uw vraag beantwoord? Groet, Wouter Cruiming
 6. Beste Marije, U houdt mij nauwlettend in de gaten! ;D Helaas staat er niets over een opzegtermijn. Er zal zeker deze week correspondentie richting de verhuurder en dat de opzegging van het contract geschiedt per juni 2010. Als er niks geregeld is, moet ik dan uitgaan van een redelijke termijn van 3 maand? Kan ik dit onderbouwd met een wetsartikel bijvoorbeeld?
 7. Het betreft een zakelijk huurpand. Er is een contract getekend voor bepaalde tijd, welke van rechtswege afloopt op 31 mei 2009. (nadere opzegging is niet vereist staat in het contract) In dit contract is de volgende bepaling opgenomen: Huurder heeft het recht de huurovereenkomst eerder te beeindigen dan de gestelde termijn op het moment dat de huurovereenkomst van medehuurder party X op de begane grond eindigt Er staat in het contract en de algemene bepalingen niks over stilzwijgende verlenging. Hoe zit dit? Wij gaan in juni 2010 met party X verhuizen naar het nieuwbouw pand. Wij huren het pand nog steeds. Is de bepaling zoals hierboven genoemd nog steeds van kracht? Wat dien ik op te nemen in de correspondentie zodat de overeenkomst zal eindigen per juni 2010? Hopende jullie mij hier mee te kunnen helpen zodat ik niet met een jaar extra huur kom te zitten.
 8. De opzet staat nog in de kinderschoenen en wij waren in eerste instantie benieuwd naar reactie van de HL-experts ;) Wij willen werken op provisiebasis om de drempel tot onze dienstverlening laag te houden. Ik ben het eens dat het lastig is om de objectiviteit te waarborgen. Het is waar dat er vele vergelijkingssites zijn, maar dan dient een ieder dit zelf uit te zoeken. Door middel van onze dienstverlening zal dit de klant een gemak en een besparing opleveren. Indien wij besluiten om tegen vergoeding te werken, wat zou dan een reële vergoeding zijn? € 25,- of € 50,-? of een % van de besparing? Wij zijn van mening dat wanneer er tegen een vergoeding wordt gewerkt, mensen minder snel geneigd zijn de dienst af te nemen. Hopende spoedig iets te horen, zodat wij dit kunnen meenemen bij onze opzet.
 9. Momenteel zitten wij in een bedrijfsverzamelgebouw. Binnen dit gebouw is er een organisatie die een nieuwbouw pand heeft laten bouwen. Dit bedrijf zal binnenkort het bedrijfsverzamelgebouw verlaten (en zij hebben de huur opgezegd). Wij zullen mee verhuizen naar hun nieuwbouw pand en nu komt het probleem: Wij hebben een gesprek gehad met de verhuurder en mondeling zijn er afspraken gemaakt dat onze huur (van het bedrijfsverzamelgebouw) tegelijk zal beëindigen bij het vertrek van de organisatie (die het nieuwbouwpand heeft laten bouwen). Probleem: alleen mondelingen afspraken, waarvan niks schriftelijk is bevestigd Vraag1: hoe sterk ik onze positie? Vraag2: hoe dienen wij te communiceren met de verhuurder? Hopende spoedig te horen.
 10. Beste HL'ers, Samen met mijn partner hebben wij het concept bedacht dat wij voor particulieren hun vaste lasten (telefonie, gas, stroom, tv, etc.) gaan analyseren en hier een passend advies op geven. Veel mensen kunnen namelijk besparen op hun vaste lasten. Ons idee is om te werken op basis van provisie, welke betaald wordt door de leveranciers. 1. Is dit haalbaar? 2. Heeft iemand enig idee aan welke bedrag ik moet denken als het gaat om provisie? Hopende spoedig iets te horen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept