Jump to content

klaasvaak1

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Hallo dames, heren, Ben er even tussenuit geweest, bedankt voor jullie reacties. Even ruggespraak gehouden, en 1 heeft inderdaad 2 alles mondeling aangezegd. 1 heeft wel alle leningen opgeboekt als lening aan de BV, en is hiermee dus behoorlijk benadeeld. 1 ging ervanuit dat hij uiteindelijk van 2 rugdekking zou krijgen en word inderdaad door zijn eigen familie te grazen genomen. Ik ga ze adviseren om bankafschriften van de manco volstorting op te zoeken, en bankafschriften van de prive investeringen. Hiermee kunnen ze dan via hun rechtsbijstand misschien nog een poging doen om 2 aansprakelijk te stellen voor hun deel, en dit te verrekenen met wat er eventueel los komt van de bank. Bedankt voor de info.
 2. StevenK wat bedoel je met op welke grond ? Het betreft hier nu 2 prive personen met prive borgstelling versus bank, het gaat nu echter om de schuld van 2 aan 1. De mede schuld is mondeling aangezegd/overeengekomen ten tijde van de financieringen en uittreding.
 3. * De BV is inderdaad reeds failliet en het faillissement is afgewikkeld * Er is geen bestuurders aansprakelijkheid * Er zijn inderdaad 2 borgtochten, 2 heeft een lagere borgtocht verkregen door uittreding ten tijde van de laatste herfinanciering samen met de bank in 2010. Op dit moment van uittreden heeft 1 de laatste keer gefinancierd en 2 wederom gewezen op het feit dat hij ook mede aansprakelijk was voor het te investeren vermogen. (een schuld kreeg aan 1) * Inderdaad is tussen 2 en 1 veel mondeling geregeld en besproken (broer/zus/zwager) * Enige getuige van de afspraken is de accountant die de BV heeft gehad gedurende haar leven. * De financieringen onder punt 2 en 3 zijn op verzoek van en in overleg met de bank gegaan. 2 is bij alle financieringen door 1 verzocht mee te financieren. 2 kon en wilde dit niet. Om het faillissement in beide gevallen te voorkomen heeft 1 gefinancierd, en hierbij 2 gewezen op het feit dat dit voor beide partijen was en dat 2 hiermee een schuld aan 1 kreeg. 1 heeft om zowel het bedrijf als 2 te redden stortingen in het bedrijf en prive betalingen voor het bedrijf gedaan om alle partijen te beschermen. In hoeverre kan 1 zijn mede aandeelhouder 2 in prive aansprakelijk stellen ?
 4. Geachte lezers, Heeft iemand ervaring met / kennis van onderliggende moeilijke kwestie: Feitelijke en morele schuld van een aandeelhouder 2 aan aandeelhouder 1. Het betreft hier 2 familie leden die samen in een BV hebben gezeten. Feiten: 1. ontstane schuld aandeelhouder 2 aan aandeelhouder 1 bij toetreding tot BV en het niet volstorten van de aandelen en het afgesproken te investeren vermogen. Het manco is prive voldaan door aandeelhouder 1 voor aandeelhouder 2. Aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 gewezen op het uit prive financieren voor aandeelhouder 2. 2. Bij een reorganisatie in 2006 heeft aandeelhouder 1 een kapitaalinjectie in de BV gedaan, aandeelhouder 2 kon niet meefinancieren. Aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 duidelijk gemaakt hoeveel kapitaal geinvesteerd werd, en dat hij ook mede-verantwoordelijk was. 3. Bij wederom een herfinanciering in 2010 is opnieuw door aandeelhouder 1 om het bedrijf te redden een financiele injectie gedaan in de BV. Aandeelhouder 2 kon en wilde niet meefinancieren. 4.In 2010 is aandeelhouder 2 op eigen verzoek als bestuurder afgetreden en is extern gaan werken, aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 gewezen op mede-aansprakelijkheid voor schulden en financieringen t/m het moment van uittreden t.o.v bank etc. en mede verantwoordelijk gesteld voor alle schulden en financiering gedaan in voorgaande jaren door aandeelhouder 1. Aandeelhouder 1 heeft bovendien aandeelhouder 2 de kans gegeven om ander werk te vinden, terwijl aandeelhouder 1 het bedrijf is gaan redden en financieren omdat 2 dit niet kon. Het bedrijf is uiteindelijk in 2012 failliet gegaan. Nu komen 2 huisbankiers onderhandelen over de afwikkeling van de borgstelling voor de bedrijfskredieten met beide aandeelhouders. Er zijn betaling voorstellen gedaan tegen finale kwijting, tijdens onderlinge gesprekken voordat de aandeelhouders naar de banken gingen, heeft aandeelhouder 1 bij aandeelhouder 2 diverse keren gewezen op de reeds door hem voor beide gedane financieringen uit voorgaande jaren. Dit is ook niet zo gek, daar bij de onder punten 2 en 3 aangegeven financiering de bank prive bijspringen als voorwaarde stelde bij hun ondersteuning in herfinanciering. Na de gesprekken met de banken vroeg aandeelhouder 1 aan aandeelhouder 2 hoe hij de feitelijke betaling of betaling regeling met de banken zag, waarop aandeelhouder 2 voorstelde dat aandeelhouder 1 ook zijn deel ging dragen. Aandeelhouder 1 heeft aandeelhouder 2 hierop nogmaals aangesproken en aangegeven dat hij eigenlijk geld van hem tegoed heeft, en pas wil meebetalen indien de eventuele borgkosten boven het reeds door aandeelhouder 1 gefinancierde bedrag uit de punten 1 t/m 3 uitkomt. Heeft iemand ervaring met iets dergelijks of suggesties ?? Hoor graag van jullie. Mvg
 5. Een tweede baan betekend uitsluitend dat die werknemer geen loonheffingskorting mag ontvangen van de tweede werkgever. Ik vermoedt dat de wetgever met zelfs de tweede baan zal omgaan als zijnde overwerk omdat de eerste baan eigenlijk al een full time baan is. Ook een goeie om eens uit te zoeken.
 6. Goedemiddag Zojuist SNCU gesproken, arbeidsuren van onze cao dienen als basis voor bepaling minimumloon.
 7. Hallo Dennis, De volledige werkweek is 36,25 uur. Uitzendburo stelt als volgt voor: De eerste 40 uur per week als 100% uren. Boven de 40 uur 125% uren De normale werkweek is 36 uur. Tot zover volg ik de redenering. Echter dit is mijn probleem: Wet WLM: minimumloon 40 uur = 1446,60 oftewel 8,35 per uur. In ons geval ontvangt de uitzendkracht dan maximaal 156 * 8,35 = 1302,60 Dit is dus 144 euro per maand onder het minimumloon door verschil in ABU CAO van 40 uur en onze CAO van 36 uur. Dan kom ik dus op volgende: 1. wml stelt minimumloon bij 36 uur op 9,27 2.szw stelt normale arbeidsduur op arbeidsuren inlener >> 36 uur in ons geval 3. Indien dit mogelijk zou zijn, dan zouden de wetgever en de CAO partijen een gat hebben gelaten en de mogelijkheid tot onderbetaling hebben laten bestaan. Lijkt me stug!!!! Ik ben dus ook zeer benieuwd naar de uitleg van SNCU hiervan en zal de uitkomst posten.
 8. Hallo mensen, Veel info en diverse uitleg mogelijk. Ik lees het volgende in de ABU cao artikel 22 lid 2 en lid 4. je mag iemand dus in de instroomtabel zetten, maar je moet conform lid 4 corrigeren tot het minimumloon. Op website inspectie szw staat ook dat de normale arbeidsduur bij de inlener de basis is voor de normale werkweek, dit betekend dat je het minimumloon voor een 36 urige werkweek moet pakken. Ik neem wel effe contact op met die sncu organisatie, puur voor zekerheid. Bedankt
 9. Dennis en andere leden, Antwoord gevonden: http://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsverhoudingen/ontduiken_minimumloon/ Uitzendkrachten Voor de beloning van uitzendkrachten geldt dat de ‘normale, volledige arbeidsduur’ bij de inlener de maatstaf is. Voor het actuele overzicht van de minimumloonbedragen voor werknemers van 15 jaar t/m 23 jaar en ouder kunt u kijken op de betreffende pagina op rijksoverheid.nl. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dus wij hebben 36 urige werkweek, en moeten dus het minimum uurloon voor een 36 urige werkweek uitbetalen. Uitzendburo heeft ongelijk en zij / wij lopen risico op boetes als we dit zouden doen.
 10. Hallo Dennis, Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik vondt vervolgens nog dit: Welke arbeidsduur is bij uitzendarbeid te beschouwen als de normale arbeidsduur in de zin van de Wet Minimumloon: de arbeidsduur bij het inlenende bedrijf of de arbeidsduur die de uitzendsector zelf als normale arbeidsduur hanteert? De Hoge Raad heeft in 2002 bepaald dat voor de bepaling van de normale arbeidsduur in de zin van de WML aangesloten moest worden bij de normale arbeidsduur van de cao’s die de desbetreffende werkzaamheden van de werknemers omvatten. Bij uitzendkrachten gaat het wat betreft de aard van de te verrichten werkzaamheden om de werkzaamheden die de uitzendkrachten in het inlenende bedrijf verrichten. De Arbeidsinspectie zal voor de toepassing van de WML de normale arbeidsduur die geldt bij het inlenende bedrijf als maatstaf hanteren. Voorbeelden: - Is de normale arbeidsduur bij de inlener 36 uur, dan moet de uitzendkracht bij een werkweek van 36 uur het volledige minimumloon verdienen - Is de normale arbeidsduur bij de inlener 40 uur, dan moet de uitzendkracht bij een werkweek van 40 uur het volledige minimumloon verdienen - Is de normale arbeidsduur 36 uur en werkt de uitzendkracht structureel 40 uur, dan moet op grond van de WML het loon 40/36 van het minimumloon bedragen Uitspraak hoge raad uit 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bovenstaande betekend dus naar mijn mening dat het uitzendburo het minimumloon van € 9,27 moet toepassen doordat wij een werkweek van 36 uur hebben. Dus uitzendburo zegt: wij verlonen de uitzendkracht 36 uur voor 8,35 = 300,60 minimum weekloon is volgens de wet € 333,85 Naar mijn mening moet uitzendburo dus de 333,85 delen door 36 uur waardoor ze op 9,27 uitkomen en doet de instroom tabel niet ter zake gezien die uitspraak uit 2002 en de wet minimumloon. Of zie ik dit verkeerd ??
 11. klaasvaak1

  Uitzendcao abu

  Hallo mensen, Ik wil tijdelijk personeel via een uitzendburo (abu lid) gaan inhuren. Wij hebben een cao met 36 uur per week. Uitzendburo heeft een cao van 40 uur per week. Uitzendburo steld voor om abu cao te volgen en niet de inleners cao. In de verloning zou een werknemer dan op 36,25 uur uitkomen bij een volle werkweek. Het uitzendburo steld voor personeel in dienst te nemen voor € 8,35 per uur, hierdoor komen de personeelsleden uit onder het minimumloon bij een volle werkweek / maand / dag in ons bedrijf. Ook hadden ze het idee om de reiskosten bijdrage die ons personeel ontvangt niet toe te kennen aan de uitzend krachten. Dit zou ons een mooie besparing opleveren. Kan / mag dit ??
 12. Goedendag mensen, Allemaal bedankt voor de reacties en adviezen en iedereen nog een fijne dag. Ik ga eens kijken in hoever zij zelf nog uit de goede hoek komen.
 13. Bedankt voor je reactie Steven, het gaat mij niet om een vergoeding, maar om het feit dat hij me eigenlijk onder dreiging wil dwingen dit voor hem te doen. kan ik gewoon weigeren ??
 14. Beste Tonino, inderdaad, spullen van anderen (huurders) en niet van boedel / of schuldeisers.
 15. Thnx Frans, als alles is afgewikkeld volgt vanzelf wat meer info zodat anderen er ook wat aan hebben,
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept