Ga naar inhoud

Kamer van Koophandel

Legend
 • Aantal berichten

  314
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

10

Persoonlijke info

 • Jij bent:
  maak een keuze
 • Adres
  Kroonstraat 50, Utrecht, 3511RC, Nederland
 • Achternaam
  KvK adviseur
 • Bedrijfs- of organisatienaam
  Kamer van Koophandel

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  met vragen over het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, vernieuwing, financiering of internationale handel.
 1. Je kunt, in geval van een eenmanszaak, het EORI-nummer niet afleiden van het KvK inschrijfnummer, maar, zoals Logic4l aangeeft, van je btw - nummer. Normaliter zal je een factuur krijgen zonder Turkse 'btw' (tenzijj je zelf in Turkije bent en daar ter plekke goederen koopt. Ik kan voorstellen dat de leverancier in dat geval Turkse btw in rekening brengt. Vraag is dan of en zo ja onder welke voorwaarden je de Turkse btw kan terugvorderen). Marcel Hoebink
 2. Beste Rick, Ik adviseer je deze nieuwe activiteit toe te voegen aan de bedrijfsomschrijving en een tweede handelsnaam te registreren. Dit kan via Wijziging KvK geregeld worden, er zijn geen kosten aan verbonden. Ik adviseer je even contact op te nemen met de Belastingdienst om te overleggen hoe zij er tegenover staan. Veelal vraagt de Belastingdienst een gescheiden administratie, tweede BTW nummer en een tweede zakelijke bankrekening. Deze veranderingen hebben geen invloed op hoe je omgaat met aftrekposten als Startersaftrek en Zelfstandigenaftrek. Ik wens je veel succes met je nieuwe activiteiten! Gerdine Annaars Ondernemersadviseur
 3. Beste Jaap, Ik onderschrijf deze punten Daarnaast adviseer ik u beperkende voorwaarden op te nemen in de inschrijving. U kunt afspreken dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de VOF. Als u deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Sta er verder bij stil dat de VOF een nieuw Kamer van Koophandel nummer krijgt. Meer informatie over de VOF Ondernemersplein Ik wens u veel succes met uw activiteiten! Gerdine Annaars Ondernemersadviseur
 4. Beste Sezero, Met ATR-certificaat (aangevraagd door Turkse leverancier bij Turkse douane) is bij invoer van de plastic draagtassen waarschijnlijk geen invoerrecht verschuldigd. Maar bedoel je met alle invoerkosten ook dat de Turkse leverancier de Nederlandse btw bij invoer (21%) voor zijn rekening neemt? Btw kan hij alleen afdragen als hij een Nederlands btw-nummer heeft. Vaak treedt douane-expediteur dan op als fiscaal vertegenwoordiger. Ben nog gestuit op onderstaande (relevante) websitepagina's: Verpakkingen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Marcel
 5. Beste Sezero, Ik vraag me even af of het echt de bedoeling is dat de Turkse leverancier echt alle kosten voor zijn rekening zal nemen (ongetwijfeld zal dit dan in betreffend geval verwerkt zijn in zijn prijs). Wie schakelt de vervoerder in? Doet de leverancier dit en neemt hij ook kosten van eventuele invoerrechten en Nederlandse btw voor zijn rekening? Dus betreft het een DDP (Delivered Duty Paid) levering? Kan me niet zo goed voorstellen dat dit zijn bedoeling is. Wellicht dat hij het transport regelt (tot plaats van bestemming in Nederland), maar dat kosten van eventuele rechten en btw bij invoer, alsmede kosten en vervullen van invoerformaliteiten voor jouw rekening komen? In dat geval zou het een DAP (Delivered at Place) levering kunnen betreffen. Spreek daarom vantevoren met de leverancier af welke incoterm op de zending van toepassing is. Om wat voor goederen gaat het overigens? De meeste goederen van herkomst uit Turkije kunnen vrijgesteld van invoerrecht in EU/Nederland worden ingevoerd. Er dient dan wel bij invoer een ATR-certificaat uit Turkije te worden overgelegd. Van herkomst uit Turkije wil zeggen dat de goederen zich in het vrije verkeer bevonden in Turkije (dwz producten in Turkije zijn geproduceerd, dan wel eerder vanuit een ander land in Turkije zijn ingevoerd). Voor bepaalde goederen, zoals veel landbouwgoederen en bepaalde staalproducten, kan het ATR-certificaat echter niet worden gebruikt. Om dan voor een verlaging/vrijstelling van invoerrecht is een EUR.1 document uit Turkije nodig. Daarmee wordt aangetoond dat betreffende producten van preferentiële oorsprong zijn uit Turkije (dus bijvoorbeeld in geval van landbouwgoederen aldaar zijn gekweekt/geteeld). Gaat het om een zending met beperkte waarde (minder dan 6.000 euro) dan kan in plaats van het EUR.1 document voor preferentiële oorsprongsproducten worden volstaan met een factuurverklaring (voorgeschreven verklaring welke de Turkse exporteur op zijn factuur plaatst). Voorts is invoer in Nederland belast met Nederlandse btw (tarief afhankelijk van product dat wordt ingevoerd). Naast eventuele invoerrechten en btw kunnen nog andere kosten van toepassing zijn gerelateerd aan het inklaren (zoals kosten invoeraangifte en wellicht afhankelijk van het product nog kosten gerelateerd aan bijv. inspecties). Maar daar kan een (douane)expediteur nader over informeren. Marcel Hoebink
 6. Beste Catharina, Je zou dit even kunnen voorleggen aan de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Jakarta De ambassade moet kunnen nagaan of de lokale (douane)wetgeving inderdaad stelt dat buitenlandse bedrijven meer invoerrechten dienen te betalen dan lokale bedrijven. Ik zag op de website van de Nederlandse ambassade ook nog onderstaande pagina: Fraude/corruptie Als blijkt dat er sprake is van oplichting door een beambte dan in ieder geval kenbaar maken bij de Nederlandse ambassade en vragen of zij dit kunnen aankaarten bij de Indonesische overheid.
 7. Beste WiVer, Voor wat betreft de btw: Ik zie dat de bijgevoegde sheet afkomstig is van een presentatie die de brancheorganisatie VNHI (Verbond Nederlandse Handelsagenten en Importeurs) voorheen verzorgde bij de kamers van koophandel voor préstarters / ondernemers die willen starten als handelsagent. Mijns inziens gaat men er in deze sheet vanuit dat de buitenlandse principaal in een andere lidstaat van de EU is gevestigd. In dat geval wordt de btw 'verlegd' naar de principaal. In uw geval is de principaal zoals ik begrijp gevestigd buiten de EU. Volgens het hulpmiddel op de website van de belastingdienst is de dienst dan belast in het land van de afnemer (principaal). De wetgeving van dat land geldt. het hulpmiddel zegt verder: Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen? ◾U vraagt de belastingdienst van het land van uw afnemer of en hoe u aangifte moet doen. ◾U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw. ◾U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte. ◾U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Ik ga er voorzichtig vanuit dat u zich als handelsagent verder niet hoeft te registreren bij de belastingdienst in het land van uw principaal, maar u zou dat voor de zekerheid natuurlijk alsnog kunnen navragen bij de belastingdienst aldaar. Marcel Hoebink
 8. Beste Catharina, Het tarief van invoerrechten kan afhangen van het soort product dat wordt ingevoerd. Dus voor product A kan het tarief hoger zijn dan voor product B. Wellicht dat dat de reden is? (Ik haal niet uit jouw vraag of het dezelfde goederen betreft die zijn ingevoerd door jouw vriend en door de persoon met de Indonesische nationaliteit) In de Market Access Database kan je per product het tarief van invoerrechten achterhalen in Indonesië. Deze database is bedoeld voor bedrijven in de EU die exporteren naar niet-EU landen. Ook heft Indonesië veelal omzetbelasting bij invoer (10%) en wordt er in de Market Access Database ook gesproken over een andere heffing (Income Tax): Income tax (ICT) Income tax is levied at a rate of 2.5% of the duty paid value for importers using the Import Identification Number (API). For importers not using API income tax is charged at a rate of 10% of the duty paid value. Ben ook nog gestuit op onderstaande website, met een overzicht van invoerrechten e.d. (weet alleen niet hoe actueel dit is): Indonesian customs Wat is overigens de reden geweest dat jouw vriend de kosten voor invoer heeft betaald? (waarom niet de Indonesische importeur van de goederen?). Tarieven van invoerrechten kunnen ook nog eens afhangen van samenwerkingsverbanden en handelsverdragen. Zo is Indonesië lid van ASEAN, een samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. ASEAN is een vrijhandelszone. ASEAN heeft daarnaast weer handelsverdragen gesloten met andere landen (o.a. met Australië en Nieuw-Zeeland) en China. Nu weet ik niet of degene met de Indonesische nationaliteit een Indonesisch bedrijf betreft dat producten heeft geïmporteerd vanuit andere ASEAN landen (of landen waar de ASEAN weer verdragen mee heeft). Maar dit zou dus ook nog een reden kunnen zijn voor wat betreft het verschil in tarieven van invoerrechten. Marcel Hoebink
 9. Geachte heer Haverkamp, Uw lijstje zou u kunnen aanvullen met: -ISO 26000 -MVO Prestatieladder -ILO-norm -IMA MVO norm -MVO Keurmerk Met vriendelijke groet, Otto van Peer
 10. Geachte heer Vos, De goederencode voor gebruikte laptops is dezelfde als voor nieuwe exemplaren. Uitgaande van 847130 is het invoerrecht 0% als de producten van EU-origine zijn. Zijn ze afkomstig van derde landen, dan staat er een percentage van 2½% De daarbij benodigde uitvoerdocumenten zijn: een Enig Document, vrachtbrief, EUR-1 (of factuurverklaring), paklijst en een factuur. Zie voor nadere informatie nog op de website van RVO. Succes! Met vriendelijke groet, Otto van Peer
 11. Beste Boeraart, Inzage in invoerrechten en eventuele overige heffingen in China (en vele andere niet-EU landen) zijn in te zien in de Market Access Database van de Europese Commissie. Je hebt dan wel de de eerste 4 of ciifers van de zogenaamde goederencode (statistieknummer/HS-code) van de te exporteren metaalproducten nodig. Voor informatie over invoertarieven: Tariffs Indien je het land (China) selecteert en je vult de ProductCode (eerste 4 of 6 cijfers van de goederencode) in, en je klikt vervolgens op 'search' dan kom je terecht in het scherm met invoerrechten. Wil je weten welke extra heffingen (bijv. Chinese omzetbelasting) er kunnen gelden klik dan in betreffende scherm op de goederencode van het te exporteren product. Voor informatie over eisen/documenten bij invoer in China: Procedures and formalities Voor uitleg over hoe de database precies werkt zie: Video Mocht het nu echt gebruikelijk / noodzakelijk zijn dat je de goederen ter plekke moet afleveren bij de Chinese klant dan zou je mijns inziens de keuze hebben om CPT, CIP of DAP te leveren (incoterms) Incoterm DDP is niet aan te raden. Bij DDP ben je als Nederlandse exporteur nl. verantwoordelijk voor het regelen van eventuele benodigde vergunningen ter plekke en voor de douaneformaliteiten ter plekke (invoeraangifte, betalen van Chinese invoerbelastingen etc.). Succes! Marcel Hoebink
 12. De KvK heeft samen met het NIBUD en Zuidweg & Partners een Geldboek voor Ondernemers uitgebracht waarin (bijna) al deze onderwerpen aan de orde komen. Zeer geschikt voor uitleg over de meeste basic termen en zaken waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Manon Kuijlenburg Mod toelichting: de link werkt niet, poster is geïnformeerd
 13. Goedemorgen, Overname van een bestaande ondernemening kan zeker kansen bieden maar de financiering van een overname is een complex traject. Heb je al een ondernemingsplan gemaakt? Welke stappen heb je al genomen? Wellicht helpt deze informatie je verder Ondernemersplein (overname) Ondernemersplein (financiering overname) Ik wens je veel succes! Gerdine Annaars
 14. Beste Vincent, De KvK registreert ondernemingen. De criteria of er sprake is van een onderneming staan op onze website. Voldoet u daaraan, dan kan inschrijving plaatsvinden. Is dit na het lezen van de informatie nog niet duidelijk, schroom dan niet telefonisch met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder. Met vriendelijke groet, Otto van Peer
 15. Beste Mwdouble, Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kan de bestuurder alsnog tot in privé aansprakelijk worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn te lezen op ondernemersplein.nl. Laat u dan ook goed adviseren door een accountant of overnamespecialist over de bedrijfsovername. Met vriendelijke groet, Otto van Peer
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.