Jump to content

CEO-CFO-COO

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Recent activities

 1. Het contact verliep in eerste instantie per email, ook met het oog op 'alles staat dan zwart op wit'. Ook voorkom je daarmee onduidelijkheden, is alles perfect op een rijtje te zetten en kun je bijlages toevoegen. Toen response echter langer en langer op zich liet wachten ging ik bellen, maar altijd was het 'u wordt teruggebeld' wat vervolgens niet gebeurde - er kwam weer een emailtje met nietszeggende inhoud.
 2. Ja, dat ga ik doen. Bedankt voor het meedenken !
 3. De werkzaamheden voor de jaarstukken en de aangifte vennootschapsbelasting van zowel de holding en de werkmaatschappij (2019) zijn door het kantoor onmiddellijk bevroren, ondanks dat alle facturen zijn voldaan en ondanks mijn herhaalde verzoek deze af te ronden. De werkmaatschappij de diens administratie heeft zelfs helemaal niets met deze zaak uitstaande ! Ook dit is iets wat ik in mijn klacht aan de RB (ik heb inmiddels gezien dat die een op het oog prima regeling hebben) ga meenemen. Het kantoor verzaakt zijn zorgplicht en houdt zich niet aan de afspraken. Inmiddels heb ik ger
 4. Dat is precies het punt, ze gaan er gewoon niet op in als ik daar rechtstreeks naar vraag. Er komt of geen antwoord of iets in de trant van "op dit moment zien we geen reden om tot creditering over te gaan".
 5. Ik beschik over hun logboeken met de exacte specificatie van wat er is gedaan en door wie en hoe dat in rekening is gebracht. Een post als "processing purchase and sales invoices" en nalopen BTW administratie is onverklaarbaar aangezien er geen facturen zijn afgezien de door hen gestuurde facturen en de BTW administratie 100% door mijzelf is gedaan (vanwege de eenvoud - ieder kwartaal hetzelfde). Ik dacht daarmee toch wel een troef in handen te hebben.
 6. Nee. In rekening werd gebracht 14 uur voor nalopen inkomende en uitgaande facturen en BTW administratie. Aangezien er geen facturen zijn afgezien de door hen gestuurde facturen en de BTW administratie 100% door mijzelf is gedaan (vanwege de eenvoud - ieder kwartaal hetzelfde) leek 2 uur me ruim voldoende voor de genoemde werkzaamheden. Dus rest 12 uur onverklaarbare administratie.
 7. Jazeker. Inhoudelijk ging de belastingconsulent er niet echt op in, het bleef doorgaans bij algemeenheden en ook kwam er steeds "iets tussen" waardoor de antwoorden soms weken op zich lieten wachten. Ondertussen draait mijn bedrijf wel door en vereist 100% aandacht, dus ik kan ook niet altijd onmiddellijk reageren. Voor mij is het ook een principekwestie. Juist omdat mensen bij de wat kleinere bedragen in een geschil vaak eieren voor hun geld kiezen komen dit soort dingen vaak voor, en komen de daders ermee weg zonder gevolgen en met het geld in h
 8. Jazeker. Dat is juist waar ik op aansloeg. 2 uur leek me al ruim genomen, maar hij bracht ruim 14 uur in rekening voor genoemde werkzaamheden.
 9. Nee. Zie eerdere toelichting in andere antwoorden. Dat wordt allemaal apart gefactureerd. Waarom is dat relevant ?
 10. Dat is 12 uur per jaar, maar zoals gezegd is dit de meest minimalistische administratie die je je kunt voorstellen. Het betreft een holding die geen activiteiten ontplooid afgezien van het aanhouden van een bankrekening. Geen facturen afgezien van die de consulent stuurde en de kosten voor het aanhouden van een bankrekening. Het is onmogelijk hier 12 uur aan kwijt te zijn, al had men alles met de hand in Gothisch schrift gecaligrafeeerd. Let wel, deze 12 uur omvatten de NIET kosten voor het opstellen jaarstukken / belastingaangiftes / loonadministratie e.d. Betreft uitsluitend het
 11. De belastingconsulent is aangesloten bij RB / Register Belastingadviseurs. De overeenkomst is ooit aangegaan op basis van nacalculatie. Achteraf gezien niet slim, maar ik wist toendertijd niet wat ik nu weet. Maar ook nacalculatie kan niet posten omvatten voor nooit uitgevoerde werkzaamheden zoals "processing purchase and sales invoices" (4 uur a 90 euro) als er helemaal geen facturen zijn om "geprocessed" te worden.
 12. Dit staat er: KLACHTEN 1. Een bezwaar over de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag moet op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk binnen 7 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever bezwaar indient aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, of, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. 2. Een bezwaar als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrach
 13. Ik heb een geschil met mijn belastingconsulent. Achtergrond: Voor mijn holding zijn m.i. onterecht vele uren administratie in rekening gebracht. De holding doet niets anders dan een managementfee ontvangen van de dochtermaatschappij en maandelijks 1 x een salaris uitbetalen. In rekening gebracht werden "processing purchase and sales invoices" en BTW administratie (de BTW aangifte van de holding deed ik echter zelf). Er zijn geen facturen te verwerken afgezien van de facturen van de belastingconsulent (= geen accountant). Het gaat om ruim 12 uur @ 90 euro. De factuur h
 14. Ik begrijp dat het lijkt alsof ik mijn eigen bedrijf hier op slinkse wijze aan het promoten ben, maar dat is niet het geval. Ik houd me niet met logistieke oplossingen bezig, behalve als gebruiker. Ik had al een account hier op higherlevel (sinds 2011), maar gebruikte dat weinig en kon de login / passwords niet meer achterhalen voor deze vraag. Vandaar dus een nieuw account.... Hopelijk maakt dit eea duidelijker ? Ik wil evt. aan de bezorgde mods wel mijn eigen bedrijf openbaren: PM me maar gewoon, anders kan dat ook weer als zelfpromotie worden opgevat ;)
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept