Jump to content

Dirk45

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  expert advies
 1. ik denk dat je te weinig bekent bent me de huidige toestand van ZZPers en contract bedingen. een zzper kan maar zo opeens werknemer blijken te zijn ondanks ZZp contract, of juist door de bedingen in het contract.
 2. nee je leest thread niet goed. het contract is gericht aan een ZZpér, dus ik neem aan dat ik niet wil dat ik een arbeidscontract teken. het onderwerp is dus redelijkheid en billijkheid zoals we dat in de rechtspraak noemen en een concurrentie/relatiebeding zoals beschreven opgenomen kan/mag worden in een ZZP contract reflecterende op de teksten zoals genoemd. jurisprudentie waar naar verwezen is daar duidelijk in.
 3. je gaat voorbij aan het grotere plaatje. waadi 9.1 verbied het in de weg staat tussen leverancier en arbeidskracht, een transitie vergoeding of bemiddelingskosten kunnen worden opgevat als in de weg staan. ik zou ongeveer 30k kosten aan vergoeding. een concurrentie/relatiebeding mag bij wet niet in een tijdelijke arbeidsovereenkomst tenzij de belangen zo groot zijn en gespecificeerd dat het belang van de werkgever groter is dan die van de werknemer. dat is zelden het geval en al helemaal niet als de concurrent een vast contract aanbied of de tijdelijke arbeidsovereenkomst maar 6 maanden is. een schade vergoeding kan dan zijn dat de oude werkgever gedurende de tijd dat de oude werknemer niet kan werken voor een andere werkgever een vergoeding moet betalen ter grote van zijn salaris x duur relatiebeding dus 12 . ik verwijs je naar de wet werk en zekerheid en waadi 9.1. nu denk je arbeidsovereenkomst. ja dat klopt maar de Nederlandse wet sluit niet aan op de EU wet. wat is een zzp contract ? een contract tot het verrichten van arbeid, dus een arbeidsovereenkomst. door dat contract zo ver dich te timmeren dat de ZZP er klem komt te zitten krijgt het steeeds meer het karakter van een arbeidsovereenkomst in oude zin en dus kan afhankelijk van de visie van de belastingdienst tot de conclusie gekomen worden dat het verkapt dienst verband is. immers als je achter het stuur gaat zitten van een taxi die je gebeld hebt, wie is dan de chauffeur ? Een relatiebeding valt onder artikel 7:653 BW (Hoge Raad 3 maart 2017 ECLI:NL:GHDHA:2016:3526). daarmee gaat een contract het karakter krijgen van een arbeidsovereenkomst in oude zin. de uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2016 (ECLI:EU:C:2016:883) is ook interessant. de Hoge Raad gaat uit niet alleen van een arbeidsovereenkomst maar ook van ieder arbeidsverhouding. er is sprake van een arbeidsverhouding wanneer: - iemand een voor een ander (klant) - gedurende bepaalde tijd (contact duur, 6 maanden) - prestaties levert (je werk/opdracht) - onder leiding van die ander (leidinggevende) - tegen een vergoeding (uurloon/tarief) stapel je daarop nog meer dwangmiddelen, boetes, eisen en opzegtermijnen, werktijden, een leidinggevende en het beperken van ondernemersvrijheden dan spreek je over dienstverband. daarmee kan het advies alleen maar zijn richting recruiters dat een dergelijke beding en belemmeringen niet in het belang is van de organisatie.
 4. ik ben inmiddels drie weken bezig dus we zijn nu in contract discussie beland. als de wederpartij failliet gaat en dit onderdeel wordt niet verkocht of opgekocht dat is er niets aan de hand. als iemand de boedel overneemt dan leeft dit nog. dat je 12 maanden overal tegenkomt zegt niets over of het redelijk en billijk is en of het niet in strijd is met de uitleg van de wet. immers, als het nu een een of drie maanden contract was geweest, was 12 maanden met een maximale boete van 940.000 euro dan nog redelijk geweest ? als ik naar de jurisprudentie kijk dan zie ik dat dit vaak gematigd wordt tot 0 of klein beetje boete.
 5. soms is dit een gevolg van een contract wat niet aan de norm voldoet, vandaar de toetsing ik benoem niet voor niets artikel 9 a van de WAADi en omschrijf dit in mijn posts Norbert
 6. Ik had dit al opgemerkt richting de recruiter maar ik kan inderdaad passages doorstrepen en handtekening zetten. dan afwachten op de reactie. ik had aan die weg niet gedacht.
 7. Ik heb inderdaad niet eerder voor deze partij gewerkt. er is mij ook niets verteld in het voortraject over een relatiebeding of mega boetes. het is zeker niet mijn bedoeling om deze partij te passeren. het is ook niet de bedoeling om mijn handtekening te zetten onder mega boetes. wat het punt is is dat als deze eindklant een nieuwe opdracht heeft maands na mijn afronding van het project waar voor ik in aanmerking wil komen dan kan het gebeuren dat de recruiter kiest om iemand anders voor te stellen. als een andere recruiter mij dan wel wil voorstellen dan zou dat stuiten op dit concurrentie beding. wat een oplossing zou kunnen zijn is niet tekenen, afwachten tot wanbetaling een feit is. dan zou je deze recruiter wel kunnen passeren en via een andere partij zaken kunnen doen. er is niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste . een zaak die hier op lijkt is deze ECLI:NL:GHDHA:2016:3526 ik zou ook ter toetsing dit contract kunnen voorleggen aan de belastingdienst, wellicht is er sprake van verkapt dienstverband. in dat geval geniet je van werknemers bescherming.
 8. Dat kan niet de bedoeling zijn en zeker niet de mijne. rechter zal geleden en volledig gekwantificeerde schade toe kunnen wijzen zover deze al niet gematigd worden door onredelijk gedrag van de recruiter. dus 6 maanden is 1040 uur keer laten we zeggen 10 euro per uur. een relatie beding kan in strijd zijn met verschillende wetten zoals artikel 19 lid 3 van de grondwet en artikel 9 a. hoge raad heeft in duidelijke uitspraken zich al uitgelaten over een relatie of concurrentie beding in verhouding tot een ZZP er,. voor een medewerker met een arbeidsovereenkomst is dit bij een tijdelijk contract in strijd met de wet. En dan is er nog redelijkheid en billijkheid. vergeet niet dat als mijn contract er op zit en er dient zich een nieuwe klus aan of vacature anderzins de recruiter kan kiezen om iemand anders te bemiddelen. dit beding staat een eventueel bemiddeling via een andere partij of het zelf direct reageren op een vacature in de weg.
 9. 6.10 De betalingstermijn is aangeven in de Deelovereenkomst en wordt gerekend vanaf de factuurdatum. Indien de factuur al wordt gezonden gedurende de maand waarop de factuur en de gewerkte uren betrekking hebben, zal de betalingstermijn worden gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand, tenzij Opdrachtgever van (recruiter) een ander uren- en facturatieschema hanteert. De betaaltermijn geldt: ● na ontvangst van de correcte en gespecificeerde factuur; ● na ontvangst van de geaccordeerde urenstaat en/of onkostendeclaratie; ● indien en voor zover aan artikel 13 van deze Raamovereenkomst is voldaan; en ● na ontvangst van de getekende Raamovereenkomst, de getekende Deelovereenkomst en de documenten zoals aangegeven in artikelen 3.2 en 4.3 op te merken is dat artikel 13 niet bestaat, artikel 3.2 vragen ze naar kopie kvk en verzekeringsbewijs en ondernemerstoets. artikel 4.3 gaat over verblijfsvergunning en KFI verklaring. dat is niet van toepassing op mij. wat ook een ding is dat als ik dus niet teken ook mijn facturen niet betaald worden. maar ik mag ze ook verkopen via factoring en niet verzekeren en bepaald de (recruiter) wanneer ik betaal krijg. 6.11 ZZP’er mag (toekomstige) vorderingen op (recruiter) niet overdragen of met enig zakelijk recht bezwaren. Verder staat er niets wat als ik niet teken.
 10. ik ben na 2 gesprekken en na een week pauze begonnen bij een eindklant. ik heb mondeling een tarief en een duur van 6 maanden afgesproken. een week na dat ik begonnen ben kwam het "contact" op tafel en toen stonden er nieuwe bedingen in. onderstaande een voorbeeld van het relatie beding. onderhandelingen gaan stroef. eindklant heb ik wel achter mij staan. ik heb nog niets getekend maar verder in het contract staat dat als ik niet teken ik mijn getekende uren en factuur niet betaald krijg. hebben jullie enig advies wat ik hier mee moet ? Artikel 8. Relatie- en concurrentiebeding 8.1 Het is ZZP’er verboden om tijdens de duur van de Deelovereenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, buiten (recruiter)om, indirect of direct, een samenwerkingsverband met Opdrachtgever aan te gaan of op andere wijze werkzaamheden voor Opdrachtgever te (laten) verrichten. 8.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 8 lid 1, verbeurt ZZP’er aan (recruiter) een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000 per overtreding en van € 2.500 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. onverminderd de overige rechten van (recruiter) , zoals het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept