• 0

Starten vanuit loondienst met een Stichting

Beste mensen,

 

Ik loop al een tijdje met het idee om iets te gaan doen wat te maken heeft met mijn huidige functie. Ik zit in het beroepsonderwijs en merk dat er heel veel anders kan op het gebied van informatieverstrekking en ondersteuning op allerlei gebied aan zowel studenten als ouders, maar ook bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisties, gemeenten enz.

Nu wil ik de draad zelf oppakken maar zit met een aantal vraagjes. Ik had eraan gedacht om een stichting op te richten die allerlei ondersteuning biedt aan studenten op het gebied van studie, werk, enz.

Maar ik vraag mij af hoe ik inkomsten zal kunnen genereren hieruit.

Hoe kan ik mezelf het beste een actieve rol toebedelen in die Stichting daar ik toch als ondernemer een duidelijk beeld heb van hoe ik ' mijn klanten' wil bedienen.

Ik wil uiteindelijk uit loondienst en mij volledig gaan toeleggen op mijn eigen bedrijf. Maar hoe bepaal ik het inkomen? Mijn klanten zijn voornamelijk studenten, maar ook scholen, en organisaties in mindere mate.

Er zijn vanuit allerlei maatschappelijke organisaties diensten die mijn ideeen benaderen, maar omdat het vaak logge gemeentelijke instanties zijn of diensten van scholen zelf, merk ik dat de kwaliteit en service te wensen overlaat. Ik wil met mijn idee een klantvriendelijker en persoonlijke servicegerichte benadering neerzetten.

Ik wil wel een redelijke boterham kunnen blijven verdienen.( eigen woning, hypotheeklasten, redelijke levensstandaard) Maar studenten adequater bedienen en ook factureren zie ik niet zo zitten. Subsidie aanvragen omdat ik een een maatschappelijk doel dien zou kunnen, maar hoe bepaal ik dan mijn salaris.Bovendien weet ik dat bij subsidies je toch gebonden bent aan een en ander. Ik wil ook op den duur uitbreiden en

op den duur met studenten zelf werken.Hoe kan ik het beste deze onderneming vormgeven?

Ik heb gedacht aan een Stichingsvorm omdat het idee een sociaal doel in zich draagt. Wat voor salaris kan ik dan mee aanvangen?

Ik heb geen idee hoe ik dit moet aanpakkken en zou graag hierover met jullie willen brainstormen.

Ik heb wel alles doorgelezen maar kon geen duidelijk antwoord vinden

 

Dank vast

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

8 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik zie twee dingendoor elkaar lopen: je hebt het over een eigen bedrijf en een stichting? Waarom een stichting? Een stichting heeft geen winstoogmerk, en wordt bestuurd dooreen bestuur. Dan ben je geen ondernemer, en maak je geen winst, dus is er volgens mij geen sprake van een inkomen, tenzij je door de stichting in dienst genomen wordt. Maar dan is het stichtingsbestuur bevoegd om je te ontslaan.

 

Als je een onderneming opricht wordt je inkomen bepaald door de winst (ik ga even uit van een eenmanszaak). Omzet -kosten = winst, en die wordt belast door de belastingsdienst als zijnde inkomen (er is dus geen sprake van een 'salaris' maar van 'winst', 'privekapitaal' (op de balans) en 'prive-opname' (uitbetaling aan jezelf).

 

Als je een bv opricht, dan ben je zelf in dienst van je bv en kun je jezelf daaruit een salaris betalen. Aleen dat salaris wordt door de belasting belast met inkomstenbelasting, maar de bv zelf wordt ook belast (ik geloof dat dat de vennootschapsbelasting is, maar ik heb geen bv en weet niet het naadje van de kous).

 

Nu bestaat devof ook nog, maar er zijn weesvoorstellen onderweg waarbij die vervangen wordt door de bv met aansprakelijkheid. Een vof is nu niet aan de orde als je zonder vennoten (partners) begint.

 

Daarnaast ben ik nog benieuwd naar:

-je geeft aan dat het vaak overheden zijndie die taken nuuitvoeren? IS hier een wettelijke grondslagvoor, kunnen die taken overgeheveld worden?

-je geeft aan subsidie aan te willenvragen: heb je al gekeken of er wel subsidieregeling voro zijn? Een blanco subsidie ( je krijgt geld omdat je een leuk en nuttig idee hebt) bestaat niet: een subsidieregeling streeft vaakeen politiek doel na, en als de politiek het niet als doel ziet is er vaak geen subsidieregeling.

-denk je dat studenten bereid zijn om te gaan betalen? Ik vraag me af als ze al willen betalen, hoeveel studenten je wel niet inje kaltenbestand moet hebben om een inkomen uti te halen? Heb je dat al eens berekend?

-En in plaats van een volledig inkomen, is het niet mogelijk om er maar een deel van je inkomen uit te halen, en de rest door goedkopere krachten als studenten zelf uit te laten voeren?

 

Succes!

Link naar reactie
 • 0

Christine, Ik heb aan een stichting gedacht omdat ik in eerste instantie de studenten help. Sociaal doel? Je krijgt dan ook hulp bij het opzetten van je idee. In adviezen en evt subsidie.

Verder wil ik met hen werken, in dienst nemen op den duur. Wat zou een BV voor voordelen hebben? Is een eenmanszaak niet eenvoudiger als het geen stichting zou zijn?

Nonex.nl

- Ok ik bedoel met bedrijf een eigen onderneming waarbij ik twijfel over de oprichtingsvorm. Ik d8 dus aan een Stichting.

- De taken kunnen ook door anderen uitgevoerd worden, het is alleen de vraag of men liever met een particulier die een initiatief opstart in zee gaat, of dat men aanklopt bij een overheidsdienst, daar hoef je niet voor te betalen( non- profit) Alleen vind ik dus de kwaliteit van de dienstverlening slecht vandaar dat ik wil kijken of het wellicht niet beter kan.

- t.a.v subsidies, zo heb ik er over gedacht, maar eerlijk gezegd ben ik niet zo een subsidie fan. Ik wil eigenlijk best wel wat verdienen aan een onderneming en betere diensten leveren of een beetje concurreren.

- willen studenten betalen? Ja ik denk tot op zekere hoogte wel. Ik zal daar een onderzoek voor moeten doen. Opvallend is dat studenten bereid zijn te betalen voor een bemiddeling voor een buitenlandse opdracht ( voor hun afstudeerproject bijvoorbeeld).

- Een deel van me inkomen eruit halen zou inderdaad een optie kunnen zijn,

 

Om een beetje meer helderheid te geven:

Zou een zelfstandig bureau ( oprichtingsvorm is dus nog niet helder) dat zich richt op aanvullende diensten voor studenten en andere onderwijsgerelateerde zaken ( dus ook waar bedrijven en onderwijsinstellingen zelf terechtkunnen) kans van slagen hebben, naast de reeds bestaande diensten van overheidsinstellingen ( die dus nauwelijks goed functioneren). Ik besef als ik 't zo neerpen dat een marktonderzoek zou kunnen helpen ja ;;) maar wat denken jullie?

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Zou een zelfstandig bureau ( oprichtingsvorm is dus nog niet helder) dat zich richt op aanvullende diensten voor studenten en andere onderwijsgerelateerde zaken ( dus ook waar bedrijven en onderwijsinstellingen zelf terechtkunnen) kans van slagen hebben, naast de reeds bestaande diensten van overheidsinstellingen ( die dus nauwelijks goed functioneren).

 

 

 

Tsja, het is al lang geleden dat ik student was (acht jaar).Het wordt me niet helder: wat doe je? Wat voor adviezen en ondersteuning? Dat kan volgens mij varieren van huiswerkbegeleiding, tot bijbaantjes, belastingaangifte,bemiddeling bij schuld, studiekeuze, studieoverstappen, gecombineerde studie, studie en topsport,buitenlandse stage, werkervaringplekken, ontwikkeling curriculum, opzetten en begeleiden CMR en FRM... kan het iets specifieker? Noem bijvoorbeeld welke overheidsdiensten slecht functioneren,dan kunnen wij daar eens een kijkje nemen.

 

Mijn vraag blijft overeind: is je doelgroep (de student) ook bereid om ervoor te betalen. Het kan best zijn dat ze de bestaande wegen slecht vinden, maar te beroerd zijn om ervoor te betalen. Is dat bepalend voor het slagen/niet slagen? Of kun je ervoorzorgen dat bijvoorbeeld de rijken (de onderwijsinstellingen) betalen voor de armen (de studenten).

 

Om jou raag te beantwoorden: de BV zou voordelen hebben boven de eenamnszaak omdat je dan in mindere mate met je prive vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming. Bij de eenmanszaak ben je met je prive vermogen volledig aansprakelijk.

Link naar reactie
 • 0
Wat zou een BV voor voordelen hebben?

 

Dat hij winst kan maken, die ten goede komt aan de aandeelhouder(s).

 

Ik zeg niet dat je dat moet willen, maar je noemde jezelf "ondernemer" en dat was wsch. de reden voor Christine om een ondernemingsvorm te suggereren.

 

Is een eenmanszaak niet eenvoudiger als het geen stichting zou zijn?

 

Ja, die is eenvoudiger. De afweging eenmanszaak/bv is een verhaal apart (fiscaal en juridisch). Maar daar is her en der al genoeg over geschreven.

 

- Ok ik bedoel met bedrijf een eigen onderneming waarbij ik twijfel over de oprichtingsvorm. Ik d8 dus aan een Stichting.

 

Dit snijdt geen hout. Een bedrijf/onderneming heeft per definitie een winstoogmerk, een stichting niet.

 

Zou een zelfstandig bureau dat zich richt op aanvullende diensten voor studenten en andere onderwijsgerelateerde zaken ( dus ook waar bedrijven en onderwijsinstellingen zelf terechtkunnen) kans van slagen hebben,

 

Wat voor aanvullende diensten?

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Er is niks mis met een stichting of vereniging, zeker als je doel sociaal is en je kans ziet subsidiestromen aan te boren. Je kan dan alleen geen bestuurslid en medewerker tegelijk zijn. Vind een paar mensen die achter je doel staan en vraag hen bestuurslid te worden. Er zijn genoeg voorbeelden: woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, buurthuizen, sportclubs.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ik heb het vooral over MBO studenten. Veel uitval komt vaak door verkeerde begeleiding bijvoorbeeld. Trajectbegeleiding faalt, studenten verliezen gauw een jaar en doen vaak een verkeerde studiekeuze.

Diensten die falen zijn vaak trajectbureaus, jongerenloketten, maar ook binnen de scholen zelf falen m.n. de stagebureaus. Bedrijven klagen steen en been dat de begeleiding vanuit de school en het contact flink te wensen over laat. bemiddeling stage is een dienst waarbij dus ook bedrijven mijn klanten zullen zijn. Tijdelijke banen, banen waarbij vooraf rekening wordt gehouden met de drukke tentamenperiodes, huisvestingszaken, het matchen met leerbedrijven, loopbaanbegeleiding, sollicitatietrainingen, rechtshulp, studienfinanciering,

Voor HBO studenten-voornamelijk bemiddeling werk en buitenland stage. Die zijn vaak al wat wijzer.

 

Ik vraag mij inderdaad ook af of ze bereid zullen zijn te betalen. En anders dacht ik deze diensten aan te bieden aan de onderwijsinstellingen.

Het is in zoverre van belang voor het slagen dat ik er dus wel van moet kunnen leven.

 

Een stichting zou dus niet slecht zijn. Dat was ook mijn eerste ingeving, gezien het sociale karakter hiervan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me weleens afvraag of er ook geld mee te verdienen zal zijn op den duur. Ik denk dan aan de studenten in dienst te nemen voor het niet alleen verrichten van diensten voor hun medestudenten maar ook voor bedrijven.

Ben ik iets duidelijker nu? Ik moet bekennen dat ik het niet goed in kaart heb nog maar het blijft borrelen.

Dank in ieder geval vast voor het mee willen denken. Ik merk wel dat ik door jullie reacties de zaken concreter moet leren benoemen. Het is niet zo even gedaan dus.

 

Link naar reactie
 • 0

@Sonja,

 

ik herken hier wel iets in. Het werk dat ik doe voor mijn klanten heeft ook een sterk sociaal karakter. Door ze te helpen vanuit een uitkeringssituatie met de start van een eigen bedrijf krijgen ze weer perspectief in hun leven.

 

Een hulpmiddel is wellicht om eens na te denken wie jouw werk uiteindelijk zal gaan betalen. Kortom aan wie mag je de rekening sturen. Een definitie waaraan een klant moet voldoen is namelijk dat hij voldoende geld heeft om jou te kunnen betalen. Een 17 jarige MBO scholier die in zwaar weer terecht is gekomen of hulp nodig heeft zal niet over de financiele middelen beschikken om begeleiding te betalen.

 

De vraag die je jezelf zou moeten stellen is dan ook: wie heeft er belang bij dat dit "probleem" opgelost wordt???

De school omdat ze anders een leerling verliezen en dus minder bijdrages krijgen vanuit de overheid???

Bureau Jeugdzorg omdat ze anders over een jaar weer een probleemgeval erbij hebben???

Een gemeente omdat ze anders een nieuwe Bijstandstrekker erbij krijgen??

De ouders die het beste met hun kind voor hebben??

Kun je bij een 17 jarige nog terecht onder de noemer Kinderopvang waardoor wellicht de werkgever van de ouders meebetalen??

etc etc

 

Er is sinds 1 januari een nieuwe wet in werking getreden, de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning of iets dergelijks, ik weet niet in hoeverre dat daar deze problematiek ook in behandelt wordt.

 

Het is mooi en zinvol werk natuurlijk maar bedenk wel goed dat het ook een bureaucratische wereld is.

 

Succes!!! Ard

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 176 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.