• 0

Bestuursleden van stichting - hoe te betalen?

Ik ben een zelfstandig ondernemer (ICT) en zit als bestuurslid (secretaris) in een stichting met in totaal 5 bestuursleden.

 

De stichting heeft onlangs een substantiele subsidie gekregen om een project uit te voeren over een termijn van 3 jaren. Het project behelst het uitbrengen van een digitaal magazine.

 

De stichting is vrijgesteld van BTW en VPB.

 

We zijn nu al ongeveer een halfjaar bezig en hebben allen de intentie om betaald te krijgen vanaf het begin. Echter is dit nog nooit uitgevoerd.

 

Sommige bestuursleden (waaronder de penningmeester) willen vanaf het begin (begin dit jaar) tot 1 september hun gelden (1500 euro per jaar voor 19 uur per week) als "vergoeding" krijgen. Ze denken er zo geen sociale lasten en geen BTW over kwijt te zijn. De gelden geven ze dan op bij de aangiftes en betalen dan alleen inkomstenbelasting over het geheel. Zij zijn echter allen niet zelfstandigen; alleen ik ben dat.

 

Het idee van 'vergoedingen' stamt bij ons overigens af uit het verleden, waar we ooit gehoord hadden dat een stichting vergoedingen mag betalen aan bestuursleden, maar dat deze vergoedingen bij onder de 700 euro PER JAAR onbelast blijven. We hebben het nu echter over veel hogere bedragen (1500 per maand). Dus ik vraag me zelfs af of zo een hoge vergoeding wel kan. Als wij allen bonnetjes sparen e.d. halen we het nooit. Het gaat echt om een vergoeding van de tijd die wij in het project stoppen.

 

Vanaf 1 september willen zij een loondienst invoeren en vanaf dan dus loon betalen. (Loonbelasting, Sociale lasten, maar geen BTW.)

 

Nou zijn mijn vragen:

- Een bestuurslid van een stichting. Mag die wel in loondienst zijn van de stichting?

- Moet ik als enige zelfstandige ondernemer als enige BTW afdragen over mijn inkomsten, terwijl alle andere bestuursleden de BTW-deel mogen houden?

- Kan je wel zulke bedragen als 'vergoeding' aan een bestuurslid van een stichting geven? (Zo niet, wie houdt daar toezicht op, en wat is het risico?)

- Volgens de penningmeester kan je niet eens iemand met terugwerkende kracht in loondienst nemen en loon betalen (met inhoudingen), omdat loon (met inhoudingen) pas betaald kan worden vanaf het moment dat je een loonheffingsnummer hebt. En die wordt nu pas aangevraagd. Volgens mij kan dit echter wel, omdat ik personen ken die dit ooit zo gedaan hadden. Heb ik het nou verkeerd, of hij? Kan dit dus wel of niet?

 

Deze vragen spelen hoog bij mij en ik hoor van vele mensen verschillende verhalen. De penningmeester doet wat mij betreft te laconiek over dingen. Ik maak me zorgen omdat het nu over grote bedragen gaat en ik hoofdelijk aansprakelijk ben als dingen fout gaan. (Denk aan een fiscus die moeilijk gaat doen of aan een subsidieverstrekker die zijn centen terug wil.)

 

We hebben uiteraard advies ingewonnen. Maar wat heb je daar aan, als later blijkt dat dat advies verkeerd was. Immers, de adviseur maakt telkens voorbehoudens als 'Je loopt wel een kleine risico dat'.

 

Willen jullie mij aub helpen met de bovenstaande vragen? Hoe denken jullie daar over?

 

[titel aangepast - mod]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Helaas moet ik ook een voorbehoud maken bij het beantwoorden van jouw vragen, want ondanks dat je veel informatie geeft, is niet alle benodige informatie aanwezig om een echt goed advies te geven.

 

Je stelt dat de onderneming is vrijgesteld van BTW en VPB. Hiermee bedoel je waarschijnlijk dat de stichting (nog) niet is aangemerkt als ondernemer voor de BTW en VPB. Dit wil namelijk niet zeggen dat de stichting op dit moment misschien al BTW belaste prestaties verricht en misschien ook wel VPB zou moeten afdragen. Deze zaken kun je helaas niet een keer uitzoeken om er vervolgens over 10 jaar weer eens naar te kijken, maar moet telkens bekeken worden bij de verandering van activiteiten, de omvang van de activiteiten en de eventuele toename van de resultaten. Dit zijn dus de eerste risico's al.

 

Aan vrijwilligers mag een bedrag worden betaald, zonder dat hierover sociale premies verschuldigd zijn (2007: maximaal EUR 1.500). De vraag is altijd of de werkzaamheden die de personen verrichten al dan niet in loondienst zijn verricht, oftwel is er een arbeidsverhouding, enzovoort. Wanneer de bedragen echter onregelmatig zijn en niet groot van omvang, kan de stichting er ook voor kiezen om de vergoedingen op te geven middels een IB-47 formulier aan de belastingdienst. De inkomsten worden uitgekeerd aan de personen zonder inhoudingen. Zij moeten echter deze vergoedingen wel opgeven op hun aangiften en vervolgens hierover belastingen en sociale premies afdragen. Dit voorkomt de verplichte loonadministratie en het doen van aangiften.

Zie voor meer info: [http://www.belastingdienst.nl/particulier/vrijwilligers/vrijwilligers-02.html#P20_2040/url]

 

Zodra er een dienstbetrekking is, dienen de vergoedingen te worden verloond. De werknemer (of deze nu een bestuurslid is of niet) ontvangt dan loon op basis van een arbeidsovereenkomst. Hierover moeten belastingen en sociale premies over worden afgedragen.

 

Voor het declaren van de vergoedingen is het wel van belang te kijken wie de bestuursleden zijn. Ben jij bestuurslid, dan moet jij dezelde vergoeding als prive persoon ontvangen als de anderen, maar is de onderneming van jou bestuurslid, dan is er inderdaad BTW verschuldigd over jouw vergoeding.

 

In het verleden was het veel gemakkelijker om zaken met terugwerkende kracht te regelen. Dit werd oncontroleerbaar en er werd teveel mee gerommeld. Hierdoor is vanaf 1 janauri 2006 de wet WALVIS in werking getreden en dient elke maand een aangifte te worden gedaan van de lonen. Echter wanneer je even met een inspecteur belt, is er nog van alles te regelen. Hij kan dit wel en aangeven op welke wijze je het moet doen, want bij een controle loop je het risico dat je boetes (maximaal EUR 1.134 per aangifte) en heffingsrenten moet gaan betalen.

 

Al met al dus weer een heel verhaal, dat - hopenlijk - enigszins begrijpbaar is weergeven. Succes met de fiscale afhandelingen!

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

 

Een stichting die subsidie krijgt en daar vervolgens bestuursleden mee gaat betalen? Dat is op verschillende manieren niet kosher. Het bestuur dient de doelstellingen te bewaken, geen inkomsten uit de stichting halen. Je zal bestuur en apparaat moeten scheiden, alleen al om op correcte manier verantwoording naar de subsidiegever af te leggen.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

@smart4u:

de stichting is vrijgesteld van BTW en VPB in de zin van dat de belastingdienst naar onze stichting heeft gekeken en heeft gezegd dat met de status quo die we toen hadden, dat we geen BTW en VPB hoeven te betalen. Uiteraard kan met een wijziging in de stichting (wellicht al met deze subsidie) de belastingdienst zeggen dat dit niet meer zo is. Je hebt dus gelijk met de uiteentrekking die je geeft.

 

Op je opmerking: "Ben jij bestuurslid, dan moet jij dezelde vergoeding als prive persoon ontvangen als de anderen, maar is de onderneming van jou bestuurslid, dan is er inderdaad BTW verschuldigd over jouw vergoeding."

Wat zeg je nu hier mee? Dit is dus een van mijn kernvragen... Omdat ik een zelfstandig ondernemer ben, moet ik over de 'vergoedingen' BTW afdragen? Waarom dan? Een zelfstandig ondernemer kan toch ook werkzaamheden verrichten die niet BTW-belast zijn?

Dit is binnen de stichting een groot struikelblok. Als ik BTW in rekening breng, kan de stichting die zelf ook niet meer aftrekken. Dus zeggen de andere bestuursleden tegen mij: "BTW? Jammer voor je. Uit eigen zak."

Maar, denk ik: een ondernemer kan toch ook niet-BTW werkzaamheden verrichten? Waarom zou die vlieger hier nu niet opgaan?

 

Over de sociale premies: als je daar inderdaad werkgeverslasten mee bedoelt, dan zie ik dat niet terugkomen in de link van de belastingdienst. De belastingdienst zegt (in die link) simpelweg dat als de vergoeding de 1500 te boven gaat, dat er dan loonbelasting moet worden ingehouden. Er wordt niets gezegd over werkgeverslasten. Weet je hier meer over?

Link naar reactie
 • 0

@TwaLevel:

Hier zijn we ook erg mee bezig. Ik zou hierover nog wel een nieuwe topic over kunnen starten.

 

Kort door de bocht gaat het hierover. De stichting is ons geesteskind. Wij hebben het gestart en gemaakt tot wat het is. Nu is de verandering gaande van dat we niet meer vrijwilliger willen blijven, maar dat we echt betaald gaan krijgen voor wat we doen. Immers, de uren die we er tegenwoordig aan spenderen zijn zoveel; het komt in gedrang met onze 'day job' en het vervangt nu zelfs onze 'day job'.

De vraag die we nu hebben is, hoe kunnen we zo netjes mogelijk in dienstverband gaan werken voor onze stichting, zonder dat we geheel afstand moeten nemen van de macht over onze stichting. We hebben te veel bloed, zweet en tranen in de stichting zitten om er een ander bestuur op te zetten dat ons daarna bijvoorbeeld kan ontslaan...

 

Link naar reactie
 • 0

 

Als je het echt als een 'geesteskind' ziet, dan wil je die stichting niet prostitueren. Een stichting is een afgescheiden vermogen voor een specifiek doel. Het bestuur dient zich op dat doel te richten, niet op eigen belangen. Als die eigen belangen (inkomen) voorop staan, maak er dan een gewoon bedrijf van. Nu mixen jullie die twee door mekaar, en dan krijg je belangenconflicten.

 

Maar goed, dat is allemaal errug moralistisch. Over de juridische tweespalt heb ik niet zoveel te zeggen. ;)

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Sinds de invoering van de wet Walvis wordt er niet meer gesproken over loonbelasting en sociale premies, maar van loonheffingen. In deze loonheffingen zitten de belastingen en premies volksverzekeringen (het in te houden werknemersdeel en de werkgeverslasten) in besloten. Dit is dus soms best wel verwarrend.

 

Wanneer jij als privé persoon een vergoeding ontvangt als bestuurslid, dan is dit niet belast met BTW. De vergoeding kan belast zijn met loonheffingen, maar dat terzijde.

 

Wanneer jouw onderneming werkzaamheden verricht voor de stichting, dan moet er wel BTW berekend worden over de prestatie, maar dit kan niet de vergoeding zijn die bedoelt wordt, of de onderneming moet als bestuurslid optreden en dat kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.

 

Een onderneming kan best onbelaste en belaste prestaties voor de BTW verrichten, maar dat wil jij niet omdat dan ook de voorbelasting niet meer volledig aftrekbaar is.

 

Ik vermoed nog steeds dat de onderneming geen bestuurslid is en dat jij daarom in jouw aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen twee kolommen moet invullen. Namelijk winst uit onderneming en resultaat (resultaat onderneming) uit overige werkzaamheden (vergoeding stichting indien boven drempel vrijwilligers). Door deze splitsing duidelijk aan te brengen, zal de vergoeding geen inkomsten zijn voor de onderneming en dus niet belast met BTW zijn.

 

Succes met de administratieve lasten!

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

Helaas moet ik dit weerleggen NONEX.NL. +

 

Bestuurders van een stichting kunnen wel degelijk in loondienst zijn.

 

De kamer van koophandel stelt bijvoorbeeld:

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=39408&SectieID=59

De bestuurders van een stichting zijn in principe niet in loondienst van de stichting en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen, hoewel honorering van het werk van bestuurders niet verboden is. Verder kunnen stichtingen wel werknemers in dienst hebben.

 

Het belonen van bestuurders moet niet in conflict komen met de continuiteit van de stichting en de statuten moeten het wel toelaten. Dit is vaak wel het geval, waardoor in principe zij niet in loondienst zullen zijn. Het nadeel van dit soort vragen is altijd dat wij niet beschikken over alle informatie en daarom kan ik ook nog niet beoordelen of het in dit geval niet kan of wel.

 

Succes!

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

Helaas moet ik dit weerleggen NONEX.NL. +

 

Bestuurders van een stichting kunnen wel degelijk in loondienst zijn.

 

De kamer van koophandel stelt bijvoorbeeld:

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=39408&SectieID=59

De bestuurders van een stichting zijn in principe niet in loondienst van de stichting en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen, hoewel honorering van het werk van bestuurders niet verboden is. Verder kunnen stichtingen wel werknemers in dienst hebben.

 

Het belonen van bestuurders moet niet in conflict komen met de continuiteit van de stichting en de statuten moeten het wel toelaten. Dit is vaak wel het geval, waardoor in principe zij niet in loondienst zullen zijn. Het nadeel van dit soort vragen is altijd dat wij niet beschikken over alle informatie en daarom kan ik ook nog niet beoordelen of het in dit geval niet kan of wel.

 

Succes!

 

Ligt het nou aan mij of lees ik hier nog steeds dat een bestuurslid niet in loondienst van een Stichting is:

 

De bestuurders van een stichting zijn in principe niet in loondienst van de stichting en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen, hoewel honorering van het werk van bestuurders niet verboden is.

 

Of moet ik dit zo lezen als: 'ze zijn niet standaard in loondienst, maar het is niet verboden' ? Zou je dat dan nog kunnen verhelderen?

Link naar reactie
 • 0

Zoals ik al trachtte te vermelden zijn de meeste statuten van een stichting hierop niet ingericht en hebben een duidelijke scheiding in bestuursleden en werknemers.

 

Dit ook om belangenverstrengeling te voorkomen. In de praktijk kan het echter voorkomen dat een en dezelfde personen meerdere petten op heeft.

 

Denk maar aan de aandeelhouders en de directie bij een BV. In het MKB is dit vaak dezelfde persoon.

 

Google anders eens op hartstichting. Dit is ook een stichting en heeft onlangs afscheid genomen van haar directeur omdat deze geen verlaging van zijn salaris wilde hebben. In deze stichting zijn de bestuursleden wel degelijk anderen dan het directielid, maar dat had natuurlijk ook anders gekunt.

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb ook niet beweert dat de directeur van de Hartstichting een bestuurslid is, maar het ging in dit geval om de beloning.

 

Wanneer de statuten voorzien in de mogelijkheid dat de bestuursleden tevens de directie van de stichting kunnen vormen, dan is het mogelijk deze personen te belonen.

 

Dit trachtte ik uit te leggen, maar is helaas toch nog te onduidelijk geweest.

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

 

Je verwijst naar de KvK maar daar staat niet wat jij aangeeft. Je verwijst naar de Hartstichting, maar daar is de directeur geen bestuurslid. Dat duidt erop dat je op zoek bent naar argumenten om de door jullie gekozen constructie te rechtvaardigen.

 

Helaas. Het vermogen van de stichting is van de stichting, niet van de bestuursleden. De subsidie is voor de stichting, niet voor de bestuursleden. De stichting is niet jullie bezit; het is een entiteit op zichzelf. Je kan geen werknemer worden om inkomen uit die stichting te halen, en als je jezelf opdrachten geeft duik je direct in het belangenconflict dat je als bestuurder juist moet vermijden.

 

Dan wordt bestuurlijke aansprakelijkheid (statuten of niet) weer relevant, en kan de subsidiegever bestuursleden persoonlijk aanspreken. Volgens mij weet je dat trouwens.

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

... De stichting is niet jullie bezit; het is een entiteit op zichzelf. Je kan geen werknemer worden om inkomen uit die stichting te halen, en als je jezelf opdrachten geeft duik je direct in het belangenconflict dat je als bestuurder juist moet vermijden.

...

 

 

Ter info: Smart4u is niet de topicstarter, dus volgens mij niet op zoek naar een stichtingsconstructie. Hoe Smart4u ziet dat een stichtingsbestuurder in loondienst kan zijn is me nog niet duidelijk. Volgens mij kunnen ze wel een vergoeding krijgen (zoals S4U) ook aangeeft) maar niet in loondienst zijn en bestuurder.

 

De partners van de topicstarters (nl-x) zijn hier naar op zoek, en volgens mij gaat dat inderdaad de kant op van het misbruik van een stichting.

 

Overigens is het verwarrend dat in dat bericht eerst wordt gesproken over 1500 euro per jaar, en even later 1500 euro per maand. Dat lijkt me geen redelijke vergoeding voor bestuursleden: te hoog.

 

Of je doet het voor de onkostenvergoeding en een beetje, of je gaat in loondienst en stelt een nieuw bestuur samen. Of je richt allemaal een onderneming op en factureert aan de stichting: ook een optie, maar verdiend geen schoonheidsprijs.

Link naar reactie
 • 0
Ter info: Smart4u is niet de topicstarter, dus volgens mij niet op zoek naar een stichtingsconstructie.

 

Oeps, sorry voor de verwarring.

 

Er zijn allerlei scholen, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen en andere niet-winstbeogende instellingen die zijn ondergebracht in een stichting, met doorgaans een zorgvuldige scheiding van bestuur en directie. Zijn er voorbeelden van vermenging die de toets der kritiek kunnen doorstaan, dan wordt het interessant. :)

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Stichting Sanquin is dan inderdaad een beter voorbeeld.

 

Het bestuur wordt gevormd door een drietal personen die in 2006 voor inclusief sociale lasten en pensioen EUR 800.000 (2005: EUR 766.000) beloning ontvingen.

 

Of zij inderdaad de toets der kritiek kunnen doorstaan, weet ik niet. Zelf ben ik van mening dat het bestuur en de directie, of zoals zij zich in dit geval noemen lid van het raad van toezicht, niet dezelfde kunnen zijn en dat dit altijd een belangenverstrengeling gaat oproepen. Na openbaring van het jaarverslag hebben dan ook veel bloeddonoren hun ongenoegen kenbaar gemaakt door hun donaties te staken, daar in hun ogen de beloning te hoog is. Maar ja dat laatste blijft altijd een discussie.

 

En zo zijn er nog heel wat stichtingen waarbij de bestuursleden een vergoeding ontvangen die gelijk gesteld kan worden met een dienstbetrekking. Maar nogmaals dan moeten de statuten dit wel toelaten.

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

@TwaLevel: Misbruik van de stichting is naar mijn mening niet aan de orde. Als ik voor de stichting ga werken, dan wil ik niet meer verdienen dan wat ik nu al verdien met mijn 'day job'.

 

Dat je 1500 euro per maand te veel vindt voor een bestuurslid, snap ik op zich wel als het bestuurslid enkel besturen deed. Echter doe gaat het hier over veel meer. (Directie, bouwen, regelen, etc.)

 

@TwaLevel en S4U: Sanquin lijkt me een goed voorbeeld inderdaad. Mijn vraag in deze: wiens taak is het uberhaupt om de gekozen opzet te controleren? En wat, behalve een eventueel bestuurdersaansprakelijkheid, is het risico?

 

@nonex: Dat je als ondernemer wel kan factureren aan de stichting terwijl je bestuurslid bent, (wat dus geen schoonheidsprijs verdient, ) wél kan, en gewoon in loondienst zijn niet, vat ik even niet. Hoezo dat dan wel?

 

@allen:

Bij de KvK:

"Als de stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt, zijn wel de anti-misbruikwetten van toepassing en kunnen bestuurders onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden."

Is dit dan een nette(re) oplossing voor mij/ons? Betekent dit dat we in loondienst van een BV kunnen zijn en dat de stichting onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de BV?

Link naar reactie
 • 0

 

 

@nonex: Dat je als ondernemer wel kan factureren aan de stichting terwijl je bestuurslid bent, (wat dus geen schoonheidsprijs verdient, ) wél kan, en gewoon in loondienst zijn niet, vat ik even niet. Hoezo dat dan wel?

 

Dat is geschreven in de veronderstelling dat bestuurders in loondienst wettelijk niet mogelijk zijn. Als het bij Sanquin kan, ben ik blijkbaar neit goed op de hoogte. Als ondernemer factureren aan een Stichting kan wettelijk gezien ook prima, maar veelal wordt een stichting opgericht om een maatschappelijk doel de realiseren en daarbij komen vaak publieke gelden of gedoneerde gelden in beeld. Daarom verdiend het dan ook geen schoonheidsprijs.

 

hier is een voorbeeld van een in mijn ogen 'misbruikstichting'. Daar moet ik aan toevoegen dat er wel eea veranderd is sinds ik hun site voor het laatst had bekeken.

Link naar reactie
 • 0

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
... ondernemer Jaap factureert bij bestuurder Jaap? ...

 

 

Een vergelijkbaar voorbeeld is de Mokum Mobiel met Gonny van Oudenallen: Gonny had een factuur van 20k aan zichzelf als raadslid gestuurd voor 'marketing en communicatie-advies'. Dat slikte de gemeenteraad niet..... factureren aan je 'eigen' stichting kan en mag volgens mij ook, maar verdiend geen schoonheidsprijs.

Link naar reactie
 • 0

Zou iemand mij aub kunnen helpen aan de volgende 2 dingen?

 

- Waar kan ik nou nalezen wat er officieel wel en niet mag? Zijn dingen nu bij wet geregeld? Of via reglementen? Wie zorgt er voor het naleven?

 

- Waar kan ik meer informatie vinden over de BV-Stichting structuur? Wat houdt het in als een BV een stichting heeft. Wat betekent 'onder de heffing van'. Is een BV dan ook 'het bestuur'. Zo niet, kan het bestuur de BV buiten spel zetten of de stichting wegtrekken van de BV?

 

Deze 2 dingen zouden mij erg op weg helpen.

 

Groet,

Zouhair

Link naar reactie
 • 0

Naast het wetboek waarin het een en ander geregeld wordt, zijn er nog de oprichtingsstatuten.

 

Bij het bedenken van de vorm stichting als rechtsvorm ging men uit dat de oprichters een zak met centen hadden en deze gingen gebruiken voor een goed doel. Hierdoor is het in principe niet mogelijk dat bestuurders ook in loondienst zijn, daar dit al snel belangenverstrengeling oproept.

 

Een stichting administratiekantoor wordt vaak boven een kerstoom van vennootschappen gehangen om de onderneming bestuurbaar te houden en meerdere aandeelhouders (vaak werknemers) deelgenoot te maken van het succes.

 

Google maar eens op stichting administratiekantoor of STAK (veelgebruikte afkorting) voor meer informatie hierover.

 

Succes met jouw keuze!

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

Mag een bestuurder van een stichting in loondienst zijn bij zijn stichting? ja! In dat geval is er namelijk sprake van een kostenpost en niet van een uitkering, want er is een tegenprestatie, te weten arbeid.

 

Naar mijn mening wordt bedoeld met "uitkering van het resultaat aan de bestuurder", net zo een winstuitkering van dividend bij een BV. Dat is in strijd met de wettelijke bepaling van het doel van een stichting conform artikel 2:285, lid 3 BW.

 

Een full-time bestuurder tegen een redelijke bestuursloon is zeer goed mogelijk. De OM is de authoriteit van de wet en sanctioneert en de fiscus idem op het gebied van de belastingwet.

 

Het bedrag EUR 747 per jaar is gelijk aan het bedrag van de vrijwilligersvergoeding en komt uit een ministeriele regeling die sinds het belastingjaar 2006 is gecodificeerd in artikel 2, lid 6 LB. De wijziging die toen mede is aangebracht is de omvang van de vergoedingsregeling die nl ruim is verdubbeld naar 1.500 per jaar sedert 2006. E.e.a. moet wel toelaatbaar zijn o.g.v. de statuten. Bespreek dit dus goed met je Belastingadviseur.

Link naar reactie
 • 0

Alhoewel dit mij nu weer helemaal teruggooit naar het begin :-X ...

Vind ik jouw visie veel eerlijker, Deepak.

Immers, waarom zouden bestuurders/oprichters uitgesloten moeten worden om op welke manier dan ook betaald te werken voor hun eigen organisatie.

Dat het besturen an sich niet betaald moet worden, zou ik zelfs kunnen snappen.

 

Maar dat 'omdat belangeverstrengeling' dan KAN voorkomen, vind ik geen goede reden om het dan maar te verbieden... Zorg dan voor een beter passend oplossing ofzo. Zorg bijvoorbeeld voor de mogelijkheid voor het bestuur om gecontrolleerd te kunnen worden enkel op hoe zij zichzelf betalen. Dan is dat verbod ook niet nodig.

 

Of zoals jij zegt, Deepak, bestaat dat verbod al niet.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 85 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.