Ga naar inhoud

Deepak

Super Senior
 • Aantal berichten

  150
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Deepak

 1. Juist. En mijn mening omtrent de juridische status heb je al gelezen. ;)
 2. Geen EUR 10,- bekend bij middeling. Wel bij een normale IB-teruggaaf o.g.v. art. 9.4, lid 5 Wet IB. Krijg je je belasting niet terug indien dit niet meer bedraagt dan EUR 13,-
 3. Joost, In dat arrest gaat het specifiek om een bezwaarschrift en niet om suppletie volgens mij. Een suppletie is naar mijn mening een aanvulling op je eigen aangifte zowel in positieve verandering als een negatieve verandering. Het meest essentiele van een suppletie ligt in het feit dat: "er geen sprake meer is van een vrijwillige verbetering als er al een boekenonderzoek is aangekondigd of geïnitieerd".
 4. Alleen als die werkruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium en het voldoet aan het inkomenscriterium. Dat is dus de discussie. Vooralsnog ben ik nog niet overtuigd door het bovenstaande dat per 1-1-05 het zelfstandigheidscriterium van toepassing is op een huurwoning.
 5. Conclusie: Bij een eigen woning is het zakelijk gebruik aftrekbaar van de werkruimte onder voorwaarden van het zelfstandigheidscriterium. Bij een huurwoning is een evenredigdeel van het zakelijk gebruik van de woning aftrekbaar sinds 1 januari 2005.
 6. Beste Denarius, Ik heb in mijn gehele fiscale verleden niet meegemaakt dat de fiscus de btw-suppetie aanmerkt als bezwaarschrift. Hoewel dit wel hetzelfde doel is, is de suppletie alszodanig een geheel ander middel. Een suppletie valt onder de juridische vrijwillige verbetering, te weten de inkeerregeling. De suppletie heeft dus geen wettelijk karakter als een bezwaarschrift. Een niet-ontvankelijkheid is dus ook niet van toepassing. Mocht de fiscus dat wel een keer doen (per ongeluk) dan mag je maar daar wel meer over vertellen. Groetjes, Deepak
 7. In aanvulling op mijn voorganger: Joost het volgende. Laat de stereotype gedachtegang en toch goede gezegende Nederlandse moraal, trouwen in gemeenschap van goederen, aub vrij zijn van de ouderwetse negatieve lading. Met trouwen in gemeenschap van goederen als basis voor een standaard huwelijk is Nederland in Europa weliswaar een van de weinige in Europa. Dit is achteraf altijd nog om te zetten in een huwelijkse voorwaarden voor het moment dat de ondernemer daadwerkelijk van plan is te gaan ondernemen. Dit omzetten wordt vooral gedaan in Fiscale estateplanningsituaties. Dus mochten mensen een bedrijf beginnen dan is het sowieso ook verstandig om naast een accountant je situatie te laten beoordelen door een fiscalist.
 8. Mocht je je intellectueel eigendom per bank betaalt hebben voor EUR 5.000 dan is je journaalpost: Intellectueel eigendom 5000 aan bank 5000 Rechterzijde verandert dus niet, als je bank niet negatief staat.
 9. Aangezien je deze vraag nu op het fiscale gedeelte v/h forum zet, zou ik zeggen netals de Belastingdienst overigens, overeenkomstig de waarde die een derde zou willen betalen voor de fotocollectie. Fiscaal wordt echter altijd uitgegaan v/d verkrijgingsprijs, de prijs die je ervoor betaalt hebt om tot het product te komen wat je momenteel in bezit hebt. Best advies is altijd om naar een (erkend) fotospecialist te gaan en te vragen wat hij het waard vind gezien de brancheaanbod en vraag naar jou collectie.
 10. @ T. Bul Jouw idee, is nog lang niet zo slecht. Het onbelast wegschenken van een schuld vergt alleen veel tijd. Indien er sprake is van veel vermogen en weinig tijd, kun je kijken of er andere snellere manieren zijn. BV Het voordeel hiervan is dat je de schenking makkelijker kunt verdelen, daar zijn echter ook andere manier voor, zoals schenking op notariele akte, per percentage p/j oid. nadeel hoge opstart- en operationele kosten: BV, notaris, jaarlijkse kosten, accountantskosten Trust Goed idee, alleen weinig zekerheid over de manier dat er fiscaal wordt omgegaan met het geld. Dus goede afspraken maken met de Belastingdienst. Hier hangen iig hoge advieskosten aan. Alternatief: Private foundation, is wellicht ook idee, weliswaar vergt alle gegeven informatie veel kennis en ervaring. Daarom is het sterk aan te raden gedegen advies in te winnen en direct aan te kloppen bij een belastingadviseur.
 11. @ joost, Indien: ..dan kan het pand fiscaal niet op zijn balans staan. @ HajL, in jouw geval zijn, zoals mijn voorganger vermeld heeft, de inkomsten uit verhuur onbelast en in beginsel niet belast met BTW.
 12. Conclusie: Indien zakelijke aftrekpost: 100% aftrekbaar Indien privé aftrekpost: kosten minus drempel EUR 500 (jaar 2007)
 13. off-topic: Dit soort dingen zijn het duidelijkst als je ze uittekent, daarom heeft een gemiddelde belastingadviseur al snel een blackboard. On-topic: Dga houdt aandelen in een holdingstructuur, ervan uitgaande dat dit bekend is vervolg ik, zonder nadere toelichting, dus is er sprake van 3 personen. Nu is de vraag wie gaat er in het buitenland opereren? De Dga of de bv? Gaat de BV opereren via de AB (rechtspersoon besluit 18-12-2006 min fin) in Zweden dan is de kans groot dat alle winst ook aldaar belast zal zijn, met een rechtspersoon heb je namelijk sneller voldoende aanwezigheid in Zweden om onderhevig te zijn aan desbetreffende belastingen. Gezien de vpb-tarief resp dividendtarief, 28% resp 25% (2006) lijkt me dat ook niet veel gunstiger. IB-tarieven zijn gunstiger in Zweden dan in NL (IB-tarieven vergeleken van 2006) en het zou dan voor de hand liggen om de DGA uit te zenden, zo snel gezegd o.b.v. de weinig beschikbaar gestelde informatie.
 14. Commercieel verbetert je vermogenspositie wel. Dat is wat een bank o.a. wel graag wilt zien. Genoeg argumenten om de bank op de zaak te laten. As je het goed regelt en ook privé transacties op je zakelijke bank verhandelt, is de eventuele ontstane debetrente ook aftrekbaar. Afhankelijk v/d saldi uiteraard. Conclusies: - een bankrekening op de balans v/d eensmanszaak is altijd box I en dus geen box III - een rekening-courant bij een eenmanszaak is niks anders - zoals reeds vermeld - een privé onttrekking of storting.
 15. Nee dank je wel. Ik pak liever de wet erbij. De Belastingdienst informatie is technisch gezien natuurlijk ook enkel eenzijdig.
 16. Een ander pensioenfonds zou volgens mij wel mogelijk moeten zijn, of die meer rendeert is nog maar de vraag. Interessante vraag, though.
 17. Ja journaalpost klopt, hoewel ik ipv Eigen vermogen het woord privé-mutatie gebruik omdat je dan een goede onderscheiding hebt tussen die 2. Daarnaast zijn de meeste accountants er niet op tijd bij en wordt de correctie geregeld in een BTW-suppletie.
 18. In aanvulling op Nils: Schenkingsrecht mag - uit mijn hoofd - alleen worden toegepast als er geen tegenprestatie tegenover het entreegeld staat. Nu zij d.m.v. het entreegeld bepaalde rechten krijgen binnen de vereniging staat er wel wat tegenover dus schenkingsrecht lijkt me onwaarschijnlijk. Echter nu dit dus een bepaalde inkomstenbron voorstelt, is heffing van vpb of btw niet onwaarschijnlijk.
 19. Ja, kopt. Ik denk denk dat een boekhouder of accountant hetzelfde zou zeggen. Technisch gezien is dit trouwens ook iets te juridisch voor een leek en niet iedereen krijgt dit mee in zijn opleiding. Achtergrond In feite heb je je winst al gefactureerd, je kiest er echter zelf voor om de winst in termijnen te ontvangen. Dat is hetzelfde als je een factuur verstuurd en de debiteur betaalt de factuur pas een jaar later. De factuur moet wel worden meegenomen in je eerste jaar en zolang er geen sprake is van het feit dat debiteur de rekening niet kan en wil betalen, moet de factuur tot je winst worden gerekend. Ook voor de BTW trouwens. Huurkoop is om deze reden ook altijd duurder. Zit vaak een extra risico-compent in verwerkt.
 20. Ja, precies waar ik bang voor was. Uitste van winstneming bij huurkoop komt fiscaal in zeer beperkte mate voor, er is namelijk "een gerede kans aanwezig dat ten gevolge van het eigendomsvoorbehoud de exploitatie van de onderneming in de toekomst weer voor rekening van de verkoper zal geschieden" Volgens de Hoge Raad, kan er dan dus geen uitstel van winstneming zijn en moet er meteen worden afgerekend, ondanks het feit dat zelfs de huurkoopprijs niet eens winstafhankelijk is. Daarnaast wordt de onderneming juridisch ook nog voor eigen rekening en risico gedreven, wegens het eigendomsvoorbehoud. Juridisch zit je namelijk hiermee veilig mocht hij de termijnen niet voldoen, hiermee heeft de inspecteur dus een sterk argument. Ik adviseer je om even met een belastingadviseur te kijken cq ondezoeken of je dit fiscaal kunt dichttimmeren. Desnoods met een andere constructie als de koper niet zo betrouwbaar is. De boekhoudkundige verwerking die je nu toepast werd slechts geaccepteerd tot 11 maart 1981, sindsdien niet meer. Hetzelfde geldt voor overdracht tegen lijfrente. Dat is ook afgeschoten door de Hoge Raad. Hoewel dit IB 1964 was, wordt hetzelfde verdedigd in de literatuur voor de wet IB 2001. Succes en houd me vooral op de hoogte.
 21. Zonder zekerheidsstelling wordt het lastig naar de inspecteur denk ik. Toen ik bij de Belastingdienst werkte, was er ook geen enkele adviseur die mijn standpunt omver kon werpen. Standpunt is nl. zo dat er bijna geen enkele onafhankee commerciele derde bereid is een dergeijke discussie is die zo een dergelijke lening zou willen verstrekken. Zekerheidsstelling komen in arresten alleen voor als belemmering voor internationaal kapitaalverschuiving, wat dan weer niet mag. Maar voor een hypotheek met de BV gaat dit niet op. Reacties n.a.v dit onderwerp zijn graag welkom, ik zie graag tegenargumenten.
 22. Beste Joost, Waar haal jij vandaan dat er enkel sprake mag zijn van een familielid? Tip: artikel 5.17, lid 1 Wet IB 2001 ;)
 23. In mijn ervaring wordt de factor 4 vaker gebruikt. De factor is trouwens (voornamelijk) gebaseerd op de branche waarin het bedrijf opereert. Met "vaker" wil ik zeggen, meerdere branches.
 24. Erik, dan wordt het wat betreft de vrijstelling idd iets lastiger. Desondanks blijft de fiscale woonplaats ook altijd een discussie. Als er met de auto in NL gereden wordt denk ik niet dat je in de casus "de in Belgie wonende Nederlander" veel problemen krijgt, zolang je maar kunt aantonen dat je in Begie woont. De lease-constructie heb je dan in feite niet eens nodig, zover je die dan nog zou kunnen gebruiken.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...