Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
isomis

Brandverzekering huurpand

Recommended Posts

Simpele vraag: dien je een pand dat je huurt te verzekeren tegen brand of dient de verhuurder hiervoor verzekerd te zijn? Heb namelijk een VOF en wil niet dat zo scenario zich voordoet. Volgens mij huurder ben ik de eerste van duizenden die hiervoor vragen stelt.

 

op deze website: http://www.kapitalevragen.be/node/1206.

 

kwam ik de volgende tekst tegen, echter het is wel belgie:

 

Een huurpand kan best zowel door de huurder als door de verhuurder verzekerd worden. De huurder is immers aansprakelijk voor de werkelijke waarde van het huurpand en de gemeenschappelijke delen en de verhuurder voor de nieuwwaarde ervan. Hoewel er geen wettelijke verzekeringsplicht bestaat, is het raadzaam die op te nemen in het huurcontract.

 

De huurder moet op het einde van de huurtermijn het pand teruggeven in de staat waarin hij het kreeg. Slijtage kan, maar voor alle andere schade is de huurder aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat hij ze niet veroorzaakte, maar bijvoorbeeld een storm of een derde. Bij het bepalen van de verzekerde waarde moet de huurder kijken naar de werkelijke waarde. De huurprijs als referentie nemen, is vaak onvoldoende met onderverzekering tot gevolg. Ook voor de inboedel van het huurpand moet de huurder zich zelf verzekeren. De verhuurder van zijn kant sluit als eigenaar van het gebouw beter ook een brandverzekering af voor de gevallen waarin hij aansprakelijk is.

 

De verhuurder kan in zijn brandverzekering een clausule ‘afstand van verhaal’ voorzien. In dat geval zijn zowel hijzelf als de huurder verzekerd in het contract. Elke schadevergoeding komt toe aan de verhuurder toe die zich wel nooit tegen de huurder kan keren. De premie voor zo’n verzekering ligt hoger en kan via het huurcontract doorgerekend worden aan de huurder. Alle schades die zich voordoen tijdens de huurperiode zijn in principe gedekt. In het huurcontract kan wel opgenomen worden dat het enkel schades betreft die de brandverzekering dekt.


Webdesign Almere - DutchBridge.nl is een jong en flexibel webdesign bureau

Share this post


Link to post
Share on other sites

In België ligt de situatie totaal anders dan in Nederland. Daar kennen ze de z.g.n Risques locatifs: de huurdersaansprakelijheid voor brandschade aan het gehuurde pand en het recours des voisins, de aansprakelijkheid voor brandschade aan belendende panden

 

In deze landen (noot NB: België en Frankrijk) is de huurder aansprakelijk, tenzij hij kan bewijzen dat de brand is ontstaan: (a) door toeval (cas fortuit), (b) door overmacht (force majeure), © door constructiefouten (vices de construction) van het pand of (d) door brand vanuit een belendend perceel (maison voisine). Deze huurdersaansprakelijkheid wordt meestal als afzonderlijke post op de brandverzekering van de inhoud meeverzekerd.

 

In Nederland gelden deze bepalingen - feitelijk een omdraaiing van de bewijslast bij schade - niet . Wel kan uiteraard een huurder aansprakelijk gesteld worden voor schade, maar i.t.t. de risques locatifs ligt de bewijslast daarbij bij de verhuurder, en niet bij de huurder.

 

De in Nederland gebruikelijke methodiek: de verhuurder c.q. eigenaar verzekert de opstallen, de huurder zijn/haar eigen inventaris en de voor eigen rekening aangebrachte verbouwingsverbeteringen (huurdersbelang). Behoudens opzet / grove schuld vind bij brandschade geen regres (verhaal) plaats van (brandverzekeraar van) verhuurder op (aansprakelijkheid(!)verzekeraar van) huurder, e.e.a. op grond van de bedrijfsregeling brandregres. Niet iedere verzekeraar doet daar overigens aan mee, maar ook dan is het een aansprakelijkheidskwestie waarbij de bewijslast bij de verhuurder ligt en niet bij huurder.

 

Nota bene: over het glasbreukrisico kunnen wel afzonderlijke afspraken gemaakt worden in de huurovereenkomst. Dan dient de huurder op eigen kosten voor vervanging zorg te dragen - of dat te verzekeren. Staat hierover niets in het huurcontract vermeld dan is dat voor rekening van de verhuurder: zowel binnen -als buitenglas behoort tot de opstallen (uitgezonder het zelf als verbouwingsverbetering aangebrachte glas: dat is huurdersbelang)

 

 

 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 199 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept