Ga naar inhoud

Norbert Bakker

Moderator
 • Aantal berichten

  17404
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  67

Alles dat geplaatst werd door Norbert Bakker

 1. … maar net als bij je vorige vraag geldt dat de vrijwillige ZW/WIA-verzekering die jij wilt aanvragen na 1 jaar dienstverband alleen toeziet op de uren en/of inkomsten die je niet al als zelfstandige maakte… alleen de extra uren of extra inkomsten zijn verzekerbaar 1 dag in de week als uitzendkracht gaan werken naast 4 dagen ZZP-er levert dus geen vrijwillige verzekering op voor al je inkomsten als zelfstandige; alleen voor de aantoonbare extra inkomsten.
 2. Mod comment Discussie over forum en moderatie van 10 jaar geleden verwijderd. Zoals een van de reageerders het treffend verwoordde: "Je hebt een ondernemersprobleem. En kennelijk ook een lastig. Ik zou het dan vooral daarbij houden!"
 3. Beste @Nemjit, ik kan er helaas nog niets zinnigs over schrijven want je hebt de relevante vragen per abuis nog niet beantwoord. Daarom stel ik ze nogmaals: Ben je familie van de overige aandeelhouders? Dit is de belangrijkste vraag waar alles om draait. Wie en waarom heeft besloten om de vrijwillige verzekering om te zetten naar een verplichte dekking? Ik ben vooral benieuwd of het jou kunnen meeverzekeren op die verzuimverzekering voor de eerste 2 jaar bij ziekte daar nog een voorname rol in heeft gespeeld?
 4. The legal expenses made by the insurance company or - after approval of the insurance company -expenses made by you with regards to insured events is covered on most liability insurance contracts. So the common gap is legal expenses for events that are not insured. A well known exclusion for PL and/or PI contracts (product liabity / professional Indemnity) are claims for infringement of (someone elses) intellectual property, or the handling and costs of product recall,exstallation and consequential business interruption as a result of the exstallation. Ask the broker for an additional legal expense coverage for events that are not insured, to be placed / added on the PL/PI contract. A seperate insurance for these expenses is a no go in the Dutch Market: a traditional legal expense insurance (a.k.a. "rechtsbijstandsverzekering") is very limited in the insured amounts per occurence and is generally limited to Dutch Law en Dutch Jurisdiction only. A nice to have insurance for small business owners, restaurants and shops in the Netherlands , but not for your line of business and market.
 5. ??? Dit is geen vraag voor of namens een klant van vraagsteller, maar een wens/eis van een investeerder. Vraagsteller moet voor zichzelf op zoek naar een specifieke dekking.
 6. Hi @APTinfo and welcome at the Higherlevel forum. Based on the information on the line of field mentioned on your website (Aviaton and Defence) , I would suggest you contact a large international Broker like Aon or Marsh. By the way: I think providing an English policy or transcript is not the main issue here: finding a proper Coverage for product liability and professional indemnity for these product/activities can be a much greater challenge
 7. Ja, ténzij er sprake is van de door Ward genoemde vrijstellingsregelingen. Als je namelijk voldoet aan die vrijstellingen dan ben je niet vergunning- en toezichtplichtig maar mogelijk ook niet BTW plichtig omdat er immers sprake lijkt te zijn van een gepersonaliseerd (beleggings)advies.
 8. Arbeidsongeschiktheid zodra er geen hoofdinkomen uit loondienst meer is Nabestaandenvoorziening (idem) Pensioenopbouw Allemaal zaken die belangrijk zijn om te beoordelen en te regelen zodra je vanuit loondienst zelfstandig wordt. Maar de allerbelangrijkste tip: zorg dat je deze aandachtspunten samen bespreekt.
 9. Die vrijstelling geldt “per beleggingsobject”. Zelfs als TS alleen beleggingen toe zou staan van minimaal 100K is de vraag of 1 aanbod ook 1 object is
 10. Ik zie veel overeenkomsten inderdaad (behoudens uiteraard de winstdeling), maar het is mij niet duidelijk in hoeverre Casnspt zijn volgers via een platform of nieuwsbrief oid een of meerdere voorstellen/opties doet waar ze dan zelf uit moeten kiezen om wel of niet mee te doen, of dat hij mensen zelf (pro-)actief benadert voor een specifieke "kans": in dat laatste geval kun je zeggen dat er sprake is van een gepersonaliseerde aanbeveling
 11. Als het geen beleggingsadvies is, is het BTW plichtig: het is of het ene (vergunning) of het andere (BTW)
 12. Ik denk dat het een twijfelgeval is. De wettelijke definitie van Beleggingsadvies is "Het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt, hetzij op diens verzoek hetzij op initiatief van de beleggingsonderneming, met betrekking tot één of meer transacties die met financiële instrumenten verband houden" In dit geval bestaat mijn twijfel uit of er sprake is van een gepersonaliseerde aanbeveling. Ik vermoed dat de AFM dat wel zo ziet, maar zeker weten doe je alleen als je het ze vraagt.
 13. Vallen deze activiteiten onder beleggingsadvies? Zo ja dan is het namelijk vrijgesteld van BTW ("handelingen in verband met betalingsverkeer. handelingen met betrekking tot effecten en andere waardepapieren.") . Maar e.e.a. houdt wel in dat je vergunningsplichting bent en onder toezicht staat van de AFM. Heb je een vergunning voor het geven van beleggingsadvies? Uit interesse: hanteer je overeenkomsten en algemene voorwaarden én verreken je ook de negatieve winst met je klanten?
 14. Beste @CookiesMonster, allereerst welkom op Higherlevel! Deze vraag is al vaker gesteld op Higherlevel én beantwoord. Lees de topics eens door die je vindt als je zoekt op container ophalen haven (druk op de link voor de resultaten) En kijk vooral eens naar de uitleg en tips in dit topic: Handel China Conclusie uit dat topic lijkt dat je niet zelf een container uit de haven kunt of zou moeten willen ophalen: gebruik daarvoor een agent of freight forwarder. Mocht je na het lezen van de links/topics nog aanvullende vragen hebben: stel ze hier dan gerust!
 15. @Nemjit aanvullende vraag: valt jouw bedrijf onder een CAO en neem je sinds 2015 - toen je in dienst trad van de werkmij - ook deel aan aanvullende werknemersverzekeringen zoals WGA Gat, Bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen en oudedagspensioen? Dáár zit namelijk nog een vervelende adder onder het gras: de definitie van DGA voor de PensioenWet is een andere dan voor de verplichte sociale verzekering: voor de PensioenWet is iedereen met een aandelenbelang van 10% of meer DGA, ongeacht het wel of niet bestuurder zijn. En als DGA val je dan per definitie buiten de pensioenregeling van de werknemers, e.e.a. tenzij daar in de CAO heel specifieke afspraken over zijn gemaakt (oa bij CAO schilders zijn DGA's wel meeverzekerd) En aangezien de vrijwillige WIA verzekering geen WGA gat kent en de verplichte verzekering wel; én je als 30% aandeelhouder DGA bent voor de PensioenWet en niet mag deelnemen aan de collectieve werknemersregelingen vraag ik mij af wat voor jou de toegevoegde waarde is van verplichte verzekering. Het enige dat ik mij kan bedenken is dat het meerwaarde heeft voor de eventuele verzekering van de eerste 2 jaar loondoorbetaling : maar ook voor die dekking sluiten veel verzekeraars alle aanmerkelijk belanghouders standaard uit van dekking.
 16. Dat valt op basis van deze informatie niet 1 2 3 te zeggen. Hamvraag in deze case: ben je familie van de overige aandeelhouders of van de meerderheidsaandeelhouder? En zo ja, wie heeft - en op basis waarvan - besloten om de vrijwillige verzekering in 2015 stop te zetten? Is er destijds een beschikking aangevraagd bij UWV/belastingdienst over de verplichte sociale verzekering? E.e.a. kan te maken hebben gehad met de wijzigingen in de regeling aanwijzing DGA 2016, maar je uitschrijven als bestuurder maakt je - zeker als je familie bent - dan nog niet per sé verplicht sociaal verzekerd. Welkom op Higherlevel overigens!
 17. Zou kunnen. Zolang je maar duidelijk is dat je de bestaande uren en inkomsten als ondernemer naast loondienst nu en in de toekomst niet vrijwillig kunt verzekeren: alleen de extra uren / extra inkomsten nadat je stopt met loondienst zijn verzekerbaar
 18. Afgezien van het feit dat een 0-uren contract niet meer bestaat (min-max contract): ja voor het gemiddelde inkomen dat je verdient in dit loondienstverband Let op: dit geldt niet voor DGA’s
 19. Kort antwoord: in theorie ja, maar dan kun je je je na 1 jaar alleen vrijwillig verzekeren voor het inkomen dat je in dat vorige jaar in loondienst hebt verdiend.
 20. In principe geen verschil. Productaansprakelijkheid gaat niet om garantiekwesties / schade aan het product zelf, maar schade door het product als gevolg van een productie- of ontwerpfout. Dat een eventueel gebrek zich pas later openbaart als het product al is doorverkocht maakt niet uit. Maar... bij producten van enige ouderdom bij een 2e of 3e eigenaar is het natuurlijk altijd de vraag of een gebrek en schade is ontstaan door een product- of ontwerpfout of door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud.
 21. Laat me raden: je bezoekt Higherlevel op mobiel? Dan zie je namelijk de profielhandtekeningen niet. Een van de reageerders is een op dit forum (en daarbuiten) zeer gewaardeerde fiscalist
 22. Een verzekeraar accepteert doorgaans geen inactieve risico's. Een zuivere claimsmade dekking (met volledige of lange inlooptermijn) is alleen acceptabel als er genoeg continuïteit en toekomstig premievolume te verwachten valt. Dat lijkt hier niet het geval. Dat er geen testrapporten beschikbaar zijn zal ook een reden zijn om dit risico niet te accepteren
 23. Dat klopt. En binnen verzekeringsrecht is AOV een apart onderwerp Waarom zou je willen afkopen? Afkopen is voor zover mij bekend inderdaad zelden aan de orde: eigenlijk alleen meegemaakt in bijzondere situaties zoals emigratie of een vrijwillige omscholing naar een totaal ander beroep en dan alleen als er een eindtoestand is bereikt. Dat ligt vermoedelijk niet aan onwil bij verzekeraars (afkopen kan immers zeker lonend zijn voor het technische resultaat) , maar aan het feit dat afkoop tegen finale kwijting in Nederland eigenlijk niet mogelijk is: een verzekeraar loopt toch nog altijd het risico dat een rechter achteraf meent dat afkoop onredelijk was en verzekeraar toch nog gehouden is tot verdere uitkering. Maar dat weet een in AOV recht gespecialiseerde advocaat beter dan ik ... Fijn dat het wordt gewaardeerd!
 24. Beste Rob, Het verschilt (helaas) per rechtsbijstandsverzekeraar en hangt ook af van de specifieke dekking die je op die verzekering hebt. Het enkele feit dat je een zakelijke en privé rechtsbijstandsdekking hebt betekent nog niet automatisch dat je ook dekking hebt voor conflicten met je inkomensverzekeraar: dat moet dan ofwel specifiek zijn meeverzekerd, of niet specifiek zijn uitgesloten. Zie ook een eerdere identieke vraag op dit forum en de antwoorden daarop :
 25. Dat is zelfs geen keuze, maar een wettelijke verplichting. Klopt, vandaar ook de eerdere opmerking van Hans om te overleggen met de bedrijfsarts
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.