Jump to content

Norbert Bakker

Moderator
 • Content Count

  16,261
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  66

Everything posted by Norbert Bakker

 1. Ik heb recent 3 woordmerkregistraties gedaan. De meest eenvoudige (Benelux 10 jaar, 1 klasse) kost € 244,- vrij van btw Edit: BOIP tarieven 2020
 2. Correct. Je moet de uren van het urencriterium aannemelijk kunnen maken bij een eventuele controle.
 3. Als jouw facturabele uren eenvoudig uit de facturen af te leiden zijn (uurloon x aantal uren = omzet) en deze uren al boven het criterium van 1225 uur uitkomen dan verwacht ik weinig problemen. Maar nu je aangeeft dat die die uren er "soms" opstaan en kennelijk dus soms ook niet, wordt het al lastiger. De rest van je uren is gebaseerd op - ongetwijfeld goede - aannames, maar daarmee voldoet je urenregistratie niet: die is dan al snel te algemeen en geconstrueerd. Gebruik dan geen programma. Dagelijks bijhouden in een papieren agendaatje kost mij 5-10 minuten per dag. Zeker als jij grote opdrachten heb en niet zoals ik ook veel kleine klusjes moet het voor jou een stuk sneller gaan.
 4. OpenKvK en de App maken gebruik van dezelfde data als KvK zelf, die dan - als het goed is - niet beschikbaar is... of je loopt het risico dat je verouderde informatie krijgt. Ik zou daarom juist bij dit soort dossiers in bewerking navraag doen bij KvK zelf.
 5. Voor zover mij bekend betekent het precies wat er staat: er is sprake van mutaties (oa ontvangen wijzigingsformulieren) die nog niet verwerkt zijn of nog gecontroleerd moeten worden. In de tussentijd kan er geen actueel uittreksel worden opgevraagd; dit kan soms een paar dagen tot in een enkel geval 1 of 2 weken duren. Tip: check maandag en als het dan nog steeds in bewerking is belllen met KvK: welllicht kunnen ze je dan aangeven wat de aard van de wijziging is (is tenslotte openbare info!) en wanneer het zichtbaar is Heel goed dat je dat checkt!
 6. Wat bedoel jij met de hier nogal cryptische term "uitgezocht"? Uitgekocht wellicht? Zijn er statuten en een aandeelhoudersovereenkomst waarin een aanbiedingsplicht staat bij vertrek/staken activiteiten voor de BV? Zo ja dan moeten de aandeelhouders hun aandelen aan jou ter verkoop aanbieden. Zo niet, dan kunnen ze ze ook behouden en ligt het initiatief voor eventuele overname/uitkoop bij jou. Nee. BV aandelen hebben in principe geen negatieve waarde. De bv is er immers juist om te voorkomen dat aandeelhouders met hun privévermogen moeten opdraaien voor de schulden van de onderneming. (Enige uitzondering: volgens de Hoge Raad kan er sprake zijn van een negatieve waarde van aandelen als de verplichting tot volstorting van de aandelen niet is nagekomen) Nee Nee, de accountant kan alleen uitspraken doen over de waarde Een Jurist of advocaat. Een mediator heb je pas nodig als er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan, maar een goede jurist of advocaat kan juist voorkomen dat dat gebeurt door helder uit te leggen wat de spelregels en opties zijn
 7. Nee. De norm van 1225 uur is hard en wordt niet naar rato toegepast De uren tellen per persoon die IB-aangifte doet per kalenderjaar. Die eerste 2 maanden tellen dus ook mee (mits hij/zij toen wel als zelfstandige actief was) Maar eerlijk gezegd: dat iemand wel of niet al in 2020 of pas in 2021 in aanmerking komt voor zelfstandigen- en startersaftrek zou helemaal geen onderwerp mogen zijn van de afweging wel of niet te gaan werken als zelfstandig ondernemer en al helemaal niet van jou als eventuele opdrachtgever!
 8. Idem. De huidige keuzes zijn vooral ingegeven door de wens om met antwoordvalidatie beter vindbaar en zichtbaar en begrijpelijker te worden voor zoekers en vraagstellers, maar dat mag niet ten koste gaan van al het goede uit het oude waarderingssysteem. Waar mogelijk zie ik de opties om alle bijdragen te kunnen waarderen dan ook graag hersteld, maar tegelijkertijd wil ik het nieuwe waarderingssysteem en het concept van beste antwoord wel de kans geven zich te bewijzen.
 9. Er is geen goede reden geweest om het af te schaffen, dus is het vooralsnog gehandhaafd. Ja
 10. Mijn visie is dat je op deze manier alle contractuele, operationele én personele risico's naar jezelf toetrekt. Ik ben benieuwd naar jouw risicomanagement: heb je een zorgvuldige afweging gemaakt tussen opbrengst en risico's per geografische regio? En ik vraag me af wat een Californische klant en een Californische onderaannemer aan moeten of aan willen met een overeenkomst naar Nederlands recht en Nederlandse jurisdictie.
 11. Niet van de vraagsteller wellicht, maar wel van andere kritische experts.... Wat vooral nieuw is, is dat de vraagsteller wordt gevraagd om concrete feedback/terugkoppeling: wat is of was voor jou als vraagsteller nu het beste antwoord? Moah. Binnen 2 dagen een etiket "verarming" plakken op een wijziging die je nog geen enkele kans hebt gegeven - en om de IMHO ook verkeerde redenen - vind ik geen waardering waard. Was de optie wel mogelijk geweest dan had ik ook mijn waardering gegeven en kwamen we per saldo weer op 0 uit. Geef het eerst eens een eerlijke kans, en kom daarna met opbouwende kritiek Edit: Niet. Maar met de nieuwe waardering kun je nog steeds die steun betuigen of elkaar op de rug kloppen. Dat "beste antwoord" speelt in een discussie geen verdere rol meer, ook als het topic begon als een vraag. Maar dat beste antwoord is mogelijk wel relevant voor een andere lezer die met dezelfde vraag die via Google binnenkomt
 12. Beste Jimmie, allereerst welkom op Higherlevel! Is dat zo? Een makelaar "zet geen mensen weg" maar brengt vraag en aanbod bij elkaar zonder zelf onderdeel uit te maken van de koopovereenkomst. Denk daarom eerst eens goed na: Wie neemt de opdracht van de afnemer eigenlijk aan? Ben jij dat of is de uitvoerder dat ? Wereldwijd: maar welk recht is op de overeenkomst van toepassing en welke rechter is bevoegd? En hoe praktisch is het als een Nepalese uitvoerder werk uitvoert voor een Indiase opdrachtgever onder Nederlands recht en Nederlandse jurisdictie?
 13. Dat heb je dan bij deze alsnog gedaan (En als extra tip: er bestaat ook een heus Higherlevel-lied)
 14. Ja, maar nu kun je alles waarderen behalve de column zelf. Dat mag wat mij betreft precies andersom
 15. Same story: niet in dit board, wel in normale Vraag & Antwoord topics. En je moet ingelogd zijn en ze staat inderdaad boven de titel
 16. Ik zie ze in Safari wel, maar niet in dit specifieke topic. In sommige boards (zoals Columns / Blogposts en over Higherlevel) staat de functie uit.
 17. Uitstekende uitleg weer @Joost Rietveld! Ik heb deze column al opgenomen in het standaard "te lezen" rijtje artikelen voor relaties met vragen over al dan niet starten met of later omzetten bedrijf naar BV, waaronder ook: en
 18. HL-ers ✓ met hun onderneming ✓ in de media! ✓ Dus: ja! En natuurlijk ook leuk dat er ook een Koelvest-song bestaat
 19. Leuk bedacht, maar de verdubbeling van de medeklinkers aan het begin van de 2e lettergreep zit in veel meer straattaal (mati werd mattie, nefo werd niffo of niffau, fesa werd fissa en wagi werd waggie). Leuk voor etymologen: werd de straattaal beïnvloed door het merk of andersom, of wellicht een beetje van beide?
 20. Beste Sandero, Allereerst welkom op Higherlevel! Inhoudelijk: ik zie in dit geval niet in waarom het niet zou mogen. "Patta" is een erg algemene term, er zijn meerdere bedrijven bij de KvK ingeschreven met Patta in de naam (oa Patta Distribution, Patta Village, Patta's bij King en Patta Spa: die laatste is ook actief in onderhoud en reparatie van schoenen!) , en de naam Patta Protect lijkt totaal niet op Patta of Patta Exclusive Sneakers. En zolang je ook in je merk- en reclame-uitingen genoeg afstand neemt van het merk Patta (dus niet "toevallig" zelfde type logo, lettertype en kleurgebruik etc), zie ik niet in hoe je beide merken zou kunnen verwarren met elkaar. Het woord "tuin""valt niet als merknaam te registreren, net als je de merknaam "schoen" niet kunt registreren: allemaal veel te algemeen beschrijvend en daardoor totaal niet onderscheidend (=de basisvoorwaarde voor ieder merk). Dat het Patta nog wel gelukt is om de naam als merk te registreren zal vooral liggen aan het feit dat het woord Patta nog niet in de Woordenlijst Nederlandse taal staat of stond op het moment van merkregistratie. Voor de specifieke eisen waaraan een merk moet voldoen: zie de wettekst van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25-02-2005, en dan met name artikelen 2.4 (restricties) tot en met 2.11 ( weigering op absolute gronden)
 21. Ik zou het niet durven zeggen. In het verleden hadden we wel leden met negatief karma en dat waren - om het mild uit te drukkken - niet de personen met de beste inhoudelijke bijdragen En let ook op ook deze opmerkingen:
 22. Je was je tijd ver vooruit. Je had er een boek over moeten schrijven:
 23. ik vond/vind GTD meer Eye opener dan Profit First, maar dat verschilt uiteraard per persoon en situatie. En ja, ook GTD is een hoop open deuren maar wel deuren die zo open zijn dat we ze nog wel eens vergeten op te merken zoals de Eisenhower Matrix I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgent are not important, and the important are never urgent.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept