Jump to content

Norbert Bakker

Moderator
 • Content Count

  15,795
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  44

Everything posted by Norbert Bakker

 1. Spot on. Rechtspersoonlijkheid is geen alternatief voor verzekering van restrisico's ( hooguit een laatste redmiddel bij aantoonbaar onverzekerbare restrisico's , maar dat is hier zeker niet aan de orde)
 2. Wat bedoel je in deze opmerking met de term "DGA"? Houdt er rekening mee dat dat een vaag containerbegrip is dat in iedere wet weer wat anders betekent en met afwijkende criteria. Als je doelt op de sociale verzekeringsplicht van de Wet op de Loonbelasting en de "Regeling aanwijzing DGA" dan is het antwoord: je bent voor deze wet en regeling "DGA" zodra je een aanmerkelijk belang in de werkmij hebt van 5% of meer, je ook bestuurder bent van de werkmij en je direct of indirect (via je eigen holding) arbeid (zoals consultancy) verricht voor de werkmij. Maar dat zegt nog niets over de eventuele sociale verzekeringplicht van jou. Zo kan de combinatie aanmerkelijk belanghouder, arbeid voor de werkmij maar geen bestuurder van de werkmij zijn betekenen dat je volgens de regeling aanwijzing DGA wel verplicht verzekerd bent, maar alleen als jouw managementovereenkomst zich kwalificeert als een dienstverband. Geen doe het zelf materie. Nee. Dat is niet mogelijk zodra je aanmerkelijk belanghouder (5% of meer van de aandelen van de werkmij) bent. Enerzijds is het onzakelijk: waarom zou de BV een derde (de eenmanszaak) betalen voor kennis van de eigen DGA? Anderzijds is het een constructie met als enig doel belasting te ontlopen (loonbelasting over gebruikelijk loon DGA) en bepaalde voordelen van de eenmanszaak te genieten (o.a. MBK winstvrijstelling) En zodra je direct of indirect gaat werken voor het bedrijf waar je een aanmerkelijk belang hebt, komt dus ook het gebruikelijke loon om de hoek kijken, alhoewel dat... zolang er weinig of geen winst in de BV gemaakt wordt... nog wel te matigen valt tot bijvoorbeeld het wettelijke minimumloon. Bovendien ben je niet verplicht het netto salaris ook daadwerkelijk uit te keren/op te nemen. Het enige dat verplicht is is het doen van aangifte loonheffing en afdracht van de loonbelasting Een goede adviseur is juist bedoeld om jou richting te geven. Wacht niet te laat met inschakelen.
 3. Uitstekend voorbeeld en toelichting, waarvoor mijn dank! I.m.h.i. slaat de rechtbank de plank hier volledig mis. Dit is geen indicator van een dienstverband, maar een gebruikelijke wijze van afdekken van verzekerbare restrisico's. En ook de enige werkbare manier: het is voor de DGA's niet eens mogelijk zich zelfstandig te verzekeren voor aanspraken vanuit of door de werkmij: de werkmij is namelijk geen derde ten opzichte van die DGA (idem voor bestuurdersaansprakelijkheid en verzekering daarvan)
 4. Ah, die uitspraak. Ik hoopte op iets nog recenters . Deze uitspraak is vorig jaar op HL besproken door mij en fiscaal jurist RT . Essentie is/was dat de belastinginspecteur in die case te snel uitging van een dienstverband. Zonder dienstverband (met gezag, loon en verplichting tot persoonlijke arbeid) kom je niet aan de regeling aanwijzing DGA toe en is er per definitie geen sociale verzekeringsplicht. Die nuance is interessant, maar ik vraag me wel af wat de praktische toepasbaarheid daarvan is Mijn mening destijds - en nog steeds - is dat als je per sé geen verzekeringsplicht wilt als en/of voor een minderheidsaandeelhouder , je dat vooraf goed moet regelen, bijvoorbeeld via uitgifte van letteraandelen die het stemrecht hebben omtrent ontslag van een specifieke bestuurder. Dat kan en dat mag, en is niet strijdig met Art 2:244 BW (versterkte meerderheid). Het lijkt me in ieder geval een stuk goedkoper en veiliger dan de moeilijke route van aantonen dat er geen sprake is van een (intentie tot een) dienstverband bij een 45-45-10 verhouding . Nadelen zijn er echter ook: als je ontslag op normale manier onmogelijk maakt, moet je voor ontslag naar de ondernemingskamer
 5. My bad, als kleine werkgever krijg je geen WHK-beschikking want je betaalt de sectorale premie. Bij welke UWV sector ben je ingedeeld? Dan kun je hier de premies vinden die je in 2020 aan UWV betaalt. Nee, je betaalt dit als werkgever al aan UWV. (Je neemt automatisch deel aan de publiek regeling tenzij je verklaart eigenrisicodrager te willen worden én jouw verzekeraar een garantieverklaring afgeeft)
 6. Lang verhaal kort: voor kleine werkgevers (loonsom minder dan € 337.000 per jaar) is eigen risicodragen ZW en WGA alleen een optie als je daar heel bewust voor kiest omdat je een bepaalde regie wilt en kunt houden op reïntegratie . Anders vooral niet doen: UWV is dan veiliger én goedkoper. (Check ook even wat je nu betaalt aan ZW en WGA op je WHK beschikking). M.b.t. dienstverlening voor verzuim en de verzekering zelf: kies in jouw situatie voor de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Die is misschien iets duurder, maar gaat je een hoop gedoe en kopzorgen schelen
 7. Interessant, welke uitspraak en heb je toevallig een link en/of ECLI? En niet te vergeten ontslag (wat gebeurt er dan met de aandelen, is er een aanbiedingsplicht?). Ook interessant in deze casus: worden besluiten genomen met een versterkte meerderheid van 2/3 of met een normale meerderheid van meer dan 50%?
 8. Mod comment Typfout in titel hersteld en topic verplaatst PS: Maarten, alle begin is moeilijk. Maar een topic 3 x in een rubriek plaatsen die daar totaal niet voor bedoeld is en er ook niet voor bedoeld lijkt, is wel uitzonderlijk. Wil je daar aub in het vervolg rekening mee houden
 9. De WW uitkering is gebaseerd op max 40 uur per week. Maar het is best mogelijk om 20 (of meer) vrijgestelde uren te hebben boven die 40-urige WW uitkering De opgave betreft alle uren, declarabel en niet declarabel. Kennelijk. Bij de aanvraag WW moet je aangeven of je (ook) zelfstandige bent ; zo ja dan ontvang je een verzoek om je uren als zelfstandige in de vorige 6 maanden op te geven voor het vaststellen van je vrijgestelde uren.
 10. Mod comment Titel aangepast. Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) zijn staat los van de ondernemingsvorm. (ZZP-ers werken vanuit eenmanszaken, VOF, Maatschap, Stichting, Coöperatie en BV etc)
 11. Je kunt geen 19 ct/km voor een zakelijke fiets declareren: die fiets is geen privé eigendom
 12. Ik vermoed dat de maatschappelijke kosten (wij allen dus) van verder levensvatbare bedrijven geen overbruggingskrediet- of vergoeding geven bij deze pandemie uiteindelijk veel hoger uitvallen dan die wel verstrekken
 13. Beste Joost, Allereerst welkom op Higherlevel! Ja, maar eerlijk gezegd is het een voor deze situatie wel wat onverwachte vraag. Begeleidt iemand jouw juridisch en fiscaal in dit traject?
 14. Het onderstrepen en daardoor benadrukken van die opmerking door mij was niet op zijn plaats in deze case, inmiddels aangepast.
 15. Als je een overlijdensverzekering afsluit waarbij moord gedekt is maar schotwonden specifiek niet onder de standaard dekking vallen (maar wel tegen een (geringe) meerprijs meeverzekerbaar is maar je daar niet voor kiest) , dan wordt er bij een kogel niet uitgekeerd; zo moeilijk is dat toch niet? In dit geval moest de rechter uitspraak doen over of er in het licht van deze polisvoorwaarden ook zonder kogel sprake was van schade / moord. En daarvan heeft de rechter nu gezegd: de dominante oorzaak was de kogel, dus geen dekking ook al was er wel sprake van moord.
 16. Update 5: Allianz wint hoger beroep, en hoeft hagelschade door supercel toch niet te vergoeden
 17. Beste Bert, allereerst welkom op Higherlevel Als je niets specifieks overeenkomt houdt een vennoot recht op zijn/haar winstdeel bij ziekte totdat de vennoot zelf vrijwillig uittreedt, overlijdt of de VOF wordt ontbonden. Beste optie en ook het meest gebruikelijke is om doorbetaling van het winstdeel bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de VOF-overeenkomst te begrenzen tot een termijn van - bijvoorbeeld - 3 of 6 maanden. Het inkomen na deze termijn kunnen de vennoten dan desgewenst zelf verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering . De overeengekomen periode van doorbetaling van het winstdeel kan dan gebruikt worden als wachttijd voor deze verzekering; dat maakt de premie van deze verzekering ook een stuk betaalbaarder.
 18. Beste Sandradj, allereerst welkom op Higherlevel! Ik ben géén pensioenspecialist, maar ik hoor en lees nog wel eens wat: Dat hangt af van het soort voorziening en de respectievelijke overeenkomst. Geen doe het zelf materie: benader een pensioenspecialist...zeker omdat de pensioenwetgeving rondom eigen beheer (en voor zover relevant: stamrechten) de laatste jaren drastisch is veranderd. Idem. Nota bene: ik ga er van uit dat je deze vraag voor jezelf stelt en niet voor klanten, zie onze forumregels
 19. Beste Destiny, dit is een ondernemersforum; jouw vraag gaat daarom -helaas voor jou - op slot. Inhoudelijk: als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in een tijdelijk contract staat, dan mag je niet tussentijds opzeggen. Je kunt wel proberen in goed overleg en met toelichting de werkgever te overtuigen om de overeenkomst tussentijds te ontbinden; maar werkgever is niet verplicht om daar aan mee te werken.
 20. Dat is/was niet mijn oplossing. Die betreft/betrof een opvolgend contract van 6 maanden waarbinnen het diploma alsnog moest worden behaald. Zo niet: einde contract, zo ja dan bij enige twijfel jaarcontract met kans op vast contract, of bij geen twijfel direct vast contract.
 21. In aanvulling op Steven: in een vergelijkbare situatie (bepaalde deadline opleiding door omstandigheden niet gehaald) hebben we het contract niet voor 1 jaar verlengd maar voor 6 maanden. En door de gewijzigde wet ketenbepaling per 01-01-2020 kun je voor zover mij bekend het contract daarna nu zelfs nog een keer met een heel jaar verlengen zonder vast dienstverband aan te gaan
 22. Beste Marcel, allereerst welkom op Higherlevel! Een BV (of nog beter 2: een holding én een werkmaatschappij) biedt de meeste bescherming tegen aanspraken in het privé-vermogen en de VOF met je ouders. Maar of dat in dit geval ook nodig of verstandig is kan ik niet beoordelen. De beste tip die ik kan geven: bespreek het met je ouders. Wellicht kunnen ze je ook voorzien van goed advies of kun je samen op zoek gaan naar een specialist die maatwerkadvies kan geven in jullie situatie.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept