Jump to content

Norbert Bakker

Moderator
 • Content Count

  15,866
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  47

Everything posted by Norbert Bakker

 1. Is dit een in DGA hypotheken gespecialiseerde bank of adviseur? in DGA hypotheken gespecialiseerde adviseurs die een externe partij een inkomensverklaring voor ondernemers op laten stellen. Voor een DGA met max 3 BV's (zodat er niet geconsolideerd hoeft te worden) kost dat tussen de 400 en 600 Euro. Maar uiteraard kost zo'n adviseur ook geld (maar de bankadviseur linksom of rechtsom ook)
 2. Klopt. Dat "niet eerlijk, wel wet" is ook geen vertaling, maar mijn slotconclusie. Door in ieder geval eerst te stoppen met te blijven zwammen over hoe vermeend moeilijk het is om uren bij te houden en uren te verantwoorden, want dat is allemaal onzin. Uren bijhouden is niet moeilijk, en uren verantwoorden is niet nodig. Het werkelijke probleem is: niet genoeg uren voor de harde drempel Vervolgens? Hoe moet het dan wel? Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar wel een idee: Wat mij betreft afschaffen dat criterium, en afschaffen die aftrek in zijn huidige vorm. Maak er een procentuele winstvrijstelling van (zoals de huidige MKB Winstvrijstelling) en geef een extra compensatie aan mensen die de verplichte verzekering moeten afsluiten omdat hun voornaamste inkomen uit ondernemerschap komt. Geen uren, geen drempels Maar ook hier sta ik open voor kritiek en suggesties...
 3. Eerst vond Calimero dat hij de uren niet kon bijhouden, en dat is niet eerlijk. Toen vond Calimero dat hij de uren niet wilde bijhouden, want dat is niet eerlijk En nu vind Calimero dat hij de uren niet kan verantwoorden en dat is niet eerlijk Maar uiteindelijk draait het maar om 1 ding: Calimero scharrelt niet genoeg uren bij elkaar om voor die zwoegbonus in aanmerking te komen. Net niet genoeg uren en dan 0 zwoegbonus. Ook de wijze uil vind dat niet eerlijk is. maar noemt de wijze uil de kip een hobby-dier? Nee, de wijze uil oordeelt niet over anderen. Maar wat denk je van die koe die pas 1 juli in de wei komt? Die zwoegt een half jaar lang, maar heeft toch niet genoeg uren voor de zwoegbonus, want die geldt hard per kalenderjaar. Ook dat is niet eerlijk . En helemaal zielig voor de startende kippen die nu allemaal opgehokt moeten blijven vanwege de vogelgriep maar doordat ze nog niet genoeg uren maakten, geen griepprik krijgen. Super oneerlijk. Allemaal niet eerlijk maar dat ligt niet aan de ratio. De beweegredenen van deze maatregel zijn heel helder: een harde drempel zonder uitzonderingen. Zoals de wijze uil al riep "lex dura, sed lex". Niet eerlijk, wel wet.
 4. Yep. Deugdelijk does the trick over het algemeen, ook (of juist!) in mindere jaren of minder omzet. Mijn eigen (vooral op feiten gebaseerd gezond boerenverstand) criteria zijn: duidelijk aannemelijk concreet (geen schattingen van "ik doe dat zoveel uur per week" maar concreet wanneer je het hebt gedaan, bij voorkeur via urenregistratie systeem of excel) dagelijks bijgehouden en niet achteraf "gereconstueerd" niet in strijd met overige gegevens (wat nog wel eens wil voorkomen bij achteraf gereconstrueerde urenregistraties) niet in extreme mate afwijkend ten opzichte van je concullega's - tenzij daar een héle goede aannemelijke of aantoonbare verklaring voor is. niet heel toevallig precies 1225 uur (zie de regelmatige discussies op HL over part time ondernemers die - hé wat toevallig - precies 50 werkweken van 25 uur maken) take af en toe a break: een urenregistratie van 365 aaneengesloten dagen zonder enige vakantie is wel wat vreemd... Bottom line: als het deugdelijk is maar je kunt het niet hard met bewijzen staven, dan kan de Belastingdienst ook niet eenvoudig bewijzen dat het niet klopt. Je hoeft je urenregistratie ook niet te bewijzen, zolang het maar aannemelijk is. Maar ik sta open voor verbetersuggesties en kritiek
 5. Ik ben geen fiscalist. Ik kan niet beoordelen hoe de belastingdienst omgaat met het uitkeren van willekeurig loon van een DGA zonder dat er arbeid wordt verricht. Maar het rammelt aan alle kanten: als gebruikelijk loon niet op de loer ligt is het wel het risico van uitgesteld loon waar je al lang loonheffing over had moeten afdragen. Veiligheidshalve zou ik het via Dividend laten uitkeren...of alsnog een fiscalist raadplegen.
 6. Hoi Ron, Een tweede eenmanszaak kan niet; wat wel kan is deze activiteiten onder een andere handelsnaam via je bestaande eenmanszaak uitvoeren. Een BV lijkt mij gelet op duur, omzet en risico onnodige en dure overkill Verder hangt het vooral af hoe jij de samenwerking met deze student ziet : zijn jullie gelijkwaardig partner dan is samenwerken met de eenmanszaak van de student (zoals Hans voorstelt) de meest voor de hand liggende optie. Het andere alternatief is een VOF (een "tweemanszaak") Zijn jullie geen gelijkwaardig partner, dan is het tijdelijk in dienst nemen van de student ook een overweging.
 7. Mooi. Als de beheer BV verder geen financiële verplichtingen heeft (vooral geen stamrechten of pensioen in eigen beheer), het eigen vermogen positief is en hoger dan het wettelijke of statutaire vermogen dan mogen uitkeringstoets en balanstest geen probleem zijn. Dat zou je dan ook zelf kunnen doen, zie hier hoe dat werkt, en daarna uit dividenden. Schakel bij enige twijfel een boekhouder of fiscalist in: die kan je dan eenmalig uitleggen wat kan en hoe het werkt, daarna kun je het dan zelf doen.
 8. Dat lijkt me een uitstekende beantwoording van de vraag in de titel!
 9. Ik denk dat je in dit topic meerdere keren aannames doet die waarschijnlijk niet kloppen. Je maakt een theoretisch probleem is groter dan het is. Ja, dat kan je wel, als je maar een beetje moeite doet doe ik en menig dienstverlener ook . En dan nog kan ik mijn uren bijhouden. Niemand die daar moeilijk over doet, zolang het maar overeenstemt met de werkelijkheid
 10. Nog simpeler: winst uit onderneming als hoofdinkomen. Anders krijg je weer gedoe over wat een hoofdactiviteit is. En ter voorkoming van nihil belastingbetalers en gedoe en discussie daarover : de aftrek neemt toe naarmate de winst toeneemt. 0 winst is ook 0 aftrek. (beetje vergelijkbaar dus met de MKB winstvrijstelling) Hoewel de aanname dat het "veels te veel gedoe" is niet klopt, wordt je op je wenken bediend: de commissie Borstlap heeft al voorgesteld om de zelfstandigen- en startersaftrek helemaal af te schaffen. Niet omdat het "veels te veel gedoe" is overigens, maar omdat het veels te veel fiscaal voordeel zou zijn. Tegelijkertijd wordt wel weer geopperd om een deel van de aftrek te behouden als compensatie voor de verplichte AOV. (Een sigaar uit eigen doos via een omweg dus: eerst haal je de hele doos met sigaren weg om ze vervolgens deels terug te geven zodat ze geruild kunnen worden voor iets anders.) De relevantie van dit bericht in relatie tot het onderwerp van dit topic ontgaat me eerlijk gezegd?
 11. Als je voldoet aan de balans- en uitkeringstest wel. Ik neem ook aan dat de middelen in die beheer-BV zitten omdat er in het verleden wel winst is gemaakt dat is opgepot? Wat je nu doet is ontpotten.. Het is geen makkelijke oplossing, maar een willekeurig salaris onttrekken is ook niet: dat gaat fout.
 12. @koeger heb je mijn reactie niet gelezen of begrijp je hem niet? De opmerking van Prins is op jouw situatie niet van toepassing!
 13. Een elektriciën kan wel van alles zeggen, maar klopt het ook en valt het ook hard te maken? En dan nog: zonder eigen meter is individueel verbruik niet zo maar een graadmeter. In ons oude huurpand met 12 huurders en alleen tussenmeters per verdieping konden we met elkaar hoog en laag springen, maar de totale nota moest wel worden betaald: we konden hooguit afspraken maken over hoe dat onderling te verdelen en kregen een kleine afslag voor verbruik tijdens leegstand En wat kan een elektriciën überhaupt concreet zeggen over water en gasverbruik? Verkijk je ook niet op het verbruik van gezamenlijke ruimtes, leegstand en de technische installaties!
 14. Beste AnneSophie, Allereerst welkom op Higherlevel! Inhoudelijk: erg vervelend, maar de behoefte aan kraamzorg wordt niet zomaar minder (het aantal bevallingen in ieder geval zeker niet!) en er was in 2020 al een tekort aan kraamverzorgenden. Als het als zelfstandige tijdelijk niet lukt door Corona, waarom dan niet (terug) in loondienst? Volg je klant... Of.. los het continuïteitsrisico van je klant op: als eenpitter ben je erg kwetsbaar: wordt jij ziek dan kunt je je werk niet uitvoeren en heb je geen achtervang Organiseer je je met meerdere zelfstandigen dan heb je die opvang wel. Lang verhaal kort: Je hebt een vrij essentieel beroep, oefen dat vooral uit in wat voor vorm dan ook!
 15. Zie deze zeer recente (20-03) info van SVB: uitkeringsrechten werkloze grensarbeiders Hoewel die info en de leaflets per soort grensarbeid over Werknemers gaat, staan er ook namen van allerlei instanties in die ondernemers wellicht verder kunnen helpen. (voor de documenten en links: SVB)
 16. Exactly. Het wijkt ook erg af van het Rijnlandse Sociaal liberalisme waarin stakeholdervalue minstens zo belangrijk is als shareholdervalue. Het is een Amerikaans/angelsaksisch exces dat eigenlijk niet in ons denkraam past, maar waar we abusievelijk nog niet eerder maatregelen tegen hebben genomen.
 17. Nee. Was het maar winstmaximalisatie Maar dat is het nu juist niet: het is aandeelhouderswaardemaximalisatie at any cost and consequence. Zie vooral het voorbeeld van V&D dat - net als Action - volgehangen werd met schulden. Dat heeft helemaal niets met ondernemen en ondernemersrisico te maken maar is een pervers exces van de vrije markt dat we moeten gaan verbieden en strafbaar maken
 18. Wat je dus wél doet. Dat staat los van de vraag of dit werk jouw werkgever direct of indirect schaadt.
 19. Laten we dat in de toekomst vooral gaan doen op transportkosten: zowel al het luchtverkeer als vervoer per schip. Absurd dat Kerosine, gasolie, stookolie en rode diesel nog steeds acccijns- en BTW-vrij zijn. (Vooral stookolie, dat ènorm milieuvervuilend is)
 20. Beste Hoihallo, allereerst welkom op Higherlevel! Nee. Maar het is wel openbare informatie. Als de werkgever ergens verderop het vermoeden krijg dat je - tegen de arbeidsovereenkomst in - werkzaamheden voor jezelf aan het uitvoeren bent, ligt de datum van registratie bij de KvK wel vast en is voor iedereen te achterhalen op o.a. huisadres.
 21. De manier waarop Action is leeggezogen en volgepompt met schulden is de ultieme vorm van hufterkapitalisme. Als Action de rentelast op de schulden die het heeft moeten aangaan om de aandeelhouders een superdividend te geven niet zou hebben gehad, had het genoeg buffer en veerkracht gehad om niet de eerste dominosteen te zijn... of althans niet nu en niet op deze manier. Een dominosteen die ook wel erg verrassend snel omgaat: de met "shareholdervalue" volgezogen aandeelhouders geven de eerste duw De crisis raakt iedereen, maar het domino-effect is ook grotendeels een keuze: wie nu acuut het geld van zijn kaartje terugvraag van een theatervoorstelling die niet is doorgegaan onder het mom van "daar heb ik recht op, ik wil mijn 60 euro terug" veroorzaakt zelf - voor 6 tientjes - het faillissement van acteurs en schouwburg. Laat iedereen dus vooral ook nadenken hoe iedereen zijn/haar eigen steentje kan bijdragen.
 22. Tegelspreukentijd : "Erst kommt das Cashen, dann kommt die Moral" (vrij naar Bertolt Brechts' die Dreigroschenoper) "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. "" (Mattheus 26:41)
 23. Hamvraag wat mij betreft: geldt de NOW regeling ook voor arbeidsovereenkomsten die nog in moeten gaan (maar al wel overeengekomen waren voor - noem maar een datum: 14-03) ? Zo ja dan is er mogelijk geen sprake van overmacht.
 24. Het is op meerdere fronten hufterkapitalisme. Kleine middenstanders die kapot geconcurreerd worden met goedkope prullaria (ja: dat is ook te wijten aan de kopers die dat allemaal toestaan ) en in dit geval een investeringsfonds dat op een inleg van 300 miljoen 2 miljard dividend laat uitkeren op basis van geleend geld (ja: dat is ook te wijten aan de banken die dat allemaal toestaan, maar betere boekhoudkundige en fiscale regelgeving kan dat soort excessen aan banden leggen ) .
 25. "In tijden van crisis, weet je op wie je kunt bouwen. De KLM die zich met man en macht inzet om 200.000 Nederlanders te repatriëren, scaleups als Stuytube die gratis diensten aanbieden. Er zijn echter ook bedrijven die nu hun ware gezicht laten zien door trouwe partners te duperen. De graaicultuur die straks een echte crisis veroorzaakt." Link naar Artikel op Sprout
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept