Jump to content

Norbert Bakker

Moderator
 • Content Count

  15,866
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  47

Everything posted by Norbert Bakker

 1. Zoals ik het lees is vraagsteller niet op voorhand op zoek naar compensatie voor schade, maar vooral naar de regels in hoeverre een gemeente inspanning moet verrichten om die schade te voorkomen en de winkel van vraagsteller zoveel mogelijk bereikbaar te houden: "mbt het garanderen van de bereikbaarheid van ons bedrijf." Strooien met (gemeenschaps!) geld om gedupeerden achteraf te compenseren, kan altijd nog maar dekt nimmer de volledige schade. Het zou zowel voor het bedrijf als ons als nettobetalers van dat gemeenschapsgeld fijn zijn als nadeelcompensatie vrijwel niet nodig is, omdat er door goede planning nauwelijks nadeel is. Ik vind daarom de oorspronkelijke vraag van vraagsteller interessant: hoever moet een gemeente gaan in het garanderen van die bereikbaarheid?
 2. Onwaarschijnlijk: KNAB is een handelsnaam van Aegon Bank NV, een gevestigde grote en beursgenoteerde bankverzekeraar sinds 1983 met rechtsvoorgangers sinds 1859
 3. Beste Peter, Allereerst welkom op Higherlevel! Mod comment: Ik heb je abusievelijke dubbelpost op verzoek verwijderd en de titel verduidelijkt. Topictitel "Peter" zegt de meesten niet zo veel
 4. En daar is ie dan, vers van de online pers : Presentatie eindrapport Commissie Regulering van Werk Eindrapport+CRW+-+In+wat+voor+land+willen+wij+werken.pdf
 5. Er komt steeds meer naar buiten over de inhoud. Nog een leuke, voor de DGA: Tromgeroffel, Tadum... TSS : Een Tax lawyer van Holla advocaten fileert dit al even:
 6. Ze komen niet te vervallen, maar je hebt ze al benut. Uitkomst is hetzelfde, maar het principe is anders
 7. Yep. Als je het zo stelt ben ik het met je eens. Idem. Een goed en betaalbaar basisstelsel voor iedereen, en vrijheid blijheid voor wie meer wil en kan. 3 x op rij spijker op de kop. Wat mij betreft is die discussie zelfs de belangrijkste van allemaal. Arbeid (in loondienst en zelfstandig) is te duur want te zwaar belast. PS: welkom bij de 1K-karma club!
 8. Grote delen van het advies (is nog geen plan, dat volgt nog) worden wordt vast en zeker ingevoerd, maar pas na de verkiezingen door een nieuw kabinet. Dan kunnen alle huidige politieke partijen mooi weer spelen en in de verkiezingen mooie beloftes doen ("we gaan er nog eens goed naar kijken!") en kan het nieuwe kabinet gelijk met een krachtig plan beginnen zonder politieke risico's op de korte termijn Ik verwacht dat alle plannen onder de radar worden doorontwikkeld, en invoering per 01-01-2022 een feit is.
 9. Goed voorbeeld van een stellingname zonder voorkennis Ik kan niet oordelen over andere sectoren maar specifiek in onderwijs en gezondheidszorg is de opmerking dat "werkgevers en opdrachtgevers financieel voordeel hebben bij verzelfstandiging van de factor arbeid" onzin. Voor onderwijs geldt dat werkgevers geen enkel belang hebben bij verzelfstandiging, maar door de wijze van financiering (te weinig, ad hoc en politiek voorwaardelijk) gedwongen worden om een groot deel van hun personeel in een flexibele schil te houden. Dat wilden ze niet, maar ze konden niet anders. Mensen die je gedurende lange tijd geen enkel vooruitzicht biedt op een vaste baan, zetten uiteindelijk de tering naar de nering: dan maar zelfstandig, dan verdien ik er zelf ook nog een leukere boterham aan (de fiscale voordelen van de zelfstandigen werken daar zeker aan mee) Conclusie : werkgevers/opdrachtgevers in het onderwijs hebben geen voordeel bij verzelfstandiging van de factor arbeid, ze werden alleen gedwongen tot flexibilisering van die factor arbeid In de gezondheidszorg hebben werkgevers - behoudens in delen van de thuiszorg, het zorgcowboy en platformcircuit maar dat is geen "aanzienlijk deel"- ook geen enkele baat bij verzelfstandiging van de factor arbeid. Integendeel: instellingen houden ze het liefst in dienst, en op vast contract, en inhuur van zelfstandigen is schreeuwend duur. De reden dat veel werknemers in deze sector zelfstandig worden is geen financiële maar wordt vooral veroorzaakt door werkdruk, gebrek aan regelcapaciteit en slecht management. Mensen in de zorg raken door slecht beleid hun intrinsieke motivatie kwijt en vinden die weer terug als zelfstandige. Uiteraard, ook daar werkt een hogere beloning mede als prikkel, maar die is in het belang van de zelfstandige zelf, niet in belang van werkgevers en opdrachtgevers! Conclusie : werkgevers/opdrachtgevers in de zorg hebben geen voordeel bij verzelfstandiging van de factor arbeid, en eigenlijk ook niet bij flexibilisering.
 10. Iedereen (NOS voorop) baseert zich op de zelfde bron van de uitgelekte plannen. Het rapport wordt vandaag officieel gepubliceerd, dan komt de volledige inhoud naar buiten, maar die gaat niet afwijken van hetgeen nu al bekend is en biedt ook geen betere en genuanceerde inzichten. Dat is een stellige stellingname die ik wel aandurf.
 11. De vlijmscherpe pen van Pierre Spaninks fileert een Borstlapje: Citaat:
 12. Update verplichte AOV (2) De eerste aanvullende vragen over de plannen druppelen al binnen. Hamvraag : welke invloed hebben deze plannen op lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en -voorzieningen zoals broodfondsen of op het voornemen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te gaan sluiten en/of deel te gaan nemen aan een broodfonds? Wat mij betreft: vooralsnog geen . Eerst komt er nu (binnen 1 maand) een plan. Daadwerkelijke uitvoer van dat plan vereist aanpassing van een hoop sociale verzekeringswetten Dat gaat niet lukken per 01-01-2021; kenners verwachten invoering niet eerder dan 2023-2024. En begin 2021 vinden er ook verkiezingen plaats wat nog flinke invloed zou kunnen hebben op de inhoud en het moment van invoering. Ook zit er een bottleneck in de uitvoering; UWV is er zowel qua capaciteit als automatisering niet klaar voor. Maar mocht de regeling er wel komen, dan het praktische gevolg dat er in een lopende AOV rekening wordt gehouden met het bedrag en de wachttijd van de basisregeling. ( Dat is ook niet nieuw: zo’n basisregeling voor zelfstandigen– de WAZ - bestond tot 2004) Zie onder voor een grafische weergave van zo’n samengestelde dekking, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid door UWV anders is Zodra de plannen en datum invoering concreet zijn, kan worden bekeken wat de gevolgen zijn voor lopende AOV’s en broodfondsen is maar, net als ten tijde van de WAZ, zal voor iedereen die meer wil verzekeren dan het wettelijke minimumloon en/of behoefte heeft aan een vangnet met een kortere wachttijd dan 1 jaar, een private AOV - met eventueel een broodfonds - nog steeds een belangrijke inkomensaanvulling bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid zijn. Grafische weergave:
 13. Update verplichte AOV Zoals te doen gebruikelijk lekken spannende rapporten altijd wat eerder uit, zo ook het advies van de commissie Borstlap dat vandaag gepresenteerd wordt: Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet écht anders of onze welvaart gaat eraan Een paar citaten (van Nos): Meest ingrijpende onderdeel: het afschaffen van alle fiscale voordelen voor zelfstandigen: exit zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling (zie daarover ook het artikel van Pierre Spaninks in een het nieuwsboard) De commissie Borstlap erkent gelukkig wel dat invoering van een verplichte AOV voor alleen Zelfstandigen geen goed idee is, omdat dat geen rekening houdt met hybride ondernemerschap. In plaats daarvan stelt het - conform het plan en de wensen van de Alliantie Modern Werkenden - voor om een brede basisverzekering voor alle werkenden te vormen. Wat nieuw is, is de kennelijke politieke wil om nu echt door te pakken door de regeringspartijen. Binnen 1 maand komt de Stichting van de Arbeid met een concreet voorstel voor een verplichte basisverzekering voor alle werkenden. De kans op een verplichte AOV voor zelfstandigen, maar dan via een brede basisverzekering voor alle werkenden, is hiermee een stuk dichterbij gekomen. Maar, zoals altijd, gaat het niet om het idee maar om de uitvoering. Een brede basisverzekering invoeren gaat tijd kosten; zeker omdat de partij die het moet gaan uitvoeren, UWV, er zowel qua bezetting als automatisering nog niet klaar voor is Wordt vervolgd
 14. Wel grappig als reactie op een echte jurist (en advocaat); had je die wel meegeteld?
 15. Hold your horses. Ik suggereer niets anders, en reageer even open Lijkt me dat je dat anno 2016-2020 niet alleen van de aanbieder maar ook van de afnemer mag verwachten. Het is een overeenkomst tussen 2 gelijkwaardige partijen [Off topic] Nee. Topics sluiten op verzoek van vraagsteller doen we (behoudens hele specifieke uitzonderingen) niet. [/off topic]
 16. Ja daar is een verschil tussen. Bedrijfs- of Wettelijke aansprakelijkheid is een schuldaansprakelijkheid :je hebt iets gedaan of nagelaten waardoor een ander schade oploopt en die schade moet je herstellen en/of vergoeden. Werkgeversaansprakelijkheid gaat veel verder want het is ook een risico-aansprakelijkheid en zorgplicht: je moet de schade dan ook vergoeden ( of verzekeren) zonder dat er sprake is van schuld, simpelweg omdat je werkgever bent en de wet en jurisprudentie dat vereisen.
 17. In dat "andere recente" topic was wel sprake van van toepassing verklaarde en verstrekte algemene voorwaarden; dat maakt deze vraag al veel hypothetischer, net als de kennelijk aanname dat een contract dat verdwenen is moet worden opgevat alsof het nooit bestaan heeft. In het geval van het andere topic vermoed ik dat vraagsteller het bestaan van algemene voorwaarden genoeg aannemelijk kan maken, en dat de bepalingen over betaling en opzeggingen daarin onverminderd van toepassing zijn.
 18. Beste Pimster, Allereerst welkom op Higherlevel! Vooropgesteld: deze vraag is op het randje van de forumregels omdat de enige relatie tot ondernemerschap de BV is. Maar aangezien je deze vraag niet makkelijk op consumentenfora kan stellen, laat ik het vooralsnog open Als je een deel van die overwaarde niet hebt besteed aan de koop van het nieuwe huis, dan is dat deel van de lening mogelijk niet meer fiscaal aftrekbaar Sowieso is de vraag wat je er straks nog aan hebt. Vanaf 2023 is de hypotheekrente-aftrek dusdanig beperkt (37,10%) dat hypotheek verstrekken vanuit de BV geen fiscaal voordeel meer oplevert. Misschien eens overleggen met je fiscalist of een hypotheekspecialist Ik moet je het antwoord schuldig blijven, ik ben geen hypotheekadviseur, misschien kan iemand anders die vraag beantwoorden
 19. Gangbaar en gebruikelijk. Je kunt het wel beide aanvragen bij de specialisten/marktleiders (met name Markel, AIG, Chubb, Hiscox HDI, Liberty en Starstone), maar je zult ieder onderdeel los moeten beoordelen op prijs/kwaliteit en passende dekking Of maatwerk nodig is of dat een standaard aanbieding volstaat hangt af van oa balanstotaal, eigen vermogen (en mate goodwill daarop) en of alle deelnemingen op moment van aanvraag 2 jaar of langer bestaan en of er 2 achtereenvolgende jaren geen sprake is geweest van operationeel verlies. (Vraag is ook of er wel standaarddekkingen zijn met zowel uitloop inclusief faillissementsrisico als dekking voor externe bestuurders/minderheidsdeelnemingen, ik ken ze zo 1 2 3 niet...) Sowieso gespecialiseerde verzekeraars (de eerder genoemde Markel, AIG, Chubb, Hiscox HDI, Liberty en Starstone) , en omdat dit allemaal intermediairverzekeraars zijn die niet rechtstreeks met eindklanten zaken willen en mogen doen krijg je er - als je die niet zelf vooraf kiest - hoe dan ook een intermediair bij In dat geval is een gespecialiseerde intermediair of in iedere geval eentje met kennis van en ervaring met de materie wel zo prettig...
 20. Beide kan, maar op jouw holding is voor jou véél veiliger Het verschil is dat je in het ene geval (op Holding tbv alle onderliggende werkmijen inclusief minderheidsdeelnemingen: Externe bestuurders) automatisch verzekerd bent tegen bestuurdersaansprakelijkheid, terwijl je anders niet alleen op iedere werkmij een dekking moet afsluiten maar - bij minderheidsdeelnemingen - ook nog maar moet afwachten óf er dekking is en wat de kwaliteit daarvan is (met name na onverhoopt faillissement).
 21. Mod comment. We dwalen (weer) af. Dit topic gaat op slot. Discussie over kosten van hosting graag in een ander topic. Zodra vraagsteller hier een update heeft dan graag een modmelding doen, dan zetten we het topic tzt weer open
 22. Participeren met een eenmanszaak in een BV, of werken en factureren vanuit de eenmanszaak aan de eigen BV kan niet. Je kunt in de BV participeren als privé persoon of vanuit een Holding BV: dat laatste is meestal de beste optie fiscaal, juridisch als risicotechnisch En let op: de uren die je gaat werken voor de BV tellen ook niet meer mee voor je urencriterium. Met 3 dagen werken voor de BV vervallen dus je zelfstandigen- en startersaftrek voor de eenmanszaak Advies is om niet te doe het zelven met BV's via fora en online zoeken, maar je te laten bijstaan door een (eigen!) jurist en/of fiscalist; zeker omdat op het eerste gezicht nog wel wat lijkt te rammelen aan deze beoogde opzet/constructie.
 23. 3 aanvullende tips: Ad 1) uitlooprisico vooraf inkopen tbv insolventie bij werkmij met veel vreemd vermogen en/of veel personeel Voor een werkmij waar je volledig eigenaar van bent (of in ieder geval managementcontrol over hebt) vind ik het meestal niet zo spannend. Alleen bij veel vreemd vermogen en/of veel personeel is het aan te raden vanwege bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Zorg dan wel dat je vooraf een uitloopdekking (van meestal 5 jaar) inkoopt, want anders heb je na faillissement nog niets aan de verzekering, terwijl dan de kans op en de gevolgen van een claim het grootst zijn Ad 2) meeverzekeren "externe bestuurders" voor activiteiten voor bedrijven waarin je geen management controle / meerderheidsaandeel hebt Een standaard Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de aansprakelijkheid voor bedrijven waarin je een meerderheidsbelang/managementcontrole hebt. Het is mogelijk om juist ook de onder punt 2 genoemde deelnemingen mee te verzekeren: daar ligt namelijk vaak het grootste risico (enerzijds omdat je geen volledig zicht hebt, anderzijds vanwege interne aansprakelijkheden). Deze dekking heet "externe bestuurders". En tot slot: ad 1 en 2: dit laat zich combineren in 1 dekking, af te sluiten op jouw holding, die mede de bestuurdersactiviteiten voor de (minderheids)deelnemingen afdekt. Vraag er naar bij de betere adviseur.
 24. 1. Nee, maar je holding als medeverzekerde opnemen op de polis van de werkmij kost niets extra. 2. Nee, kwestie van goede overeenkomsten en goede verzekering werkmij. Wat je wél moet regelen is bestuurdersaansprakelijkheid 3. Ja. Vooral beroepsaansprakelijkheid en secundair bestuurdersaansprakelijkheid als je ook werkzaamheden als bestuurder uitvoert (ongeacht of je ook daadwerkelijk procuratie hebt / bestuurder bent) . Waarom doe je dat overigens niet vanuit werkmij of andere werk-bv: in een holding moet je geen activiteiten met operationele risico’s uitvoeren
 25. Voor mensen met een zwaar beroep en/of een medisch probleem en/of op leeftijd (58+) zal het een zegen zijn, alhoewel lang niet iedereen die onder één of meer van de categorieën valt dat zelf ook zal vinden.... Wat een verplichte AOV vooral is, is schaalvoordeel doordat iedereen deelneemt en solidariteit: Lichte beroepen betalen mee aan zware , jongeren betalen mee ouderen en gezonde(re) ondernemers betalen mee aan minder gezonde ondernemers. (Maar voor de intimi: dat gebeurt in huidige AOV's ook al: vooral zware beroepen worden gesubsidieerd door de lichtere beroepen, en de vrijwillige WIA verzekering voor ondernemers wordt zelfs gesubsidieerd door werkgevers en werknemers) Maar... de meeste zelfstandigen zitten niet op die verplichting te wachten, zeker niet als het vooral gebruikt lijkt te worden om zelfstandigheid duurder en onaantrekkelijker te maken
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept