Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Devlinx

man/vrouw firma omzetten naar BV

Recommended Posts

Hallo, ik zit met hetvolgende waar ik, ook na alle info op HL, niet geheel de vinger achter krijg:

 

SITUATIE

Man/vrouw Firma (VOF), verdeling 25% versus 75% naar ratio gewerkte uren (beiden doen hetzelfde werk in het bedrijf, man werkt daarnaast nog in loondienst).

Omzet 260K, winst 120K

Jaarlijks wordt FOR gedoteerd voor de vrouw

 

 

GEWENST

Holding BV met daaronder een werk BV

 

VRAGEN

1) De verdeling van de werklast zal in de nieuwe situatie ongewijzigd blijven, maar dat hoeft wat ons betreft niet direct tot uitdrukking te komen in de verdeling van de aandelen. Wat is financieel gezien de beste verdeling van aandelen in de nieuwe situatie? Voorbeeld: man 100% eigenaar van de holding en vrouw werkneemster in de BV of beide 50% eigenaar van de Holding en werken in de BV met managementfee of allerlei andere varianten ?

2) Wij schatten de waardering van ons bedrijf in op zo'n 500K (zal wel weer veel te optimistisch zijn!). Er zit verder niets van waarde in het bedrijf. Wat is nu de stakingswinst als we overgaan naar de BV constructie?

3) Vooruitlopend op het antwoord van vraag 2 (ik ben een beetje bang dat het antwoord 500K is): moeten we dan over dat bedrag afrekenen of het onderbrengen in een lijftrente? (alleen dat al zou de stap naar een BV onmogelijk maken, maar misschien zie ik hier iets over het hoofd)


Suscipere et finire

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo, ik zit met hetvolgende waar ik, ook na alle info op HL, niet geheel de vinger achter krijg:

 

SITUATIE

Man/vrouw Firma (VOF), verdeling 25% versus 75% naar ratio gewerkte uren (beiden doen hetzelfde werk in het bedrijf, man werkt daarnaast nog in loondienst).

Omzet 260K, winst 120K

Jaarlijks wordt FOR gedoteerd voor de vrouw

 

 

Bij deze resultaten is het niet waarschijnlijk dat het oprichten van een bv fiscaal voordelig zal zijn. Wat is de reden om de boel om te bouwen naar een bv?

 

 

GEWENST

Holding BV met daaronder een werk BV

 

VRAGEN

1) De verdeling van de werklast zal in de nieuwe situatie ongewijzigd blijven, maar dat hoeft wat ons betreft niet direct tot uitdrukking te komen in de verdeling van de aandelen. Wat is financieel gezien de beste verdeling van aandelen in de nieuwe situatie? Voorbeeld: man 100% eigenaar van de holding en vrouw werkneemster in de BV of beide 50% eigenaar van de Holding en werken in de BV met managementfee of allerlei andere varianten?

 

 

Als na het antwoord op mijn eerste vraag (waarom?) blijkt dat je het nog steeds wilt moet je over deze vraag gaan nadenken. Los van wat fiscaal aantrekkelijk is - deze vragen zijn echt te complex om adequaat in een vorm dicht te timmeren omdat er gewoon geen geheel plaatje is - kunnen we ons wel richten het eigenaarschap.

Ik zou zelf overwegen om een werkmaatschappij en twee holdings op te richten. De aandelen van de werkmaatschappij kunnen dan verdeeld worden over deze holdings. Het is in mijn ogen nooit verstandig om het eigenaarschap van een bedrijf weg te geven aan een partner - nu is het misschien onvoorstelbaar, maar een flink percentage van huwelijken loopt op de klippen en dan is opeens àlles anders...

 

 

2) Wij schatten de waardering van ons bedrijf in op zo'n 500K (zal wel weer veel te optimistisch zijn!). Er zit verder niets van waarde in het bedrijf. Wat is nu de stakingswinst als we overgaan naar de BV constructie?

 

 

Is zo niets zinnigs over te zeggen, de goodwill moet worden bepaald. Als jij het hebt over 500k dan kijk je met een roze bril, door een expert kan dat roze filter eraf gehaald worden en een reële, ook voor de fiscus acceptabele, waarde en goodwill vastgesteld worden. Maar als we zouden zeggen dat je heel adequaat bent in waarde inschatten dan werk je al met goodwill en kan de stakingswinst best wel een heel eind die kant op schuiven.

Aan de andere kant, en daarom is het inschakelen van een expert zo belangrijk, kan het oordeel best zijn dat in dit geval de goodwill geheel gekoppeld is aan de eigenaars (geen personeel in dienst?) dus dat we het hebben over persoonlijke goodwill. Die wordt heel anders gewaardeerd (en soms zelfs tot nihil terug gebracht), zodat de stakingswinst ook fors lager (en soms zelfs op nihil) uitkomt.

 

 

3) Vooruitlopend op het antwoord van vraag 2 (ik ben een beetje bang dat het antwoord 500K is): moeten we dan over dat bedrag afrekenen of het onderbrengen in een lijftrente? (alleen dat al zou de stap naar een BV onmogelijk maken, maar misschien zie ik hier iets over het hoofd)

 

 

Geheel afhankelijk van de uitkomst bij vraag 2 moet je kiezen. Of je staakt en rekent af over de stakingswinst (een overweging als de stakingswinst laag uitvalt of als je andere plannen hebt met de bv (bijvoorbeeld verkoop) - we noemen dit ruizende inbreng. Of je maakt gebruik van de zogenaamde geruisloze inbreng. Voor meer info hierover zie: http://www.st-ab.nl/wetten/0563_Wet_inkomstenbelasting_2001_Wet_IB_2001.htm artikel 3.65. Er hoeft dan, onder voorwaarden, niet afgerekend te worden. Een van die voorwaarden is dat de aandelen in gelijke mate verdeeld worden als de winstgerechtigdheid van de vof nu is (jij kunt dan dus zeker niet 100% eigenaar worden).

 

Belangrijkste advies: ga naar een specialist, als je niet weet wat je doet is het een mijnenveld waar je geen grip op kunt krijgen. Goedkoop uit lijken zijn is vaak heel duur uit zijn...


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quote:

Bij deze resultaten is het niet waarschijnlijk dat het oprichten van een bv fiscaal voordelig zal zijn. Wat is de reden om de boel om te bouwen naar een bv?

 

Beperken prive aansprakelijkheid. Overigens verwachten we dat op korte termijn ook de omzetting van VOF naar BV financieel aantrekkelijker is voor ons.

 

 

Quote:

Als na het antwoord op mijn eerste vraag (waarom?) blijkt dat je het nog steeds wilt moet je over deze vraag gaan nadenken. Los van wat fiscaal aantrekkelijk is - deze vragen zijn echt te complex om adequaat in een vorm dicht te timmeren omdat er gewoon geen geheel plaatje is - kunnen we ons wel richten het eigenaarschap.

Ik zou zelf overwegen om een werkmaatschappij en twee holdings op te richten. De aandelen van de werkmaatschappij kunnen dan verdeeld worden over deze holdings. Het is in mijn ogen nooit verstandig om het eigenaarschap van een bedrijf weg te geven aan een partner - nu is het misschien onvoorstelbaar, maar een flink percentage van huwelijken loopt op de klippen en dan is opeens àlles anders...

 

Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, een bewuste keuze. Het enige dat voor ons nu van belang is om de fiscaal/financieel meest slimme combinatie te kiezen.

 

 

 

 

 

 


Suscipere et finire

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Devlinx,

 

De belangrijkste reden dat ik jou adviseer om naar specialist in te schakelen is omdat de zaken nooit zo simpel zijn als ze lijken. Bijna overal is gelaagdheid in de materie en de wet- en regelgeving. Je hebt iemand nodig om alles in het juiste perspectief te plaatsen.

 

Jij geeft aan dat het enige dat nu voor jullie van belang is de fiscaal / financieel meest slimme combinatie te kiezen. Het punt is dat een dergelijk advies op een ander vlak wel eens heel nadelig uit zou kunnen pakken. Hier moet je niet te lichtzinnig over denken, dit is een heel serieus gevaar.

 

Fiscaal / financieel gezien is op dit moment waarschijnlijk de huidige constructie het handigst. Bij een VOF is er waarschijnlijk één iemand, en misschien jij ook wel, die aanspraak kan maken op de fiscale ondernemersfaciliteiten. Dat voordeel verdwijnt op het moment dat je de rechtsvorm omzet naar een BV.

Nu stel jij dat jij overweegt om 100% aandeelhouder te worden en jouw vrouw kan dan directeur worden. Als jij geen loon uit de BV haalt betekent dit ook dat jij er helemaal niet meer voor mag werken, jij werkzaamheden dienen zich te beperken tot bestuursactiviteiten. Dit betekent dat er een productiefactor (jij dus) wegvalt. Werk je wel dan zal, ook als je er geen salaris uit haalt, de belastingdienst uitgaan van een fictief loon en over dit loon loonheffing willen ontvangen. Je betaalt dus loonheffing zonder dat je loon ontvangt.

 

Zoals ik al aangegeven heb is het zo dat, indien jij enig aandeelhouder wordt, het niet mogelijk is om een VOF geruisloos in een BV in te brengen. Dit betekent dus dat er afgerekend dient te worden (je staakt de eenmanszaak). Hiervoor dient de goodwill vastgesteld te worden (expert) en dient ook afgerekend te worden over de FOR. Jij hebt al aangegeven dat dit geen optie is i.v.m. de liquiditeit van de onderneming. Dit betekent dus dat de enige manier om geruisloos in te brengen is dat de aandelen ook onder jullie verdeeld worden (75% voor jouw vrouw, 25% voor jou).

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst uit zal gaan van een loon van ca. 80k voor jouw vrouw en ca. 25k voor jou. Dit is immers het loon dat je nu ook uit je onderneming haalt (en je geeft al aan dat er niets opgebouwd wordt). Alleen de resterende 12k zou je eventueel als dividend uit kunnen keren. Ik denk dat niemand hier op het forum zijn vingers gaat branden aan een exacte berekening - dat is voor voor de expert die alle gegevens tot zijn beschikking heeft.

 

Je ziet, er zitten heel veel halen en ogen aan het omzetten van een VOF naar een BV. Ga op zoek naar die expert!

 

Nog een opmerking, in het kader van het punt dat alles in elkaar grijpt. Jij geeft aan dat een 100% aandeelhouderschap voor jou gene probleem hoeft te zijn omdat jullie (bewust) in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Het probleem is dat dit bij een eventuele scheiding tussen jou en jouw vrouw het bedrijf op jouw naam staat. Het eigendom is niet gedeeld, de waarde van het eigendom is dat. Het kan zijn dat jouw vrouw hooguit met de uitkoopsom achter blijft en alle waarde en energie die zij in het bedrijf gestopt heeft niet terug krijgt. Tja, dan sta je mooi te kijken met je in gemeenschap van goederen gesloten huwelijk... Wederom: laat je adviseren, zeker als er geen problemen zijn moet je dat doen. Hopelijk komen er nooit problemen, maar mochten ze er komen dan is het te laat om dit in een goede verstandhouding dicht te timmeren.

 

Succes!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dennis, dank voor je uitgebreide beantwoording van mijn vragen. Advies van een specialist zal zeker worden ingewonnen.

Maar ik wil ook graag zelf beslagen ten ijs komen.

 

V.w.b. de aandelenverdeling bij een geruisloze inbreng. Ik begrijp dat deze inbreng overeenkomstig de winstverdeling in de VOF zou moeten zijn. Echter, de winstverdeling in de VOF bepalen wij in grote mate zelf. Wij zouden bij wijze van spreken de winstverdeling in de VOF (binnen bepaalde marges) kunnen wijzigen in hetgeen voor ons in de uiteindelijke situatie van holding en werkbv het meest gunstig is. Dan blijft dus de vraag staan: wat is de meest gunstige verdeling van functies en aandelen tussen een echtpaar in de holding-werkbv structuur.

 

QUOTE:

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst uit zal gaan van een loon van ca. 80k voor jouw vrouw en ca. 25k voor jou. Dit is immers het loon dat je nu ook uit je onderneming haalt

 

Dat is vreemd. Dus als we binnen de VOF onze inkomsten zouden verdubbelen dan zou ik als DGA in een bv datzelfde loon moeten overnemen? Volgens mij is het juist de bedoeling van de BV structuur om aan de DGA een zakelijk loon toe te kennen. Dit hoeft verder geen directe relatie te hebben met de winst van de bv, of heb ik het hier mis?

 

 


Suscipere et finire

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dennis, dank voor je uitgebreide beantwoording van mijn vragen. Advies van een specialist zal zeker worden ingewonnen.

Maar ik wil ook graag zelf beslagen ten ijs komen.

 

 

Heel verstandig! Maar je zou de mensen de kost moeten geven die denken dat ze op basis van de informatie die ze hier inwinnen denken dat ze zelf de meest gunstige constructie kunnen uitdokteren... Neemt niet weg dat er mensen zijn die dat ook echt kunnen, maar er zijn ook mensen die de staatsloterij winnen...

 

 

V.w.b. de aandelenverdeling bij een geruisloze inbreng. Ik begrijp dat deze inbreng overeenkomstig de winstverdeling in de VOF zou moeten zijn. Echter, de winstverdeling in de VOF bepalen wij in grote mate zelf.

 

 

Ik ben uitgegaan van de door jou aangegeven verdeling (75%/25%).

 

 

Wij zouden bij wijze van spreken de winstverdeling in de VOF (binnen bepaalde marges) kunnen wijzigen in hetgeen voor ons in de uiteindelijke situatie van holding en werkbv het meest gunstig is. Dan blijft dus de vraag staan: wat is de meest gunstige verdeling van functies en aandelen tussen een echtpaar in de holding-werkbv structuur.

 

 

Volgens mij is hier op basis van deze gegevens geen eenduidig antwoord op te geven. Ik kan / wil zo niet zeggen wat de meest gunstige situatie is omdat ik niet het hele dossier heb. Je kunt er echter wel vanuit gaan dat de status van echtpaar geheel los staat van de structuur die je kiest met rechtspersonen. Een rechtspersoon is een op zichzelf staande entiteit die in principe niets te maken heeft met haar eigenaar. Dus zet bij het omzetten naar een BV vooral het idee van een man-vrouw bedrijf overboord.

 

 

QUOTE:

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst uit zal gaan van een loon van ca. 80k voor jouw vrouw en ca. 25k voor jou. Dit is immers het loon dat je nu ook uit je onderneming haalt

 

Dat is vreemd. Dus als we binnen de VOF onze inkomsten zouden verdubbelen dan zou ik als DGA in een bv datzelfde loon moeten overnemen? Volgens mij is het juist de bedoeling van de BV structuur om aan de DGA een zakelijk loon toe te kennen. Dit hoeft verder geen directe relatie te hebben met de winst van de bv, of heb ik het hier mis?

 

 

Ja, dit is een van de meest gemaakte fouten als mensen een BV beginnen. Als ze nu een winst maken van 90k (zoals jouw vrouw, wederom even de FOR buiten beschouwing latend) dan zal de fiscus er niet zomaar mee akkoord gaan dat in een BV het fictief loon (ruim 40k) het loon is dat genoten moet worden. De fiscus stelt primair dat er voorheen een loon van 90k genoten werd en ziet niet in waarom dat opeens ruim 40k zou moeten zijn.

Mocht je met een lager loon willen beginnen dan moet je dat goed kunnen onderbouwen. Je loopt grote kans dat als je dat niet goed de fiscus het loon gewoon zal gaan corrigeren (en zeker als je de winst gewoon maakt). De fiscus ziet niet in waarom een BV-constructie tot een aanzienlijk belastingvoordeel zou moeten leiden. Vanzelfsprekend is het wel zo dat, mocht de winstverdubbeling door de BV gemaakt worden, er niet automatisch ook een verdubbeling van het inkomen verwacht wordt.

 

Succes!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom er toch nog even op terug.

QUOTE: "Ja, dit is een van de meest gemaakte fouten als mensen een BV beginnen. Als ze nu een winst maken van 90k (zoals jouw vrouw, wederom even de FOR buiten beschouwing latend) dan zal de fiscus er niet zomaar mee akkoord gaan dat in een BV het fictief loon (ruim 40k) het loon is dat genoten moet worden. De fiscus stelt primair dat er voorheen een loon van 90k genoten werd en ziet niet in waarom dat opeens ruim 40k zou moeten zijn.

Mocht je met een lager loon willen beginnen dan moet je dat goed kunnen onderbouwen. Je loopt grote kans dat als je dat niet goed de fiscus het loon gewoon zal gaan corrigeren (en zeker als je de winst gewoon maakt). De fiscus ziet niet in waarom een BV-constructie tot een aanzienlijk belastingvoordeel zou moeten leiden. Vanzelfsprekend is het wel zo dat, mocht de winstverdubbeling door de BV gemaakt worden, er niet automatisch ook een verdubbeling van het inkomen verwacht wordt.

 

Ik blijf het maar erg raar vinden. Het slaat namelijk alle grond onder de omzetting van EMZ of VOF naar BV, vanuit fiscaal oogpunt bezien, helemaal weg. Waarom zou je uberhaupt overgaan naar een BV als het eerder genoten loon in EMZ of VOF als gebruikelijk loon wordt overgenomen. Volgens mij moet de belastingdienst hard maken dat een door mij gekozen salaris niet zakelijk en niet gebruikelijk is. Daarvoor zijn een aantal criteria opgesteld, maar daar maken de eerder genoten inkomsten in een EMZ of VOF geen deel van uit. Daarnaast wordt het op deze manier wel heel erg moeilijk om te bepalen wat het omslagpunt voor de overgang van EMZ naar BV is. Voor velen is de hoogte van de winst juist een reden om over te gaan naar een BV, een salaris van 100K of hoger is namelijk lang niet altijd reeel en representatief voor de werkzaamheden.

 

Zit ik er nu echt helemaal naast?

 

 

 

 

 

 


Suscipere et finire

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom er toch nog even op terug.

QUOTE: "Ja, dit is een van de meest gemaakte fouten als mensen een BV beginnen. Als ze nu een winst maken van 90k (zoals jouw vrouw, wederom even de FOR buiten beschouwing latend) dan zal de fiscus er niet zomaar mee akkoord gaan dat in een BV het fictief loon (ruim 40k) het loon is dat genoten moet worden. De fiscus stelt primair dat er voorheen een loon van 90k genoten werd en ziet niet in waarom dat opeens ruim 40k zou moeten zijn.

Mocht je met een lager loon willen beginnen dan moet je dat goed kunnen onderbouwen. Je loopt grote kans dat als je dat niet goed de fiscus het loon gewoon zal gaan corrigeren (en zeker als je de winst gewoon maakt). De fiscus ziet niet in waarom een BV-constructie tot een aanzienlijk belastingvoordeel zou moeten leiden. Vanzelfsprekend is het wel zo dat, mocht de winstverdubbeling door de BV gemaakt worden, er niet automatisch ook een verdubbeling van het inkomen verwacht wordt.

 

Ik blijf het maar erg raar vinden. Het slaat namelijk alle grond onder de omzetting van EMZ of VOF naar BV, vanuit fiscaal oogpunt bezien, helemaal weg. Waarom zou je uberhaupt overgaan naar een BV als het eerder genoten loon in EMZ of VOF als gebruikelijk loon wordt overgenomen. Volgens mij moet de belastingdienst hard maken dat een door mij gekozen salaris niet zakelijk en niet gebruikelijk is. Daarvoor zijn een aantal criteria opgesteld, maar daar maken de eerder genoten inkomsten in een EMZ of VOF geen deel van uit. Daarnaast wordt het op deze manier wel heel erg moeilijk om te bepalen wat het omslagpunt voor de overgang van EMZ naar BV is. Voor velen is de hoogte van de winst juist een reden om over te gaan naar een BV, een salaris van 100K of hoger is namelijk lang niet altijd reeel en representatief voor de werkzaamheden.

 

Zit ik er nu echt helemaal naast?

 

 

Goed dat je er nog even op terug komt. Het is namelijk tamelijk ingewikkelde materie, maar dat hebben we al afgekaart ;)

 

Uit de omschrijving van de huidige VOF begrijp ik dat alleen jij en je vrouw daarin werkzaam zijn. De winst wordt dus geheel door jullie gegenereerd. Als de overgang gemaakt wordt naar een BV zal ook daar voor gelden dat de winst (de omzet minus de kosten die aan de omzet toe te rekenen is) geheel aan de arbeid die de DGA's verrichten toe te rekenen is.

De meesten zullen er voor opteren om het gebruikelijk loon vast te stellen op de 41k die de fiscus voorschrijft. Dit is echter een minimum bedrag. Kies je voor een lager bedrag dan die 41k dan ligt de bewijslast bij jou om aan te tonen dat dit een correcte keuze is. Dit kan zijn omdat de winst niet toelaat dat een salaris van 41k wordt uitbetaald.

Vanaf 41k ligt de bewijslast bij de fiscus. Als zij van mening is dat 41k niet voldoende is dan moet zij aantonen dat dit het geval is. Er ligt jurisprudentie waaruit blijkt dat in situaties als die van jullie, waarin de winst bijna geheel door de DGA gegenereerd wordt, de afroommethode toegepast mag worden. De afroommethode houdt in dat het gebruikelijk loon wordt vastgesteld aan de hand van de winst. Deze mag afgeroomd worden met 30%, zodat in ieder geval 70% van de winst het gebruikelijk loon zal vormen.

In jullie geval is er sprake van een winst van 120k. Nu werk jij in deeltijd in het bedrijf, jouw vrouw full time. De winstverdeling was 25-75, laten we aanhouden dat dit zo blijft. Van de 120k wordt 36k afgeroomd. Dan is er dus 84k verdeeld tussen jullie. Het gebruikelijk loon van jouw vrouw dienst conform de afroommethode vastgesteld te worden op 63k, voor jou op 21k. De 36k mag als winst in de BV blijven en kan dus door middel van dividend uitgekeerd worden.

Het is dus niet zo drastisch als ik in mijn eerder post meldde (ging ik uit van afromen van 10%, is ook nog altijd mogelijk als dit verdedigbaar is) maar in mijn ogen kun je het op je buik schrijven dat je er met 41k vanaf kunt komen.

 

Nog even terugkomend op jouw opmerking dat een salaris van 100k niet representatief zou zijn: in feite halen jullie dat nu toch ook uit de onderneming? Ik zie niet in waarom dat zou veranderen op het moment dat je een BV wordt...

 

Overigens speelt dit dus alleen maar bij ondernemingen waarin de winst nagenoeg geheel toe te schijven is aan de activiteiten van de DGA. De fiscus stelt zich op het standpunt dat een BV niet een constructie kan zijn om minder belastingheffing te hebben in deze gevallen. Als je een VOF zou hebben waarin mensen in loondienst zijn is het resultaat niet meer nagenoeg alleen toe te schrijven aan de DGA. In dat geval kun je uit gaan van het minimale fictief loon (de beruchte 41k).

 

En ik ben trouwens van mening dat het altijd lastig is om het omslagpunt te bepalen van EMZ/VOF naar BV. Niet alleen omdat het om veel meer gaat dan de fiscale afrekening (hebben we het ook eerder over gehad) maar omdat iedere situatie volstrekt uniek is. Die beruchte specialist is er echt niet voor niets...

 

Ik hoop dat dit je verder helpt. Mocht je nog vragen hebben dan lees ik dat heel graag!

 

Dennis


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dennis, duidelijk verhaal. Toch ben ik het (nog) niet geheel eens met je: je refereert hier aan de zgn afroommethode die toegepast wordt bij het vaststellen van gebruikelijk loon. Echter, de winst die door ons bedrijf gemaakt wordt is niet direct toe te rekenen aan de werkzaamheden van mij of mijn vrouw (wij hebben geen specifieke beroepsgroep zoals een arts, notaris, uurtje factuurtje, etc). De diensten die door ons bedrijf worden uitgevoerd zijn namelijk uitbesteedt aan derden. Blijft je antwoord met dit gegeven nog steeds hetzelfde?

 

Een andere simpele vraag: hoe kom ik aan een betaalbare specialist die voor onze specifieke situatie de boel eens helder in kaart kan brengen? Welke zoekfunctie gebruik ik in Google.

 

 

 


Suscipere et finire

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een andere simpele vraag: hoe kom ik aan een betaalbare specialist die voor onze specifieke situatie de boel eens helder in kaart kan brengen? Welke zoekfunctie gebruik ik in Google.

 

1. Bel Dennis;

2. Mail Dennis;

3. PM Dennis;

4. Als het met Dennis niet klikt, raadpleeg het tabblad WieWatWaar bovenaan deze pagina.

 

;)


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dennis, duidelijk verhaal. Toch ben ik het (nog) niet geheel eens met je: je refereert hier aan de zgn afroommethode die toegepast wordt bij het vaststellen van gebruikelijk loon. Echter, de winst die door ons bedrijf gemaakt wordt is niet direct toe te rekenen aan de werkzaamheden van mij of mijn vrouw (wij hebben geen specifieke beroepsgroep zoals een arts, notaris, uurtje factuurtje, etc). De diensten die door ons bedrijf worden uitgevoerd zijn namelijk uitbesteedt aan derden. Blijft je antwoord met dit gegeven nog steeds hetzelfde?

 

 

Dan zal de afroommethode niet snel plaatsvinden, maar de overige regels over het fictief loon wel.

 

Overigens zal de fiscus niet altijd kijken naar wat er opgenomen werd in de VOF (nog niet meegemaakt bij inbrengadviezen). Je moet echter niet de kat op het spek binden door zelf op 41K salaris te gaan zitten als de winst vele malen hoger ligt.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 258 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept