• 0

Relatiebeding

Beste mede-ondernemers,

 

binnenkort start ik als ZZP-er in de IT dienstverlening, maar heb nu een vraag over m'n relatiebeding. In mijn huidige contract staat het volgende relatiebeding opgenomen:

 

Het is de werknemer strikt verboden gedurende een periode van een jaar na het einde van het dienstverband met de werkgever om de hem/haar genoegzaam bekend zijnde (potentiele) klanten, relaties en.of met hen - op welke wijze ook- zaken te doen en/of met hen zakelijke contacten te onderhouden. Onder (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgevers van werkgever worden mede begrepen de ondernemingen/natuurlijke personenen die bij doorlenen van werknemer een 'eindschakel'zijn en ten behoeven van wie (en/of binnen wiens bedrijf) de werknemer uiteindelijk zijn werkzaamheden verricht of heeft verricht. Een lijst uit het CRM systeem van werkgever van degelijke (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgever van werkgever zal desgevraagd bij het einde van het dienstverband door werkgever worden opgesteld.

 

Nu ben ik benaderd door een bemiddelingsbureau (werkgever heeft daar nooit zaken meegedaan) die mij wil inhuren om een positie te vervullen bij een oude eindklant (ook via bemiddelingsbureau). Deze positie is een andere rol dan ik destijds vervuld heb, werkgever heeft in verleden (mondeling) aangegeven dat hij hier géén zaken meer mee wil doen (ivm uurtarief), maar wil nu wel een kick-back fee van 15% op mijn dagtarief voor een jaar lang.

 

Als ik dit weiger en de rol invul bij de eindklant, hoe sterk sta ik in een rechtszaak?

 

Vooropgesteld: ik wil geen rechtszaak, maar wil mijn huidige werkgever ook geen "gratis" geld geven..

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste mede-ondernemers,

 

binnenkort start ik als ZZP-er in de IT dienstverlening, maar heb nu een vraag over m'n relatiebeding. In mijn huidige contract staat het volgende relatiebeding opgenomen:

 

Het is de werknemer strikt verboden gedurende een periode van een jaar na het einde van het dienstverband met de werkgever om de hem/haar genoegzaam bekend zijnde (potentiele) klanten, relaties en.of met hen - op welke wijze ook- zaken te doen en/of met hen zakelijke contacten te onderhouden. Onder (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgevers van werkgever worden mede begrepen de ondernemingen/natuurlijke personenen die bij doorlenen van werknemer een 'eindschakel'zijn en ten behoeven van wie (en/of binnen wiens bedrijf) de werknemer uiteindelijk zijn werkzaamheden verricht of heeft verricht. Een lijst uit het CRM systeem van werkgever van degelijke (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgever van werkgever zal desgevraagd bij het einde van het dienstverband door werkgever worden opgesteld.

 

Nu ben ik benaderd door een bemiddelingsbureau (werkgever heeft daar nooit zaken meegedaan) die mij wil inhuren om een positie te vervullen bij een oude eindklant (ook via bemiddelingsbureau). Deze positie is een andere rol dan ik destijds vervuld heb, werkgever heeft in verleden (mondeling) aangegeven dat hij hier géén zaken meer mee wil doen (ivm uurtarief), maar wil nu wel een kick-back fee van 15% op mijn dagtarief voor een jaar lang.

 

Als ik dit weiger en de rol invul bij de eindklant, hoe sterk sta ik in een rechtszaak?

 

Vooropgesteld: ik wil geen rechtszaak, maar wil mijn huidige werkgever ook geen "gratis" geld geven..

 

 

Ehm... enige relatie met ondernemen kan ik met de beste wil van de wereld niet zien :-\

 

Maar los daar van:

Een lijst uit het CRM systeem van werkgever van degelijke (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgever van werkgever zal desgevraagd bij het einde van het dienstverband door werkgever worden opgesteld.

 

Lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze (oud-)klant niet is opgenomen in het CRM-systeem van jouw huidige werkgever...

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Je wilt dus binnen een jaar na het einde van het dienstverband werken voor een 'eindschakel' die voor zal komen op de lijst uit het CRM-systeem van je werkgever?

Zo gesteld: Ja weliswaar in een andere functie.

Ben nog wel aan het checken of deze eindschakel in de CRM lijst voorkomt als klant die diensten heeft afgenomen (geen producten)..

 

Dank voor de snelle reactie

Link naar reactie
 • 0

Dat is dan volgens de arbeidsovereenkomst die je bent aangegaan gedurende een jaar na het eindigen van het dienstverband "strikt verboden".

 

Ook indien ik in een andere rol vervul?

 

Bedankt voor de info!!!

 

Link naar reactie
 • 0

Ehm... enige relatie met ondernemen kan ik met de beste wil van de wereld niet zien :-\

 

Maar los daar van:

Een lijst uit het CRM systeem van werkgever van degelijke (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgever van werkgever zal desgevraagd bij het einde van het dienstverband door werkgever worden opgesteld.

 

Lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze (oud-)klant niet is opgenomen in het CRM-systeem van jouw huidige werkgever...

 

enige relatie met ondernemen: ik start als ZZP-er, ga klanten werven en word dus ingehuurd bij klant (in dit geval oud klant)

dit is natuurlijk niet enige klant, maar enige waarop dit relatiebeding evt van toepassing is

Link naar reactie
 • 0

enige relatie met ondernemen: ik start als ZZP-er, ga klanten werven en word dus ingehuurd bij klant (in dit geval oud klant)

dit is natuurlijk niet enige klant, maar enige waarop dit relatiebeding evt van toepassing is

 

 

Helder!

Doet helaas weinig af aan het verhaal... zeker nu het niet je enige klant is kun je ook niet waarmaken dat het beding jou schaadt in jouw ontwikkeling als zelfstandig ondernemer. Als je het aan mij vraagt: deze klant gaat 'm dus niet worden

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

enige relatie met ondernemen: ik start als ZZP-er, ga klanten werven en word dus ingehuurd bij klant (in dit geval oud klant)

dit is natuurlijk niet enige klant, maar enige waarop dit relatiebeding evt van toepassing is

 

 

Helder!

Doet helaas weinig af aan het verhaal... zeker nu het niet je enige klant is kun je ook niet waarmaken dat het beding jou schaadt in jouw ontwikkeling als zelfstandig ondernemer. Als je het aan mij vraagt: deze klant gaat 'm dus niet worden

 

Ok helder!

 

Thanks voor de input

Link naar reactie
 • 0
Ook indien ik in een andere rol vervul?

 

Ik denk dat je naar de bekende weg vraagt. Er staat niet "bij hen dezelfde rol te vervullen", er staat:

 

met hen - op welke wijze ook- zaken te doen en/of met hen zakelijke contacten te onderhouden

 

Soms zijn relatiebedingen te matigen, maar deze lijkt me niet helemaal onredeijk.

Link naar reactie
 • 1

Ten eerste zou ik het begrip concurrentie- en relatiebeding even willen verduidelijken. Het is namelijk maar de vraag of een relatiebeding geen verkapt concurrentiebeding is. Wanneer je ervan uitgaat dat in een relatiebeding het de werknemer verboden wordt om op zekere wijze werkzaamheden te verrichten na het einde van de arbeidsovereenkomst. Precies om die reden valt een relatiebeding ook gewoon onder de tekst van art. 7:653 BW (concurrentiebeding). Ook een relatiebeding moet dus voldoen aan de vereisten van een concurrentiebeding.

 

Het verschil bij een relatiebeding is echter dat men wel toelaat om werkzaamheden van dezelfde aard te verrichten zij het niet voor relaties van de werkgever. Het relatiebeding is dus in principe een mildere vorm van het concurrentiebeding.

 

Nu uw situatie:

 

Het is de werknemer strikt verboden gedurende een periode van een jaar na het einde van het dienstverband met de werkgever om de hem/haar genoegzaam bekend zijnde (potentiele) klanten, relaties en.of met hen - op welke wijze ook- zaken te doen en/of met hen zakelijke contacten te onderhouden. Onder (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgevers van werkgever worden mede begrepen de ondernemingen/natuurlijke personenen die bij doorlenen van werknemer een 'eindschakel'zijn en ten behoeven van wie (en/of binnen wiens bedrijf) de werknemer uiteindelijk zijn werkzaamheden verricht of heeft verricht. Een lijst uit het CRM systeem van werkgever van degelijke (potentiele) klanten, relaties en/of opdrachtgever van werkgever zal desgevraagd bij het einde van het dienstverband door werkgever worden opgesteld.

 

Ik moet zeggen dat het relatiebeding me eerlijk gezegd niet onredelijk voorkomt. Er staat in wat u niet mag en voor wie u niet mag werken, namelijk de relaties uit het CRM systeem. Een dergelijke lijst met relaties is in beginsel niet ongeoorloofd, zie de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam, 6 april 2012, LJN BW3650.

 

Er zal in uw geval dus aangetoond moeten worden dat de partij waarvoor u wilt werken niet tot deze lijst behoort. Daar zitten naar mijn mening ook meteen de mogelijkheden.

 

Het beding reikt tot "uw bekend zijnde (potentiële) klanten, relaties" Nu uw oud-werkgever heeft aangegeven dat hij met betreffende partij geen zaken meer wil doen kan de vraag gesteld worden in hoeverre deze partij nog een potentiële klant of relatie is van uw oud-werkgever. ik ben van mening dat hier geen sprake meer van is. Immers zou dan iedere rechts- of natuurlijke persoon voor onbepaalde tijd tot deze kring kunnen behoren. Deze gedachte schiet het doel van een relatiebeding te buiten.

 

De kick-back van 15% is een lachertje, dit is natuurlijk nergens op gebaseerd. Tenzij hier ook iets over in uw arbeidscontract stond maar daar ga ik niet vanuit.

 

Verder speelt positie(verbetering) ondanks dat veel mensen dit denken geen doorslaggevende rol. Positie-verbetering speelt (kort gezegd) alleen een rol indien de mogelijkheden van een werknemer dermate beperkt wordt en het beding onredelijk zwaar is gaan drukken op de werknemer.

 

Voorkomen is beter dan genezen en u kunt beter een rechtszaak zien te voorkomen ja. Daarom kunt u het beste nogmaals met uw oud-werkgever aan tafel gaan zitten om alles nog eens te bespreken, ervan uitgaande dat u nog steeds op goede voet staat met uw oud-werkgever.

 

Maar mocht het tot een rechtszaak komen, dan staat u naar mijn mening redelijk sterk. U hebt alleen een klein bewijsprobleem met betrekking tot de mondelinge toezegging dat uw oud-werkgever geen zaken meer wenst te doen met betreffende partij. Maar dit moet naar mijn mening vast wel op andere wijze aan te tonen zijn.

 

Succes,

 

Maso

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
 • 0

Maso,

 

bedankt voor de info, zeker de extra info omtrent de relatielijst is interessant.

 

In je post noem je precies de punten waardoor ik de vraag op het forum heb geplaatst.

Ik zal e.e.a. verder uitzoeken en overleggen, maar met alle antwoorden kan ik weer wat verder...

 

ALLEN DANK...

Link naar reactie
 • 0

Kleine vraag en aanvulling van mij. Ik ga per januari als freelancer aan de slag in de webwereld, en verwacht wel wat klanten van mijn huidige werkgever die nieuwsgierig worden naar mijn diensten. Nu zal ik de eer aan mezelf houden, en eventuele aanvragen zeker in goed overleg met huidige werkgever behandelen, gezien werkgever altijd netjes en open is geweest naar mij toe.

 

Vanuit mijn kant gezien weet ik echter niet goed waar ik rechtelijk sta. Wat betreft mijn huidige contract staat hier alleen letterlijk het volgende over vermeld:

 

"Het aangaan van relaties met nieuwe klanten wordt vooraf besproken met de werkgever. Na toestemming van de werkgever kan de werknemer een relatie met een nieuwe klant ontwikkelen onder de naam en administratieven van de werkgever. In deze gevallen betreft het een klant van werkgever. Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst blijven de klanten bij werkgever."

 

Dat het klanten blijven begrijp ik, maar uit voorbeelden via Google staat vaak vermeld dat het de werknemer voor bijvoorbeeld een jaar niet is toegestaan om werkzaamheden uit te voeren voor deze bedrijven. Gezien hierin geen termijn staat, of ook maar iets over werkzaamheden na dienstverband ben ik niet zeker hoe ik dit kan/mag zien?

 

BAMeffect.nl - Sociale webspecialist uit Rotterdam

Link naar reactie
 • 0

Zeer late reactie,

 

 

"Het aangaan van relaties met nieuwe klanten wordt vooraf besproken met de werkgever. Na toestemming van de werkgever kan de werknemer een relatie met een nieuwe klant ontwikkelen onder de naam en administratieven van de werkgever. In deze gevallen betreft het een klant van werkgever. Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst blijven de klanten bij werkgever."

 

In hoeverre hier sprake is van een relatiebeding valt naar mijn mening überhaupt nog te bezien. Dit beding ziet meer op het, namens u, aangaan van nieuwe relaties ten behoeve van de werkgever. De laatste zinssnede is leuk, maar treft geen doel. Volgens mij mogen de klanten altijd nog zelf uitmaken of zij klant blijven bij de werkgever.

 

In het beding wordt in principe niet ten nadele van u verboden om voor relaties van de werkgever te werken. Hoewel dat misschien wel de bedoeling van de werkgever zal zijn geweest.

 

Maar zoals u zelf al aangeeft zijn jullie altijd open en netjes tegen elkaar geweest. Het lijkt mij verstandig dat u ook op die voet verder gaat. Hoogst waarschijnlijk zult u er dan wel samen uitkomen.

 

Succes,

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 177 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.