• 0

Relatie beding bij wisselende klanten.

Hallo,

 

Ik ben onlangs uit dienst getreden bij mijn werkgever, om dezelfde werkzaamheden voor mij zelf te gaan doen.

Voor 2 jaar terug heeft een collega van mij dit ook gedaan en het gaat hem op het moment goed.

Het gene wat wij als bedrijf doen is deur aan deur verkoop waardoor wij bij hele woonplaatsen tegelijk offertes uitschrijven.

Bij zo'n 20 % van de bewoners.

 

Daarbij krijgen wij onze adressen binnen via websites die prospects aanleveren, die interesse hebben naar ons product (zonnepanelen). Echter krijgt mijn ex werkgever ook op deze manier adressen binnen. Wat eigenlijk inhoud dat 1 adres bij 5 verschillende bedrijven komt. Maar 1 keer wat verkocht bij een prospect kun je er niet nog eens wat verkopen, eventueel zonnepanelen op een garage. Tenzij het een aannemer betreft, die je vaker benadert deze aannemers zullen wij ook niet tot onze klanten groep richten: wij willen puur bij de particulier verkopen! in hoeverre is ons relatiebeding dan te verwaarlozen? aangezien het gaat om steeds wisselende contacten?

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Dag Rickert1988,

 

Zoals zo vaak bij bedingen: hier valt niets zinnigs over te zeggen zonder dat wij de exacte tekst van het beding kunnen zien. Als jij de tekst in dit draadje plaatst kunnen we er naar kijken en onze mening geven. Als dat nodig is dan mag je de tekst natuurijk anonimiseren.

 

Groet!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hartelijk dank voor jullie snelle reacties, het is overigens wel zo dat de contracten van nieuwe collega's zijn aangepast met een concurrentie beding naar dat mijn ex collega voor zichzelf is begonnen. Ik had toen al een vast contract dus daar geen last van gehad.

 

Zie onderstaande relatie beding:

 

1.   Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever tijdens de looptijd van de dienstbetrekking, alsmede gedurende een periode van 3 jaar na het einde van de dienstbetrekking noch voor eigen rekeningen, noch voor rekening van derden, noch ook anderszins werkzaam zijn ten behoeve van cliënten van werkgever. Het is de werknemer tevens verboden, binnen genoemd tijdvak, zijn diensten aan te bieden aan een van de cliënten van werkgever, op welke wijze dan ook, of deze cliënten anderszins te benaderen. Onder cliënten van werkgever dient in dit verband te worden verstaan natuurlijke en rechtspersonen met hun gelieerde ondernemingen, die gedurende een periode van 3 jaren voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking te eniger tijd cliënt zijn geweest van werkgever.

 

2.   Overtreding van het hier boven gestelde wordt bestraft met een boete van 2000 euro (zegge: tweeduizend euro) en een boete van 150 euro (zegge: honderdvijftig euro) voor iedere dag dat de overtreding voort voortduurt. In afwijking van artikelen 7:650, lid 3 BW wendt de werkgever deze boete te eigen bate aan.

3.   Werkgever is gerechtigd in plaats van de in dit artikelen genoemde boete volledige schadevergoeding te vorderen.

4.   Werknemer is door de enkele overtreding of het niet nakomen van het bovenstaande van rechtswege in gebreke.

 

Link naar reactie
 • 0

Het relatiebeding is dus niet te verwaarlozen, ook niet als je allerlei wisselende klanten hebt. Als jouw voormalige werkgever drie jaar geleden zonnepanelen heeft verkocht aan een pariculier voor op zijn dak en jij verkoopt bij diezelfde particulier panelen voor op zijn garage heb je dus een probleem.

De vraag is alleen hoe je zou kunnen weten wie de klanten zijn van jouw voormalige werkgever (heb je een overzicht meegekregen?). Ook kan ik mij niet voorstellen dat jouw voormalige werkgever regelmatig bij al zijn particuliere klanten navraagt of jij toevallig nog een keer langs geweest bent. In de praktijk zal het dus wel los lopen, maar enige waakzaamheid lijkt mij wel op zijn plaats.

 

Voor de goede orde: het doel van het beding is niet om jou brood uit de mond te stoten. Het doel van het beding is voorkomen dat jij met de kennis en vaardigheid die je bij de oude werkgever hebt opgedaan er vandoor gaat met klanten van die oude werkgever. Daar lijkt mij, zoals jij het schetst, in het geheel geen sprake van. Als jij niet rechtstreeks contact opneemt met klanten waarvan je weet dat de werkgever daar aan gehecht is zal het zo'n vaart niet lopen.

 

Succes!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hallo Rickert,

 

Het (non)relatiebeding ziet er op zich netjes uit, alhoewel de geldigheidsduur van 3 jaar na afloop van het arbeidscontract wel erg lang lijkt. Het is dan ook geen beding waar u zich helemaal niets van aan moet trekken, want het geldt (voor drie jaar!) en er zit een behoorlijke boeteclausule aan vast.

 

Het beding ziet op clienten van uw oude baas en "Onder cliënten van werkgever dient in dit verband te worden verstaan natuurlijke en rechtspersonen met hun gelieerde ondernemingen, die gedurende een periode van 3 jaren voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking te eniger tijd cliënt zijn geweest van werkgever."

 

Snel zult u het beding in mijn ogen dus niet overtreden als u zich puur richt tot/op de particulier (tenzij de particulier, zo u zelf ook aangeeft, zijn huidige zonnepanelenbezit wil uitbreiden en deze afkomstig zijn via uw oude baas).

 

Het "client zijn geweest" in uw laatste drie jaren van dienstverband van/bij de werkgever suggereert "clienten die opdrachten hebben opgeleverd". En als je dit heel erg ruim interpreteert vallen er ook nog de offerte-klanten onder. Het gaat hier echter dus niet om alle potentiele particuliere zonnepanelenklanten en dat laat veel ruimte voor uw bedrijf open.

 

Omdat het gaat om een driejaars-geldigheids-termijn: Kijk dus sowieso zeker uit met klantbedrijven (als u hier toch t.z.t. op over stapt) en particulieren met zonnepanelen: zij kunnen onder het relatiebedingbegrip "client zijn geweest" vallen. Bij twijfel: navraag doen bij uw oude baas voordat u hen feitelijk benadert.

 

Sterkte,

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 16-6-2012

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
 • 1

Onder cliënten van werkgever dient in dit verband te worden verstaan natuurlijke en rechtspersonen met hun gelieerde ondernemingen, die gedurende een periode van 3 jaren voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking te eniger tijd cliënt zijn geweest van werkgever.

 

IANAL, maar ik zou even een arbeidsrechtjurist inschakelen om een brief te sturen naar je oud-werkgever met als strekking:

Ik verzoek u vriendelijk mij uiterlijk een lijst te sturen van alle natuurlijke en rechtspersonen met hun gelieerde ondernemingen, die gedurende een periode van 3 jaren voorafgaande aan te eniger tijd cliënt zijn geweest van u.

 

... en dit zo laten formuleren dat als je die lijst niet ontvangt, je mag aannemen dat jouw nieuwe klanten geen cliënt van je oud-werkgever waren.

 

Misschien kost het je een uurtje juridisch advies, maar het geeft je veel zakelijke vrijheid en ongestoorde nachtrust.

Link naar reactie
 • 0

Het "client zijn geweest" in uw laatste drie jaren van dienstverband van/bij de werkgever suggereert "clienten die opdrachten hebben opgeleverd".

 

Wat bedoe je hiermee? Cliënten leveren geen opdrachten op.

 

En als je dit heel erg ruim interpreteert vallen er ook nog de offerte-klanten onder.

 

Wat zijn "offerte-klanten"? Als dat zijn wat ik denk dat het zijn, waarom zouden dat dan cliënten zijn? Je wordt pas cliënt als je opdracht geeft, niet als je een offerte aanvraagt, en in mijn woordenboek eigenlijk pas als je de rekening hebt betaald.

Link naar reactie
 • 0

Het "client zijn geweest" in uw laatste drie jaren van dienstverband van/bij de werkgever suggereert "clienten die opdrachten hebben opgeleverd".

 

Wat bedoe je hiermee? Cliënten leveren geen opdrachten op.

 

En als je dit heel erg ruim interpreteert vallen er ook nog de offerte-klanten onder.

 

Wat zijn "offerte-klanten"? Als dat zijn wat ik denk dat het zijn, waarom zouden dat dan cliënten zijn? Je wordt pas cliënt als je opdracht geeft, niet als je een offerte aanvraagt, en in mijn woordenboek eigenlijk pas als je de rekening hebt betaald.

 

Het woord "opleveren" wekt misschien verwarring. Wat Hans daarmee bedoelt is cliënten die daadwerkelijk zonnepanelen hebben gekocht/ laten installeren.

 

Er wordt inderdaad niet over "potentiële klanten" gesproken, wat dus een hoop ruimte overlaat om normaal zaken te kunnen doen.

 

En met offerte-klanten wordt bedoelt klanten die alleen een prijsopvraag hebben gedaan maar die uiteindelijk geen zonnepanelen hebben gekocht/ laten installeren.

 

Welke cliënten allemaal tot deze kring behoren is helaas niet zo simpel uit een woordenboek af te leiden.

 

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
 • 0

Welke cliënten allemaal tot deze kring behoren is helaas niet zo simpel uit een woordenboek af te leiden.

 

Zeker, maar je hoeft niet-eenduidige begrippen niet op voorhand in je eigen nadeel uit te leggen. Het lijkt me heel redelijk om aan te houden dat alleen echte klanten (die daadwerkelijk iets gekocht hebben) onder het beding vallen. In theorie kan de oud-werkgever dan naar de rechter om te betogen dat iemand die alleen een offerte heeft aangevraagd ook als klant gezien kan worden, maar dat zie ik niet 1-2-3 gebeuren. Zeker niet als het klant worden van de oud-werknemer onafhankelijk is gebeurd van de offerte aanvragen bij de oud-werkgever (het wordt natuurlijk anders als je offerteaanvragen van je oud-werkgever meeneemt en daar zelf offertes op gaat aanbieden).

Link naar reactie
 • 0
Zeker, maar je hoeft niet-eenduidige begrippen niet op voorhand in je eigen nadeel uit te leggen. Het lijkt me heel redelijk om aan te houden dat alleen echte klanten (die daadwerkelijk iets gekocht hebben) onder het beding vallen.

 

Jazeker, dat is ook. Hans wilde denk ik alleen aangeven dat het begrip niet goed afgebakend is. Wie dus daadwerkelijk in deze zaak tot de kring van klanten behoord zal altijd aan discussie onderhevig zijn, tenzij een rechtelijke uitspraak wordt gedaan. Offerte-klanten zullen dat inderdaad hoogst waarschijnlijk niet zijn.

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
 • 1

Hallo renep en Maso (antwoorden # 7 t/m 10):

 

Mooi dat mijn reactie dergelijke reacties heeft opgeleverd.

Het geeft precies aan waarom ik het antwoord heb gegeven zoals ik het gegeven heb: alhoewel Rickert veel speelruimte heeft omdat er heel veel potentiele particuliere klanten zijn, is Rickert helaas geen 100% zekerheid te geven over de precieze uitwerking/breedte van zijn relatiebeding.

 

Je denkt aan een simpele bepaling in het relatiebeding: "Onder cliënten van werkgever dient in dit verband te worden verstaan natuurlijke en rechtspersonen met hun gelieerde ondernemingen, die gedurende een periode van 3 jaren voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking te eniger tijd cliënt zijn geweest van werkgever.", maar wat bedoeld men hier nou precies mee?

 

Wat is in deze "de client" die Rickert niet mag benaderen? Het blijkt voor meerdere uitleg vatbaar en ik heb getracht een beperkte (de echte opdracht-klant) maar ook een ruime uitleg (ook de offerteklant?) te geven, hetgeen bij renep weer vragen opriep, vragen die Maso al voor mij heeft beantwoord.

 

Het gaat ons allen in ieder geval om een poging te doen Rickert van op afstand van enige helderheid te voorzien over, of juist te waarschuwen voor de impact van zijn relatiebeding. Waar ligt in deze de belangrijke grens waarop iemand of een bedrijf "een client is geweest van werkgever" want dat is niet bij voorbaat een eenduidig begrip. Ik heb in deze expres dus ook een zeer ruime insteek/uitleg de revue laten passeren van de "offerte-klant".

 

Ik kan mij in deze bijv. voorstellen dat een particulier of een bedrijf dat van toeten noch blazen weet op zonnepanelengebied. Denk aan:

[*]welke soorten en maten, materialen, levensverwachting, opbrengsten, voor welke soorten daken, alleen eigen gebruik of ook bedrijfsmatig gebruik (opwekken energie niet alleen voor jezelf) etc, maar ook aan

[*]welke (tijdelijke en/of steeds opnieuw aangepaste en/of aankomende) subsides er zijn, maar ook aan

[*]kwantumkortingen met buren en/of welke eigen middelen/externe financiering dan nog rond gekregen moet worden.

 

M.a.w. aan een feitelijke plaatsing/opdracht kan een zeer lang en breed verhaal vooraf gaan (misschien wel diverse persoonlijke gesprekken gedurende diverse maanden). En dan kan het zo zijn dat er na zo'n investering in tijd slechts nog een papiertje (zeg een "offerte") getekend behoeft te worden voordat er feitelijk tot opdracht/plaatsing wordt overgegaan. Is zo iemand (of is zo'n bedrijf of een groep van zonnepanelenkopers) dan "te eniger tijd client geweest in de drie jaar voor het einde van het dienstverband" van Rickert of niet?

 

"Met offerte-klanten" heb ik de discussie dus expres willen uitbreiden naar niet alleen, zoals Maso ook keurig aangeeft, "klanten die alleen een prijsopvraag hebben gedaan maar die uiteindelijk geen zonnepanelen hebben gekocht/ laten installeren", maar ook naar "klanten die alleen nog maar een handtekening behoeven te zetten voor het zonnepanelen hebben gekocht/laten installeren", maar waarbij "in de drie jaar voor het einde van het dienstverband met Rickert" nog niet feitelijk "de koop" of installatie heeft plaatsgehad. Ik vermoed dat de oud-werkgever deze deze groep of groepen toch ook tot het relatiebeding zal willen rekenen.

 

Een mooie lijst van "clienten" voor "het vertrek uit dienst" kan helaas niet meer omdat Rickert al vertrokken is, dus zal een verzoek tot het verstrekken een clientenlijst achteraf kunnen, maar zolang die er niet is, is niet bij voorbaat een ruime uitleg van wat in deze onder "een client" moet worden verstaan uitgesloten. en dat is dus een potentieel gevaar voor Rickert. En dat heb ik, en met uw terechte reacties ook u beiden (renep en Maso) hem willen meegeven. Aandachtspunt voor Rickert is in deze dus de niet eenduidige uitleg van het clientenbegrip in het relatiebeding

 

Liever problemen voorkomen dan een rechtszaak aan je broek. Het is aan hem of hij zelf zorgt voor de helderheid door (alsnog) een lijst op te vragen bij zijn oude baas of hij neemt welbewust een risico (met een onzekere uitkomst voor hemzelf en voor zijn oude baas).

 

Greetz,

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 18-6-2012

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
 • 0

Hartelijk dank voor jullie reacties, hier heb ik erg veel aan gehad.

Mij contract is overigens nog niet afgelopen maar eindigt 1 augustus veel over uren en vakantie dagen opgebouwd, hou niet van stil zitten.

 

Deze dagen en uren laat ik dan ook op deze manier uitbetalen. Het is echter wel zo dat ik deze week een afspraak heb bij de advocaat om een brief op te stellen. Die hij voor mij kan sturen naar het bedrijf echter heb ik hier 1 vraag over komt dit niet meteen heel agressief over? Ik heb er namelijk alles aan gedaan op een goede manier uit elkaar te gaan.

 

En ik kan mij voorstellen dat mijn huidige werkgever mij de lijst met alle huidige klanten niet zal toe sturen. Want daarmee gooit hij heel zijn klanten bestand op straat (Of aan mij?), iets wat mij erg vreemd zal lijken aangezien er in die laatste 3 jaar ik schat 50.000 offertes zijn uitgebracht. Maar wellicht geeft hij in deze brief aan offerte klanten etc. Kan ik deze dan ook niet meer benaderen? Waar het nu op het randje van mijn contract is. Maar mocht er een recht zaak komen kan ik er op wijzen dat dit niet in mijn contract stond omschreven. Mocht hij mij geen lijst toesturen en niets van zich laten horen kan ik het relatie beding dan nietig verklaren?

 

Nogmaals hartelijk dank voor alle reacties van jullie kant! Heb hier erg veel aan, en gehad!!

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hartelijk dank voor jullie reacties, hier heb ik erg veel aan gehad.

Mij contract is overigens nog niet afgelopen maar eindigt 1 augustus veel over uren en vakantie dagen opgebouwd, hou niet van stil zitten. Deze dagen en uren laat ik dan ook op deze manier uitbetalen.

 

Het is echter wel zo dat ik deze week een afspraak heb bij de advocaat om een brief op te stellen. Die hij voor mij kan sturen naar het bedrijf echter heb ik hier 1 vraag over komt dit niet meteen heel agressief over? Ik heb er namelijk alles aan gedaan op een goede manier uit elkaar te gaan.

 

 

Ik ken je werkgever niet maar er zijn inderdaad mensen die liever gestoken worden door een wesp dan benaderd worden door advocaten, juristen en andere soorten adviseurs. Dat probleem is natuurlijk te ondervangen: laat de brief zo opstellen dat het juridisch klopt en stuur hem dan zelf (dus niet op het briefpapier van de advocaat maar uit je eigen naam) per aangetekende en reguliere post naar jouw werkgever. Het zal in jouw rechtspositie niets uitmaken, in e relatie met je werkgever kan het een wereld van verschil maken.

 

 

En ik kan mij voorstellen dat mijn huidige werkgever mij de lijst met alle huidige klanten niet zal toe sturen. Want daarmee gooit hij heel zijn klanten bestand op straat (Of aan mij?), iets wat mij erg vreemd zal lijken aangezien er in die laatste 3 jaar ik schat 50.000 offertes zijn uitgebracht.

 

 

Maar hoe kan hij dan verwachten dat jij je aan het beding houdt? Je toont in ieder geval aan dat jij er alls aan gedaan hebt om je aan het beding te kunnen houden.

 

 

Maar wellicht geeft hij in deze brief aan offerte klanten etc. Kan ik deze dan ook niet meer benaderen? Waar het nu op het randje van mijn contract is. Maar mocht er een recht zaak komen kan ik er op wijzen dat dit niet in mijn contract stond omschreven.

 

 

Tja: Het is de werknemer tevens verboden, binnen genoemd tijdvak, zijn diensten aan te bieden aan een van de cliënten van werkgever, op welke wijze dan ook, of deze cliënten anderszins te benaderen.

- daar heb jij zelf voor getekend.

Dus tenzij er namen op de lijst staan waarvan je weet dat het onzin is zou ik er mijn handen niet aan branden. Maar ik vermoed dat jouw werkgever een selectie zal maken en alleen de grote zakelijke klanten (waar herhaalopdrachten gerealiseerd kunnen worden) op de lijst zal plaatsen.

 

 

Mocht hij mij geen lijst toesturen en niets van zich laten horen kan ik het relatie beding dan nietig verklaren?

 

 

Nou, dat ik niet. Er verandert natuurlijk helemaal niets aan het beding dat jullie samen zijn ingegaan, het zit prima in elkaar en je hebt er uit vrije wil mee ingestemd. Daar zit je gewoon aan vast en als de werkgever van mening is dat je het beding overtreedt kan hij de nodige stappen nemen.

 

Jij kunt echter wel zeer plausibel maken dat jij, zonder een sluitend overzicht, je onmogelijk kunt weten welke 50.000 partijen je niet kunt benaderen (tenzij het klanten zijn die jij hebt binnengehaald natuurlijk). Dit kun je misschien weten van de zakelijke klanten met wie jouw werkgever samenwerkt maar dan houdt het ook op. Je kunt wel aantonen (aangetekende brief!) dat jij er alles aan gedaan hebt om die informatie wel te verkrijgen. Dan lijkt het mij niet redelijk en billijk om in deze omstandigheid jou iets te verwijten.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hallo Rickert,

 

In aanvulling op Dennis: u bent gezamenlijk met uw werkgever een non-relatiebeding overeengekomen. Echter, het initiatief om dit beding in uw arbeidsovereenkomst op te nemen en de precieze omschrijving ervan komt uit de koker van de werkgever. Juist hij heeft er belang bij dat u het beding nakomt.

 

Van hem mag dus verlangd worden de noodzakelijke/gewenste uitwerkingshelderheid te verschaffen.

Als het gaat om 10 clienten of om 1000 clienten of om 50000 clienten de afgelopen drie jaar waar u niet mee in aanraking mag komen, dan dient hij die helderheid op uw verzoek te verstrekken. U ziet dan ook meteen wat hij onder het begrip "te eniger tijd client is geweest" laat vallen.

 

Misschien dat als tussenstap, als het te gortig wordt qua clienten-overzicht, gedacht kan worden aan clienten in een bepaalde regio. Als u zich in eerste instantie richt op bijvoorbeeld twee provincies kan het overzicht opgevraagd worden voor deze provincies en kan het voor uw oude baas en voor u overzichtelijker/werkbaarder zijn.

 

Waarom een dergelijk verzoek agressief zou overkomen weet ik niet. Het gaat er juist om dat u het door de werkgever gewenste (non)relatiebeding via nader overleg juist wilt nakomen. En daar heeft ook/juist uw baas baat bij. Het willens en wetens niet meewerken aan het verstrekken van gewenste helderheid (het is een redelijk verzoek) zal de werkgever opbreken als u onverhoopt tegen een client aanloopt die wel onder het beding blijkt te vallen (en waarvan u niet bij voorbaat had behoren te weten dat nu juist deze onder het beding viel).

 

Greetz,

 

Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 20-6-2012

Hans van Dongen Steunpunt Arbeidszaken - Arbeidsjuridische kwesties in het Nederlandse bedrijfsleven.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 267 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.