Jump to content

Hans van Dongen

Super Senior
 • Content Count

  203
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

26

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Hans
 • Last name
  van Dongen
 • Company or organization name
  Steunpunt Arbeidszaken
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  kvk.nl/hallo; penoac

Company info

 1. Hallo Peter, Is er een CAO van toepassing? Sommige CAO's stellen al helder dat een werknemer onder omstandigheden andere werkzaamheden moet doen. Is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst? In de arbeidsovereenomst staat meestal dat de functie "functie X" is, maar dat de werknemer ook andere werkzaamheden zal moeten aanvaarden. Is er een eenzijdig wijzigingsbeding afgesproken? Als er een serieuze wijziging is (een bedrijfseconomische dip kan dat zeer wel zijn) kan er door de werkgever gebruik gemaaklt worden van dit beding door taken onder het resterende personeel te verspreiden om e
 2. Wellicht ietwat laat, maar waak voor het begrip "payroll/payrolling" als je daarmee denkt ontzorgd te worden omdat je dan geen werkgeversores zou hebben. Zo ik de inleen/inhuursituatie "van de jongen" begrijp gaat het hier gewoon om de uitzendconstructie. Bij het "echte payrollen" draagt de inlener zelf de eigen gekozen arbeidskracht aan die dan op de payroll-loonlijst komt te staan. Check sowieso, of het nu uitzenden of payrolling is, de KvK-inschrijving van het uitlenende bedrijf op het mogen ter beschikking stellen van arbeidskrachten door diezelfde uitlenende firma en check oo
 3. Hallo Helene, Uw eenvoudig lijkende, maar juridisch gezien zeer tricky vraag is niet via een telefoontje maar ook niet via dit medium behoorlijk te beantwoorden. Ik ben dan ook niet geheel verbaasd dat er tot op heden geen eenduidig antwoord op uw vraag is gegeven. In mijn ogen wil men de vingers er niet aan branden mede omdat u eigenlijk op zoek lijkt te zijn naar maar een antwoord: dat u geen overwerkvergoeding behoeft te betalen. Ik kan u dat antwoord in ieder geval niet geven op basis van uw uiteenzettingen. Ten eerste is er een wezenlijk verschil tussen (het wettelijk gere
 4. Hallo BVornotBV, Kijk in deze ook heel goed naar de bestaande/huidige (vier) fulltime arbeidsrelaties. Mag op basis van de eventueel van toepassing zijnde CAO of de bedrijfsafspraken of de individuele arbeidsovereenkomsten wel naast de fulltime baan gestart worden met, of deelgenomen worden aan/in een eigen bedrijf? Denk hierbij aan nevenactiviteitenverboden, (non-)concurrentie- en/of relatiebedingen. Greetz, Hans
 5. Hallo C, Het in dienst nemen van werknemers (de bekende term "arbeidsovereenkomst") vergt het nodige voorbereidings-/uitzoekwerk. Het daarmee werkgever-worden en vervolgens zijn, vergt dat ook. Op mijn website (zie aldaar onder "mijn 1e werknemer") is een belangrijk aantal aandachtspunten vermeld. Juist omdat dit alles zo ingewikkeld lijkt (en soms ook is), wijzen mijn HL-voorgangers terecht op de mogelijkheid om nog eerst even de zaken aan te kijken via het inlenen van werknemers. Dat kan via de de uitzendconstructie maar ook via de payroll-constructie. Deze laatste construct
 6. Hallo Kipkop, De betalingspraktijk is heel divers en kan dat ook zijn omdat er een hoofdregel is en er diverse afwijkingen mogelijk zijn. U betaalt normaal binnen het bedrijf aan het eind van dezelfde maand uit, dus waarom in zijn individuele geval later? Het afwijken van uw eigen betalingsregeling/-gebruiken in een individueel geval als deze komt in de ogen van anderen (mogelijk ook van de rechters?) al snel over als pesterij. Hoe groot een ramp deze werknemer ook moge zijn geweest, wees blij dat u van hem af bent en handel het snel af.
 7. Hallo Kipkop, Sterker nog, het is gangbaar (ik lees hier: gebruikelijk), zeker bij CAO-gebonden en/of bij (semi) overheidsbedrijven, om het vaste netto loon over bijv. oktober al rond de 24-ste van diezelfde maand over te maken, danwel overgemaakt gemaakt te krijgen. Vast loon oktober staat dus al vaak 24 oktober op de werknemersrekening. Dus wat die rechter heeft aangegeven als "gebruikelijke" betaling, klopt niet met mijn nettoloonbetalings-ervaringen. Wat doet u normaal/gebruikelijk binnen het bedrijf met de nettoloonovermakingen van het vaste periodeloon? Hans
 8. Hallo kipkop, Basisregel over de tijdige (netto) loonbetaling staat in artikel 7:625 BW: Artikel 625 1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een ver
 9. Hallo Mennov, Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek kent eigenlijk maar drie smaken (eenvoudig gezegd): [*]de arbeidsovereenkomst (werkgever/werknemer); [*]de aannemingsovereenkomst (opdrachtgever en opdrachtnemer bijv. in de bouw) en [*]de dienstenovereenkomst (bijv. de advocaat). Bij de arbeidsovereenkomst staat het persoonlijk arbeid verrichten in een gezagsverhouding tegen betaling centraal. De twee andere overeenkomsten mist in principe het kenmerk van de gezagsverhouding en vaak ook het persoonlijk de arbeid verrichten. Zo ik jullie werkrelatie nu inschat is de aanwezig
 10. Hallo Jasper, M.b.t. de camera-beelden: Indien er bijv. sprake is van diefstal (eventueel door eigen personeel) zijn kantonrechters vaak praktische mensen. Indien dergelijke ernstige zaken niet op een minder vergaande (minder inbreuk op privacy) manier te bewijzen zijn, accepteert de kantonrechter in arbeidszaken (vaak ontslagzaken) toch geregeld camerabeelden. Dus niet bij voorbaat dergelijk bewijsmateriaal uitsluiten. Vermeld het personeel wel dat je gebruik maakt van beveiligingscamera's in dit geval vanwege de verzekering. Kijk met het richten van de beveiligingscamera's, bev
 11. Hallo Jasper, Volgens mij heb je inmiddels voldoende info over de sanctiemogelijkheden. Hiervoor geldt wel: heldere spelregels vooraf(do's/don'ts); verstrekking veiligheidsmiddelen; verstrekking regels gebruik middelen; toezicht op nakoming ervan; en als sluitstuk sancties. Over je vraag over camera-toezicht: inzet van camera's is slechts geoorloofd ter bescherming van bedrijfsmiddelen, persoonlijke eigendommen etc en echt als sluitstuk, als laatste redmiddel. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft op haar website daar enige info over staan. Camera's als echt personeelsvolgs
 12. Hallo Cor, Een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst verlengen kan als u binnen de 36 maanden gezamenlijke duur en maximaal 3 opeenvolgingen blijft (tenzij de CAO iets anders uitwijst). Het voordeel van een bepaalde tijd overeenkomst is dat deze automatisch eindigt wat er ook aan de hand is. Nadeel is dat u de gehele afgesproken duur moet uitzingen tenzij er een tussentijdse opzeggingsclausule in staat. Staat er geen tussentijdse opzeggingsclausule in en moet u onverhoopt bijvoorbeeld na 2 maanden in de verlenging van een van uw werknemers af, dan kan dat lastiger/kostbaarder blijken te
 13. Hallo Jo, Indien het payrollbedrijf als een soort van uitzendbureau functioneert (zij stellen een van hun werknemers ter beschikking aan u om onder uw verantwoordelijkheid en gezag te gaan werken), dan dient het payrollbedrijf bij de KvK een WAADI-registratie te hebben (check op kvk.nl/waadi). Aanbevelenswaardig is dan ook een NEN-check opnormeringarbeid.nl in verband met de/uw inlenersaansprakelijkheid te doen. Indien u de ingehuurde werknemer niet onder uw eigen gezag laat werken, maar deze weer dooruitleent aan uw opdrachtgever, dan dient ook u de KvK-registratie te hebben. S
 14. Hallo Lukas, Verplaatst u zich eens in de positie van de werkgever waar u zeg, vier dagen werkt. Een werkgever is verantwoordelijk voor de uren die u bij hem draait. Hij moet zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden e.d. Hij moet loon doorbetalen als u ziek wordt etc. Bovendien dient hij op basis van de Arbeidstijdenwet/ATW rekening te houden met minimale rusttijden en pauzetijden en maximale werkdagen en werkweken. Alle banen worden in deze bij elkaar opgeteld. Uw werkgever moet dus weten, en de werknemer dient zijn werkgever ervan op te hoogte stellen, of zijn werknem
 15. Hallo Factaris, De VAR-verklaring is er om van te voren "'zekerheid"" te hebben over de relatie tussen u (de opdrachtgever) en de zelfstandige (de opdrachtnemer). Een correcte en geldige VAR-verklaring kan er dan voor zorgdragen dat er geen sprake is van een inhoudingsplichtige/afdrachtsplichtige werkgever/werknemerrelatie. De VAR-verlaring zegt niet iets over in welk land er (inkomsten)belasting verschuldigd is. De zelfstandige vraagt de VAR-verklaring aan, niet u als opdrachtgever. Ook een buitenlandse zelfstandige kan voor een NL-opdracht een verklaring verkrijgen over zijn
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept