• 0

Rabobank - Staatsgarantie

Ik heb een tijdje gezocht op HL maar niet echt het antwoordt kunnen vinden waar ik naar zoek.

Ik had een eenmanszaak in kinderschoenen en deze heb ik na 11 maanden weer moeten sluiten. Met een insolventiespecialist van het ondernemersklankbord heb ik mijn schuld van €67.000 aan de leveranciers weten in te lossen. Nu heb ik alleen nog een schuld naar de Rabobank van €114.000 waarvan € 67.500 staatsgarantie is.

 

Nu heeft de Rabobank mij altijd verteld dat de Staatstgarantie een zekerheid is voor hun. Ze kunnen dit geld terug krijgen van de Staat en dan zou er nog een restant overblijven van wat de bank aan mij heeft geleend.

Financiering aan het begin van €118.000 waarvan €80.000 staatsgarantie en €38.000 Rabobank.

 

In mijn laatste gesprek met een man van bijzonder beheer vertelde hij dat ze het geld zouden gaan terug vragen bij de staat en dat er nog een bedrag zou openstaan van +/-€47.000 Als de Rabobank het geld terug had ontvangen dan zouden we een afspraak gaan maken hoe we het resterende bedrag zouden gaan inlossen.

 

Afgelopen woensdag 19-09-2012 heb ik een afspraak gehad met een andere man van bijzonder beheer en die zei dat ik de totale schuld van €114.000 moest terug betalen. Niemand bij de Rabobank kan mij vertellen hoe een staatstgarantie nu precies in elkaar zit op het moment dat je moet stoppen met je bedrijf.

Het volledige bedrag terugbetalen is voor mij geen haalbare kaart! ik heb geen overwaarde in mijn huis en geen andere middelen om het geld bij elkaar te krijgen.

 

Bij de bank zeiden ze; doe maar een voorstel hoe je denkt het bedrag terug te gaan betalen.

Al mijn leveranciers zijn akkoord gegaan met een betaling van 34% tegen finale kwijting, dit wil ik de Rabobank ook voorstellen. Ik kan maandelijks een bedrag missen en de Rabobank heeft aangeboden om dan geen rente te heffen.

 

Als de Rabobank akkoord gaat verhaald de staat dan alsnog het resterende bedrag op mij? hoe zit het dan met die staatsgarantie?

Krijgt de Rabobank sowieso het geld van de Staat? Of krijgen ze dat pas nadat alles is afgehandeld?

Ik hoop dat u mij kunt helpen met deze vragen.

 

Vriendelijke groet,

Elmer

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Dag Elmer,

 

Neem vooral geen genoegen met deze afwimpeling van de staatsgarantie.

Eis een onderbouwd standpunt van de bank met bewijs van de afwijzing van de overheid m.b.t. de staatsgarantie.

 

In mijn kwaadste denkbeelden zou ik gokken dat de staatsgarantie nooit aangevraagd is. In mijn liefste denkbeelden denk ik dat de Rabobank aan jou in ek geval moet bewijzen dat de staatsgarantie om welke reden dan ook afgewezen is. Dus met een formeel document van de overheid!

 

Andere vraag: waarom is de Rabobank niet meegegaan in jouw crediteurenakkoord? Normaliter stuur je zo'n akkoord langs alle schuldeisers.

 

groet en sterkte

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Dag Joost,

 

Bedankt voor je super snelle reactie!

Begrijp ik het goed dat de Rabobank dan ook een formeel document van de overheid moeten hebben met een goedkeuring van de staatsgarantie? zal ik deze dan maar eens opvragen?

 

In eerste instantie vroeg ik een lening van €200.000 maar die kreeg ik niet. De Rabobank vroeg of ik me plan kon aanpassen. Zodat ik minder geld nodig had. Ze gaven een vb; eerst inkopen en dan verkopen. Ik had me plan aangepast en ik kreeg €118.000 maar ik heb meerder keren aangegeven dat ik toch echt meer geld nodig had omdat ik anders met me inkoop in de knoei kwam. Mijn accountmanager op dat moment zei; dat is geen probleem, je hebt immers staatsgarantie. Deze accountmanager hebben ze inmiddels ontslagen omdat hij tegenover meerdere klanten van dit soort uitspraken deed en niet kon waar maken.

 

Na 3 maanden had ik extra geld nodig maar dat kreeg ik niet, inmiddels had ik ook een andere accountmanager. Het hoofd van de afdeling zakelijk gaf mij een briefje met het info mailadres van het ondernemersklankbord. Met de woorden; wij kunnen je niet meer helpen wij hebben zorgplicht! zolang als je de rekeningen aan ons kunt blijven betalen houden we de rekening open. Succes was zijn laatste woord.

 

Daarna heb ik 5 maanden niets meer vernomen van de Rabobank. Na dit gesprek ben ik mijn eigen koers gaan varen. Vandaar geen interventie van de Rabobank in het krediteurenakkoord.

 

Maar stel nu dat ze het inderdaad niet hebben aangevraagd, wat dan?

Krijgen ze nu dan wel het geld terug als ze het wel hebben aangevraagd?

En kan de staat het geld dan weer bij mij gaan terug vragen?

 

Het is voor mij zo onduidelijk....

 

Vriendelijke groet,

Elmer

 

Link naar reactie
 • 1

Je hebt op dit moment een rekening courant krediet van 38/m en een lening van 67,5/m, waarvoor de Staat een garantie heeft afgegeven. Blijkbaar is de Rabo niet echt op de hoogte hoe e.e.a. werkt.

 

Bij afwikkeling worden alle zekerheden te gelde gemaakt, met de opbrengst wordt eerste het r.c. krediet ingelost, blijft er nog iets over, dan wordt daarmee de lening verminderd. Voor het restant van die lening kan bij de staat geclaimd worden onder die staatsgarantie. Daarvoor dient door de een dossier opgesteld te worden met gegevens kredietverstrekking, kredietgebruik en kredietinlossing

 

Voor het bedrag dat de staat betaalt krijgt de staat een vordering op jou. Het is gebruikelijk dat om de zoveel jaar jouw financiele positie wordt doorgelicht om te zien of er bij nog wat te halen valt (regresrecht).

 

Indien eerder genoemde opbrengst uit verkoop zekerheden niet voldoende is om de stand van de rek. Courant in te lossen, klopt ook de Rabo daarvoor nog bij je aan.

 

Heb dezelfde vraag als Joost, is de bank ook betrokken bij de afspraak crediteuren en wat was de reactie?

Link naar reactie
 • 0

Beste Marco,

 

Bedankt voor je reactie.

 

De bank is nooit betrokken geweest bij de afspraak met de crediteuren, dit heb ik zelf afgehandeld. Nadat de bank me niet meer geld verstrekte spraken de leveranciers het vertrouwen in mij uit en hebben ze de schoenen voor de winter 2011 geleverd. Uiteindelijk verkocht ik te weinig schoenen (iets te veel ingekocht) om de geleverde schoenen te betalen. Op een gegeven moment kreeg ik te maken met incassobureaus en op dat moment heb ik het ondernermsplatform ingeschakeld omdat de bank had aangegeven dat zei mij misschien konden helpen. De bank kon mij immers niet helpen dus heb ik ok nooit contact opgenomen met de bank.

 

Nadat er een intakegesprek had plaatsgevonden met het ondernemersplatform had ik besloten om te gaan stoppen met de winkel. Er kwam een insolventiespecialist van het ondernemersplatform om te kijken hoe we alles zo netjes mogelijk konden afhandelen.

 

De bank is hierin nooit een gesprekspartner geweest!

 

Vreindelijke groet,

Elmer

Link naar reactie
 • 0

Dan zou ik die " insolventiespecialist" van het ondernemersklankbord aanspreken! Want die heeft e.e.a. dan toch laten liggen, door een belangrijke partij niet bij de problemen te betrekken! Zo zijn dit soort problemen niet netjes op te lossen!

 

Wellicht is de bank alsnog over te halen om een regeling te treffen. Welke dat moet zijn is lastig van hieruit te beoordelen. Ga in gesprek met de bank met een open vizier, het zijn ook maar mensen!

Link naar reactie
 • 0

Beste Marco,

Inmiddels is er al een gesprek geweest met de Rabobank. Zei doen het echter voorkomen dat ik een totaal schuld heb aan hun heb van €114.500,- Ze hebben mij gevraagd om een voorstel te doen om die €114.000 terug te betalen. Moet ik nu een voorstel doen over het totale bedrag of alleen over het bedrag van de Rek. courant?

 

Stel voor;

Ik doe een voorstel om 34% van het openstaande bedrag van de rek. courant(-€47.000) te betalen tegen finale kwijting. Als de bankt hiermee akkoord gaat dan vervalt daarmee hun vordering op mij toch?

Als ik je verhaal goed begrijp dan kan de bank de balans opmaken en het de bankgarantie van €67.500 claimen bij de staat?

Dan houd de staat nog een claim van €67.500 op mij toch? Rest me alleen nog de vraag, hoelang houd de staat die claim?

 

Je merkt het al ik heb heel veel vragen maar de bank wilt dat ik aanstaande woensdag met een voorstel kom.

Ik kan dan ook niets anders zeggen dat ik het enorm waardeer dat je me vragen zo snel beantwoord!

Vriendelijke groet,

Elmer

 

Link naar reactie
 • 0

Dat voorstel moet de bank ook doen! indien de bank later bij de Staat een claim weglegt, zal de bank ook duidelijk moeten aangeven dat alle zekerheden voor 100 % zijn aangewend voor het totaal door debiteur verschuldigde bedrag. Indien dat niet is gedaan, of niet goed duidelijk gemaakt/verwoord, kan bank fluiten naar die garantie.

 

Als je de bank een voorstel doet 34 % tegen finale kwijting, zal de bank, indien zij de indruk hebben dat dit percentage het maximale is dat je kunt opbrengen, daar aan meewerken. Zorg er wel voor dat die 34 % zal werken voor en het rc. krediet en voor de door de staat gegarandeerde lening( zal lastig zijn, omdat de bank mogelijk meer zal moeten afboeken)

 

Als je dan al finale kwijting verkrijgt zal de bank niet meer bij je terugkomen, de staat echter krijgt wel een vordering op jou. Ik denk dat het in de praktijk wel zal meevallen met de activiteiten om die vordering te verhalen op jou. Wat wezenlijk zal zijn, is de redactie van de vrijwaringsbrief, wellicht vrijwaren zij jou van alles, maar dat is een juridisch vraagstuk.

 

In mijn beleving is een borgtocht niet meer dan een belofte een x bedrag op verzoek te betalen.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur

Beste Marco,

 

Bedankt voor je reactie.

 

De bank is nooit betrokken geweest bij de afspraak met de crediteuren, dit heb ik zelf afgehandeld.

Je beseft je dan vast ook niet dat je door je crediteuren ongelijk te behandelen, paulianeus hebt gehandeld? heeft die adviseur dat niet met je besproken?

 

Wat de staatsgarantie betreft: het is een zekerheid voor de bank, maar de bank moet die zekerheid wel bij jou (proberen te) innen.

 

Dat betekent dat je hoe dan ook een schuld van 114k aan de bank hebt en dat je een voorstel aan de bank op basis van die 114k moet doen.

 

In dat proces is het de bank die de staat adviseert over het afboeken van de vordering.

 

Hou ook in de gaten dat een finale kwijting met een afbetalingsregeling voor de bank niet interessant is, want zolang je niet klaar bent met aflossen, blijft de hele vordering als dubieuze debiteur in de boeken staan. Juist een voorstel van een bedrag ineens zal daarom veel eerder geaccepteerd worden.

Link naar reactie
 • 0

Uit deze thread blijkt volgens mij dat de voorlichting omtrent dit soort leningen te kort schiet bij de banken.

 

Als ik het bovenstaande en de info op het internet lees moet je volgens mij het voordeel van een dergelijke lening zien in het feit dat je een lening krijgt die je anders niet had gekregen en dat je wellicht tegen wat gunstigere voorwaarden een bedrag geleend krijgt (lagere rente) en niet veel meer. Je moet er niet vanuit gaan dat de staat zomaar bijspringt als het eenmaal misgaat met je bedrijf en dat je zelf buiten schot blijft.

 

Ik vraag me trouwens af of TS nog moet kijken naar de eigen woning en bijbehorende hypothecaire lening.

Link naar reactie
 • 0

Staatsgegandeerde kredieten zijn voor menig bankwerker geen gesneden koek, mede vanwege de diversiteit aan verstrekkings- en handhavingsvoorwaarden, alsook de extra werkzaamheden die daaraan vastzitten. Voor starters en gevestigde ondernemers gelden verschillende verstrekkingsmogelijkheden- en voorwaarden.

 

Indien een bank wel wil financieren, vanwege goed plan, historie/toekomst, maar zekerheden tekort komen die niet binnen een aantal maanden zijn weg te werken, kan de bank besluiten een beroep te doen op een staatsgarantie om zo meer comfort te verkrijgen wat zekerheden betreft., tarief lening zal ca half procentje lager zijn, maar afsluitprovisie 3 % waarvan weer 2 % dient te worden afgedragen aan de Staat voor het "garantiepotje".

 

Voor een aanvraag Staatsgegarandeerd krediet zal wel een substantiele kredietvraag noodzakelijkk zijn, voor 50/m. zal zeker gezien de werkzaamheden geen beroep op Staatsgarantie gedaan worden.

 

 

Ik vraag me trouwens af of TS nog moet kijken naar de eigen woning en bijbehorende hypothecaire lening.

Als starter een woning heeft met voldoende ruimte tussen waarde en hypotheek zou daar een beroep op gedaan worden om de verplichting in te lossen. Ik denk dat die ruimte er niet is, anders zou bij verstrekken krediet destijds hypothecaire zekerheid gevraagd zijn.

Link naar reactie
 • 0

Als je stopt, met een bankkrediet waar een Staatsgarantie aanhangt, zal de bank eerst alle bancaire zekerheden uitwinnen en pas alsdan een claim bij de Nederlandse Staat wegleggen. Als er dan bij de Nederlandse Staat geclaimd moet worden, zal de bank na verloop van tijd (3 tot 5 jaar) nog eens langs komen om te zien of er nog iets te verhalen is, waarmee die garantie teruggebracht kan worden.

 

En ja, het is mogelijk om met de bank afspraken te maken om tegen betaling x bedrag finale kwijting te verkrijgen, maar dan moet je eerst vanuit privé alles gegeven hebben. X bedrag kan dan van familie e.d. afkomen.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 146 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.