• 0

Non-profit ondernemen.

Ik ben sinds een paar weken aan het brainstormen om mijn diensten non-profit aan te bieden, let wel non-profit en niet gratis daar ik er geen behoefte aan heb er geld op toe te leggen met bv reiskosten, aanschaf en afschrijving software etc.

 

In eerste instantie dacht ik er aan een stichting daarvoor op te richten maar volgens mij is het ook mogelijk mij als "onderneming zonder winstoogmerk" in te schrijven bij de KvK.

 

Zelf ken ik geen echte nadelen vinden maar ziet iemand nadelen ten opzichte van een stichting om mij als "onderneming" in te schrijven bij de KvK ?

 

N.B. Geen ondernemers vraag daar het non-profit betreft maar wel ten dienste van ondernemers.

 

 

RetailAnalist en Adviseur Detailhandel | Zet winkels ( weer) op de rails.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Bij een stichting moet je een bestuur aanstellen en mogen bestuursleden zichzelf geen loon uitkeren.

Wil je toch een kleine vergoeding aan jezelf betalen dan zul je een stichtingsbestuur aan moeten stellen dat jou aanneemt als directeur.

En dan heb je de situatie dat stichtingsbesturen zichzelf vaak belangrijker vinden dan het beoogde doel waar de stichting voor opgezet is.

 

 

Ik zou het niet moeilijker maken dan het is, gewoon een EMZ gebruiken en op sommige diensten weinig tot geen winst maken.

Link naar reactie
 • 0

Tot die conclusie kwam ik ook maar meer weten meer als één en voor de zekerheid toch maar even een topic van gemaakt.

 

In 2009 is er een voorstel ingediend bij de 2de kamer om een aparte ondernemingsvorm daarvoor te creëren, de maatschappelijke onderneming, maar tot op heden hoor je daar niets meer over.

RetailAnalist en Adviseur Detailhandel | Zet winkels ( weer) op de rails.

Link naar reactie
 • 0

Feitelijk zijn heel veel ondernemers "non-profit" aan het ondernemen. Ze hebben hun onderneming vooral om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer het ondernemersinkomen van de gerealiseerde "winst" wordt afgetrokken blijft vaak een negatief of misschien een klein positief resultaat over. Het beetje operationele winst wat er soms gemaakt wordt is dan meestal nodig om vervangsinvesteringen te doen, leningen af te lossen etc. (Je kunt het low-profit, no-profit, little-profit of non-profit noemen)

 

Omgekeerd wordt een ziekenhuis of woningbouwstichting gezien als non-profit terwijl daar specialisten, managers en directeuren tonnen aan salaris en pensioenvoorziening opstrijken. (Logisch dat er dan weinig profit overblijft ...)

 

Non-profit is dus meer een marketingterm. Het staat jou vrij om die te gebruiken. Een bv of eenmanszaak kan dus ook maatschappelijk verantwoord ondernemen ...

In het echt blijk ik heel aaibaar

Link naar reactie
 • 0
Ik zou het niet moeilijker maken dan het is, gewoon een EMZ gebruiken en op sommige diensten weinig tot geen winst maken.

 

En op andere wel, de kachel moet toch ergens van branden. ;)

 

Verder alles duidelijk vastleggen voordat Apeldoorn gaat denken dat je voor je adviezen contant betaald wordt. ;D

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zou het niet moeilijker maken dan het is, gewoon een EMZ gebruiken en op sommige diensten weinig tot geen winst maken.

 

En op andere wel, de kachel moet toch ergens van branden. ;)

 

 

De kachel brand hier zo-ie-zo wel alleen op een veel lager pitje dan toen ik de winkel nog had maar het gaat er niet om er inkomsten uit te creëren maar zuiver voor onkostenvergoeding anders moet de haard wel uit en dat kan wel eens erg koud worden in de winter.

 

RetailAnalist en Adviseur Detailhandel | Zet winkels ( weer) op de rails.

Link naar reactie
 • 0

is het eigenlijk de bedoeling om volledig non-profit te gaan werken? Als je het combineert met gewone opdrachten in een emz dan zou er aan het eind van het jaar toch wel eens vragen van de BD kunnen komen. En wat voor gevolgen heeft het voor de zelfstandigen aftrek en het uren criterium. Wellicht toch enig onderscheid in maken?

 

Zelf doe ik vrijwilligerswerk (belastinginvulhulp voor ouderenbonden) maar houd dat geheel gescheiden van mijn overige werk. En het scheelt de druk ligt dan eigenlijk in februari en maart. Stop er die maanden veel tijd in maar de rest van het jaar werk ik dan weer om de kachel brandend te houden. ;) Oja de onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk is in deze peanuts

Link naar reactie
 • 0

Bij een stichting moet je een bestuur aanstellen en mogen bestuursleden zichzelf geen loon uitkeren.

Wil je toch een kleine vergoeding aan jezelf betalen dan zul je een stichtingsbestuur aan moeten stellen dat jou aanneemt als directeur.

 

Dat blijft toch een hardnekkig misverstand, zelfs binnen dit forum. Een bestuurder mag zich best een salaris uit de stichting toekennen. Er zijn tallozestichtingen die een zogenaamde directeur-betuurder hebben, en dat individu kan toch echt niet van de lucht leven. De stichting is alleen inhoudingsplichtig over het genoten inkomen.

Wel is het zo dat een bestuurder niet een dienstverband kan hebben met de stichting, er ontbreekt immers een gezagsverhouding. Maar in dit concrete geval lijkt mij dat voor René geen probleem. Sterker nog, ik denk dat het imago van een stichting juist het concept van het not-for-profit werken onderstreept.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

[Een bestuurder mag zich best een salaris uit de stichting toekennen. Er zijn talloze stichtingen die een zogenaamde directeur-betuurder hebben, en dat individu kan toch echt niet van de lucht leven. De stichting is alleen inhoudingsplichtig over het genoten inkomen.

Wel is het zo dat een bestuurder niet een dienstverband kan hebben met de stichting, er ontbreekt immers een gezagsverhouding. Maar in dit concrete geval lijkt mij dat voor René geen probleem. Sterker nog, ik denk dat het imago van een stichting juist het concept van het not-for-profit werken onderstreept.

 

Een directeur bestuurder?

Nooit geweten dat die functie ook nog bestaat.

 

Kan op de site van de KvK inhoudelijk weinig vinden over dit onderwerp dus maar even wat gegoogled.

Van de site Nieuwe Stichting

Mag een stichting iemand in loondienst hebben? Dit is een veel gestelde vraag.

De wet legt een uitkeringsverbod op aan een stichting. Echter, dit verbod houdt alleen in dat het doen van uitkeringen waar geen of een ongelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat verboden is.

 

Oprichter en bestuur

Het is toegestaan om oprichters en/of bestuurders van stichting te betalen voor het werk dat zij verrichten voor de stichting. Zij mogen, daarnaast, ook een onkostenvergoeding ontvangen, zolang deze maar niet buiten gewoonlijk is. Zodra tegenover de betaling geen tegenprestatie staat kan deze worden aangemerkt als een uitkering en is daarmee de uitkering niet toegestaan, tenzij deze plaats vindt aan iemand die niet aan de stichting is verbonden en de uitkering een ideëel of sociaal karakter heeft.

 

Loondienst

Een bestuurder van een stichting kan niet in loondienst van de stichting kan werken. Dan zou de bestuurder immers werkgever en werknemer tegelijk zijn. Hiernaast is dat ook een voorwaarde voor de ANBI-status; een bestuurder mag niet meer dan een vergadervergoeding ontvangen. Dit betekent dat u voor de oprichting van de stichting eerst op zoek moet naar 3 personen die plaats willen nemen in het bestuur om de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester op zich te nemen.

 

Kortom,jezelf als bestuurslid een salaris toekennen (dienstverband) is niet mogelijk, jezelf een vergoeding toekennen voor diensten die direct te maken hebben met de functie van bestuurslid kan wel.

Zowel Dennis als de tekst van Nieuwe Stichting geven geen heledere onschrijving van de taken waarvoor een vergoeding ontvangen kan worden. Zoals het uitgelegd wordt mag je als bestuurder dus jezelf geld toewijzen uit de pot maar een bestuurder mag geen loondienstpositie hebben als directeur binnen de stichting.

Het doel van een bestuur is het besturen van de stichting, uitvoering hoort niet thuis op het bestuurlijke niveau.

René lijkt actief te willen zijn als uitvoerende en niet als bestuurslid. Een vergoeding voor bestuurlijke taken kan nog maar zodra je het over uitvoering hebt wordt het in mijn ogen een ander verhaal.

Link naar reactie
 • 1

Van de site Nieuwe Stichting

Mag een stichting iemand in loondienst hebben? Dit is een veel gestelde vraag.

De wet legt een uitkeringsverbod op aan een stichting. Echter, dit verbod houdt alleen in dat het doen van uitkeringen waar geen of een ongelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat verboden is.

 

Oprichter en bestuur

Het is toegestaan om oprichters en/of bestuurders van stichting te betalen voor het werk dat zij verrichten voor de stichting. Zij mogen, daarnaast, ook een onkostenvergoeding ontvangen, zolang deze maar niet buiten gewoonlijk is. Zodra tegenover de betaling geen tegenprestatie staat kan deze worden aangemerkt als een uitkering en is daarmee de uitkering niet toegestaan, tenzij deze plaats vindt aan iemand die niet aan de stichting is verbonden en de uitkering een ideëel of sociaal karakter heeft.

 

Loondienst

Een bestuurder van een stichting kan niet in loondienst van de stichting kan werken. Dan zou de bestuurder immers werkgever en werknemer tegelijk zijn. Hiernaast is dat ook een voorwaarde voor de ANBI-status; een bestuurder mag niet meer dan een vergadervergoeding ontvangen. Dit betekent dat u voor de oprichting van de stichting eerst op zoek moet naar 3 personen die plaats willen nemen in het bestuur om de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester op zich te nemen.

 

Kortom,jezelf als bestuurslid een salaris toekennen (dienstverband) is niet mogelijk,

 

Die ontgaat mij even: waarom zou de stichting een bestuurder geen salaris kunnen toekennen? Salaris is toch bijna per definitie een vergoeding voor werk dat zij verrichten voor de stichting?

De relatie directeur-betuurder/stichting is te vergelijken met die van directeur-grootaandeelhouder/vennootschap: er is geen arbeidsovereenkomst omdat er geen gezagsverhouding is, maar er wordt wel degelijk salaris genoten voor de verrichte werkzaamheden.

 

jezelf een vergoeding toekennen voor diensten die direct te maken hebben met de functie van bestuurslid kan wel.

 

Ik zou liever zeggen: kan ook ;)

 

Zowel Dennis als de tekst van Nieuwe Stichting geven geen heledere onschrijving van de taken waarvoor een vergoeding ontvangen kan worden.

 

Er kan een vergoeding gegeven worden voor het uitvoeren van bestuurstaken (alleswat van doen heeft met het juridisch in stand houden van de stichting). Er kan een salaris toegekend worden voor werkzaamheden die door een werknemer (bijvoorbeeld een directeur) uitgevoerd zouden worden.

 

Zoals het uitgelegd wordt mag je als bestuurder dus jezelf geld toewijzen uit de pot maar een bestuurder mag geen loondienstpositie hebben als directeur binnen de stichting.

 

De bestuurder kan geen arbeidsovereenkomst hebben met de stichting omdat er geen gezagsverhouding is. De bestuurder kan wel degelijk een salaris toegekend worden. Indien zijn positie onderhevig is aan een raad van commissarissen of een raad van toeicht, en deze beslist over het al dan niet voortzetten van de samenwerking, is de bestuurder zelfs verzekerd voor de sociale verzekeringen. Maar er is dus geen arbeidsovereenkomst.

 

Het doel van een bestuur is het besturen van de stichting, uitvoering hoort niet thuis op het bestuurlijke niveau.

 

Ik neem aan dat dit jouw persoonlijke mening is :)

 

René lijkt actief te willen zijn als uitvoerende en niet als bestuurslid. Een vergoeding voor bestuurlijke taken kan nog maar zodra je het over uitvoering hebt wordt het in mijn ogen een ander verhaal.

 

Ehm, ik citeer nog maar eens de nieuwe stichting:

Het is toegestaan om oprichters en/of bestuurders van stichting te betalen voor het werk dat zij verrichten voor de stichting.
Ik zie niet in waarom René niet voor zijn werkzaamheden betaald zou kunnen worden.

 

Maar belangrijker: als ik René goed begrijp wil hij niet betaald worden voor zijn werkzaamheden, hij wil er geen geld op toe leggen. Volgens mij kan dat perfect via de stichting. Als René onkosten maakt voor de werkzaamheden die hij voor de stichting uitvoert mag hij deze declareren en deze kunnen dan belastingvrij worden vergoed. Dit lijkt mij handiger dan deze activiteiten vanuit een EMZ uitvoeren.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Heel veel nuttige informatie gelezen en vooral de opmerking dat een stichting "betrouwbaarder" overkomt dan een EMZ in dit soort gevallen maakt mij erg aan het twijfelen toch niet gewoon voor de stichting opzet te gaan ipv een EMZ.

 

Diegene die de hulp het hardste nodig hebben hebben juist weer geen geld om hulp in te schakelen vandaar dat het geheel non-profit wordt aangeboden en bij een EMZ zou ik ook het gevoel krijgen dat er een addertje onder het gras zou zitten.

RetailAnalist en Adviseur Detailhandel | Zet winkels ( weer) op de rails.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 104 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.