Jump to content
Mikky Vrolijk

[Artikel] Transitievergoeding bij ontslag

Recommended Posts

Ja maar helaas is dat een beetje een probleem. Immers als de werknemer tijdes een dienstverband een stuk scholing volgt, moet dat eigenlijk wel in het belang van zijn werkgever zijn.

Zo niet dan zal deze er niet graag aan meewerken en deze bovendien het gevoel geven dat, gezien de scholing in een andere richting ligt dan de kennis die voor het bedrijf van nut zou zijn, hij het risico ziet aankomen dat de werknemer vertrekt zodra hij in zijn studierichting iets leuks ziet.

 

Bepaal je daarentegen dat de studie ook een bedrijfsbelang moet dienen, dan loop je dus het risico zoals ik dat eerder aangaf voor de deur en kozijnenfabrikant. De werkgever gaat failliet en in die branche zijn er in de omgeving geen alternatieven. Dan is dus de studie nutteloos geweest in de zin dat deze niet bijdraagt tot het vinden van een nieuwe plek.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Omdat we ervoor gekozen hebben onze samenleving zodanig in te richtten dat we zorgen voor de mensen die zorg nodig hebben. Indien iemand dus buiten zijn of haar schuld werkeloos raakt, zijn best doet om nieuw werk te vinden en daar ook de nodige scholing voor volgt om die kans op nieuw werk zo groot mogelijk te maken maar er dan toch niet in slaagt, die zorg dus verdient.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Ontsla een werknemer, geef een transitiebudget mee en de werknemer vindt via omscholing weer een baan.

 

Het moment waarop ze dit doen kon haast niet slechter:

643.000 werklozen en 98.000 vacatures.

 

Met Tsjakka uitlatingen kan de overheid ons alles laten veronderstellen >;(

Link to post
Share on other sites

 

 

bij Tinga deuren en kozijnen in Winsum worden 10 man ontslagen. Sommige van deze mensen hebben al vele jaren bij deze fabrikant gewerkt. De kans op gelijksoortig werk in de directe omgeving is niet zo erg groot.

 

Dus?

Iemand kiest ervoor om "al vele jaren" bij hetzelfde bedrijf hetzelfde werk te blijven doen. Dat werk houdt op, en dan zou de werkgever ineens verantwoordelijk zijn voor de laksheid van de werknemer? Sorry hoor, als iemand geen initiatief toont om aan het werk te blijven, dan hoeven ze van mij geen uitkering te krijgen. Laat staan riante omscholingsbonussen.

 

Link to post
Share on other sites

Met alle respect, dat is niet van belang. Punt is dat wij als democratisch bestel deze beslissing hebben genomen en dan rest alleen de vraag om die gekozen doelstellingen zo goed mogelijk uit te bereiken.

Een ieder mag als individu daar natuurlijk anders over denken maar op zich is dat niet van belang.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Dat is een merkwaardig standpunt. Dus als een bedrijf mensen mopet ontslaan is het de schuld van de werknemer want die had dan maar niet zo lang bij die werkgever moeten blijven? Of ik begrijp niet wat je bedoelt of je standpunt is zo afwijkend dat ik daar niets mee kan/wil


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Als ik een medewerker ontsla dan is dat omdat ik die medewerker niet meer kan betalen, of omdat ik die medewerker niet meer wil. In beide gevallen zie ik niet in waarom ik die medewerker een vergoeding zou moeten betalen. Had 'ie maar beter moeten werken zodat 'ie niet ontslagen wordt.

Dus als jij een medewerker ontslaat omdat jij die medewerker niet meer kan betalen dan had ie dus beter moeten werken zodat hij niet ontslagen wordt. Met andere woorden het is dus altijd de werknemer zijn schuld en nooit jouw fout omdat je berkeerde beslissingen hebt genomen?


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

 

 

Met alle respect, dat is niet van belang.

 

Met alle respect, dat bepaal ik zelf wel.

 

Er zijn honderd keer meer werknemers in ons land dan ondernemers. Dus in een "democratisch bestel" beslissen de werknemers dat de ondernemers genaaid worden. Gelukkig kan ik als ondernemer zelf beslissen dat ik een nieuw bedrijf niet in ons land hoef op te richten.

 

 

Link to post
Share on other sites

Nee, dat bepaal jij niet, dat is nu juist het punt. De gemeenschap bepaalt. Jij mag zoals ik al aangaf het daarmee oneens zijn, maar bepalen dat jij het anders doet dan de regels/wet voorschrijft dat kun je niet.

Natuurlijk kun je naar een ander land gaan maar dat verandert niets. Elk ander land heeft ook regels. Sommige zijn je misschien welgevaliger en andere minder maar punt is en blijft dat je nergens zelf volledig bepaalt wat je doet maar dat altijd binnen de regels van die betreffende gemeenschap moet doen, leuk of niet.


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Met alle respect, dat is niet van belang. Punt is dat wij als democratisch bestel deze beslissing hebben genomen en dan rest alleen de vraag om die gekozen doelstellingen zo goed mogelijk uit te bereiken.

Inderdaad was het democratisch (tenminste als je het polderen daar ook mee rekent) . Ik vind het evenwel democratischer wanneer elke ondernemer met zijn personeel eigen afspraken kan maken. Dan speelt de employment concurrentie ook nog eens eens rol. Ik ken werknemers die liever de 2,8% loonsverhoging hebben, om het nu uit te kunnen geven (goed hè, overheid) dan dat ze bij gedwongen ontslag een bonus krijgen. Ik dacht trouwens dat we van de bonus cultuur verlost waren. En fantaseer niet over een fonds, want in de uitleg van de eerste link staat het woordje kan.

Het geld kan worden gebruikt voor (om)scholing of outplacement.

 

Ik ervaar ook een gewenste verruiming van weer meer regeltjes die in het leven worden geroepen. We hebben de WW waar een "verzekeringspremie" voor betaald wordt. Zou er nu een extra premie bijkomen voor een additioneel fonds? De werkgever moet per slot een potje bij elkaar sparen. Waarom hebben ze dat dan niet onder de WW premie betrokken. Scheelt zeker ook wat minder UWV ambtenaren, of kunnen die nu weer aangenomen worden.

 

O, dat is het. Het voorgenomen ontslag van UWV personeel. Die worden dus straks omgeschoold naar Bonus-Fonds-Ambtenaar.

Link to post
Share on other sites

Ik begrijp niet begrijp hoe het mogelijk is dat indien een land failliet gaat, werkgevers daar weinig last van hebben?

 

Op zich heb je natuurlijk gelijk dat indien uitkeringen te hoog of te gemakkelijk worden gegeven en het ondernemers nodeloos moeilijk wordt gemaakt dit de economie niet bepaalt ten goede komt. Probleem is natuurlijk wel dat welk besluitvormingsmodel je ook kiest , het risico op verkeerde beslissingen altijd bestaat.

Ongeacht of de besluitvorming wordt gedaan door de “gemeenschap” of door ondernemers, door theocraten of welke andere structuur dan ook. In dat opzicht heeft het dan ook weinig zin om tegen het Nederlandse model aan te schoppen daar alternatieve modellen grotendeels dezelfde tekortkomingen kennen.

Het lijkt me veel zinvoller om te kijken hoe je de huidige structuur zodanig kunt verbeteren dat het risico op verkeerde beslissingen zo klein mogelijk wordt.

 


JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link to post
Share on other sites

Als voorbeeld hoe het niet moet.

Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af.

 

Minimaal 1,5 miljoen belastinggeld door de drain. Volgens Bovag 4x hoger.

Dit ook nog eens met uitzichtloze onbekwame ondernemerschapskennis.

 

Scholing en omscholing heeft daarom mijn voorkeur om betaald te worden door de leerling zelf. Bij succes en uitzicht op een loopbaan zou dan restitutie hooguit op zijn plaats kunnen zijn.

 

Link to post
Share on other sites

Als voorbeeld hoe het niet moet.

Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af.

 

Minimaal 1,5 miljoen belastinggeld door de drain. Volgens Bovag 4x hoger.

 

Geen belastinggeld, wel gemeenschapsgeld. Gelukkig is het natuurlijk niet door de drain, opleidingsinstituten hebben er van geprofiteerd en dat heeft er voor gezorgd dat er voor die periode minder mensen bij het UWV hun handen hebben opgehouden. Every cloud has a silver lining ;D

 

Dit ook nog eens met uitzichtloze onbekwame ondernemerschapskennis.

 

Tja, dat krijg je als semi-ambtenaren zich bemoeien met marktwerking :'(

 

Scholing en omscholing heeft daarom mijn voorkeur om betaald te worden door de leerling zelf. Bij succes en uitzicht op een loopbaan zou dan restitutie hooguit op zijn plaats kunnen zijn.

 

En waar zou die leerling dat van moeten betalen? We moeten er voor waken dat scholing en omscholing enkel voor de happy few is weggelegd. Betaling uit de transitievergoeding zou volgens jou dus ook geen optie zijn, komt immers niet uit de eigen beurs.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites

En waar zou die leerling dat van moeten betalen? We moeten er voor waken dat scholing en omscholing enkel voor de happy few is weggelegd. Betaling uit de transitievergoeding zou volgens jou dus ook geen optie zijn, komt immers niet uit de eigen beurs.

 

Klopt.

Het verkrijgen van een vergoeding is juist de vervalsing van de concurrentie bij opleidingen.

Een beginneling uit het basis of voortgezet onderwijs moet ook zijn financiële middelen bij elkaar krijgen om dezelfde opleiding te volgen. Ik verwacht juist een gedegen financiële planning van de reeds ervaren werknemer tijdens zijn loopbaan, ook voor de levensrisico's. Met een afgesproken salaris kan hij/zij deze planning afwegen. De WW verplichte verzekering is een uiterste bescherming, omdat werknemer wellicht die planning zou kunnen nalaten.

Link to post
Share on other sites

Een beginneling uit het basis of voortgezet onderwijs moet ook zijn financiële middelen bij elkaar krijgen om dezelfde opleiding te volgen.

 

Dat hebben we in dit land toch bijzonder goed geregeld - nog wel.

Tot en met het middelbaar onderwijs wordt alles door de samenleving gefinancierd. Pas daarna wordt een kleine bijdrage gevraagd. En in de ons omringende landen is die kleine bijdrage veel lager dan bij ons.

 

Ik verwacht juist een gedegen financiële planning van de reeds ervaren werknemer tijdens zijn loopbaan, ook voor de levensrisico's. Met een afgesproken salaris kan hij/zij deze planning afwegen.

 

Helaas zijn er heel veel werknemers die met hun inkomen maar net het einde van de maand halen. Deze mensen gaan heel gedegen met hun centen om en houden niet hun hand op, maar krijgen het niet voor elkaar om met dat inkomen ook nog geld apart te zetten. Monden voeden gaat voor het opleidingsplan. Ik ben het op zich helemaal met jou eens, maar slechts een deel van de beroepsbevolking krijgt dat spits. Vandaar ook mijn idee om scholing onderdeel te laten zijn van de arbeidsrelatie.

 

De WW verplichte verzekering is een uiterste bescherming, omdat werknemer wellicht die planning zou kunnen nalaten.

 

De planning nalaten zou ik zelfs verwijtbaar vinden in jouw idee. De planning om financiële redenen niet kunnen realiseren vind ik een heel ander verhaal. Maar wederom: de mensen die beter af zijn kunnen dit prima bolwerken, de onderkant van de samenleving niet en heeft dus een grotere kans om in de WW te komen. Wat is daar eerlijk aan?


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites

@ Dennis:

Over de WW zijn we het in feite eens, dat dit een min of meer gedwongen verzekering moet zijn.

 

Opleiding niet. Steeds meer worden risico's en voorziening gehaald waar ze niet uitgehaald dienen te worden. Ook als voorbeeld het onderwijs. De scholen, en dus onderwijzers en leraren, zijn oorspronkelijk in het leven geroepen om de jeugd een extra basis te leren om in de economische gemeenschap mee te kunnen draaien. Echter verlangen nu steeds meer ouders dat daar ook de normale opvoeding thuishoort. Dus kinderen op de wereld schoppen en anderen opzadelen met de opvoeding. Dit geeft dus het voorbeeld dat de originele ingestelde functies (onderwijs instelling) niet verbredend verwacht mag worden door ook fundamentelere zorg te laten verschaffen.

 

Hetzelfde dus ook bij andere principiële zaken. Een werkgever is er (oorspronkelijk) al om werk te kunnen/willen geven. Waarom moet daar dan ook ook een basis zorg van verlangd worden.

 

Ik ben dus tegen de verplichting. Wat de werkgever uit zichzelf wil verschaffen is zijn zaak.

Buiten dat is er veel ophef over het verlenen van bonussen in de hogere functies, terwijl de transitie regeling volgens mij ook een verkapte bonus regeling is. Het wordt eerder verspild dan benut.

Mijn laatste inbreng (mislukte rijinstructeurs) laat zien dat de bestemming voor(om)scholing totaal geen vooruitzichten, begeleiding en maar amper controle zal kunnen krijgen, zonder ook daar weer extra kosten (UWV uitbreiding) tegenaan te gooien, met een zeer groot risico dat het door de drain gaat. Dus gewoon niet aan beginnen en alles per salaris (incl. WW) regelen.

 

Link to post
Share on other sites

In lang niet alle functies is bijscholing nodig of mogelijk (anders dan simpelweg ervaring opdoen). Ga je tegen die werknemers zeggen dat ze er voor de zekerheid maar (op eigen kosten) een extra vak bij moeten leren, terwijl ze dat mogelijk nooit nodig zullen hebben of wat tegen de tijd dat ze het wel nodig hebben totaal verouderd is?

 

Of moet een werknemer zelf maar sparen (met alle mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld toeslagen) en zodra hij ontslagen wordt een cursus laten boeken van dat geld - wat hij dan ook erg goed zou kunnen gebruiken voor zijn hypotheek, een boterham en nieuwe schoenen voor zijn kinderen? Of kun je dan beter een systeem ontwikkelen waarbij we met zijn allen (we weten immers niet welk lot wie wanneer treft) een potje vormen waarmee die relatief beperkte groep die het nodig heeft zich kan bij- of omscholen?

 

O ja, zoiets hebben we al. Als we dat dan nu eens zo stroomlijnen dat het ook op een efficiente manier doet waar het voor bedoeld is, kunnen we alle andere plannen die toch (ook) niet gaan werken weer netjes onderin de la stoppen.

 

Bij mijn weten zijn overigens in de meeste branches waar dit soort zaken spelen de vakbonden ook behoorlijk actief. Laat de opleiding dan gewoon onderdeel uitmaken van de CAO. Dan kun je veel beter sturen op de noodzaak en alle verschillen tussen de branches in acht nemen.

 

Dus nee, geen verantwoordelijkheid van de individuele werknemer.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites

Dus nee,

??? Ik zie de bonden al demonstreren met een spandoek op het malieveld:

 

" Geen verantwoordelijkheid van de individuele werknemer"

 

Welke denkbeelden zullen journalisten van kranten hieruit concluderen en publiceren, denk je?

En welke werkgever neemt werkzoekenden die deze gedachten hebben (en met zelfs een bijscholing) nog in dienst?

 

Verder gaat dit topic om transitie (overgangs)regelingen en niet om opleiding vooraf of wellicht tijdens het werk van de baas.

 

 

Link to post
Share on other sites

Volgens mij is er iets veel fundamentelers mis met het sociaal akkoord en de transitieregeling.

 

Elk werk of klus dient er toe om iets te realiseren. Als het gerealiseerd is, is het klaar. Elke vorm van arbeid dient er dan ook op gericht te zijn om iets af te maken. Dit houdt dan ook in dat het dan daarna ook klaar is en dus ophoudt voor de werker. Dus een nuttige baan houdt op als het werk klaar is. Werk zou geen doel op zich moeten zijn.

 

Iets anders is het dat mensen inkomen nodig hebben, om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Hiervoor is betaald werk hebben een mogelijkheid, maar dit zou niet de enige weg moeten zijn.

Het werk wat ooit gedaan is zou niet alleen op het moment van verrichten iets moeten opleveren, maar ook in de tijd erna. Het resultaat van het werk is tenslotte ook niet plots verdwenen als de werker ermee ophoudt.

Een voorbeeld:

Als je met zijn allen een gebouw maakt is het gebouw tenmiste dertig jaar winstgevend. Het zou dus nuttig zijn als de mensen die dit bouwen niet in een keer hun geld zouden krijgen, maar ook gedurende die dertig jaar daarna. Op deze manier is inkomen verzekerd en hoeft er niet perse van werk naar werk gehopt te worden.

Er ontstaat dan ook ruimte om werk te doen wat geen betaling kan velen.

 

Link to post
Share on other sites

Elk werk of klus dient er toe om iets te realiseren. Als het gerealiseerd is, is het klaar. Elke vorm van arbeid dient er dan ook op gericht te zijn om iets af te maken. Dit houdt dan ook in dat het dan daarna ook klaar is en dus ophoudt voor de werker.

Dat zal zeker voor een deel van de beroepsbevolking gelden, maar het lijkt mij lastiger toe te passen op bijvoorbeeld zorg, onderwijs, veiligheid en detailhandel (om er maar een paar te noemen).

 

 

Het werk wat ooit gedaan is zou niet alleen op het moment van verrichten iets moeten opleveren, maar ook in de tijd erna. Het resultaat van het werk is tenslotte ook niet plots verdwenen als de werker ermee ophoudt.

Gebeurt dat niet al? Als het resultaat van het werk winst oplevert, dan wordt daar belasting van betaald en daarvan worden allerlei voorzieningen betaald waar degenen die aan dat werk hebben bijgedragen voordeel van hebben. Dat lijkt me ook makkelijker collectief te regelen dan op individueel niveau.

 

 

Als je met zijn allen een gebouw maakt is het gebouw tenmiste dertig jaar winstgevend. Het zou dus nuttig zijn als de mensen die dit bouwen niet in een keer hun geld zouden krijgen, maar ook gedurende die dertig jaar daarna.

Dan moet ik dus nog 30 jaar betalen aan de aannemer die mijn huis heeft gebouwd? En na een onderhoudsbeurt aan mijn auto moet ik de garage nog een aantal maanden doorbetalen? Of begrijp ik je verkeerd?

Link to post
Share on other sites

Een voorbeeld:

Als je met zijn allen een gebouw maakt is het gebouw tenmiste dertig jaar winstgevend. Het zou dus nuttig zijn als de mensen die dit bouwen niet in een keer hun geld zouden krijgen, maar ook gedurende die dertig jaar daarna. Op deze manier is inkomen verzekerd en hoeft er niet perse van werk naar werk gehopt te worden.

Er ontstaat dan ook ruimte om werk te doen wat geen betaling kan velen.

 

In jouw voorbeeld. Een bouwvakker is ongeveer een jaar bezig met de bouw. Nu levert dat hem bruto € 45.000,00 op. Bijgrijp ik goed dat jouw idee is dat hij in jouw voorbeeld dit bedrag over dertig jaar uitgespreid krijg, dus € 1.500,00 per jaar? Nog even los van zaken als inflatie en dergelijke, maar dat is leuk als je 20 jaar ervaring hebt en dus € 30.000,00 per jaar krijgt, maar de eerste jaren zul je van de lucht moeten leven (nou ja, van meervouden van € 1.500,00).

 

Ik zeg niet dat ik het idee niet sympathiek vind, maar voor een deel doen we dat natuurlijk al. Van de loonkosten wordt een bedrag opzij gelegd voor de sociale fondsen (ww) zodat er een vangnet is. Datzelfde doen we met anders sociale fondsen als de volksverzekeringen (bij de AOW niet helemaal, maar daar zit nu eenmaal een gigantische weeffout...).


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 83 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept