• 0

Afschrijvingen 2e jaar

Mijn bedrijf is het 2e jaar in gegaan en ik ben bezig het jaaroverzicht alvast goed in te richten voor de IB aangifte voor volgend jaar.

Ik heb een vraag over afschrijvingen en stel deze vraag even met fictieve bedragen als voorbeeld.

 

In 2012 heb ik aan 2000,- ingebracht (aanschafwaarde) waarvan 300,- als afschrijving.

Eindsaldo (boekwaarde per 31-12-12 of 1-1-13) 1700,-.

 

Welk bedrag moet ik volgend jaar inbrengen?

Is dit weer de aanschafwaarde (2000,-) of is dit de (nieuwe) boekwaarde (1700,-)?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Je kunt maar één keer iets inbrengen (althans, hetzelfde activum kun je maar een keer inbrengen).

Op je openingsbalans van 2013 zou ik zowel de aanschafwaarde (2000,-) als de afschrijving t/m vorig jaar (300,-) noteren.

 

In de aangifte inkomstenbelasting wordt je namelijk ook gevraagd om zowel aanschafwaarde als boekwaarde te vermelden, en zo haal je beide makkeiljk uit je boekhouding.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

De aanschafwaarde en de afschrijving heb ik al ingebracht bij de IB aangifte over 2012.

Het lijkt me sterk dat ik dit in 2013 nog een keer moet doen met exact dezelfde bedragen?

 

De komende jaren moet ik verder met de afschrijvingen boeken, en vraag me nu af wat ik invul bij de inbreng en afschrijving van inventarissen deze komende jaren.

Link naar reactie
 • 0

Zie het antwoord van Marcel. Op je openingsbalans staat 2000 aanschafwaarde en 300 afschrijving, boekwaarde per 1.1.2013 is dus 1700.

 

In 2013 schrijf je ook af. Als dit wederom 300 is dan is de aanschafwaarde nog steeds 2000, de afschrijving wordt dan 600 en de boekwaarde die daaruit volgt per ultimo 2013 wordt dan 1400.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Zie het antwoord van Marcel. Op je openingsbalans staat 2000 aanschafwaarde en 300 afschrijving, boekwaarde per 1.1.2013 is dus 1700.

Zo staat het inderdaad in het overzicht van 2012.

Moet ik deze zelfde cijfers weer invullen in het overzicht van 2013?

Is de waarde van de inventaris dan niet (met 300) gedaald?

Waar moet ik de boekwaarde dan neerzetten?

 

In 2013 schrijf je ook af. Als dit wederom 300 is dan is de aanschafwaarde nog steeds 2000, de afschrijving wordt dan 600 en de boekwaarde die daaruit volgt per ultimo 2013 wordt dan 1400.

Wat bedoel je met "als dit wederom 300 is"? Want dat is nou juist mijn vraag, hoe weet ik de afschrijvingsbedragen voor de komende jaren, is en blijft dat 300?

En ook hier, waar zet ik de boekwaarde neer?

 

Link naar reactie
 • 0

waarom heb je daar in 2012 een bedrag van 300 gezet?

 

9 maanden

 

Dus over 2013 schrijf je 12 maanden = 400 af

boekwaarde wordt dan 1300 (aanschafwaarde blijft ongewijzigd)

 

Als je iets activeert boek je de aanschaf op bijvoorbeeld grootboekrekening computer voor 2000 euro. journaalpost wordt dan:

computer 2000 euro

@bank 2000 euro

 

Je maakt tevens nog 2 grootboekrekeningen aan:

a) afschrijving computer

b) afschrijvingskosten computer

 

Aan het eind van het jaar schrijf je af. journaalpost wordt dan:

afschrijvingskosten computer 300 euro

@afschrijving computer 300 euro

 

Daaruit blijkt dus dat de boekwaarde 1700 euro geworden is (2000 debet -/- 300 credit)

 

Jaar daaropvolgend wordt journaalpost:

afschrijvingskosten computer 400 euro

@afschrijving computer 400 euro

 

enz enz

 

Nadat je 5 jaar hebt afgeschreven, boek je in het 6e jaar

afschrijving computer 2000 euro

@computer 2000 euro

 

En daarmee zijn de grootboekrekeningen computer en afschrijving computer weer "leeg".

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0

Bedankt!

 

Samenvattend of ik het goed begrepen heb:

 

Ieder jaar zet ik in de openingsbalans/beginsaldi de inventaris 2000 debetkolom en 300 creditkolom? Dit 5 jaar lang?

En dan in de mutaties het afschrijvingsbedrag van dat betreffende jaar zeg maar 400 credit?

Of wordt het in het 3e jaar 2000 debet en 700 credit in de openingsbalans?

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt!

 

Samenvattend of ik het goed begrepen heb:

 

Ieder jaar zet ik in de openingsbalans/beginsaldi de inventaris 2000 debetkolom en 300 creditkolom? Dit 5 jaar lang?

En dan in de mutaties het afschrijvingsbedrag van dat betreffende jaar zeg maar 400 credit?

Of wordt het in het 3e jaar 2000 debet en 700 credit in de openingsbalans?

 

 

Nee, dat heb je verkeerd begrepen.

Lees het nog eens rustig door.

Je activeert alleen maar bij aankoop, dus 1 keer in het 1e jaar, daarna niet meer!!!

Aan het eind van ieder jaar doe je naar rato de afschrijving.

Dus het 1e jaar 9 maanden, daarna 4 jaar 12 maanden, en dan nog 1 jaar 3 maanden.

Uitgaande van een aankoopprijs ex btw van 2000 euro wordt dit:

1e jaar 300 euro, 2e t/m 5e jaar 400 euro per jaar, laatste jaar 100 euro.

Het jaar daaropvolgend kun je de inventaris en afschrijvingen afboeken.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • -1

Wederom bedankt voor je reactie.

 

Maar ik heb jip & Janneke taal nodig. :) "Je activeert" bijv zegt mij niets.

 

Ik zal even uitleggen hoe mijn jaaroverzicht eruit ziet:

 

Eerst de kolom beginsaldi 2013 (openingsbalans?) waar ik de bedragen moet neerzetten zoals deze feitelijk zijn, zoals inventarissen (en dit is tevens het bedrag waar ik over afschrijf), voorraad (de inkoopwaarde van de voorraad die ik heb), kassaldo, banksaldo, bedrijfskapitaal, kosten en vorderingen (de bedragen die ik in 2013 voor 2012 betaald/ontvangen heb) en de omzetbelasting voor het 4e kwartaal in 2012 die ik in 2013 betaald heb.

 

Dan volgt de kolom mutaties, dus alles wat er in komt en uit gaat.

 

En dan de kolom saldibalans 2013 die uit formules bestaat endie automatisch gevuld wordt.

 

Mijn vraag is nu welk bedrag ik in de beginsaldi bij de inventarissen moet zetten.

Is dat ieder jaar die 2000,- aan de debetkant? En ieder jaar alle afschrijvingen bij elkaar opgeteld aan de creditkant?

Of moet daar ieder jaar het nieuwe bedrag aan de debetkant komen, dus nu per 1-1-2013 nu 1700,-, en volgend jaar 1300,- enz.?

Want dat is me door de verschillende reacties nog niet duidelijk.

Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en waar ik naartoe wil. ;)

Link naar reactie
 • 0

Mijn vraag is nu welk bedrag ik in de beginsaldi bij de inventarissen moet zetten.

Is dat ieder jaar die 2000,- aan de debetkant? En ieder jaar alle afschrijvingen bij elkaar opgeteld aan de creditkant?

 

Zo dus. Het uitgangspunt is dat je uit je balans kunt lezen wat de aanschafwaarde van je inventaris (of wat voor bedrijfsmiddel dan ook) is. Dus jij hebt € 2.000,00 aan inventaris gekocht, dat staat ook op je balans, ieder jaar weer tot de goederen uit je bedrijf verdwijnen.

 

Dus je geeft aan dat je, als voorbeeld, een bureau van € 2.000,00 hebt gekocht. Dat voer je zo op (even buiten de BTW om):

 

[*]aan bank € 2.000,00

[*]inventaris € 2.000,00

 

Nu mag je ieder jaar een stukje afschrijven. Dat zijn je kosten. In 2012 heb je € 300,00 afgschreven. Dat boek je dus als volgt:

 

[*]aan afschrijving inventaris € 300,00

[*]afschrijvingskosten € 300,00

 

Die € 300,00 gaan dus van je winst af, hierdoor betaal je minder belasting. Maar je kunt nu ook zien wat de boekwaarde van je bureau is. Dat is het verschil tussen de waarde van de inventaris (de kosten die je gemaakt hebt om het bureau te kopen, namelijk € 2.000,00) en de afschrijving hierop (€ 300,00). De waarde is dus (€ 2.000,00 - € 300,00 =) € 1.700,00

 

Nu zitten we in 2013. Het bureau blijft gekocht voor € 2.000,00 en dat blijft dus onveranderd. Je gaat wel afschrijven op het bureau. Vermoedelijk zal dat € 400,00 zijn (want 20% van € 2.000,00). Dat betekent dat je de volgende boeking krijgt in 2013:

 

[*]aan afschrijving inventaris € 400,00 (die komt nu dus totaal op € 700,00!)

[*]afschrijvingskosten € 400,00

 

Wat is nu de boekwaarde van het bureau? Dat is de aanschafwaarde (€ 2.000,00) minus de afschrijving op de inventaris (€ 700,00). De boekwaarde is dus eind 2013 € 1.300,00.

 

Het mooie van dit systeem is dus dat je altijd kunt zien hoeveel geld je toentertijd hebt uitgegeven voor het bureau (€ 2.000,00) en dat de waarde van het bureau verminderd door de afschrijving. Je weet dus ook altijd hoeveel er al afgeschreven is.

 

Kom je hier verder mee?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Thanks, super uitleg!

 

Nog even voor de zekerheid:

in 2014 (3e jaar) komt daar dus weer 2000 te staan en de afschrijving op 700. Klopt dat? De aanschafwaarde blijft gelijk en de afschrijving loopt ieder jaar op?

 

Dan het volgende wat er nog bij komt (alles in stapjes ;D ).

Dit jaar heb ik weer een investering gedaan en ook hier wil ik op afschrijven. Het gaat om een bedrag van 1400,-.

Moet die 1400 dan onder de mutaties in de debetkolom en de 210 afschrijving in de creditkolom? Waardoor de debetkolom op 1400 komt en de creditkolom op 610 (400 + 210)?

En moet ik nog iets met die 1400, aangezien deze post ook in mijn journaal geboekt staat, moet hij ergens tegengeboekt worden of?

Link naar reactie
 • 0

In 2014 (3e jaar) komt daar dus weer 2000 te staan...

 

Correct

 

...en de afschrijving op 700. Klopt dat?

 

Ja, in zoverre dat op 01-01-2014 de afschrijving op € 700,00 staat. Op 31-12-2014 zal, als het bureau nog steeds in gebruik is, de afschrijving op € 1.100,00 staan. Dit zijn namelijk de afschrijvingskosten die je in 2014 gemaakt hebt.

 

De aanschafwaarde blijft gelijk en de afschrijving loopt ieder jaar op?

 

Correct!

 

Dit jaar heb ik weer een investering gedaan en ook hier wil ik op afschrijven. Het gaat om een bedrag van 1400,-.

Moet die 1400 dan onder de mutaties in de debetkolom en de 210 afschrijving in de creditkolom? Waardoor de debetkolom op 1400 komt en de creditkolom op 610 (400 + 210)?

 

Op de grootboekrekening inventaris staat nu:

 

- 01-04-2012: bureau € 2.000,00.

 

Op dit bureau wordt nu steeds afgeschreven. Op 01-01-2013 koop je een bureaustoel. Op de grootboekrekening inventaris komt nu te staan:

 

- 01-01-2012: bureaustoel € 1.400,00

 

De totale waarde van deze grootboekrekening is nu dus € 3.400,00.

 

De afschrijving wordt nu iets ingewikkelder, omdat je op twee dingen gaat afschrijven, namelijk een bureau en een bureaustoel.

De afschrijving van het bureau is makkelijk, namelijk € 400,00 per jaar. De afschrijving op de stoel bepaal je nu. Aanschafwaarde is € 1.400,00, afschrijving 20% per jaar = € 280,00 per jaar.

 

De boeking wordt dus:

 

[*]Aan afschrijving inventaris: € 680,00 (immers € 400,00 + € 280,00)

[*]Afschrijvingskosten € 680,00.

 

De waarde van de grootboekrekening inventaris is nu (€ 2.000,00 + € 1.400,00 =) € 3.400,00.

De waarde van de grootboekrekening afschrijving inventaris is (€ 1.300,00 (stand eind 2013) + € 680,00 =) € 1.980,00.

De boekwaarde van de inventaris is dus (€ 3.400,00 - € 1.980,00 =) € 1.420,00.

 

Klopt dit? Eind 2014:

Waarde bureau = aanschafwaarde - afschrijving = € 2.000,00 - € 1.700,00 = € 300,00

Waarde bureaustoel = aanschafwaarde - afschrijving = € 1.400,00 - € 280,00 = € 1.120,00

Samen is dit inderdaad € 1.420,00!

 

En moet ik nog iets met die 1400, aangezien deze post ook in mijn journaal geboekt staat, moet hij ergens tegengeboekt worden of?

 

Ehm, tegen bank of kas? De stoel moet immers wel betaald worden...

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Super bedankt weer!

 

Echter zit ik nu met een verschil. :(

 

De waarde van de grootboekrekening inventaris is nu (€ 2.000,00 + € 1.400,00 =) € 3.400,00.

De waarde van de grootboekrekening afschrijving inventaris is (€ 1.300,00 (stand eind 2013) + € 680,00 =) € 1.980,00.

De boekwaarde van de inventaris is dus (€ 3.400,00 - € 1.980,00 =) € 1.420,00.

 

Als ik nu in de eindsaldibalans de 2 bedragen bij elkaar optel (waarde inventaris + waarde afschrijving inventaris) dan heb ik een verschil van ruim 400,- ten opzichte van de berekende boekwaarde op de manier zoals hierboven. Hoe kan dat nou?

Link naar reactie
 • 1

als je het alsnog verkoop de winst als boekwinst opvoeren.

 

Of als je het verkoopt met verlies (dus verkoopt voor minder dan € 300,00 exclusief BTW) het verschil tussen de boekwaarde en het verkoopbedrag als boekverlies opvoeren.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 70 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.