• 0

Btw-schulden over oude jaren lopen op

Bijna iedere ondernemer betaalt omzetbelasting (OB). Als ondernemer ontdek je soms na afloop van het jaar dat je te veel of te weinig btw hebt aangegeven en afgedragen. Met een suppletieformulier kun je dat eenvoudig rechtzetten. Maar we zien dat btw-schulden over oude jaren regelmatig niet of laat worden betaald. Daarom gaat de Belastingdienst daar extra op controleren.

 

Of je nu maandelijks, één keer per kwartaal of slechts eens per jaar btw-aangifte moet doen: als ondernemer ontkom je in principe niet aan de verplichting om aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB). In veruit de meeste gevallen gaat dat goed: aangiften worden in het algemeen op tijd ingediend en betaald. We zien wel dat het melden en betalen van balansschulden omzetbelasting – oftewel: de nog niet aangegeven en betaalde OB over de afgelopen jaren – meer aandacht vraagt. Er zijn op dit moment tienduizenden ondernemers die over vorige jaren nog btw moeten aangeven en afdragen. Driekwart van deze ondernemers heeft overigens al een fiscaal dienstverlener die hen daarbij kan helpen.

 

Vaak komt nog niet aangegeven en betaalde OB duidelijk naar voren bij het opmaken van de jaarrekening. Dan blijkt bijvoorbeeld dat enkele facturen nog niet zijn meegenomen in eerdere aangiften. Het aangeven van deze OB via een suppletie wordt echter steeds vaker uitgesteld, zo blijkt uit het oplopende aantal openstaande balansschulden.

 

Voor dat uitstel zijn zeker redenen voor te noemen: in deze economisch lastige tijden is elke binnengekomen euro er immers één. Ook misverstanden tussen de ondernemer en zijn fiscaal dienstverlener over het indienen van de suppletie kunnen een reden zijn. Ongeacht de redenen: de Belastingdienst zal de komende tijd extra energie steken in het terugdringen van de OB-schulden over oude jaren. Daarom: heb je nog btw-schulden over voorgaande jaren aan te geven en af te dragen? En wil je een hoge boete voorkomen? Corrigeer dan vóór 1 juni 2013 je eerder ingestuurde aangiften met het formulier Suppletie omzetbelasting of vraag je fiscaal dienstverlener om je hierbij te helpen.

 

Lees meer in het actueel bericht Controles op btw-schulden.

 

Jeroen

Webcareteam Belastingdienst

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Mooie pro-actieve informatie! Voor de betreffende ondernemers, de fiscus neemt als uitgangspunt de BTW schuld die op je eigen balans staat. Dan betreft het niet de schuld over het net afgesloten boekjaar of de laatse maand of kwartaal, maar de schulden die ouder zijn. Doorgaans dus schulden van 2011 en ouder.

 

Dus staat er nog een BTW schuld open uit de genoemde tijdvakken, neem contact op met je boekhouder want wat jij opgenomen hebt (of je boekhouder) in de jaarrekening wordt als leidend beschouwd. Klopt dat niet, dan kun je zelf die fout (laten) herstellen voordat de fiscus het doet.

 

Klopt de schuld wel, zoek dan naar een manier om die te voldoen voor 1 juni as.

 

Nog wel een kritische noot. De fiscus geeft iedereen wel erg kort de tijd. Met name ondernemers die klant zijn bij een fiscaal adviseur of boekhouder kunnen deze melding aangrijpen om massaal contact te zoeken met hun adviseur of boekhouder. Die hebben wellicht niet allemaal de tijd om al deze vragen het hoofd te bieden in de komende drie weken.

 

Weet in dat verband dat de fiscus haar informatie haalt uit de laatst ingediende aangifte IB of VPB. In die aangiftes wordt namelijk gevraagd naar een splitsing van de eventuele BTW schuld op de balans in schulden m.b.t. het boekjaar van de aangifte en schulden m.b.t. oudere jaren. Als in die laatste categorie schulden openstaan, ben je aan de beurt.

 

Is je IB of VPB 2012 nog niet ingediend dan heeft de fiscus in beginsel nog geen informatie waaruit blijkt dat je nog BTW schuldig bent over 2011. Dat zou namelijk pas blijken als je de IB of VPB over 2012 ingediend hebt omdat je die BTW gerust begin 2012 voldaan zal hebben.

 

Tips:

 

1. De waarschuwing komt er in feite op neer dat als je IB of VPB 2012 nog niet ingediend is dat je dan wakker moet liggen van BTW schulden van 2010 en ouder. Is je IB of VPB 2012 al wel ingediend, dan lopen BTW schulden over 2011 (en ouder) wel mee in deze controle. Voor deze gevallen is 1 juni een strikte datum!

 

Wat niet wegneemt dat BTW gewoon betaald moet worden als dat terecht is! Bovendien is onduidelijk of de fiscus alsnog een boete oplegt als je de IB of VPB aangifte 2012 indient met daarop een balans schuld BTW van 2011 of eerder, zonder dat je die BTW schuld zelf aangegeven hebt met een suppletie.

 

2. Dus, voordat de aangifte IB of VPB 2012 de deur uitgaat, wees alert op BTW schulden die nog uit 2011 stammen of nog ouder zijn. Als die schulden correct zijn, regel dan eerst een suppletie BTW 2011 voordat je de IB of VPB aangifte 2012 indient. De datum van 1 juni is In dit geval niet dringend.

 

Disclaimer: de adviezen onder 1 en 2 zijn gegeven met mijn kennis van de controlemogelijkheden van de belastingdienst. Zij kunnen ook langs andere wegen (bijv. een boekenonderzoek) oude BTW schulden boven tafel krijgen. Niets doen of te laat actie ondernemen op basis van mijn tekst hiervoor wil dus beslist niet zeggen dat u een boete ontloopt! Vanzelfsprekend aanvaard ik geen aansprakelijkheid als toch een boete opgelegd wordt nadat u gehandeld heeft op basis van mijn informatie.

 

@belastingdienst: nu we toch met open vizier 'strijden': klopt mijn visie op de wijze van controle? En zou het niet aardig zijn om aan te geven over welke boetes we het hebben?

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Ik vind het nogal wat om dit een 'strijd' te noemen, maar ik ben erg voor een open vizier. De boetes kan iedereen uit de AWR halen, al moet ik zeggen dat het boete-gedeelte gek genoeg het deel is waar ik minst in loop te neuzen...

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 1

Beste Joost,

 

Allereerst: bedankt voor je uitgebreide reactie! Dit soort reacties helpt ons de vragen die er rond onze toezichtactiviteiten zijn, zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik zal kort ingaan op onze aanpak en daarbij antwoord geven op je vragen.

 

Iedere ondernemer is verplicht op uiterlijk 31 januari btw-aangifte te doen over het laatste tijdvak van het voorgaande jaar. Bij het opstellen van de jaarrekening kan blijken dat nog niet alle btw is aangegeven. Is dat het geval? Dan moet de ondernemer vóór 31 maart daarvoor een suppletie bij ons indienen.

 

Inmiddels is het mei 2013. Dat betekent dat de aangiften en eventuele suppleties over de belastingjaren tot en met 2012 inmiddels bij ons binnen zouden moeten zijn. Onze oproep om suppleties vóór 1 juni alsnog in te dienen en te betalen, is dan ook vooral bedoeld als belangrijke herinnering voor iedere ondernemer of fiscaal dienstverlener die dit nog niet heeft gedaan.

Om het nog even helder te maken: we kijken in onze controle naar álle voorgaande jaren. Tenzij er sprake is van uitstel, kijkt de Belastingdienst in zijn controle naar de belastingjaren 2012 en eerder. De jaartallen die je in je tips noemt, zijn met andere woorden niet helemaal correct.

 

Is de suppletie vóór 1 juni bij ons binnen, dan wordt deze aangemerkt als 'vrijwillige verbetering'. Bij vrijwillige verbetering is in de regelgeving aangegeven dat over een bedrag tót € 20.000 geen boete betaald hoeft te worden. Vanaf € 20.000 is er een verzuimboete van 5% met een maximum tot € 4.920.

 

Vanaf 1 juni start ons toezicht op het tijdig melden van afdrachtverschillen in de omzetbelasting. We vergelijken de gegevens van aangifte IH of VPB met de gegevens OB en de ontvangen suppleties. Blijkt daaruit dat er over de afgelopen jaren nog verschillen zijn? Dan nemen we de individuele signalen in de komende maanden in behandeling. Als de Belastingdienst bij de individuele toetsing vaststelt dat er inderdaad nog een bedrag verschuldigd is, dan bepalen feiten en omstandigheden of er een verzuimboete of vergrijpboete (bij grove schuld of opzet) moet worden opgelegd. Die boete wordt opgelegd, ongeacht de hoogte van het verschuldigde btw-bedrag. Het boetebedrag kan daarbij flink oplopen!

 

Eerlijk is eerlijk: zolang de individuele behandeling nog niet is gestart, accepteren we nog een 'vrijwillige verbetering'. Maar de ondernemer loopt daarmee ná 1 juni een flink risico: Zodra de Belastingdienst de ondernemer of dienstverlener benadert, is er geen sprake meer van een vrijwillige verbetering en is de kans op een verzuim- of vergrijpboete groot.

 

Jeroen

Webcareteam Belastingdienst

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie
 • 0

Om het nog even helder te maken: we kijken in onze controle naar álle voorgaande jaren. Tenzij er sprake is van uitstel, kijkt de Belastingdienst in zijn controle naar de belastingjaren 2012 en eerder. De jaartallen die je in je tips noemt, zijn met andere woorden niet helemaal correct.

 

Dat vermoeden had ik al en dat maakt de jaartallen zoals ik die omschreven heb correct. Immers, als de IB of VPB 2012 nog niet ingediend is dan heeft de Belastingdienst nog geen kennis van balansschulden OB per eind 2012.

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Ik vind het nogal wat om dit een 'strijd' te noemen,

 

Het staat ook tussen ' en '. Maar desalniettemin: wij worden overspoeld berichten van ondernemers die snel hun jaarrekening hebben doorgenomen en daar een BTW schuld (inderdaad, gewoon die van het laatste tijdvak 2012) op zien staan. Die vragen allemaal of ze zich zorgen moeten maken en of we voor 1 juni even snel actie willen ondernemen. Daar is in 99 van de 100 gevallen geen aanleiding voor, maar het verwerken van al die telefoontjes en mails is toch een beste worsteling voor ons.

 

In die zin had de berichtgeving van de BD best iets duidelijker gemogen zodat, waar het niet nodig was, ondernemers zich ook geen zorgen gaan maken.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Dan moet de ondernemer vóór 31 maart daarvoor een suppletie bij ons indienen.

 

Joost heeft het ook genoemd dat het in principe zou gaan over oudere jaren dan 2012.

 

Bij het net afgesloten boekjaar is er in de meeste gevallen buiten het 4e kwartaal altijd wel een verandering in het btw saldo door correcties in de boekhouding over het jaar. Zeker wanneer dat na 31 januari gevonden wordt. (IB aangiftetijd) .

 

Ik mis nu dat de optie niet even genoemd wordt om het saldo (minus 4e kwartaal) bij de eerstvolgende btw aangifte (nieuwe jaar) te kunnen vermelden en in te vullen. Indien dit restant lager is dan €1000 neem ik nog steeds aan dat een suppletie niet nodig is.

 

Link naar reactie
 • 0

Om het nog even helder te maken: we kijken in onze controle naar álle voorgaande jaren. Tenzij er sprake is van uitstel, kijkt de Belastingdienst in zijn controle naar de belastingjaren 2012 en eerder. De jaartallen die je in je tips noemt, zijn met andere woorden niet helemaal correct.

 

Dat vermoeden had ik al en dat maakt de jaartallen zoals ik die omschreven heb correct. Immers, als de IB of VPB 2012 nog niet ingediend is dan heeft de Belastingdienst nog geen kennis van balansschulden OB per eind 2012.

 

 

 

Het lijkt een beetje een spraakverwarring, maar ik begrijp er het volgende uit (correct me if I'm wrong):

 

De belastingdienst kijkt naar ALLE voorgaande jaren, hetgeen wil zeggen dat de BTW-schuld in de IB/VpB-aangifte 2012 wordt afgezet tegen de Q4-aangifte van 2012, maar doet ook dezelfde check met 2011, 2010, 2009, 2008 en nog verder?

 

Dat is zo het op mij overkomt. En Brood, volgens mij is de € 1.000 regel onverkort van toepassing.

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Roel, Joost,

 

Bedankt voor jullie verduidelijkende woorden. Wij kijken inderdaad naar alle voorgaande jaren zolang deze binnen de navorderingstermijn liggen. Schulden tot € 1.000,- kunnen worden verwerkt in de volgende aangifte. Zorg daarbij wel dat deze vóór 1 juni bij ons binnen is.

 

Joost, we vinden het vervelend dat veel ondernemers kennelijk onterecht contact met je opnemen. Uit contacten die we hebben met andere fiscaal dienstverleners blijkt vooralsnog niet dat de boodschap onduidelijkheid geeft. Zij worden nog niet overstelpt met onterechte suppletieverzoeken. Maar als onze communicatie beter kan, dan staan we uiteraard open voor suggesties.

 

Jeroen

Webcareteam Belastingdienst

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie
 • 0
Tenzij er sprake is van uitstel, kijkt de Belastingdienst in zijn controle naar de belastingjaren 2012 en eerder

Omgekeerd: als er wel uitstel is aangevraagd, kan de Belastingdienst alleen naar 2011 en eerder kijken. De verplichting vervalt niet, hij kan alleen nog niet toegepast worden op 2012.

 

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Het staat ook tussen ' en '. Maar desalniettemin: wij worden overspoeld berichten van ondernemers die snel hun jaarrekening hebben doorgenomen en daar een BTW schuld (inderdaad, gewoon die van het laatste tijdvak 2012) op zien staan. Die vragen allemaal of ze zich zorgen moeten maken en of we voor 1 juni even snel actie willen ondernemen. Daar is in 99 van de 100 gevallen geen aanleiding voor, maar het verwerken van al die telefoontjes en mails is toch een beste worsteling voor ons.

Dank voor de toelichting. Als ik het goed begrijp, wordt de voorlichting door veel ondernemers grotesk verkeerd geïnterpreteerd. Dat is wel heel erg.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Joost, we vinden het vervelend dat veel ondernemers kennelijk onterecht contact met je opnemen. Uit contacten die we hebben met andere fiscaal dienstverleners blijkt vooralsnog niet dat de boodschap onduidelijkheid geeft. Zij worden nog niet overstelpt met onterechte suppletieverzoeken. Maar als onze communicatie beter kan, dan staan we uiteraard open voor suggesties.

Jeroen

Webcareteam Belastingdienst

 

Dank je wel Jeroen. En geen probleem hoor, de druk is wel van de ketel nu :)

 

Ik begrijp ook wel dat er enige pressie moet uitgaan van een bericht van BD want anders denken de meeste ondernemers "loopt wel los" en dat is natuurlijk niet jullie bedoeling.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Beste Jasper,

 

Als je boekhouder uitstel heeft aangevraagd voor het indienen van de aangifte IH of VPB, dan wordt er in de controle nog geen rekening gehouden met het jaar 2012 . Wij controleren de laatst ingediende aangifte en dat is in de meeste gevallen het jaar 2011. Zijn er nog btw-schulden voor 2011 en eerder, dan moeten die dus wel voor 1 juni bij ons binnen zijn.

Zodra de aangiften IH en VPB 2012 bij ons binnen zijn, wordt na enkele maanden de vergelijking gemaakt om vast te stellen of er nog btw verschuldigd is. Een eventuele suppletie moet namelijk binnen 1 maand na indiening van de winstaangifte ingestuurd worden.

 

Jeroen

Webcareteam Belastingdienst

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 90 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.