• 0

Finale kwijting minimaal bedrag, waarom wel / niet akkoord met klein bedrag?

Al een aardige tijd geleden heeft een "klant" zijn facturen niet afgerekend. Ik ben inmiddels het hele proces al doorlopen (betalingsregeling, herinnering, aanmaning, incassobureau) enz. Incassobureau was op no cure no pay basis, dus daar zijn gelukkig geen extra kosten op uitgekomen.

 

Inmiddels was dit voor mijzelf al een gesloten dossier. Was er wel al achter dat er niks te halen was. Maar vandaag kreeg ik toch nog bericht via het incassobureau. Met het advies om akkoord te gaan met kwijting. (logisch want zij willen dossier natuurlijk sluiten nu er niks te halen valt).

 

De schuldenaar heeft zich flink in de schulden gestoken (plusminus €86000,-) en heeft een aflossingscapaciteit van 34,50 per maand. "want heeft nooit meegekregen hoe met geld om te gaan (aldus GKB)" En ook de partner heeft schulden. Een kale kip dus.

 

Het voorstel van GKB:

Rekeninghoudende met

eventuele preferente vorderingen kunnen wij van uw vordering 0,96% (€ 7,06) ineens betalen, mits u voor het restant van uw vordering finale kwijting verleent. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat dit voorstel alleen kan worden uitgevoerd als alle schuldeisers akkoord gaan.

 

Wat is er voor mij te halen met wel/niet akkoord gaan? die 7 euro is niet echt een grote motivator om maar zo alles kwijt te schelden. Maakt akkoord gaan eigenlijk nog uit?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik heb dit in het verleden ook al enkele keren meegemaakt maar ben daar nooit mee akkoord gegaan.

 

Volgens mij schiet alleen de schuldenaar daar iets mee op aangezien die dan maar een klein gedeelte van zijn schuld hoeft te betalen, maar met zo'n belachelijk laag percentage gaat natuurlijk niemand akkoord.

 

Dan wordt het waarschijnlijk schuldsanering en dan zie jij je centen ook nooit meer, maar dan komt hij er in elk geval ook niet te gemakkelijk vanaf...

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0

Mijn ervaring is dat er uiteindelijk iemand van de vele schuldeisers niet akkoord gaat waardoor alsnog schuldsanering waarbij ze het dus alsnog nooit afbetaald krijgen. Ik koos dan dus maar voor afsluiten en vergeten, verspilling van energie omdat de kans klein is dat er überhaupt nog wat betaald zal worden.

 

En toch vraag ik me dan altijd af: hoeveel procent van die hoge schuld ligt bij grote bedrijven zoals wehkamp die (naar mijn mening) te makkelijk aanbiedt om op rekening te kopen? Niet weten hoe met geld om te gaan is 'n slap excuus voor zo 'n hoge schuld (je praat het toch ook niet goed met 'niet wetend hoe te rijden als je 'n ongeluk veroorzaakt') maar het is jammer dat sommige bedrijven het ook wel erg makkelijk maakt om zo in de schulden te komen.

Link naar reactie
 • 0

Als je nu een finale kwijting aangaat aan wie verleen je die dan GBK of incasso? Uit je bericht lees ik dat je incassobureau deze kwijting geeft? Er zijn hier een paar onduidelijkheden.

 

De finale kwijting aan het incassobureau heeft denk ik twee gevolgen:

- jouw vordering is dan vermoedelijk definitief overgenomen door het incassokantoor. Na sluiting dossier heb jij geen vordering meer, je krijgt namelijk Eur 7,06 van het incassobureau voor jouw vordering.

- zodra de schuldenaar failliet gaat heb jij geen vordering om in te dienen, zelfde geldt voor een WSNP welke door schuldenaar wordt aangevraagd. Ik denk dat alleen het incassokantoor het bedrag van de volledige vordering mag indienen. Indien het incassokantoor enig bedrag ontvangt, heb je zo vermoed ik geen recht op enig deel van dit bedrag.

 

Voor EUR 7,06 zou ik denk ik geen kwijting geven. Lees wel even goed wat er in de voorwaarden staat van het incassobureau in geval een vordering niet wordt geind en jij geen finale kwijting geeft. Ben je dan evt gehouden om toch kosten te betalen ondanks een no cure no pay?

 

Link naar reactie
 • 0

Voor 0.96% zou ik het ook niet doen, mocht er ooit nog wat te halen zijn in de toekomst geef je voor 2 biertjes je rechten op.

 

Dat kan best zinnig zijn als het percentage hoger is - liever nu 40% dan later waarschijnlijk niets, maar bij 1% is het onzinnig, ik neem aan dat je die 7 euro wel even kunt missen ;)

Link naar reactie
 • 0

Nog een toevoeging: de uitbetaling wordt rechtstreeks aan mij gedaan indien ik een bankrekeningnummer doorgeef.

 

Voor EUR 7,06 zou ik denk ik geen kwijting geven. Lees wel even goed wat er in de voorwaarden staat van het incassobureau in geval een vordering niet wordt geind en jij geen finale kwijting geeft. Ben je dan evt gehouden om toch kosten te betalen ondanks een no cure no pay?

 

Het bureau heeft geen algemene voorwaarden met mij gedeeld. (alleen voorwaarden die van toepassing zijn op een incassoabonnement, welke ik niet heb afgesloten).

 

Daarin staat het volgende:

 

Indien de kosten niet, of niet volledig worden

geïncasseerd, worden de kosten bij de opdrachtgever

in rekening gebracht, zoals onder c en verder in dit

artikel beschreven, met de volgende uitzonderingen:

1. De opdrachtgever is de volledige kosten verschuldigd

in de volgende gevallen:

• Indien de opdrachtgever de vordering intrekt.

• Indien de opdrachtgever zelf een regeling treft

met de schuldenaar.

• Indien de opdrachtgever de vordering zelf

incasseert.

• Indien de vordering van de opdrachtgever door

de rechter wordt afgewezen.

2. Als incasso van de geldvordering in de buitengerechtelijke

fase eindigt zonder dat de volledige

hoofdsom is geïncasseerd (anders dan onder

b bedoelde gevallen) zijn de door de opdrachtgever

verschuldigde kosten beperkt tot 15

procent van de geïncasseerde hoofdsom

 

Dat zou betekenen dat ik (indien akkoord) 15% van €7 verschuldigd ben..

 

En het volgende

 

In mail:

Ideaal zou zijn, en dat pogen wij in het minnelijk traject, dat wij de hoofdsom, de rente en de incassokosten kunnen incasseren. Dan komt de hoofdsom en de rente aan u toe. De incassokosten zijn dan voor ons.

 

Mochten wij alleen de hoofdsom of een gedeelte daarvan incasseren dan vragen wij een percentage naar rato over het geïncasseerde. Dit percentage is conform de WIK, zie bijgaande link met meer informatie hierover, als er geen percentage of hoogte aan kosten in uw Algemene Voorwaarden staat vermeld.

 

De minimale incassokosten bij WIK zijn €40,- maar dat staat los van de percentage lijkt me?

 

In een leaflet geeft het incassobureau de volgende opsomming bij de door mij gekozen oplossing (Minnelijke traject):

 

Deels geïncasseerd: kosten naar rato

De debiteur betaalt alleen de hoofdsom en rente of

een gedeelte daarvan: u ontvangt dit bedrag minus

een fee naar rato

 

en verder:

 

Het kan voorkomen dat u om uw moverende redenen

intervenieert in het incassotraject gedurende de

minnelijke of gerechtelijke fase. Gevolg hiervan is dat

"incassobureau" niet meer het maximale resultaat kan bereiken. In

die gevallen is "incassobureau" gerechtigd de haar toekomende

kosten in rekening te brengen. Indien de zaak na

behandeling (datum opdrachtbevestiging is leidend)

van 5 werkdagen wordt ingetrokken, brengt "incassobureau" de

van de debiteur gevorderde buitengerechtelijke kosten

in rekening.

 

Kan het niet akkoord gaan met een finale kwijting gezien worden als interveniëren?

 

Voor 0.96% zou ik het ook niet doen, mocht er ooit nog wat te halen zijn in de toekomst geef je voor 2 biertjes je rechten op.

In de stad misschien, maar in de plaatselijke kroeg zijn dit er 2 keer zoveel ;) Maar dat is voor mij niet genoeg om het hele verhaal te vergeten. ;D

 

Maar inderdaad, het steekt me om voor 0.96% afstand te moeten doen van de gehele vordering. Hoe kansloos het ook is. (zolang er geen extra incassokosten meer bijkomen).

 

Link naar reactie
 • 0

...met de volgende uitzonderingen:

1. De opdrachtgever is de volledige kosten verschuldigd

in de volgende gevallen:

• Indien de opdrachtgever de vordering intrekt.

• Indien de opdrachtgever zelf een regeling treft

met de schuldenaar.

• Indien de opdrachtgever de vordering zelf

incasseert....

 

Dat zou betekenen dat ik (indien akkoord) 15% van €7 verschuldigd ben..

 

 

Ik vermoed dat het incassobureau het accepteren van zo'n aanbod ziet als nummer 2 of 3, waardoor je dus de volledige kosten verschuldigd bent. Nog een reden om het aanbod zeker niet aan te nemen dus.

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0
Ik vermoed dat het incassobureau het accepteren van zo'n aanbod ziet als nummer 2 of 3, waardoor je dus de volledige kosten verschuldigd bent. Nog een reden om het aanbod zeker niet aan te nemen dus.

 

De communicatie loopt via het incassobureau, deze hebben mij op de hoogte gesteld en een scan van een brief van GKB doorgestuurd. Hun advies is accepteren (want er is niet meer uit te halen).

Link naar reactie
 • 0

Mijn mening is dat er iets niet klopt hier. Het advies om via het incassobureau het voorstel van GKB te accepteren is vreemd en niet erg in jouw belang. Ze zeggen dat er toch niets meer valt te halen, leuk verhaal maar indien er wel iets is te verhalen krijg jij EUR 7,06.

 

Je bent denk ik wel incassokosten verschuldigd indien deze niet worden verhaald op schuldeiser. Ik denk nu even dat 15% van de hoofdsom dat zou kunnen zijn (niet 15% van 7,06 euro). Indien je enige afspraak maakt met het incassobureau let hier dan goed op! Finale kwijting betekent ook dat de kosten etc niet van toepassing zijn en alles neerkomt op EUR 7,06. Is dat wellicht niet aantrekkelijker dan 15% van de hoofdsom ? Je zei dat je no cure no pay had afgesproken? Dat is dit echt niet.

 

Maak een berekening van i) ik accepteer het voorstel van 7,06 hetgeen ook betekent dat je geen verdere kosten verschuldigd bent naar het incassobureau en (ii) wat indien schuldeiser failliet gaat en er zijn toch nog asstes.

 

Link naar reactie
 • 0

Je kunt het incassobureau eenvoudigweg een mail sturen wat dit (acceptatie van het voorstel) betekent voor de door jou verschuldigde kosten aan hen. En dan wacht je rustig een schriftelijke reactie af...

 

Wat is er met de verschuldigde omzetbelasting gebeurd? Die kan vervallen en zou mogelijk nog teruggevraagd kunnen worden afhankelijk van het tijdsverloop. Dat is ongetwijfeld een 21% van of uit het openstaande bedrag.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Ik ga sowieso morgen even mailen met het incassobureau en deze uithoren(vind het in dit stadium nog niet zo netjes om het bureau te noemen). Ik mag graag goed beslagen ten ijs komen in dit soort situaties. Vandaar hier dit topic. Een bericht als:

 

Bijgaand het voorstel van de GKB.

 

 

 

Het wordt er niet fraaier op. Het voorstel is € 7,06 tegen finale kwijting.

 

Ik verzoek u mij te berichten dat u akkoord gaat en dan kan ik de zaak afwikkelen.

 

 

 

Ik laat de uitbetaling dan rechtstreeks aan uw bedrijf doen als u mij het bankrekeningnr doorgeeft.

 

 

 

Helaas zit er niet meer in.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Vind ik wel erg summier.

 

Echt duidelijk hebben ze hun voorwaarden niet. Ze zijn partner van een collectief en adverteren daar met No Cure No Pay. In de mailwisseling is dit ook besproken en bevestigd echter de enige voorwaarden die gedeeld zijn, zijn de voorwaarden in combinatie met een inschrijfformulier met een mogelijk af te sluiten incassoabonnement. (en dat heeft niets met de No Cure No Pay afspraak te maken).

 

De enige gedeelde informatie betreffende No Cure No Pay is wat ik kan vinden in een leaflet:

 

Niets geïncasseerd: No cure no pay

Deels geïncasseerd: kosten naar rato

De debiteur betaalt alleen de hoofdsom en rente of

een gedeelte daarvan: u ontvangt dit bedrag minus

een fee naar rato voor "incassobureau".

Alles geïncasseerd: geen kosten

Uw hoofdsom, de rente en incassokosten worden

geïnd bij de debiteur. U ontvangt de hoofdsom en

rente, "incassobureau" ontvangt de incassokosten

 

Er staat niks in over wat die fee inhoud en welke rato.

 

Wat is er met de verschuldigde omzetbelasting gebeurd? Die kan vervallen en zou mogelijk nog teruggevraagd kunnen worden afhankelijk van het tijdsverloop. Dat is ongetwijfeld een 21% van of uit het openstaande bedrag.

Dat heb ik al uitgezocht, voor zover ik kan zien kan ik de vordering gewoon als oninbaar doorgeven en heb ik recht op de 21% btw teruggave.

 

Link naar reactie
 • 0

Even ter aanvulling, die incassokosten onder 2 van jouw citaat zijn 15% van de geïncasseerde hoofdsom in ergste geval. Ik heb dat niet goed gelezen eerder. Er is niets geïncasseerd tot op heden maar wellicht alleen de EUR 7,06 straks op basis van jouw bericht. Incassokosten lijken me niet erg reeel op basis van de hoofdsom alleen maar check dit goed met het incassobureau.

 

Link naar reactie
 • 0
Wat is er voor mij te halen met wel/niet akkoord gaan? die 7 euro is niet echt een grote motivator om maar zo alles kwijt te schelden. Maakt akkoord gaan eigenlijk nog uit?

 

Is een discussie over die € 7,00 geen bezigheidstherapie?

 

Het belang is marginaal dus welk belang heb je om akkoord te gaan? In het ergste geval volgt een WSNP-traject of poogt debiteur een dwangakkoord af te dwingen. Dit laatste gebeurt niet zo snel en wordt ook niet zo snel toegestaan. Mocht dit wel zo zijn, dan kun je alsnog (noodgedwongen) akkoord gaan.

Link naar reactie
 • 0
Het belang is marginaal dus welk belang heb je om akkoord te gaan? In het ergste geval volgt een WSNP-traject of poogt debiteur een dwangakkoord af te dwingen. Dit laatste gebeurt niet zo snel en wordt ook niet zo snel toegestaan. Mocht dit wel zo zijn, dan kun je alsnog (noodgedwongen) akkoord gaan.

 

Die €7 is de discussie niet waard. Ik heb alleen geen zin in gedoe / extra kosten door wel of niet akkoord gaan achteraf, maar als dat WSNP-traject alles is lig ik daar niet wakker van. Het algehele advies in dit forum is anders dan die van het incassobureau. Ik ga voorlopig mijn eerste gevoel volgen en niet akkoord.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 112 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.