• 0

Universiteiten nemen octrooieren niet serieus

In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

In de recente bijdrage van Ed D'Hondt in deze krant over kenniseconomie betwist hij het door mij beklemtoonde grote belang van valorisatie en octrooieren in een volwassen en goed draaiende kenniseconomie. In het bijzonder betwist hij of hier wel een belangrijke taak voor de universiteiten is weggelegd. D'Hondt stelt dat kenniseconomie veel meer omvat dan valorisatie van kennis en stelt letterlijk dat 'octrooieren slechts één van de vele manieren is om wetenschappelijke kennis te vertalen naar economisch nuttige bijdragen aan de samenleving'. Daarmee zet hij aantoonbaar valorisatie en octrooieren zeer laag op de prioriteitenladder van de Nederlandse universiteiten. En daar zit nu juist mijn probleem.

 

Lees verder >>>

[bron: Financieele Dagblad]

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

Persoonlijk vind ik dat universiteiten en andere instellingen die met gemeenschapsgeld onderzoek doen, hun resultaten in het publiek domein moeten plaatsen. Wij betalen met z'n allen via de belasting daaraan mee, en dan moeten we ook nog eens geld betalen om het resultaat te mogen gebruiken?

 

Je moet voor de grap eens kijken hoe veel Amerikaanse octrooien er zijn op naam van een ministerie of onderdeel van de strijdkrachten... om nog maar niet te spreken van de geheime dienst (NSA) die encryptie octrooieert!

 

Groeten

 

Arnoud

PS: dit gaat vast niet precies over wat in dat artikel staat, maar ik ben geen geregistreerde FD-gebruiker, dus ik mocht het artikel niet lezen... :-)

 

 

--

Speaking only for myself.

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Ehhhh .... voor de niet geregistreerde gebruikers heb ik hier het artikel als bijlage geplaatst.

Ik hoop niet dat ik nu enorme problemen krijg met auteursrecht ???

 

Maar de schrijver van het artikel (Gerard van Beynum) is voorzitter van BioPartner Netwerk. Een organisatie die net als HL op non profit basis ondernemers helpt ! Dus ik hoop dat "men" het okay vindt.

 

Universiteiten_nemen_octrooieren_niet_serieus.doc

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Het is eigenlijk wel verwonderlijk dat er gedurende jaren in deze situatie geen wijziging optreedt. Eigenlijk is immers het bericht uit FD geen nieuws.

 

Er is zelfs een wetenschappelijk bureau opgezet om de vraag te beantwoorden of wetenschapsontwikkelingen binnen universiteitskringen wel moeten worden omgezet in octrooien. Het schijnt dat men er bij het wetenschappelijk bureau nog steeds niet uit is (what else is new). Kernpunten zijn inderdaad of wetenschap wel gemonopoliseerd mag worden of gemeengoed moet blijven.

 

Verdergaande privatisering van het hoger onderwijs lijkt de enige weg. Indien de overheidskraan dicht gedraaid wordt, zijn octrooien bron van inkomen. Tja, het is dus eigenlijk maar hoe je naar die euro van de belastingbetaler aankijkt.....

 

Den Haag, 9 september 2002

c FISAL

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is 1 van de problemen met octrooieren door universiteiten dat wij het in NL nog steeds vies vinden dat een onderzoeker met kennis geld verdient. In de VS mag een individuele onderzoeker eigenaar worden van de kennis die hij ontwikkelt. In NL mag de individuele onderzoeker niet de eigenaar van de vinding worden, maar behoort de kennis toe aan de universiteit of vakgroep.

Als een onderzoeker zelf als ondernemer aan de slag wil met specifieke kennis waarvan de eigendomsrechten in handen zijn van de universiteit dan moet hij een onderhandelingstraject in met zijn vakgroep en worden soms de meest absurde sommen gevraagd voor kennis waar de universiteit zelf (buiten publiceren) niets nuttigs mee doet. Sterker nog : soms wordt de onderzoeker financieel uitgekleed voor 1 patent, want de vakgroep kan dat geld goed gebruiken voor het financieren van zijn eigen onderzoek. Wat mij betreft mag aan die situatie wel eens iets gedaan worden.

Waarom volgen we het voorbeeld van de VS en Duitsland niet en laten onderzoekers zelf eigenaar worden van hun vinding. Je kan daarnaast altijd afspraken maken met de universiteit dat die bijvoorbeeld een deel van de roayklies krijgt ...

Maar nee hoor : in calvinistisch Nederland is het zogenaamd ongeoorloofd om met publiek gefinancierde kennis rijk te worden. We zijn te bekrompen om iets verder te kijken en ons te realiseren dat die onderzoeker die voor zichzelf begint en misschien wel heel rijk wordt, eindelijk iets nuttigs doet met kennis die anders op de plank blijft liggen. Bovendien betaalt de succesvolle ondernemer dan toch genoeg belasting en krijgt de overheid haar geld indirect ruimschoots terug.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Als een onderzoeker zelf als ondernemer aan de slag wil met specifieke kennis waarvan de eigendomsrechten in handen zijn van de universiteit dan moet hij een onderhandelingstraject in met zijn vakgroep en worden soms de meest absurde sommen gevraagd voor kennis waar de universiteit zelf (buiten publiceren) niets nuttigs mee doet. Sterker nog : soms wordt de onderzoeker financieel uitgekleed voor 1 patent, want de vakgroep kan dat geld goed gebruiken voor het financieren van zijn eigen onderzoek. Wat mij betreft mag aan die situatie wel eens iets gedaan worden.

Dat is inderdaad triest en de groepen waar dit gebeurt mogen dan ook wat mij betreft daarop gewezen worden, of er moet een meldpunt/kliklijn o.i.d. komen bij EZ en/of OCW.

 

Maar er zijn ook groepen die een stuk realistischer zijn wat dat betreft. Ik ken voorbeelden met een 'gefaseerd' contract. Bijvoorbeeld eerst een bedrag van zeg 10.000 euro, voor de kennisoverdracht/licenties. Als dat omgezet kan worden naar een werkend product, weer een bepaald bedrag. Als vervolgens het product verkocht wordt weer een bedrag of percentage.

Ook meende ik te horen van een situatie waar alleen per verkocht product aan de Uni werd betaald.

Wellicht kun je als onderhandelaar daaromtrend een plafond bedwingen.

 

Alhoewel het misschien nog verre van ideaal is, denk ik wel dat dit soort dingen in de toekomst gaan verbeteren. Nu al met de scienceparken en zaken als Biopartner, (hoog)leraren entrepreneurship, enzovoort.

 

 

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

Ik herinner me ineens een aantal opmerkingen van leden op dit forum over de volgens hen nutteloosheid van octrooien. Wat betreft rechtsgeldige bescherming kun je inderdaad je vraagtekens zetten bij sommige octrooien. Echter ook nu zie je weer dat een octrooi in de basis mede ontstaan is uit een idealistisch oogpunt. Het wereldkundig maken van een vinding zodat er op voortgeborduurd kan worden.

 

Zeker universiteiten moeten moeten gretig gebruik maken van octrooien en het octrooirecht. De vraag is alleen zijn er genoeg budgetten beschikbaar gemaakt hiervoor. Is geld niet een belangrijk onderdeel. Is het niet zo dat in Amerika in de eerste fases al meteen octrooi word aangevraagd.....dan binnen de vakgroep doorontwikkelen en op elke verbetering ook weer octrooi? Is het traject van vinding naar octrrooi op Nederlandse universiteiten niet gewoon doelmatig langer?

 

Ik ben er niet zo zeker van dat de waarde van het octrooi aan Nederlandse universiteiten onderschat wordt. Er wordt naar mijn mening teveel gekeken naar cijfers bij de analyse hoe innovatief een instelling is wat niet helemaal terecht is als het om aantallen octrooien gaat.

 

Kanban

Link naar reactie
 • 0

Ik sluit me aan bij bovenstaande sprekers (tiepers?) dat .nl univ's. er zeker te weinig aan doen. Hoewel je je kunt afvragen of een wetenschapper wel geinteresseerd is in het octrooi en commerciele traject. Maar daar zou dan een buro van de faculteit/campus voor kunnen zorgen.

 

Een octrooi is een "deal" tussen de overheid en individu/Univ. Aan de ene kant krijgt het individu/Univ. het "monopoly" op het toepassen voor een bepaalde tijd, aan de andere kant krijgt de gemeenschap kennis van de nieuwe techniek, zodat deze aan de stand der techniek toegevoegd kan worden. Een faire deal, als je het mij vraagt. :D

 

Vaker hoor ik wetenschappers zeggen dat zij vinden dat ze hun kennis moeten verspreiden. En dat een octrooi dat tegen werkt.

 

Ik denk dat het omgekeerde waar is. Inderdaad, het duurt een aantal maanden voordat je je onderzoeksresultaten kunt publiceren, maar dan gebeurt het ook wereldwijd.

 

En van het geld dat de universiteit terug krijgt van de octrooien kan het weer meer wetenschap gaan doen. Want met het huidige "investeringsklimaat" van de overheid mbt wetenschappelijke opleidinging is het zeer triest gesteld.

 

Dus: universiteiten: octrooi meer en doe daardoor meer onderzoek!

"Eureka!" is niet de meestgehoorde kreet die voorafgaat aan een uitvinding, maar: "Hmmm... dat is raar".

Link naar reactie
 • 0

Beste Salvador (interessant nick-name, wat is de achtergrond?),

 

Ben het ook volledig met je eens. Ik ben echter wel benieuwd naar de volgende stap. Steeds meer mensen zeggen dat universiteiten meer moeten octrooieren, maar ik ben benieuwd naar wat praktische oplossingen hiervoor.

 

Alvast een voorzetje van mij:

 

Het oprichten van een Octrooibureau binnen de universiteit waar minimaal de volgende voorwaarden aan gesteld moeten worden:

- Per aparte faculteit (en eigenlijk per werkgroep) een persoon aanstellen die als contactbureau van het bureau fungeert. Zo een persoon zal binnen de eigen groep moeten rondkijken naar mogelijke te octrooieren onderzoeken.

- Juridische en octrooi-experts binnen het bureau aannemen. Dit gebeurd in Nederland bijna nooit en dit verhoogd voor onderzoekers de drempel om een octrooi aan te vragen.

 

Iemand extra ideeen?

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0

Ja Ronald, dat is inderdaad een goed opzetje/voorzetje. Ik snap überhaupt niet dat vrijwel geen enkele faculteit een juridische/i.e. afdeling heeft. Misschien te duur? Maar als het goed is dan betaald zich dat dubbel en dwars terug. :o

 

En wat ze dan ook gelijk kunnen aanpakken is hoe met ideeën/i.e. van afstudeerders moet worden omgegaan. In de praktijk (en ik heb heel wat afstudeerders produktontwerpen begeleid [is dat een beetje een antwoord Ronald?]) wordt per mentor anders omgegaan met de i.e. Ik heb zelf bijv. wel eens een afstudeerder geholpen met het schrijven van een Ned. octrooiaanvrage... bij wijze van afwezigheid van een interne jurist die zich hiermee zou moeten bezighouden. >:(

 

En als ze dan toch regels voor bedrijfs-afstudeerders etc. gaan opstellen, maak dan gelijk een klein boekje/foldertje waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe de Univeriteit en de afstudeerder met i.e. omgaan en wat het afstudeerbedrijf daarover te zeggen (krijgen) heeft.

 

Iemand nog meer ideeën??

"Eureka!" is niet de meestgehoorde kreet die voorafgaat aan een uitvinding, maar: "Hmmm... dat is raar".

Link naar reactie
 • 0

Om te voorkomen dat universiteiten op een gegeven moment honderden patenten hebben liggen waar ze niets mee doen (maar wel veel onderhoudskosten voor betalen) moet je de octrooien na een vooraf af te spreken termijn gewoon op een prikbord hangen en voor 1 euro te koop stellen. Als niemand het octrooi oppikt, dan moet je er gewoon mee stoppen. Dat bespaart een hoop geld en energie. Vraag maar aan de TU Delft. Volgens mij experimenteert de TUT al met een prikbord-achtig initiatief.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Zo'n prikbord is leuk maar waar leg je de grens. Na hoe lang bepaal je dat een vinding (een octrooi) geen commerciele waarde heeft. Hoe vaak komt het niet voor dat pas jaren na het verlenen van het octrooi de markt rijp is, of de juiste persoon er iets mee onderneemt. Een aangevraagd en verleend octrooi staat al op een prikbord. Tenslotte worden de vindingen bij aanvraag wereldkundig gemaakt! Als mensen geinteresseerd zijn in technologie ontwikkeld op universiteiten kunnen ze dat vinden.

 

Wat wel moet gebeuren is het duidelijk communiceren van de onder handen zijnde octrooien naar partijen buiten de universiteiten. Dit mag niet alleen het werk zijn van enthousiastelingen.

 

Voorlichting op het gebied van Intellectueel eigendom ben ik alleen tegengekomen binnen de faculteit rechtsgeleerdheid. Zelfs op technische opleidingen wordt hier veel te weinig aandacht aan besteed!

 

Evert Lemmens

 

Ps. De octrooien die in handen zijn van universiteiten kunnen voor een hoop mooie afstudeeronderzoeken zorgen.

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Wetenschapper gevraagd, liefst met zakelijk instinct

[bron: FD 4/10/2002]

 

EZ kijkt verlekkerd naar hightech centra in Leuven, Beieren en Cambridge

 

Zelden laten onderzoekers op de universiteit hun vindingen patenteren. Dat is een beetje beneden hun stand. Het gevolg is dat de economie onvoldoende profiteert van wetenschappelijke kennis. Reden voor het ministerie van EZ om een octrooifonds in de strijd te werpen.

 

Universiteiten moeten niet alleen onderwijs bieden, ze moeten ook kennis overdragen aan de maatschappij. Dat staat gewoon in de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 

Lees artikel >>>

 

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Damn, ik mag het niet lezen Kermie (inloggen). Kun je een samenvatting geven, of beschrijft bovenstaande het al in grite lijnen?

 

Ik ben namelijk erg benieuwd hoe ze dit octrooi fonds op willen zetten. Krijgen universiteiten een budget hiervoor? Wordt het een landelijke organisatie? Zijn er doelstellingen vastgesteld? Wordt er ook geld gereserveerd in "opleiding" van de onderzoekers (dat ze weten dat ze hun onderzoek kunnen octrooieren en op welke ze dat kunnen doen)?

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0

Ik moet nog even een vraag beantwoorden, zie ik.

Neen, tot nu toe heeft de Tu Delft geen aparte dienst hiervoor, maar wel hebben ze door een extern bureau een hele analyse laten uitvoeren naar het commercieel nut van hun patentenportefeuille. ADL heeft dit gedaan.

Wat betreft het prikbord systeem van de TUT vind ik het leuk dat een universiteit het lef heeft om een patent uit de stoffige kast te halen en te koop aan te bieden. Als niemand het oppikt om ermee aan de slag te gaan, dan moet je je misschien afvragen of het patent wel commercieel nut heeft.

Het leuke is dat je in ieder geval het initiatief neemt om te toetsen of iemand wat kan met het patent. Nu gebeurt het nog te vaak dat het binnen de universiteit niet eens bekend is welke patenten er zijn.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0
Weet er iemand of de universiteiten al wat geleerd hebben?

 

Nee!

 

Nou, eigenlijk moet ik zeggen: Nee, ik weet het niet. Op zich wordt er veel overlegd en nagedacht. Ik heb ook al wat proefbalonnetjes zien langskomen. De meest recente suggestie was, dat alle universiteiten hun octrooien in 1 pot gooien en openbaar maken, zodat "het volk", die de octrooien ook bekostigd heeft, er zijn voordeel mee kan doen.

 

Voor zover ik weet, is er geen breed gedragen octrooibeleid bij de universiteiten.

 

Groeten,

Nils

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Elke universiteit heeft haar octrooibeleid op een geheel eigen wijze geregeld. Helaas, want vaak zie je dat het een ondergeschoven kindje is en wordt uitbesteed aan derden. Het heeft gewoon geen prioriteit bij universiteiten, net zoals ondernemerschap daar geen prioriteit heeft.

Naar mijn mening moet het ministerie van OCW hier ingrijpen en duidelijk haar financiering koppelen aan prestaties, ten dele wetenschappelijke presentaties maar ook nadrukkelijk aan targets als octrooien/ondernemerschap etc.

 

drs. Bernd W. Mintjes

Maxwell Group (van idee naar onderneming)

 

Kapitaaltrein bijeenkomsten over risicokapitaal

Link naar reactie
 • 0

Ik hoorde van de week dat de populariteit toeneemt van kleine bedrijfjes die als corebusiness octrooien van bedrijven waar niets mee wordt gedaan de markt op te gooien! Kijken of andere partijen er iets mee willen. Naar mijn mening zou het een lecratieve business kunnen zijn (bij deze heb ik een optie erop :-))

 

Wat zijn de strengths en opportunities van een dergelijk initiatief?

Wat zijn de weaknesses en threats van een dergelijk initiatief?

 

Evert

Link naar reactie
 • 0

Ha Evert,

 

Ken jij van dat soort bedrijfjes? Wat is hun toegevoegde waarde? Doen ze het goed? Ik zou er wel wat meer van willen weten. Op voorhand komen dit soort bedrijfjes niet zo sympathiek over, maar ik kan me vergissen.

 

Groeten,

Nils

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Naar mijn mening moet het ministerie van OCW hier ingrijpen en duidelijk haar financiering koppelen aan prestaties, ten dele wetenschappelijke presentaties maar ook nadrukkelijk aan targets als octrooien/ondernemerschap etc.

 

 

Dat gebeurt dus al. Output financiering. Per opgeleide student, per gepubliceerd artikel, per opgesteld rapport, per gepromoveerd promovendus en ook per patent.

 

De TUDelft verzuipt in de patenten! Dat is hier al eerder gezegd. Wat dat betreft is dit beter:

 

 

Elke universiteit heeft haar octrooibeleid op een geheel eigen wijze geregeld. Helaas, want vaak zie je dat het een ondergeschoven kindje is en wordt uitbesteed aan derden. Het heeft gewoon geen prioriteit bij universiteiten, net zoals ondernemerschap daar geen prioriteit heeft.

 

En dat moet zowiezo allemaal veranderen. Er moet vanuit OCW een duidelijke richtlijn komen wat een universiteit op dit gebied behoort te doen. De VSNU mag daarbij ook het initiatief wel eens nemen.

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 71 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.