• 0

Minister stuurt brief aan kamer over innovatiebeleid EZ

De huidige subsidieregelingen voor technologische ontwikkelingen en innovatie kunnen beter. Door meer gestructureerde coördinatie en een vermindering van het aantal regelingen (bundeling) wil het kabinet de efficiëntie bevorderen.

 

Dit schrijft minister Heinsbroek aan de Tweede Kamer. Volgens hem is 'zeker in deze economisch mindere tijden' een effectief innovatiebeleid van belang voor de concurrentiepositie van Nederland.

 

zie http://www.ez.nl/upload/docs/Kamerbrieven/PDF-Documenten/02045016-vtk.pdf voor de kamerbrief

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

6 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik heb de brief inmiddels (proberen te) lezen, maar ik vrees dat ik weer op inburgeringscursus moet. Het is Nederlands, maar tjonge jonge wat een moeilijk stuk. Ik begrijp er niet zo veel van. :-\

 

Kan iemand het voor mij vertalen? Gaan we nou eindelijk samenwerken?

 

Ik hoor graag.

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Zal wel een voorbeeld zijn van nieuwe politiek ;D ;D

 

in ieder geval moeten de kennisinstituten beter gaan samenwerken met de bedrijven (en andersom!).

 

Voor zover ik kan lezen (ik heb het niet uit zitten pluizen) wordt de WBSO vooral voor individuele bedrijven gehandhaafd, maar gaan andere subsidies (TOP e.a. ???) vooral op de schop met als doel de samenwerking tussen universiteiten/HBO's en bedrijven te bevorderen. Voor de rest wordt er gekeken of instituten als TNO wel goed werken als brug tussen de bedrijven en de publieke kennis. Dat haal ik er uit.

??? ???

 

Misschien dat iemand uit subsidieland het beter kan vertalen.

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

Ik had niet zoveel te doen dus bij deze mijn samenvatting van het pdf-bestand. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben, want ik kan me indenken dat niet iedereen zin heeft de brief door te lezen. En ik had even geen zin in arresten, dus dat komt mooi uit :)

 

1. Inleiding

 

Om Nederland één van de koplopers van de Europese kenniseconomie te maken is vorig jaar het IBO technologiebeleid gestart. In het afsluitende rapport “Samenwerken en Stroomlijnen: Opties voor een effectief innovatiebeleid” worden een aantal aanbevelingen gedaan, die in deze brief van commentaar voorzien worden. Een nadere uitwerking van deze punten zal in de begin volgend jaar verschijnende Innovatienota worden gepresenteerd.

 

2. Probleemstelling IBO

 

Bij het IBO technologiebeleid hecht men veel waarde aan interactie, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende deelnemers aan het innovatieproces ter bevordering van een duurzame economische groei. De suggesties die het eindrapport aandraagt zijn uit te splitsen naar prikkels voor individuele bedrijven om te (gaan) innoveren, en het ontsluiten van kennis uit publieke R&D door samenwerking. Ook heeft men aanbevelingen gedaan tot een betere samenwerking op het gebied van het innovatiebeleid, en de controle en effectmeting daarvan, tussen de betrokken ministeries.

 

3. Reactie op aanbevelingen gedaan in eindrapport IBO

 

Het aantal subsidieregeling moet verminderd worden. Op regelmatig terugkerende tijden zal de effectiviteit van het subsidiebeleid beoordeeld moeten worden.

 

Tevens zal er meer aandacht uit moeten gaan naar het stimuleren van samenwerking tussen publieke kennisinstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

 

Ook zal beter gekeken moeten worden naar de allocatie van wetenschappelijk onderzoek (hierover meer in het Wetenschapsbudget dat rond de jaarwisseling aan de Kamer gepresenteerd zal worden).

 

Meer concreet:

Prikkels voor innovatie door individuele bedrijven:


 •  
 • Optie 1: Om directe innovatie (R&D) te stimuleren is de WBSO een beter instrument dan het verlagen van de vennootschapsbelasting (VpB). De conclusie van het rapport wordt door het Kabinet onderschreven.
   
 • Optie 2: Het Kabinet zal op aanbeveling van het IBO eindrapport geen werk maken van verdere fiscalisering van het innovatie-instrumentarium, omdat dit geen effect zal hebben op beter gebruik van publiek R&D door het bedrijfsleven.
   
 • Optie 3: Het Kabinet heeft inmiddels de definitief voor de WBSO aangescherpt, zodat een aantal activiteiten waarvoor de WBSO niet bedoeld is er niet meer onder (kunnen) vallen. Zo vervalt de WBSO voor haalbaarheidsonderzoek dat niet direct gekoppeld is aan een ontwikkelingstraject. Ook de technostartersfaciliteit binnen de WBSO zal efficiënter worden ingericht (hier worden geen voorbeelden van genoemd).

Prikkels voor betere benutting van de publieke R&D:

 • Optie 4: Naast de WBSO (prikkel voor innovatie door individuele bedrijven) wil men alle overige middelen richten op het stimuleren van samenwerking tussen het bedrijfsleven en publieke kennisinstellingen. Bij het stroomlijnen en bundelen van alle middelen minus de WBSO zullen de volgende regeling worden betrokken: TS, EET, BSE, SMT, TOP, Micro-electronica en SEC. In dit kader zijn de subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie en de subsidieregeling programma technologie en samenleving, geschrapt.
   
  Meer hierover in de nog te verschijnen Innovatienota.
   
 • Optie 5: De rol van het TNO en de Grote Technologische Instituten als intermediair tussen onderzoek bij instituten en universiteiten, en gebruikers bij overheid en bedrijfsleven, zal worden geëvalueerd. Hiertoe zal eind dit jaar een evaluatieopzet worden gepresenteerd door de minister van OCW. Deze evaluatie kan gevolgen hebben voor de wijze waarop deze intermediars gefinancierd zijn.

Conclusies en overige aanbevelingen

 

Er is te weinig inzicht binnen de ministeries in de effectiviteit van de huidige regelingen. Hiertoe zal een evaluatieproces moeten worden ontwikkeld (als voorbeeld de reeds gestarte MEET 2001 “actie beter weten” binnen EZ). Ook moet men meer open staan voor experimenten binnen het beleid. Zie hierover het experimenteerartikel dat recent is opgenomen in artikel 2 van de EZ-begroting voor 2003.

 

Op het gebied van het stimuleren van samenwerking tussen publieke kennisinstellingen en het bedrijfsleven zal bekeken worden of hier experimenten mogelijk zijn.

 

Er zal een ministerie-overlappende commissie voor wetenschaps- en technologiebeleid worden gevormd in de vorm van de Commissie Wetenschaps-, Technologie- en Informatiebeleid (CWTI). De CWTI zal fungeren als ambtelijk voorportaal van de Raad voor Wetenschaps-, Technologie- en Informatiebeleid.

 

Meer zal volgen in de Innovatienota, waarin men ook zaken zal opnemen waar het IBO eindrapport niet op ingegaan is, zoals het intellectueel eigendomsbeleid. In het Wetenschapsbudget zal dan ingegaan worden op het wetenschapsbeleid.

Link naar reactie
 • 0

Ha Jeroen,

 

Baaie dankie. Zie je wel, ik ben gewoon een beetje dom denk ik (of jij bent erg intelligent). Je hebt me erg geholpen met je samenvatting. Waarom kunnen ze er bij EZ geen vertaling bij geven?

 

In ieder geval vallen me wel een aantal zaken op in de brief.

- Fiscale maatregelen (buiten de WBSO) worden vermeden (goede zaak lijkt mij) :)

- WBSO zelf wordt als een sterk instrument gezien (goede zaak lijkt mij) :)

- Er is veel aandacht voor kennisinstellingen en R&D bij bedrijven en samenwerking tussen die twee. (ongetwijfeld een goede zaak, maar raakt ons niet og nauwelijks) :-\

- Wat ik mis is beleid met betrekking tot Nieuwe Innovatieve Bedrijven. Nergens iets over ondernemerschap, nergens iets over het lopende stroomlijningsproject, nergens iet over samenwerking tussen publieke en private startersinitiatieven etc. (helaas, gemiste kans) :'(

 

We moeten toch eens vragen om wat meer aandacht voor onze zaak. Kenniseconomie draait niet alleen om kennis. Het economie aspect in net zo belangrijk. Kennis heeft geen waarde als het geen economisch nut opleverd (klanten die ervoor betalen). Publieke kennis ligt te schimmelen op de plank. De grote bedrijven maken er te weinig gebruik van, maar de nieuwe bedrijven, die er wel wat mee kunnen wordt het in feite niet gegund. Die worden doorlopend genegeerd.

 

Ook deze brief aan de tweede kamer getuigt van de eenzijdige focus van EZ op kennisontwikkeling. Kennisexploitatie door het stimuleren van nieuwe innovatieve bedrijven blijft onderbelicht.

 

Helaas. Misschien komt het nog.

 

Groeten,

Nils

 

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 144 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.