• 0

inbreng vof en terugbetaling

Wellicht een eenvoudige vraag voor de deskundige, maar voor ons toch een hangijzer.

 

Wij (4 personen) starten een VOF. We brengen ieder 10000 euro in als startkapitaal. Vervolgens wereken we alle 4 volgens verschillende percentages, en naar de percentagese heeft ook de winstdeling per boekjaar plaats. Maar, ik werk maar 15% naa verwachting. Hoe kun je de 10000 inbreng per pesoon, onafhankelijk van de winstdeling naar rato inboeken c.q. waar verwerk je deze in de boeken. Komt deze overigens pas bij de winstdeling naar voren, of kan de investering zelf eerder worden verwerkt/

 

Hoe neem je dit op in het vofcontract. Bijv. een artikeltje dat een vast eerste deel van de winst voor 25% aan ieder der vennoten toekomt?? en pas daarna de winst verdelen naar inzet?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Kan het als volgt?

 

De eerste (zeg) € 20000 winst wordt verdeeld onder de vennoten naar een deelpercentage van 25% per vennoot.

 

Daarna wordt de resterende winst toebedeeld naar percentage als overeengekomen in artikel x. (de inspanningsverdeling die op voorhand is vastgesteld)

 

dan krijgt namelijk ieder ongeacht zijn inspanning zijn ingelegde geld gelijkmatig terug. Anders moet ik met een klein percentage erg lang wachten op mijn ingelegde deel.

Link naar reactie
 • 0

Is het een optie om de verdeling van het startkapitaal volgens dezelfde percentages te doen? Dan is het probleem ook opgelost.

 

Inderdaad zou het een eenvoudige oplossing om naar rato van inbreng een startkapitaal in te brengen.

Maar als in de loop van de tijd verhouding van de gewerkte uren in de onderneming wijzigt heb je ook weer een probleem.

 

Je hebt ook niet direkt de makkelijkste start gekozen, vier vennoten in een VOF, dat vergt w.b.t. communicatie naar elkaar veel.

 

Maar goed, je kan in de balans de ingebrachte kapitalen inbrengen.

De winst (en verlies) wordt verdeeld naar rato van het bedrijfsresultaat en in samenhang met de bestede tijd aan de onderneming door de vennoten.

Aan het einde van het jaar wordt dit resultaat onder aftrek van eventuele priveopnames en stortingen per vennoot verdeeld conform sleutel (is altijd een leuk klusje voor de accountant/adviseur)

Het probleem is dat je administratief en bedrijfseconomisch aan het einde van het jaar na het opmaken van de eindbalans de echte resultaten kunt bepalen.

 

Een balans tussentijds kan je natuurlijk wel een indicatie geven.

 

Uiteindelijk bepaalt de winst en de afgesproken verdeelsleutel hoe snel er terugbetaald kan worden.

 

Het lijkt me raadzaam dat de vennoten gezien de constructie advies of overleg pleegt met een adviseur, gezien de situatie kun je hier niet met een standaard VOF kontrakt uit te voeten maar zul je dat al aan de situatie en over een te komen verdeelsleutel moeten aanpassen.

Het gaat tenslotte wel om geld, en dan is goed advies en de daarbij behorende kontrakten een must.

 

Succes

 

Ted Maton

grz.

 

Ted Maton

www.belastingpapieren.nl.

www.erotiekbelastingen.nl

www.opting-in.info

Link naar reactie
 • 0

Ben je op de hoogte van het onderstaande?

 

Quote De Zaak

 

VOF en maatschap gaan verdwijnen

Heeft u een VOF of zit u in een maatschap? Dan gaat er binnenkort het een en ander voor u veranderen. Beide rechtsvormen komen namelijk te vervallen. Wat staat u te wachten en wat staat u te doen?

 

Juridische basis

 

Alles over de nieuwe vennootschappen»

Zo kiest u de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf»

BV of eenmanszaak: waar ligt het omslagpunt?»

 

Zoals het er nu uitziet treedt in 2007 de Wet Personenvennootschappen in werking. Opereert uw onderneming op dit moment als maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) en doet u niets, dan wordt uw bedrijf automatisch omgezet in een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV).

 

Daarmee verandert er alleen iets voor de maatschap. Zo moet een OV ingeschreven worden in het handelsregister en dat is bij een maatschap nu niet verplicht. Daarnaast verandert ook de aansprakelijkheid; binnen een maatschap is elke maat voor een gelijk deel aansprakelijk. Zijn er vier maten dan is ieder daarmee voor 25% aansprakelijk. Die ‘gunstige’ regeling komt te vervallen: binnen een OV is iedere vennoot hoofdelijk (volledig) aansprakelijk.

 

In eerste instantie zal een schuldeiser van een OV dus proberen zijn vordering op het vennootschapsvermogen te verhalen. Lukt dat niet, dan kan een schuldeiser iedere vennoot (dus ook een voormalige maat) voor het volledige bedrag aanspreken, ook privé. Voor de VOF en CV verandert er bij omzetting in een OV niets; inschrijving in het handelsregister was al verplicht en vennoten binnen een vennootschap zijn ook nu al hoofdelijk aansprakelijk.

 

Wel of geen rechtspersoonlijkheid?

Naast een gewone OV komt er de OVR: de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Die rechtsvorm is nieuw. Een OVR is, net als een BV en een NV, een rechtspersoon. Een OVR kan daardoor zelf goederen aanschaffen - ook onroerende zaken - en zelf procederen. Als een vennootschap of een maatschap nu een pand koopt, dan wordt het pand eigendom van alle maten of vennoten. Straks is het pand gewoon eigendom van de onderneming en dat kan grote voordelen hebben als een van de vennoten opstapt.

 

Voordelen van rechtspersoonlijkheid

 

Bij toetreding of uittreding van een vennoot binnen een OVR biedt het hebben van rechtspersoonlijkheid voordelen. Als er nu bij een VOF, CV of maatschap een vennoot toetreedt of uittreedt, moet de ‘oude’ onderneming ontbonden en verdeeld worden. Juridisch gezien ontstaat er tenslotte een andere vennootschap. Die rompslomp is straks van de baan. Treedt onder het nieuwe regime een vennoot toe of uit, dan verwisselt alleen zijn aandeel in de onderneming van eigenaar. Het bedrijf zelf blijft gewoon bestaan. Vennoten kunnen hun aandeel daardoor voortaan ook eenvoudig overdragen aan een ander.

 

Aansprakelijkheid blijft hetzelfde

Voor de aansprakelijkheid van de vennoten maakt het al dan niet hebben van rechtspersoonlijkheid overigens niet uit. Anders dan bij een BV blijft bij een OVR ieder hoofdelijk aansprakelijk. Het lijkt aantrekkelijk om die aansprakelijkheid dan maar anders te regelen, maar helaas – dat kan niet. Van de aansprakelijkheidsregeling mag niet worden afgeweken.

 

Fiscaal verandert er trouwens niets: vennoten blijven voor hun aandeel onder de inkomstenbelasting vallen. De OV of OVR zijn net als de maatschap, VOF en CV niet zelfstandig belastingplichtig. Het toekomstige fiscale regime is nog niet helemaal afgekaart, dus er kan nog het een en ander wijzigen.

 

De keuze is aan u

 

Doet u niets, dan gaat uw VOF, CV of maatschap straks verder als OV. U moet wel de inschrijving in het handelsregister regelen en op uw briefpapier OV vermelden. Kiest u voor rechtspersoonlijkheid dan moet u via een notaris een nieuwe overeenkomst opstellen. In die overeenkomst moet duidelijk staan dat de onderneming een rechtspersoon is. Bij inschrijving in het handelsregister moet u ook duidelijk vermelden dat de onderneming een rechtspersoon is en op uw correspondentie moet u voortaan OVR vermelden.

 

Unquote De Zaak

 

Wellicht om hier rekening mee te houden.

 

aardig, maar vof is om andere redenen voor ons de meest zinvolle weg. Dus daar is geen discussie meer over.

 

Wellicht toch nog een inhoudelijk adviesje binnen de VOF??

 

 

Link naar reactie
 • 0

Wat wordt de bedrijfsactiviteit van de vof ?

 

Kapitaalintensief of arbeidsintensief ?

 

Met name het risicoprofiel van de bedrijfsactiviteiten spelen een belangrijke rol bij de winstverdeling.

 

Een metselbedrijf met 1 bedrijfsbusje en een goed gevulde orderportefeuille bij de start heeft een andere verlies-winstverwachting dan een nieuw op te starten croissanterie-espressobar met een nieuw interieur van 300000 euro.

 

Reken dus enkele scenario's voor meerdere jaren door. Zo kom je makkelijker bij de gewenste winstverdeling.

 

Wat zijn doelstellingen van de vennoten individueel ??

 

Belegging of inkomensverschaffing ?

 

Enzenz

 

 

Succes Ard

Link naar reactie
 • 0

Overigens, thans is het ook zo dat een maatschap (en dus ook een vof of cv, die bijzondere vormen van de maatschap zijn) kan voortbestaan indien een van de vennoten uitstapt. Het gaat uiteraard niet automatisch zoals bij een rechtspersoon, maar moet geregeld worden in het contract tussen de vennoten. Echter, in de praktijk zal een beetje fatsoenlijk contract zo een bepaling bevatten.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 105 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.