Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 19/05/19 in all areas

 1. 6 points
  Het is bekend dat IVB het internet volplempt met positieve reviews. Ook op dit forum is hier regelmatig op gewezen. Het bovenstaande verhaal is een te verdekt positief review "in disguise". En zoals gesteld opvallend ongeloofwaardig. Invorderingsbedrijf zet Trustpilot en Google Maps onder druk om negatieve reviews te verwijderen. Trustpilot dwingt negatieve reviewers hun gegevens bekend te maken aan het Invorderingsbedrijf. Daarna worden ze bedreigd met een smaad en laster procedure. Wat wetenwaardigheden over Google Maps en het Invorderingsbedrijf: Google Maps is weliswaar één site van een grote hoeveelheid internet fora met een aanzienlijke hoeveelheid publicaties van en over het Invorderingsbedrijf, diens virtuele vestigingen en het Incassocenter, maar is uniek doordat hier 468 reviews gepost zijn (april 2019). Dat is voor een incassobureau van deze omvang uitzonderlijk te noemen. Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps “pages” voor vijf vestigingen. Deze vestigingen zijn met uitzondering van het Invorderingsbedrijf Den Haag brievenbusfirma’s. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam. In maart 2019 zijn op aangeven van het Invorderingsbedrijf met het beroep op het zgn. “note and take downbeleid” van Google een groot aantal negatieve reviews verwijderd. Het gevolg hiervan is dat het aantal positieve reviews sterk is gestegen met een stevig effect op de “ratings” van deze vestigingen. Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren tegelijkertijd toegekend, 16% hiervan betreft vijfsterren reviews bij alle vestigingen. Bij 16 reviews kan worden vastgesteld dat deze zijn gepost door bedrijven die niet terug te vinden zijn op internet en de Kamer van Koophandel. Bij de overige reviews wordt slechts minimaal verwezen naar de bedrijven waar de recensent werkzaam is. Eerder is aangetoond dat 51 fotoprofielen gebruik maken van een stockfoto rechtstreeks van internet gekopieerd. Nadat hier door reviewers naar werd verwezen is dit aantal verminderd tot 17. De overige profielen zijn daarna voorzien van nietszeggende plaatjes. Eigen medewerkers, directieleden zelf en familieleden hebben positieve reviews geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokkenen bij het Invorderingsbedrijf. De positieve reviews op Google Maps proberen ook een beeld te schetsen dat het Invorderingsbedrijf internationaal opereert. Dat geldt overigens wederom voor het bovenstaande "review" op dit forum. Om dit 'internationale' karakter kracht bij te zetten, is er op Google bijvoorbeeld een review te vinden van een Russische opdrachtgeefster die naast een aantal reviews in het Russich ook een in het Engels gesteld prijzend vijf sterrenreview geeft aan het Invorderingsbedrijf. De Russische reviews zijn rechtstreekse kopieën van Russische Local Guides waardoor deze berichten tweemaal op Google Maps terug te vinden zijn. De berichten van de local guides zijn van eerdere datum dus een duidelijke kopie met dit doel gemaakt. Het betreft de routebeschrijving naar een metrostation en een recensie van een restaurant in St. Petersburg. Het invorderingsbedrijf en het Incassocenter behoren tot hetzelfde incassobedrijf. Dit incassobedrijf heeft geen (gerechts)deurwaarders of incasso-advocaten in dienst. Regelmatig worden in de positieve reviews de expertise waarover dit incassobureau niet beschikt juist geprezen. Maar het Invorderingsbedrijf gaat daarin verder. Op haar verschillende sites wordt gesuggereerd wel over deurwaarders te beschikken, zelf een deurwaarderskantoor te zijn (Groningen) resp. op de facebookpagina van het Invorderingsbedrijf een advocatenkantoor te voeren. Zou een bedrijf van onbesproken gedrag en met ethische normen en waarden als uitgangspunt zich hier mee bezig houden? Kom op, deze poging van IVB en diens Trol is te opvallend...
 2. 5 points
 3. 4 points
  Je hebt dus een add-on die in de weg zit. Je kunt al je add-ons doornemen en kijken of je ze ook echt nodig hebt. Het kan ook zijn dat er een spamware of malware add-on zichzelf heeft genesteld in je browser. Ik heb even gekeken (in de nieuwe Windows Sandbox ) en die ahjilop.com is een extension met de naam "Zoom in op afbeeldin" (note het ontbreken van de g op het einde) Je kunt dus een voor een al je extensies uitschakelen en kijken welke het probleem geeft maar mijn suggestie zou zijn om even met die "Zoom in op afbeeldin" te beginnen. Edit: Ha, je hebt hem al gevonden. Heb je ook die ontbrekende g gezien. Rare extensie dus
 4. 4 points
  Je spreekt jezelf hier tegen. Je komt hier hengelen naar ervaringen, maar je zegt tegelijkertijd dat je er niet veel waarde aan kan hechten. Ook plaats je hier een mailadres van cyberservices.com, een domeinnaam van mail.com. Alwaar je, inderdaad anoniem, een gratis mail adres aan kan maken. Ik begrijp dat jijzelf en het bedrijf waar je voor zou werken ook anoniem zou willen blijven. Maar moet je dan zo'n vaag emaildomein gebruiken? Had dan gewoon een adres van gmail/ziggo of iets dergelijks gebruikt. Bovendien vraag je 'onderbouwde feiten', maar je plaatst de oproep wel gewoon open en bloot op het internet. Het internet en met name de gebruikers daarvan blinken nou niet echt uit in het spuien van onderbouwde feiten. Je hebt al kennis genomen van de verschillende rechtszaken omtrent Invorderingsbedrijf, dus je weet al dat de rechter vaak niet al te mild naar ze is als het gaat om hun werkwijze. Veel beter onderbouwd dan dat ga je het echt niet vinden. Dat, samen met de andere dingen die ik hier vaststel, lijkt het er vrij dik op te leggen dat we hier in werkelijkheid te maken hebben met een sokpop. Immers: Als alleen de vorderingen die je uit handen wilt geven al miljoenen bedragen, dan moet het bedrijf waar je voor werkt logischerwijs dusdanig groot zijn dat ze een eigen legal afdeling heeft, of in ieder geval genoeg geld heeft om dat door een jurist uit te laten zoeken. Die zouden zelf onderzoek doen, niet gaan hengelen op internetfora. Een dergelijk bedrijf zou in ieder geval niet samen gaan werken met een bedrijf dat niet eens de juiste certificeringen bezit cq. niet is aangesloten bij de juiste brancheverenigingen. Met zulke vorderingen kan je het je niet permitteren dat je per ongeluk met een beunhaas in zee gaat. Als je als bedrijf ethiek hoog in het vaandel hebt staan, dan zou je bedrijven met een dubieuze reputatie per definitie niet eens overwegen. Zelf breng je hier tegenin dat het volgens jou mogelijk laster zou zijn wat er gepleegd wordt jegens Invorderingsbedrijf. Als jij inderdaad een bedrijf zou vertegenwoordigen dat los staat van Invorderingsbedrijf, dan zou het jou koud laten of het al dan niet laster was. Je zou er je vingers niet aan willen branden en laat Invorderingsbedrijf dus gewoon links liggen. Op het moment dat je hier geconfronteerd wordt met de bizar slechte reputatie van Invorderingsbedrijf, dan schiet je in de verdediging in plaats van die informatie aan te nemen. Sterker nog, als je al inderdaad werkt voor een bedrijf dat miljoenen aan vorderingen uit handen wilt geven en je inderdaad wilt gaan hengelen op een willekeurig internet forum over aan welke partij je die kapitalen aan vorderingen zou willen geven, dan had je gewoon open de vraag gesteld welk incassobureau dat had moeten zijn. Je zou niet met een reeds vooringenomen keuze je op een forum gaan mengen en dan ook nog die keuze verdedigen als blijkt dat het een bizar slechte keuze is om met zo'n partij in zee te gaan. Maar bewijs gerust het tegendeel door mij in een privé bericht te vertellen wat je echte naam is en voor welk bedrijf je werkelijk werkt. Als dat blijkt te kloppen dan haal ik dit bericht weg. Ik wacht geduldig af..
 5. 2 points
  Hoe blus je een vulkaan? Eerst wil je hem z'n gang laten gaan, neem ik aan. Tot je beseft dat hij zichzelf aan het uitputten is. Goed dat je hem gekalmeerd hebt, de draaideur naar acceptatie getoond. En fijn dat hij die deur door is gegaan.
 6. 2 points
  Gecondoleerd Herman, fijn dat je hem toch nog een beetje hebt kunnen helpen in zijn laatste weken.
 7. 2 points
  Nee, als je buiten de EU verkoopt hoef je geen btw te berekenen en af te dragen aan enig EU land. Dat wil niet zeggen dat jij helemaal niets hoeft af te dragen aan niemand. En ook die bewijslast vervalt niet zomaar. Je mag bijvoorbeeld niet gewoon software leveren aan Iran of Noord Korea. Is dus wel handig dat je dat kunt bewijzen. Zoals ik al eerder aangegeven heb lijkt het mij verstandig om een belastingadviseur te raadplegen met verstand over export van software want met al die landen buiten de EU (waar jij schijnbaar aan levert) is het geen gemakkelijke materie. Misschien zien niet alle landen buiten de EU software als "elektronische dienst". Misschien gelden er andere regels. En ook in Amerika veranderen de regels rond de sales tax en use tax met enige regelmaat. En dan hebben we het nog niet eens gehad over eventuele drenpels in desbetreffende landen. https://www.avalara.com/us/en/learn/software-sales-tax.html https://circulaire.smeetskring.com/artikel/belastingstelsels-andere-landen-wetenswaardigheden-over-de-amerikaanse-sales-tax
 8. 2 points
  Dat lijkt mij een extensie te zijn die dwarsligt. Kun je Firefox eens in veilige mode opstarten. Tevens is het verstandig eens even alle aanwezige extensies door te nemen en eruit te knikkeren wat je niet gebruikt. Als ik met Chrome of IE en Edge naar https://www.ahjilop.com/ ga krijg ik een melding dat de browser niet compatible is met hun extension. Dus ik denk dat je het in die richting moet zoeken. Onder de "cgu?" staat Audivox Company.
 9. 2 points
  Beste Marleen S, Allereerst dank voor uw reacties op dit topic bij Higher Level op het door uzelf bepaalde hoge niveau. Uw posts zijn m.i. illustratief herkenbaar. Ze zijn zeker een bijdrage ter verlevendiging van de discussie over het maatschappelijke grote probleem "Invorderingsbedrijf" Vooraleerst: Uw Cyberservices is gevestigd op de Keizersgracht 62-64 te Amsterdam. Een brievenbusfirma. Waar kennen we dit ook al weer van als we het over het topic Invorderingsbedrijf op Higher Level hebben? Als u toch reageert, zou u de moeite willen nemen wat specifieker te zijn over de zaken waarbij de kantonrechter heeft aangegeven dat er sprake is van bewezen lasterlijke uitspraken jegens het Invorderingsbedrijf? En in welke situaties heeft het Invorderingsbedrijf na mei 2018, de datum van de uitspraak over het schenden van de zorgplicht, zich rekenschap heeft gegeven van zijn activiteiten? Ik verwijs graag naar reviews op de internetfora ter zake. Voor de duidelijkheid. Op uw niveau in het bedrijfsleven komt het mij voor dat uw CFO in ernstige problemen is geraakt als hij of zij incassoproblemen heeft veroorzaakt van miljoenen. Ik acht het illjustratief dat uw hoogste financiële functionaris zijn heil zoekt bij het Invorderingsbedrijf als oplossing voor een nogal prangend probleem. Het komt mij voor dat Invorderingsbedrijf als panacee de vergadering van aandeelhouders niet gaat overtuigen. Ik volg daarin slechts uw hoogwaardige mededelingen die ik - gezien uw dwingende reacties- geacht wordt uiterst serieus te nemen. Ik acht ze echter volstrekt ongeloofwaardig. Denkt u dat iemand dit gelooft? De internationale ervaring van het Invorderingsbedrijf op de incassomarkt, anders dan een gekopieerde reisbeschrijving naar de metro van St. Petersburg, is helaas aan mij ontgegaan. Wellicht dat uw due dilligence onderzoek ofwel "onderzoek naar gepaste zorgvuldigheid" anders bewijst. Het resultaat daarvan? U houdt het exclusief voor uzelf. Bijzonder als u daaraan wel refereert. De vraag is al gesteld. Als u zo bewust kiest voor het niet gecertificieerde Invorderingsbedrijf, waarom wenst u hier kond van te doen op een door u als laagwaardig beoordeeld platform als Higher Level? Is het dan niet handiger voornoemd panacee als een glorieuze redding te benutten en de domme ondernemers te laten ondernemen op hun manier? Mij dunkt van wel. Nu U door uw peroonlijke inspanning uw bedrijf door de inzet van IVB namelijk van de ondergang redt. Volgend jaar zeker een bonus... Helaas zijn uw redeneringen bewezen onzin. Uitvraag van informatie - als voorbeeld - hoeft niet anoniem omdat het in strijd zou zijn met de AVG. Deze wet ziet hier helemaal niet op. Dit is nonsens. Is dit verhaal geloofwaardig? Natuurlijk niet. Alle redeneringen zijn kul, het verhaal is volstrekt ongeloofwaardig. Wie post deze kul? De eigenaren van Invorderingsbedrijf, hun familieleden of een stroman?
 10. 2 points
  Nog recenter: Invorderingsbedrijf dagvaardt opdrachtgever over verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Zaak van Incassocenter namens opdrachtgever die begin november 2016 een bedrag van duizend euro heeft geleend aan debiteur, op voorwaarde dat er begin december twaalfhonderd euro terugbetaald zou worden. Incassocenter vordert het uitgeleende bedrag 17 maanden later* terug, vermeerderd met de overeengekomen 20% rente per maand. Rechter wijst vordering toe, maar hanteert wettelijke rente en wijst 20% per maand af. Zaak van Invorderingsbedrijf namens opdrachtgever. Zaak van Invorderingsbedrijf namens opdrachtgever. Invorderingsbedrijf dagvaardt opdrachtgever over interpretatie no cure no pay. In de kleine lettertjes staat namelijk dat de opdrachtgever dossierkosten moet betalen. De rechter is het met IVB eens. De wervende tekst no cure no pay betekent volgens de rechter niet dat de opdrachtgever niet hoeft te betalen als de incasso niet slaagt. De kleine lettertjes in de overeenkomst zijn belangrijker dan loze reclamekreten. Invorderingsbedrijf (Moneyfirst) dagvaardt opdrachtgever over stilzwijgende verlenging incasso-abonnement. Opdrachtgever heeft halverwege eerste jaar per email opgezegd; IVB stelt dat dat per aangetekende brief had gemoeten. Rechter stelt dat verzending van een email onvoldoende is, omdat aangetoond moet kunnen worden dat de mail de inbox heeft bereikt. Invorderingsbedrijf (Moneyfirst) dagvaardt opdrachtgever over interpretatie no cure no pay. Blijkbaar heeft de opdrachtgever een abonnement op de dienst Incasso Premium afgesloten. Opdrachtgever gaat ermee accoord dat IVB een debiteur dagvaardt, maar schrikt vervolgens van de factuur. Opdrachtgever beroept zich op no cure no pay; IVB wijst op de kleine lettertjes in de overeenkomst. Opdrachtgever weigert te betalen en IVB trekt zich terug uit de inmiddels lopende zaak tegen de debiteur. Terwijl beide partijen in correspondentie zijn, komt het abonnement in zijn tweede jaar terecht en krijgt opdrachtgever een aanvullende factuur vanwege stilzwijgende verlenging. Ook dat staat in de AV, dus de rechter oordeelt dat de opdrachtgever moet betalen, ruim 1800 euro inmiddels. En een extra jaar abonneekosten. Particuliere opdrachtgever dagvaardt Invorderingsbedrijf omdat IVB haar onvoldoende gewezen heeft op het risico van de werkwijze van IVB. De rechter is het daarmee eens. De rechter wijst bovendien de tegeneisen van IVB af. Wat valt op? Afgaand op gepubliceerde uitspraken voert IVB meer zaken tegen opdrachtgevers dan voor opdrachtgevers. Die opdrachtgevers zijn boos omdat de werving van IVB onduidelijk is. Er ontstaan misverstanden over no cure no pay die heel simpel te voorkomen zijn. Ook het bekende fenomeen stilzwijgende verlenging van incasso-abonnementen gekoppeld aan aangetekende opzegging leidt tot geharrewar tussen dienstverlener en opdrachtgever. Daarnaast lijkt IVB regelmatig slordig in de voorbereiding en afwikkeling van zaken, ten koste van opdrachtgevers. Wie dus een boel internationale vorderingen wil uitbesteden aan IVB denkt even aan het algemene devies: caveat emptor! * Duizend euro uitgeleend, 20% rente per maand, wat is de debiteur verschuldigd na 17 maanden???
 11. 2 points
  Prinsrachid, erg vaak heb je het bij het rechte eind (daar leren we allemaal van, waarvoor dank) en daarom heb ik het nogmaals nageplozen maar het antwoord is correct, je mag ook op nettovermogenswaarde waarderen (en daarmee hou je het simpel). Ter lering en vermaak heb ik ook nog even naar vergelijkbare topics gezocht op HL en kwam daarbij het volgende tegen: https://www.higherlevel.nl/forums/topic/57172-waardering-deelneming/ In lijn met de post van prinsrachid: wellicht dat de vragensteller er nog iets aan heeft.
 12. 2 points
  Dat uitgavepatroon zit een beetje in de politiek ingebakken ... alleen worden de bedragen evenredig hoger met de toenemende omvang van de organisatie. (Belasting)geld van een ander uitgeven is altijd al makkelijk geweest. Overigens ... Wel eens gekeken naar de soms idioteske uitgaven van de eigen Gemeente, Provincie en niet te vergeten Nederland zelf ? Met de regelgeving is het al niet beter gesteld. Er wordt op elk niveau (ook gemeentelijk) soms hilarische dingen verzonnen, waarvan je niet weet of de tranen nu van het lachen of van het huilen tevoorschijn komen. Het is waarschijnlijk zoiets als de Grieken en Italianen ... wel de Euro houden maar verder geen bemoeienis ... niet van Athene of Rome en al helemaal niet van Brussel. De Nexitteers willen nog een stapje verder ... geen euro ook, maar terug naar de gulden, toen die nog van zilver was, en al decennia lang vastgeklonken zat aan de wisselkoers van de DMark. En dan ook nog terug naar de grenscontroles van weleer ... toen de boter door Jan en alleman door de open weilanden werd gesmokkeld. Tja je leert nog eens wat met een inburgeringscursus. Eigenlijk spelen wij met z'n allen Roman Impire 2.0 Dan doet Putin het zo gek nog niet ... met z'n Russische Democratie. Een federale staat geleid door een democratische dictatuur.
 13. 2 points
  De mist blijft hangen. Meer antwoorden leveren slechts meer vragen op. Zoals: waarom een geldlening en niet als aandelenkapitaal gestort? Als ook: waarom de zaak niet in je eentje voortzetten? Als je 3000 euro per maand uit je holding kan ophoesten, dan kan 6000 euro waarschijnlijk ook wel.
 14. 2 points
  Mijn snelle en eenvoudige rekensom o.b.v. deze situatieschets is duidelijk anders en dat zal een rekenvaardige advocaat jou waarschijnlijk ook adviseren. Die dame die haar verplichtingen in beginsel niet nakomt (tenministe zoals jij het schetst) moet duidelijk even op haar positie gewezen worden. Wel de lusten, niet de lasten zo werkt het natuurlijk niet... ...eerst die 6.000 EURO zien om openstaande rekeningen en salarissen te betalen. En persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gevolgen van uitgebleven inspanningen. De BV heeft verder geen middelen om aan haar 'brutale' verzoek te kunnen voldoen. Dit lijkt van jullie (beide) natuurlijk ver ondermaats. Is er wel omzet? Groet, Highio
 15. 2 points
  Hoi Marleen, Er zijn wat opmerkelijke zaken rond jouw posts. Je zegt te werken voor een miljoenenbedrijf en zegt dat het bedrijf waarvoor je werkt due diligence onderzoek gedaan zou hebben naar Invorderingsbedrijf. Toch voelde je blijkbaar de neiging om je te registreren op dit forum, voor 'aanvullende informatie'. Op een willekeurig forum gaan hengelen naar ervaringen, terwijl het hele internet vol staat met klachten over een bedrijf en er nota bene een due diligence onderzoek gedaan zou zijn, is naar mijn idee een klein beetje vreemd. Ook zeg je dat het bedrijf voor je werkt een ethische gedragscode zou hebben en ethisch handelen hoog in het vaandel heeft. Gezien het feit dat er ontzettend veel rook en red flags zijn omtrent Invorderingsbedrijf, is het daarom enigszins vreemd dat jullie dat bedrijf überhaupt zouden overwegen. Er zijn talloze incassobureaus die, in tegenstelling tot Invorderingsbedrijf, een totaal smetvrije reputatie hebben. Toch zouden die bedrijven met een smetvrije reputatie blijkbaar geen optie zijn voor jullie. In je laatste post naar Branko lijk je zelfs in de verdediging te schieten voor Invorderingsbedrijf. Ik heb jaren terug een blog geschreven, genaamd Ik kwam toevallig op deze site uit. Ik ben benieuwd hoe jouw reactie daarop is in het licht van jouw registratie en berichten over Invorderingsbedrijf op Higherlevel. Mvg, Wouter
 16. 2 points
  Stel je bent een bakker en je koopt graan onder deze licentie. Je mag dan niet het graan onverwerkt doorverkopen. Ook mag je niet iemand anders iets met dat graan laten doen. Wel mag je zelf een brood bakken en dat brood mag je doorverkopen. Dit is een vrij gebruikelijke licentie voor 'grondstoffen'. Wat ze willen voorkomen is dat jij je eigen samplewinkel begint met hun samples. Zodra de sample in je liedje zit, mag je (vrijwel) alles met dat liedje doen wat je wil. Inkomsten uit dat liedje zijn geheel voor jou (en de eventuele andere componisten/tekstschrijvers). (Ik zeg 'vrijwel', omdat je niet de samples uit je liedje mag rippen om door te verkopen.)
 17. 2 points
  Ik weet niet of dit onder "Media" valt, maar het is wel mooie reclame voor ons. Ons product is een vraag in het VMBO examen 2018 van natuurkunde/scheikunde. Vraag 3 laat duizenden leerlingen, die waarschijnlijk in hun leven veel moeten sjouwen, duidelijk zien dat er een mooi hulpmiddel is om je rug te sparen. KB-0173-a-18-1-o.pdf
 18. 1 point
  Ik wil de (overigens terechte) vreugde niet bederven, maar volgens mij (en vele anderen) is de brutomarge: de bruto winst als percentage van de omzet. Deze kan dus maximaal 100% zijn (bij gratis inkoop).
 19. 1 point
  Als het verkeer op jouw "normale" website komt zit er ook een "normaal" IP-adres aan vast welke toegekend is aan een land. Of de gebruiker op dat moment ook echt in dat land zit is niet zomaar na te gaan. IP-adressen als bewijs worden specifiek genoemd, dus dan zal het wel goed zijn.
 20. 1 point
  Quote: "kun je eens in de console kijken als er fouten optreden?" Content Security Policy: De instellingen van de pagina blokkeerden het laden van een bron op https://data1.ahjilop.com/scripts/js?k=5c88020383df1a73508b4567&s=d3d3LmhpZ2hlcmxldmVsLm5s (‘script-src’). Laden voor het <script> met bron ‘https://data1.ahjilop.com/scripts/js?k=5c88020383df1a73508b4567&s=d3d3LmhpZ2hlcmxldmVsLm5s’ is mislukt. Een reputatiepunt ontvangen is mooi ... maar kan iemand iets met de bovenstaande informatie ?
 21. 1 point
  Vervelende is wel dat je aan de factuureisen van het land van de klant dient te voldoen. En in een paar landen ben je ook verplicht aan particulieren een volledige factuur te verstrekken, hetgeen toch wat lastig gaat worden als je niet om het adres vraagt... Zie: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/national-vat-rules -> Choose Member State(s): "select all" -> topic "invoicing required" voor een overzichtje per land.
 22. 1 point
  Waarom staat er in die pdf niet de nieuwe drempel van €10.000? https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/btw_berekenen_bij_diensten/wijziging_in_digitale_diensten_vanaf_2015/wijziging_in_digitale_diensten_vanaf_2015 Vraag aan TS dus, kom je met je omzet naar buitenlandse particulieren boven die grens? Of wil je gewoon sowieso aangifte doen via de MOSS-regeling? Ik neem aan dat we het hier hebben over verkoop naar particulieren? Dit is natuurlijk niet juist. Misschien moet je je ook nog even verdiepen in marges en percentages bij ondernemen. Als je 81% hebt en je neemt daar 19% btw over dan kom je op 96,39%. Dat klopt dus niet. Als jij iets voor 100% verkoopt en er zat 19% op moet je het delen door 1,19. Dus krijg je zelf 84,03%.
 23. 1 point
  Op hetzelfde adres in Den Haag is sinds eind vorig jaar ook gevestigd Incassowereld.
 24. 1 point
  Het gaat hier zo te merken om zogenaamde "planschade". Daar is veel jurisprudentie over. Een verzoek om planschade indienen kan echter pas ingediend worden nadat het bestemmingsplan of bijvoorbeeld de ontheffing waarop de schade betrekking heeft, onherroepelijk is. Onherroepelijk betekent dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank of bij de Raad van State aan te tekenen. Planschade kent wettelijk een drempel van zo'n 2 % van de waarde (ik vermoed in dit geval van jullie pand). Ook mag het niet tot het zogenaamd "normaal maatschappelijk risico" behoren. Het kan echter geen kwaad om al een "zienswijze" (bezwaar) op de plannen bij de gemeente in te dienen als dat kan en aan te geven dat je mogelijk benadeeld wordt. Neem bv contact op met de ambtenaar of wethouder. Dan kan de gemeente dit bij de besluitvorming alvast meewegen. Ik weet niet hoever de plannen al zijn.
 25. 1 point
  Lees dit topic eens. Boordevol interessante informatie...
 26. 1 point
  Omzet naar de rest van de EU heb ik niet zoveel, dus wat dat betreft zou een Nexit me niet direct raken qua bedrijfsvoering. Maar wat belangrijker is, is dat veel mensen die spreken over een Nexit helemaal niet tegen de vrijhandel zijn, maar wellicht wel tegen regelgeving, onbeperkt vrij verkeer van personen, wegvloeiende WW uitkering en dergelijke zaken. Of tegen de enorme kosten van het Europese parlement, of tegen... van alles eigenlijk. Een harde Nexit lijkt me niet in het belang van Nederland, maar 'veel minder europa' spreekt me best aan ;)
 27. 1 point
  Ik denk dat het hier vooral om schadebeperking gaat, hoe sluit je de samenwerking z.s.m. af met zomin mogelijk schade voor jou. En dus niet zo zeer om schadevergoeding van de ander. Althans, niet als ik naar de genoemde investerings-/leningsbedragen kijk. Als de schulden/schadelijke effecten aanzienlijk hoger zijn, kan dat anders worden. Hiermee lijken de scherpe kantjes er vanaf (?) Als "alle schulden" in dezelfde orde is als de genoemde investeringsbedragen en je de werknemers in jouw andere bedrijf kan laten renderen, prima. Dan gaat het alleen om de weg daar naar toe. Hoe moeilijk die weg is, is mede afhankelijk of jullie samen vertegenwoordigingsbevoegd zijn, of niet. Eerste indruk stappenplan: (i) schriftelijk vastleggen van situatie en oorzaak (mail en aangetekend schrijven), (ii) event. oplossing bieden: schulden voldoen en overnemen werknemers, vervolgens liquidatie vennootschap, (iii) AVA bijeenroepen en dit op de agenda zetten. Enige begeleiding in dit proces kan wel handig zijn, als je er geen ervaring in hebt 🙂
 28. 1 point
  Dat die menubalk paars is, maakt niets uit. Dat gaat over smaak, geuren en kleuren. Is het contrast goed tussen voor en achtergrond? Ja. Valt voldoende op dat het een menubalk is? Ja. Dan heb je een goede menubalk. Veel minder goed is de inhoud van deze menubalk. Het gaat over je belangrijkste navigatie, maar je stopt er niet je toptaken in. Ook een dropdown gebruiken is géén goed idee. Je stopt er items in die in een facility menu of in een menu in je footer horen. Andere zaken mis ik dan weer: 'Home' bv. Zo'n 30% van de mensen weet niet dat met op je logo te klikken ze naar de homepagina kunnen. 'Over Bretels Specialist'. Ik ken jou niet kerel, hoe kan ik jou vertrouwen? Ik wil je leren kennen. Dat doe je wél kort op je homepagina, maar daar hoor je dat helemaal niet te doen. En al zeker niet met clichézinnen. Het is niet het enige dat dik fout loopt met dit menu. Ander iets: je testimonials. Plak daar eens een gezicht op van de klant. Zo krijgt die testimonial letterlijk een gezicht en versterk je de geloofwaardigheid. Je 3 what's in for me's staan onderaan. Die zet je beter helemaal bovenaan. Zijn deze trouwens het beste wat je kan bieden? Maak er eens een dialoog van... Anja: Ik ga morgen naar de Bretels Specialist. Petra: Ah wat is daar te doen misschien? Anja: Die leveren gratis vanaf 20 euro. Petra: Daar doen we het voor. Voel je toch zelf aan dat er iets niet klopt. Als zowat alle anderen gratis levering aanbieden, dan moet jij dat ook maar doen. Hoeveel klanten zou je hebben die onder die magische grens van 20 euro zitten? Ga je voor die paar, wellicht veel meer anderen wegjagen? Je zegt dat je de goedkoopste bent, maar ik vind met gemak diverse aanbieders die 2 of 3 keer goedkoper zijn. Geen idee of het over dezelfde kwaliteit gaat. Maar zover gaan je potentiële klanten ook niet nadenken. Voor hun maak je een claim, die je niet kan hard maken. Je zegt dat je de website gebruiksvriendelijk hebt gemaakt, maar dat is niet erg juist. Deze is op maat van jou, niet van je bezoekers.
 29. 1 point
  Dan moet hij dat aangeven aan de notaris. Hij wil dus onder de overeenkomst uit. (Boeteclausules bij openbreken aan zijn kant?) Overnamebalans als bijlage aan akte was handig geweest. Maar niet noodzakelijk. Het bedrag wat in de akte staat is natuurlijk wel bindend. Daar heeft de verkoper toch ook voor getekend?
 30. 1 point
  Je kunt (jullie kunnen) aan deze BV met verplichtingen en/of schulden niet zomaar middelen onttrekken en onthouden. Dat is de theorie en mogelijk (hopelijk) ook praktijk. Fijne werkgever ben je (zijn jullie) en dat in deze branche. Wat mij betreft mag deze handels- en zienswijze je (jullie) een leven lang achtervolgen! Groet, Highio
 31. 1 point
  Da's heel kort door de bocht. Dat gaat over een situatie waar een arbeidsongeschikte man zei 'mijn vrouw doet het - beperkte - werk', maar uit zo ongeveer alles bleek dat de man het werk deed. De heffing over het (DGA) loon van zijn vrouw werd verlaagd met wat er bij hem geheven zou gaan worden. Het waarom staat er niet bij vermeld, maar zal wel iets te maken hebben met optimalisatie van belastingdruk in de IB sfeer.
 32. 1 point
  Je moet het natuurlijk zelf weten, maar naar aanleiding van de verhalen hier en elders lijkt het mij niet heel verstandig. Wat is het specifieke voordeel van met dit bedrijf in zee te gaan boven anderen incassobureaus? Persoonlijk zou ik eerder overwegen een bureau in te schakelen dat lid van de NVI is: ook voor de schuldenaar geeft dit vertrouwen dat het om een terechte incasso gaat. Als ze gaan googelen op een bedrijf waarover klachten rondzingen omtrent onterechte incasso's of andere wanpraktijken heb je kans dat ze de boel niet vertrouwen en niet betalen. Bovenstaande club gaat dan wel procederen, maar praktijk leert dat je door de kosten daarvan minder dan de hoofdsom kunt ontvangen. Probeer het zelf: google de naam en je krijg 4 resultaten van het bedrijf zelf, en daarna beginnen de klachten, en gerechtelijke uitspraken in geschillen tussen het invorderingsbedrijf en haar opdrachtgevers.
 33. 1 point
  Veel ervaring met private equity, al is je vraag eerder een waarderingsvraagstuk dus zal ik daar op ingaan. Een goede methode om inzicht te krijgen in je opties is een overzicht te maken van de huidige situatie. Vervolgens schets je ook de situatie zoals die je voorgesteld is zodat je ook daar inzicht in krijgt. Vanaf dat moment kan je de scenario's vergelijken. Een mooi hulpmiddel hierbij kan het boek "Bedrijf te koop" zijn (EAN: 9789047002765) teneinde een goed beeld te krijgen van waarderingen, verschillende invalshoeken en gevolgen van bepaalde keuzes. Of het een goede deal is of niet is niet te zeggen op basis van de verschafte informatie. Daarvoor zijn ook waardering, de grootte van de in te brengen lening en kapitaal van belang, maar ook bijv. zaken zoals ervaring van jezelf, trackrecord van je bedrijf en van de betreffende private equity partij.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept