Ga naar inhoud

Erelijst


Populaire inhoud

Toont de inhoud met de hoogste reputatie sinds 17-03-19 in alle zones

 1. 3 punten
  Ik weet niet wat de hoogte is van het bedrag waar zij aanspraak op maken. Hoe hoger het bedrag, des te eerder zou je er een jurist in detail naar moeten laten kijken. Details zoals bijv.: waar is de offerte voor gevraagd, wanneer is de offerte gevraagd, wat staat er in de offerte, door wie is deze gegeven, was deze persoon vertegenwoordigingsbevoegd, door wie is de offerte geaccordeerd, in welke vorm, wanneer is het bedrijf failliet verklaard, hoe is dit voorgehouden in de website, wat zijn precies de "rumoeren" over deze mensen/de mensen hierachter, wat staat er in de algemene voorwaarden, van wie zijn deze voorwaarden. Als het bedrag niet hoog is, kan je overwegen iets als volgt te reageren: "Wij zijn er achter gekomen dat de offerte door een bedrijf is uitgebracht dat failliet is. Daar waren wij niet van op de hoogte. Dit is een relevante omstandigheid die uitdrukkelijk had moeten worden vermeld op de offerte. De curator heeft bovendien aangegeven niet op de hoogte te zijn van de offerte. Wij achten ons niet gehouden aan de offerte, en voor zover nodig vernietigen/ontbinden wij deze."
 2. 3 punten
  Niet voor een beroep op 126na. Daar mag de opsporingsambtenaar zelf op onderzoek uit. Die mag dan 'soort dienst' + naw opvragen. Maar dat echt alleen over het aanbieden van communicatiediensten en een webwinkel in dingen is toch echt niets anders. Communicatie, in brede zin, gaat over het overdragen en opslaan van informatie ten behoeve van de klant. Bij de webwinkel zoals deze wordt er weliswaar informatie opgeslagen, maar niet ten behoeve van de klant, maar ten behoeve van de webwinkel.
 3. 2 punten
  FF Serieus: Het vergelijken en uitzoeken wat de beste aanbieder/aanbieding bij een betrouwbare verzekeraar is lijkt me nu juist de rol van een adviseur : de klant hoeft dan alleen nog maar een keuze te maken uit de opties die die beste aanbieder biedt qua wachttijd, wel of geen arbo, wel of geen interventies, wel of geen werkgeverslasten, en uitkeringspercentages jaar 1 en jaar 2. Dat zijn al keuzes genoeg. Nu ga je - ongetwijfeld vanwege je teleurstellende ervaringen in het verleden - alles zelf vergelijken, maar daarbij verzandt je al heel snel in niet of minder relevante details zoals een PAGO. Wil je het offerte vergelijken toch zelf doen? Kijk dan vooral naar het volgende: Wat is de all in premie bij 2, 4, 6 en 13 weken voor de door jou gewenste dekking Heb je vrijheid van arbodienst keuze Biedt verzekeraar Poortwachtergarantie (verzekeraar betaalt dan de loonsanctie UWV) en zo ja hoe? Biedt verzekeraar vergoeding voor en/of bemiddeling in (de financiering van) interventies (re-integratie inspanningen) en zo ja voor welk bedrag? (3000-4000 per geval lijkt veel, maar is niet genoeg voor een echt serieuze klacht als CTS/RSI of nek/rugletsel) Wat gebeurt er met de premie na schade? Wordt die verhoogd en hoe wordt dat bepaald? Mag je bij zo'n verhoging opzeggen binnen de resterende contracttermijn Hoe en wanneer moet je mutaties (in- en uitdienstredingen ) melden Is er wel dekking als je die mutaties per ongeluk niet tijdig doorgeeft? Moet je schade melden bij arbodienst, bij verzekeraar of bij beide? (en wil je het nog korter: 3,4,5 en 6 zijn de allerbelangrijkste, pas dan komt premie ) Al het overige zoals PAGO, PMO, verhaalsrechtsbijstand en aanvullende dekkingen als je ook zorgcontracten afsluit enz enz zijn franje: geen essentiële zaken. Zo, en nu ga ik mijn feest regelen (geen geintje, dat maakt het juist zo grappig )
 4. 2 punten
  Omzet is normaliter geen winst, Eerst gaan er nog inkopen en kosten vanaf. En winst reserveren voor een jaar later kan helaas niet. En ja ondernemen is risico's lopen wat betreft inkomen. Uit eigen ervaring weet ik dat elk jaar anders is. Dus zorg dat je wat "vet op de botten"hebt. Wil je zekerheid van een vast inkomen dan moet je geen ondernemer worden.
 5. 2 punten
  Beste Consiliaro, Prinsrachid wees terecht op de WW. Als je ontslagen wordt of via een vaststellingsovereenkomst op initiatief van de werkgever het contract laat ontbinden kun je namelijk recht hebben op een WW-uitkering. Hier staan de voorwaarden: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen Bovendien: als je alleen voorbereidend werk hebt gedaan voor het starten van een eigen onderneming zou je kunnen overwegen om binnen de WW gebruik te maken van de regeling voor startende ondernemers. Bij die regeling, de startperiode, wordt er een vast percentage van je WW ingehouden (29%) . Je mag dan echter voor een periode van maximaal 26 weken alles wat je verdient met je onderneming houden: het wordt niet verrekend met je WW-recht. Hier lees je meer over die regeling en vind je ook andere relevante informatie: https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/index.aspx Het is wel van belang dat je nog niet begonnen bent met de onderneming voordat je WW-uitkering is gestart als je in aanmerking wilt komen voor de startperiode. Begin je wel eerder als ondernemer? Hou dan een urenregistratie bij die je bij aanvang van de WW kan overhandigen. Dan kunnen je vrij te stellen uren berekend worden. De uren die je gemiddeld namelijk al als zelfstandige werkte naast je werk in loondienst worden niet verrekend met je WW-uitkering. Veel succes met je plannen! Met vriendelijke groet, Harold UWV Webcareteam
 6. 2 punten
  Volgens de tekst zoals weergegeven mag je met geen enkele klant van Strijkstok contact opnemen. In dit geval - ongeacht of Student klant is van Strijkstok: het Student die met jou contact opneemt, niet andersom en dan staat dat je vrij.
 7. 2 punten
  Update & Recapitulatie 2 experts op gebied van ICT Recht, te weten Steven Kroesbergen van Storm 'van 's Gravesande Advocaten en Arnoud Engelfriet van ICT Recht, hebben inmiddels via diverse media (oa. Twitter) gereageerd op mijn vragen of een webwinkel in fysieke goederen een telecomdienst is en zo niet of vraagsteller dan moet meewerken aan een vordering op grond van artikel 126na SV. Beide experts geven aan dat een webwinkel geen telecomdienst is (tenzij ze zelf weer diensten aan andere webwinkels aanbieden, zoals Bol.com doet), en dat een webwinkel weliswaar moet voldoen aan correcte informatieverzoeken, maar dat een vordering op grond van artikel 126na SV dat niet is. Vraagsteller is dus niet verplicht te voldoen aan dit verzoek van de politie en - mede op grond van de AVG en de eigen privacy-verklaring - mag vraagsteller dat ook niet. (Deze laatste zin is mijn eigen interpretatie, en geen reactie of mening van de benaderde experts) En inderdaad: Claro!
 8. 2 punten
  Denk ook even aan het depositogarantiestelsel... Lunchgroet, Highio
 9. 2 punten
  Beide opties zijn mogelijk. Maar als dit gesprek niets oplevert, zult u de formele weg moeten bewandelen en de leverancier in gebreke moeten gaan stellen. Ontbinden kan namelijk alleen na een ingebrekestelling en nadat de termijn die u geeft om e.e.a. op te lossen, is verlopen, zodat men in verzuim is. Bovendien moeten de gebreken de ontbinding rechtvaardigen, maar daar zal het hier niet op stranden, op basis van wat u schrijft.
 10. 1 punt
  Alleen als je dan een offerte aanvraagt is hij ook duidelijk en eerlijk ;-) In dit geval krijg je niet alleen appels en peren om te vergelijken, maar meteen een hele fruitschaal.
 11. 1 punt
  Keiharde sales op basis van de emotie die de doelgroep heeft bij de werkelijkheid die natuur heet; leven en dood. Eten en gegeten worden. Met sales op basis van emotie heeft het niets te maken. Het is al decennia lang bekend dat de gemoedstoestand van dieren - tijdens de groei, vervoer en slacht - van invloed is op de kwaliteit en conditie van het vlees. Niet alleen de stresshormonen maar ook de daaraan gerelateerde afvalstoffen in het slachtvlees zorgen voor gezondheidsproblemen bij de mens. Ik zou het schnitzeltje van Nederlandse varkens uit Belgische of Italiaanse slachthuizen maar laten staan ... hetzelfde geldt overigens ook voor de plofkippen. Goedkoop kan wel eens duurkoop worden.
 12. 1 punt
  @Highio (huuk,huuk,huuk - higherleveltruuk) dat is de Ambachtsacademie. Die was vorig jaar in het nieuws omdat ze werkloze 50plussers gaan omscholen tot lijstenmaker, ijsbereider, hoefsmid of glas-in-lood zetter. Daar is subsidie voor. Of er ook vraag naar is, weet ik niet. Sommige ambachten sterven uit, anderen doen het juist weer heel goed. Volgens mij wemelt het van de ijsbereiders. Bierbrouwers, worstenmakers, pindakaaspersers, mandenvlechters, hoedenmakers: het krioelt van de nieuwe artisans. Wordt terrazzowerker! Leerplekken vind je hier.
 13. 1 punt
  Het verschil tussen “contact opnemen” en “contact hebben” is bij uitstek een nuance die zomaar lost in translation kan zijn.
 14. 1 punt
  Dat is omdat 126na alleen over de identiteit gaat, niet over de inhoud van de communicatie.
 15. 1 punt
  Ah ok. Maar de privé reisverzekering wordt niet afgesloten, die loopt al. AnnaSuzanne vraag zich alleen af of ze de kosten "van die betreffende maand "zakelijk op kan voeren nu ze deze bestaande privé verzekering zakelijk gaat gebruiken, en gaat daarbij voorbij aan het feit dat er standaard geen dekking is voor andere zaken dan privéreizen. Met als aanvulling dat de kosten alleen aftrekbaar zijn als die dekking dan ook een zakelijk nut heeft. Standaard hebben privé gesloten verzekeringen dat niet, enkele autoverzekeringen uitgezonderd.
 16. 1 punt
 17. 1 punt
  Bellen is gedaan., Goed advies. Nu het gesprek nog. Wordt vervolgt.
 18. 1 punt
  P.S. Dit is geen arbeidsrechtelijk onderwerp. U bent immers zelfstandige. Het gaat hier om een overeenkomst van opdracht, niet om een arbeidsovereenkomst
 19. 1 punt
  Welkom hier. Om te beginnen met de contractbreuk / het concurrentiebeding: u kunt het beste de relevante contractuele bepalingen hier citeren (geanonimiseerd). Anders valt er weinig zinnigs over te zeggen. Voor wat betreft de andere vragen: Klopt het overigens dat de student mijn opdrachtgeefster is als ik direct aan haar factureer en zij mij ook betaalt? Ja Klopt het dat in deze situatie het Panamees recht van toepassing is? Welke situatie bedoelt u? Tussen u en de student (nee, daarop is Nederlands recht van toepassing omdat u met haar een overeenkomst sluit en haar de lessen in Nederland geeft) of tussen u en Strijkstok (kan, afhankelijk van de contractuele bepalingen)?
 20. 1 punt
  Mits toegelicht een hele slimme opmerking! Toelichting: Als een bank met een Nederlandse bankvergunning onverhoopt failliet zou gaan (zoals DSB Bank in 2009) , dan staat het Depositogarantiestelsel garant voor een bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank Wie dus € 110.000,- of meer op 1 of meerdere rekeningen bij de zelfde bank heeft staan, krijgt bij faillissement max. € 100.000,- vergoed en moet vervolgens heel lang wachten of er van het faillissement zelf nog iets terugkomt (gedupeerden van DSB bank kregen uiteindelijk na 8 jaar iets meer dan 20% van hun verloren geraakte geld terug) Iemand die die € 110.000 of meer gespreid over rekeningen bij meerdere banken heeft krijgt € max 100.000,- per bank , en raakt dus niets kwijt als er niet meer dan € 100.000,- per bank op de rekening staat Waar je wel voor moet oppassen dat de garantie geld per bankvergunning, en je dus niet meerdere rekeningen bij verschillende labels van dezelfde bank moet hebben. Zo is KNAB een label van Aegon Bank NV en heeft ABN Amro Bank meer dan 50 verschillende labels /handelsnamen verdeeld over 4 vergunningen. Je kunt de vergunning per label zelf controleren in het Openbare Register Depositogarantiestelsel
 21. 1 punt
  Waar zou je de boel — juist nu — laten escaleren? Stel je professioneel op: je hebt niets fout gedaan en zij vergist zich slechts.
 22. 1 punt
  Eens, ziet een mogelijke belafspraak morgenochtend als goede voorbereiding. Succes met de zaak. Als de Nederlandse importeur de enige contractpartij is dan zit deze natuurlijk ook met een groot probleem als dit niet volledig onderkend wordt door de fabrikant. Groet, Highio
 23. 1 punt
  prinsrachid heeft al uitgebreid toegelicht. maar heel algemeen gesteld. het aangifte formulier is een standaard formulier dat door 6 of 7 miljoen Nederlanders, waarvan ca 1 miljoen ondernemers zelf ingevuld moet kunnen worden. Dat heeft zo zijn beperkingen.. Er vallen dus een heleboel nuances weg, het feit dat een mogelijkheid niet op het formulier staat wil niet zeggen dat iets niet mag of kan. en omdat de rechtspraaksite in onderhoud is maar ik wel weet aan welke zaak prinsrachid refereert hier een link waarin dezelfde zaak wordt toegelicht. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/advocaat-mag-al-zijn-liquide-middelen-tot-ondernemingsvermogen-blijven-rekenen/
 24. 1 punt
  Hoi Dirk, Ik neem aan dat je naar Higherlevel gekomen bent omdat je hulp zoekt? Zowel Norbert als Steven proberen je te adviseren en ik denk zelf dat hun bedenkingen toch wel enig hout snijden. Het heeft verder ook geen nut om discussies met hen aan te gaan; je kunt er voor kiezen iets met hun adviezen te doen, of niet. Het klopt dat een ZZP-er in sommige gevallen eerder in verkapte loondienst is, alleen in het geval dat je beschrijft (waar je 3 weken voor een opdrachtgever werkt) zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn. Uitgaande van die beschreven situatie heb je een contract voor je liggen waarover je kunt onderhandelen, maar dat zou ik dan wel puur zakelijk aanpakken, en dus niet baseren op werknemersrechten (die in dit geval simpelweg sowieso niet van toepassing zijn). Succes bij de onderhandelingen en ik zou het op prijs stellen om te vernemen hoe ze verlopen zijn. Groet, Richard
 25. 0 punten
  Keiharde sales op basis van de emotie die de doelgroep heeft bij de werkelijkheid die natuur heet; leven en dood. Eten en gegeten worden.
Deze erelijst is ingesteld op Amsterdam/GMT+01:00

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké