Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 18/06/18 in all areas

 1. 8 points
  Inkt is nog nat: uitspraak in de eerste zaak (dagvaarding april = 8 maanden geleden) waarbij de gedagvaarde ondernemer werd gesteund door enkele deelnemers aan dit forum die achter de schermen bewijsmateriaal verzamelen. Overeenkomst is vernietigd! Streya struikelt en DAS eet gras. Nou even bestuderen op grond waarvan en afleiden of anderen daar iets mee kunnen, want er lopen meer rechtszaken...
 2. 8 points
  Zo, de laatste vrachtwagen met onderdelen vertrekt vandaag naar Bosnië. De laatste van 7 met mijn voormalige voorraad tractoronderdelen. Ik ben na 40 jaar gestopt met de handel in tractoren en onderdelen omdat ik er geen opvolger voor heb. In Bosnië gaat een collega waar ik al jaren zaken mee doe er mee verder. Ik ga me nu volledig concentreren op de productie en verkoop van hefmobielen. Mijn dochter en zoon zijn nu vaste medewerkers en de omzet groeit elk jaar met zo'n 30% Dit is wel een Yes moment vind ik. Het stoppen van dat deel van mijn bedrijf valt me niet zwaar maar toch. Het is wel in de zelfde week dat ik mijn zus ga begraven. Dit verdriet overschaduwt alles. Maar toch kan ik met een geluksgevoel terugkijken op de goede relatie met mijn zus. Hoe verdrietig ook, toch een Yes moment.
 3. 7 points
  Beste deelnemers en bezoekers. Er wordt door actieve leden van ons forum al een tijd de opmerking gemaakt dat we een “oud” forum zijn. Qua HL-levensjaren (anno 2002 nóg voor hyves, facebook, linkedin en twitter) klopt dat wel. Daar zijn we nog steeds trots op ! Qua veroudering, geldt dit uiteraard niet voor de leden. We ontvangen nog steeds ca. 300 nieuwe leden per maand. En ook de berichten die geplaatst worden zijn van deze tijd. Maar qua techniek zijn we door de jaren heen wel verouderd. Ideeën voor nieuwe wensen en functionaliteiten waren er wel. Maar, de huidige technische omgeving van ons forum kan dit helaas niet aan. Hierdoor werden op de ideeën en wensen die geplaatst werden geen antwoord gegeven. Laat staan een oplossing geboden. En nu? Nu is het zo ver ! We hebben een nieuw forum. Achter de schermen zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met het inrichten van de nieuwe omgeving. Wij ervaren een “wauw”-effect ! Ik hoop jullie ook? Voor jou als deelnemer aan ons forum zal er het één en ander veranderd zijn. Sommige handelingen waar je in de oude omgeving aan gewend was, zullen in de nieuwe omgeving op een andere plek en onder een andere knop zitten. En ook zullen sommige nieuwe functies nog onduidelijk zijn. We proberen een zo zacht mogelijke landing voor jullie te maken en daar waar nodig en gewenst staan we uiteraard klaar voor toelichting en uitleg. Nu we live zijn en alles goed is gemigreerd, zullen er gaan wellicht nog wat bugs en errors boven water komen. Je wordt dan van harte uitgenodigd om die in dit topic te melden. Deze worden dan direct opgepakt en opgelost. Ik hoop dat we met zijn allen het geduld hebben om te wennen aan de nieuwe omgeving van Higherlevel.nl en meewerken aan een nog sterker én groter forum voor ondernemers. We zullen er met zijn allen even aan moeten wennen. Maar, nieuwe technische omgeving biedt ons weer een sterk fundament voor de toekomst. Héél spannend wat ons betreft ! Ondernemende groet, Moderatie Team
 4. 7 points
  Bedankt voor het delen van de link!
 5. 7 points
  om toch even een terugkoppeling te geven: vandaag heel druk mee geweest: op google informatie gezocht makelaars gebeld gemeente gebeld die me na enig zoekwerk doorverwees naar Omgevingsdienst regio Nijmegen. Die stuurde me na meerdere interne telefoontjes weer terug naar ondernemerspunt (welke ik al 2 keer gesproken had). Gemeente wederom gebeld en wat verder doorgevraagd en die gingen het intern uitzetten. Bureau zelfstandige gebeld maar die wisten ook niet goed wat ze er mee aan moesten aangezien ik daarvoor eigenlijk bij ondernemersdesk moest zijn maar daar al geweest was. De partij gebeld die mijn ondernemingsplan onderzocht heeft. die heeft ook wat zaken uitgezocht en me paar handvatten gegeven. Daarmee weer verder op internet zitten zoeken en inlezen. Daarmee een mail opgesteld naar de gemeente betreffende ruimtelijke uitstraling enz. enz. uiteindelijk kreeg ik uurtje terug een telefoontje van ondernemersloket (de persoon die ik 2 keer eerder gesproken had) dat ze goed nieuws hadden. Daarna via e-mail een bericht gehad waarin bevestigd wordt dat alsnog toegestaan gaat worden. Er is intern contact geweest tussen zo ongeveer alle afdelingen die hiermee te maken hebben waaronder de gemeentelijke bestemmingsplan Jurist en de gemeentelijke handhaver. Die hebben nogmaals bevestigd dat uit jurisprudentie blijkt dat een webshop (alles wat goederen verkoopt aan consumenten via internet) als detailhandel gezien moet worden en dus niet in woonhuis of bedrijfspand zou mogen. De handhaver gaf daarbij echter ook aan dat in de gemeente Nijmegen uiteindelijk naar de ruimtelijke uitstraling gekeken wordt en op basis daarvan gehandhaafd wordt. Dat houd in dat een webshop die GEEN showroom heeft en GEEN afhaal mogelijkheid bied onder aan huis gebonden beroepen geschaard worden en daarmee enkel nog aan de regels voor dergelijke bedrijven hoeven te voldoen. Deze regels zijn als volgt: In gebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden als woning (inclusief bijbehorende aan- en uitbouwen) is de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten toegestaan, onder de volgende voorwaarden: a. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, mag tot ten hoogste 50 m² worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; b. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn; c. de activiteiten dienen qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving; d. er mag geen horeca of detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en in relatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; e. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken. In bijgebouwen is de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten niet toegestaan. Regel d. brengt je dan weer in een soort van kringetje maar levert dus uiteindelijk geen probleem meer op. Ik heb in elkgeval de toestemming om vanuit huis te starten zodat ik naar verwachting de komende 1 a 2 jaar vooruit kan. dit was (voor nu, komen er vast nog meer later in proces) het laatste opstaken voor de start van nieuwe bedrijf. Hoop bedrijf nu met een week of 2 bij de KvK in te kunnen schrijven en per 1 juni de activiteiten te laten starten vanuit nieuwe bedrijf.
 6. 6 points
  Het is bekend dat IVB het internet volplempt met positieve reviews. Ook op dit forum is hier regelmatig op gewezen. Het bovenstaande verhaal is een te verdekt positief review "in disguise". En zoals gesteld opvallend ongeloofwaardig. Invorderingsbedrijf zet Trustpilot en Google Maps onder druk om negatieve reviews te verwijderen. Trustpilot dwingt negatieve reviewers hun gegevens bekend te maken aan het Invorderingsbedrijf. Daarna worden ze bedreigd met een smaad en laster procedure. Wat wetenwaardigheden over Google Maps en het Invorderingsbedrijf: Google Maps is weliswaar één site van een grote hoeveelheid internet fora met een aanzienlijke hoeveelheid publicaties van en over het Invorderingsbedrijf, diens virtuele vestigingen en het Incassocenter, maar is uniek doordat hier 468 reviews gepost zijn (april 2019). Dat is voor een incassobureau van deze omvang uitzonderlijk te noemen. Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps “pages” voor vijf vestigingen. Deze vestigingen zijn met uitzondering van het Invorderingsbedrijf Den Haag brievenbusfirma’s. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam. In maart 2019 zijn op aangeven van het Invorderingsbedrijf met het beroep op het zgn. “note and take downbeleid” van Google een groot aantal negatieve reviews verwijderd. Het gevolg hiervan is dat het aantal positieve reviews sterk is gestegen met een stevig effect op de “ratings” van deze vestigingen. Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren tegelijkertijd toegekend, 16% hiervan betreft vijfsterren reviews bij alle vestigingen. Bij 16 reviews kan worden vastgesteld dat deze zijn gepost door bedrijven die niet terug te vinden zijn op internet en de Kamer van Koophandel. Bij de overige reviews wordt slechts minimaal verwezen naar de bedrijven waar de recensent werkzaam is. Eerder is aangetoond dat 51 fotoprofielen gebruik maken van een stockfoto rechtstreeks van internet gekopieerd. Nadat hier door reviewers naar werd verwezen is dit aantal verminderd tot 17. De overige profielen zijn daarna voorzien van nietszeggende plaatjes. Eigen medewerkers, directieleden zelf en familieleden hebben positieve reviews geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokkenen bij het Invorderingsbedrijf. De positieve reviews op Google Maps proberen ook een beeld te schetsen dat het Invorderingsbedrijf internationaal opereert. Dat geldt overigens wederom voor het bovenstaande "review" op dit forum. Om dit 'internationale' karakter kracht bij te zetten, is er op Google bijvoorbeeld een review te vinden van een Russische opdrachtgeefster die naast een aantal reviews in het Russich ook een in het Engels gesteld prijzend vijf sterrenreview geeft aan het Invorderingsbedrijf. De Russische reviews zijn rechtstreekse kopieën van Russische Local Guides waardoor deze berichten tweemaal op Google Maps terug te vinden zijn. De berichten van de local guides zijn van eerdere datum dus een duidelijke kopie met dit doel gemaakt. Het betreft de routebeschrijving naar een metrostation en een recensie van een restaurant in St. Petersburg. Het invorderingsbedrijf en het Incassocenter behoren tot hetzelfde incassobedrijf. Dit incassobedrijf heeft geen (gerechts)deurwaarders of incasso-advocaten in dienst. Regelmatig worden in de positieve reviews de expertise waarover dit incassobureau niet beschikt juist geprezen. Maar het Invorderingsbedrijf gaat daarin verder. Op haar verschillende sites wordt gesuggereerd wel over deurwaarders te beschikken, zelf een deurwaarderskantoor te zijn (Groningen) resp. op de facebookpagina van het Invorderingsbedrijf een advocatenkantoor te voeren. Zou een bedrijf van onbesproken gedrag en met ethische normen en waarden als uitgangspunt zich hier mee bezig houden? Kom op, deze poging van IVB en diens Trol is te opvallend...
 7. 6 points
  Je zei jongens!
 8. 6 points
  De huurders hebben het pand verlaten geeft u aan. Dan gebruiken de huidige - u onbekende - personen het pand onrechtmatig, dus zonder recht of titel, zoals dat juridisch heet. Heel in het kort doet u het volgende: 1. Licht de politie in van het onrechtmatig gebruik door u onbekende personen, ga naar het pand toe (niet alleen!), vervang de sloten (cilinders), breng extra knippen aan de binnenkant aan, en doe dat zodanig dat ze er absoluut niet meer in kunnen. 2. Hang een brief op voor hen dat ze op afspraak hun eigendommen kunnen ophalen tegen betaling van vergoeding van de schade. 3. Hang ook een brief zichtbaar maar niet verwijderbaar op voor een eventuele slotenmaker met de mededeling dat u de eigenaar bent, er geen rechtmatige huurder of gebruiker is, niemand het pand binnen mag en de cilinders niet vervangen mogen worden en dat men contact met u op kan nemen via telefoonnummer x. 4. Sluit gas, water, licht etc. af/zeg het op als dat op uw naam staat, maak foto's van alle meterstanden, liefst met een krant erbij waar de datum op staat. En sluit ook de toegang tot de meterkast af.
 9. 6 points
  Tsja bij principe kwesties gaat het meestal niet zo om wat juridisch mag en kan, maar waar je mee denkt weg te kunnen komen. Dat blijkt ook wel uit jou reactie en dan met name het laatste punt. Ik snap de emotie wel, ik zou vooral enigszins trots zijn op het feit dat het jou wel gelukt is door gewoon stug vol te houden en desnoods waar je kan anderen moreel te ondersteunen om vooral vol te houden omdat het jou uiteindelijk wel gelukt is, ook al heeft het 5 jaar geduurd. Maar het heeft niet zoveel zin om hier de juridische kant verder uit te diepen want dat zal toch maar een relatief kleine factor zijn in jou keuze wat te doen. Om je met de renteberekening op weg te helpen heb ik een excelsheet gemaakt die redelijk vanzelf spreekt. (hoop ik) Elke keer dat er iets gebeurde een nieuwe factuur of een aflossing vul je de datum in in de kolom rentedatum en het bedrag dat erbij komt of eraf gaat. Dat is het enige wat je moet invoeren datum, bedrag in juiste kolom en eventueel rente percentage als dat tussentijds wijzigt. De rest van de kolommen is formules die vanzelf rekenen. per regel wordt dan steeds rente berekend. voor het aantal dagen dat er niets is betaald of gefactureerd. Dat moet in elk geval helpen om op een redelijk bedrag zonder al te veel natte vinger werk uit te komen. Is het alleen de vraag of je alle betaaldatums nog weet.. Anders wordt het toch nog flink huiswerk.. HL hulpmiddel renteberekening.xlsx
 10. 6 points
  Loopt een man over een landweggetje, hoort hij ineens een stem boven zich: "Hallo, mag ik u wat vragen, weet u waar ik ben?", "Natuurlijk," antwoordt de man naar de persoon boven hem die zich in de mand van een heteluchtballon bevindt. "Dank u, Ik heb over 3 kwartier een belangrijke afspraak, maar ik ben verdwaald," Vertelt de ballonvaarder. De man antwoordt: "U bevindt zich op ca. 100 voet hoogte, op ± 52 graden Noorderbreedte en 6 graden Oosterlengte." Verontwaardigd klinkt het uit de ballon: "U bent zeker werknemer in een technisch bedrijf of iets dergelijks, want aan uw antwoord heb ik niets," waarop de man reageert: "U bent zeker manager in een groot bedrijf?" "Ja, inderdaad," klinkt het weer uit de ballon, "hoezo?" "Nou, een hoop hete lucht heeft u op een positie boven mij gebracht, maar als u zich geen raad weet met de situatie waarin u verkeert, geeft u als vanzelfsprekend de mensen onder u de schuld?!"
 11. 6 points
  één van de meest voorkomende uitspraken op higherlevel.nl is dat een idee niet zoveel waard is, maar dat het gaat om de uitvoering. Ik had een yesmomentje vorige week toen we na enkele weken van heen en weer mailen en koffiedrinken met de vorige eigenaar de domeinnaam www.magazijn.nl konden overnemen. De eerste stap van idee naar uitvoering is daarmee gezet
 12. 6 points
  Te krampachtig en te politiek correcte stellingname. Houd er eens mee op. Als jij iemand aanbeveelt die op het forum dominant aanwezig is, dan heeft hij blijkbaar met zijn reacties aangegeven een professional te zijn. Dus is het een terechte aanbeveling. Iemand steekt er dus tijd en energie in op correct te reageren, laat hem / haar dan ook profiteren van de positieve vruchten.
 13. 6 points
  Yes Yes YES! Na een hele gekke periode en na lange voorbereiding is deze week het moment daar: ik ben partner geworden bij een hele leuke dynamische club. ik heb er zin an! (Edit: wat minder drama, het is een Yes-moment! ;D )
 14. 5 points
 15. 5 points
  Ik kom er even bot in. Je weet hopelijk dat ik het niet zo bedoel maar ik houd je graag even een spiegel voor. De activiteiten die je omschrijft zijn volgens mij redelijk identiek aan wat je de afgelopen paar jaar reeds doet. Je hebt het over tot 300 orders per dag die je zelf moet inpakken en versturen. Toch zou een kale huur van 1000 euro per maand niet haalbaar zijn. In hoeverre is jouw bedrijf dan levensvatbaar? Ben je niet eigenlijk vreselijk hard aan het werk voor veel te weinig geld?
 16. 5 points
  Zelfstandig ondernemer zijn is ook een houding. Dan moet je dus wel onderhandelingspositie innemen. Niet door op alle slakken bij de tegenpartij zout te leggen, maar door zelf een puntenlijstje te maken en dat door te nemen. Het heeft niet zoveel zin de tegenpartij over zijn houding en aanpak te gaan doceren, als je die minpunten ook kan negeren. Tussen onderdanig en opstandig bestaan tal van alternatieven.
 17. 5 points
  Gezien het feit dat de hoofdsom wel volledig betaald is en dat de boekhouding een puinhoop is, zou ik direct het bedrag van 1.500 euro terugbetalen en dit boek sluiten! Bewijs van toepasselijkheid van algemene voorwaarden is er ook niet.
 18. 5 points
  Yep ... de zon schijnt er ook vaker. Wie eenzaamheid wil ervaren, moet maar eens werknemer-manager worden. Dat voelt als stroop in een heet wafelijzer ... druk van boven én van beneden.
 19. 5 points
  Hoi Dirk, Ik neem aan dat je naar Higherlevel gekomen bent omdat je hulp zoekt? Zowel Norbert als Steven proberen je te adviseren en ik denk zelf dat hun bedenkingen toch wel enig hout snijden. Het heeft verder ook geen nut om discussies met hen aan te gaan; je kunt er voor kiezen iets met hun adviezen te doen, of niet. Het klopt dat een ZZP-er in sommige gevallen eerder in verkapte loondienst is, alleen in het geval dat je beschrijft (waar je 3 weken voor een opdrachtgever werkt) zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn. Uitgaande van die beschreven situatie heb je een contract voor je liggen waarover je kunt onderhandelen, maar dat zou ik dan wel puur zakelijk aanpakken, en dus niet baseren op werknemersrechten (die in dit geval simpelweg sowieso niet van toepassing zijn). Succes bij de onderhandelingen en ik zou het op prijs stellen om te vernemen hoe ze verlopen zijn. Groet, Richard
 20. 5 points
  Kreeg gisteren ook een kerstpakket, een doos vol lekkere dingen. Dat werd door mij zeer gewaardeerd. Deed me denken aan de tijd dat mijn vader thuis kwam met een kerstpakket, een doos vol lekkere dingen, zal in de jaren 80 geweest zijn. Ook al is de hele wereld veranderd in de afgelopen decennia, een ding is nooit veranderd, mensen willen graag gewaardeerd worden, zonder dat daar tegenprestaties of andere verplichtingen tegen over staan. Wat je ook maar geeft, geef het gemeend.
 21. 5 points
  Toen ik dit forum bedacht, was dit puur gericht als vraag en antwoord forum. Ik had nooit verwacht dat het zo'n sterke netwerkfunctie zou krijgen. Niet alleen qua aanbevelingen, maar ook deelnemers die met elkaar gaan samenwerken en/of werk aan elkaar uitbesteden/gunnen doordat men elkaar kent door deelname aan HL.nl Een heel mooi neveneffect van dit forum wat mij betreft. Iets wat trouwens ook nog eens door de deelnemers zelf gewaardeerd wordt. Zo kwam er lang geleden (2011) uit een onderzoek over ons forum naar voren dat ondernemers die deelnemen aan ons forum rijker werden: a) inhoudelijk door meer kennis b) feitelijk door meer omzet En ook tijdens netwerkbijeenkomsten verneem ik nog regelmatig dat men blij is met het geboden advies en eventuele verwijzing naar elkaar. Antwoord op de vraag: Onderling aanbevelen op dit forum, wenselijk of niet? Zolang het geen reclame uitingen zijn (bijv. in de trand van "kom naar mij"), maar aanbevelingen van andere deelnemers, heb ik er beslist geen problemen mee dat er onderlinge aanbevelingen worden gedaan. Het is nog steeds aan de ontvanger zelf wat hij/zij daar mee doet. Ik zie dan ook het probleem niet als men van mening is dat het niet integer is dat een nieuwkomer dan niet genoemd wordt of (als voorbeeld) 7 van de 9 website bouwers niet genoemd worden. Het is puur een aanbeveling op ervaring of getoonde expertise online. Noemen we dit dan "mogelijkheid tot spam" omdat dit online gebeurd? Vind ik persoonlijk wat ver gezocht. Zo gaat dit in de dagelijkse praktijk toch ook? Ik ken 4 aannemers, 10 restaurant eigenaren, 3 belastingadviseurs, 5 kappers en tal van andere ondernemers in div. branches. Als men in mijn buurt vraagt "goh Mik, wie beveel je aan", dan verwijs ik niet naar allen, maar bedenk ik n.a.v. de vraag/behoefte welke persoon of locatie het beste past als antwoord. En ja... vaak is dat iemand die ik al langer ken en daardoor ook meer vertrouw. Als er meerdere vrienden met elkaar in gesprek zijn, ervaar ik dan ook dat die weer andere tips en aanbevelingen hebben onderling. Niets mis mee. Terug naar de online situatie hier op het forum: noemen we dit dan vriendjespolitiek? Arch... kom op... zijn we daar niet te volwassen voor inmiddels? Ik lees bijna alle berichten. Zie ik tussen de aanbevelingen soms een onterechte, indirecte of wel spam gerelateerde doorverwijzing. Er wordt door moderatie goed op gelet en wordt daar waar nodig direct geschoond als het te ver gaat. We hebben hier geen zwart-wit regel voor en wat mij betreft gaat die er niet komen ook.
 22. 4 points
  Was al rijk voor ik naakt ging slaapwandelen. By the way, een schadevergoeding is omdat ze je benadeeld hebben en maakt je dus niet rijker. Rijker wordt je voornamelijk door je minder op geld verdienen te focussen maar op de andere waarden die het leven je biedt.
 23. 4 points
  Ja, maar dit heeft uiteindelijk minder invloed dan je denkt! Zowel ondernemers als werkgevers kunnen de eerste periode uit eigen middelen betalen, of ook dat deel verzekeren. Maar het verschil is uiteraard dat de ondernemer de financiële pijn en prikkel direct voelt, en dat bij de werknemer niet het geval is. Hierdoor melden ondernemer zich minder snel ziek, werken ze vaker door als ze ziek zijn en reïntegreren ze sneller. Dit betekent vooral dat de kosten voor kortdurende arbeidsongeschiktheid voor werknemers veel groter zijn, maar de uiteindelijke impact op de totale kosten is relatief gering, omdat de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid zo hoog zijn en daar nauwelijks verschillen meer inzitten tussen ondernemers en werknemers! Het is niet bij wet verplicht om de loondoorbetaling van een werknemer te verzekeren. de WIA kent een wachttijd van 2 jaar; deze periode kan de werkgever volledig voor eigen rekening nemen. Zoals ik al schreef: het verschil is véél minder dan jij denkt. Als de werknemer 10% van het salaris kost, kost de ondernemer bijvoorbeeld 8%. Groter is het verschil niet. En die WAZ premie was niet voor niets 8,8%! (met een wachttijd van 1 jaar zelfs) Ook hier sluit de realiteit niet helemaal aan bij de verwachtingen. Het eerstejaarsrisico (arbeidsongeschiktheid korter dan 1 jaar) bedraagt ongeveer 20-30% van de totale kosten van AOV. Dat betekent dat een verzekering met een wachttijd van 1 jaar maximaal 20 tot 30% goedkoper is dan een korte wachttijd van 1 maand. Daarna is er sprake van afnemend grensnut: iedere extra verruiming van de wachttijd naar 2, 3 of 5 jaar levert steeds minder op, echt maar enkele procentpunten korting extra. Dit komt door 2 dingen: Iemand die langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, is gemiddeld 7(!) jaar arbeidsongeschikt: dit is het gemiddelde tussen hersteld na 1,5 of 2 jaar of permanent arbeidsongeschikt, dat veel vaker voorkomt dan jij denkt De kosten van AOV bestaan niet alleen uit de uitkering maar ook uit de behandeling en interventies: je wilt weer reïntegreren en aan de slag! En bedenk je ook dat als je een wachttijd kiest van 1, 2 of 5 jaar je eigenlijk wel vanaf dag 1 hulp nodig hebt bij die reïntegratie. Dat is niet gratis.
 24. 4 points
  Oef, kvk toch! Omzet is niet leidend voor de rechtsvormkeuze, maar winst! Verder mis ik: - vermogen al dan niet scheiden van risico; - de fiscale impact! Zonder cijfers kun je fiscaal geen enkele onderbouwde keuze maken, laat staan door 10 vragen te beantwoorden; - aansprakelijkheid met zakelijk of privé vermogen; In haar streven informatief te zijn, slaan ze hier de plank wel mis
 25. 4 points
  Je hebt dus een add-on die in de weg zit. Je kunt al je add-ons doornemen en kijken of je ze ook echt nodig hebt. Het kan ook zijn dat er een spamware of malware add-on zichzelf heeft genesteld in je browser. Ik heb even gekeken (in de nieuwe Windows Sandbox ) en die ahjilop.com is een extension met de naam "Zoom in op afbeeldin" (note het ontbreken van de g op het einde) Je kunt dus een voor een al je extensies uitschakelen en kijken welke het probleem geeft maar mijn suggestie zou zijn om even met die "Zoom in op afbeeldin" te beginnen. Edit: Ha, je hebt hem al gevonden. Heb je ook die ontbrekende g gezien. Rare extensie dus
 26. 4 points
  Je spreekt jezelf hier tegen. Je komt hier hengelen naar ervaringen, maar je zegt tegelijkertijd dat je er niet veel waarde aan kan hechten. Ook plaats je hier een mailadres van cyberservices.com, een domeinnaam van mail.com. Alwaar je, inderdaad anoniem, een gratis mail adres aan kan maken. Ik begrijp dat jijzelf en het bedrijf waar je voor zou werken ook anoniem zou willen blijven. Maar moet je dan zo'n vaag emaildomein gebruiken? Had dan gewoon een adres van gmail/ziggo of iets dergelijks gebruikt. Bovendien vraag je 'onderbouwde feiten', maar je plaatst de oproep wel gewoon open en bloot op het internet. Het internet en met name de gebruikers daarvan blinken nou niet echt uit in het spuien van onderbouwde feiten. Je hebt al kennis genomen van de verschillende rechtszaken omtrent Invorderingsbedrijf, dus je weet al dat de rechter vaak niet al te mild naar ze is als het gaat om hun werkwijze. Veel beter onderbouwd dan dat ga je het echt niet vinden. Dat, samen met de andere dingen die ik hier vaststel, lijkt het er vrij dik op te leggen dat we hier in werkelijkheid te maken hebben met een sokpop. Immers: Als alleen de vorderingen die je uit handen wilt geven al miljoenen bedragen, dan moet het bedrijf waar je voor werkt logischerwijs dusdanig groot zijn dat ze een eigen legal afdeling heeft, of in ieder geval genoeg geld heeft om dat door een jurist uit te laten zoeken. Die zouden zelf onderzoek doen, niet gaan hengelen op internetfora. Een dergelijk bedrijf zou in ieder geval niet samen gaan werken met een bedrijf dat niet eens de juiste certificeringen bezit cq. niet is aangesloten bij de juiste brancheverenigingen. Met zulke vorderingen kan je het je niet permitteren dat je per ongeluk met een beunhaas in zee gaat. Als je als bedrijf ethiek hoog in het vaandel hebt staan, dan zou je bedrijven met een dubieuze reputatie per definitie niet eens overwegen. Zelf breng je hier tegenin dat het volgens jou mogelijk laster zou zijn wat er gepleegd wordt jegens Invorderingsbedrijf. Als jij inderdaad een bedrijf zou vertegenwoordigen dat los staat van Invorderingsbedrijf, dan zou het jou koud laten of het al dan niet laster was. Je zou er je vingers niet aan willen branden en laat Invorderingsbedrijf dus gewoon links liggen. Op het moment dat je hier geconfronteerd wordt met de bizar slechte reputatie van Invorderingsbedrijf, dan schiet je in de verdediging in plaats van die informatie aan te nemen. Sterker nog, als je al inderdaad werkt voor een bedrijf dat miljoenen aan vorderingen uit handen wilt geven en je inderdaad wilt gaan hengelen op een willekeurig internet forum over aan welke partij je die kapitalen aan vorderingen zou willen geven, dan had je gewoon open de vraag gesteld welk incassobureau dat had moeten zijn. Je zou niet met een reeds vooringenomen keuze je op een forum gaan mengen en dan ook nog die keuze verdedigen als blijkt dat het een bizar slechte keuze is om met zo'n partij in zee te gaan. Maar bewijs gerust het tegendeel door mij in een privé bericht te vertellen wat je echte naam is en voor welk bedrijf je werkelijk werkt. Als dat blijkt te kloppen dan haal ik dit bericht weg. Ik wacht geduldig af..
 27. 4 points
  Of de rest van de leden zal voortaan beter oppassen met het plaatsen van antwoorden op jouw vragen, dat kan natuurlijk ook. Dit doet me (net als vorige week) denken aan de beroemde woorden van de grote filosoof Michael Philip Jagger: You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometimes you might find You get what you need Zo werkt het op Higherlevel ook: niet de antwoorden die je graag zou willen krijgen, maar - verrasssend vaak! -wel de antwoorden die je nodig hebt. Doe er je voordeel mee! (Ik heb dat gedaan)
 28. 4 points
  Lees dit een jaar na datum allemaal nog eens terug voor een klein beetje bewustzijn. Groet, Highio
 29. 4 points
  ik geef het op .. 😒 socials: FB, Insta, LI, etc, etc, etc er is maar een klein deel van het winkelend publiek actief op socials, het is beslist geen representatief beeld van het winkelend publiek, duidelijker?
 30. 4 points
  (1)Het is inderdaad niet verplicht om voor particulieren een verkoopfactuur te maken, de honderd euro regel heeft daar dan weer niks mee te maken. Dat is een regel die geldt vooral voor situaties dat je zaken inkoopt onder de 100 euro en dan dus niet om een BTW bon op naam hoeft vragen. (2)Ook het onderscheid tussen inkoopkosten en verkoopkosten maakt niet zo heel veel uit. uiteindelijk zorgt het allebei dat je winst lager wordt waardoor je minder belasting betaald. De hoofdregel is dat kosten direct aan de verkoop gerelateerd als inkoopkosten worden geboekt, dus hier de lijstjes en de kosten van de prints. En verkoopkosten zijn kosten die je maakt om mensen te overtuigen te kopen. Dus als je een kopje koffie erbij serveert of een ook bijv een (mini) catalogus die je laat maken met alle prints die je verkoopt en die je bij de bestelling doet in de hoop dat mensen nog meer gaan kopen. Feitelijk zijn verkoopkosten meestal marketing / reclamekosten of iets dat daar op lijkt. (3+5)De factuur van de drukkerij zijn dus ook inkoopkosten want dat zullen de kosten zijn van de prints. Bij een kleine (vereenvoudige) administratie kun je dat doen door in eerste instantie de hele factuur als kosten te boeken en op het eind van het jaar de inkoopkosten te verlagen met het aantal prints dat je nog op voorraad hebt. De prijs bepaal je door de kosten ex btw te delen door totaal ontvangen aantal. Dus stel je het 100 glicees laten maken en betaal 550 euro dan is de prijs per stuk 5,50 en als je erop 31 dec nog 60 had zet je 330 euro op de balans als voorraad. (4) Omdat er geen plicht bestaat om te factureren hoef je dus ook op géén betaalbewijs te specificeren. Wél moet je zelf terugrekenen hoeveel btw je moet afdragen en daarbij moet je rekening houden met eventueel andere tarieven voor de onderdelen. Ik durf zo niet te zeggen of glicees ook onder laag btw vallen omdat één van de belangrijke eisen van kunstvoorwerpen is dat het om originelen door de kunstenaar zijn gemaakt. ik zie bijv ook een uitzondering voor foto's waarbij een maximale oplage van 30 stuks met een uniek nummer onder kunst tarief valt maar anders niet. Ik zie glicees zo niet vermeld het zou dus kunnen dat daar ook 21% btw voor geld omdat het om (commerciele) afdrukken van een orgineel kunstwerk gaan. Maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen, wel belangrijk om daar 100% zeker van te zijn dat je laag tarief (9%) mag toepassen
 31. 4 points
  Alle diensten zijn met 21% btw belast (behalve als je niet ondernemer voor de omzetbelasting bent of hoort te zijn). Daarop bestaan wat uitzonderingen. Zo zijn sportverenigingen vrijgesteld, maar daar val jij niet onder. Aangezien niet al je spelers professionals zijn die als eenmanszaak meespelen, moet je de prijs inclusief btw adverteren/rekenen. Van dat totaalbedrag reken je vervolgens 17,36% als btw (21/121e). Je hebt te maken met consumenten, dus je hoeft geen factuur uit te reiken. Mocht iemand zakelijk meespelen, dan moet je hem of haar een factuur uitreiken, maar die persoon zal daar dan wel zelf om vragen. Wel ben je verplicht een betalingsbewijs te verstrekken. Bij evenementen neemt dit vaak de vorm aan van een stempel of een polsbandje. Waar je hier op moet letten is dat de prijzen voornamelijk het resultaat zijn van behendigheid en niet van kans, want dan krijg je met de Wet op kansspelen te maken. Bij elke sport en bij elk spel zit wel een element kans ingebakken, dus je zult moeten uitzoeken in hoeverre kans de uitkomst beïnvloedt. Heb je een wedstrijdreglement dat beschrijft hoe het winnen van de prijs zal worden beoordeeld, wanneer een prijs moet zijn geclaimd en hoe geschillen worden beoordeeld? Als dit toernooi een zakelijke activiteit is, zijn de kosten die je ervoor maakt, zakelijke kosten (de gebruikelijke uitzonderingen daargelaten). Niet dat ik weet, maar omdat je doelgroep jong is, zou het me niet verbazen als er in jouw geval wel spelregels zijn. Kinderen mogen uitgaven doen die voor iemand van hun leeftijd gebruikelijk zijn. Ik vind 20 euro voor een kind van 13 jaar of ouder geen schokkend bedrag. Wel komt de wet op allerlei andere punten om de hoek kijken: - Voor kansspelen heb je de toestemming van de ouders nodig. - Voor het verwerken van persoonsgegevens heb je (soms?) toestemming van de ouders nodig. - Als je foto's maakt van het evenement, heb je bij publicatie toestemming van de deelnemers nodig, en bij kinderen betekent dat de ouders. - Enzovoort. Ook zul je wellicht op andere manier de ouders erbij willen betrekken. Wat als er ouders mee willen komen? Moeten die dan toegang betalen of mogen die als begeleider mee? Als een kind+ouder-combinatie meer betaalt, verhoog je zo de drempel voor jonge deelnemers.
 32. 4 points
  Het ligt eraan of je een fiscale voorziening bedoelt. In dat geval: nee. Er zijn maar een handjevol reserves (die eigenlijk voorzieningen zijn) die je fiscaal mag aanleggen. Maar je mag uiteraard wel voor je interne boekhouding een reserve binnen het eigen vermogen aanleggen. In feite gaat het om ondernemingsvermogen dat je simpelweg anders noemt. Binnen je aangifte noem je het echter nog steeds gewoon ondernemingsvermogen of eigen vermogen. Het gevolg is dat je deze voorziening dus niet mag aftrekken van je winst, maar ook niet kunt bijtellen in geval van een calamiteit. Je zou natuurlijk wel een aantal omzetposten kunnen creëren om dit enigszins op te vangen. Zo zou je bijvoorbeeld (redelijke!) 'reserveringskosten' bij iedereen in rekening kunnen brengen, die mensen sowieso moeten betalen en die non-refundable zijn. Er zijn namelijk kosten die je moet maken, ongeacht welke reis je aanbiedt of ongeacht of de reis doorgaat of niet. Je moet dan wel duidelijk maken dat je klanten deze kosten hoe dan ook kwijt zijn. Verder is het zo dat je bij slechte weersomstandigheden niet automatisch het geld hoeft terug te storten. Je mag namelijk ook aanbieden om een volledig vergelijkbare pakketreis aan te bieden op een beter moment. Soms kun je reizen immers omboeken. Je mag uiteraard altijd proberen om zo de schade zoveel mogelijk te beperken. Je mag verder in geval van een annulering van de kant van de klant een annuleringsfee in rekening brengen van 15% tot 100%, afhankelijk van het aantal weken tot aan de aanvang van de reis. Maar dat laatste kan alleen als klanten annuleren vanwege een reden die niet bestaat uit iets dat ze nog niet wisten tijdens het boeken (bijvoorbeeld een terroristische dreiging, overstroming, etc). Kijk ook op de website van de ACM. Maar verder is de vervelende boodschap dus dat je eventuele onvoorziene kosten zélf moet opvangen uit je lopende omzet en/of ondernemingsvermogen. Dat betekent dus dat je hiermee rekening moet houden in je prijsstelling. Deze hogere omzet zou je dan vervolgens in de eenmanszaak moeten laten zitten als eigen vermogen (dus niet privé onttrekken). Hoewel je wel belasting moet betalen over deze omzet, is het wel zo dat die winst vervolgens 'belastingvrij' op je zakelijke betaal- of spaarrekening mag staan. Het telt niet privé mee in Box 3 aangezien het middelen die met een zakelijk oogmerk worden aangehouden vanwege de continuïteit van je bedrijf. Dus hoewel je geen bedrag van je winst mag reserveren (al kun je natuurlijk wel de Oudedagsreserve hiervoor aanwenden - maar die valt pas vrij bij staking van de onderneming), is het wel zo dat je sinds 1 juli 2018 verplicht bent om andere garantiemaatregelen te nemen (als gevolg van de aangescherpte Europese Richtlijn Pakketreizen), zodat mensen niet benadeeld worden als je mogelijk failliet zou gaan. Die kan al vanaf zo'n 8 euro per pakketreis via STO Garant. Deze kosten mag je gewoon van je winst aftrekken, maar je mag het ook in je prijs doorberekenen aan de klant uiteraard. Maar je kan ook kijken bij Garantiefonds Touroperators or SGR. Wat eventueel nog een beetje kan helpen om je omzet en kosten te spreiden, is door het in de juiste periode te boeken! Dus stel voor dat je een reis aan het voorbereiden bent voor april 2020, dan is het zo dat je die kosten misschien wel in 2019 vooruit moet betalen, maar fiscaal en boekhoudkundig moet je die doorschuiven naar het jaar waarop het betrekking heeft (april 2020). En ook de omzet moet je dan eigenlijk pas laten meetellen in april 2020. Ook als je je klanten al eind 2019 vooruit laat betalen. Hierdoor flatteer je je winst in 2019 niet met omzet en kosten uit het verkeerde jaar. Kijk hiervoor eens naar de termen overlopende activa en overlopende passiva.
 33. 4 points
  Dan zou ik je vertellen dat acquisitie hier absoluut niet op prijs gesteld wordt
 34. 4 points
  Een tevreden klant die me een "topper" noemt na mijn (bescheiden) bijdrage in de succesvolle afwikkeling van een schade. Altijd fijn
 35. 4 points
  Waarom zoek je naar bevestiging of ontkrachting van een label? Stel dat 50% vd reacties zegt: jij bent een ondernemer en 50% zegt: echt niet. Wat ga je dan doen? Hang het niet op aan ondernemer zijn of niet. Denk in plaats daarvan na over wat je wilt gaan doen, hoe, hoe je dat wilt realiseren en betalen. Focus!
 36. 4 points
  Tot op zekere hoogste niet zo veel, maar waar het vooral om gaat is dat er, op het momentum van belasting betalen, vaak geen geld meer is ... omdat alles is opgemaakt. Heel veel ondernemers kunnen namelijk slecht met geld omgaan en geven alles uit wat er maar binnenkomt. Zelfs de af te dragen BTW wordt als een soort van bonus gezien. De betere ondernemer geeft niet alles uit wat er binnenkomt, maar houdt rekening met toekomstige belastingheffingen en onvoorziene kosten. De goedzakken moeten door de slechteriken lijden. Mocht de winst(verwachting) door omstandigheden toch wat minder worden, dan kan je het verzoek indienen om de Voorbelasting te verlagen. Daar staat tegenover dat je het ook maar beter kunt verhogen als de kip met de gouden eieren bij jou binnenloopt. In 11 gelijkwaardige termijnen ... waarvan de laatste in december. Gaat het toch een beetje op de maandelijkse loonbelasting lijken. In één keer betalen mag ook ... mét betalingskorting.
 37. 4 points
  Over belastingmoraal gesproken https://www.telegraaf.nl/financieel/3126455/rijke-ouders-omzeilen-belasting-met-truc Wie is er hier nu fout: de overheid die ondoordachte wetten maakt of slimme mensen die hier gebruik van maken? I.i.g. geef je je met discussies over belastingmoraal op glad ijs. Als burger vind ik dat ons belastingstelsel vol zit met idiote wetten, die elkaar bovendien ook nog vaak versterken. Maar goed, de wetten zijn aangenomen door door ons gekozen volksvertegenwoordigers, dus blijkbaar willen we dat zo. Als adviseur vind ik dat het een ieders goed recht is om (binnen de grenzen van de wet) te streven naar een zo laag mogelijke belastingdruk. Sterker nog: Ik vind het zelfs goed ondernemerschap, want als je jezelf bezwaard voelt om bepaalde wetten toe te passen, doe je jezelf tekort. Als de overheid het sociaal onwenselijk vindt, zoals in bovenstaande link, moeten ze de wetten maar aanpassen. En anders op de koop toe nemen dat er calculerende burgers zijn.
 38. 4 points
  In deze discussie is volgens mij nog niet genoemd dat de zelf opgespaarde pensioen gelden in BOX 1 beschermt zijn bij faillissement en voor de sociale dienst. Groot voordeel ten opzichte van Box 3
 39. 4 points
  Dirk, je moet roeien met de riemen die je hebt. Veel dingen in de maatschappij zouden eigenlijk anders moeten, maar als ze dat niet zijn, dan is het wat het is. Wil je het systeem veranderen dan ga je de politiek in, wil die kennis van je dit vak leren, dan zal hij de opties aan moeten grijpen die er zijn. Daar worden volgens mij in dit topic best wat suggesties voor gedaan die hout snijden. Zet ze op een rijtje, maak bij iedere optie de afweging JA, NEE en MISSCHIEN, en kijk daarna wat de beste is: 1. Bezit verkopen om te financieren 2. Een werkgever zoeken die de opleiding wil betalen (met een regeling dat hij X jaar blijft werken of X percentage terugbetaalt als ie eerder weg wil) 3. Lenen van bekenden 4. (nog niet genoemd) - Eerst een andere baan zoeken waar veel overwerk gedaan kan worden en een jaar knallen om te sparen Als je zelf nog opties kunt bedenken, voeg ze gerust toe.
 40. 4 points
  Even een reminder in een apart topic (ook omdat reacties op agenda-items in de nieuwe forumsoftware niet meer zichtbaar zijn in actueel, wordt aan gewerkt) Begin het jaar goed met de Nieuwjaarsborrel / Winter BBQ van Higherlevel.nl Je bent van harte welkom op vrijdag 11 januari 2019 ! Ontmoet in een ontspannen sfeer andere leden van Higherlevel.nl en wens elkaar een goed, gezond en succesvol 2019 toe! Bespreek onder het genot van een hapje en een drankje je toekomstwensen. Ook nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom! Tijdstip: 19.00 - 22.00 uur [voor eten én drinken wordt gezorgd] Locatie: Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ Utrecht Deelname is gratis ! Kom je ook? Klik dan HIER om naar het agenda-item te gaan, scroll naar beneden en druk dan links op de oranje knop "gaat" Leuk, gezellig én zinnig om elkaar te ontmoeten ! Vriendelijke groet, Moderatieteam Higherlevel.nl Higherlevel.nl
 41. 4 points
  Je lijkt je nu nogal te veel te laten leiden door emoties en gaat nu een potentieel juridisch gevecht aan met iemand waar je blijkbaar juist niks mee te maken wil hebben en waarbij het ook nog maar zeer de vraag is of je het bij het rechte eind hebt. Ik zou dat niet doen. Boek lekker dat bedrag terug en laat het achter je. Ga met leuke dingen verder!
 42. 4 points
 43. 4 points
  Bah, ik vind het geen eerlijke en ook geen zuivere discussie om motieven van vrijwilligers/mede-leden op deze manier ter discussie te stellen. Het enige wat ik wel een les vindt is het beeld of de uitstraling naar nieuwe leden of ondernemers in problemen die online naar hulp zoeken. Illustratief hierbij is voor mij de neutrale topic titel en gekleurde berichtinhoud met een zekere woordkeuze in aansluiting. Ik vind dat op persoonlijke titel werkelijk niet kunnen en onacceptabel in omgangsvormen op een forum als dit. Wijzen op de expertise van een medelid op nadrukkelijk verzoek van een vraagsteller is m.i. ook nog wat anders dan een persoonlijke aanbeveling doen waar in ruil direct persoonlijk voordeel aan vastzit. Berichten impliceren voor mij ook een zekere wederkerigheid of systematiek die er feitelijk helemaal niet is. HL is een kennisforum geen winkelneringsforum. Waarom nu die herhaalde suggestie? Negen op tien is aanbeveling of promotie van nieuwe leden (registraties) wél overduidelijke of doorzichtige spammerij vaak ook nog eens onder valse voorwendselen, maar dat wordt voor alle leden en gebruikers keurig door het systeem of vrijwilligers met een divers instrumentarium afgevangen. Ik heb het allemaal niet geschreven en dan worden er ook nog ons ontvallen leden bijgehaald. Groet, Highio
 44. 4 points
  Tja, en dan rij je morgen al een week in een nieuwe auto. En ja Mikky : stapje terug per januari gaat ook niet lukken. Je kan wel een stuk luxer meerijden.
 45. 4 points
  1 oktober 2008 - 1 oktober 2018 Vandaag 10 jaar Cosara ! Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 46. 3 points
  3? Of bedoel je dat een van ons voor twee telt? Nee., alleen de afdracht van de loonheffing en premies Zvw is verplicht Het blijft - als je het goed regel - staan totdat jij het alsnog naar privé wilt uitkeren. Dat heeft meestal meer te maken met liquiditeiten dan met winst; verwar beide begrippen vooral niet met elkaar: je kunt winst maken zonder dat je een cent op de bank hebt staan. Schulden zeggen niets over de winst. Je kunt veel winst maken en toch veel schulden hebben. Verder zijn € 25.000,- aan investeringen geen kosten die de winst verlagen : alleen de afschrijving verlaagt de winst En nogmaals: je hoef geen loon uit te keren, alleen de loonbelasting af te dragen Al met al nogal basale vragen, wat de volgende wedervragen doet opwerpen: Wat was de uiteindelijke reden om te kiezen voor deze constructie en niet bijvoorbeeld starten vanuit een eenmanszaak (dat zou je bij weinig winst al sowieso bijna € 10.000,- fiscaal voordeel opleveren ten opzichte van een BV, en veel minder kosten) Wie doet jouw boekhouding? Je hebt (nog) niet voldoende kennis om dat zelf te doen En tot slot: lees ook eens het handboek ondernemen
 47. 3 points
  Als je een werkende (werknemer of ondernemer) van 45 jaar of ouder bent, kun je tot 600 euro aan loopbaanadvies gesubsidieerd krijgen. Deze regeling geldt tot en met 10 januari 2020. https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers Aanvankelijk was deze regeling er voor een (zeer) beperkt aantal beroepsgroepen en eindigde ergens in de eerste helft van 2019, maar hij is dus nu uitgebreid naar alle beroepsgroepen en verlengd tot en met begin januari 2020. Van de gelinkte site: "Het Ontwikkeladvies is [...] Onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers." "Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een [pijler onder de neoliberale heilsstaat]."
 48. 3 points
  Erg blij met onze nieuwe belettering en trots op de nieuwe site (eerste link in handtekening dus), waar we hier de afgelopen maanden allemaal heul hard aan gewerkt hebben :)
 49. 3 points
 50. 3 points
  Over jouw vragen is een hele hoop te zeggen. Het probleem is dat er zoveel partijen bij betrokken zijn, die allemaal hun eigen gedrag, al dan niet rationeel, en hun eigen verdienmodel hebben dat het heel moeilijk is om een algemene lijn te trekken. En een tweede probleem is dat er zoveel misverstanden zijn die rondgaan, dat het heel moeilijk is door de bomen het bos te zien. Ten eerste moet je octrooiaanvragen en octrooien onderscheiden. Dat doen de meesten niet. Die kijken op Google patents of op Espacenet en schrikken zich dood. Maar veel dingen die je daar vindt zijn octrooiaanvragen die al lang niet meer actueel zijn. Je begint met een aanvraag. Die wordt gepubliceerd. Dan wordt die aanvraag afgewezen of goedgekeurd. En de goedgekeurde aanvragen (dus octrooiren) zijn sowieso maximaal 20 jaar geldig, of vervallen eerder als de jaarlijkse taksen niet betaald worden, Je moet alleen rekening houden met de aanvragen die nog lopen, en met de octrooien die nog effectief van kracht zijn. Ten tweede zijn octrooien geografisch beperkt. Een NL octrooi is voor NL, een DE octrooi voor Duitsland, een US octrooi voor de US. Je moet dus alleen rekening houden (kort door de bocht) met octrooien/nog lopende aanvragen in de landen waar je economische activiteit denkt te ontwikkelen (productie, verkoop, beurzen). Ten derde moet je je realiseren dat eigenlijk alleen de claims (conclusies in het Nederlands) van belang zijn. De octrooihouder heeft alleen bescherming voor artikelen/processen die ALLE kenmerken hebben die in de claims staan. Als jouw product ook maar 1 kenmerk van de meest brede claim (meestal claim 1)niet heeft, pleeg je geen inbreuk. Alle kenmerken die jouw product aanvullend heeft in vergelijking met wat in het octrooi staat, zijn van geen belang. De octrooihouder heeft dus geen bescherming op wat er zo algemeen in de beschrijving beschreven staat, maar alleen op wat er in de claims gedefinieerd staat, en verder niets. In het voorbeeld van het beschuitje met de inkeping: de uitsparing moet groot genoeg zijn voor een vinger, dat staat in claim 1. Dat betekent dat een bloemetjeskoekje, waarin de inkepingen veel kleiner zijn, daar niet onder valt. Een octrooi is gewoon een verbod voor anderen om hetgeen in de claims staat te doen. Een verbod, dat lees je goed. Als de octrooihouder het wil moet je stoppen, en anders zal de rechter je wel laten stoppen. En je kunt ook nog een schadeclaim verwachten. Als de octrooihouder jou geen toestemming wil verlenen (dus een licentie geven) , zelfs niet voor 100€ per beschuitje, dan is dat zo, dat is zijn recht. Een nog hangende octrooiaanvraag , daarentegen, is geen verbod. De aanvrager kan jou niet verbieden hetzelfde te doen. Hij kan wel een schadevergoeding eisen (normaal wordt die dan pas opeisbaar als het octrooi wordt toegekend), en je moet stoppen als het octrooi eenmaal is toegekend. Let er ook op: als je zelf een octrooi hebt is dat geen toestemming om dat product op de markt te brengen. Stel dat jij een octrooi zou nemen op een beschuitje met een inkeping, waarbij de inkeping de vorm heeft van vier zijden van een regelmatige zeshoek, zou je nog steeds inbreuk maken op het algemene octrooi. Goed, dit was de inleiding. Als je zelf iets ontwikkelt/verkoopt (of je er nu wel of niet zelf een octrooi op neemt) is het in theorie inderdaad verstandig om te checken of je geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Anders zou je moeten stoppen (alle investeringen naar de maan) en ook nog een schadevergoeding betalen. Zoiets heet een Freedom to Operate (FTO) studie. Maar dit kost veel, en potentieel heel veel, geld. Je moet namelijk alle potentieel relevante octrooien, en nog hangende octrooiaanvragen opzoeken, en een voor een evalueren of je product inbreuk pleegt. Als je dit laat doen kost dit gauw 5-10000€ voor een simpel gevalletje in 1 of 2 landen, en een (groot) veelvoud daarvan vooor een complexer geval in een groot aantal landen. DAt is een eerste nadeel Een tweede nadeel is dat je dit alleen zinvol kunt doen voor een product dat al ver in de ontwikkeling is, dat dus eigenlijk al productierijp is. Je kunt geen FTO laten doen en verwachten dat daar uitkomt wat je allemaal wel mag. Er komt alleen uit: Product X mag wel of mag niet. (Dat is wat extreem gesteld om het duidelijker te maken, de waarheid is iets grijzer (maar niet veel)) Een derde nadeel is dat het voor een bestaand octrooi wel relatief duidelijk is wat wel en niet mag, maar voor een hangende aanvraag een stuk moeilijker. De aanvrager mag die immers nog aanpassen, binnen bepaalde grenzen (en als hij moeilijk wil doen en jouw ontwikkelingen kent, zou het zomaar kunnen dat hij aanpassingen gaat maken in de richting waar jouw ontwikkeling zich bevindt. Dat is volkomen legaal) En nog een nadeel is dat aanvragen die nog geen 18 maanden oud zijn, nog niet openbaar zijn, en dus nooit gevonden kunnen worden en in een FTO meegenomen kunnen worden. Kortom: een FTO is een duur instrument om risico in te perken, maar zeker niet om dat risico tot nul terug te brengen. Of het verstandig is dit instrument in te zetten hangt heel erg af van business case tot business case en van je risicobereidheid/financiele positie, en dat is een beslissing die je als ondernemer moet nemen. Over het algemeen (maar er zijn uitzonderingen denkbaar) vind ik het voor het MKB geen zin heeft om dit te doen. Als je natuurlijk concrete aanwijzingen hebt dat je wel eens inbreuk zou kunnen plegen, is het een ander verhaal. Maar uiteindelijk is het allemaal een kwestie van risicoafweging. Je kunt het vergelijken met het mogelijk hebben van een ziekte die zich nog niet geopenbaard heeft. Natuurlijk kun je naar de dokter gaan en vragen om alle mogelijke onderzoeken, maar dat kost veel tijd en geld. En er zullen altijd ziekten bij zijn die nog niet bekend zijn, of waarvoor nog geen test bestaat. Zekerheid dat je het komende jaar geen ziekte zult krijgen kun je dus niet verwachten. Dus de meeste mensen laten zich pas onderzoeken als ze symptomen hebben. Maar als ze astronaut willen worden, dan kan het wenselijk zijn om toch alles te onderzoeken wat maar mogelijk is, wat dan ook de kosten mogen zijn. Zo is het met een FTO ook. En dan is het nog zo dat je best inbreuk zou kunnen maken op een octrooi dat eigenlijke een heel ander product betreft, of voor een heel andere toepassing bedoeld is, maar waarbij je wel letterlijk onder de claims valt. Sommige octrooihouders kan dat niets schelen, die zijn blij dat hun eigen product in hun eigen markt beschermd is, en wat daaromheen gebeurt zal ze worst zijn. Anderen zien dat als een mogelijkheid om een kleine extra inkomstenbron aan te boren. En weer anderen willen het onderste uit de kan hebben. En dan heb je ook nog partijen die doelbewust brede octrooien proberen te krijgen om anderen zoveel mogelijk dwars te zitten, en dan bij voorkeur multinationals, die liever een paar miljoen betalen dan en rechtszaak riskeren. Dit zijn de zogenaamde patent trolls. Normaal hoef je je hier als kleine speler niet mee bezig te houden: Een kleine speler zit ver onder hun radar. Wat ik je kan aanraden is om eens met een octrooigemachtigde te gaan praten. Ik en de meeste (maar niet alle) andere octrooigemachtigden zijn met plezier bereid om een uurtje of anderhalf uur gratis een inleidend gesprek te hebben waarin vaak al een hoop problemen uitgeklaard kunnen worden. Natuurlijk hopen we dat daar dan toekomstige betaalde activiteiten uitkomen, maar zo niet, dan even goede vrienden.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept