Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 23/05/07 in all areas

 1. 41 points
  Hey Roy, Ja, daar sta je dan. Twintigduizend euro armer en een ervaring rijker. De dreun die je krijgt als je ontdekt dat je besodemieterd wordt door iemand met wie je meer tijd doorbrengt dan met je eigen vrouw is onvoorstelbaar groot. Als compagnons bouw je ook vaak een hechte vriendschap op, juist vanwege het feit dat je zo op elkaar bent aangewezen. Het is dan ook logisch dat je hem hulp aanbiedt. Maar hij heeft je nu op twee fronten beduveld. Enerzijds natuurlijk de fraude zelf, maar anderzijds ook de leugen over de grootte van de diefstal. Om het voor jezelf zo helder mogelijk te krijgen en te houden zodat je goede beslissingen blijft nemen raad ik je aan om deze uitdaging in tweeën te splitsen. Enerzijds is er de intermenselijke kant. Je compagnon is iemand geworden die dicht bij je staat. Prijzenswaardig dat je hem wilt helpen. Er zijn velen die zich aan deze zorgplicht onttrekken. Maar om jouw hulp te laten slagen moet je je goed op je eigen (zakelijk) belang focussen. En dat bedoel ik zoals de luchtvaartmaatschappijen dat bedoelen in hun zuurstofmasker-instructie als je eenmaal aan boord bent. Help eerst jezelf, dan ben je daarna beter in staat om je kinderen te helpen. Niemand heeft er wat aan als jouw hulp aan je compagnon ten koste gaat van het bedrijf. En daarmee kom ik op de anderzijds. Wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf van zijn gedrag? Is dat nog te herstellen? Tegen welke kosten? Is er nog een basis voor verdere samenwerking? Zo ja, tegen welke voorwaarden ? Je moet in deze kwestie zelf je keuzes maken, dat kan een ander niet voor je doen. Maar ik probeer zo volledig mogelijk te zijn met het volgende draaiboek: Zorg eerst voor je bedrijf. [*]Beleg een Speciale Vergadering van Aandeelhouders. [*]Regel het zo dat bij je Aandeelhoudersvergadering ook minimaal één van de volgende personen aanwezig zijn, maar het liefst allemaal; een externe advocaat, een notaris of je registeraccountant. Alle drie zijn ze beëdigd en derhalve professioneel onafhankelijk. [*]Deel het enige agendapunt mee, en lees een verklaring voor (dat is makkelijker dan ter plaatse bedenken wat je wilt gaan zeggen, het houdt je gefocused op het probleem) waarin de meerderheid van de aandeelhouders (jij dus) het vertrouwen in je compagnon opzeggen en hem per direct op non-actief zetten als mede-bestuurder van de onderneming. [*]Direct na de aandeelhoudersvergadering deel je hem als directeur van de onderneming mede dat hij (vanaf dit moment nog 'slechts' werknemer met aandelen) op non-actief wordt gezet als financiële man, hangende het onderzoek naar de vermeende fraude. Let op! Dit is een belangrijk puntje. Als je namelijk in je schriftelijke bevestiging (die je al bij je hebt tijdens de aandeelhoudersvergadering) zou spreken over een vastgestelde fraude en je zou in een later stadium geen gevolgen koppelen aan zijn gedrag (want hij heeft beterschap beloofd, en hij komt zijn afspraken hierover ook echt na) en binnen drie jaar zou de BV failliet gaan dan ben je strafrechtelijk gezien medeplichtig aan de fraude en daarmee kun je bestuursaansprakelijk gehouden worden voor het faillissement. Ook al zou dat geen verband houden met de huidige situatie!!!!! [*]Ontzeg hem in je bovenstaande schriftelijke bevestiging de toegang tot het bedrijfspand, bedrijfsmiddelen (vooral over de bankrekeningen) en leg hem een spreekverbod op richting klanten en personeel. [*]Ter plaatse eis je alle bedrijfseigendommen die in zijn bezit zijn op. Denk hierbij aan bankpassen, creditcards, sleutels, laptop, telefoon, auto, dossiers, ordners, administratie, uitdraaien van winst en verliesrekeningen of balansen etc. Je wilt niet dat hij in een cokeroes je klantenbestand aan je concurrent doorspeelt of zijn leasebak verkoopt. Eventueel zorg je dat één van de onafhankelijk waarnemers direct met hem mee naar huis gaat om de spullen op te halen. [*]Om vervelende verassingen voor te zijn, vervang je alle sloten van het bedrijfspand, en blokkeer je de eventuele VPN verbinding tussen zijn thuiskantoor en de servers van de zaak. Ook zijn email account re-route je naar jouw account. De toegangscode van het alarmsysteem (laat) je meteen wijzigen en ook de meldkamer breng je op de hoogte van de nieuwe situatie. Bij voorkeur heb je dit allemaal vóór of tijdens de aandeelhoudersvergadering (laten) doen. [*]De volgende ochtend breng je het personeel er van op de hoogte dat je compagnon wegens persoonlijke omstandigheden de organisatie voor nog onbepaalde tijd heeft moeten verlaten. Tijdens deze mededeling zou ik niet inhoudelijk ingaan op vragen, maar stel je wel open op door te zeggen dat je eventuele vragen graag persoonlijk wilt beantwoorden. Maak hiervoor een dag(deel) in je agenda vrij. Je gaat natuurlijk nooit in op de werkelijke reden, of over de duur van zijn afwezigheid. [*]Stuur al je klanten en leveranciers een korte, zakelijke brief waarin je de tijdelijke afwezigheid meedeelt. [*]Zorg dat in het Kamer van Koophandel dossier het bestuur gewijzigd wordt! [*]Of je schorst met of zonder behoud van loon moet je even met je advocaat overleggen. In beginsel ben je namelijk verplicht loon door te betalen, terwijl je een aantal zaken zoals telefoon, laptop en auto zeker wilt stellen. Deze laatsten zijn secundaire arbeidsvoorwaarden, dus als iemand geschorst wordt, mag hij de auto gewoon blijven rijden. Maar omdat je deze bedrijfsmiddelen zeker wilt stellen tegen eventuele verkoop o.i.d., zou het kunnen dat je daarmee tevens zijn salaris moet inhouden omdat je wellicht niet een gedeelte van het loon mag ontzeggen. Volgens mij is het óf het één óf het ander. Maar laat je even bijpraten door een arbeidsrechtspecialist. Pfffffffff.... en nu neem je eerst een borrel. Het zakelijk deel is nu gestabiliseerd en de schade kan opgemaakt worden. Zorg dat je hierin zorgvuldig bent. Laat je accountant (als je met een Big5 kantoor werkt hebben ze vast wel een forensische afdeling) het werk doen. Jij hebt je handen vol aan de eerste herstelwerkzaamheden van de schade. Bovendien moet je, mocht de BV op enig moment failleren, kunnen laten zien dat je er alles aan gedaan hebt om de waarheid boven water te krijgen. Dit houdt namelijk rechtstreeks verband met je bestuursaansprakelijkheid. En denk nou niet dat het allemaal niet zo een vaart zal lopen, er zijn hier op het forum meerdere leden die dit soort geintjes ook aan de hand hebben gehad en dachten dat het allemaal wel meeviel. En ik kan je verzekeren: Die blaren zitten echt niet lekker. Nu je je hebt gekweten van je zakelijke verplichtingen, heb je je handen vrij voor de volgende stap: Help nu je compagnon [*]Maak je compagnon duidelijk dat je eerste verantwoordelijkheid ligt bij je eigen gezin en de BV. Jouw acties om jouw én zijn zakelijke belangen te beschermen hebben niets te maken met jouw vertrouwen in een goede afloop, maar alles met het afdekken van risico's. In het vliegtuig trek je ook dat zuurstofmasker over je hoofd, ook al heb je alle vertrouwen in de piloot. [*]Inventariseer welke mogelijkheden je hebt, maar ook waar je beperkingen liggen. [*]Jij kunt hem niet van zijn verslaving afhelpen, dat kan hij alleen zelf doen. Een belangrijke voorwaarde van jouw kant is dat hij dat onder professionele begeleiding doet. [*]Besef dat je hem maar op een bepaald aantal vlakken kunt steunen; als vriend met een oprecht luisterend oor, en zakelijk gezien door de mogelijkheid van recidive te beperken. Financieel gezien kun je hem niet van dienst zijn. Alleen als je wettelijk verplicht bent om loon door te betalen zal je dat niet nalaten, maar om iemand die € 20.000,- van jouw bedrijf heeft gestolen geld toe te geven om thuis te blijven zonder arbeidsprestatie is moreel onmogelijk. Zowel richting je gezin als richting je personeel is dit niet goed te praten. Laat staan dat je additionele financiële hulp biedt. [*]Je kunt hem bijvoorbeeld wel helpen bij het vinden van tijdelijk ander werk. [*]Je kunt hem zeker helpen door de zaak binnenskamers te houden, door hem niet aan de schandpaal te nagelen. [*]Je kunt hem een traject tot rehabilitatie aanbieden. Stel duidelijke voorwaarden voor rehabilitatie [*]De belangrijkste voorwaarde is dat iedere cent terugbetaald moet worden, mét rente én alle gemaakte kosten van advocaten, notaris en de (forensisch) accountant. [*]Laat door je advocaat een draagkrachtberekening maken zoals die ook wordt toegepast in alimentatie-, WSNP- en faillissement situaties. Alles wat hij gaat verdienen boven dat vrij te laten bedrag, dient overgemaakt te worden aan de BV. [*]Eis dat waardevolle roerende goederen worden verkocht tegen hun reële waarde en dat de opbrengst wordt overgemaakt aan de BV. [*]Mochten de bovenstaande twee maatregelen tot onvoldoende afbetaling leiden, en je compagnon kan geen lening afsluiten om zo de schuld aan de bv af te betalen dan zal hij zijn huis moeten verkopen en de overwaarde daarvan moeten gebruiken voor de aflossing van de schuld. Het bovenstaande is geen wettelijke regeling, maar een onderhandse afspraak. Dit is de voorwaarde waarop jij naar een rehabilitatie wilt werken, hem niet aan de schandpaal nagelt en hem niet aan strafvervolging blootstelt door aangifte te doen. Maar het is wel bijzonder belangrijk dat jij laat zien dat je alles hebt gedaan om dat geld terug te krijgen. Niet om hem te plukken, of te laten bloeden, maar om zelf geen problemen te krijgen bij een eventueel later faillissement. Klaar voor een doomscenario? Hou je vast, komt íe! Stel, je spreekt met je compagnon een afbetalingsregeling af van € 50,- per maand. Je wilt hem tenslotte helpen en aangezien hij minder salaris gaat verdienen wil je hem ook weer niet in verdere moeilijkheden brengen. Bij wie hij dat salaris verdient maakt niet uit. Daarnaast, zo redeneer je, ik heb het geld ook niet direct nodig, dus mag hij er best lang over doen om terug te betalen. Als bij een faillissement de curator op onderzoek gaat, en er achter komt dat je compagnon ondanks zijn karige salaris nog wel steeds ieder weekend met zijn Van Wijk 830 van een dikke ton op de Kaag ligt te dobberen zal deze zeker vragen gaan stellen. Je bent op z'n minst bestuursaansprakelijk omdat je niet alles in het werk hebt gesteld om de gevolgen van de fraude te neutraliseren. Daarnaast lijkt het me dat de curator aangifte kan doen van medeplichtigheid van de fraude, én een beetje clevere advocaat kan een aangifte wegens paulianeus handelen ook wel rond krijgen. Paulianeus handelen is een economisch delict wat alle handelingen omvat waarmee iemand (in het zicht van) een faillissement crediteuren kan benadelen. Denk bijvoorbeeld onttrekken van liquiditeiten, activa tegen een te lage waarde verkopen of het verplaatsen van activa naar een andere vennootschap. Alles bij elkaar kan het goed zijn voor een jaartje of 8 de wereld door een streepjescode heen bekijken. Als jullie beider persoonlijk vermogen ontoereikend is om de schulden van de BV te voldoen wordt er zowel bij jou als je compagnon persoonlijk faillissement uitgesproken en kan hij alsnog zijn sloepje inleveren. En jij de jouwe. En je huis. En je caravan. En.... Lekker he? En als eenmaal die molen gaat draaien, kun je 'm bijna niet tot stilstand brengen. Als je compagnon dit laatste weigert, of anderszins de schuld niet binnen een redelijke termijn zou kunnen of willen voldoen, dan rest je alleen de overname van zijn aandelen. Dit kun je doen tegen finale kwijting (als de waarde van het aandelenpakket gelijk is of hoger dan de schuld). Als de waarde van het aandelenpakket substantieel hoger is dan de hoogte van de schuld, zou je kunnen volstaan met de vordering van een gedeelte van zijn aandelen pakket. Als de waarde van het aandelenpakket lager is dan de hoogte van de schuld is het slechts een aanbetaling. Daarna zal hij evengoed in maandelijkse termijnen de rest van de schuld moeten voldoen. Van rehabilitatie kan zodra je zijn aandelenpakket overneemt natuurlijk geen sprake meer zijn. De machtsverhoudingen zijn dan definitief gewijzigd. Welke hulp je ook verder aanbiedt of welke regeling tot het terugbetalen je ook afspreekt, maak duidelijk dat als je compagnon de afspraken niet nakomt je alsnog aangifte zult doen wegens fraude, onverminderd de mogelijkheid tot het verhalen van de schade. Hoe jij het uiteindelijk allemaal aanpakt, dat zijn je eigen keuzes. Ik hoop alleen dat ik met het bovenstaande epos zo veel mogelijk de diverse gevolgen in kaart heb gebracht. Mochten er onjuistheden zijn ingeslopen, hoor ik dat graag (het is ietwat laat geworden). Zo. Nu eerst koffie.
 2. 26 points
  WSNP – De hel op aarde Een woord vooraf Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van de tendens om de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan te bevelen als oplossing voor financiële problemen. Feit is dat maar weinigen weten wat de WSNP voor de saniet (want zo noem je iemand die tot het gedrocht is toegelaten) nu werkelijk betekent. Zelfs professioneel betrokkenen zoals bewindvoerders hebben geen idee wat de impact is op het dagelijks leven van de saniet en tot welke schokkende psychische, emotionele en zelfs fysieke schade de saneringsperiode van drie jaar kan leiden. In het onderstaande relaas ga ik uit van de WSNP situatie voor ondernemers. Niet van consumenten die met een lening of twee teveel Dirk Scheringa hebben gesponsord. Een faillissement heb je zo aan de broek hangen. Ik heb ondernemers gesproken die zijn belazerd door hun klanten of compagnons. Ondernemers waarbij een futiliteit de katalysator was van een reeks gebeurtenissen die een gezond bedrijf binnen drie maanden tot schroot reduceerden. Gevallen waarbij een wraakzuchtig ex-personeelslid met een hele goede rechtsbijstandsverzekering de ondernemer blut heeft geprocedeerd. Boekhouders die in minder geciviliseerde landen standrechtelijk geëxecuteerd zouden worden voor het werk dat ze hebben afgeleverd, maar waardoor de ondernemer in kwestie het onderspit moest delven in de discussie met de fiscus. Ik heb het allemaal al gezien, allemaal al gehoord. Denk dus niet dat het jou niet zal overkomen. Dat dachten er zovelen vóór jou ook. Ongetwijfeld zijn er personen die menen dat dit stuk hier en daar ongenuanceerd is. Ik kan maar één ding zeggen: Dat klopt. Dus mail me maar niet over situaties die net even anders zijn dan hier onder beschreven. Het is al een lang stuk geworden voor een forum of een blog. Wie meer wil lezen over de materie met al zijn mitsen en maren, die koopt maar het boek dat over een paar maanden uitkomt. Ik wil wel een inhoudelijke discussie over de WSNP en over hoe het eventueel anders zou moeten. Of niet natuurlijk. Ik zou zeggen, lees, huiver en laat me weten wat je er van vindt. Waarom de onwetenden de WSNP prediken De WSNP is in het leven geroepen om te voorkomen dat natuurlijke personen (menschen van vleesch en bloed, dus geen Vennootschappen) failliet verklaard worden. Onterecht heeft men dit vertaald in een 'vangnet voor financiële problemen'. Toegegeven, de WSNP heeft in veel gevallen voorkomen dat gezinnen met kleine kinderen uit huis geplaatst werden, en als clochards in kartonnen dozen achter het Centraal Station de nachten moeten doorbrengen. En ja, de WSNP voldoet aan de verwachtingen die men had bij het instellen van de voorziening. Minder persoonlijke faillissementen, en meer mensen die een nieuwe start kunnen maken met en schone lei zonder schulden. De statistieken zeggen het en de cijfers hebben gelijk, dus is het zo. De doelstelling is behaald, en verschillende staatssecretarissen kunnen weer een mooi projectje op hun CV zetten. Staat tenslotte wel goed als je voor de volgende kabinetsperiode solliciteert naar het ministerschap. Maar daar is niet alles mee gezegd. De indruk is ontstaan dat een WSNP traject 'makkelijker' zou zijn dan een faillissement. Iets wat je even 'doet'. Je gaat 'gewoon' de WSNP in en alles komt goed. Dit is alles behalve waar. Maar ik snap wel waar die gedachte vandaan komt. Failliet gaan in Nederland wordt nog steeds gezien als een smet op iemands blazoen. Als een ondernemer kort geleden failliet is gegaan wordt daar door zijn omgeving wat besmuikt over gesproken. Er is werkelijk niemand die met open vizier naar je toe komt en gewoon vraagt hoe het met je gaat en wat er nu eigenlijk is gebeurd. Laat staan dat iemand dan vraagt of je ergens hulp mee kan gebruiken. Tegenwoordig als een ondernemer failliet dreigt te gaan wordt er door zijn omgeving (familie, vrienden) al snel de WSNP gepromoot. “Want dan ga je tenminste niet failliet”. Gelukkig. De familie-eer is gered, en we kunnen gewoon met Piet een biertje blijven drinken in de kroeg. Niets aan de hand mensen, we kunnen gewoon weer rustig slapen, de crisis is bezworen. De overeenkomsten tussen faillissement en WSNP Er zijn tussen een faillissement en een schuldsanering grote overeenkomsten, maar ook grote verschillen. In beide gevallen verliest de failliet / saniet het beheer over zijn vermogen, alsmede over het vermogen dat hij tijdens het faillissement / schuldsanering verwerft. In termen van een faillissement betekent dit dat de failliet alleen een tafel, een stoel, zijn bed, kleding en de “gereedschappen van een ambachtsman” mag houden. Althans, zo staat het in de wet. Twintig jaar geleden werd deze wet door curatoren ook zo letterlijk uitgevoerd. Tegenwoordig blijken curatoren wat reëler naar de materie te kijken. Een tv levert niet zo veel meer op tijdens een veiling. En zolang het interieur geen gecertificeerd antiek uit de Lodewijk XIV periode is, zal het de curator worst wezen. Tweehonderdvijftig euro voor een tweedehands Leen Bakker interieur zet niet zoveel zoden aan de dijk, dus waarom zou je dat dan weghalen? Het gebeurt nog wel, maar minder dan vroeger. Het lijkt wel alsof de curator van nu meer naar de definitie van vermogen volgens de WSNP kijkt. Volgens de WSNP wordt alleen inboedel dat “boventallig” is ten gelde gemaakt ten gunste van de boedelrekening. Dus de caravan wordt verkocht, het IKEA dressoir mag blijven staan. De high-end stereoset wordt verkocht, maar het speelgoed van de kinderen blijft. Zowel in geval van een faillissement als bij een schuldsanering mag de failliet / saniet een inkomen houden dat op 90% van het bijstandsniveau is vastgesteld. Alles wat meer wordt verdiend, gaat naar de boedelrekening. De verschillen tussen een curator en een Miranda Tot zover de overeenkomsten. Het zijn de verschillen die er toe doen. Het grote verschil tussen een faillissement en een schuldsanering zit 'm in twee zaken: De toezichthouder en de verplichtingen van de failliet / saniet. Om te beginnen met het faillissement. Bij het uitspreken van een faillissement wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Een curator is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het insolventierecht, en een aanvullende opleiding heeft gevolgd om tot curator benoemd te kunnen worden. De curator heeft dus een zware universitaire opleiding, dito driejarige stage en aanvullende opleidingen gevolgd, om uiteindelijk het vak te kunnen uitoefenen waar zijn ouders van gedroomd hebben. Dit in tegenstelling tot de bewindvoerder WSNP. Iedere HEAO MER-muts die een cursus volgt mag zich bewindvoerder noemen. En dat is dan ook wat je zult aantreffen: een 25-jarige schoolverlater die jou gaat vertellen dat je het allemaal niet zo slim hebt aangepakt. Tien tegen één dat ze Miranda of Lonneke heet en dochter is van een apotheker - iemand die afgestudeerd is en toch winkelier is geworden (vrij naar Youp). En Miranda heeft gekozen voor HEAO MER omdat ze “daar alle kanten mee op kan”. En dat blijkt handig voor Miranda als ze na een half jaar uiteindelijk toch zwicht voor de onmetelijke status en Toyota Yaris van de zaak die het vak van TempoTeam intercedente met zich mee brengt. Ik heb deze typering meerdere malen voorgelegd aan personen die momenteel in de WSNP zitten, en iedere keer was het antwoord: “Alsof je mijn bewindvoerder persoonlijk kent”. Maar waar het om gaat is dat het beroep van bewindvoerder voor Miranda geen keuze is geweest, in tegenstelling tot de eerder genoemde curator. En dat merk je aan alles. Door de postblokkade komt je post al later aan, maar Miranda weet dat proces te vertragen tot een week of drie. Áls je post al aankomt. Dus dat betekent dat je dochter van 7 pas een week ná de verjaardag van haar vriendinnetje de uitnodiging krijgt om op het partijtje te komen en dus nu pas snapt waarom haar vriendinnetje al een week geen woord tegen haar spreekt. (Jij bent allang blij, want geld voor een cadeautje is er toch niet.) De oproep van de rechtbank om te verschijnen voor de zaak die jij hebt aangespannen krijg je nét een dag of twee te laat (“deze kregen wij gisteren pas binnen”). De rekeningen die je moet betalen vallen pas ná de betalingstermijn op je mat. Als je wat wilt vragen aan je bewindvoerder kun je alleen bellen tussen 9:30 en 11:00, maar niet op woensdag en vrijdag, en op de andere dagen is ze net buiten de deur. Emails beantwoorden doen ze alleen op oneven woensdagen als het regent. Als je denkt dat het bovenstaande overdreven is, moet je maar eens struinen op de diverse WSNP fora op internet. De verhalen die je daar leest zijn gewoon bizar. Eén verhaal wil ik je niet onthouden: De saniet woont in de kop van Noord Holland. De toegewezen bewindvoerder is in Dordrecht gevestigd. De post die vanwege de blokkade bij de bewindvoerder terecht komt, wordt niet doorgestuurd. De saniet moet het maar komen halen. Maar die reis kan hij niet betalen. Uiteindelijk weet de saniet toch bij de bewindvoerder te komen. De bewindvoerder wijst een paar verhuisdozen vol ongeopende enveloppen aan met alle ongesoorteerde post van al zijn cliënten. Zoek het maar uit. Natuurlijk komen dit soort excessen ook voor bij advocaten, maar toch minder. De advocaat kan in het uiterste geval zijn titel kwijtraken. Dit betekent dat hij dus 12 jaar voor niets heeft gestudeerd, in één klap uitgehockeyd is, zijn LinkedIn profiel kan opheffen en bij iedere promotie van zijn broer die medicijnen heeft gestudeerd het stilzwijgende oordeel van zijn ouders moet ondergaan. Dat is toch een nét iets andere insteek dan dat Miranda haar baan kwijt raakt en intercedente wordt bij TempoTeam. Liquidatie van bezit of vergaren van vermogen? Het belangrijkste verschil tussen een faillissement en een schuldsaneringstraject is dat bij een faillissement liquidatie van bezit centraal staat, terwijl in een schuldsaneringstraject het vergaren van vermogen de achterliggende gedachte is. Het lijkt hetzelfde, maar dat is het toch net niet. Op een bepaald moment is de curator klaar met het ten gelde maken van bezittingen. Er is gewoon niets meer. De curator zal dan bij de Rechter Commissaris een beëindiging van het faillissement aanvragen “wegens gebrek aan baten”. Het is op, uit, klaar, over. De meeste MKB-faillissementen duren dan ook één jaar, het wettelijk minimum. Het vergaren van vermogen daarentegen houdt nooit op. Daar komt geen einde aan. En daar zit 'm nou net de crux. Als je als saniet je drie jaar lang de pleuris hebt gewerkt om je schulden af te lossen, dan kan een crediteur verzoeken om een verlenging van de WSNP periode. De Rechter Commissaris kan dat verzoek honoreren als daarmee volledige betaling van de schuldeisers gerealiseerd kan worden. De totale WSNP periode wordt dan 5 jaar. En juist dát maakt een schuldsaneringstraject zo zwaar. Het duurt zo veel langer dan een faillissement. “Maar,” hoor ik je al roepen, “bij een faillissement krijg je geen schone lei. De schulden blijven bestaan en de schuldeisers kunnen na het opheffen van het faillissement weer aan de deur staan.” Dat klopt. Maar hoeveel schuldeisers zullen dat doen? In de praktijk hebben vrijwel alle crediteuren aan het einde van het jaar de openstaande schuld afgeschreven op de post “dubieuze debiteuren”. Daar is in een beetje serieuze begroting ook rekening mee gehouden. Vergeet niet; jouw crediteuren zijn ook ondernemers. En jij hebt jouw ondernemersrisico te dragen, maar zij óók! En de meeste ondernemers schrijven een post gewoon af, omdat ze a) niet nog meer negatieve energie willen steken in het terughalen van die paar rotcenten en b) ze weten dat het hen óók kan overkomen. De enigen die je tot aan je dood blijven achtervolgen zijn de fiscus, het UWV en de Bank. Het geld achter de schermen Maar ik wil nog even terug gaan naar de verschillen tussen een curator en een bewindvoerder. De curator krijgt een redelijke vergoeding voor zijn werk. Die vergoeding wordt vastgesteld door de Rechter Commissaris, en hoe meer werk het faillissement met zich meebrengt, hoe hoger de vergoeding is die aan de curator wordt toebedeeld. De bewindvoerder daarentegen, moet het doen met een maximale vergoeding van ca. € 50,- per maand. De bewindvoerder heeft ook gewoon een bedrijf te runnen. Een bedrijf met huisvestingskosten, personeel, kantoorkosten etc. Laten we nu eens stellen dat een bewindvoerder, om zijn bedrijf rendabel te laten zijn, rekent met een uurtarief van € 100,-. Dat houdt in dat deze bewindvoerder maximaal een half uur per maand, ofwel 7 minuten per week, kan besteden aan het dossier van een saniet. Dat is net genoeg om de post te verzamelen en door te sturen! De bewindvoerder heeft 250 dossiers nodig om zijn praktijk draaiende te houden, hoeveel mag je daar dan van verwachten? Ik heb dan wel even lekker afgegeven op de apothekersdochter, maar eigenlijk kan ze daar ook niet zoveel aan doen. Wellicht dat dat verklaart waarom Miranda binnen een half jaar vertrekt naar TempoTeam. De koning is dood, lang leve Lonneke Toch probeert Lonneke, die dan het dossier van Miranda heeft overgenomen, haar werk wel goed te doen. Je weet wel hoe dat gaat. Net van school, je eerste baan, dan wil je wel even indruk maken op de baas. Dus als je dan na drie weken eindelijk je post krijgt, dan tref je van die kittige, kleine roze Post-Its op je post geplakt. “Weet u wel dat u geen nieuwe schulden mag maken tijdens de WSNP periode?” “Wilt u hierover contact opnemen?”. Ja, dat weet de saniet heus wel. Maar als Lonneke het dossier had gelezen, dan had Lonneke geweten dat je van 90% bijstandsniveau geen huurwoning van € 850,- en € 600,- vaste lasten kunt onderhouden. En dan heeft het gezin nog steeds niet gegeten! En een goedkopere huurwoning is je nog steeds niet toegewezen door de gemeente. Maar daar heeft ze geen boodschap aan. Nieuwe schulden zijn nieuwe schulden, en als de saniet niet heel snel zorgt dat hij het oplost, vertelt ze het lekker door aan de Rechter Commissaris die dan de WSNP intrekt en je alsnog failliet verklaart. Dertig procent van de schuldsaneringstrajecten haalt de eindstreep niet. Pure speculatie: Waarom ondernemers een kleinere kans op een schone lei hebben Ik kan er niet de vinger op leggen, ik ben geen onderzoek tegengekomen die mijn vermoeden bevestigt, maar ik denk dat die 30% vooral onder de ondernemers te vinden is. Ondernemers hebben vaak een redelijk inkomen, met een dito uitgavenpatroon. En niet alle uitgaven kun je van het ene op het andere moment terugschroeven. Je koopwoning moet eerst nog verkocht worden. Een hoge huur is niet zomaar in te ruilen voor een lagere. Het is een heel ander verhaal als Ma Tokkie al in een getto-flat woont, en de rekeningen van de Wehkamp niet meer kan betalen van haar bijstandsuitkering. Ik wil de situatie niet baggitaliseren, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Als je al op een minimum bestaansniveau leeft, maar schulden hebt gemaakt bij postorderbedrijven, mobile telefoonaanbieders, één van de leenfabrieken van ome Dirk of op andere manieren probeert om je levensstandaard op te krikken, dan is de WSNP niet zo een hele grote stap. Ik weet zeker dat ik met bovenstaande stelling niet heel veel vrienden maak, maar gesprekken met bewindvoerders bevestigen wel dit beeld. Werken kreng! Het vergaren van vermogen om je schulden af te betalen heeft nog een onverwachte consequentie: Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan ga je beiden de schuldsanering in. En dat betekent dat ook de partner van de saniet verplicht wordt 40 uur per week te weken. Als ik dit vertel aan de partners van ondernemers (en dat zijn dan veelal de vrouwen), dan reageren ze geschokt. “Maar dat kán helemaal niet, ik moet voor de kinderen zorgen”. Het is niet leuk om te doen, maar de enige manier om ze er van te doordringen dat dit menes is, is door advocaat van de duivel te spelen. En daar maak ik geen vriendinnen mee, kan ik je zeggen. Maar de werkelijkheid wordt wél zo zout gegeten. Het kan de bewindvoerder noch de Rechter Commissaris namelijk ene reet schelen waar je je kinderen dan dumpt. Dat de kinderdagverblijven werken met wachtlijsten van een jaar of drie en je ouders te oud zijn of te ver weg wonen om die kleintjes op te vangen is namelijk geen reden. Werken, kreng! En ben je toevallig universitair geschoold biochemicus en er is even geen baan te vinden in jouw vakgebied? Jammer, maar dan ga je maar kadavers uitbenen of zo (het koekjes inpakken is allang uitbesteed aan de sociale werkplaats en de Penititare Inrichting). En als je aangeboden werk niet aanneemt, dan is werkweigering een grond om je uit de WSNP te zetten en om te zetten in een faillissement. De kortzichtigheid van Lonneke Als je als ondernemer al in geen 15 jaar voor een baas hebt gewerkt, is de kans op een loonbetrekking heel klein. Maar ondernemen is uit den boze. En nee, ook geen uurtje-factuurtje werk waar je geen investeringen voor hoeft te doen. Zelfstandigheid houdt een vergroot risico in op het maken van nieuwe schulden, en dat hebben ze liever niet. Dat je met je consultancy of interim werk € 125,- per uur / € 21.000,- per maand bruto toucheert doet dan niet ter zake. € 21.000,- bruto per maand is € 10.500,- netto. Als je dan € 1.250 mag houden en dus € 9.250,- per maand op de boedelrekening kan doneren en dus binnen een jaar je schuld van een ton hebt ingelost... Tja, leg dat Lonneke maar eens uit. Dan is het toch wel lastig dat ze niet nét even beter had opgelet waardoor ze tóch in Leiden had kunnen studeren. De gevolgen Ik heb inmiddels heel wat ondernemers gesproken die failliet zijn gegaan of in de WSNP terecht zijn gekomen. En mijn conclusie is dat de WSNP als veel zwaarder wordt ondervonden dan een faillissement. Een jaar stilzitten als je geschoren wordt, dat kunnen de meesten wel. Drie jaar vechten tegen een systeem dat wordt bewaakt door potentiële intercedentes is heel andere koek. Veel ondernemers overwegen dan ook om de WSNP om te laten zetten in een faillissement. En dat is dan wel weer ondernemers eigen: Let's get it over with. Even door de zure appel heen bijten, een jaartje schrijven aan een nieuw businessplan en dan weer lekker knallen. Fuck it. Fuck Miranda, fuck Lonneke. Maar ja dan krijg je weer ruzie met je vrouw. Veel ondernemers zijn binnen een paar maanden overspannen, naar de kloten. Ze kunnen alles en willen veel maar mogen niets. Ondernemen is zoeken naar mogelijkheden. Hard werken zijn ze wel gewend, maar beperkt worden in zijn bewegingsvrijheid is de grootste straf die je een ondernemer kunt geven. De gevolgen zijn daarom niet alleen emotioneel en psychisch. Hartaanvallen, exceem op plaatsen waar je het nooit zou verwachten (“nee schat, ik ben niet vreemd gegaan”), hoge bloeddruk, pillen om te kunnen slapen, pillen om wakker te blijven, pillen om niet je kinderen letterlijk achter het behang te plakken, verwijten van partners en van jezelf, (v)echtscheidingen... De enigen die er beter van worden zijn de maatschappelijk werkers en scheidingscoaches (ja die bestaan...). Hoe voorkomen? Zorg dat je bijtijds hulp inroept van een door de wol geverfde adviseur. Het is op het gevaar af dat me preken voor eigen kansel wordt verweten, maar daar waar OndernemersKlankbord de mogelijkheden niet ziet, kan een insolventiespecialist net het verschil uitmaken. Maar pas op: Er zijn commerciële aanbieders die je zonder kosten, of tegen een geringe bijdrage, kunnen helpen. Begrijp me goed, geen kwaad woord over NVVK schuldbemiddelaars. Die doen prima werk. Maar zoals het vaker gaat met gesubsidieerde dienstverlening; ze krijgen te weinig betaald door de overheid om écht een verschil te kunnen maken. Op een schuld van twee ton, krijgt een NVVK schuldbemiddelaar € 4.500,- om het probleem op te lossen. Het lijkt veel geld, zeker als je het niet kunt missen, maar voor dat geld kun je gewoon weg geen juridisch waterdichte onderhandelingen voeren met de schuldeisers, correspondentie voeren met deurwaarders en advocaten, aanschuiven aan de onderhandelingstafel bij de bank en en passant op late uren de ondernemer in kwestie uit een dip praten. De NVVK schuldbemiddelaars horen bij dezelfde club als de bewindvoerders. Oprechte mensen die je graag wíllen helpen, maar eigenlijk onvoldoende uren kunnen investeren om je te kunnen helpen. Een NVVK schuldbemiddellaar kan je alleen helpen als je bent uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op dat moment ben je geen ondernemer meer, maar consument. En dan val je als consument onder de Wet Consumenten Kredieten. Een commercieel adviseur mág volgens die WCK geen schuldbemiddeling uitvoeren. Das ist verboten! Alleen advocaten, notarissen, deurwaarders en andere beëdigde notabelen kunnen je dan nog helpen. Én de NVVK leden natuurlijk. Op zich is dat een goede wet, ingeroepen na diverse excessen met commerciële schuldhulpverleners in de jaren '90 die er met de buit vandoor gingen en de consument met een nog grotere schadepost achter lieten dan ze voor de hulp van het bureau hadden op te lossen. Zolang je nog ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel kan een adviseur in het kader van Business-to-Business nog veel voor je betekenen. Goedkoper dan een advocaat, maar effectiever dan een NVVK schuldbemiddellaar. Een insolventiespecialist kost geld, dat is waar. Maar als je als ondernemer tijdig inziet dat het niet meer gaat, en er is nog cashflow in je bedrijf, dan kan hij veel voor je betekenen. Helaas kom ik te vaak tegen dat de ondernemer niet wil inzien dat het niet meer goed komt. Ook op het HigherLevel forum verschijnen nog wel berichten als: "Ik heb een faillissementsaanvraag binnengekregen, wie kan me helpen?". Eerlijk gezegd ben je dan gewoon te laat. Een half jaar eerder was een faillissement wellicht nog te voorkomen geweest. Wie zijn cijfers goed op orde heeft kan - als hij eerlijk tegen zichzelf is - heus wel zeggen of de lopende cashflow de uitgaven van de komende drie maanden kunnen dekken. Maar kom dan niet met long-shots als: "Als deze offerte nu doorgaat, dan ben ik uit de zorgen". Het gekke is dat in die situaties die ene offerte nooit doorgaat. De kans op het winnen van de postcodeloterij is ongeveer even groot. Maar je hebt er wel drie maanden op gehoopt, en de beslissing om hulp in te roepen drie maanden uitgesteld. En die drie maanden kunnen net het verschil betekenen tussen het bedrijf redden en kennismaken met Miranda en haar collega's. Failliet gaan is geen schande, er alles aan doen om een faillissement te voorkomen al helemaal niet.
 3. 20 points
  Ja dat is leuk. 2 - 0.
 4. 19 points
  beste hulpgezocht, Dit soort ellende lijkt alleen maar meer en meer voor te komen. Jullie verhaal komt me helaas bekend voor en het overkomt veel ondernemers die de zaken uit handen geven en volledig vertrouwen in een boekhouder hebben, die vervolgens daar misbruik van maakt of gewoon de kennis van zaken niet heeft of gewoon lui is. Zaken zo schertsend (en erger) als die van jullie heb ik in het laatste jaar zeker 7 maal begeleid en 5 maal tot een goed einde weten te brengen. Soms komt het goed en soms niet. Laat ik daar eerlijk over zijn. Opties om de falende boekhouder (en ja, recent zelfs een RA accountant) aan te spreken op de door hem veroorzaakte schade ontwijk ik ook niet. Ik wil jullie aanbieden dat ik jullie verhaal kosteloos wil bekijken en jullie wil begeleiden om de zaken op de rit te krijgen. Nogmaals, zonder kosten voor jullie. De problemen zijn al groot genoeg en dus is het niet bepaald handig voor de situatie dat jullie ook nog eens moeten betalen zodat iemand anders de fouten van de vorige boekhouder gaat herstellen. Klik op mijn profiel voor mijn gegevens en neem gerust contact op. Voor eenieder die dit leest: ik heb hier helaas niet altijd zomaar de tijd voor en ben beslist selectief aan wie ik hulp op deze wijze aanbied ;). groet Joost
 5. 18 points
  Dit is mijn YES moment. Om precies te zijn; dit is mijn larger than life YES moment. De afgelopen 2,5 jaar waren gekenmerkt door diepe Wsnp / faillissementsellende. Zonder er al te veel over te willen uitweiden, een kleine bloemlezing van wat gebeurtenissen: Een mislukt retail-avontuur; Een grote interimopdracht die dat allemaal weer goed moet maken; Een manager die zich budgettair verslikt heeft; Een interimovereenkomst die onjuist voortijdig wordt beëindigd; Een slapende intermediair die niet wil opdraaien voor de gevolgen van zijn fout; Een heel vervelend machtspelletje; De eerste burn-out; Een advocaat die de onrechtmatigheid van een persoonlijk faillissementsrekest niet heeft ingezien; Een gemeenteambtenaar die niet weet hoe BBZ werkt; Diezelfde gemeenteambtenaar die denkt dat Wsnp de oplossing voor alles is; De Wsnp bewindvoerder die -naar eigen zeggen in de rechtszaal- "geen verstand heeft van de faillissementswet"; Een andere advocaat die maar blijft hangen in correspondentie zonder tot actie over te gaan; Eindelijk een goeie advocaat; Rechterlijke dwaling; Een klacht bij het Europees Hof; Drie maanden zonder warm water terwijl je vrouw ongepland -maar wel gewenst- zwanger is; Clandestien bij een tennisvereniging douchen; Een falende gemeente bij het toekennen van een bijstandsuitkering; Een falende gemeente die diezelfde bijstandsuitkering weer intrekt; Een beroepsprocedure waardoor het college B&W de uitkering weer toewijst (na 5 maanden!); Voedselpakketten door famillie & vrienden; Trouwringen verpatst voor €40,- om luiers en hypoallergeen babymelk te kunnen kopen; Iedere twee weken een busreis van 3 uur heen en 3 uur terug naar het Juliana kinderziekenhuis; Een tweede burnout; Pillen om overdag te kunnen functioneren, drankje om 's nachts te kunnen slapen; Afkicken van beiden; Een verrot gebit als één van de bijwerkingen; Niet aanvullend verzekerd, dus jammer dan; Tweemaal de dreiging van een uithuiszetting; Een stuk of wat mentale en psychische klachten die nog behoorlijk wat tijd nodig hebben om te herstellen; En nog een dozijn bizarre rollercoaster-ervaringen... Gelukkig diende zich vorig jaar mei iemand uit onverwachte hoek aan die ons wilde helpen door een crediteurenakkoord te financieren. Het heeft uiteindelijk nog bijna een jaar geduurd voor dat akkoord tot stand kwam en op 18 maart jl. werd gehomologeerd. Dat de curator sindsdien niets heeft gedaan om dat akkoord verder uit te voeren mag de pret niet drukken; gehomologeerd is gehomologeerd. Dit heeft evenwel als bij-effect dat de postblokkade nog steeds van kracht is en wie het insolventieregister er op naslaat nog steeds kan lezen dat ondergetekende failliet is (terwijl dat dus niet zo is!). Maar goed; sinds anderhalve week ben ik weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en dat feit alleen maakt het voor mij het grootste YES moment van mijn leven. Vorige week had ik het al even aangekondigd via Twitter, en nu dan ook bij mijn vrienden van HigherLevel: I'm back in business Vanaf nu verdien ik weer zelf mijn brood als zelfstandig interface- en webdesigner. Ik ontwerp interfaces voor webapplicaties en websites/webshops. Dit doe ik voor start-ups, e-tailers en developers met een design handicap. Nu zijn er al een heleboel die zich webdesignert noemen, maar mijn toegevoegde waarde is mijn kennis over ondernemen en de daarbij behorende processen. Wat bijna niemand op dit forum weet: Ik ontwerp al websites sinds de internet-oertijd, sinds 1997. Met deze ervaring kan ik al in een vroeg stadium slimme en creatieve oplossingen aandragen die de gebruiksvriendelijkheid en de gebruikerservaring van websites en webapps drastisch verbeteren. Mijn ontwerpen kenmerken zich door een cleane, bijna minimalistische stijl met oog voor detail. Het resultaat is een goed doordachte structuur zonder onnodige opschmuck. Puur & Ongezoet dus. Hoewel ik geen echte developer ben, heb ik mij wel gespecialiseerd in het Wordpress framework / platform. Hierdoor ben ik in staat om kostenefficiënt websites en kleine applicaties te bouwen -voornamelijk voor het MKB. Al met al gaat voor mij het avontuur weer beginnen. En dat avontuur begint met de jacht naar klanten. Daar zal ik voornamelijk social media voor inzetten. De eerste vijf developers waarmee het tot zaken komt worden gebombardeerd tot launching customer. En het is een goed gebruik dat launching customers bepaalde privileges krijgen... Tot zover mijn YES-moment, en nu wil ik geen koffie meer. Ik heb het te warm, en dan is dat slapen helemaal gedoemd te mislukken. Ik wil een borrel. P.S.: Een aantal mensen hebben mijn gezin en mij ongelofelijk gesteund. Mijn dankbaarheid is onmetelijk groot. Twee wil ik echter met naam noemen: Steven Kroesbergen -door jouw tomeloze inzet en ontelbare uren is dit drama tot een goed einde gekomen. Constance, mijn vrouw -Als het waar is dat achter ieder groot man een sterke vrouw staat, is er nog een mooie toekomst voor ons weggelegd. Hoe jij je door deze jaren hebt heengeslagen getuigt van onbeschrijfelijke kracht en karakter. Ik hou van je. Meer dan ooit.
 6. 17 points
  Vandaag heb ik wereldnieuws mogen maken van het einde van mijn loondiensttijdperk. Vanaf 1 september draai ik Denarius Advies als fulltime ondernemer! Eindelijk vrij :)
 7. 17 points
  Edit 13:57 Even lezen aub Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan wordt via mijn bedrijf contact gezocht door meerdere media. Indien je contact wilt, prima, maar stuur dan svp een mailtje naar mijn gmail.com adres voornaam.achternaam [at] gmail.com Dan kunnen mijn collega's gewoon klanten adviseren en orders afhandelen ;) Verder is onderstaand artikel niet specifiek mijn artikel, maar het resultaat van diverse moderatoren en fora die hierin hebben gezocht en informatie gedeeld. Het begon met een medewerkster van Groupon die op Higherlevel een aantal keren verwees naar een Groupon deal. Dit patroon werd opgemerkt door één van onze zeer wakkere leden, wat toch gevolg had dat er een routineonderzoekje plaatsvond door een aantal moderatoren van Higherlevel. Al snel bleek 'ondernemen is een keuze' inderdaad afkomstig van Groupon. Al snel bleek ook dat wij niet de eerste waren, maar dat medewerkers van Groupon op georganiseerde en gestructureerde wijze Nederlandse en buitenlandse fora vervuilen met links naar eigen Groupon acties, acterend vanaf een geanonimiseerd account. de Groupon werkwijze voor linkspam Op basis van tientallen onderzochte berichten kunnen we een Groupon werkwijze beschrijven: [*]Maak een op een relevant forum een account aan [*]Kies als forumnaam een semi-anonieme naam, bestaande uit een voornaam, evt. gevolgd door je geboortejaar of een naam die een knipoog naar het forum is. [*]Wees vooral een persoon online. Stel jezelf voor in het voorsteltopic, reageer eens met onliners en plaats af en toe een bericht met een relevante link naar een Groupon-deal [*]Initieer zelf een topic over online kopen en reageer vervolgens enige tijd later op jezelf met een groupon-deal als link in je bericht [*]Vermijd het vermoeden van spam bij forumbeheerders door ook te linken naar andere deal-websites zoals sweetdeal.nl , maar maak een bewuste typefout in de link[/url] (niet in de anchortekst) zodat de link geen enkel effect heeft [*]Maak vooral niet gebruik van je corporate Groupon-mailadres maar maak een setje hotmail-accounts aan die je hiervoor inzet [*]Werk niet vanuit je Groupon kantoorpc, waardoor je IP-adres te tracken is, maar doe het vanuit huis, of ga via een of ander IP-adres in Luxemburg (Dat google analytics alsnog Groupon als bezoeker weergeeft weet men niet, maar maakt de zoektocht voor moderatoren wat makkelijker) [*]Als berichten onbeperkt te bewerken zijn dan plaats je een link naar een tijdelijke Grouponactie. Na een maand verander je je bericht en zet je er een link naar een nieuwe actie in. en de uitsmijter [*]Je meldt je aan op een forum voor mensen met een ernstige ziekte, vertelt dat je waarschijnlijk ook aan die ernstige ziekte lijdt en dat je ter ontspanning gebruik maakt van een Groupon-deal. Onderstaande quote komt van MSweb - Een forum voor mensen met Multiple Sclerose Een - sterk verkort - overzicht van linkspam door anonieme Groupon-accounts [*] Groupon Account Jenda spamt op Onemorething [*] Groupon Account Maartje86 spamt op Hardtraxx [*] Groupon Account Maartje86 spamt op Androidworld [*] Groupon Account Happygirl spamt op joinme2 en past 3 weken later de link aan naar een nieuwe deal [*] Groupon Account Jenda spamt op Weerwoord [*] Groupon Account Maartje86 spamt op maxazine [*]Groupon Account MariaMaria opScholieren.com [*]Groupon Account LadyJen op Webwinkelforum [*] Groupon Account Juandres op Aquaforum [*] Groupon Account Hobgoblin op Moviemeter Moviemeter [*] Groupon Account Madame Muffin op De Leukste taarten.nl [*] Groupon Account Mangowhite86 op Hababam [*] Groupon Account Aynur op forum.gamer [*] Groupon Account Pauwtje op Boekmeter [*] Groupon Account Pauwtje op vol.nl [*] Groupon Account Gokkie op Multiple Scleroseweb [*] Groupon Account Jennif op Dutchalf [*] Groupon Account Banana op Onsforum [*] Groupon Account Karami op Chaima.nl Het buitenland hebben we verder niet onderzocht, maar we kwamen wel een forum in Polen tegen en Chicksez (de link naar Groupon is vanwege de kleur van de letters niet zichtbaar. Even mouseover over tekst doen) in Engeland toen we de IP-adressen een beetje googleden Gestructureerde linkspam door Groupon Hiervoor stelden we dat de linkspam gestructureerd plaatsvond. Onderbouwing hiervoor vinden we op het eerder genoemde multiple scleroseweb forum. Twee inmiddels Vier berichten met een link naar een lopende Grouponactie zijn meer dan een maand later aangepast. Er is een nieuwe link naar een nieuwe lopende Groupon-deal geplaatst welke in de plaats van de oude is gekomen. georganiseerde linkspam door Groupon Gestructureerde linkspam op tientallen fora kan nog steeds een eenmansactie zijn. Dat is het niet. Er zijn tenminste twee maar waarschijnlijk meer groupon-medewerkers die zich hiermee bezighouden. Groupon werft actief studenten communicatiewetenschappen in Nederland in Belgie met als doel (uit de taakomschrijving) Als gevolg hiervan heeft Groupon nu tenminste 4 studentes van de Hogeschool van Amsterdam richting communicatie of persuasive communication in dienst die zich met bovenstaande werkzaamheden bezighouden. Verder hebben ze social-mediamanagers in dienst, Forumbeheerders en Damage Controllers. Het is een netwerk van mensen die online samenwerken om Groupon noodzakelijk Buzz te bezorgen. Fake Reviews De stap naar fake reviews is natuurlijk klein. Als je het één doet, is het ook verleidelijk de publieke opinie te beïnvloeden door positief over Groupon te zijn als er negatieve aandacht is. We wachten nog even op de reactie van o.a. Tros Radar, maar hebben het sterke vermoeden dat in dit topic weer 3 Groupon-medewerkers de boel proberen te beïnvloeden (Mboek , Mary Margaret en MariaGonz) Vraag Simpele vraag onzerzijds: [*]Aangezien Groupon al vanaf oktober vorig jaar op deze manier probeert zijn handel te promoten, en het tientallen links op alle grote en kleine fora in Nederland heeft opgeleverd lijkt de strategie effectief. Hoe kijken jullie er tegenaan? Namens diverse moderatoren die hebben meegeholpen en diverse fora die informatie hebben verstrekt Frans PS. Alle links in dit bericht verwijzen naar accounts of berichten waarvan we zeker weten dat ze van een Groupon medewerker afkomstig zijn. Naast deze berichten zijn er nog veel, heel veel berichten waar we omwille van enige leesbaarheid, niet naar verwezen hebben. edit: typos aangepast
 8. 17 points
  Ik heb totaal niks met voetbal, maar zal toch een gokje wagen: 2-0 voor Nederland
 9. 16 points
  The Final Post…… Dames en Heren forumleden, lezers, fans, commentatoren, sceptici en wie dan ook…. Het is klaar. Na 238 dagen en nachten ploeteren, zweten, bellen, mailen, faxen en heel de rataplan nog een keer overnieuw…. Het is klaar. Na vele en diepe gesprekken met Ruben en anderen hier op dit mega forum, soms diep in de nacht, na huilen, scheldpartijen, weer uitpraten en goedmaken, 1000-en e-mails naar elkaar toe…. Het is klaar. Na vele Ups en Downs, zakelijk en zeer zeker ook privé, rest mij niets anders, mijn papieren op te bergen, te archiveren, en diep weg te stoppen. HET IS KLAAR !!! Mensen ik meen het. Wat een sores is het in regeltjes land wanneer je gedreven bent om je fout gelopen bedrijf zo goed mogelijk te willen beëindigen. Vorige week kwam er ineens een onverwachte doorbraak, waardoor alles zomaar wederom in een stroomversnelling kwam. Een enkeling wilde nog niet mee denken, maar na diverse gesprekken door zowel mij als Ruben, zag men in, dat ik echt alleen maar het beste wilde voor mijn crediteuren. Toen was het voorbij, en was er een unaniem akkoord bereikt. Weg van de rechtbank, weg van alle incasso bureau’s, weg van alles. Vreemd. Ik wilde eigenlijk helemaal nog niet betalen. Geld was er, stond klaar, maar ik kon me er niet toe zetten, om de betalingen daadwerkelijk te doen. Dit had een tweeledige oorzaak. Ten eerste was ik mijn buffer kwijt. Wij hebben altijd een bepaalde visie gehad op geld. Geld in de broekzak of portemonnee was écht geld, van ons, geld uit de winkel deed ons niets. Had geen eigen waarde aangezien dit geld voor de crediteuren was. Daardoor ook wel eens slordig mee omgesprongen. Ik zag de waarde van dat geld niet. Enigszins te volgen ? De buffer die ik nu kwijt ben heeft te maken met de privé situatie. Wanneer ik volgende maand de huur niet kan betalen, heb ik nog geld achter de hand om “te lenen”. Dat het terug moet, daar waren we van overtuigd, maar waren we even uit de sores. Die buffer is nu pleite. Ten tweede betekent overmaken van het geld, dat ik overal van af ben. Dit betekent dus een ECHT einde van de zaak….. Dit betekent écht spullen opbergen enzo. Einde aan het werk. Mijn bedrijf was er natuurlijk nog steeds, dagelijks. Tijdens de post, tijdens het bellen, inkomende mail enzovoorts. Met iedere betaling verdween er een stukje van mijn bedrijf..... Dit is nu over. Mijn werk zit er definitief op. Heel zwaar en heel onwerkelijk. Terugkijkend zijn trouwens al die maanden onwerkelijk geweest. Heb mijn “dagboek” hier nog tig keer teruggelezen de laatste dagen. Ongeloofeloos… Misschien heb ik me ook wel een beetje verscholen achter het hele traject : nog steeds druk, druk druk…. (je kent het wel…!) “Nee, ik mág momenteel niet eens werken, dus, ja….” Alles is over, alles is voorbij. De, soms gewenste, stress, de druk, de spanning, het lange en harde werken waar ik zo van genoot…. Het besef valt me zwaar. Zit gewoon te janken. Nu is het écht voorbij. Dit typen doet me meer pijn dan het dichtdraaien van die deur, negen maanden geleden. Ik ben er letterlijk doodziek van. Ik was er ook al bang voor, dat dit zou komen. Wanneer je MOET, kun je doorgaan. Nachten lang wakker ivm met kinderen die ziek zijn : je kunt het. Knokken tot je er bij neer valt, omdat je de “drive” hebt alles eerlijk af te sluiten : Je doet het gewoon…. Wanneer je dus niet meer hoeft en moet…. Ben heel bang voor het grote, gapende, zwarte gat, wat nu gaat komen. Blijheid is er nog niet in ieder geval. Eén voordeel hebben wij samen in ieder geval wel : de laatste 10 jaar hebben wij al zoveel meegemaakt, dat dit maar een schijntje is. Over nog eens 10 jaar vertel ik het mijn kinderen. Anderen in mijn omgeving zijn allang failliet, gevlucht, gescheiden enzovoorts. Wij niet.... Nu zijn wij aan de beurt om een mooi leven te krijgen. We zijn er nog niet helemaal, nog wat kleine dingetjes met vrienden van de BD, achtergestelde leningen in de familie en dergelijke, maar dat komt wel goed. Ik wil alle lezers en reageerders in deze draad ontzettend bedanken voor alle steun. Zonder jullie en HL in het bijzonder, had ik het nooit gered, dat is zeker. Wijs noobie’s en mensen in een zelfde situatie soms eens op deze draad, hoop dat men er wat van leert. Waarschuw ze wel voor een lange zit ! (meer dan 22 pagina’s is niet niks !) Ruben, We hebben gesprekken gevoerd, intens tot op het bot, zakelijk en privé. Ruzie gemaakt omdat ik te perfectionistisch was, bijgelegd omdat je misschien een heel klein beetje toch wel gelijk had….Elkaar regelmatig ontmoet, broodje kroket zal nooit meer hetzelfde zijn ! Duizenden mails zijn er over en weer gegaan, diverse hoogte- en dieptepunten hebben de revue gepasseerd. Ik kan hier van alles neerzetten, maar ik hoop dat hier alles uit blijkt : DANK. (of om in HL termen te blijven : DIKKE REUS….) Up…. (!!!)
 10. 16 points
  22.698 lezers (and counting); 300+ posts; 9 maanden keihard werken; 4 zenuwinzinkingen; 11 bezoeken aan de huisarts; 1 ziekenhuisopname; 1 bedreiging met fysiek geweld; 400+ emails; 250+ brieven; ontelbare afgeboekte uren door 3 professionals; tientallen keren praten, onderhandelen, nog eens praten; 4 bezoeken aan de bank op 3 niveaus; 18 deurwaarders de tanden laten stukbijten; 9 vastberaden advocaten overtuigd; 7 echtelijke disputen gesust; 2 keer water bij de wijn doen; 13 nachtelijke telefoongesprekken tot de zon weer opkwam; 50+ slapeloze nachten; 1 aanleiding tot een rechtenstudie; 3 crediteuren die tot geen enkele reactie waren te ontlokken; 2 badgasten die probeerden van andermans ellende beter te worden; 12 broodjes kroket; 200+ ontvangen reuzen; 1 enkele kneus; 1 hechte vriendschap ontstaan; 6 keer een schop onder iemands reet; 1 ondernemer die het niet meer zag zitten; 1 coach die hem er niet bij liet zitten; 1 advocaat die tot het gaatje ging; 18.088 sigaretten; 1 accountant die tot 3 cijfers achter de komma alles doorrekende; 5 knallende ruzies; 500+ a4-tjes, geprint, gekopieerd en toch weer versnipperd; 3 noodgedwongen reactieve koerswijzigingen; tientallen hartverwarmende mailtjes; 2 keer afgesloten door NUON; 1 keer afgesloten door de watermaatschappij; 1 keer afgesloten door de internetprovider; 2 keer afgesloten door de kabelexploitant; 3 aanbiedingen om een weekje te komen werken ter financiële ondersteuning; 1 kale procureur; 1 sympathieke rechter; 8 kadobonnen om kleding voor de kinderen te kunnen kopen; 1 onsterfelijk geworden HL-lid; 3 vorderingen succesvol betwist; 1 verdwenen postpakket; 2 bizar hoge telefoonrekeningen; 1 bewijs van tot wat een community in staat is; ontelbare koppen koffie; 1 versleten printer; 2 versleten auto's (een blauwe en een rode); 1 versleten laptop; 1 server HD-crash; 1 back-up HD-crash (gelijkertijd!) 5 dikke ordners archief; 18 overwerk-pizza's; 1 complete afdeling van een gemeentelijk apparaat op ziekteverlof (gelijkertijd); 1 naamsverandering; 3 avonden overboekingen intypen; … ... en 1 snor die het slachtoffer is geworden van een weddenschap ... … is de gezamenlijke oogst aan belevenissen waarvan jullie slechts het topje van hebben kunnen meelezen op het forum... .... en het is het allemaal waard geweest … Want lieve lezers: Vanaf vandaag is Marcel klaar met vechten tegen een dreigend faillissement, en kan hij weer gaan bouwen aan een nieuwe, zorgeloze toekomst met vrouw en kinderen. Hier en daar moet er nog wel wat worden afgewikkeld met de man van de blauwe enveloppen, maar dat komt omdat deze zelf gewoon niet sneller kan afronden. De klus is geklaard! HET IS KLAAR! Half augustus had ik Marcel voor het eerst aan de telefoon. Hij was in een bui om de sleutel van zijn winkel bij bank op de balie te knikkeren (“als de bank vind dat het hun inventaris en voorraad is, mogen ze het zelf verkopen ook”) en door te fietsen naar de rechtbank om zijn eigen faillissement aan te vragen. Een email van 5 kantjes A4 en een telefoongesprek van 8,5 uur waren er nodig om hem tot andere gedachten te brengen. Meermalen heeft hij me bijna wanhopig gevraagd: “Ruben, jij hebt gezegd dat in nog geen honderd jaar jij zou toestaan dat ik failliet ga. Hoe erg sta je daar nog achter?” Maar keer op keer heeft hij zichzelf toch weer opgehesen en is toch weer doorgegaan. Ik ken maar weinig mensen die zoveel karakter tonen als Marcel. Ik kan hem dan ook niet genoeg bedanken voor het roekeloze vertrouwen dat hij in mij heeft gehad om met hard werken, goed ondernemerschap en openheid naar alle partijen de strijd aan te gaan. Het was geen appeltje-eitje. We weten inmiddels wel hoe de bodem er uitziet. Ik heb dit niet zonder Marcel zijn steun kunnen doen, maar zeker ook niet zonder een aantal andere HL-ers die zich spontaan hebben gemeld om ons met raad en daad hebben bij te staan. Wij weten wie het zijn, en dat is voldoende. En dat is toch wel wat mij het meeste heeft geraakt. Een groep mensen die elkaar nog nooit hebben gezien, niets van elkaar weten maar toch zonder enige terughoudendheid zich volstrekt belangeloos in een project hebben gestort waarvan niemand kon vermoeden dat het zo veelomvattend zou zijn. En nooit, nooit is er gesproken over uren, kosten of declaraties. “Dank je wel” is een superlatief understatement.... Er is bloed gevloeid, angst uitgezweten en gehuild. Maar ook gelachen en meermalen een vreugde dansje door de kamer gemaakt. Dit was heftig en intens, maar ik had het voor geen goud willen missen. Marcel, jongen... je bent klaar. Er is nog één handeling die de definitieve afronding kan symboliseren: Jeroen, slotje? (maar vandaag nog niet)
 11. 14 points
  Aan het aantal berichten te zien op HL zijn SEO en internetmarketing onderwerpen die nog altijd spelen. Toch miste ik, op het topic van Moovio, na nog een duidelijk overzicht op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. Veel aspecten van SEO zijn met een klein beetje kennis over HTML en/of websites heel erg goed zelf te doen en effecten zijn al zeer snel bereikt, zonder dat het duizenden euro's hoeft te kosten... Sommigen van jullie zouden dit kunnen zien als "dit weet ik al lang informatie", maar ik hoop dat er ook een grote groep is die wel iets aan dit topic zal hebben Stap 1: Wie ben ik? Binnen SEO wordt vaak onderscheid gemaakt tussen vier soorten websites, probeer jou site hierin te classificeren. [*]Informatieve website [*]Het online visitekaartje [*]De Webwinkel [*]De Community website Of men nu een website start of al jaren geleden gestart is, het belangrijkste uitgangspunt is, net als bij een ondernemingsplan, wie ben ik. Evenals bij het ondernemen in de echte wereld, heeft het op internet ook geen zin om van hot naar her te fladderen met wat men ook mag aanbieden. Stel het doel van de website: Is deze slechts een online visitekaartje of is het een complete webwinkel waar je omzet wilt realiseren door daadwerkelijke online verkoop. Stap 2: Sleutelwoorden Één van de belangrijkste stappen van zoekmachine optimalisatie. Zorg voor sleutelwoorden die ook daadwerkelijk met jou doel te maken hebben. Iedereen is in staat om een lijst sleutelwoorden te bedenken voor zijn of haar website. Ook is het erg aan te raden om te kijken naar sleutelwoorden die de concurrentie gebruikt. Dit kan door bijvoorbeeld de Google keyword selector tool. Aan de linkerkant van de website kun je kiezen voor "inhoud van website". Gebruik dit om sleutelwoorden van conculega's in te zien, maar ook om bijvoorbeeld zoekfrequenties te achterhalen. Voor het creëren van een lijst sleutelwoorden is het raadzaam om deze op te delen in drie categorieën. [*] Browsing keywords (Algemene sleutelwoorden, vooral voor informatiezoekenden, bijvoorbeeld Printer of Schaats) [*] Vergelijkende keywords (Specifiekere sleutelwoorden, vooral voor geïnteresseerden, bijvoorbeeld Betaalbare printer of snelle klapschaats) [*] Buying keywords (Zeer specifieke sleutelwoorden, vooral voor kopers, bijvoorbeeld HP laserjet 5100 of Viking combinoor I) Je zult begrijpen dat de buying keywords vaak aardig "vanzelf" gaan. In de "vergelijkende keywords" ligt vaak het grootste potentieel. Laatste punt, waar misschien niet iedereen het mee eens zou zijn; probeer ongeveer tussen de 30 en 40 keywords op je website te gebruiken van ongeveer 2 - 4 woorden per keyword, mits niet anders mogelijk. Pas ook op dat je een keyword niet dubbel of te vaak gaat gebruiken, dit werkt weer in het nadeel. Stap 3: Sleutelwoordengebruik URL Sleutelwoordengebruik in de URL van de website is één van de belangrijkste aspecten van het sleutelwoordengebruik. Zorg dat het sleutelwoord terug komt in de url. Bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie https://www.higherlevel.nl/articles/index.php?topic=4&ID=7 = Slechte URL https://www.higherlevel.nl/articles/zoekmachine_optimalisatie.php = Goede url Dat is even lastig, want wanneer dit niet is geïntegreerd in je CMS of eigen website zul je hier even iemand voor moeten inschakelen. Voor diegenen die hierover meer willen lezen; Google even op mod_rewrite. Meta-tags Misschien wel het meest besproken onderwerp van SEO, de meta tags. (De sleutelwoorden die in de HTML code tussen de en komen en informatie geven over de website. Sommigen zijn van mening dat ze niet meer werken, ik ga er vooralsnog even vanuit dat ze gewoon invloed hebben. Is het niet op google, dan wel op een andere zoekmachine. De belangrijkste meta-tags: De titel: ofwel, wat tussen en staat De Omschrijving: (Deze tekst zie je nog wel eens terug in google) De Sleutelwoorden: Keywords (Gescheiden dmv een komma) Headings Maak gebruik van de en tags voor titels en zorg dat de belangrijkste sleutelwoorden hierin terug komen. Om dit verhaal geen hele lange droge kost te laten worden, laat ik het hier even bij wat betreft de sleutelwoorden. Misschien dat hier later nog een apart topic over komt. Stap 4: De website zelf Belangrijkste punt: Gebruik zo min mogelijk flash!!! Zoekmachines kunnen geen flash lezen. Dus laat weg die flitsende intro's en menu's, ze helpen namelijk niet. Nu besef ik mij ter dege dat het ook ook iets wil, dus wil je dan toch persé flash gebruiken, zorg er dan in ieder geval voor dat er ook een HTML versie van het menu beschikbaar is. Gebruik het liefst ook geen frames op je website. Ook hier hebben zoekmachines moeite mee. Kijk op deze website om te zien hoe een zoekmachine (spider) jou website ziet. Even een zijstap, het zijn natuurlijk niet alleen zoekmachines die op je website komen. Mensen lezen een website over het algemeen in een F vorm. Hou hier rekening mee bij de indeling. Stap 5: Maak een sitemap Bij dit punt gaan we even uit van Google. Wanneer je nog geen Google webmasters account hebt, is dit het moment om even deze pagina te verlaten en om dit eerst te gaan doen. Ga naar http://www.google.nl/webmasters/ en naar webmaster hulpprogramma's. Google kent namelijk de mogelijkheid een sitemap te uploaden voor jou website. Een sitemap is (meestal) een XML bestand die de inhoud en structuur van de website naar een zoekmachine brengt. Bijkomend voordeel is dat een sitemap de aanmelding van je website bij een zoekmachine compleet overbodig maakt. Hoe maak ik een sitemap Wanneer je gebruik maakt van een CMS als Joomla, Wordpress, Drupal of een ander, zit een sitemap meestal al standaard geïntegreerd in de website. Wanneer dit niet het geval is, zul je zelf één moeten maken. Dit kan op meerdere manieren, ik behandel er twee. 1. Online via een sitemap generator. Voor het online genereren van een sitemap kun je gebruik maken van een online sitemap generator. Bijvoorbeeld www.xml-sitemaps.com/ Deze generator is geschikt voor websites die maximaal uit 500 pagina's bestaan. Meer dan 500 pagina's zal deze gratis sitemap generator niet opnemen. Deze sitemap generator wijst zichzelf. 2. Via een Software programma Ook is het mogelijk een sitemap te maken via bijvoorbeeld http://gsitecrawler.com/ Dit is een softwareprogramma wat je eerst installeert op je computer. Voordeel van een softwarepakket is dat het meestal geen restricties kent voor het aantal pagina's. Wanneer je eenmaal een sitemap hebt gecreëerd, zul je deze op je website moeten zetten via bijvoorbeeld FTP. Wanneer deze online staat, kun je deze aanmelden in Google webmaster hulpprogramma's. Indexering duurt 1-4 dagen. Stap 6: Een goede inhoud Teksten Zorg voor een goede inhoud van de webpagina. Zorg ook dat de teksten op de website, daadwerkelijk de koppen en keywords ondersteunen. Het mooiste zou zijn dat je teksten van ongeveer 150 woorden per Hoofdzoekwoord op je website plaatst. Alt tags Gebruik ALT tags bij zowel plaatjes als hyperlinks. Uitleg: Geeft het plaatje pizza.png weer in een resolutie van 200x200, als het plaatje niet weergegeven kan worden staat er "Een Pizzapunt" en als je op het plaatje gaat staan met de muis staat er met zo'n mooi geel blokje "Een Pizzapunt". Stap 7: Linkbuilding Links naar je website zijn erg belangrijk. Meest handig is om te achterhalen welke sites naar je concurrenten linken. Dit kun je achterhalen door middel van de Yahoo Site Explorer: http://siteexplorer.search.yahoo.com/ Deze sites kun je benaderen om ook jou link op te plaatsen. Daarnaast kun je de volgende stappen ondernemen: [*]Meld je aan bij de betere bedrijvengidsen [*]Meld je aan bij de directory's (dmoz.org, Startpagina etc.) [*]Begin, naast je eigen website, een weblog over een specifiek onderwerp wat gerelateerd is aan jou site en link naar je eigen site [*]Organiseer een prijsvraag, hierdoor gaan mensen elkaar tippen op bijvoorbeeld fora [*]Zet de website en de link in je handtekening op HL [*]Schaf betaalde links aan (Niet te snel doen) Stap 8: Stimuleren en in Stand houden Met Google analytics is het mogelijk om bij te houden welk effect je acties hebben gehad op Google. Raadzaam is dan ook gebruik te maken van deze gratis tool. www.google.nl/analytics Dit eerst wat betreft SEO. Ik hoop dat het verhaal niet te technisch is, ik heb geprobeerd om (tot waar mogelijk) het vrij basic te houden. Last but not Least, wanneer je klaar bent met deze stappen, begin weer overnieuw. Zoekmachine optimalisatie is een ongoïng process, waar continu weer te verbeteren valt. Mocht er animo zijn, dan schrijf ik later deze week nog een stukje over internetmarketing en Adwords.
 12. 14 points
  * = beller - = Mikky ----------------------------------------------------------------------------------------------------- * Goede middag, spreek ik met de overheid? - Ook goede middag. Dat ligt er aan waar u voor belt * U bent toch van Higherlevel.nl? - Dan spreekt u niet met de overheid, maar met een forum dat door de overheid gefinancierd wordt * Ahum… Juist… Dus als commerciele partijen partner zijn van het forum, dan betaalt de overheid dat? - Ja… zo kunt u dat wel stellen * Waarom doet de overheid dat? - Dat doet de overheid niet, dat doet Higherlevel.nl * Stilte * Waarom? - Omdat Higherlevel vindt dat ondernemers enorm veel van elkaar kunnen leren en het voor ons om die reden niet uitmaakt uit welke hoek ze komen. * Wie is ons? - Higherlevel: moderatoren, experts en de deelnemers aan Higherlevel * En wie bent u dan? - Ik ben Mikky Vrolijk. Bedenker van het forum. * Heeft u het forum gemaakt? - Nou nee… Ik ben technisch blond. Het neerzetten heeft Dennis Hettema gedaan. Naast technisch, had hij ook nog een beetje verstand van Community Marketing. De rest hebben we al gaande weg geleerd. En samen met de leden die binnen stroomden hebben we het forum gemaakt. * Waarom? - Omdat wij zelf ondernemers waren en vonden dat ondernemers wel wat beter geholpen konden worden. Namelijk door elkaar. * Mooie gedachten ! * Maar waarom betalen die commerciele partijen dan niets? - Omdat het niets kost. Higherlevel wordt betaald door de overheid en het kost een partner bijna niets als die het forum in hun eigen website hangen. Waarom zou ik daar dan geld voor vragen? * Bijna? Wat bedoelt u met bijna? - Als ze het in hun eigen jasje wensen. Dan moeten ze dat zelf betalen. Zoals bijv. NewVenture, Zibb, Sprout, Rabobank en TechnoPartner e.a. * Zibb en Sprout? Die hebben toch een eigen forum? - Nee hoor, dat is Higherlevel. * Maar dat zijn twee uitgeverijen en concurrenten van elkaar? - Wellicht. Maar dat is nu de kracht van een onafhankelijk forum, volledig gefinancierd door de overheid * Hoe bedoelt u? - Wij zijn een non-for-profit initiatief. Geen belangenverstrengeling met anderen. Transparant voor iedereen en bieden niemand exclusiviteit. Als partijen hun doelgroep willen delen met en in een forum als Higherlevel en hun doelgroep de kans willen geven om zich door andere ondernemers te laten motiveren en informeren zien ze op de 1 of andere manier geen concurrentie. En daar is Higherlevel voor. Om ondernemers elkaar te laten adviseren. Als wij zelf een commerciele partij zouden zijn, dan zal dat verhaal heel anders lopen. * Zit wat in. Maar de Rabobank heeft wel exclusiviteit? - Nou, nee hoor. De Rabobank was de eerste die over stag ging om niet exclusief te zijn. De ABN Amro komt er aan. * Gozzzzz… mooi voor elkaar gekregen - Dankuwel * En dat alleen maar om ondernemers bij elkaar te brengen en elkaar te laten adviseren? - Yep * Maar dan moet u bij de KvK zijn, daar komt elke ondernemer langs. Waarom kent de KvK het forum niet? - Nou… de KvK kent het forum wel. Althans, mij op zeker wel. * Nou echt niet. Ik ben bij de KvK geweest. Ze hadden nog nooit van Higherlevel gehoord - Dat is regionaal. Die willen wel. Maar het hoofdkantoor bepaald. Daar dronk ik, toen ik nog eigenwijs was, vaak koffie. Maar nu laat ik ze met rust. Niet alleen omdat de koffie daar niet lekker is. Maar als ze niet willen, dan willen ze niet. Geldt trouwens voor meerdere partijen, zowel publiek als privaat. Terwijl ze toch allemaal de ondernemers willen helpen! * Jammer - Tsja. Enorm jammer. En het kost enorm veel energie om daar steeds weer op bezoek te gaan. Tegenwoordig wacht ik gewoon tot ze mij bellen. Bent u van de KvK? * Nee, dat ben ik niet. Maar de KvK is toch ook overheid? - Dat klopt, Alhoewel die natuurlijk ook geld ontvangen van de ingeschreven ondernemers. Maar ik bepaal niet wat de KvK wel of niet wil. En iedere instantie die door de overheid gefinancierd wordt bepaald min of meer zijn eigen strategie. Daar ga ik niet over. Ik vind het alleen jammer voor hun doelgroep dat ze het niet willen. * Ohhhh… Overheid daar bel ik eigenlijk voor. Maar ehm…. Als de overheid Higherlevel niet meer wil, wat dan? - Daar wordt achter de schermen wel over nagedacht. We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken * Achter de schermen? Overheid? - Nee de moderatoren van Higherlevel. Zonder hen geen kwaliteitsforum. Zij houden het forum in de gaten. Halen berichten off topic of proberen het weer on topic te krijgen als men 1-op-1 over Zen begint. Ze worden zo nu en dan afgebrand door leden. Hebben meningsverschillen en soms onenigheid onder elkaar. Maar we denken met zijn allen mee over de toekomst van Higherlevel. Dus ook over onze suikeroom * Respect. - Voor wie? Voor onze suikeroom? * Nee. Voor de moderatoren - Zeker respect daarvoor * En wat doet u? - Ik zorg dat iedereen lief is voor elkaar en onze suikeroom suiker geeft * Lijkt mij beide vermoeiend. Lukt dat? - Soms pijn in mijn hoofd. Maar ik krijg er energie van. Gelukkig meestal wel. * Stilte............ * Maar ehm… Even terug naar de partners. Die doen zelf niets in Higherlevel? - Nee. Het zijn de ondernemers die uit die diverse hoeken komen en het forum maken en enthousiast zijn om anderen te helpen. * Maar als je nu wel geld vraagt aan de partners van Higherlvel. Dan kun je toch mooie events organiseren! - Is een optie. Maar al die partijen organiseren zelf events en het staat elke deelnemer aan Higherlevel vrij om daar aan deel te nemen * Een eigen stand hoeft u niet. - Nee… Ik loop daar wel vrolijk rond. Spreek ondernemers aan. Vraag of ze voldoende door de organisaties die er wel staan geholpen worden en maak melding van Higherlevel. En de partijen die er staan vraag ik of ze Higherlevel willen hebben om hun doelgroep verder te helpen. Ik kom daar trouwens wel meer Higherlevelaars tegen. Die doen hetzelfde. * Maar als u nu wel geld vraagt. Dan kunt u toch leuke dingen doen! - Klopt, welke dingen dan? * Nou… op eigen benen staan bijvoorbeeld. - U bedoeld zonder overheid? * Ja - We staan op eigen benen. We hebben een eigen identiteit. Maar sommige dingen kosten toch echt geld. De dingen die we nu doen daar is geld voor. De dingen die we willen doen, daar kunnen we wellicht bij de partners geld voor vragen. Maar dan zul je toch eerst moeten bedenken wat je wilt doen voordat je er geld voor vraagt * Zit wat in. Maar als u nu meer geld heeft, dan kunt u Higherlevel promoten. Nog meer ondernemers helpen. - U bedoelt: die elkaar helpen. Dat zou mooi zijn. Maar dan moet Higherlevel wel sterk zijn. Dan moeten we enorm veel mensen hebben die elkaar ondersteunen en de boards in de gaten houden. We zijn al een keer eerder bijna onderuit gegaan door onze eigen succes. Toen is alle zeilen bijzetten met heel veel moeite gelukt. Daar moeten we wel voor waken. Ook hierover wordt achter de schermen nagedacht. * Gozzz… Er komt heel wat bij kijken om dit forum goed te begrijpen * Verwarrend. Ik zit al lang met u aan de telefoon trouwens. - Ja… maar dat komt omdat u de vragen stelt * En u geeft antwoord - Jawel hoor. Maar waarom belt u eigenlijk? * Ik wil ook gesponsored worden door de overheid - Dan moet u de overheid bellen. Succes daarmee * Dankuwel. Dat zal ik doen. U ook succes met Higherlevel - Dank. Goede middag * Goedemiddag
 13. 13 points
  Hallo HL-ers, Vandaag een zware beslissing genomen :-\: ik stop per direct (vooralsnog definitief) met mijn ondernemersactiviteiten als CREANIZE!. De reden heeft te maken met Zelfmanagement zoals in dit onderwerp thuishoort: Vorige maand heb ik namelijk een serieuze waarschuwing van mijn lichaam gekregen als gevolg van ernstige overbelasting. Dit na eerst lange tijd (jaren) een reeks van signalen (vergeetachtigheid, soms slecht zien, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, etc...) te hebben genegeerd of niet herkend dat ik mentaal met een aantal zaken toch anders moet omgaan. De waarschuwing was van dien aard, dat ik - na een korte periode van medicijnen - nu voorlopig onder controle blijf en coaching en therapie volg. De sleutel voor een goed herstel ligt o.a. in totale rust, regelmaat en structuur, voor mij precies de zaken waar ik mij doorgaans minder mee bezig houd (hield) als het om mijzelf gaat. (Voor een ander weet ik het altijd zo goed waar de schoen wringt, maar zelf ben ik net als die tandarts die zijn eigen kiezen niet kan en ook niet wil laten boren...) Conclusie: ik zal binnenkort - als mijn batterijtje weer is opgeladen - op zoek gaan naar een baan / werkzaamheden waar ik min of meer in een redelijke regelmaat en structuur word 'gedwongen', puur uit lijfsbehoud. Enerzijds is dit een mededeling, anderzijds wellicht een leerpunt voor degene die zich nu ook weleens voorbij loopt: wees verstandiger dan ik en neem bepaalde signalen wel serieus en neem dan op tijd wat gas terug. Dank voor de vele leerzame momenten die mij op dit forum ten deel zijn gevallen, ik zal soms nog wel mijn bijdragen leveren, maar zeker blijf ik jullie hier volgen! Succès en groet, Hans (v/h :'( CREANIZE!)
 14. 12 points
  We staan aan het eind van het jaar, de tijd van lijstjes en mijmeren is aangebroken. Ik heb zelf dit jaar weer veel geleerd over het vallen en opstaan als ondernemer. Maar gisteren heb ik voor mezelf een lijstje gemaakt wat ik hier op HL van anderen heb opgestoken: Van Ward heb ik geleerd dat een boek lezen belangrijk is. Voor €19,95 haal je de levenslessen van Muhammad Ali, Bill Clinton, Jeff Bezos of Multatuli in huis. Van Paul Stuyver leerde ik dat je soms wat harder voor jezelf moet zijn. Niet blijven hangen in gezeur. Wanneer is de laatste keer dat jij 100 pushups hebt gedaan of een koude douche hebt genomen? Toughen up a little! Van HenkH heb ik geleerd dat je altijd, echt altijd, weer nieuwe kansen krijgt in je leven. Hup, een zwabber in je handen en ga geld verdienen. Van Christine heb ik geleerd dat je binnen een paar jaar weer aan de slag kan na een omscholing. Na je 10.000 uur, dus een jaartje of drie ben je al aardig goed in je nieuwe beroep. Zo kun je dus wel vijf of tien keer in je leven een nieuwe start maken. Van Prinsrachid leerde ik dat je als ondernemer echt niet onder (voor mij) saaie dingen als Belastingen uit komt. Lees het Handboek Ondernemen nu eens van A tot Z door, daar heb je je leven lang plezier van. Maar van Norbert leerde ik dat je sommige dingen echt aan een expert over moet laten. Die zijn niet goedkoop maar zelf prutsen is gevaarlijk. Van Annedien leerde ik dat je soms hard en eerlijk naar jezelf moet kijken. Probeer ook zo weinig mogelijk te liegen. Dan hoef je ook minder te onthouden (tegen wie heb je ook al weer welke leugen verteld). Van TwaBla leerde ik dat je niet de vraag moet stellen als je het antwoord niet wil horen. Ik las vroeger hier op HL alleen maar mijn eigen posts en sloeg de antwoorden van anderen over. Van RoelJ leerde ik dat je maar tot een bepaald punt komt met mooie verhalen. Op een gegeven moment moet je ook een kloppend bedrijfsmodel hebben. Dank voor de uitleg hoe je een meerjaren begroting opzet. Van JoostR leerde ik dat je niet altijd mee hoeft te gaan in het gekissebis hier op HL. Je kunt je ook beperken tot inhoudelijke en kwalitatieve bijdragen die zeer worden gewaardeerd. Van Hans van den Bergh leerde ik dat soms je eigen koers moet varen (een ‘vrij mens’) onafhankelijk van wat andere van je zeggen. Van Hans v Nijnatten leerde ik dat je moet genieten van alle mooie dingen die je in het leven hebt meegemaakt. Je eerste brommer, je eerste zoen. En voor mij ook het eerste bedrijfje. Gestart op zolder, letterlijk ‘achter het wasrek’ maar man wat was ik trots! Van Marcel Spruit leerde ik dat je niet alleen naar jezelf moet kijken, maar ook naar je collega ZZPers. Een eerlijke uurprijs is goed voor ons allemaal. Van Mathias leerde ik dat principes en zakelijk heel goed samengaan. Omdat jij kiest voor de fiets ben je de bekendste elektricien van België (voor mij dan). Van Bob de webbouwer leerde ik dat als je mee gaat doen aan een forum en begint anderen te helpen je al snel gewaardeerd wordt. Van Richard Theuws leerde ik dat je jezelf niet altijd zo serieus moet nemen en ook niet met iedereen mee hoeft te waaien. Dit is dus een man die ‘Sarcasm’ als belangrijkste vaardigheid op LinkedIn heeft (en daar nog de meeste ‘likes’ voor krijgt ook!). Nog zo’n LinkedIn liefhebber is ‘brompot’ Peter Bonjernoor waar van ik nooit weet of hij mij (om 04:00 ’s nachts) op mijn plek gaat zetten. Altijd een verrassing als ik ’s morgens HL open. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan: Frans, Wouter, Patrick en al die anderen. Maar misschien willen jullie ook nog wel wat mensen in het zonnetje zetten, dus laat ik het hierbij. Het was een mooi jaar!
 15. 12 points
  Wat doe je of doet je bedrijf precies? Over deze vraag heb ik misschien nog wel het langst moeten nadenken. Ik heb “ondernemen” tot mijn core-business gemaakt. In feite komt het hier op neer: Ik zet mijn tijd, inzicht, ervaring en netwerk in om ondernemers die dat nodig hebben verder te kunnen helpen in het realiseren van hun plannen. Nu klinkt dat misschien nog een beetje vaag, dus ik zal het wat verder uitsplitsten. Als coach Ondernemers hebben zich in een zelfverkozen isolement geplaatst. Het cliché is helaas waar: Het is eenzaam aan de top. Voor hun klanten zijn ze de expert, de enige die de klus aankan. Voor hun personeel zijn ze de alwetende patriarch of stamoudste, waar ze terecht kunnen met al hun vragen, problemen en blunders. De baas lost het wel op. Weinig ondernemers kunnen bij hun levenspartner terecht met hun onzekerheden. De ondernemer is weinig thuis, en áls hij dan tijd vrij heeft kunnen maken voor zijn gezin, is de bereidheid van de partner niet zo heel groot om dan alsnog over dat 'rotbedrijf van je' te praten. Ondernemers die behoefte hebben aan een klankbord kunnen dan bij mij terecht. En daarbij hang ik niet de psycholoog uit, dat kunnen anderen veel beter. Maar ik help de ondernemer wel richting te geven, doelen definiëren en afspraken met zichzelf te maken. Het lullige is dat ik die ondernemer dan ook aan die afspraken met zichzelf houd. En dan moet je toch met verdomd goede argumenten komen wil ik luisteren naar een zin die begint met “Ja maar, ….” Als adviseur Soms weet je dat er 'iets' niet lekker loopt in je onderneming. Je werkt 70 uur of langer per week, maar bent de minst verdienende in je eigen bedrijf. Ik kan in dit soort gevallen veel betekenen. Je hele bedrijfsvoering wordt dan doorgelicht. Niet op basis van moeilijke modellen en dikke rapporten, maar op basis van een frisse blik op de materie. Dat de beste stuurlui aan de wal staan is namelijk echt waar. De kapitein van een schip die een hele grote ijsberg voor zich ziet opdoemen, kan moeilijk inschatten of hij er nu links- of rechtsom langs moet gaan. Hij staat er te dicht op om dat te kunnen beoordelen. Als je van een afstandje naar die zelfde ijsberg kijkt, kun je meestal die inschatting beter en sneller maken. Meestal, niet altijd. Tijdens zo'n traject moet de ondernemer heel veel 'waarom-vragen' beantwoorden. Ik gedraag me in dat opzicht wel als een 3-jarige. Heel irritant. Maar dat is de enige manier om zo snel mogelijk tot de kern van het probleem te komen. Als het antwoorden op de waarom-vragen stokt, hebben we het probleem gedefinieerd. En dan blijkt maar al te vaak dat het probleem zit in vastgeroeste gewoonten en dogma's uit het verleden. Als schrijver/spreker Schrijven zie ik eigenlijk niet als werk. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen, een uitlaatklep. Hier op Higherlevel, maar natuurlijk ook op mijn eigen blog. Ondertussen broed ik nog op materiaal voor een serie boeken, maar door diverse omstandigheden is het nog niet tot een leesbaar manuscript gekomen. Ik heb vorige week zwaar op mijn donder gekregen van een HL-lid, dus ik geloof dat het tijd wordt om me een tijdje op te sluiten en pagina's te produceren. Af en toe wordt ik geboekt als spreker/presentator. Dat is onwijs leuk, en dat wil ik veel vaker doen. Als redder in nood Ik ben zelf tweemaal hartstikke failliet gegaan. En dat is best vervelend... Achteraf had dat voor beide keren niet nodig geweest. Ik ben door het bekende rijtje KvK, IMK, Ondernemersklankbord, gemeente, accountant, advocaat zeer slecht geïnformeerd. Maar dat kan ook bijna niet anders. Bij al deze organisaties wordt je geadviseerd door iemand die nog nooit een enkele euro zelfstandig heeft verdiend terwijl zijn kop op het blok bij de bank ligt en de messen geslepen worden. Als je die druk nooit gevoeld hebt, zou je geen ondernemers mogen adviseren. Het zou verbóden moeten worden! Je wordt door de eerste een richting in geduwd, en alle volgende 'adviseurs' borduren daar vrolijk op verder. Het gevolg is dat je een lappendeken van adviezen krijgt en niemand het overzicht heeft, laat staan een masterplan heeft uitgestippeld. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de curatoren vindt dat 60-90% van de faillissementen voorkomen had kunnen worden, als de problemen maar eerder gesignaleerd werden. Voor 2009 verwacht MKB Nederland ± 11.000 faillissementen. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoeveel economische schade en persoonlijk leed daarmee gepaart gaat. Ik heb een blauwdruk ontwikkeld om ondernemers die afstevenen op een faillissement te helpen overleven. Het model is bewezen effectief. Het succespercentage ligt momenteel iets onder de 50%. Het is nu zaak om ondernemers zover te krijgen dat ze eerder erkennen dat het zo niet langer gaat. Dan vliegt dat percentage omhoog. Wat betekent innovatief zijn voor je, en waar onderscheid je je in van anderen? Innovatie wordt meestal geassocieerd met techniek. Maar innovatie kan 'm ook in een andere manier van denken zitten. Ik visualiseer van nature alles in een ruimtelijk model. Alle informatie die ik opneem wordt geabstraheerd en krijgt een plek in dat ruimtelijk model. Alsof je een meta-discussie met jezelf aangaat. Daardoor ben ik in staat om zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben te verbinden. De innovatie zit 'm in het creatief toepassen van al die informatiecombinaties. Het nadeel van die afwijking is dat die grijze massa zich altijd in hoogste staat van paraatheid bevindt met insomnia als resultaat. Ik merk dat er nog heel veel adviseurs hun kennis bij zich houden, bang om gratis weg te geven waar ze anders voor betaald zouden krijgen. Flauwekul. In mijn antwoord op de eerste vraag staat 'kennis' daarom bewust niet in het rijtje 'tijd, inzicht, ervaring en netwerk'. Als je op zoekt gaat naar kennis, dan is Google je beste maatje. Kennis is haast niet meer te verhandelen, tenzij je die kennis verpakt in een product. Daarom heb ik er voor gekozen om mijn kennis onder andere te publiceren via Higherlevel en mijn eigen blog, www.rubenvandenoord.nl. Ik onderscheid me vooral met de andere vier punten. Mijn netwerk bijvoorbeeld heb ik de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd en onderhouden door oprechte belangstelling te hebben voor de contacten die je opdoet en veel aandacht te geven, ook als er niets te 'halen' valt. Het tegoed wat je daar mee opbouwt is onvoorstelbaar groot. Dat lukt je nooit met vriendjes-verzoeken via Hyves of LinkedIn. Verder is mijn aanpak pijnlijk eerlijk en recht voor z'n raap. Als je mijn mening wilt, krijg je die. Puur en ongezoet. En als je dan niet krijgt te horen wat je had willen horen is dat jammer. Als je daar niet tegen kunt dan moet je een ander niet om zijn mening vragen. Ik speel graag advocaat van de duivel en stel zaken vaak zwart/wit voor. Het is prettig als je daarmee snel tot de kern van de zaak kunt komen. Welke CD's (of MP3's, of internetstreams) draai je de laatste tijd veel? Welke film of welk televisieprogramma kun je iedereen aanraden? Last.fm is tegenwoordig de muzikaal behanger. Mijn smaak is te breed om alles zelf te hebben. Via Last.fm schakel je in een oogwenk van 'de drie tenoren' naar 50Cents. Het leuke is dat je dan in aanraking komt met artiesten waar we hier nog nooit van gehoord hebben. Het nadeel is dat je niet meer de nieuwste muziek meekrijgt. Tot een jaar of vijf geleden wist ik precies wat voor nieuwe bands hun opmars maakten. Ik ben die aansluiting nu helemaal verloren. TV kijk ik zo min mogelijk. Er is teveel bagger waar je doorheen moet om de pareltjes te ontdekken. Wat ik nog wel eens kijk is DWDD, Draadstaal, en in een verveeld moment Comedy Central. Voor films geldt hetzelfde. Hoe ben je zo enthousiast betrokken geraakt bij Higher Level? In 2003 had ik mijn eerste account aangemaakt. Ik was er toen zeker niet echt mee bezig. Buiten het halen van een tip hier en daar had het voor mij op dat moment niet veel toegevoegde waarde. In maart 2007 was er een hernieuwde kennismaking en begon ik ook zelf meer kennis te delen. Dat was, in retrospectief, eigenlijk het begin van mijn huidige activiteiten. Wat is jouw yes-moment? Zakelijk gezien bevind ik me helaas al een paar jaar in wat roerig vaarwater waardoor veel van mijn energie gaat zitten in diverse gerechtelijke procedures. Ik hou me liever met positieve dingen bezig, maar de belangen zijn stomweg te groot om het er bij te laten zitten. Ik hoop dat ik dit jaar dat stuk kan afsluiten en me meer kan bezighouden met positieve dingen. Het leidt allemaal zo verschrikkelijk af en staat het halen van de zakelijke doelstellingen behoorlijk in de weg. Yes momenten zijn er vooral als nieuwe inzichten zich voordoen, het moment dat puzzelstukjes op hun plaats vallen. Je weet dan op dat moment dat er mooie dingen gaan gebeuren. Vorige week had ik nog zo'n moment wat inmiddels een aaneenschakeling van vallende kwartjes en verloren gewaande stukjes is. Het netwerk bewijst onverwacht z'n waarde. Als het blijkt te zijn wat ik denk dat het zou kunnen worden horen jullie er vanzelf meer over, maar nu even niet. Waar haal jij de tijd, energie en drive vandaan om zo uitgebreid op dit forum actief te zijn? (en ik vermoed dat we nog niet eens de helft zien van wat er allemaal verder via PM en off line plaatsvind). En hoe combineer jij dat met je activiteiten als ondernemer en je sociale leven? Gemiddeld heb ik eens per week een off line ontmoeting met een Higherlevel-lid. In korte tijd doe je zo heel veel nieuwe contacten op. Ik haal juist mijn motivatie uit dit soort ontmoetingen. Daarom zie ik 'even kennismaken bij een kop koffie – goh, zitten we al weer vier uur te praten' nooit als verloren tijd. Daarnaast heb ik veel contact via PM, e-mail, Skype, MSN en Google Talk. Het is een investering die altijd terug komt, al weet je nooit wanneer of op welke manier. De meeste van mijn sociale contacten hebben dus op één of andere manier te maken met ondernemen. Dat is geen gevolg, maar een bewuste keuze. Ik probeer zo veel mogelijk tijd door te brengen met mijn gezin. Ik heb 3 kinderen en die wil ik graag zelf zien opgroeien, en niet achteraf hun jeugd reconstrueren aan de hand van foto's. Ik mag dan wel vinden dat ik 36 uur in een dag heb zitten, maar regelmatig wordt het me pijnlijk duidelijk dat het er toch maar 24 zijn. En dan blijkt insomnia ineens een zegen. Verder probeer ik mijn tijd zo effectief mogelijk in te zetten. GTD is daarbij voor mij een goed handvat om mijn chaotisch karakter enigszins te structureren, en de talloze 'projectjes' gecontroleerd te laten escaleren. Natuurlijk doe ik niet alles alleen. Ik besteed ook veel uit. De keuze van de volgende 5-vragen beantwoorder bijvoorbeeld. Dat zit zo: Nog niet zo heel erg lang geleden, gebeurde er in Higherlevelland iets merkwaardigs. Al maanden vlogen de verwensingen van het ene lid naar het andere lid. Iedereen had wel iets aan te merken op een ander, en natuurlijk was het nooit zijn eigen schuld. Vervelend natuurlijk, omdat de lol er zo wel snel afging. En ineens was dat voorbij. Hoe dat kwam weet niemand, maar de complimenten vlogen als ware het elfjes door de lucht. Ze hopten van het ene profiel naar de ander. Iedereen die met zo'n elfje in aanraking kwam keek meteen gelukkiger de wereld in. "Wat stel jij een slimme vragen" oreerde de een. "Wat geef jij briljante antwoorden" kaatste de volgende terug. Het was een dolle boel, want iedereen ging zich er mee bemoeien. "Ja! dat vind ik nou ook!" riep de vanouds als mopperende mod bekend staande administrator. Iedereen was vrolijk en iedereen deed mee. Eén voor een deden ze kond van hun ervaringen. En iedere keer dat er iemand antwoord gaf op de ogenschijnlijk eenvoudige vragen, gaven ze de eer door aan een volgende, die op zijn beurt weer een ander uitnodigde. Maar niet voordat hij zelf de vragen had beantwoord, natuurlijk. En zo gebeurde het op een mooie dag in april dat de eer aan de schrijver dezes gegeven was een volgende aan te wijzen. Hij dacht na over wie hij zou willen vragen. Hij dacht en dacht en dacht... Vele namen schoten hem te binnen, maar hij was vastbesloten iemand te vragen die hij niet kende. Een voor hem onbekend lid die hij wel graag wilde leren kennen. Maar hij kwam er niet uit. Hij raadpleegde de dorpsoudsten, maar die waren te oud om nog wat te onthouden en hadden het alleen maar over vroeger. Hij vroeg het de waarzegger, maar die brabbelde in onbekende talen volslagen onzin uit. Hij wist het niet meer. Eenmaal thuisgekomen sprak de kabouter die normaal altijd de afwas doet en zijn schoenen poetst hem aan. "Hee, lange! Waarom vraag je die rijdende rechter niet?" "Rijdende rechter?" vroeg hij verbaast. "Ja, alle paddestoelen nog aan toe. Hoe heet die gast... Die scheurende notaris.... Die aktetas op wielen... kom je weet wel wie ik bedoel!" "Toch niet Johan? Meester Bitaktus?" "Jaaaa!" gilde de kleine kabouter het uit. En verloor zijn evenwicht. Hij viel van de kruk waarop hij stond, via de kop van de hond die aandachtig had staan luisteren met een harde plons in een emmer zeepsop die klaarstond om de vloer mee te dweilen. De kabouter spuwde met een boogje het water uit zijn mond terwijl de bellen uit zijn neus borrelden. Een mooie kroon schuim had de plaats van zijn puntmuts ingenomen. "Ja. Die. Regel het nou maar." En mopperend liep hij de keuken door, en ging via de trap naar boven terwijl hij hele kleine, natte voetstappen achterliet op het parket. Halverwege de trap hoorde ik hem nog één keer niezen. Daarna is hij dagen lang niet meer gezien. Dus.... Johan.... Na mij ben jij aan de beurt. Weigeren heeft geen zin. Je bent het nu eenmaal aan die kabouter verplicht. En de vraag voor Johan is: Wat wilde je als kind worden "als je later groot werd", en in hoeverre is in je huidige werk daar nog wat van terug te vinden? En als je niet deed wat je nu doet, hoe zou dan je loopbaan er uit gezien hebben?
 16. 11 points
  Het is bitcoin wat de klok slaat. Dertig procent erbij, twintig procent eraf. In één week. Of zelfs één dag. Mensen die er in belegd hebben moeten over een stevige hand en een sterke maag beschikken. De koersontwikkeling van de meeste cryptovaluta voelden het afgelopen jaar als een dolle achtbaanrit. En de hoeveel aandacht besteed aan het onderwerp in de media lijkt de bitcoin definitief gemeengoed te hebben gemaakt. Het gevolg is wel dat er begrijperlijkwijs ook steeds meer praktische vragen over cryptovaluta opkomen, met name als het gaat om de fiscale, jurdische en administratieve kant ervan. Soms kan de indruk ontstaan dat deze crypto currencies zó nieuw en bijzonder zijn dat het onmogelijk is om er goed mee om te gaan als het op boekhouden en belasting betalen aankomt. Ik denk dat veel mensen zich op dit punt graag van de domme (laten) houden, omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de astronomische koersstijgingen wel eens voor een onbetaalbare belastingaanslag kan gaan zorgen. Maar is dat eigenlijk wel zo? 1. Bitcoins Om een antwoord op die vraag te vinden, zal ik eerst uitgebreid ingaan op zoveel mogelijk aspecten van de bitcoin zelf. Hoe werkt een bitcoin en wat is het eigenlijk? Hoe (ver)koop je bitcoins vervolgens? En hoe bepaal je de waarde ervan? Op basis van de antwoorden op al die vragen kan mijns inziens een vrije goede inschatting worden gemaakt hoe je vervolgens deze munt moet behandelen – en tegen welke wettelijke en fiscale beperkingen je aan kunt lopen. En die kennis is weer van belang voor het bepalen hoe je met de bitcoin om moet gaan met betrekking tot de inkomenstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. 1.1 Wat is bitcoin? Bitcoin draait op zogenaamde blokketentechnolgie. Een blokketen (blockchain) is eigenlijk niets meer dan een grootboek (ledger) waarin iedereen alle transacties noteert. Dat grootboek is niet opgeslagen op één centrale plaats, maar in duplicaat bij gebruikers zelf. Omdat er geen centrale opslag of controle is op de juistheid van de blokketen, wordt er binnen het systeem vanuit gegaan dat de blokketen correct is, als het bij nagenoeg iedereen hetzelfde is. Iedere gebruiker kan een nieuwe transactie toevoegen. Deze transactie wordt vervolgens meegedeeld (broadcasted) aan andere gebruikers, die de transactie controleren. Als er voldoende gebruikers zijn die de transactie hebben gevalideerd, wordt deze genoteerd in een nieuw blok (block) dat wordt vastgeklikt aan de blokketen. Als dat is gebeurd, wordt de blokketen bij alle gebruikers bijgewerkt. Het grootboek is daarna bij iedereen gesynchroniseerd. Transacties die eenmaal in het grootboek zijn opgenomen kunnen niet meer worden veranderd. Zo kan men er dus zeker van zij dat alleen de daadwerkelijke eigenaar van de bitcoins deze kan overboeken. Het toevoegen van nieuwe blokken met transacties aan de blokketen heet delven (mining). Tijdens dat proces van delven worden nieuwe transacties gecontroleerd op juistheid. Zo wordt verkomen dat dezelfde bitcoins twee keer worden uitgegeven of dat er bitcoins worden overgeschreven die niet bestaan. Het delven gebeurt door met vrij geavanceerde computers een moeilijk cryptografische puzzels op te lossen. Degene die de puzzel oplost krijgt als beloning een aantal bitcoins en een vergoeding voor alle transacties binnen het blok. Overigens is dit ook meteen een op termijn mogelijk zwak punt van de blokketentechnologie. De blokketen moet immers op steeds meer apparaten worden bijgehouden, geverifiëerd en gesynchroniseerd. En omdat het aantal transacties alleen maar toeneemt, wordt de omvang van de blokketen op ieder apparaat ook steeds groter. De schaalbaarheid op de lange termijn kan dus nog een probleem worden. 1.2 Hoe gebruik je bitcoins? Om bitcoins te kunnen ontvangen en uitgeven heb je een bitcoinportemonnee (bitcoin wallet) nodig. Als je de bitcoinportemonnee opent gaat deze alle transacties downloaden via andere bezitters van een bitcoincoinportemonnee. Dat zijn inmiddels zoveel transacties, dat het soms dagen duurt voordat alles op je eigen computer staat. Het is aan te raden om een kopie te maken van het portemonneebestand (wallet.dat). Als je die namelijk kwijt raakt, ben je ook je toegang tot de bitcoins kwijt. Je kunt de wallet ook beschermen met een wachtwoord. Maar ook hier geldt dat je het niet moet vergeten. Het wachtwoord is namelijk normaal gesproken niet meer te resetten in het geval je het bent vergeten. Al zijn er tegenwoordig ook weer websites die zich toeleggen op het kraken van je bitcoinwachtwoord. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre je de dát moet willen. Het is mogelijk om een portemonnee te nemen waarbij de bitcoins of de blokketengegevens bij een derde partij (in de cloud) worden bijgehouden in plaats. Het nadeel hiervan is dat je erop moet vertrouwen dat het bedrijf je bitcoins goed zal beheren. Dat dat niet altijd het geval is bleek wel toen in 2013 het Mt Gox failliet ging. Om vervolgens bitcoins te kunnen betalen heb je een zogenaamd bitcoinadres (bitcoin address) nodig. Deze kun je zelf aanmaken in je wallet. Een bitcoinadress bestaat uit 26 tot 35 cijfers en letters (bijvoorbeeld 1BvBMSEYstVetqTFn5Au4m4GXg7xJaNVN3). Een beetje vergelijkbaar met een IBAN, dat tegenwoordig uit 16 tot 34 cijfers en letters bestaat (bijvoorbeeld LC14BOSL123456789012345678901234). In dat opzicht lijkt de bitcoinportemonnee een beetje op een bankrekening. Net als bij IBAN zit er bij de bitcoinsoftware een interne controle op de juistheid van elk ingetypte bitcoinadres, maar dan beter. De kans dat je per ongeluk een verkeerd bitcoinadres intypt zou 1 op 4.290.000.000 moeten zijn. 1.3 Is bitcoin anoniem? Er wordt vaak gedacht dat Bitcoins of cryptovaluta anoniem zijn, maar in feite zijn de bitcoinadressen van de bitcoin wallets zelfs minder anoniem dan een e-mailadres of een bankrekeningnummer. Een e-mailadres is meestal niet direct aan een specifiek persoon te gekoppeld, maar zodra een e-mailadres vaker gebruikt wordt, wordt het veelal ook steeds duidelijker wie er bij dat e-mailadres hoort. Bovendien zijn alle bitcoinadressen én transacties tot aan het hele begin van de blokketen toegankelijk en doorzoekbaar voor iedereen. Als je dus ooit een spelletje in de Steam Store of een pizzaatje bij Thuisbezorgd hebt besteld met bitcoins, heb je eigenlijk al een aantal broodkruimels laten vallen. Om je anonimiteit enigszins te waarborgen wordt aangeraden om voor iedere transactie een nieuw bitcoinadres aan te maken. Als iemand immers een bitcoinadres weet, kan die persoon via het openbare grootboek immers alle transacties inzien die op dat adres zijn uitgevoerd. Als je een nieuw adres aanmaakt voor een nieuwe transactie, zal alleen díe transactie met dat adres zichtbaar zijn. Bitcoinadressen zou je dus misschien meer kunnen vergelijken met de serienummers op bankbiljetten. Het verschil is alleen dat bij transacties met bankbiljetten gewoonlijk niet wordt bijgehouden welk biljet met welk serienummer bij elke transactie van hand tot hand is gegaan. Papiergeld is dus feitelijk anoniemer. Maar zelfs als je er zelf alles aan doet om anoniem te blijven, kunnen anderen door hun (betaal)gedrag alsnog je identiteit verraden. Bij elke transactie zijn immers altijd minimaal twee partijen betrokken en de mate van anonimiteit daarvan hangt af van de zwakste schakel. Via vrij eenvoudige analyse van alle transacties (die immers openbaar zijn) hebben onderzoekers al aanzienlijke stukken van het bitcoinnetwerk weten te deanonimiseren. Je kunt er dus eigenlijk niet zonder meer vanuit gaan dat je niet te traceren bent door gebruik te maken van het bitcoinnetwerk. 1.4 Is bitcoin geld? Over de vraag of bitcoin geld is zijn de meningen verdeeld, maar juridisch en fiscaal lijkt het antwoord vooralsnog: nee. Zo is er geen fysieke munt die je kunt vasthouden. Het is eigenlijk niets meer dan een stukje software. Is het dan misschien digitaal geld? Juridisch wordt bitcoin In Nederland niet gezien als geld in de zin van de Wet op het financieel toezicht, omdat er niet wordt voldaan aan alle wettelijke voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Zo zijn bitcoins niet uitgegeven in ruil voor ontvangen geld en is er geen vordering op de uitgever van de bitcoin. Bitcoins kunnen immers alleen worden gemaakt door bitcoins te delven (minen). In 2016 bepaalde het Hof Arnhem-Leeuwarden verder dat het geen geld is in de zin van de wet, maar een ruilmiddel. Het kan worden gezien als een "zaak met de dagprijs" volgens 7:36 BW of een "vermogensrecht" volgens 7:47 BW. De rechtbank vond dat het handelen in bitcoin overeenkomsten had met de manier waarop dat gebeurt met bijvoorbeeld zilver of goud. Edelmetalen worden als belegging gezien en niet als gangbaar geld of wettig betaalmiddel. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt de bitcoin in fiscale zin wél min of meer als een traditionele valuta erkend, althans voor wat betreft de omzetbelasting. Voor de inkomstenbelasting lijkt het Ministerie van Financiën vooralsnog uit te gaan van een waardering volgens dat van een LETS (Local Exchange and Trade System) ofwel lokaal geldstelsel. Het vervelende van die kwalificatie is alleen dat er in het geval van bitcoin geen LETS-organisatie is en dat de waarde dus ook niet centraal kan worden vastgesteld. De Europese Centrale Bank houdt het erop dat er sprake is van een virtual currency scheme (en dus niet van digitaal of electronisch geld), vanwege het gebrek aan tegenwaarde in echte valuta. 1.5 Hoe kom je aan bitcoins? Om aan bitcoins te komen, kun je ze proberen te delven. Dat kost een hoop computerrekenkracht, maar hopelijk heb je dan na een héle lange tijd een aantal bitcoins in je wallet. De kans daarop is echter heel erg klein. Als je delvingssoftware in de achtergrond op je laptop zou draaien, zou het je zo maar honderden jaren kunnen kosten voordat je een bitcoin hebt gedolven. Om fatsoenlijk te kunnen delven heb je dus eigenlijk een computer nodig met zóveel rekenkracht dat de kans op het oplossen van de benodigde cryptografische puzzels binnen handbereik komt. De hoeveelheid hitte die vrij komt bij dat delvingsproces is zo hoog dat sommige mensen inmiddels die warmte proberen te gebruiken om hun huis mee op temperatuur te brengen. Maar als het kopen van zo’n dure computeropstelling geen optie is, kun je jezelf ook nog aansluiten bij een soort van delvingscollectief (mining pool). Daarbij zetten verschillende mensen hun individuele computers in om gezamelijk bitcoins te delven om vervolgens de gedolven bitcoins naar rato van ingezette rekencapaciteit te verdelen. Het wordt geschat dat maar liefst 80% van alle blokken door dit soort collectieven in China wordt gedolven. Als delven op welke manier dan ook geen optie is, kun je ze altijd nog gewoon kopen bij een soort bitcoinwisselkantoor (bitcoin exchange). Er zijn er inmiddels een heleboel. Coinbase in the Verenigde Staten is de grootste, maar ook in Nederland en Europa timmeren veel bedrijven inmiddels veel bitcoinhandelsplatformen aan de weg, zoals Coinbase (VS), Litebit (NL), Bitrush (NL), BTCDirect (NL), Satos (NL), Bitcoin.de (DE), Cryptopay (GB) of Spectrocoin (GB). 1.6 Wat zijn bitcoins waard? Hoeveel je voor een bitcoin krijgt bij verkoop of hoeveel je voor een bitcoin moet betalen bij aankoop hangt af van aan wie je het vraagt. De waarde van een bitcoin wordt namelijk op ieder handelsplatform afzonderlijk bepaald door vraag en aanbod. Omdat de hoeveelheid vraag en aanbod niet op ieder handelsplatform hetzelfde is, is ook de bitcoin niet overal hetzelfde waard. Toch ben ik van mening dat deze waardeverschillen een goede waardebepaling niet in de weg hoeft te staan. Eén van de makkelijkste manieren is om de dollarwaarde te gebruiken van bijvoorbeeld Coinmarketcap. Deze organisatie geldt als autoriteit op dit gebied en wordt daarom ook als bron aangehaald in (Amerikaanse) overheidsdocumenten, zoals de SEC, de Accountability Office, de House Committee on Small Business en de Amerikaanse belastingdienst. Het handige van Coinmarketcap is dat zij de waarde van de bitcoin bepalen aan de hand van een gewogen gemiddelde van zo’n 400 verschillende bitcoinwisselkantoren. Omdat Coinmarketcap de waarde van de bitcoin uitdrukt in Amerikaanse dollars, moet de waarde alleen nog worden omgerekend naar euro. Dat kan onder andere aan de hand van de officiële wisselkoerslijst van de Europese Centrale Bank (elke werkdag) of de Belastingdienst (elke eerste van de maand). Er zijn verder nog een aantal goede alternatieven, zoals Coinbase, BitcoinAverage of WorldCoinIndex. Deze websites gebruiken allemaal een vergelijkbare manier van waardebepaling, namelijk door het nemen van een gewogen of ongewogen gemiddelde van de koersen op verschillende platforms, al dan niet op basis van kwalitatieve criteria. 2. Bitcoins en omzetbelasting Het is een tijd onduidelijk geweest of er nu wel of geen btw moest worden berekend over de aan- en verkoop van bitcoin. In 2013 stelde de minister van Financiën zich nog op het standpunt dat er gewoon omzetbelasting moest worden berekend over de aan- en verkoop van bitcoins. Eind 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat een bitcoin niet moet worden gezien als een goed of dienst, onder meer omdat dat "Bitcoin geen ander nut heeft dan voor het doen van betalingen". Bitcointransacties zijn sindsdien vrijgesteld van omzetbelasting. Ook hoeven er daarom geen facturen te worden uitgereikt en hoeft er ook geen administratie te worden bijgehouden voor de btw. Dat betekent evenwel dat je daarom geen recht hebt op teruggave van btw over gedane investeringen of aankopen. Echter, dit laatste is alleen het geval voor zover het bitcoinverkopen betreft bínnen de Europese Unie. Je kunt namelijk alsnog btw-voorbelasting terug krijgen naar rato van je bitcoinverkopen búiten de Europese Unie. Als je dus een bitcoindelver bent en alle gedolven bitcoins aan een niet-EU partij verkoopt, mag je vervolgens ook alle betaalde btw over je inkopen en investeringen als voorheffing aftrekken. Bitcoin heeft hierdoor een status aparte. Het wordt namelijk niet als geld beschouwd, maar is desondanks binnen de EU btw-vrij vanwege het feit dat bitcoin uitsluitend de fúnctie van geld vervult. 3. Bitcoins en loonbelasting De enige manier waarop bitcoins en loonbelasting elkaar tegenkomen, is als werkgever en werknemer een loon in bitcoin of euro afspreken en besluiten om dat vervolgens voor zover mogelijk in bitcoin uit te betalen. In beide gevallen zal de werkgever zowel de aangifte als de afdracht in euro moeten doen, maar het uitbetalen van het loon kan in principe, mits met wederzijdse instemming uiteraard, gewoon in bitcoin. Dit wordt gezien als loon in natura. Er zijn echter wel een aantal praktische, wettelijke en fiscale beperkingen. Als de werknemer afspreekt om het loon te ontvangen in bitcoin, kan dat sindskort niet meer onbeperkt. Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon giraal wordt overgemaakt. Alleen het loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon mag op een andere manier worden uitbetaald, bijvoorbeeld in bitcoin. Hoewel deze regeling eigenlijk was bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, heeft het indirect dus ook gevolgen voor een eventuele loon(deel)betaling in bitcoin. Het kan ook zijn dat het loon zélf in bitcoin is afgesproken. Omdat de koers van de bitcoin nogal heftig op en neer kan gaan, zou het dus kunnen voorkomen dat het afgesproken loon bij een enorme koersval zorgt voor een inkomen dat – in euro – lager is dan het minimumloon. In dat geval kan de werkgever niet volstaan met het lagere bitcoinequivalent, maar zal het (hogere) minimumloon moeten worden betaald en ook daarover loonbelasting moeten worden ingehouden. Bovendien geldt dan nog steeds de bovenstaande antischijnconstructiemaatregel, waardoor in zo’n geval het héle loon giraal in euro moet worden overgemaakt. Een bijkomend nadeel kan zijn dat de werkgever telkens een nieuwe loonstrook moet overhandigen, zelfs bij een vast loon. Er zal immers telkens een andere hoeveelheid bitcoin worden overgemaakt in verband met de wijzigende wisselkoersen. Normaal gesproken hoeft de werkgever immers geen nieuwe loonstrook te maken, als er geen wijzigingen zijn in de uit te betalen bedragen ten opzichte van de vorige loonstrook. Voor de omrekening van de waarde van bitcoin naar euro geldt overigens het einde van de laatste dag van het aangiftetijdvak als peildatum. Praktisch gesproken kan het nog een ander vervelend gevolg hebben voor de werknemer. De Europese Hypothekenrichtlijn maakt banken huiverig om loon als onderpand te accepteren, als dat loon niet in euro wordt uitbetaald. De richtlijn verplicht banken namelijk om ook het (toekomstige) valutarisico op waarde te schatten en kunnen op basis daarvan dan ook hypotheekaanvragen afwijzen. 4. Bitcoins en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Het kan verleidelijk zijn om te denken dat het voor de Belastingdienst onmogelijk is om te achterhalen hoeveel bitcoins iemand heeft en dat je daarom makkelijk weg kunt komen met het verzwijgen van bitcoininkomen of –vermogen. Think again. Zeker als het aantal bitcoinaccepterende bedrijven blijft toenemen is mijn inschatting dat door het toegenomen gebruik van de bitcoin het ook steeds makkelijker zal worden om personen en bedrijven aan bitcoinadressen te koppelen. Maar er zullen ook juridische middelen kunnen worden ingezet om de identiteit achter bitcoinaddressen te achterhalen. In de Verenigde Staten won de Belastingdienst al een zaak waarbij zij vervolgens toegang kreeg tot zo’n 14.000 bitcoinrekeningen om navorderingsaanslagen te kunnen sturen. In Nederland is dat ook mogelijk. De fiscus kan in principe tot 5 jaar na dato (of in sommige gevallen zelfs tot 12 jaar) nog een navorderingsaanslag sturen. Als door voortschreidende technieken of juridische armslag alsnog kan worden bepaald van wie bepaalde bitcoinadressen zijn (geweest), kan de Belastingdienst navorderen en een vergrijpboete opleggen tot 300% afhankelijk van het soort inkomen. 4.1 Bitcoins and inkomstenbelasting (box 1) Het is een misvatting dat als je als particulier actief handelt in of delft naar bitcoins dat de winsten (en verliezen) automatisch in box 1 van de inkomstenbelasting thuis horen. Dat is namelijk niet zo. Maar zelfs als dat wel het geval is, dan is er nog niet automatisch sprake van winst uit onderneming. Het kan ook worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden zonder recht op allerlei fiscale ondernemersfaciliteiten. Zodra er géén sprake is van zogenaamd ‘normaal’ vermogensbeheer zal het inkomen uit handelen in of delven naar bitcoins in box 1 moeten worden opgegeven. Als er sprake is van actief handelen of delven, moet er uitzicht zijn op een bron van inkomen. Is dat niet het geval, dan wordt de winst op de bitcoins niet in box 1, maar de waarde ervan in box 3 belast als ‘overig vermogen’ (zie 4.3 Inkomstenbelasting over bitcoins als privévermogen (box 3)). Als je zelf in je eentje bitcoins delft en bij toeval bitcoins hebt gedolven, wordt dit overigens niet als inkomen gezien mede op basis van de pyramidespel-arresten. Dat heeft te maken met het feit dat – onder normale omstandigheden – het zelfstandig delven naar bitcoins zo’n lage kans op success oplevert, dat het niet kan worden aangemerkt als iets waarmee een voorzienbaar voordeel mee valt te behalen. Ook dan hoort het in box 3 thuis. Het actief delven binnen een delvingscollectief maakt de kans op succes een stuk groter en winsten voorzienbaar. De gedolven bitcoins zullen dan ten minste worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daar staat tegenover dat alle relevante kosten ook mogen worden afgetrokken. Als je voldoet aan de ondernemerschapscriteria wordt het belast als winst uit onderneming en kun je ook gebruik maken van aftrekposten voor ondernemers. Zodra bitcoins als bron van inkomen kan worden aangemerkt, ontstaat de vraag hoe die dan vervolgens op de balans van de onderneming moeten worden opgenomen, hoe eventuele winsten en verliezen moeten worden verantwoord en hoe die dan vervolgens worden belast. Aangezien bitcoins geen geld zijn, lijkt het opnemen onder liquide middelen uitgesloten. Toch zijn er sommige boekhoudprogramma’s, zoals Moneybird, die ondersteuning bieden voor bitcointransacties alsof het om vreemde valuta of anderszins liquide middelen gaat. Mijns inziens wringt dat met het feit dat bitcoin voor de wet geen geld is. Het kan echter een snelle oplossing zijn om ten minste koersverschillen makkelijk in te boeken. In mijn optiek hoort de bitcoin op de balans thuis onder Effecten of anders onder Voorraden (grond- en hulpstoffen). Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Dutch GAAP of Generally Accepted Accounting Standards) mag er voor deze zaken zowel worden gekozen voor het inboeken van deze zaken voor [*] de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde of [*] de actuele waarde. De wet gaat standaard uit van het voorzichtigheidsprincipe, hetgeen eerder voor de eerste optie pleit. Het gevolg is dat uitsluitend gerealiseerde (koers)winsten op bitcoinverkopen in de winst vallen. De waarde kan worden bepaald op basis van de waarde zoals gepubliceerd op bijvoorbeeld Coinmarketcap of Bitcoinaverage en eventueel omgerekend naar euro via de wisselkoerslijst van de ECB of de Belastingdienst. Het kan handig zijn om in het achterhoofd te houden dat (veel) gedolven, maar verder binnen de onderneming ongebruikte bitcoins naar verloop van tijd kunnen worden aangemerkt als overtollige beleggingen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de waarde van de bitcoins dan op enig moment verhuist van zakelijk naar particulier vermogen. Er moet dan alsnog fiscaal worden afgerekend over de waardeverandering van de bitcoins in box 1, terwijl het bitcoinsaldo vervolgens het jaar erna meetelt voor box 3. 4.2 Bitcoins en vennootschapsbelasting (box 2) Voor bv-ondernemers wordt de winst simpelweg belast met vennootschapsbelasting en vervolgens met inkomstenbelasting in box 2 bij het uitkeren van de overgebleven winst als dividend. De waardering en verwerking zijn in principle hetzelfde als bij een IB-ondernemer (zie 4.1 Bitcoins and inkomstenbelasting (box 1)). Het verschil is wel dat door het feit dat de bv een eigen rechtspersoon is en dat er geen ondernemersfaciliteiten op het spel staan er geen probleem is met eventuele herkwalificatie van de aangehouden bitcoins. Deze blijven dus gewoon op de balans van de onderneming staan. Een klein nadeel zou wel kunnen zijn dat de omvang van het tegoed uiteindelijk zichtbaar wordt voor de buitenwereld vanwege de publicatieplicht voor de jaarcijfers. In dat licht kan het voorzichtigheidshalve handig zijn om te waarderen tegen de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde in plaats van de marktwaarde. Gek genoeg is het door een gekke wettelijke samenloop voor de micro-bv met een jaarrekening op commerciële grondslag niet mogelijk om een keuze te maken. Daarvoor is het namelijk verboden beleggingen tegen marktwaarde te waarderen. Overigens is het waarderen van de bitcoins tegen kostprijs of de lagere opbrengstwaarde tevens verplicht als er wordt gewerkt volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). 4.3 Inkomstenbelasting over bitcoins als privévermogen (box 3) Als er sprake is van een privé bitcoinportemonnee, dan zal deze in box 3 moeten worden opgegeven. Dit is in lijn met een zelfde besluit van de Amerikaanse fiscus in 2014. De Nederlandse fiscus belast de waarde als ‘overige bezittingen’. De waarde kan ook hier worden bepaald op basis van de waarde op Coinmarketcap of Bitcoinaverage met omrekening via de wisselkoerslijst van de ECB of Belastingdienst. Daytraying in bitcoin als privépersoon verdient nog een speciale vermelding, omdat er vaak onterecht van wordt uitgegaan dat dit in box 1 moet worden opgegeven. Dat is niet zo. Om te handelen in bitcoins is op zich geen speciale kennis vereist vanwege de hoge mate van speculatie. Daghandel in bitcoins wordt daarom gezien als een vorm van (speculatief) beleggen en is het daarmee belast in box 3. "Het hebben van ervaring en deskundigheid op het gebied van optiehandel is niet gelijk te stellen met het hebben van voorkennis.", alsdus de Hoge Raad in een vergelijkbare zaak over daghandel in opties. De peildatum voor de aangifte van de waarde in box 3 is exact 1 januari van het belastingjaar om 0:00 uur Nederlandse tijd. Het is eventueel te verdedigen om uit te gaan van de slotkoers op de laatste handelsdag vóór deze peildatum (zoals bij effecten). Dat laatste zal alleen niet vaak van toepassing zijn, aangezien de handel in bitcoin wereldwijd is en de handel niet echt gebonden aan tijd. Er zal dus in de meeste gevallen een koers bekend zijn op dit exacte fiscale peilmoment. Als er gebruik wordt gemaakt van buitenlandse websites moet er bovendien goed worden gekeken naar de tijdzone. De koers die gebruikt moet worden is namelijk niet de koers om 0:00 uur in de desbetreffende tijdzone, maar de koers op het moment dat overeenkomt met die van 0:00 uur Nederlandse tijd (Midden-Europese Tijd plus één uur ofwel CET+1). Conclusie Alles overziende denk ik dat er voldoende wettelijke en fiscale aanknopingspunten zijn om de bitcoin netjes en volledig op te nemen in de zakelijke administratie. Dat heeft echter ook tot gevolg dat deze nieuwe munt gewoon wordt betrokken in alle relevante belastingen zoals dat ook gebeurt met alle andere zaken. Voor de huis-tuin-en-keukenbelegger zal de klap niet echt hard aankomen, zeker niet nu het nieuwe kabinet heeft besloten om de vrijstelling in box 3 te verhogen en het fictieve rendement te verlagen. Maar ook voor de ondernemende delver of belegger zal het allemaal niet zo'n vaart lopen als er alleen hoeft te worden afgerekend over daadwerkelijk gerealiseerde koerswinsten.
 17. 11 points
  Mijn geweldigste prestatie ooit, ik ben getrouwd, met zeker de mooiste vrouw ter wereld! De eerste beelden verschenen gisteravond al op internet:
 18. 11 points
  Altan, Als jij zo een eerlijke autoverkoper bent, heb je mij als klant. Ik ben namelijk gek op oude auto´s. Al was het maar om de belachelijk lage bijtelling Ik waardeer je streven om een eerlijke autoverkoper te zijn enorm. Daar zou je een reusje voor moeten krijgen. Ik wacht nog even met uitdelen tot je ook daadwerkelijk een eerlijke autoverkoper bent. En ik acht die kans klein. Niet omdat ik denk dat je niet integer bent. Daar kan ik pas over oordelen als ik die auto bij je heb gekocht. Maar meer om het feit dat de handel waarin je je wilt begeven je het onmogelijk maakt te worden wat je je voorneemt. Laten we ons even concentreren op het eerste jaar van Eerlijke Altan's Automobielhandel. De handel in gebruikte auto's tussen de € 500,- en € 1.500,- is levendig, leuk en levert snel goed geld op. Een paar auto's per dag is misschien wat overdreven, maar die dagen pak je zeker in het weekeinde (Tip: zondag open!). Als je 500 "gebakkies" per jaar wegzet met een gemiddelde marge van € 750,- doe je het niet slecht, toch? En als je je voorraad dan onder de 100 auto's houdt (omzetsnelheid 5) vallen de rentekosten (100 x €750,- inkoopwaarde = € 75.000 x 8% = € 6.000,-) ook nog best mee. Het enige dat je dan nodig hebt is voldoende stallingsruimte (100 x 10 m2 x 50,-/m2 = € 50.000,-), een brug met gereedschap (€15.000,-), een "mannetje" die weet wat je daarmee allemaal kan doen (heel belangrijk, €40.000), een ander "mannetje" voor de verkoop op zaterdag (200 auto's x € 50,- provisie = € 10.000) en een hele goede poetser (€30.000,-). Koffie serveren in een plastic bekertje en uit de AutoBar koffieautomaat (hij is leuk, zeg nu zelf). Verwarming hoeft alleen in het verkoop kantoortje, want de overhead deur staat toch de hele dag open. Verder je verzekering over de voorraad van €75.000 (is te doen) en wekelijkse advertentie in 4 regionale h.a.h. bladen (blijft belangrijk, 4 x 52 x 250,- = € 52.000,-) Je autotrader / marktplaats / autotelegraaf systeem (heb ik even geen courante prijzen van, maar reserveer daar nu eens € 5.000,- voor). Dan zit je in je eerste jaar met de eerste aanvraag voor erkenning bedrijfsvoorraad, erkenning tenaamstelling kentekens, APK1, APK inrichting en je handelaarskentekens (samen € 2.500,-), maar dat is voor de daarop volgende jaren een stuk lager. Oprichting BV € 850,- en € 5.000,- jaarlijks voor de accountant. Buiten de BTW hebben we volgens mij alles wel gehad. De BTW is wel even een puntje, want 99,99% van de auto's die je inkoopt in dat segment zijn marge auto's. Dus dat wordt jaarlijks 500 x 750 x 19% = € 71.250,- BPM laat ik buiten beschouwing, want dat is op die bakkies toch al afgeschreven, en de kosten voor een nieuwe APK bij iedere auto zit al verwerkt in het “mannetje” en de RDW kosten. Oh ja, het gebruikelijk DGA loon natuurlijk; € 40.000,- + € 10.000,- premies = € 50.000,- Volgens mij heb ik zo grotendeels wel alles. Ik pretendeer niet volledig te zijn, dus ga nu niet knippen en plakken, maar controleer de cijfers nog even voor je je ondernemersplan indient bij de bank. Goed.... eens even kijken... wat hebben we.... Even snel de globale exploitatienota: Investeringsbehoefte: € 120.000,- Marge ex btw: € 300.000,- Rente + aflossing = € 33.600,- Personeel incl directie: € 130.000 Huur pand € 50.000,- Advertenties € 52.000,- Internet adverteren € 5.000,- Accountant € 5.000,- Verzekeringen en overige kosten € 10.000,- Blijft er over: € 14.400,- bedrijfsresultaat. Kijk, dat is mooi! Altan eet er lekker van (40.000,- bruto) èn maakt in het eerste jaar winst! Nog niet veel, maar hij doet het maar wel even! Na het 5-de jaar heb je de bank afgelost en valt er al weer € 33.600 vrij en dan gaat Altan echt leuk verdienen. En ik weet zeker dat je hier en daar wel wat kosten kunt drukken, maar er zijn ook nog wel wat kosten die tegen gaan vallen dus die vallen voor het gemak even tegen elkaar weg. Maar nu komt het, Altan wil een eerlijke handelaar zijn. Maar het probleem zit hem er in dat je niet je aanvoer onder controle hebt. Op maandag ben je gesloten, dus dan ga je naar de autogroothandel (ja die bestaan) bijvoorbeeld, of naar de veiling, of de automarkt in Utrecht op dinsdagochtend om 5 uur. Je wijst elke week een paar auto's aan, schopt eens tegen een band en laat ze op transport naar je bedrijf zetten (kosten nog niet meegerekend). Denk nou niet dat je tijd hebt voor zoiets als een proefrit, want je moet er 10 per week inkopen. Bovendien, daar doen de groothandelaren niet aan. Dus aanwijzen voor een ander dat doet (want ze hebben allemaal op maandag inkoopdag) en meteen contant afrekenen. Kentekens overschrijven en op naar de koffie. Dus op 500 auto's maak je € 14.400,- marge. Dat betekent dat je op iedere verkochte auto onderaan de streep DRIE TIENTJES overhoud het eerste jaar. Het volgende jaar gaat het beter, want je rente en aflossing gaan al omlaag, en je RDW kosten gaan naar beneden. En na vijf jaar ben jij de man. Maar we blijven even bij het eerste jaar. Hoe in hemelsnaam wil jij de klant beloven dat die auto het goed blijft doen? We hebben het hier over wagens van gemiddeld 15 jaar oud en 250.000,- kilometer op de teller. Je hebt eenvoudigweg de marge niet om een ontevreden klant te sussen met een mooie bos bloemen. Natuurlijk, als er kleine reparaties nodig zijn (spiksplintergladde bandjes) omdat je die bak anders niet binnen 75 dagen verkocht krijgt, verhoog je de verkoop prijs met de kosten van de reparatie. Maar je kunt niet die wagen helemaal restaureren voor die klant. Dus als jij eerlijk wilt zijn, en die klant alle gebreken gaat opnoemen die er aan die ouwe kar zijn, verkoop je niets. Dus ga je er van uit dat die klant dondersgoed weet dat 'ie een oude auto koopt, met twee keer het klokkie rond, voor anderhalve ruggen, zonder garantie, en dan ga je 'm toch zeker niet beloven dat 'ie goed is. Je kunt echt wel goed verdienen met die handel, maar ga nu alsjeblieft niet proberen heiliger te zijn dan de rest. Daar is het gewoon de handel niet voor. De klant koopt de auto, zoals dat in je Algemene Voorwaarden staat “voetstoots” (ja, schop maar tegen die band). Hij is zoals 'ie is. Atlan, ik schiet je idee niet af, fik je niet af tot op je schoenzolen, ik heb het beste met je voor. En er vallen serieuze pegels te verdienen in de handel van het lak, leer en rubber. Ik wil alleen voorkomen dat Eerlijke Atlan, Arme Atlan wordt. En nu wil ik koffie.
 19. 11 points
  Wellicht weten jullie het al, maar wat mij hogelijk verbaasd heeft gisteren was dat ik per toeval in google analytics (GA) het rapport ' netwerklocatie' (te vinden onder ' bezoekers/netwerkeigenschappen' eens nader bekeek en zag wie mijn site had bezocht. GA geeft de naam van de eigenaar van het IP-adres van de bezoeker weer. Aangezien ik b2b werk, zijn mijn bezoekers vaak bedrijven. De bedrijfsnamen staan zomaar in dit rapport vermeld. voorbeelden: ministerie verkeer & waterstaat, sportschool xxx, gemeente y, bouwbedrijf z etc, etc Heb vandaag onder het mom van een cold-call een contact gezocht met 10 bedrijven die ik kon traceren van een bezoek vorige week en die geen docu hadden aangevraagd op de site, en kon meteen 3 offertes maken, en heb 3 afspraken! (2x gehoorde reactie: "goh, ik kende jullie niet, maar zat toevallig net vorige week even op jullie site te kijken naar etc..") Geniaal dit, als dit zo doorgaat ga ik een Google-Analytics-accountmanager aanstellen, joekel de advertentieweergaves in Adwords omhoog en bellen maar. Ben helemaal enthousiast. frans PS. ook wel grappig, onze grootste concurrent komt exact iedere twee weken even 'buurten' op de site :)
 20. 10 points
  Jeutje… time flies. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik in 2002 mijn eerste bericht plaatste en dat we 3 jaar geleden een tienjarig feestje hadden. Deze keer vieren we het in een wat kleiner verband. Neemt uiteraard niet weg dat het wel een feestelijk feit is! Ik moest even graven en zoeken naar de “speech” die ik bij ons tienjarig bestaan heb gehouden. De inhoud daarvan is nauwelijks veranderd. En… hoe prettig, want: copy, aanpassen annoNU, paste en post. Dus, als het verhaal je bekend voor komt, dan kan dat kloppen refresh your memory. Voor degenen die het verhaal nog niet kennen good to know ;)  Ondanks dat ik een druktemaker ben en altijd wel druk pratend aanwezig ben, sta ik liever niet in hét middelpunt van de belangstelling. Extrovert, doch bescheiden. Ik vermoed dat ik die vibes ook als stempel op Higherlevel.nl heb gelegd. Immers, ik heb het ooit bedacht, maar het zijn de deelnemers in ons forum die Higherlevel.nl maken voor wat het is. Een FANTASTISCH forum ! Dertien jaar Higherlevel.nl met inmiddels meer dan 54.000 geregistreerde leden en afgelopen jaar hebben we ruim 3 miljoen bezoekers ontvangen. WAUW…. Pfffffffffff dat is niet niets! Ik had bij de opstart van Higherlevel nóóit verwacht dat we dit zouden bereiken. Immers, het concept is ontstaan vanuit mijn persoonlijke situatie. Geen idee of andere ondernemers er behoefte aan zouden hebben. Want, ik kwam er als ondernemer tijdens het ondernemerschap achter dat ondernemers – plat gezegd - klote geholpen worden in Nederland. Tijdens mijn faillissement werd dat nog duidelijker en de hulp nog belabberder. En dat, terwijl ondernemers de drijfveer zijn van economisch Nederland! Hoe krijgen instanties, die ten diensten staan van de ondernemers het voor elkaar je niet, niet genoeg, slecht of zelfs verkeerd te adviseren? Gesprekken met de zogeheten ‘business coaches’, die zelf nooit ondernemer zijn geweest en geen idee hebben wat “ondernemer zijn” betekent. Vaak stond ik met meer vragen buiten, dan dat ik binnen een antwoord kreeg. Ik werd er moedeloos van en bedacht ..... het concept.... Mijn basisgedachten was, dat degenen die de ondernemers het beste kunnen helpen, dat dit de ondernemers zelf zijn. Dát zijn de ervaringsdeskundigen in het veld. Zij hebben het al meegemaakt en kunnen anderen adviseren. Degenen die het “ondernemer zijn” nog gaan ervaren, maken met de vragen die ze stellen en met de antwoorden die ze krijgen ook andere ondernemers wijzer! Immers: de vraag van vandaag is de informatie van morgen. Zo…. Mijn basis qua gedachten gelegd! Maar hoe bereik je de meeste ondernemers? Welk middel zou ik daar voor gebruiken? En al snel dacht ik “Jawel…. Internet!”. Klaar! Concept klaar, technisch middel klaar en een ondernemersforum gecreëerd. De naam was toen - in 2001 - Inspiratiecafé. Leuk bedacht. Goede naam. Maar dat liep voor geen meter! De filosofie erachter klopte wel, maar als je technisch blond bent (zoals ik), dan krijg je een on-line middel, dat draait op techniek toch écht niet voor elkaar. Gelukkig kwam ik eind 2001 Dennis Hettema tegen. Ook ex-ondernemer op dat moment, en die begreep mijn gedachten naadloos. En samen wisten we mijn concept om te zetten naar een digitaal platform. Inspiratiecafé uit de internetlucht gehaald en Higherlevel.nl was geboren! Ons allereerste bericht werd geplaatst op 13 februari 2002. Dertien jaar geleden ! Inmiddels zitten we op 490.396 berichten. Een bak aan informatie ! Dennis en ik........ We waren puppies in de digitale wereld. Community marketing? Nooit van gehoord. Dat kon je toen nergens leren. En Social Media was dertien jaar geleden beslist geen common sense. Maar we deden het! Nog voor het ontstaan van Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter was Higherlevel.nl al gevestigde orde. Maar, zónder deelnemers geen succesvol forum. Dat beseften Dennis en ik ons toen ook. Dus hadden we vanaf het eerste bericht al 20 geregistreerde leden. Dat waren Dennis en ik. We hadden er vreselijk veel lol om. Zo schizofreen als het maar zijn kan - aanwezig op ons eigen forum. Onder diverse nicknames zaten we naast elkaar aan één buro met zijn twee (dus 20 in totaal) van alles op Higherlevel.nl met elkaar uit te wisselen. Van onzinnige prietpraat tot zinnige ondernemersissues. Immers, zonder inhoud en zonder leden geen publiek. Dus waren we in het begin ons eigen publiek. Maar… het “echte” publiek kwam en bleef komen. Men registreerde zich en werd actief deelnemer! Na 3 maanden waren we in de on line ondernemers wereld een feit en kwamen er steeds meer “echte” actieve leden leden bij. We tellen er op dit moment ruim 56.500 leden en inmiddels ontvangen we wekelijks ca. 60 tot 70.000 bezoeken. Die dynamiek…. we hebben het met zijn allen gecreëerd !!! Tijdens mijn ondernemerschap was mijn motto: live is a struggle with a smile. Inmiddels ben ik geen ondernemer meer, maar dit zelfde motto geldt nu voor Higherlevel.nl. Ik werd toegejuicht, maar ook uitgejouwd. Energievolle ervaringen, maar ook nare ervaringen in en met Higherlevel.nl En.... Verdriet. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Bij de aller verdrietigste momenten van HL wil ik beslist even stilstaan. Ik wil een speciale 13-jarige virtuele toast uitbrengen voor vier belangrijke mannen die een impact op HL.nl hebben gehad, maar helaas niet meer in ons midden zijn: Kees de Kruijff, Fred Wiersma, Ruben van Oord en Ties van der Laan. R.I.P. mannen! Met alle 4 had ik ook offline een band. Door hen overlijden heeft dit benadrukt hoe bijzonder mensen in en voor Higherlevel.nl zijn, maar ook voor mij persoonlijk zijn geworden. Mijn tweede motto - ontstaan door Higherlevel.nl – : Mixing work with pleasure Tsja... mixing work with pleasure.... Coördineren van een forum is zo nu en dan een ‘HeL.nl of a job’, maar ik kan nog dagelijks lachen om ons forum. Dagelijks haal ik er energie uit en maakt het mijn hart gelukkig als ik zie hoe men welwillend elkaar adviseert en ondersteunt. Ik heb dit middel ooit in concept bedacht, maar we doen het met zijn allen ! Want… Zoals gezegd…. Zonder leden, zonder jullie allemaal zou Higherlevel.nl nóóit zijn wat het nu is. Daarom dank! Dank aan iedereen die aanwezig is in Higherlevel.nl en daarmee het forum tot een uniek middel maakt. Met zijn allen… Jawel ! Maar toch zijn er speciale personen in ons forum die extra waardering verdienen. Voordat ik die benoem, wil ik nog wel even mijn dank uitspreken aan de overheid. Tijdens mijn ondernemerschap beslist niet mijn vriend. Maar ik wil ze wat Higherlevel.nl toch wel wat credits geven. Zij financieren ons huis al dertien jaar. En dat is beslist een dankjewel waard! En al waren ze in 2002 nauwelijks aanwezig. Hoe goed, dat we inmiddels partneren met de Belastingdienst, en de onderdelen Octrooien en Internatinaal Ondernemen van RVO en het Ondernemersplein.nl. En dat adviseurs van zowel Belastingdienst als ook Antwoord van Bedrijven zich mengen in de discussies. Ook een speciaal dank aan Steven Kroesbergen – Steven ondersteunt ons met zijn juridische expertise en adviseert ons als bedrijven ons blafbrieven sturen en sommeren om berichten te verwijderen uit ons forum. Het betreft hier met name de malafide praktijken van bedrijven op het gebied van advertentieverkoop. En, dat er in Higherlevel.nl personen zijn opgestaan om ons jaarlijkse evenement te organiseren is ook een applaus waard. Alhoewel we nog brainstormen óf er wel een 2015 editie komt, hebben Nico Schouten, Henk van Houten, Roel Jongman, Wouter Hol en Linda Maas als organisatiecomité HLTNE zich de afgelopen 3 keer enorm ingezet. Ook dat sprekers als Karen Romme, Arthur Tolsma en Hans v.d. Bergh uit ons forum kwamen is bijzonder waardevol. Maar… er zijn nóg waardevollere personen. En dat zijn de moderatoren! Door de jaren heen zijn zij de kracht, de motor van Higherlevel en dé belangrijkste actoren in ons forum. Zij zorgen er niet alleen voor dat iedereen zich aan de regels houdt, maar zijn ook de meedenkers en zorgen voor het reilen en zeilen van Higherlevel! We hebben een bijzondere mix: de overheid financiert, de ondernemers in Higherlevel.nl zorgen voor de dynamiek en de moderatoren zorgen voor de kwaliteit. Die gehele mix zorgt voor het succes van ons forum! Vanavond hebben we een get together met de moderatoren om ons 13 jarig bestaan te vieren. Bijzonder dat dit op vrijdag de 13e is en dat we met 13 moderatoren proosten op deze mijlpaal. Maar arch... dat past ons goed. Want "bijzonder" zijn wij als forum nog steeds! De bijgelovigen onder ons m.b.t. het getal 13: dat kan in ons geval alleen maar geluk brengen voor de toekomst ;) Wij – het team moderatoren - maken er een leuke avond van en zullen op afstand op jullie proosten :-K
 21. 10 points
 22. 10 points
  Ook hier een Yes momentje ! Eindelijk lijkt men me gevonden te hebben, en de ene na de andere aanvraag komt binnen, soms meerderen op een dag. Voor mij erg bijzonder, omdat het allemaal nog-net-niet-helemaal lekker van de grond wilde komen. Niet iedere aanvraag is een klant, met ik heb toch een scoringspercentage van 98% denk ik ! Morgen zelfs met 6 potentials een gesprek ! (in mijn specifieke geval zijn 6 potentials op een dag veel) Wanneer dat goed uitpakt, ga ik naar het grote Yes-moment !
 23. 10 points
  Spijker op z'n kop Jasper! Bij deze geitenhoeders lag het zelfs nog iets genuanceerder: ze hadden het idee dat de groei aan het afvlakken was en wilden daarom verdere groei forceren. Pas na het opruimen van de bende kwamen ze tot het inzicht dat de groei nooit was afgevlakt, maar zelfst toegenomen was. Ze hadden zich laten misleiden door de percentuele groei("snelheid"), die afnam omdat de basis waarover je die berekent immers groter was geworden. Bovendien bleek dat de echt groei(potentie) helemaal niet voornamelijk in nieuwe geiten zat, maar in het nog beter bedienen en uitnutten van de bestaande populatie.
 24. 10 points
  Van jongs af aan heb ik gedroomd om een eigen baas te mogen zijn. Niet dat ik een hekel heb aan autoriteit, maar ik heb van mezelf gemerkt dat ik graag de vrijheid wil hebben om de (gekke) ideeën uit te voeren die soms in mijn hoofd opkomen. Omdat een baas in een organisatie vaak verschillende (tegenstrijdige) belangen moet zien te kanaliseren, moet je dan genoegen nemen met je plek. Helaas wordt er vanuit huis uit niet ondernomen. Mijn ouders komen uit een omgeving waar ze hunkerden naar zekerheid. En, ondernemen is het drielingbroertje van risico en onzekerheid. Dus, ik ben vroeg begonnen om m’n eigen wereldje te leren kennen. Naar mate ik opgroeide (ben nu 24) kreeg ik uit de wereld om mee heen verschillende impulsen met ‘Ondernemen doe je eventjes!’, ‘Ondernemen in 3 stappen, begin nu en profiteer van blabla’ (damn het lijkt wel Tell Sell). In de Quote500 blinken de namen van mensen die als ondernemer from scratch begonnen en zo multimultimulti zijn geworden. Ik waande mezelf al in de marina ergens in de Middellandse Zee. Ben toen in mijn studententijd een eenmansdetacherings/adviesbureautje begonnen op het gebied van bestuur/beleid op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Erg leuk allemaal maar ook verdomd leerzaam. Ik kwam mezelf een beetje tegen (voornamelijk op het gebied van administratie). En toen kwam ik op HL. Hier werd mij de realiteit gepresenteerd. Dat echt ondernemen best wel afzien is. Hier op HL las ik de verhalen van verschillende ondernemers en hun strijd. Niet hun strijd om miljonair te worden, maar hun strijd om financieel voor hun gezin te zorgen, zichzelf te ontwikkelen en nog plezier te hebben in hetgeen wat je onderneemt. Op HL kwam ik achter dat ondernemen niet eventjes rondsurfen op de website van KvK is, je in te schrijven, je ondernemingsplan (als je die al tenminste hebt) in Word laten controleren op spelfouten. Ondernemen is bikkelen ouwe, zoals we dat op z’n Amsterdams zeggen. Echter, HL heeft niet me ook iets moois gegeven. Als je echt wilt ondernemen, begint het met een idee. En daar stopt het niet. Je gaat verder, je gaat je idee onderzoeken, dmv met mensen praten. Ja, gewoon met mensen praten en ideeën uit te wisselen. Ondernemen is dan gelijk aan onderzoeken. Lezen, vragen, verwerken, analyseren. En dan doen. En dat is wat ze je leren hier op HL, get your ass of the chair en ga heen! Ik ben nu rustig aan het nadenken wat ik graag wil doen, dat ik als ondernemen als middel wil gebruiken en niet zozeer als doel. Heb twee dingen in mijn hoofd, wat ik rustig laten karameliseren. Bij dezen, mijn diepe respect voor de ondernemers (vrouw en man!) die bezig zijn met echt ondernemen. Moge jullie het voorbeeld zijn voor de toekomst. <>
 25. 10 points
  Deze opmerking getuigt van maximaal onbegrip van wat er is gezegd. Je praat hier in het forum tegen bovengemiddeld intelligente mensen die heel goed Nederlands begrijpen. Wat wij doen is handelen, producten maken, verkopen, marketen. Heel concreet, heel duidelijk. Daar past niet bij dat we ons verdiepen in ambtelijk jargon over instrumentariums, pakketten, programma's, en dergelijke. Tussen de regels door kun je lezen dat al die dingen ons gestolen kunnen worden en dat we het niet de moeite vinden om ons er in te verdiepen. Joris, aangenaam, mede namens Norbert en de anderen, en ik ben Christine, Je veronderstelt dat de overheid een rol kan spelen in het wegnemen van barrieres voor internationaal ondernemen en innovatie. Ik vraag me af welke barrieres je dan op het oog hebt. De overheid heeft geen notie van wat innovatie is of hoe je dat kan verbeteren, dus daar hoeven we het al niet over te hebben. Maatschappelijk relevant en internationaal, je kunt op het forum lezen dat dat ons prima af gaat. Als je barrieres zoekt, dan vind je die voornamelijk in de overheid zelf. Kijk op dit forum, lees de bijdragen van afgelopen week, en je ziet dat die gaan over - versoepeling van BV recht dat al 2.5 jaar in de kamer wacht en waar we met smart op wachten - onzinnige VAR regelingen die het zzp'ers lastig maken om te werken - allerlei bijdragen die we moeten betalen voor illegale diensten die we niet afnemen (thuiskopie, sena, etc) - verplicht lidmaatschap van de KvK - de overheid geeft bakken met geld uit aan regelingen en programma's maar producten kopen ho maar. Door raamcontracten met de grote spelers kom je als kleine ondernemer niet in aanmerking voor het leveren aan de overheid. Bespottelijk gewoon. Andere landen hebben regelingen die de overheid verplichten om een klein percentage van hun budget bij locale kleine innovatieve bedrijven te besteden Mijn suggesties voor maatregelen: - schaf alle EZ subsidies af, behalve de WBSO - schaf alle rompslomp voor zzp'ers af, ze betalen evengoed wel belasting - besteed al het vrijgekomen geld aan het aanschaffen door de overheid van innovatieve producten in eigen land en het inhuren van innovatieve zzp'ers. - stop onmiddelijk met het jaarlijks 1.2 miljard besteden aan externe consultants, besteed dat geld aan het inhuren en aanschaffen van innovatie van eigen bodem. just my two cents...
 26. 10 points
  Miamo, Wil jij een schoonheidssalon? Ik bedoel; wil jij écht een schoonheidssalon? Ga jij door ramen en muren om die schoonheidssalon te hebben? Als jij een écht een schoonheidssalon wilt, maar dan ook écht (zoals een sporter écht wil winnen) dan komt die salon er. Dan laat jij je toch niet tegenhouden door een bankmanager die jou geen € 20K wil lenen? Begin met je ondernemersplan. Schrijf alles op wat je wilt écht wil bereiken. Daaruit volgt wat je écht nodig hebt om dat te bereiken. Als je eenmaal weet wat je écht nodig hebt dan breek je dat in kleine stukjes die te overzien zijn. Dus inplaats van te kijken naar dat gigantische bedrag van € 20k, kijk je naar kleine stukjes van € 500,-. Want dan weet je namelijk ook hóe je dat gaat bereiken Ik heb totaal geen verstand van schoonheidssalons, maar het gaat om het idee. Wat zouden bijvoorbeeld een aantal 500,- stukjes kunnen zijn? * een behandel stoel * een hogedrukgezichtsstoomreinigingshutseflutsapparaat * een doos vol vochtinbrengende cremes * een micro slijptol om verkalkte teennagels te polijsten * 10.000 huis aan huis folders * een kleine presentatie op internet * de belettering van je winkel * ...... vul maar in, zolang je het maar opdeelt in kleine stukjes van € 500,- Focus je op steeds een nieuw klein stukje van € 500,-. Begin bijvoorbeeld met een bijbaantje, en na 2 maanden heb je je eerste € 500,- doel voor elkaar. Yes! De eerste € 500,-! Dat had je 2 maanden geleden ook niet gedacht! Koop die behandelstoel! En ga er zelf een halve dag in zitten en geniet er van. "Hey, maar wacht eens even... (ik hoor het je over twee maanden al denken) ik hoef helemaal geen NIEUWE behandelstoel. Op marktplaats zie ik een gebruikt exemplaar met een vraagprijs van €250,-, dus als ik die neem, heb ik de helft van mijn volgende € 500,- stukje al bij elkaar." Focus op je volgende deeldoelstelling. En na een maand heb je die andere €250,- euro bij elkaar. Ha! Tijd om die doos met cremes aan te schaffen. Die € 500,- brandt in je zak, maar omdat je er zo hard voor gewerkt hebt, denk je weer vijf keer na om het uit te geven. En het is die focus wat er voor zorgt dat je op het juiste moment die aanbieding van de groothandel tegenkomt (want voorheen zag je die aanbieding ook, maar negeerde je die "want ik heb toch geen geld"). En nu koop je voor de helft van het geld dubbel zoveel cremes. En je concentreert je op de volgende deel doelstelling (die nog maar € 250,- van je verwijderd is). En omdat jij zo gefocused bent op wat je gaat bereiken (niet wíl bereiken maar gáát bereiken) valt het anderen op waar je mee bezig bent. En dus gaan ze met je praten, want mensen met een plan zijn interessant voor mensen zonder plan. En geloof me, er zijn meer mensen die zónder plan zich door het leven trekken dan mensen mét een plan. En op de vraag waarom je zo hard werkt en gefocused bent zeg jij "Ik heb de eerste stappen gezet in het opzetten van mijn schoonheidssalon, en zo-en-zo pak ik het aan, en dit-en-dat heb ik al bereikt."(in tegenstelling op wat je vroeger zei: "ooit wil ik misschien nog eens een schoonheidssalon beginnen"). Voel je het verschil? En dan gebeurt er iets bijzonders. De mensen met wie je spreekt worden net zo enthousiast als jij. Je steekt ze aan. En het is dat enthousiasme, die drive die er voor zorgt dat anderen gaan meedenken. Ze willen je helpen in het uitvoeren van jouw plan. Omdat ze zelf geen plan hebben, voelt het namelijk goed om iemand te helpen met een plan. Dan hebben ze namelijk ook iets bereikt. In plaats van een nieuw Riviera Maison dienblad of een duur parfum, krijg je nu iets voor je salon voor je verjaardag/sinterklaas/kerst. "De tante van mijn buurvrouws hulp in de huishouding is gestopt met haar aan-huis-salon, misschien kan je wat overnemen." Dat werk. En dus ga je praten met die tante, en mag je voor € 1000,- haar hele inventaris overnemen (want die doet er niets meer mee, haar droom is niet uitgekomen door het gebrek aan focus, dus die spullen zijn voor haar alleen een slechte herinnering). Ze wil zelfs met je afspreken dat je in 4 maanden mag betalen. Jouw focus, jouw enthousiasme, jouw drive heeft er voor gezorgd, dat je anderen aanbieden je te helpen in het uitwerken van jouw plan. Dat hoef je niet eens meer te vragen. En je raakt steeds meer gemotiveerd, nu je alle spullen hebt om in de garage, schuur op zolder, in de kelderkast of in een hoekje van de kapsalon van een bevriende kapster werkelijk kunt beginnen. Met je volgende € 500,- bestel je die 10.000 flyers die je 's avonds, na je bijbaantje, als de kinderen op bed liggen, zelf gaat huis aan huis gaat bezorgen. En je eerste klanten dienen zich dan aan. En die zijn onder de indruk van jouw inzet, motivatie en service. Want jij hebt een plan, jij hebt focus, dus jij doet je werk beter dan de rest. Jouw eerste klanten nemen nieuwe klanten mee. En dan wordt de garage/schuur/kelderkast/hoekje van de kapsalon te klein. Maar je hebt wel klanten, je hebt wel omzet, je hebt wel cijfers en beter nog, je hebt eigen vermogen. Jij hebt met een paar duizend euro en hard werken iets op poten gezet. En dát is wat bankmannen en -vrouwen willen zien. Die willen geen ondernemersplan, maar die willen een ondernemer met een plan. Een ondernemer die zegt: "Ook al wil jij me nu geen geld lenen, mijn plan komt er. Er komt een dag dat je huilend bij mij op de stoep staat of je alsjeblieft mijn vierde vestiging mag financieren." Die drive, die focus doet vele malen meer dan 20 A4tjes met hoe je het eventueel wellicht zou willen gaan aanpakken als hij maar met dat geld over de brug komt. En met die mentaliteit, (en een inmiddels veel lagere financieringsbehoefte ;)) krijg jij wat je nodig hebt. Met die focus kom jij daar waar je wil zijn over 3 - 5 jaar. Maar dan moet je het wel écht willen....
 27. 9 points
  Voor mijn onlangs ingediende en zelfgemaakte businessplan heb ik een Excel bestand gemaakt met enkele (zeer eenvoudige) formules die het invullen en aanpassen een stuk makkelijker maken. Het bestand vind je in de bijlage en is voorzien van fictieve cijfers. Enkele elementen heb ik er uitgehaald omdat dit specifiek voor onze situatie was. Er kan vast e.e.a. aan verbeterd worden (wie bied zich aan), maar kan als leidraad dienen voor mensen die een businessplan moeten/willen maken. Businessplan_blanco_cijfers.xls
 28. 9 points
  Jaren geleden begon ik te dromen van een eigen olielijn, met eigen etherische oliën onder mijn eigen naam en waarin ik mijn eigen aromacomposities kon gaan uitdragen. Al mijn oliën stel ik namelijk al jarenlang zelf samen met een basis olie. Afgelopen zaterdag kreeg ik de eerste order van etherische oliën al binnen en zojuist dan ook echt het persbericht verstuurd. In eerste instantie zal de olielijn in mijn eigen praktijk gebruikt worden, maar de "vervolg"-droom is dat de oliën in de detailhandel kan krijgen. Al met al is het voor mij een yes-moment; een stap verder in mijn (zakelijke) droom.
 29. 9 points
 30. 9 points
  Hallo allemaal, de reden dat ik enige tijd afwezig ben geweest komt door m'n (on)gezondheid. En door die situatie kan ik nu, paradoxaal genoeg, wat meer schrijven op HL; ik zit ziek thuis. Aanstaande maandag gaan ze weer met een slang door m'n strot naar binnen (de 4e keer in 2 maanden) om te bepalen wat ze aan mijn maagpijn moeten doen. Het is een k*t onderzoek (een endo-echografie), met helse pijnen maar ik neem het voor lief als ze de oorzaak maar vinden en die oplossen. Mijn kleine YES-moment bestaat uit het feit dat de door mij gevreesde kanker slechts om een cyste blijkt te gaan volgens de heren en dames doktoren. Ik hoop dat ze gelijk hebben. groet, John
 31. 9 points
  Beste mensen, we zijn genomineerd met de Tiller voor de Accenture Innovation Award. We worden als een van de acht genomineerden in onze categorie beoordeeld door een vakjury en ook het publiek kan stemmen voor de publieksprijs. Uiteraard vragen we jullie op ons te stemmen als jullie het ook een goed product vinden. Hier de directe link naar onze nominatie: https://data.innovationawards.nl/2011/publieksprijs/vote.php?id=22&ind=cpa
 32. 9 points
 33. 9 points
 34. 9 points
  Wat nou topmanagers? Hoezo beursnoteringen? U heeft het nog steeds over Phillips, Unilever en Shell? Mag ik je dan even met beide benen op de grond zetten? Wie denk dat het grote geld wordt verdiend in de wereld van de leasebakken en het krijtstreep heeft het mis. Dames en heren, mag ik u voorstellen aan de drijvende kracht van onze economie… De MKB ondernemer! De man die zijn huis op het spel zet voor zijn bedrijf, de visionair die met zijn ballen op het blok van de bank het risico loopt om afgeschoten te worden als het even wat minder gaat. 5 Redenen om een politieke Ondernemerspartij op te richten: 1.Geloof het of niet maar “Joe the Plumber” en zijn collega’s zijn goed voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven. Dit maakt het MKB een economische grootmacht. Hier wordt het geld verdiend, hier zitten de dames en heren waarmee je een oorlog kunt winnen. De mannen van staal, de verkenners die voor de troepen uitlopen en de barricaden opgaan als het grootbedrijf nog druk aan het vergadereren is. 2. De helft van de MKB ondernemers heeft minder dan 10 werknemers in dienst. Dit betekend dat hij géén secretaresse, géén Human Resource Manager, géén Food & Beverage Manager en géén Facilty Manager in dienst heeft. Nee, deze noeste werker maakt zelf de plee schoon, moet zelf het gezeur van zijn personeel oplossen en staat zelf de kipspiesen te draaien op de jaarlijkse barbecue. De kerstpakketten worden door hem zelf ingepakt (vrouw en kinderen hebben een belangrijke stem in de samenstelling van dit voedselbankpakket), en als een werknemer ziek is, loopt ‘ie zelf een stapje harder. 3. Onze eigen MKB ondernemer is de grootste werkgever van ons land. 60% van ’s Neerlands hoop in bange dagen werkt in het MKB. Dus… Mag de politiek alstublieft éven deze kant op kijken alstublieft? Kunt u éven vaart maken met de administratieve lastenverlichting? Kunt u er voor zorgen dat de nieuwe wet op de vennootschappen nog vóór de kerstdagen een feit is? En als we dan toch bezig zijn… Doe eens even fijn een paar vrachtwagenladingen asfalt richting de N207 sturen, de A4 bij Delft doortrekken en iets aan die draak van een Coentunnel doen… 4. Het MKB wordt niet door de huidige politieke partijen gezien. Als het bankwezen stomme dingen uithaalt om haar eigen hebzucht te bevredigen staat Wouter Bos met miljarden klaar om in het systeem te pompen. Maar waar is het vangnet voor de ondernemer die door een falend ruimtelijke ordening beleid zijn winkel moet sluiten? In Zaandam is de belangrijkste aanrijroute voor de meubelboulevard afgesloten vanwege een herstructurering van de infrastructuur. De ondernemers daar worden geconfronteerd met een omzetdaling van 40 - 60%. Maar nee, er is geen potje gereserveerd om deze bikkels te compenseren. 5. De MKB ondernemer moet zelf zijn broek ophouden, maar mag niet zelf bepalen hoe. Als de politiek vindt dat de MKB ondernemer zijn eigen broek moet ophouden, laat hem dan ook zelf beslissen op welke manier hij dat doet. En kom dan niet aan met een zooi regels die het werken zo goed als onmogelijk maakt. In de horeca mag van de warenwet geen ruwe tegels op de vloer van een keuken. Daar kan vuil zich in ophopen. Maar van de arbowet mag er geen gladde vloer zijn, omdat je dan makkelijk kan uitglijden. Hoe dan ook, de ondernemer is de klos. Een boete krijgt hij dus toch wel. Alvast wat partijpunten: Als met de zelfde voortvarendheid als waarmee er garanties voor het bankwezen en de overname van Fortis zijn geregeld nou ook eens de volgende zaken worden aangepakt: [*] Een extra belastingvrije voet over de eerste Eur. 25.000,- winst voor zelfstandigen en BV’s met een beperkte publicatieplicht. [*] Een lagere bijtelling voor de auto van de zaak. De MKB ondernemer loopt al zoveel risico, en zijn salaris wordt meestal als laatste betaald, die iets groter dan een middenklasser is nou net het speeltje wat het voor hem leuk maakt. [*] Hetzelfde sociale vangnet voor DGA’s als dat voor werknemers geldt. Een ondernemer die twintig jaar heeft bijgedragen aan economische groei en innovatie mag best beter opgevangen worden als het een keer wat minder gaat. [*] De waarde van innovatievouchers verdubbelen. Goed voor de innovatie, goed voor de kennisinstellingen, goed voor de economie. [*] Versoepeling van het ontslagrecht voor MKB ondernemingen. Juist hier is de werkgelegenheid zeer volatiel, maar de starre ontslagregels verhinderen dat het MKB goed kan inspringen op de bewegelijkheid van de markt. Zo maar wat ideeën van de Partij van de Ondernemer (in oprichting?). We hebben in Nederland een Partij voor de Dieren. What the F*ck? Begrijp me goed, ik vind zeker dat eekhoorns beschermd moeten worden tegen ijverige KLM medewerkers die het overschot oplossen met een takkenversnipperaar, en van de legbatterijen en varkenstransporten word ook in niet erg gelukkig. Maar waarom is er nog geen Partij voor de Ondernemer die een beetje tegengas kan geven aan de bemoeizucht van Papa Balkenende en Mama Bot? Wie goede partijpunten heeft voor de PvdO mag zich melden. Het roer moet om (met dank aan Barack Obama). Dit artikel heb ik tevens gepubliceerd op Nu Jij Economie
 35. 9 points
  Hoi Ella, Misschien is het handig als je de persoon die 'criminal charges' wil filen in contact brengt met Christine? Een private persoon of rechtspersoon kan in Amerika geen criminal charges filen, dat kan alleen een US Attorney, District Attorney, grand jury etc. Zeg maar het Amerikaanse OM. Je kunt wel een aanklacht indienen en net als in Nederland, bekijkt de US Attorney (OvJ) of er vervolging zal worden ingesteld. Ik ken de zaak van Christine noch die van jouw relaties goed genoeg om te beoordelen over wat mogelijkerwijs de beste aanpak is. Misschien een tip: In Amerika heeft de postale recherche - ja de postale recherche - een zeer aanzienlijke 'coverage' inzake fraude en criminaliteit. Om je een voorbeeld te geven: in Nederland heb je nu bijv. de zwendel met Turkse vastgoedobligaties en Teakhout investeringen. In Amerika zou het strafrechtelijke onderzoek worden gedaan door de postale recherche! Gek...opmerkelijk? Dat lijkt maar zo. Als er via advertenties, commercials op TV - kabel TV - en direct-mail mensen zijn misleidt en het slachtoffer zijn geworden van zwendel, dan zal het onderzoek worden gedaan door de postale recherche. Er wordt namelijk gekeken naar de toegepaste methode: kabel TV en direct-mail. Dan betreft het zogenaamde mail and wire fraud. Zelfs Amerikanen verbazen zich hier nog wel eens over. Silicon Valley? Hoogst waarschijnlijk, maar dat moet ik nazoeken, valt dat onder de 'jursidictie' van de USPIS Office in Long Beach. Ik vermoed dat Christine's initiele onderhandelingen en uitwisseling van concept-contracten ook via de mail and the wire -telefoon/kabel- zijn gegaan, dus is het denk ik voor haar ook wel handig om te weten. Verder is het ook wel handig om te weten dat je in Amerika de mogelijkheid hebt, om op basis van - zeg maar - artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, civiele zaken aan te kunnen spannen. Ja dat kan daar echt! In Nederland hebben we het zogenaamde 'pluk ze' wetsartikel. Het OM kan daarmee wederrechtelijk verkregen goederen en vermogens van criminelen afpakken. Maar als burger heb je er geen flikker aan. In Amerika is dat wel anders geregeld middels de zogenaamde RICO Act. De Racketeer Influenced Corrupt Organisations wet. http://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act De RICO Act is gemaakt om de Amerikaanse maffia effectiever te kunnen bestrijden. Dat is inmiddels al wel aardig gelukt; niettemin bestaat die wet nog steeds. En er wordt steed meer gebruik van gemaakt in civiele procedures. Zogenaamde civil RICO lawsuits. In vergelijking met de Amerikaanse RICO Act is de Nederlandse 'pluk ze' wet maar een impotent gevalletje. De RICO Act kent namelijk naast de mogelijkheid van oplegging gevangenisstraf ook een stevige financieele component. Wordt iemand of een criminele organisatie op basis van de RICO Act veroordeeld, dan krijgt de winnende partij zogenaamde triple damages toegewezen. Triple damages werkt dan als volgt: Als je voor $100,000 bent opgelicht en je krijgt gelijk in een RICO-based rechtzaak, dan moet de veroordeelde partij niet alleen $100,000 terug betalen, maar als straf ook nog eens drie keer het betreffende bedrag. Aldus krijgt het slachtoffer dan $100,000 + 3x $100,000= $400,000 toegewezen. Ja...dat tikt zeker lekker aan! Het net rondom Krause begint zich m.i. dan aardig te sluiten en er dienen zich -met de informatie thans in mijn bezit- goede kansen aan voor een eventuele civil RICO rechtszaak tegen Krause. Civil RICO rechtszaken moeten echter wel aan de gestelde stricte criteria voldoen. Er moet bijv. sprake zijn van een aantoonbaar patroon van misdaden over een periode. Liefts met veroordelingen. Dat is bij Krause het geval. Interstate crime. De organisatie -Krause opereert toch vanuit een onderneming?- moet interstate actief zijn. Kan ook worden hardgemaakt. Mail and wire fraud. Valse loonstrookjes? Witness tampering; dwz. getuigen intimidatie. Quote Krause, uit Christine's e-mail: " so rest assured the appropriate civil and potentially criminal claims are being assembled for you to deal with for a long time down the road." etc. etc. Dus mijn advies: krachten bundelen! Want zodra er voldoende aanleidig is, dan zijn er wel advocaten te vinden die een civil RICO jegens Krause willen aanspannen. Voordeel: dat gaat dan op contingency, het kost je geen cent en je gaat er nog meer aan overhouden. Voor Christine: Ik las in de UWV thread het volgende: "Daar heb ik er wel twee van, maar die deugen niet omdat de bedragen niet kloppen. Recentelijk ontving ik via hun advocaten loonstroken vanuit de Inc, die niet echt kunnen zijn." Mijn advies: vraag de betreffende advocaten - die van Krause toch?- om hùn persoonlijk bevestiging dat het om echte loonstroken gaat. Dit moet je even in twee fases doen! Operatie valstrik ;D! Eerst even een kort mailtje in de zin van: Hallo... Ik heb nog even een vraagje over de loonstroken. Ze zijn toch wel echt hè? ...etc. kort en vriendelijk houden. Stap 2: In Amerika, gelijk aan Nederland moeten advocaten zich aan regels en wetten houden. Het leuke aan de complexe Amerikaanse wetgeving is, dat de diverse staten binnen Amerika allemaal hun eigen wetgeving kennen naast de overkoepelende federale wetgeving. Dat is vast geen nieuws voor je? In Amerika zijn de regels waaraan advocaten zich moeten houden, vastgesteld door American Bar Association; de Rules of Professional Conduct. Nu zijn er diverse Staten in Amerika die hebben deze ABA Rules gewoonweg -pats BOEM!- gerubberstamped en ze tot Staatswet gemaakt. Dat betekent dus dat wanneer een advocaat een beroepsregel heeft overtreden, dat 'ie dan automatisch - in diverse Staten - een strafbaarfeit -misdemeanor- heeft gepleegt. In Californië is dat ook het geval. Het gaat dan om deze wet: "Lawyer conduct in California is also governed by the State Bar Act, codified in Business and Professions Code (“B&PC”) § 6000 et seq. (...) In addition to these formal rules and codes, many local bars have adopted Codes of Civility to address concerns regarding the lack of professionalism. The Los Angeles County Bar’s Code has been incorporated in the local rules of the Los Angeles Superior Court, and can justify the imposition of sanctions." http://www.law.cornell.edu/ethics/ca/narr/CA_NARR_0.HTM Stap 3: Indien je op je 'lieve' e-mail de bevestiging hebt gekregen dat het om èchte loonstroken gaat, dan ga je nu vervolgens een harde koele 'icemail' aan de betreffende advocaat sturen. Strekking: Ik heb sterke twijfels omtrent de echtheid van de loonstroken en ondanks uw bevestiging dat het om èchte loonstroken gaat, ben ik niet overtuigt. Ik vraag u nu nogmaals: zijn de door u verstrekte loonstroken echt? Indien u op die vraag nogmaals een bevestigend antwoord geeft, dan zal ik onverwijld een formele Attorney Ethics Grievance jegens u gaan indienen. Ik maak u er op attent dat ik de heer Krause van oplichting en fraude beticht en dat u conform uw ABA RPC beroepsregels geen werk mag aannemen noch verrichten voor clienten die zich opzettelijk en actief bezighouden met frauduleus handelen. Indien u nogmaals bevestigt dat de loonstroken echt zijn, dan zal ik middels de Attorney Ethics Grievance het - locale - Disciplinary Committee verzoeken om een diepgaand onderzoek in te stellen. Ik neem aan dat u bekent bent met de eventuele consequenties indien kan worden vastgesteld - conform mijn vermoedens - dat u mij heeft voorzien van valse documenten. Indien u er niet helemaal van overtuigt bent dat het gaat om èchte loonstroken, dan verzoek ik u dringend om de eerdere verklaring inzake de juistheid in te trekken en verder mee gaat werken in nog nader te bepalen procedures. In afwachting van uw reactie verblijf ik, .... etc. etc. Geloof mij maar. Zo'n briefje wil je als Amerikaans advocaat niet in je inbox aantreffen. Echt niet. Naast een mailtje, zou ik de brief ook nog eens in een PDF bijsluiten. Komt nog wat formeler over ;D. Ik heb zelf al wel ervaring met het voeren van dergelijke procedures vanuit Nederland. Gaat echt prima hoor en behalve wat inspanning, kost het je gèèn cent. Behoudens een paar postzegels dan. Hulp nodig? PM me dan maar even. -------------------------------- Enkele tips voor mensen en ondernemers die hun heil in de USA willen zoeken: 1. Er bestaat slechts èèn verschil tussen Amerika en Nigeria. Je schrijft het alleen anders. Amerika is een door en door geperveteerd land met een corrupt bedrijfsleven en een nog corruptere rechterlijke macht. Trust me! 2. Wie niet strict noodzakelijk iets zakelijks in Amerika heeft te zoeken, moet er ook vooral niets willen zoeken! 3. De wereld is een global village. Als je een goed product of dienst hebt ontwikkeld, dan hoef je niet per se in Amerika te zitten om er zaken te doen. 4. Als Amerikanen in je willen investeren, doen ze dat niet om jou te helpen met het verwezelijken van je droom, maar vooral om er zelf beter van te worden. 5. Christine heeft m.i. twee grote -vermijdbare- fouten gemaakt: A. zich niet goed voorbereid of had de verkeerde adviseurs hier in Nederland en B. zij heeft haar intellectuele eigendom - patenten - in de deal betrokken. 6. Zorg ervoor dat je jouw uitvinding/intellectueel eigendom NOOIT, NOOIT en dan nog eens NOOIT onder invloed van je investeerders brengt!! Christine heeft die fout wel gemaakt en je ziet de consequenties! 7. Werk daarom, in lijn met regel 6., als volgt: sluit overeenkomsten af met exclusieve licenties! In ruil voor het geld van de investeerder, verschaf jij de onderneming in Amerika een exclusieve licentie! Voldoet de investeerder niet aan zijn verplichtingen of gaat de zaak failliet? Jij bent direct vrij om te doen wat jij met je IP wil. 8. Het gebruik van exclusieve licenties is gemeengoed in Amerika. Wil je investeerder dat jij je IP inbrengt? Prima! Maar dan wel voor vette ca$$$h ten gunste van jou, als privé persoon! Investeerders die niet accoord gaan met exclusieve licenties moet je niet serieus nemen! Oplazeren! 9. Goed onderhandelen is een kunst en een noodzaak. Als je bang bent om fouten te maken, dan is dat een goede raadgever. Alle fouten die je kunt maken in je onderhandelingen zijn ooit al eens door anderen gemaakt. Het is dus zaaks dat je lering wil trekken uit de fouten van anderen! Je maakt vervolgens geen fouten meer, als je je optimaal hebt voorbereid. 10. Lees boeken over de kunst van het onderhandelen en over de fouten die anderen al hebben gemaakt! Dergelijke boeken kan je bijv. bij de Slegte of in elke willekeurige ramsj vinden. Geef 50 euro uit aan dergelijke boeken, neem de ervaringen van andere ondernemers serieus en je zult bespaart blijven van veel rampspoed. Goedkope boeken = hier dus onschatbare waarde. Of koop boeken van deze man: http://www.harveymackay.com/ Succes! TCC
 36. 8 points
  In de begindagen van het internet (de browser was net uitgevonden) deed ik onderzoek naar het nieuwe fenomeen van betaald doorlinken. Er was een bedrijf dat bemiddelde in links en een snel groeiende club jonge internet-ondernemertjes die aan het ontdekken was welke links het meeste opleverde. Dat bedrijf was Linkshare en die nieuwe ondernemers werden toen webmasters genoemd. Ik sprak er een paar in Nederland, overwegend MTSers die vanuit hun slaapkamer in het ouderlijk huis porno-portals aan het opzetten waren met plaatjes die doorlinkten naar pay-sites. Adult entertainment was destijds een lucratieve bron van inkomsten voor webmasters. Daar zaten weliswaar een paar morele vragen bij, maar daar leken die webmasters helemaal niet zo in geïnteresseerd. Revenue refreshen komt voor de moraal! Het waren geen onaardige jongens, want ze wilden gewoon een zakcentje verdienen. Gratis Geld was de gevleugelde kreet. En gratis geld was overal te vinden voor slimme webmasters. Grijpstuivers voor eyeballs. Hun ideaal was een passief inkomen. Je zet een portal op met backlinks naar goed betalende sites, en de revenuen stromen vanzelf binnen. Hoe of wat maakt niet uit. Euro's hebben voorrang op ethiek. Die Gratis Geld-beweging had al voorlopers. Noem het maar Gemakkelijk Geld-gemeenschap. Dat is ook een eigenaardig wereldje. Er zijn altijd mensen die speuren naar een bijverdienste, of zich aan werkeloosheid willen onttrekken door ondernemer te worden. Maar hoe? Op zoek naar een bron van inkomen belanden die al snel in de wereld van party-selling, netwerk-marketing en multilevel-marketing. Je kan daar zo in beginnen. Zonder opleiding of vakbekwaamheid jezelf opwerken tot miljonair. Het enige wat je moet doen om te beginnen is bijeenkomsten bijwonen, luisteren naar motivational speeches en op de terugweg je kofferbak volladen met afwasmiddel, gezondheidspillen of andere rotzooi. Die je dan aan vrienden en familie mag verkopen. Lukt dat niet meteen? Dan ben je aan coaching toe! Boven jou in de multilevel-piramide staan immers meer succesvolle ondernemers en die zijn graag bereid om hun ervaring en inzichten te delen per e-book, video of zelfs met persoonlijke begeleiding. Dat laatste tegen betaling uiteraard. Het is een kleine investering, maar er wacht een fortuin aan de horizon. Klinkt als een scam? Tupperware is gebouwd op parties. The Body Shop doet aan network-selling. En iedereen heeft toch afwasmiddel nodig? De realiteit van dit soort piramide-modellen is dat vele ondernemers aan de bodem het inkomen van de ondernemers aan de top financieren, de zogenaamde upline. Op HL worden de modellen van party-selling, netwerk-marketing en multilevel marketing (MLM) in verschilende topics behandeld. Deze modellen worden namelijk vaak misbruikt door oplichters die bestaan van het steeds opnieuw aantrekken van startende ondernemers. Vandaar dat de autoriteiten in oa de VS en GB regelmatig onderzoek doen en randvoorwaarden hanteren. Er moet wel een reëel aanbod gedaan worden (zoals bij Tupperware, Avon en The Body Shop) en het kan niet zo zijn dat de winst vooral van werving van nieuwe leden komt: de sukkel-opzet. Die sukkel-structuur blijkt ook uit de cijfers, waar ik in eerdere topics al naar verwezen heb. Vanwege dat sukkel-aspect heeft dit forum ook een regel dat er niet geworven kan worden voor iets wat maar riekt naar piramides, netwerken of MLM. Er is een topic over de Open Circles Academy waarin je heel wat aspecten van multilevel herkent. Verschil is dat daar geen plastic containers, vitaminepillen of afwasmiddels meegaan in de kofferbak, na weer zo'n enthousiasmerende bijeenkomst. Het draait nu om persoonlijke groei, inspiratie en motivatie. Dat kun je immers ook kopen en verkopen. Gewoon vanuit je huiskamer de goeroe-toverdoos inzetten. Je schrijft een boek dat je aanbiedt als whitepaper, e-book of zelfs in druk. Je begint een blog. Je maakt een paar motivational videos. Je vraagt een stel circle-collega's om een testimonial. En dan ga je op zoek naar je eigen sukkels die willen betalen voor coaching. Wat heeft dat nou met die webmasters te maken? Die zijn de afgelopen twintig jaar doorgegroeid, maar de lokroep van Gratis Geld is soms moeilijk te weerstaan. Een groot deel is actief in zoekmachine-optimalisering, in affiliate-marketing, in mail-marketing, als social media-expert. Een aantal is getrouwd, heeft zich voortgeplant en kijkt nu naar de wereld als een ouder die zich bewust is van oorzaak en gevolg. Een ander aantal is nog harder bezig om maximaal te verdienen met minimale inspanning. Een deel heeft zwarte hoedjes opgezet. Die komen we tegen in de spam-wereld, bij backlink-scams en in phishing. HL heeft diverse deelnemers die uit ervaring het verschil kennen tussen blackhats en whitehats. Die het grijze niemandsland verkend hebben. Die deelnemers nodig ik graag uit om in dit topic hun ervaring te delen en visie te geven. Vanuit de Gratis Geld-beweging zijn weer nieuwe guru's voortgekomen. De hogepriesters van het passief inkomen die een vierurige werkweek propageren. Met de theorie zelf is niks mis. Er zijn mensen met een talent. Die zingen erg mooi, schrijven spannende boeken of ogen goed op film en foto. Die werken een tijdje hard en plukken daar dan nog jaren vrucht van. Uitvinders kunnen dat ook. En dan zijn er een heleboel mensen die hetzelfde willen bereiken. Die dus graag nu wat geld en tijd investeren, in de hoop daarna nog lang te kunnen genieten van de passief-vruchten. Wat deze mensen helaas niet beseffen is dat ze onderdeel zijn geworden van andermans Gemakkelijk Geld-model. Dat ze bij gebrek aan dat talent de sukkel-laag in de piramide vormen. En de sukkel-sector in de economie. Ik snap ook wel dat het eigenlijk slachtoffers zijn. Dat deze mensen liefde en zorg nodig hebben. Dat hoon* de foute reactie is. Maar deze slachtoffers zijn besmet met een passief-virus dat ze onbedoeld verder verspreiden. Daarmee verzieken ze starter-gemeenschappen, vervuilen ze fora en bedreigen ze mijn kids. Wat mij betreft mogen ze daarom allemaal in quarantaine en voorzien worden van een tegengif. Verplicht handenwerk voor het dagelijkse brood. Actief inkomen op een eerlijke manier verdiend. Coaches zijn een van de grootste groep startups bij de KvK. Mijn suggestie is - zodra die zich melden voor een aanvullende uitkering - meteen door naar de Ambachtsschool. Actief Inkomens-assiel. Closed Circles Artisan Academy! Leer brood maken. Word terrazzo-werker. Begin een kaarsenmakerij. Word worst-master. Hard verdiend inkomen voelt immers zoveel beter dan Gratis Geld. (* mea culpa)
 37. 8 points
 38. 8 points
  Zo ben je programmeur en zo ben je speelgoed importeur en distributeur. Het kan raar lopen in een mensenleven. Vandaag is de eerste container aangekomen in Rotterdam en overmorgen zal deze in Tilburg staan. Een container gevuld met een geweldig speelgoed. Ik werd daar ergens in december 2012 verliefd op nadat ik het op een design pagina op facebook zag. Ik vond het origineel en mooi bedacht. Wie het bedacht had moet zich goed hebben kunnen inleven in een kind. Als er geen zand voorhanden was dan zouden Lego blokjes net zo goed werken. Ook zou het meteen als robotarm gebruikt worden en de link naar Transformers en Iron man waren ook zo gelegd. Kinderen willen graag spelen dat ze iemand anders zijn. Ik liet mijn zoontje Arthur van 6 het plaatje van de HandTrux zien en hij hoefde niet eens meer iets te zeggen. De blik in zijn ogen had ik al vaker gezien. HEBBUN! In dit geval kon ik de hebberigheid wat beter waarderen. Zo begon ons avontuur. Voor lezers die een verhaal over mij niet interessant vinden maar wel meer willen weten over het HandTrux avontuur kunnen de volgende paragraaf overslaan. Ik ben al jaren werkzaam in de Automatisering eerst als beheerder, systeem analist en nu al weer een tijdje programmeur en applicatie beheerder en een project zo af en toe. Maar ik had ook een verleden in de sales. Ik heb altijd wel een goeie babbel gehad en 3 jaar mavo dus die combinatie maakte in mijn geval dat ik al gauw de verkoop in rolde. Dat begon met een baantje als telefonisch verkoper van advertenties in blaadjes die niemand las, in een oplage van 1 aan onwetende ondernemers. Ik moest ergens beginnen maar dit heb ik maar een 2 maanden gedaan. Verkopen was prima maar na elke werkdag 3 uur douchen om je schoon te wassen omdat je je smerig voelt was nu niet mijn manier van verkopen. Ik woonde destijds in Limburg en ik kon vrij snel aan de slag bij een bedrijf dat Hollandse snoep in Duitsland aan kiosken en Trinkhallen verkocht. Ik kon met mijn 3 woorden Duits toch een heel aardig woordje over de grens spreken. De opleiding bestond uit 1 zin: “Daar ligt Duitsland, hier is een autobusje met 2000 kilo snoep. Success.” Ik deed het niet onaardig en het was een dagelijkse uitdaging. Later dacht ik mij te verbeteren en ben ik bij een bedrijf gaan werken dat inbind en lamineersystemen per telefoon verkocht. Ik deed al jaren thuis rommelen met computers en vond het een fantastisch apparaat waar je nooit over uitgeleerd raakt. Ik was dan ook de enige bij het bedrijf die iets van computers wist. Als er iets fout ging dan werd ik er al snel bij geroepen. Op een gegeven moment werd me gevraagd of ik een netwerkje kon aanleggen want ze gingen van 1 naar 2 computers. Tuurlijk kon ik dat. Dit betekende Tuurlijk kon ik een boekje halen waarin stond hoe dat moest en dat vervolgens uitvoeren. Al doende viel bij mij het kwartje dat je hier ook je werk van kon maken. Die computers en de nieuwe manier van communiceren leken wel heel groot te worden. Over dat internet hoorde je steeds meer en ik vond mezelf ook steeds achter een piepend en krakend modempje dat mij kennis liet maken met een hele wereld. Ik ben toen elke vacature waar het woord automatisering in voor kwam een fax gaan sturen. Dit was in de tijd dat e-mail net opkwam dus faxen werd nog serieus genomen. En het modem in de computer had niet voor niks de naam “fax modem”. Na toch heel wat sollicitatiegesprekken ben ik aangenomen bij een verzekeraar in Utrecht en ben ik verhuisd van Venlo waar ik toen woonde naar Hilversum. Mijn geboorteplaats. Ik ben altijd achter mijn IT werk aan verhuisd en nu woon ik dan al weer 10 jaar in Tilburg, zeer gelukkig getrouwd en vader van een geweldige zoon. Ik werk part time bij een scholengemeenschap in Tilburg en gebruik mijn vrije tijd voor ons avontuur. Mijn eerste mailtje naar HandTrux LLC USA is van 11 december 2012: Dear mr/mrs/ms, I found the handtrux backhoe by accident and loved it immediately. I was wondering if you can give a entrepreneur a break an let me sell it in The Netherlands, Belgium and maybe even Germany? I think i would be a great representative. I am verry enthusiastic about this great toy. Can i buy these wholesale ? What would they cost ? Kind regards Aldo de Beunje Het Amerikaanse bedrijf bleek eigendom te zijn van een Amerikaanse meneer met de wel heel Amerikaanse naam: Ernest Autumn van den Heuvel. Behalve leuk bedacht ik me dat dit ook het hele verhaal wel interessanter maakte zowel voor ons als voor anderen. Het bleek echter wel dat zijn Nederlandse overgroot oma in de 16de eeuw van een boot afgestapt was en dat er naar eigen zeggen nog 25% Nederlands bloed door zijn aderen stroomt. Genoeg om toch de frase te gebruiken: “If you’re not Ducth. You aint much”. Ik heb ook braaf mijn rol gespeeld als echte Nederlander en toegegeven dat ik in bloembollen betaal voor mijn speciale geestveruimende rookwaar en klompen zelfs in bed draag. Toen de relatie zelfs nog serieuzer werd en we het over bestellen gingen hebben heb ik ook een doos met een Delfblauwe tasje gevuld met een Delfsblauwe sleutelhangerklompje, een Delfsblauwe koffie Senseo mok en om de relatie helemaal goed door te smeren: Delfsblauwe blikjes stroopwafels. Ik had 20 van deze tasjes opgestuurd om zo en de mensen op kantoor als ook de mensen in de fabriek er één te geven. Ook zat er een briefje bij met foto van ons gezin met de woorden: “Thank you for working with us. Kind Regards HandTrux Europe”. Zo zouden ze een beeld hebben bij de vreemde Europeanen. “Ernie” zoals ik hem mag noemen is een verhaal op zichzelf maar de omschrijving “Larger dan life”, “High energy” en bij vlagen “prettig gestoord” zijn wel op hem van toepassing. Hij is nu zijn paspoort aan het regelen om ons een bezoek te gaan brengen. Dat ik “Ernie” mag zeggen heeft nog een ander effect. Mijn zoontje denkt dat ik met Sesamstraat aan de telefoon hang. Later meer over Ernie. Al gauw werd het een leuke correspondentie waarbij duidelijk werd dat we allebei erg enthousiast waren over het speelgoed. We hadden allebei dezelfde ideeën over wat we wilden bereiken met HandTrux. Actief spelen promoten en de creativiteit van de kinderen ruimte geven. Als een zombie naar een schermpje loeren was er met de HandTrux “Backhoe” niet meer bij. Het eerste dat geregeld moest worden was de goedkeuring voor de Europese markt. Dit hield in, omdat het om speelgoed ging dat het gekeurd moest worden door een daarvoor geautoriseerd bedrijf. Er werden door Ernie toen een doos met 12 units opgestuurd. 3 ervan waren nodig voor het test proces. Dat gaat namelijk per kleur, en dan voor de stevigheid ook nog. En ze kijken of er geen enge stoffen inzitten. Uiteraard kwam de HandTrux Graafarm met vlag en wimpel door de test aangezien het ook al aan de Amerikaanse eisen voldeed. Maar blijft spannend als je moet wachten tot je droom weer een stapje richting de realiteit doet. Als jullie het leuk vinden schrijf ik nog meer over dit avontuur.
 39. 8 points
  Yes!! gisteren gestart bij een nieuwe klant, zelf de opstart gedaan en het klantgericht ondernemen nog niet verleerd ;) smaakt naar meer :)
 40. 8 points
  Maar omdat de teller daar niet werkt, plaats ik dit bericht toch hier. Anders komen we nooit aan de officiële 2000e. Na een korte overweging heb ik besloten om de opsomming van tijdschriften, kranten en radio stations waar ik afgelopen maanden vermeld werd, maar achterwege te laten. Daar zijn jullie al genoeg mee lastig gevallen denk ik. Voor dit jaar dan. Wel vind ik het leuk om te vermelden dat ik een nieuwe onderneming aan het starten ben. Dit keer een combinatie van een andere hobby van mij samen met mijn huidige tak van sport. Een combinatie van radio met webwinkels, oftewel een eigen radio station voor webwinkeliers.
 41. 8 points
  Afgelopen woensdag is onze zoon Daan geboren, 3450 gram en ongeveer 54 cm lang. We zijn superblij! Eigen zaak starten / runnen is heel makkelijk vergeleken met alles wat er bij zo ’n kleine komt kijken…maar dan is de ‘winst’ die je met ‘n kindje maakt natuurlijk ook niet in geld uit te drukken. Omdat we mijn broer David en schoonmoeder Anny nooit willen vergeten hebben we gekozen voor de naam Daan. Dankzij mijn broer ben ik zelfstandig ondernemer geworden waar ik nu extra van zal genieten: ik heb alle vrijheid mijn kindje te combineren met mijn werk zodat ik uitgebreid kan genieten van deze kleine wondertje.
 42. 8 points
  Maandag 28 juni was het voor ons zover, na een vlekkeloze zwangerschap werd het in de laatste weken toch wat spannender: Zo rond de 35e week lag de baby opeens in een stuit, draaide zich een weekje later weer netjes om. Om vervolgens een week later wederom in een stuitligging te komen. Na een draaipoging door de gynaecoloog hebben we het besluit genomen te kiezen voor een geplande keizersnede. Bizar om mee te maken als aanstaande papa daar zo in de operatiekamer maar letterlijk binnen het kwartier was het zover en mochten mijn vriendin en ik voor het eerst onze dochter aanschouwen :) :) :) :) :) Moeder en dochter maken het zeer goed en over een paar dagen komen ze huiswaarts, in de tussentijd pendel ik op en neer richting ziekenhuis. We hebben onze lieve dochter Mirana genoemd en als tweede naam heeft ze Skye gekregen. We zijn zeer trots op ons kleine mediaschaapje ;) Hoewel 2010 een geweldig jaar is voor ons bedrijf, met een niet aflatende stroom opdrachten (ook meteen de reden dat ik de laatste maanden weinig op HL actief ben geweest, gewoonweg TE druk), is de geboorte van je kind toch echt van een hele andere orde van grootte. Het klinkt zo cliché maar alles wordt echt anders als je voor het eerst dat kleine wolkje in je armen hebt. Dat is pas het ultieme YES! moment :)
 43. 8 points
  Fijne constructies... Wat er volgens mij aan de hand is (correct me if I'm wrong) : BV1: A heeft een bedrijf, is daar Directeur Groot Aandelhouder. Achttien maanden geleden neemt A B in dienst. A en B vinden elkaar zo aardig dat er al snel (binnen een half jaar?) besloten wordt voor aanvullende activiteiten samen een bedrijf op te richten. En we noemen haar BV2. BV2: Heeft 3 aandeelhouders. A, B en de zoon van A: Z. De enig bestuurder van deze vennootschap is A. De overige aandeelhouders, B en Z komen in de statuten niet voor als bestuurder. Slim, want dan kan B geen geld uitgeven of operationele plannen dwarsbomen die in het voordeel van A uitpakken. A vindt zichzelf daarom een Slimme Ondernemer. Nu wil het geval dat BV1 niet echt lekker draait. A is een man met een plan en sluit als bestuurder van BV2 snel een huurovereenkomst met BV1 voor de nodige bedrijfsruimte. Natuurlijk is de huurprijs ver boven het marktconforme, zodat er een flinke debiteurenpost op de balans is terug te vinden die het cashflowprobleem van de verlieslijdende BV1 moet verklaren. Zo wordt geprobeerd de cijfers van BV1 nog wat op te poetsen om te voorkomen dat de bank de stekker er uit trekt. De bank is ook niet gek, en roept A op het matje. De door BV2 verschuldigde huurpenningen moeten betaald worden aan BV1, anders wordt er niet meer gefinancierd. Bijkomend probleem is dat BV2 eigenlijk niet meer dan een slapende stapel goede voornemens is. Ergo: BV2 kan de huuropbrengst niet ophoesten. A is niet voor één gat te vangen; het is tenslotte een Slimme Ondernemer. A probeert nu B voor zijn karretje te spannen, door te suggereren dat B de huurpenningen moet ophoesten. A is immers zo genereus geweest om B 33% aandelen van BV2 te schenken, dan wel voor deel van de oprichtings- en/of aanloopkosten deelgenoot te laten worden van de zakelijke successen van A. B is het hier niet mee eens (is tenslotte ook niet gisteren geboren) en wil nu weten wat te doen. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. De huurovereenkomst is gesloten tussen twee rechtspersonen: BV1 en BV2. Niemand anders dan BV2 kan aansprakelijk gehouden worden voor het ophoesten van de huurpenningen. A kan roepen wat hij wil, op zijn kop gaan staan tot Sint Juttemis, maar B is op geen enkele wijze (voor zover uit het bovenstaande blijkt) hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van BV2 aan BV1. Hoe nu dit varkentje te wassen? Wat moet B nu doen? Dat is zo mogelijk nog simpeler: Niets Bijna niets dan. Zolang A nog niet schriftelijk te kennen heeft gegeven B aansprakelijk te stellen voor de huurschuld, hoeft B niets te doen. Op het moment dat die brief wel binnenkomt, zou B kunnen volstaan met een korte reactie waarin B zich op het standpunt stelt dat de huurschuld slechts een conflict is tussen BV1 en BV2 en hij zich verder niet wil mengen in het conflict van een ander. Natuurlijk wenst hij het bestuur van beide vennootschappen (A en A, :D) alle wijsheid bij het oplossen van dit geschil. Hoe gaat dit nu aflopen? Ik zet mijn geld op het volgende scenario: BV2 kan en zal de huurschuld niet voldoen. Met als direct gevolg dat BV1 op korte of niet zo lange termijn failleert. De aangestelde curator zal in de boeken een huurschuld tegenkomen van BV2. Omdat BV2 dat niet kan betalen, zal de curator het faillissement aanvragen van BV2. In de boeken van BV2 komt de curator de huurovereenkomst tegen die A als bestuurder heeft gesloten met BV1. De curator (ook niet achterlijk, want eerder varkentjes gewassen) ziet dat BV2 geen omzet heeft mogen noteren, althans geen omzet die de exorbitante huur zou rechtvaardigen. Een vennootschap van anderhalf jaar oud, zonder omzet maar wel veel te dure bedrijfsruimte huren. De curator heeft hier een mooi middel voor: Hij stelt vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, en stelt het bestuur van BV2 hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van BV2 (o.a. het bedrag van de huurpenningen). Tevens stelt de curator nu vast dat A als bestuurder van BV1 met het afsluiten van de huurovereenkomst met BV2 heeft willen doen laten geloven dat de financiële positie van BV1 helemaal niet zo slecht was. Dit soort praktijken horen niet thuis in een degelijke bedrijfsvoering. De curator stelt A nu ook bestuursaansprakelijk voor de schulden van BV1. En passant roept de curator dat de bewijslast bij A ligt. De praktijken van A zullen door de rechter waarschijnlijk niet als paulianeus worden aangemerkt. Er is tenslotte geen sprake van een onverplichte economische transactie die de overige schuldeisers zou benadelen. Er is één klein risico voor B: Als BV2 binnen 12 maanden na datum oprichting failleert, dan zou de curator B aansprakelijk kunnen stellen middels de oprichtersaansprakelijkheid. Maar ik krijg de indruk dat de oprichting langer dan 12 maanden geleden is. A kan het bovenstaande scenario alleen maar voorkomen door vanuit privé (al dan niet door derden gefinancierd) een bedrag ter hoogte van de huurschuld naar BV2 over te maken, waarna BV2 de schuld aan BV1 kan voldoen. Dan is er voor de curator geen reden om het faillissement aan te vragen van BV2 (tenzij dat een volle dochter is van BV1). De debiteurenpost op de balans van BV1 is dan een werkelijk bestaande vordering die door BV2 is voldaan. Maar eerlijk gezegd, als A op deze manier de Slimme Ondernemer probeert uit te hangen, zal hij nog wel meer Slimme Dingen hebben gedaan. Dus dan komt het met die bestuursaansprakelijkheid wel goed... :)
 44. 8 points
  Met dank aan verschillende partijen en uiteraard mijn advocaat, valt er een positieve update te melden. Uiteindelijk heeft de betreffende uitgeverij december 2009 via mijn advocaat laten weten mij (nu toch echt) te dagvaarden, welke op 29 januari ontvangen is. De zitting vond plaats op donderdag 11 februari, uitslag/vonnis volgde gisteren: http://jure.nl/bl4444 :) Inmiddels is het verhaal opgepikt door verschillende media, waaronder Dagblad van het Noorden en Internetrecht: Boodschapper schadelijk bericht voor rechter gesleept Rechter: verhaal over fraude toegestaan Blaffende uitgeversgroep gemuilkorfd Ik ben blij dat ik, ondanks overwegingen, het artikel online heb gehouden en getracht heb het nodige advies in te winnen. Hierbij heb ik via SAF een verklaring op kunnen vragen en een ondernemer om een verklaring kunnen vragen. Ook mijn advocaat heeft de nodige tijd in de situatie gestoken om e.e.a. boven water te krijgen. Om de situatie sinds mijn laatste berichtgeving op mijn website te verduidelijken, heb ik ook zelf zojuist een bericht geschreven: http://www.blue2blond.nl/nieuws/54/19-02-2010/uitspraak-in-de-zaak-tegen-de-uitgeversgroep.html
 45. 8 points
  Ik kan me de interpretatie als zijnde een populariteitspelletje goed voorstellen. Daarom, om het evenwicht te bewaren, mijn lijst met mensen die ik zeker niet uitnodig op mijn kerstdiner. ;) 1.Ruben van den Oord. Als hij net zoveel praat dan dat hij schrijft komt niemand aan het woord.. 2.Romano: Kan zijn handen niet thuis houden… 3.Manon GJ: Pluist direct de gevaarlijke stoffen uit in mijn kinderspeelgoed waardoor ik mij genoodzaakt voel dezelfde avond nog alles te moeten vervangen… 4.Steven K: Schiet telkens in de verdediging… 5.Joost Rietveld: Zal de hele avond spenderen om de kalkoen fiscaal aftrekbaar te maken… 6.Henri Kroeze: Kan niet van de auto’s van de kinderen afblijven… 7.Peter Bonjemoor: Neemt ook op kerstavond kneuzen mee en zal niet schromen er een te geven zodra ook maar iets op reclame lijkt.. 8.Annedien Hoen, Neemt iedereen mee op reis naar een onbekende bestemming. Onbekend dus voor hoeveel mensen ik dan moet inkopen.. 9.Karen Romme: Is te klein, lijkt me niet eerlijk.. 10.Arthur Tolsma: Als hij los is, is er geen houden aan. Presenteert de avond aan elkaar.. Twijfel : Vossie. Moet ie beloven dat ie zijn collectie niet uit de auto haalt voor de kinderen slapen… Voor mij maar “gewoon” een kerst met mijn familie dus, maar ik wens deze lieden en ook alle anderen een fijne avond toe waar ze wel welkom zijn ;) met de hartelijke kerstgroeten, ronny
 46. 8 points
  Goodwill is naar spraakgebruik vaak de allesomvattende som voor de overname. Je koopt immers aandelen en niet de afzonderlijke onderdelen uit de BV. Jouw splitsing naar intrinsieke waarde + meerwaarde is uiteraard juist. ciao Joost
 47. 8 points
  Waarin een community (als HL) groot in kan zijn…. Ik heb me continu verbaasd het laatste jaar, hoe de reacties op mijn topic waren. En dan bedoel ik niet de reacties in de draad zelf, hoewel deze ook allemaal een “hart-onder-de-riem-stekende-opmerking” waren, maar voornamelijk de reacties achteraf. Snappen, doe ik het niet. Ik ben gewoon , normaal, en eerlijk geweest. Niemand opgehemeld of afgevallen. Op een eigen manier mijn verhaal verteld. Is dit zo raar ? Mag iemand in de grote boze buitenwereld (als internet / een forum) niet meer zichzelf zijn ? Ik vond mezelf al zo defensief, eerlijk gezegd. Terughoudend zelfs. Zelfs vanmiddag had ik nog iemand aan de telefoon (HL-lid) die zijn waardering uitsprak….. Echt waar, lieve en allerbeste mensen, ik kan daar met mijn pet niet bij ! Ik heb niets anders gedaan dan regelmatig een stukje te schrijven over het wel en wee (voornamelijk het laatste….) over het proces wat je overkomt, wanneer je besluit te stoppen, en dit zelf in de hand wilt houden. Daar ben ik ondernemer voor. Nu blijkt pas, hoeveel mensen allang weten wie ik werkelijk ben. En ik maar denken dat ik anoniem hier op een forum zat. De eerste “ontdekker” was al na 2 weken, maar zoals het een goed HL lid beaamt, heeft hij/zij mijn identiteit verder geheim gehouden. Dit, en het telefoontje van vanmiddag is eigenlijk de reden geweest, dit stukje te plaatsen. Alleen, en bijna enkel alleen door HL, ben ik er weer bovenop gekomen. Ik citeer regelmatig stukjes uit mijn dagboek naar mensen : “Kom op, Marcel, de ladder staat, nu klimmen” , en verdorie, ik heb geklommen ! Alleen was mijn ladder al oud, denk ik, en de sporten verrot, want ik ben nog regelmatig teruggedonderd…. Maar nooit meer helemaal naar beneden. En nu. 4 augustus 2008 heb ik voor de eerste maal, de deur op slot gedraaid. Daarna ben ik “op vakantie”gegaan. Zelfs tijdens deze vakantie nog 2x stiekem naar huis geweest om de post te bekijken. Na de vakantie zou ik faillissement aanvragen. Dit jaar wederom naar zelfde camping, maar andere data, en toch kwam heel het gevoel weer boven. Nu zaten we relaxt vakantie te vieren en overdachten we de dingen die ons gebeurt waren, overkomen waren… : - Door de hulp van Joost hebben we de BD problemen onder controle, in ieder geval “on speaking terms”…en houdt hij me de komende maanden “onder controle”….. - Door de hulp van Norbert heb ik verschillende woekerpolissen qua verzekeringen kunnen afkopen, en zit beter in mijn maandelijkse lasten… - Door de hulp van Ruben zit ik niet in de WSNP en ben niet failliet…. - Rene mailt me diverse links naar baantjes toe.... - Diverse HL leden hebben mij de nachtelijke uren door laten komen, door met mij te bellen, mailen, skypen enzovoorts…. - Frans, mijn stalker en mail maat in moeilijke en ook leuke tijden…. - - Anderen (welke ik jammer genoeg niet kan noemen) hebben mij een dag invulling bezorgd… - Luc gaat zorgen voor mijn nieuwe website….want…… - Ronny (ironny) heeft er met al het mogelijke geduld ervoor gezorgd dat ik weer met beide poten op de grond sta (maandenlange gesprekken) , en dat ik nu weer in staat ben om mijn eigen bedrijf op te richten. Ronny en ik gaan een onafhankelijk partnership samen aan. Binnen nu en twee weken moet dit compleet van de grond zijn. Als er al iemand een grote reus is binnen HL, is Ronny het wel. Hij heeft al het mogelijke gedaan om mij van de grond te krijgen, en zelfs na drie maal instorten gaf hij het niet op…. Nog een hele hoop hobbels te gaan, persoonlijk, privé, zelfs qua afsluiting oude bedrijf (ongelooflijk, na meer dan een jaar) MAAR…VERD….WE ZIJN ER WEER !!! Met vriendelijke groet, Marcel (en buiten iedereen met wie ik regelmatig contact heb. Sorry, wanneer ik je naam niet specifiek heb genoemd....)Ook put ik veel kracht uit de hulp de ik momenteel aan anderen kan geven. Dit gebeurt meestal achterom, dus via PM en mail, toch hoop ik ook via de "voordeur" mensen te kunnen helpen, wanneer ik dit kan.
 48. 8 points
  Bedankt voor jullie reacties. :) Misschien een goed moment om een klein geheim te verklappen. Ik heb er de afgelopen jaren twee verschillende accounts op na gehouden. Eind 2004 kwam ik op dit forum onder de naam Merkava. Bij mijn aantreden als mod besloot ik dat onder een andere naam te doen. Gaandeweg ontdekte ik dat mensen mijn berichten als mod anders beoordeelden dan wanneer ik gewoon onder mijn andere nickname posten. Ik vond dat geen prettig idee, mijn mening is er ook maar één en niet meer waar(d) dan iemand anders zijn mening. Daarnaast gaf een tweede account mij de mogelijkheid dingen te schrijven die je als mod niet kunt schrijven simpelweg omdat het dan al snel als de mening van Higherlevel werd gezien. De afgelopen tijd koste het modereren mij steeds meer energie waardoor de lol er behoorlijk vanaf ging. Veel tijd ging op aan pogingen ongewenst gedrag in te dammen, aan inhoudelijke reacties kwam ik niet meer toe. Zelf ben ik bezig met een Europese community en eerlijk gezegd begon het contrast met Higherlevel steeds groter te worden. Voor dit project ben ik degene die het beleid heeft opgezet, daar zit veel kennis en ervaring in die ik onder andere op dit forum, maar ook op andere fora als mod, heb opgedaan. De verschillen tussen Hl en deze community zijn zo groot dat er voor mijn gevoel een onoverbrugbare kloof is ontstaan, en dat kost mij gewoon te veel energie. Nu heb ik zoiets van, het is mooi geweest, tijd om verder te gaan. Ik heb hier veel geleert, heb hele aardige mensen leren kennen en onderhoud met een aantal van hen een vriendschappelijke band. Ik ben het afgelopen jaar steeds meer die pioniersgeest gaan missen, en daarmee ook de discussies die pioniers met zich meebrengen. Die pioniersgeest vind ik weer terug in het werk wat ik nu doe en in projecten die in het verschiet liggen. Uiteraard bedank ik ook mijn mede HL'ers, van de vele discussies heb ik veel geleert, niet alleen als het om kennis gaat, ik heb er ook veel geleert over menselijke interactie, over groepsdynamieken. Ik zal af en toe nog wel even komen buurten, het is immers een forum waar veel informatie en kennis te vinden is.
 49. 8 points
  Ik ben ijdel genoeg om te reageren voor een gouden reus... ;)
 50. 8 points
  Voor straf 10 kroketten eten! Sonja Bakker heeft niks ingepikt. Die meid doet het gewoon enorm goed. En voor zover ik begrijp: grotendeels op eigen kracht. Er was geen enkele uitgever bereid om haar boek uit te geven, dus is ze samen met haar man gaan drukken en promoten. Niet via de boekhandel, maar in de supermarkten van Deen. Maar haar fenomenale succes roept nu allerlei roddels op. Ze zou betaald zijn om merknamen te noemen in haar boeken. Geloof ik niks van, want die durven alleen op rijdende treinen te springen. Niet op duw-het-zelf locomotieven. Dus in jouw vaarwater? Je mocht willen dat je een beetje in haar kielzog kom meevaren! Maar dan moet je van Bakker willen leren, in plaats van mopperen op een forum.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept