Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 23/05/07 in all areas

 1. 11 points
  Het is bitcoin wat de klok slaat. Dertig procent erbij, twintig procent eraf. In één week. Of zelfs één dag. Mensen die er in belegd hebben moeten over een stevige hand en een sterke maag beschikken. De koersontwikkeling van de meeste cryptovaluta voelden het afgelopen jaar als een dolle achtbaanrit. En de hoeveel aandacht besteed aan het onderwerp in de media lijkt de bitcoin definitief gemeengoed te hebben gemaakt. Het gevolg is wel dat er begrijperlijkwijs ook steeds meer praktische vragen over cryptovaluta opkomen, met name als het gaat om de fiscale, jurdische en administratieve kant ervan. Soms kan de indruk ontstaan dat deze crypto currencies zó nieuw en bijzonder zijn dat het onmogelijk is om er goed mee om te gaan als het op boekhouden en belasting betalen aankomt. Ik denk dat veel mensen zich op dit punt graag van de domme (laten) houden, omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de astronomische koersstijgingen wel eens voor een onbetaalbare belastingaanslag kan gaan zorgen. Maar is dat eigenlijk wel zo? 1. Bitcoins Om een antwoord op die vraag te vinden, zal ik eerst uitgebreid ingaan op zoveel mogelijk aspecten van de bitcoin zelf. Hoe werkt een bitcoin en wat is het eigenlijk? Hoe (ver)koop je bitcoins vervolgens? En hoe bepaal je de waarde ervan? Op basis van de antwoorden op al die vragen kan mijns inziens een vrije goede inschatting worden gemaakt hoe je vervolgens deze munt moet behandelen – en tegen welke wettelijke en fiscale beperkingen je aan kunt lopen. En die kennis is weer van belang voor het bepalen hoe je met de bitcoin om moet gaan met betrekking tot de inkomenstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. 1.1 Wat is bitcoin? Bitcoin draait op zogenaamde blokketentechnolgie. Een blokketen (blockchain) is eigenlijk niets meer dan een grootboek (ledger) waarin iedereen alle transacties noteert. Dat grootboek is niet opgeslagen op één centrale plaats, maar in duplicaat bij gebruikers zelf. Omdat er geen centrale opslag of controle is op de juistheid van de blokketen, wordt er binnen het systeem vanuit gegaan dat de blokketen correct is, als het bij nagenoeg iedereen hetzelfde is. Iedere gebruiker kan een nieuwe transactie toevoegen. Deze transactie wordt vervolgens meegedeeld (broadcasted) aan andere gebruikers, die de transactie controleren. Als er voldoende gebruikers zijn die de transactie hebben gevalideerd, wordt deze genoteerd in een nieuw blok (block) dat wordt vastgeklikt aan de blokketen. Als dat is gebeurd, wordt de blokketen bij alle gebruikers bijgewerkt. Het grootboek is daarna bij iedereen gesynchroniseerd. Transacties die eenmaal in het grootboek zijn opgenomen kunnen niet meer worden veranderd. Zo kan men er dus zeker van zij dat alleen de daadwerkelijke eigenaar van de bitcoins deze kan overboeken. Het toevoegen van nieuwe blokken met transacties aan de blokketen heet delven (mining). Tijdens dat proces van delven worden nieuwe transacties gecontroleerd op juistheid. Zo wordt verkomen dat dezelfde bitcoins twee keer worden uitgegeven of dat er bitcoins worden overgeschreven die niet bestaan. Het delven gebeurt door met vrij geavanceerde computers een moeilijk cryptografische puzzels op te lossen. Degene die de puzzel oplost krijgt als beloning een aantal bitcoins en een vergoeding voor alle transacties binnen het blok. Overigens is dit ook meteen een op termijn mogelijk zwak punt van de blokketentechnologie. De blokketen moet immers op steeds meer apparaten worden bijgehouden, geverifiëerd en gesynchroniseerd. En omdat het aantal transacties alleen maar toeneemt, wordt de omvang van de blokketen op ieder apparaat ook steeds groter. De schaalbaarheid op de lange termijn kan dus nog een probleem worden. 1.2 Hoe gebruik je bitcoins? Om bitcoins te kunnen ontvangen en uitgeven heb je een bitcoinportemonnee (bitcoin wallet) nodig. Als je de bitcoinportemonnee opent gaat deze alle transacties downloaden via andere bezitters van een bitcoincoinportemonnee. Dat zijn inmiddels zoveel transacties, dat het soms dagen duurt voordat alles op je eigen computer staat. Het is aan te raden om een kopie te maken van het portemonneebestand (wallet.dat). Als je die namelijk kwijt raakt, ben je ook je toegang tot de bitcoins kwijt. Je kunt de wallet ook beschermen met een wachtwoord. Maar ook hier geldt dat je het niet moet vergeten. Het wachtwoord is namelijk normaal gesproken niet meer te resetten in het geval je het bent vergeten. Al zijn er tegenwoordig ook weer websites die zich toeleggen op het kraken van je bitcoinwachtwoord. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre je de dát moet willen. Het is mogelijk om een portemonnee te nemen waarbij de bitcoins of de blokketengegevens bij een derde partij (in de cloud) worden bijgehouden in plaats. Het nadeel hiervan is dat je erop moet vertrouwen dat het bedrijf je bitcoins goed zal beheren. Dat dat niet altijd het geval is bleek wel toen in 2013 het Mt Gox failliet ging. Om vervolgens bitcoins te kunnen betalen heb je een zogenaamd bitcoinadres (bitcoin address) nodig. Deze kun je zelf aanmaken in je wallet. Een bitcoinadress bestaat uit 26 tot 35 cijfers en letters (bijvoorbeeld 1BvBMSEYstVetqTFn5Au4m4GXg7xJaNVN3). Een beetje vergelijkbaar met een IBAN, dat tegenwoordig uit 16 tot 34 cijfers en letters bestaat (bijvoorbeeld LC14BOSL123456789012345678901234). In dat opzicht lijkt de bitcoinportemonnee een beetje op een bankrekening. Net als bij IBAN zit er bij de bitcoinsoftware een interne controle op de juistheid van elk ingetypte bitcoinadres, maar dan beter. De kans dat je per ongeluk een verkeerd bitcoinadres intypt zou 1 op 4.290.000.000 moeten zijn. 1.3 Is bitcoin anoniem? Er wordt vaak gedacht dat Bitcoins of cryptovaluta anoniem zijn, maar in feite zijn de bitcoinadressen van de bitcoin wallets zelfs minder anoniem dan een e-mailadres of een bankrekeningnummer. Een e-mailadres is meestal niet direct aan een specifiek persoon te gekoppeld, maar zodra een e-mailadres vaker gebruikt wordt, wordt het veelal ook steeds duidelijker wie er bij dat e-mailadres hoort. Bovendien zijn alle bitcoinadressen én transacties tot aan het hele begin van de blokketen toegankelijk en doorzoekbaar voor iedereen. Als je dus ooit een spelletje in de Steam Store of een pizzaatje bij Thuisbezorgd hebt besteld met bitcoins, heb je eigenlijk al een aantal broodkruimels laten vallen. Om je anonimiteit enigszins te waarborgen wordt aangeraden om voor iedere transactie een nieuw bitcoinadres aan te maken. Als iemand immers een bitcoinadres weet, kan die persoon via het openbare grootboek immers alle transacties inzien die op dat adres zijn uitgevoerd. Als je een nieuw adres aanmaakt voor een nieuwe transactie, zal alleen díe transactie met dat adres zichtbaar zijn. Bitcoinadressen zou je dus misschien meer kunnen vergelijken met de serienummers op bankbiljetten. Het verschil is alleen dat bij transacties met bankbiljetten gewoonlijk niet wordt bijgehouden welk biljet met welk serienummer bij elke transactie van hand tot hand is gegaan. Papiergeld is dus feitelijk anoniemer. Maar zelfs als je er zelf alles aan doet om anoniem te blijven, kunnen anderen door hun (betaal)gedrag alsnog je identiteit verraden. Bij elke transactie zijn immers altijd minimaal twee partijen betrokken en de mate van anonimiteit daarvan hangt af van de zwakste schakel. Via vrij eenvoudige analyse van alle transacties (die immers openbaar zijn) hebben onderzoekers al aanzienlijke stukken van het bitcoinnetwerk weten te deanonimiseren. Je kunt er dus eigenlijk niet zonder meer vanuit gaan dat je niet te traceren bent door gebruik te maken van het bitcoinnetwerk. 1.4 Is bitcoin geld? Over de vraag of bitcoin geld is zijn de meningen verdeeld, maar juridisch en fiscaal lijkt het antwoord vooralsnog: nee. Zo is er geen fysieke munt die je kunt vasthouden. Het is eigenlijk niets meer dan een stukje software. Is het dan misschien digitaal geld? Juridisch wordt bitcoin In Nederland niet gezien als geld in de zin van de Wet op het financieel toezicht, omdat er niet wordt voldaan aan alle wettelijke voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Zo zijn bitcoins niet uitgegeven in ruil voor ontvangen geld en is er geen vordering op de uitgever van de bitcoin. Bitcoins kunnen immers alleen worden gemaakt door bitcoins te delven (minen). In 2016 bepaalde het Hof Arnhem-Leeuwarden verder dat het geen geld is in de zin van de wet, maar een ruilmiddel. Het kan worden gezien als een "zaak met de dagprijs" volgens 7:36 BW of een "vermogensrecht" volgens 7:47 BW. De rechtbank vond dat het handelen in bitcoin overeenkomsten had met de manier waarop dat gebeurt met bijvoorbeeld zilver of goud. Edelmetalen worden als belegging gezien en niet als gangbaar geld of wettig betaalmiddel. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt de bitcoin in fiscale zin wél min of meer als een traditionele valuta erkend, althans voor wat betreft de omzetbelasting. Voor de inkomstenbelasting lijkt het Ministerie van Financiën vooralsnog uit te gaan van een waardering volgens dat van een LETS (Local Exchange and Trade System) ofwel lokaal geldstelsel. Het vervelende van die kwalificatie is alleen dat er in het geval van bitcoin geen LETS-organisatie is en dat de waarde dus ook niet centraal kan worden vastgesteld. De Europese Centrale Bank houdt het erop dat er sprake is van een virtual currency scheme (en dus niet van digitaal of electronisch geld), vanwege het gebrek aan tegenwaarde in echte valuta. 1.5 Hoe kom je aan bitcoins? Om aan bitcoins te komen, kun je ze proberen te delven. Dat kost een hoop computerrekenkracht, maar hopelijk heb je dan na een héle lange tijd een aantal bitcoins in je wallet. De kans daarop is echter heel erg klein. Als je delvingssoftware in de achtergrond op je laptop zou draaien, zou het je zo maar honderden jaren kunnen kosten voordat je een bitcoin hebt gedolven. Om fatsoenlijk te kunnen delven heb je dus eigenlijk een computer nodig met zóveel rekenkracht dat de kans op het oplossen van de benodigde cryptografische puzzels binnen handbereik komt. De hoeveelheid hitte die vrij komt bij dat delvingsproces is zo hoog dat sommige mensen inmiddels die warmte proberen te gebruiken om hun huis mee op temperatuur te brengen. Maar als het kopen van zo’n dure computeropstelling geen optie is, kun je jezelf ook nog aansluiten bij een soort van delvingscollectief (mining pool). Daarbij zetten verschillende mensen hun individuele computers in om gezamelijk bitcoins te delven om vervolgens de gedolven bitcoins naar rato van ingezette rekencapaciteit te verdelen. Het wordt geschat dat maar liefst 80% van alle blokken door dit soort collectieven in China wordt gedolven. Als delven op welke manier dan ook geen optie is, kun je ze altijd nog gewoon kopen bij een soort bitcoinwisselkantoor (bitcoin exchange). Er zijn er inmiddels een heleboel. Coinbase in the Verenigde Staten is de grootste, maar ook in Nederland en Europa timmeren veel bedrijven inmiddels veel bitcoinhandelsplatformen aan de weg, zoals Coinbase (VS), Litebit (NL), Bitrush (NL), BTCDirect (NL), Satos (NL), Bitcoin.de (DE), Cryptopay (GB) of Spectrocoin (GB). 1.6 Wat zijn bitcoins waard? Hoeveel je voor een bitcoin krijgt bij verkoop of hoeveel je voor een bitcoin moet betalen bij aankoop hangt af van aan wie je het vraagt. De waarde van een bitcoin wordt namelijk op ieder handelsplatform afzonderlijk bepaald door vraag en aanbod. Omdat de hoeveelheid vraag en aanbod niet op ieder handelsplatform hetzelfde is, is ook de bitcoin niet overal hetzelfde waard. Toch ben ik van mening dat deze waardeverschillen een goede waardebepaling niet in de weg hoeft te staan. Eén van de makkelijkste manieren is om de dollarwaarde te gebruiken van bijvoorbeeld Coinmarketcap. Deze organisatie geldt als autoriteit op dit gebied en wordt daarom ook als bron aangehaald in (Amerikaanse) overheidsdocumenten, zoals de SEC, de Accountability Office, de House Committee on Small Business en de Amerikaanse belastingdienst. Het handige van Coinmarketcap is dat zij de waarde van de bitcoin bepalen aan de hand van een gewogen gemiddelde van zo’n 400 verschillende bitcoinwisselkantoren. Omdat Coinmarketcap de waarde van de bitcoin uitdrukt in Amerikaanse dollars, moet de waarde alleen nog worden omgerekend naar euro. Dat kan onder andere aan de hand van de officiële wisselkoerslijst van de Europese Centrale Bank (elke werkdag) of de Belastingdienst (elke eerste van de maand). Er zijn verder nog een aantal goede alternatieven, zoals Coinbase, BitcoinAverage of WorldCoinIndex. Deze websites gebruiken allemaal een vergelijkbare manier van waardebepaling, namelijk door het nemen van een gewogen of ongewogen gemiddelde van de koersen op verschillende platforms, al dan niet op basis van kwalitatieve criteria. 2. Bitcoins en omzetbelasting Het is een tijd onduidelijk geweest of er nu wel of geen btw moest worden berekend over de aan- en verkoop van bitcoin. In 2013 stelde de minister van Financiën zich nog op het standpunt dat er gewoon omzetbelasting moest worden berekend over de aan- en verkoop van bitcoins. Eind 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat een bitcoin niet moet worden gezien als een goed of dienst, onder meer omdat dat "Bitcoin geen ander nut heeft dan voor het doen van betalingen". Bitcointransacties zijn sindsdien vrijgesteld van omzetbelasting. Ook hoeven er daarom geen facturen te worden uitgereikt en hoeft er ook geen administratie te worden bijgehouden voor de btw. Dat betekent evenwel dat je daarom geen recht hebt op teruggave van btw over gedane investeringen of aankopen. Echter, dit laatste is alleen het geval voor zover het bitcoinverkopen betreft bínnen de Europese Unie. Je kunt namelijk alsnog btw-voorbelasting terug krijgen naar rato van je bitcoinverkopen búiten de Europese Unie. Als je dus een bitcoindelver bent en alle gedolven bitcoins aan een niet-EU partij verkoopt, mag je vervolgens ook alle betaalde btw over je inkopen en investeringen als voorheffing aftrekken. Bitcoin heeft hierdoor een status aparte. Het wordt namelijk niet als geld beschouwd, maar is desondanks binnen de EU btw-vrij vanwege het feit dat bitcoin uitsluitend de fúnctie van geld vervult. 3. Bitcoins en loonbelasting De enige manier waarop bitcoins en loonbelasting elkaar tegenkomen, is als werkgever en werknemer een loon in bitcoin of euro afspreken en besluiten om dat vervolgens voor zover mogelijk in bitcoin uit te betalen. In beide gevallen zal de werkgever zowel de aangifte als de afdracht in euro moeten doen, maar het uitbetalen van het loon kan in principe, mits met wederzijdse instemming uiteraard, gewoon in bitcoin. Dit wordt gezien als loon in natura. Er zijn echter wel een aantal praktische, wettelijke en fiscale beperkingen. Als de werknemer afspreekt om het loon te ontvangen in bitcoin, kan dat sindskort niet meer onbeperkt. Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon giraal wordt overgemaakt. Alleen het loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon mag op een andere manier worden uitbetaald, bijvoorbeeld in bitcoin. Hoewel deze regeling eigenlijk was bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, heeft het indirect dus ook gevolgen voor een eventuele loon(deel)betaling in bitcoin. Het kan ook zijn dat het loon zélf in bitcoin is afgesproken. Omdat de koers van de bitcoin nogal heftig op en neer kan gaan, zou het dus kunnen voorkomen dat het afgesproken loon bij een enorme koersval zorgt voor een inkomen dat – in euro – lager is dan het minimumloon. In dat geval kan de werkgever niet volstaan met het lagere bitcoinequivalent, maar zal het (hogere) minimumloon moeten worden betaald en ook daarover loonbelasting moeten worden ingehouden. Bovendien geldt dan nog steeds de bovenstaande antischijnconstructiemaatregel, waardoor in zo’n geval het héle loon giraal in euro moet worden overgemaakt. Een bijkomend nadeel kan zijn dat de werkgever telkens een nieuwe loonstrook moet overhandigen, zelfs bij een vast loon. Er zal immers telkens een andere hoeveelheid bitcoin worden overgemaakt in verband met de wijzigende wisselkoersen. Normaal gesproken hoeft de werkgever immers geen nieuwe loonstrook te maken, als er geen wijzigingen zijn in de uit te betalen bedragen ten opzichte van de vorige loonstrook. Voor de omrekening van de waarde van bitcoin naar euro geldt overigens het einde van de laatste dag van het aangiftetijdvak als peildatum. Praktisch gesproken kan het nog een ander vervelend gevolg hebben voor de werknemer. De Europese Hypothekenrichtlijn maakt banken huiverig om loon als onderpand te accepteren, als dat loon niet in euro wordt uitbetaald. De richtlijn verplicht banken namelijk om ook het (toekomstige) valutarisico op waarde te schatten en kunnen op basis daarvan dan ook hypotheekaanvragen afwijzen. 4. Bitcoins en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Het kan verleidelijk zijn om te denken dat het voor de Belastingdienst onmogelijk is om te achterhalen hoeveel bitcoins iemand heeft en dat je daarom makkelijk weg kunt komen met het verzwijgen van bitcoininkomen of –vermogen. Think again. Zeker als het aantal bitcoinaccepterende bedrijven blijft toenemen is mijn inschatting dat door het toegenomen gebruik van de bitcoin het ook steeds makkelijker zal worden om personen en bedrijven aan bitcoinadressen te koppelen. Maar er zullen ook juridische middelen kunnen worden ingezet om de identiteit achter bitcoinaddressen te achterhalen. In de Verenigde Staten won de Belastingdienst al een zaak waarbij zij vervolgens toegang kreeg tot zo’n 14.000 bitcoinrekeningen om navorderingsaanslagen te kunnen sturen. In Nederland is dat ook mogelijk. De fiscus kan in principe tot 5 jaar na dato (of in sommige gevallen zelfs tot 12 jaar) nog een navorderingsaanslag sturen. Als door voortschreidende technieken of juridische armslag alsnog kan worden bepaald van wie bepaalde bitcoinadressen zijn (geweest), kan de Belastingdienst navorderen en een vergrijpboete opleggen tot 300% afhankelijk van het soort inkomen. 4.1 Bitcoins and inkomstenbelasting (box 1) Het is een misvatting dat als je als particulier actief handelt in of delft naar bitcoins dat de winsten (en verliezen) automatisch in box 1 van de inkomstenbelasting thuis horen. Dat is namelijk niet zo. Maar zelfs als dat wel het geval is, dan is er nog niet automatisch sprake van winst uit onderneming. Het kan ook worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden zonder recht op allerlei fiscale ondernemersfaciliteiten. Zodra er géén sprake is van zogenaamd ‘normaal’ vermogensbeheer zal het inkomen uit handelen in of delven naar bitcoins in box 1 moeten worden opgegeven. Als er sprake is van actief handelen of delven, moet er uitzicht zijn op een bron van inkomen. Is dat niet het geval, dan wordt de winst op de bitcoins niet in box 1, maar de waarde ervan in box 3 belast als ‘overig vermogen’ (zie 4.3 Inkomstenbelasting over bitcoins als privévermogen (box 3)). Als je zelf in je eentje bitcoins delft en bij toeval bitcoins hebt gedolven, wordt dit overigens niet als inkomen gezien mede op basis van de pyramidespel-arresten. Dat heeft te maken met het feit dat – onder normale omstandigheden – het zelfstandig delven naar bitcoins zo’n lage kans op success oplevert, dat het niet kan worden aangemerkt als iets waarmee een voorzienbaar voordeel mee valt te behalen. Ook dan hoort het in box 3 thuis. Het actief delven binnen een delvingscollectief maakt de kans op succes een stuk groter en winsten voorzienbaar. De gedolven bitcoins zullen dan ten minste worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daar staat tegenover dat alle relevante kosten ook mogen worden afgetrokken. Als je voldoet aan de ondernemerschapscriteria wordt het belast als winst uit onderneming en kun je ook gebruik maken van aftrekposten voor ondernemers. Zodra bitcoins als bron van inkomen kan worden aangemerkt, ontstaat de vraag hoe die dan vervolgens op de balans van de onderneming moeten worden opgenomen, hoe eventuele winsten en verliezen moeten worden verantwoord en hoe die dan vervolgens worden belast. Aangezien bitcoins geen geld zijn, lijkt het opnemen onder liquide middelen uitgesloten. Toch zijn er sommige boekhoudprogramma’s, zoals Moneybird, die ondersteuning bieden voor bitcointransacties alsof het om vreemde valuta of anderszins liquide middelen gaat. Mijns inziens wringt dat met het feit dat bitcoin voor de wet geen geld is. Het kan echter een snelle oplossing zijn om ten minste koersverschillen makkelijk in te boeken. In mijn optiek hoort de bitcoin op de balans thuis onder Effecten of anders onder Voorraden (grond- en hulpstoffen). Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Dutch GAAP of Generally Accepted Accounting Standards) mag er voor deze zaken zowel worden gekozen voor het inboeken van deze zaken voor [*] de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde of [*] de actuele waarde. De wet gaat standaard uit van het voorzichtigheidsprincipe, hetgeen eerder voor de eerste optie pleit. Het gevolg is dat uitsluitend gerealiseerde (koers)winsten op bitcoinverkopen in de winst vallen. De waarde kan worden bepaald op basis van de waarde zoals gepubliceerd op bijvoorbeeld Coinmarketcap of Bitcoinaverage en eventueel omgerekend naar euro via de wisselkoerslijst van de ECB of de Belastingdienst. Het kan handig zijn om in het achterhoofd te houden dat (veel) gedolven, maar verder binnen de onderneming ongebruikte bitcoins naar verloop van tijd kunnen worden aangemerkt als overtollige beleggingen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de waarde van de bitcoins dan op enig moment verhuist van zakelijk naar particulier vermogen. Er moet dan alsnog fiscaal worden afgerekend over de waardeverandering van de bitcoins in box 1, terwijl het bitcoinsaldo vervolgens het jaar erna meetelt voor box 3. 4.2 Bitcoins en vennootschapsbelasting (box 2) Voor bv-ondernemers wordt de winst simpelweg belast met vennootschapsbelasting en vervolgens met inkomstenbelasting in box 2 bij het uitkeren van de overgebleven winst als dividend. De waardering en verwerking zijn in principle hetzelfde als bij een IB-ondernemer (zie 4.1 Bitcoins and inkomstenbelasting (box 1)). Het verschil is wel dat door het feit dat de bv een eigen rechtspersoon is en dat er geen ondernemersfaciliteiten op het spel staan er geen probleem is met eventuele herkwalificatie van de aangehouden bitcoins. Deze blijven dus gewoon op de balans van de onderneming staan. Een klein nadeel zou wel kunnen zijn dat de omvang van het tegoed uiteindelijk zichtbaar wordt voor de buitenwereld vanwege de publicatieplicht voor de jaarcijfers. In dat licht kan het voorzichtigheidshalve handig zijn om te waarderen tegen de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde in plaats van de marktwaarde. Gek genoeg is het door een gekke wettelijke samenloop voor de micro-bv met een jaarrekening op commerciële grondslag niet mogelijk om een keuze te maken. Daarvoor is het namelijk verboden beleggingen tegen marktwaarde te waarderen. Overigens is het waarderen van de bitcoins tegen kostprijs of de lagere opbrengstwaarde tevens verplicht als er wordt gewerkt volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). 4.3 Inkomstenbelasting over bitcoins als privévermogen (box 3) Als er sprake is van een privé bitcoinportemonnee, dan zal deze in box 3 moeten worden opgegeven. Dit is in lijn met een zelfde besluit van de Amerikaanse fiscus in 2014. De Nederlandse fiscus belast de waarde als ‘overige bezittingen’. De waarde kan ook hier worden bepaald op basis van de waarde op Coinmarketcap of Bitcoinaverage met omrekening via de wisselkoerslijst van de ECB of Belastingdienst. Daytraying in bitcoin als privépersoon verdient nog een speciale vermelding, omdat er vaak onterecht van wordt uitgegaan dat dit in box 1 moet worden opgegeven. Dat is niet zo. Om te handelen in bitcoins is op zich geen speciale kennis vereist vanwege de hoge mate van speculatie. Daghandel in bitcoins wordt daarom gezien als een vorm van (speculatief) beleggen en is het daarmee belast in box 3. "Het hebben van ervaring en deskundigheid op het gebied van optiehandel is niet gelijk te stellen met het hebben van voorkennis.", alsdus de Hoge Raad in een vergelijkbare zaak over daghandel in opties. De peildatum voor de aangifte van de waarde in box 3 is exact 1 januari van het belastingjaar om 0:00 uur Nederlandse tijd. Het is eventueel te verdedigen om uit te gaan van de slotkoers op de laatste handelsdag vóór deze peildatum (zoals bij effecten). Dat laatste zal alleen niet vaak van toepassing zijn, aangezien de handel in bitcoin wereldwijd is en de handel niet echt gebonden aan tijd. Er zal dus in de meeste gevallen een koers bekend zijn op dit exacte fiscale peilmoment. Als er gebruik wordt gemaakt van buitenlandse websites moet er bovendien goed worden gekeken naar de tijdzone. De koers die gebruikt moet worden is namelijk niet de koers om 0:00 uur in de desbetreffende tijdzone, maar de koers op het moment dat overeenkomt met die van 0:00 uur Nederlandse tijd (Midden-Europese Tijd plus één uur ofwel CET+1). Conclusie Alles overziende denk ik dat er voldoende wettelijke en fiscale aanknopingspunten zijn om de bitcoin netjes en volledig op te nemen in de zakelijke administratie. Dat heeft echter ook tot gevolg dat deze nieuwe munt gewoon wordt betrokken in alle relevante belastingen zoals dat ook gebeurt met alle andere zaken. Voor de huis-tuin-en-keukenbelegger zal de klap niet echt hard aankomen, zeker niet nu het nieuwe kabinet heeft besloten om de vrijstelling in box 3 te verhogen en het fictieve rendement te verlagen. Maar ook voor de ondernemende delver of belegger zal het allemaal niet zo'n vaart lopen als er alleen hoeft te worden afgerekend over daadwerkelijk gerealiseerde koerswinsten.
 2. 8 points
  Inkt is nog nat: uitspraak in de eerste zaak (dagvaarding april = 8 maanden geleden) waarbij de gedagvaarde ondernemer werd gesteund door enkele deelnemers aan dit forum die achter de schermen bewijsmateriaal verzamelen. Overeenkomst is vernietigd! Streya struikelt en DAS eet gras. Nou even bestuderen op grond waarvan en afleiden of anderen daar iets mee kunnen, want er lopen meer rechtszaken...
 3. 8 points
  Zo, de laatste vrachtwagen met onderdelen vertrekt vandaag naar Bosnië. De laatste van 7 met mijn voormalige voorraad tractoronderdelen. Ik ben na 40 jaar gestopt met de handel in tractoren en onderdelen omdat ik er geen opvolger voor heb. In Bosnië gaat een collega waar ik al jaren zaken mee doe er mee verder. Ik ga me nu volledig concentreren op de productie en verkoop van hefmobielen. Mijn dochter en zoon zijn nu vaste medewerkers en de omzet groeit elk jaar met zo'n 30% Dit is wel een Yes moment vind ik. Het stoppen van dat deel van mijn bedrijf valt me niet zwaar maar toch. Het is wel in de zelfde week dat ik mijn zus ga begraven. Dit verdriet overschaduwt alles. Maar toch kan ik met een geluksgevoel terugkijken op de goede relatie met mijn zus. Hoe verdrietig ook, toch een Yes moment.
 4. 8 points
  Wat doe je of doet je bedrijf precies? Advies- en Administratiebureau COSARA is volledig gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van allochtone Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP-ers) en Oost-Europese arbeidsmigranten op bedrijfseconomisch, financieel, administratief en fiscaal gebied voor elke branche in heel Nederland. Daarnaast ben ik een production mediator tussen oost-Europese (Balkan-landen, Polen) naai-ateliers en west-Europese kleding ontwerpers en (web)winkels. Wat betekent innovatief zijn voor je, en waar onderscheid je je in van anderen? Met de introductie van het dubbel boekhouden in 1494 is er innovatief niet veel veranderd. De ganzepen plaats heeft gemaakt voor voor de balpen en die is weer iets later door de computermuis en het toetsenbord vervangen, maar dat is niet mijn verdienste geweest. Ik onderscheidt mij van vele andere boekhouders doordat ik mij uitsluitend richt op Oost-Europese arbeidsmigranten die slecht bekend zijn met de Nederlandse wetgeving, cultuur en taal. De communicatie vindt dan ook in de eigen moedertaal plaats. Daar komt bij dat mijn dienstverlening zich niet alleen beperkt tot het zakelijke gedeelte, maar zo nodig ook tot de private zaken. Verder heeft mijn kantoor afwijkende openingstijden en een 24uurs antwoordservice voor probleemgevallen. Gelukkig werkt de hele familie - echtgenoot, twee zoons en zo nu en dan onze twee dochters - ook mee in het bedrijf. Een familiebedrijf heeft vele voordelen. Welk boek, film of welk televisieprogramma kun je iedereen aanraden? De nieuwe tsaar, geschreven door Steven Lee Myers over het leven van Vladimir Poetin. Wie tussen de regels door kan lezen, krijgt een antwoord op de vraag waarom veel oost-Europeanen naar het westen komen. Een ander boek wat interessant is om te lezen ... Branson ontmaskerd, geschreven door Tom Bower. Wie strijdt voor een betere (zaken)wereld kan de vele boeken van Richard Branson beter maar niet lezen. Wat zou jij aanraden aan mensen die willen beginnen met ondernemen in een ander land dan het thuisland? Zorg voor een basisstation met betrouwbare vrienden of kennissen die je wegwijs kunnen maken in de Nederlandse cultuur. Het is onzinnig om te emigreren en je eigen moedercultuur mee te nemen en ten koste van alles in stand te willen houden. Als je dat wilt, dan kan je beter thuis blijven. Dat betekent niet dat je je afkomst moet verlogenen, maar je moet het ook niet op een altaar plaatsen. Een andere aanrader is om zo snel als mogelijk de Nederlandse taal te leren. Zonder communicatie geen handel, en zonder handel geen succes. Hoe ben je enthousiast betrokken geraakt bij Higherlevel. Ik kan niet zeggen dat ik erg enthousiast betrokken ben geraakt. Het is noodgedwongen ontstaan door opheffing van het forum van de Kamer van Koophandel. Waarom dan actief meedoen op dit forum, zal iemand zich wel afvragen. Wel, dat is in de eerste plaats om de Nederlandse taal beter te leren kennen en gebruiken. In de tweede plaats is om mijn kennis op peil te houden en te controleren of ik het allemaal wel goed heb begrepen. Aan welk lid wil je graag de volgende vijf vragen stellen en welke bonusvraag zou je hem of haar graag willen stellen. Op de laatste vraag kom ik nog terug ... Het wordt in ieder geval een "haar" want er zijn, naar mijn mening, te weinig vrouwen op dit forum actief. Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 5. 7 points
  Beste deelnemers en bezoekers. Er wordt door actieve leden van ons forum al een tijd de opmerking gemaakt dat we een “oud” forum zijn. Qua HL-levensjaren (anno 2002 nóg voor hyves, facebook, linkedin en twitter) klopt dat wel. Daar zijn we nog steeds trots op ! Qua veroudering, geldt dit uiteraard niet voor de leden. We ontvangen nog steeds ca. 300 nieuwe leden per maand. En ook de berichten die geplaatst worden zijn van deze tijd. Maar qua techniek zijn we door de jaren heen wel verouderd. Ideeën voor nieuwe wensen en functionaliteiten waren er wel. Maar, de huidige technische omgeving van ons forum kan dit helaas niet aan. Hierdoor werden op de ideeën en wensen die geplaatst werden geen antwoord gegeven. Laat staan een oplossing geboden. En nu? Nu is het zo ver ! We hebben een nieuw forum. Achter de schermen zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met het inrichten van de nieuwe omgeving. Wij ervaren een “wauw”-effect ! Ik hoop jullie ook? Voor jou als deelnemer aan ons forum zal er het één en ander veranderd zijn. Sommige handelingen waar je in de oude omgeving aan gewend was, zullen in de nieuwe omgeving op een andere plek en onder een andere knop zitten. En ook zullen sommige nieuwe functies nog onduidelijk zijn. We proberen een zo zacht mogelijke landing voor jullie te maken en daar waar nodig en gewenst staan we uiteraard klaar voor toelichting en uitleg. Nu we live zijn en alles goed is gemigreerd, zullen er gaan wellicht nog wat bugs en errors boven water komen. Je wordt dan van harte uitgenodigd om die in dit topic te melden. Deze worden dan direct opgepakt en opgelost. Ik hoop dat we met zijn allen het geduld hebben om te wennen aan de nieuwe omgeving van Higherlevel.nl en meewerken aan een nog sterker én groter forum voor ondernemers. We zullen er met zijn allen even aan moeten wennen. Maar, nieuwe technische omgeving biedt ons weer een sterk fundament voor de toekomst. Héél spannend wat ons betreft ! Ondernemende groet, Moderatie Team
 6. 7 points
  Vandaag is het precies tien jaar geleden. Ik parkeerde voor het imposante gebouw en liep naar binnen. Ik trok mijn das recht, schraapte mijn keel en zei stoer: “Ik kom me inschrijven…”. Exact een week na die inschrijving bij de Kamer van Koophandel schreef ik me in op Higherlevel; eerst nog onder een ander account. Het begon als klein ondernemerschap naast een full time loondienstbetrekking. Logo ontwerpen, website bouwen en dan maar rondbellen en rondmailen (toen mocht dat nog!). Ik heb heel veel geleerd. Ondertussen is het alweer drie en een half jaar full time ondernemerschap, zijn de activiteiten en de handelsnaam veranderd en is bijna niets meer hetzelfde als tien jaar geleden. Ik geniet van de enorme vrijheid als zelfstandige. Maar, door privéomstandigheden, heb ik ook de enorme kwetsbaarheid van het werken als zelfstandige aan den lijve ondervonden. Ondanks alles vind ik het nog steeds geweldig om te ondernemen en andere ondernemers te helpen. En natuurlijk om de doelgroep van mijn onderneming, (semi) overheidsorganisaties, zich meer als ondernemer te laten gedragen door te werken aan betere dienstverlening en bedrijfsvoering. Ondernemen vind ik nog steeds een heel leuk spel, ook als ik soms verlies. Kortom, 10 jaar ondernemer, 10 jaar op Higherlevel... twee YES! momenten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de informatie, de kennis, de wijsheid en de steun die ik hier de afgelopen tien jaar heb gekregen en mogen geven.
 7. 7 points
  weet je, ik heb lang getwijfeld of en hoe te reageren al in diverse malen in diverse topics in de afgelopen weken maar steeds de afweging gemaakt: "laat maar het sop is de kool niet waard." * en dit zal wel weer het verkeerde topic zijn volgens sommige maar F#ck it ik ga het gewoon doen, meestal ben ik genuanceerd maar deze keer ga ik gewoon mijn hart eens luchten... en daarbij leen ik even de signature tekst van 1 van de leden "Ik had misschien ook subtieler kunnen zijn maar dat kost meer tijd en is minder duidelijk"** STOP eens met dat EEUWIGE mierenneuken over elke afwijking die wij als moderatoren toelaten. Het is de afgelopen maanden MINSTENS elke week raak, als het meezit alleen een sneer, dan weer een schop, af en toe een dagenlange oratie met veel herhaling van zetten, maar ook enkele lafhartige en laaghartige en vaak ongefundeerde stoten onder de gordel. Allemaal prutsers die moderatoren, dat is hoe het af en toe voelt bij mij om op hl te komen. Op dit moment vind ik er gewoon even geen FLIKKER meer aan om me voor jullie in te zetten, stelletje ondankbare hon... (nee zo ver laat ik me niet gaan, maar veel scheelt het niet). Harder schreeuwen en tot vervelens toe herhalen van JOUW standpunt maakt niet dat je gelijk hebt en draagt al helemaal niet bij aan consensus.. ...... Ow jee voel ik toch weer nuance opborrelen.. nou ja ook er maar uit dan.. tis toch al een gekke avond.. We hebben een pracht forum met pracht deelnemers met vele echte (eigenwijze) ondernemers als deelnemers en als je het wil zien ook een hele grote groep meelezers die veel aan higerlevel hebben zonder dat ze ook maar ooit 1 bericht zullen posten. Toen ik werd gevraagd als moderator in november 2012 voelde ik me vereerd, dat ik was uitgekozen om naast nuttige bijdragen leveren, ook te kunnen bijdragen aan het schoon en netjes houden van dit forum af en toe gaat het er best fel aan toe maar kom op dat hoort er bij.. hoge bomen vangen veel wind ofzoiets.. Ondertussen jullie zien als leden nog geen 30 procent van wat wij allemaal (fout) doen om spam onder controle te houden, nieuwe leden de weg te wijzen, de 353ste student met dezelfde vriendelijkheid als de eerste,(die dacht een mooi podium te hebben voor zijn enquête te hebben gevonden) te vertellen dat dat helaas niet gaat omdat we er mee overspoeld worden. Ik hoef er geen wekelijkse uitingen van dankbaarheid voor, maar elke week een keer onderuitgeschopt worden heb ik zeker ook niet verdiend. dat durf ik zonder schroom te stellen en niet alles is af te doen met goedpraterij "a joh het is niet persoonlijk bedoeld" Ik ben er trots op dat ik in 3 jaar moderatorschap niet meer dan een handvol boze mailberichten heb van verbolgen leden. Net als dat ik in alle 6 jaren deelname aan HL ook maar 3 kneuzen heb gekregen en honderden reuzen. Ik heb 3x samen met een leuke groep mensen het HL The Next Event georganiseerd en me altijd met veel plezier belangeloos ingezet en ik weet veel van mijn collega moderators ook, maar nu is voor mij het moment gekomen.. .. om wat terug te vragen van jullie, en eigenlijk, als ik eerlijk ben, terug te verwachten.. en dat is de toon aanzienlijk matigen.. het kan zo echt niet doorgaan zoals het de afgelopen weken soms gaat. We zijn geen boksballen waar je na een week van ondernemersstress ff lekker los kan gaan op in jou ogen losbandige moderator die zomaar een topic open laat of een titel niet aanpast, of nog erger, zomaar zegt dat bespreken en beslissen we op een later moment.. er kan over elk onderwerp aangaande HL gediscussieerd worden, je mag je mening of standpunt vurig verdedigen maar wel op beschaafde toon, zonder anderen (incl moderatoren) te schofferen of maar door te blijven drammen als reacties of acties niet in jou straatje passen. Er ligt een set forumregels die door de jaren heen in volle samenspraak met leden is opgesteld, aangepast en uitgegroeid tot wat het nu is, tuurlijk er is altijd ruimte voor verbetering, er wordt altijd ruimte gegeven aan discussie daarover, maar de toon die daarbij de afgelopen weken wordt aangeslagen is echt niet leuk meer en wat mij betreft kan dat niet zo door gaan want ook voor ruimte geven aan een discussie geld: voor elke discussie is een goed moment en een goede plek en dat is dus niet elk gewenst moment op elke gewenst plek.. Maar voor je een onderwerp ter discussie stelt.. vraag je dan is af, is dit nu echt zo'n groot probleem? of is het meer een persoonlijke ergernis? of misschien wel een beetje een stokpaardje van jou geworden dat je maar moeilijk kan loslaten? en vinden de meeste leden het niet zo belangrijk (bijv. op basis van lauwe reacties in eerdere discussies). _________________ speciaal voor de preciezen en anderen die in de war raken van onduidelijkheid ;) : *)disclaimer1: Alles in dit bericht schijf ik op persoonlijke titel, als mijn persoonlijke mening, niets van het geschrevene en geuitte is in enige vorm een weergave van enig standpunt van Higherlevel of haar partners, noch heeft het plaatsen ervan hun instemming. **) disclaimer2: hier genoemde spreuk is zonder voorafgaande toestemming van betreffende gebruiker geplaatst, het geeft dus ook niet zijn mening of instemming weer, feitelijk heb ik hem gewoon ordinair van hem gejat want ik vond het lekker bekken voor deze gelegenheid.
 8. 6 points
  Na het vonnis van het gerechtshof Roermond is er een opening voor publicatie van de werkwijze van het Invorderingsbedrijf in de pers en de media. In de afgelopen tijd is er een zwartboek samengesteld waarin op uitgebreide wijze o.a. verslag wordt gedaan van de werkwijze van het IVB, de betrouwbaarheid van positieve reviews en de intimidaties. 28 gedupeerden doen hun verhaal. Jan Hein Strop is een onderzoeksjournalist van Follow the Money. Hij is erin gedoken, heeft veel mensen gesproken en veel dossiers gezien. Hij publiceert een artikel over de werkwijze van invorderingsbedrijf. 1Vandaag is geïnteresseerd geraakt en heeft het opgepakt. Het resultaat daarvan wordt vrijdag 12 juli om 18.15u op NPO1 uitgezonden. Kortom... Vrijdag verschijnt er een pittig artikel online en is er een uitzending van 1Vandaag waarin aandacht wordt besteed aan de werkwijze van het Invorderingsbedrijf. Voornoemd vonnis, de publicaties en het zwartboek zullen menigeen kunnen ondersteunen in een juridische procedure met het Invorderingsbedrijf.
 9. 6 points
  Tsja bij principe kwesties gaat het meestal niet zo om wat juridisch mag en kan, maar waar je mee denkt weg te kunnen komen. Dat blijkt ook wel uit jou reactie en dan met name het laatste punt. Ik snap de emotie wel, ik zou vooral enigszins trots zijn op het feit dat het jou wel gelukt is door gewoon stug vol te houden en desnoods waar je kan anderen moreel te ondersteunen om vooral vol te houden omdat het jou uiteindelijk wel gelukt is, ook al heeft het 5 jaar geduurd. Maar het heeft niet zoveel zin om hier de juridische kant verder uit te diepen want dat zal toch maar een relatief kleine factor zijn in jou keuze wat te doen. Om je met de renteberekening op weg te helpen heb ik een excelsheet gemaakt die redelijk vanzelf spreekt. (hoop ik) Elke keer dat er iets gebeurde een nieuwe factuur of een aflossing vul je de datum in in de kolom rentedatum en het bedrag dat erbij komt of eraf gaat. Dat is het enige wat je moet invoeren datum, bedrag in juiste kolom en eventueel rente percentage als dat tussentijds wijzigt. De rest van de kolommen is formules die vanzelf rekenen. per regel wordt dan steeds rente berekend. voor het aantal dagen dat er niets is betaald of gefactureerd. Dat moet in elk geval helpen om op een redelijk bedrag zonder al te veel natte vinger werk uit te komen. Is het alleen de vraag of je alle betaaldatums nog weet.. Anders wordt het toch nog flink huiswerk.. HL hulpmiddel renteberekening.xlsx
 10. 6 points
  Loopt een man over een landweggetje, hoort hij ineens een stem boven zich: "Hallo, mag ik u wat vragen, weet u waar ik ben?", "Natuurlijk," antwoordt de man naar de persoon boven hem die zich in de mand van een heteluchtballon bevindt. "Dank u, Ik heb over 3 kwartier een belangrijke afspraak, maar ik ben verdwaald," Vertelt de ballonvaarder. De man antwoordt: "U bevindt zich op ca. 100 voet hoogte, op ± 52 graden Noorderbreedte en 6 graden Oosterlengte." Verontwaardigd klinkt het uit de ballon: "U bent zeker werknemer in een technisch bedrijf of iets dergelijks, want aan uw antwoord heb ik niets," waarop de man reageert: "U bent zeker manager in een groot bedrijf?" "Ja, inderdaad," klinkt het weer uit de ballon, "hoezo?" "Nou, een hoop hete lucht heeft u op een positie boven mij gebracht, maar als u zich geen raad weet met de situatie waarin u verkeert, geeft u als vanzelfsprekend de mensen onder u de schuld?!"
 11. 6 points
  één van de meest voorkomende uitspraken op higherlevel.nl is dat een idee niet zoveel waard is, maar dat het gaat om de uitvoering. Ik had een yesmomentje vorige week toen we na enkele weken van heen en weer mailen en koffiedrinken met de vorige eigenaar de domeinnaam www.magazijn.nl konden overnemen. De eerste stap van idee naar uitvoering is daarmee gezet
 12. 6 points
  Te krampachtig en te politiek correcte stellingname. Houd er eens mee op. Als jij iemand aanbeveelt die op het forum dominant aanwezig is, dan heeft hij blijkbaar met zijn reacties aangegeven een professional te zijn. Dus is het een terechte aanbeveling. Iemand steekt er dus tijd en energie in op correct te reageren, laat hem / haar dan ook profiteren van de positieve vruchten.
 13. 6 points
  Yes Yes YES! Na een hele gekke periode en na lange voorbereiding is deze week het moment daar: ik ben partner geworden bij een hele leuke dynamische club. ik heb er zin an! (Edit: wat minder drama, het is een Yes-moment! ;D )
 14. 6 points
  De pepernoten liggen elk jaar al weer vroeg in de supermarkt. Meestal duurt het dan niet lang meer voordat je als ondernemer of werkgever ook de kerstpakketen weer mag gaan reserveren. Het bestellen is leuk. De ingewikkelde belastingregels er omheen...iets minder! Je zou misschien verwachten dat het allemaal niet zo moeilijk zou moeten zijn. Je koopt als ondernemer een kerstpakketje in, trekt de kosten van je winst af, vraagt de btw terug en je geeft vervolgens je personeel gratis dat kerstpakket. Helaas! De wetgever heeft in de loop der jaren een oerwoud gecreërd van aftrekposten, uitsluitingen, vrijstellingen, uitzonderingen, drempels, forfaits, beperkingen en zelfs beperkingen van beperkingen! Dan krijg je ook nog te maken met verschillende soorten belastingen, zoals omzet-, loon-, inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. En voor elke soort gelden weer andere regels. En hoewel deze belastingen langs elkaar leven, kunnen sommige keuzes binnen de ene belasting toch gevolgen hebben voor de andere belasting. Er wordt soms verwacht dat je als fiscale magiër afdaalt naar de krochten van diverse belastinglabyrinten. De meeste mensen kennen de twee meest notoire voorbeelden daarvan waarschijnlijk wel: de Auto van de Zaak en het Kantoor van de Zaak. Maar er is er dus nog eentje: het jaarlijks terugkerende Kerstpakket van de Zaak! 1. Kerstpakketten en omzetbelasting Normaal gesproken – als je met btw belaste prestaties verricht – mag je alle btw over de inkoop van goederen aftrekken als voorheffing bij het doen van de aangifte omzetbelasting, dus ook de btw op je kerstpakketten. Op die manier krijg je de betaalde btw weer terug. Tot zo ver is het simpel. 1.1 Omzetbelasting en kerstpakket voor personeel Aan het eind van het jaar kan het feest echter ruw verstoord worden, als blijkt dat je als werkgever gedurende dat jaar al iets te enthousiast voor Sinterklaas hebt gespeeld. Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) kan er namelijk voor zorgen dat je een deel of zelfs álle teruggevorderde btw alsnog weer moet terugbetalen. De keuze voor een goedkoper – of zelfs geen - kerstpakket kan soms de laatste en nog enige gelegenheid van het jaar zijn om deze BUA-correctie te voorkomen. Het is vanuit het oogpunt van administratieve lasten sowieso aan te raden om je totale kosten aan giften, personeelsvoorzieningen en kantineverstrekkingen onder de 227 euro exclusief btw per werknemer te houden. In dat geval kun je namelijk zonder meer alle btw terugvragen, zonder correcties achteraf. Als je je personeel in hetzelfde jaar op het gebied van kantinekosten en eventueel andere personeelsvoorzieningen al had ‘bevoordeeld’, dan krijg je namelijk ook nog te maken met de verfoeide kantineregeling. Het vaststellen van de hoogte van de btw-correctie vindt dan plaats middels een stappenplan, dat ook wel gekscherend de “BUA constrictor” wordt genoemd. Een verkeerde (lees: dure) keuze wat kerstpakketten betreft kan dan dus vervelende gevolgen hebben voor de omzetbelasting. Bij het optellen van alle kosten gaat het overigens niet alleen om kerstpakketten, maar ook om alle andere reeds gegeven personeelsvoordeeltjes van dat jaar, zoals verjaardagscadeautjes, bedrijfsfitness, huisvesting, ontspanning, loon in natura, etc. Verder is het zo dat je moet bepalen of de BUA van toepassing is voor een zelfde groep van werknemers die dezelfde personeelsvoordelen heeft genoten. Als je dus iedere werknemer gedurende het jaar in verschillende mate voorziet van geschenken, dan moet je de toepasselijkheid van de BUA ook voor ieder van die (groep van) werknemers apart beoordelen! 1.2 Omzetbelasting en kerstpakket voor klanten en leveranciers Geef je trouwens nog een kerstpakket aan bestaande of nieuwe externe relaties, zoals klanten en leveranciers? In dat geval mag je alle btw terugvragen als het in totaal maar onder de 227 euro exclusief btw per ontvanger blijft. Ook in dat geval hoef je dus aan het einde van het jaar niets te corrigeren. Geef je duurdere pakketten, dan krijg je te maken met een iets ander – maar niet veel eenvoudiger - systeem van btw-correcties. Zijn de kerstpakketten namelijk duurder dan 227 euro exclusief btw per niet-werknemer, dan is de btw alleen verrekenbaar als de ontvangende partij ten minste 30% van de btw zou kunnen verrekenen, als die het pakket zélf zou hebben aangeschaft. Privépersonen vallen hier dus sowieso niet onder, want die zijn geen ondernemer voor de omzetbelasting. Maar ook professionele, zakelijke klanten die (voornamelijk) werken in bijvoorbeeld sectoren als onderwijs, fondsenwerving of journalistiek vallen hier niet onder. Een klant die is vrijgesteld van btw zou immers die btw niet zelf hebben kunnen terugvragen. Je moet in deze gevallen dus een volledige btw-correctie toepassen en alle omzetbelasting over die pakketten weer terugbetalen. Dit betekent overigens niet dat je de btw niet hoeft te corrigeren, als je een duurder pakket stuurt aan een zakelijke klant mét btw-nummer. Het is namelijk nog knap lastig zijn om te bepalen of je klant ten minste 30% kan verrekenen. Je moet in de eerste plaats de mate van zakelijkheid van de inhoud van het pakket bepalen. Er vanuit gaande dat de ontvanger alle btw mag verrekenen, dan wordt de 30%-drempel alleen gehaald als het pakket ook voor ten minste 30% uit een voor ontvanger zakelijke inhoud bestaat. Als de ontvanger overigens niet alle btw zou mogen verrekenen (omdat deze bijvoorbeeld deels btw-vrijgestelde prestaties levert), dan wordt het dus nóg lastiger om deze drempel te halen. Nog afgezien van het feit dat het bijna onmogelijk is om te weten te komen hoeveel btw je klant of leverancier überhaupt mag verrekenen. Zorg daarom bij dure pakketten veiligheidshalve voor een voornamelijk zakelijke inhoud. Voor het vaststellen of de drempel van 227 exclusief btw wordt overschreden moet je naar elke groep van klanten of leveranciers afzonderlijk kijken die dezelfde geschenken hebben ontvangen in dat jaar. Daarvoor moet je dan alle ándere gegeven klant- of leveranciervoordeeltjes in dat zelfde jaar ook meetellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een dagje golfen met een klant, gratis voetbalkaartjes voor goede relaties, concerttickets voor leveranciers, etc. Klik op stroomdiagram voor uitvergroting 2. Kerstpakketten en loonbelasting Naast de btw op het kerstpakket is er nóg een belasting waar je mee te maken kan krijgen: de loonbelasting. Daarbij maakt het vooral uit aan wie je zo’n pakket geeft. Geef je aan al dan niet voormalige werknemers, bestaande relaties of nog weer anderen? 2.1 Loonbelasting en kerstpakket voor (voormalig) personeel In principe wordt een kerstpakket voor het ontvangende personeelslid beschouwd als loon in natura. De waarde daarvan is daarom eigenlijk gewoon belast met loonheffingen. De meeste werkgevers zullen dat hun werknemers niet aan willen doen. Het zorgt ook nog eens voor het slechtste van twee werelden: beperkte aftrek van kosten voor de werkgever in de inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar ook een extra belastingaanslag voor de ontvanger van het kerstpakket. Daar wordt niemand vrolijk van! Als werkgever zul je daarom meestal willen kiezen om dit soort geschenken aan te wijzen als eindheffingsloon binnen de zogenaamde werkkostenregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de kerstpakketten aan te wijzen als eindheffingsloon. Zo lang de waarde van de totale hoeveelheid vergoedingen en verstrekkingen (inclusief de kerstpakketten) minder bedraagt dan 1,2% van de loonsom (ook wel de zogenaamde “vrije ruimte” genaamd), dan hoeft er geen extra loonbelasting te worden betaald. Mocht de totale waarde méér bedragen dan 1,2% van de loonsom, dan is de eindheffing loonbelasting 80% over het gedeelte dat boven die vrije ruimte uitkomt voor rekening van de werkgever. Als je trouwens aan oud-werknemers een zelfde pakket geeft als aan huidige werknemers, dan is het zelfs verplicht om die pakketten aan te wijzen als eindheffingsloon. Deze mag je dan overigens binnen de werkkostenregeling wel weer in de eventueel nog beschikbare vrije ruimte laten vallen! 2.2 Loonbelasting en kerstpakket voor klanten en leveranciers Voor externe relaties geldt er een ander systeem. Zij moeten eigenlijk inkomstenbelasting betalen over de waarde van hun ontvangen kerstpakket. Ook zij zullen daar waarschijnlijk niet erg blij van worden. Leveranciers en klanten zijn echter ook niet in dienst, dus kun je als gevende ondernemer of onderneming eigenlijk ook geen loonbelasting inhouden. Om je klant of leverancier toch te vrijwaren van het moeten betalen van (inkomsten)belasting, mag je ervoor kiezen om die voor de ontvanger “af te kopen” door middel van het betalen van een eindheffing – bij de aangifte loonheffingen. Er geldt in dat geval geen werkkostenregeling, dus ook geen “vrije ruimte”. Voor pakketten van 136 euro inclusief btw is de eindheffing 45%. Voor pakketten van 272 euro inclusief btw of minder is de eindheffing 75%. Deze eindheffing zijn kosten voor je onderneming, dus die zijn vervolgens weer aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Let overigens op een aantal eigenaardigheden bij het toepassen van deze eindheffing. Officieel moet je de klant of leverancier laten weten dat je de eindheffing loonbelasting voor je rekening neemt. Tegelijkertijd moet je bijhouden aan wie (of welke bedrijf) je de kerstpakketten hebt gestuurd. En tot slot moet deze eindheffing in de aangifte loonheffingen worden vermeld onder de ietwat curieuze rubriek 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'. Is het kerstpakket trouwens duurder dan 272 euro inclusief btw? In dat geval kún je de eindheffing niet voor je rekening namen. Het gevolg is dat de ontvanger dan eigenlijk zélf belasting moet betalen over de waarde van het ontvangen kerstpakket. Klik op stroomdiagram voor uitvergroting 3. Kerstpakketten en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Zodra een onderneming kosten maakt, mogen de gemaakte kosten worden afgetrokken van de winst. Met de kosten voor kerstpakketten is dat niet anders. De wetgever vindt alleen wel dat er bij het geven van kerstpakketten aan personeel, klanten of leveranciers sprake is van een ‘beperkt zakelijk karakter’. Deze kosten zijn daarom zogenaamde gemengde kosten, die voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in beginsel niet volledig of pas boven een (hoge) drempel afgetrokken mogen worden. Hoeveel je dan wél mag aftrekken hangt af van een aantal factoren, zoals de hoeveelheid gemengde kosten, de rechtsvorm van je onderneming en eventueel de omvang van je loonsom. Als je de kerstpakketten echter aanwijst als eindheffingsloon voor de loonbelasting, zijn de kosten bij de werkgever wél volledig aftrekbaar, namelijk als loonkosten. Voor loonkosten geldt namelijk geen aftrekbeperking in de inkomsten- of vennootschapsbelasting! Kerstpakketten aan niet-personeelsleden kunnen echter nooit loon zijn en ook niet als eindheffingsloon worden aangewezen, waardoor deze altijd als gemengde kosten zullen moeten worden behandeld. Die kosten zijn dus altijd beperkt aftrekbaar. Zoals uit al het bovenstaande blijkt, is het zo dat keuzes of verplichtingen binnen de ene belasting gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop diezelfde kosten voor een andere belasting moeten worden behandeld. Omdat er in de inkomsten- of vennootschapsbelasting geen aftrekbeperking geldt voor loonkosten kan het handig zijn om kerstpakketten aan te merken als eindheffingsloon. Zolang dergelijke kosten in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, zijn ze effectief niet belast bij de werknemer en tegelijkertijd toch als loonkosten volledig aftrekbaar voor je onderneming. Eindheffingen zorgen voor een hogere afdracht loonheffingen, zodra je geen vrije ruimte meer hebt of als je kerstpakketten aan niet-werknemers hebt gegeven. Deze afdrachten zijn op hun beurt weer (al dan niet gedeeltelijk) aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wat de omzetbelasting betreft kan het zo zijn dat aan het eind van het jaar blijkt dat je een deel of alle btw over je kerstpakketten toch niet had mogen terugvragen. Je moet dan weliswaar de terugontvangen voorheffing omzetbelasting weer terugbetalen, maar die btw-correctie zorgt dan wel voor een extra aftrekpost in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik op stroomdiagram voor uitvergroting 4. Kerstpakketten en praktische belastingtips Om de meest ingewikkelde belastingregels met betrekking tot kerstpakketten en relatiegeschenken te omzeilen, kun je het jezelf een beetje makkelijker maken door de volgende tips in het achterhoofd te houden. Tip 1: Geef al je personeelsleden dezelfde personeelsvoorzieningen en kerstpakketten, maar nooit voor meer dan 227 euro exclusief btw. En doe in voorkomende gevallen eventueel hetzelfde bij klanten en leveranciers. Voor de omzetbelasting hoeft er dan nooit te worden gecorrigeerd. Tip 2: Wijs alle kerstpakketten voor het huidige en voormalige personeel aan als eindheffingsloon. De kosten van de kerstpakketten worden daarmee volledig aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting als loonkosten. Blijf tegelijkertijd voor wat betreft de totale vergoedingen en verstrekkingen (waaronder dus ook de waarde van de kerstpakketten inclusief btw) binnen de vrije ruimte van 1,2% van je totale loonsom. Je hoeft dan ook geen extra loonbelasting af te dragen. Tip 3: Als je aan je klanten en/of leveranciers ook kerstpakketten geeft, houdt die dan beperkt tot maximaal 136 euro inclusief btw om de eindheffing binnen de perken te houden (maximaal 45%). De kosten hiervan en van de pakketten zelf zijn dan voor ten minste 73,5% aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Eerste artikel voor de door Brood voorgestelde Fiscapedia. Ondanks nauwkeurig onderzoek kunnen geen rechten aan deze tekst worden ontleend. Met dank aan Joost voor de laatste controle. Met dank aan Norbert voor hulp met betrekking tot de klikbare stroomdiagrammen.
 15. 5 points
  Gezien het feit dat de hoofdsom wel volledig betaald is en dat de boekhouding een puinhoop is, zou ik direct het bedrag van 1.500 euro terugbetalen en dit boek sluiten! Bewijs van toepasselijkheid van algemene voorwaarden is er ook niet.
 16. 5 points
  Yep ... de zon schijnt er ook vaker. Wie eenzaamheid wil ervaren, moet maar eens werknemer-manager worden. Dat voelt als stroop in een heet wafelijzer ... druk van boven én van beneden.
 17. 5 points
  Hoi Dirk, Ik neem aan dat je naar Higherlevel gekomen bent omdat je hulp zoekt? Zowel Norbert als Steven proberen je te adviseren en ik denk zelf dat hun bedenkingen toch wel enig hout snijden. Het heeft verder ook geen nut om discussies met hen aan te gaan; je kunt er voor kiezen iets met hun adviezen te doen, of niet. Het klopt dat een ZZP-er in sommige gevallen eerder in verkapte loondienst is, alleen in het geval dat je beschrijft (waar je 3 weken voor een opdrachtgever werkt) zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn. Uitgaande van die beschreven situatie heb je een contract voor je liggen waarover je kunt onderhandelen, maar dat zou ik dan wel puur zakelijk aanpakken, en dus niet baseren op werknemersrechten (die in dit geval simpelweg sowieso niet van toepassing zijn). Succes bij de onderhandelingen en ik zou het op prijs stellen om te vernemen hoe ze verlopen zijn. Groet, Richard
 18. 5 points
  Kreeg gisteren ook een kerstpakket, een doos vol lekkere dingen. Dat werd door mij zeer gewaardeerd. Deed me denken aan de tijd dat mijn vader thuis kwam met een kerstpakket, een doos vol lekkere dingen, zal in de jaren 80 geweest zijn. Ook al is de hele wereld veranderd in de afgelopen decennia, een ding is nooit veranderd, mensen willen graag gewaardeerd worden, zonder dat daar tegenprestaties of andere verplichtingen tegen over staan. Wat je ook maar geeft, geef het gemeend.
 19. 5 points
  Toen ik dit forum bedacht, was dit puur gericht als vraag en antwoord forum. Ik had nooit verwacht dat het zo'n sterke netwerkfunctie zou krijgen. Niet alleen qua aanbevelingen, maar ook deelnemers die met elkaar gaan samenwerken en/of werk aan elkaar uitbesteden/gunnen doordat men elkaar kent door deelname aan HL.nl Een heel mooi neveneffect van dit forum wat mij betreft. Iets wat trouwens ook nog eens door de deelnemers zelf gewaardeerd wordt. Zo kwam er lang geleden (2011) uit een onderzoek over ons forum naar voren dat ondernemers die deelnemen aan ons forum rijker werden: a) inhoudelijk door meer kennis b) feitelijk door meer omzet En ook tijdens netwerkbijeenkomsten verneem ik nog regelmatig dat men blij is met het geboden advies en eventuele verwijzing naar elkaar. Antwoord op de vraag: Onderling aanbevelen op dit forum, wenselijk of niet? Zolang het geen reclame uitingen zijn (bijv. in de trand van "kom naar mij"), maar aanbevelingen van andere deelnemers, heb ik er beslist geen problemen mee dat er onderlinge aanbevelingen worden gedaan. Het is nog steeds aan de ontvanger zelf wat hij/zij daar mee doet. Ik zie dan ook het probleem niet als men van mening is dat het niet integer is dat een nieuwkomer dan niet genoemd wordt of (als voorbeeld) 7 van de 9 website bouwers niet genoemd worden. Het is puur een aanbeveling op ervaring of getoonde expertise online. Noemen we dit dan "mogelijkheid tot spam" omdat dit online gebeurd? Vind ik persoonlijk wat ver gezocht. Zo gaat dit in de dagelijkse praktijk toch ook? Ik ken 4 aannemers, 10 restaurant eigenaren, 3 belastingadviseurs, 5 kappers en tal van andere ondernemers in div. branches. Als men in mijn buurt vraagt "goh Mik, wie beveel je aan", dan verwijs ik niet naar allen, maar bedenk ik n.a.v. de vraag/behoefte welke persoon of locatie het beste past als antwoord. En ja... vaak is dat iemand die ik al langer ken en daardoor ook meer vertrouw. Als er meerdere vrienden met elkaar in gesprek zijn, ervaar ik dan ook dat die weer andere tips en aanbevelingen hebben onderling. Niets mis mee. Terug naar de online situatie hier op het forum: noemen we dit dan vriendjespolitiek? Arch... kom op... zijn we daar niet te volwassen voor inmiddels? Ik lees bijna alle berichten. Zie ik tussen de aanbevelingen soms een onterechte, indirecte of wel spam gerelateerde doorverwijzing. Er wordt door moderatie goed op gelet en wordt daar waar nodig direct geschoond als het te ver gaat. We hebben hier geen zwart-wit regel voor en wat mij betreft gaat die er niet komen ook.
 20. 5 points
  Alle reageerders (in dit topic en de PM's en mails van intimi) hartelijk dank voor jullie nuchtere en kritische blik. Sms duurt het bij mij wat langer voordat het kwartje valt, maar met behulp van jullie reacties heb ik nu een duidelijke en bewuste keuze gemaakt die heel goed voelt, en ik vooral mijn pijlen weer op positievere zaken kan richten, zoals de inhoud!.
 21. 5 points
  Dag Sander, Dank voor je visie. Je geeft een heldere uitleg aan een situatie die ik om wille van de lengte van de column heel kort heb samengevat: Met: bedoel ik uiteraard mede de groei van waarde die ontstaat door de investering door de investeerder zelf. Wellicht dat het gebruik van de woorden "op termijn" daarin wat verwarrend is. Het gaat mij er primair om dat een ondernemer in dit soort situaties inziet dat niet hij of zijn holding direct profiteert van een dergelijke deal. En daarnaast het besef dat de kapitaalinjectie door de investeerder niet per se zal leiden tot een betere positie voor de ondernemer in zijn bedrijf na de participatie. Uitgangspunt blijft natuurlijk wel dat een investeerder direct bij toetreding waarde toevoegt aan de onderneming. groet Joost
 22. 5 points
  Ik heb hem vandaag toch maar een mailtje gestuurd en kreeg zojuist een telefoontje van 'm. Hij wist al wel een tijdje van mijn bestaan (volgens eigen zeggen nog niet toen hij zichzelf inschreef bij de kvk) maar hij wist niet dat het niet mocht... nu dus wel ;D Hij heeft netjes zijn excuses aangeboden en was allang blij dat ik hem eerst gewoon een mailtje heb gestuurd in plaats van direct juridische stappen te ondernemen. Hij zal zijn activiteiten onder een andere naam voortzetten. Eind goed al goed dus, iedereen bedankt voor jullie advies!
 23. 4 points
  ik geef het op .. 😒 socials: FB, Insta, LI, etc, etc, etc er is maar een klein deel van het winkelend publiek actief op socials, het is beslist geen representatief beeld van het winkelend publiek, duidelijker?
 24. 4 points
  Alle diensten zijn met 21% btw belast (behalve als je niet ondernemer voor de omzetbelasting bent of hoort te zijn). Daarop bestaan wat uitzonderingen. Zo zijn sportverenigingen vrijgesteld, maar daar val jij niet onder. Aangezien niet al je spelers professionals zijn die als eenmanszaak meespelen, moet je de prijs inclusief btw adverteren/rekenen. Van dat totaalbedrag reken je vervolgens 17,36% als btw (21/121e). Je hebt te maken met consumenten, dus je hoeft geen factuur uit te reiken. Mocht iemand zakelijk meespelen, dan moet je hem of haar een factuur uitreiken, maar die persoon zal daar dan wel zelf om vragen. Wel ben je verplicht een betalingsbewijs te verstrekken. Bij evenementen neemt dit vaak de vorm aan van een stempel of een polsbandje. Waar je hier op moet letten is dat de prijzen voornamelijk het resultaat zijn van behendigheid en niet van kans, want dan krijg je met de Wet op kansspelen te maken. Bij elke sport en bij elk spel zit wel een element kans ingebakken, dus je zult moeten uitzoeken in hoeverre kans de uitkomst beïnvloedt. Heb je een wedstrijdreglement dat beschrijft hoe het winnen van de prijs zal worden beoordeeld, wanneer een prijs moet zijn geclaimd en hoe geschillen worden beoordeeld? Als dit toernooi een zakelijke activiteit is, zijn de kosten die je ervoor maakt, zakelijke kosten (de gebruikelijke uitzonderingen daargelaten). Niet dat ik weet, maar omdat je doelgroep jong is, zou het me niet verbazen als er in jouw geval wel spelregels zijn. Kinderen mogen uitgaven doen die voor iemand van hun leeftijd gebruikelijk zijn. Ik vind 20 euro voor een kind van 13 jaar of ouder geen schokkend bedrag. Wel komt de wet op allerlei andere punten om de hoek kijken: - Voor kansspelen heb je de toestemming van de ouders nodig. - Voor het verwerken van persoonsgegevens heb je (soms?) toestemming van de ouders nodig. - Als je foto's maakt van het evenement, heb je bij publicatie toestemming van de deelnemers nodig, en bij kinderen betekent dat de ouders. - Enzovoort. Ook zul je wellicht op andere manier de ouders erbij willen betrekken. Wat als er ouders mee willen komen? Moeten die dan toegang betalen of mogen die als begeleider mee? Als een kind+ouder-combinatie meer betaalt, verhoog je zo de drempel voor jonge deelnemers.
 25. 4 points
  Het ligt eraan of je een fiscale voorziening bedoelt. In dat geval: nee. Er zijn maar een handjevol reserves (die eigenlijk voorzieningen zijn) die je fiscaal mag aanleggen. Maar je mag uiteraard wel voor je interne boekhouding een reserve binnen het eigen vermogen aanleggen. In feite gaat het om ondernemingsvermogen dat je simpelweg anders noemt. Binnen je aangifte noem je het echter nog steeds gewoon ondernemingsvermogen of eigen vermogen. Het gevolg is dat je deze voorziening dus niet mag aftrekken van je winst, maar ook niet kunt bijtellen in geval van een calamiteit. Je zou natuurlijk wel een aantal omzetposten kunnen creëren om dit enigszins op te vangen. Zo zou je bijvoorbeeld (redelijke!) 'reserveringskosten' bij iedereen in rekening kunnen brengen, die mensen sowieso moeten betalen en die non-refundable zijn. Er zijn namelijk kosten die je moet maken, ongeacht welke reis je aanbiedt of ongeacht of de reis doorgaat of niet. Je moet dan wel duidelijk maken dat je klanten deze kosten hoe dan ook kwijt zijn. Verder is het zo dat je bij slechte weersomstandigheden niet automatisch het geld hoeft terug te storten. Je mag namelijk ook aanbieden om een volledig vergelijkbare pakketreis aan te bieden op een beter moment. Soms kun je reizen immers omboeken. Je mag uiteraard altijd proberen om zo de schade zoveel mogelijk te beperken. Je mag verder in geval van een annulering van de kant van de klant een annuleringsfee in rekening brengen van 15% tot 100%, afhankelijk van het aantal weken tot aan de aanvang van de reis. Maar dat laatste kan alleen als klanten annuleren vanwege een reden die niet bestaat uit iets dat ze nog niet wisten tijdens het boeken (bijvoorbeeld een terroristische dreiging, overstroming, etc). Kijk ook op de website van de ACM. Maar verder is de vervelende boodschap dus dat je eventuele onvoorziene kosten zélf moet opvangen uit je lopende omzet en/of ondernemingsvermogen. Dat betekent dus dat je hiermee rekening moet houden in je prijsstelling. Deze hogere omzet zou je dan vervolgens in de eenmanszaak moeten laten zitten als eigen vermogen (dus niet privé onttrekken). Hoewel je wel belasting moet betalen over deze omzet, is het wel zo dat die winst vervolgens 'belastingvrij' op je zakelijke betaal- of spaarrekening mag staan. Het telt niet privé mee in Box 3 aangezien het middelen die met een zakelijk oogmerk worden aangehouden vanwege de continuïteit van je bedrijf. Dus hoewel je geen bedrag van je winst mag reserveren (al kun je natuurlijk wel de Oudedagsreserve hiervoor aanwenden - maar die valt pas vrij bij staking van de onderneming), is het wel zo dat je sinds 1 juli 2018 verplicht bent om andere garantiemaatregelen te nemen (als gevolg van de aangescherpte Europese Richtlijn Pakketreizen), zodat mensen niet benadeeld worden als je mogelijk failliet zou gaan. Die kan al vanaf zo'n 8 euro per pakketreis via STO Garant. Deze kosten mag je gewoon van je winst aftrekken, maar je mag het ook in je prijs doorberekenen aan de klant uiteraard. Maar je kan ook kijken bij Garantiefonds Touroperators or SGR. Wat eventueel nog een beetje kan helpen om je omzet en kosten te spreiden, is door het in de juiste periode te boeken! Dus stel voor dat je een reis aan het voorbereiden bent voor april 2020, dan is het zo dat je die kosten misschien wel in 2019 vooruit moet betalen, maar fiscaal en boekhoudkundig moet je die doorschuiven naar het jaar waarop het betrekking heeft (april 2020). En ook de omzet moet je dan eigenlijk pas laten meetellen in april 2020. Ook als je je klanten al eind 2019 vooruit laat betalen. Hierdoor flatteer je je winst in 2019 niet met omzet en kosten uit het verkeerde jaar. Kijk hiervoor eens naar de termen overlopende activa en overlopende passiva.
 26. 4 points
  Dan zou ik je vertellen dat acquisitie hier absoluut niet op prijs gesteld wordt
 27. 4 points
  Een tevreden klant die me een "topper" noemt na mijn (bescheiden) bijdrage in de succesvolle afwikkeling van een schade. Altijd fijn
 28. 4 points
  Waarom zoek je naar bevestiging of ontkrachting van een label? Stel dat 50% vd reacties zegt: jij bent een ondernemer en 50% zegt: echt niet. Wat ga je dan doen? Hang het niet op aan ondernemer zijn of niet. Denk in plaats daarvan na over wat je wilt gaan doen, hoe, hoe je dat wilt realiseren en betalen. Focus!
 29. 4 points
  Tot op zekere hoogste niet zo veel, maar waar het vooral om gaat is dat er, op het momentum van belasting betalen, vaak geen geld meer is ... omdat alles is opgemaakt. Heel veel ondernemers kunnen namelijk slecht met geld omgaan en geven alles uit wat er maar binnenkomt. Zelfs de af te dragen BTW wordt als een soort van bonus gezien. De betere ondernemer geeft niet alles uit wat er binnenkomt, maar houdt rekening met toekomstige belastingheffingen en onvoorziene kosten. De goedzakken moeten door de slechteriken lijden. Mocht de winst(verwachting) door omstandigheden toch wat minder worden, dan kan je het verzoek indienen om de Voorbelasting te verlagen. Daar staat tegenover dat je het ook maar beter kunt verhogen als de kip met de gouden eieren bij jou binnenloopt. In 11 gelijkwaardige termijnen ... waarvan de laatste in december. Gaat het toch een beetje op de maandelijkse loonbelasting lijken. In één keer betalen mag ook ... mét betalingskorting.
 30. 4 points
  In deze discussie is volgens mij nog niet genoemd dat de zelf opgespaarde pensioen gelden in BOX 1 beschermt zijn bij faillissement en voor de sociale dienst. Groot voordeel ten opzichte van Box 3
 31. 4 points
  Dirk, je moet roeien met de riemen die je hebt. Veel dingen in de maatschappij zouden eigenlijk anders moeten, maar als ze dat niet zijn, dan is het wat het is. Wil je het systeem veranderen dan ga je de politiek in, wil die kennis van je dit vak leren, dan zal hij de opties aan moeten grijpen die er zijn. Daar worden volgens mij in dit topic best wat suggesties voor gedaan die hout snijden. Zet ze op een rijtje, maak bij iedere optie de afweging JA, NEE en MISSCHIEN, en kijk daarna wat de beste is: 1. Bezit verkopen om te financieren 2. Een werkgever zoeken die de opleiding wil betalen (met een regeling dat hij X jaar blijft werken of X percentage terugbetaalt als ie eerder weg wil) 3. Lenen van bekenden 4. (nog niet genoemd) - Eerst een andere baan zoeken waar veel overwerk gedaan kan worden en een jaar knallen om te sparen Als je zelf nog opties kunt bedenken, voeg ze gerust toe.
 32. 4 points
  Even een reminder in een apart topic (ook omdat reacties op agenda-items in de nieuwe forumsoftware niet meer zichtbaar zijn in actueel, wordt aan gewerkt) Begin het jaar goed met de Nieuwjaarsborrel / Winter BBQ van Higherlevel.nl Je bent van harte welkom op vrijdag 11 januari 2019 ! Ontmoet in een ontspannen sfeer andere leden van Higherlevel.nl en wens elkaar een goed, gezond en succesvol 2019 toe! Bespreek onder het genot van een hapje en een drankje je toekomstwensen. Ook nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom! Tijdstip: 19.00 - 22.00 uur [voor eten én drinken wordt gezorgd] Locatie: Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ Utrecht Deelname is gratis ! Kom je ook? Klik dan HIER om naar het agenda-item te gaan, scroll naar beneden en druk dan links op de oranje knop "gaat" Leuk, gezellig én zinnig om elkaar te ontmoeten ! Vriendelijke groet, Moderatieteam Higherlevel.nl Higherlevel.nl
 33. 4 points
  Je lijkt je nu nogal te veel te laten leiden door emoties en gaat nu een potentieel juridisch gevecht aan met iemand waar je blijkbaar juist niks mee te maken wil hebben en waarbij het ook nog maar zeer de vraag is of je het bij het rechte eind hebt. Ik zou dat niet doen. Boek lekker dat bedrag terug en laat het achter je. Ga met leuke dingen verder!
 34. 4 points
 35. 4 points
  Bah, ik vind het geen eerlijke en ook geen zuivere discussie om motieven van vrijwilligers/mede-leden op deze manier ter discussie te stellen. Het enige wat ik wel een les vindt is het beeld of de uitstraling naar nieuwe leden of ondernemers in problemen die online naar hulp zoeken. Illustratief hierbij is voor mij de neutrale topic titel en gekleurde berichtinhoud met een zekere woordkeuze in aansluiting. Ik vind dat op persoonlijke titel werkelijk niet kunnen en onacceptabel in omgangsvormen op een forum als dit. Wijzen op de expertise van een medelid op nadrukkelijk verzoek van een vraagsteller is m.i. ook nog wat anders dan een persoonlijke aanbeveling doen waar in ruil direct persoonlijk voordeel aan vastzit. Berichten impliceren voor mij ook een zekere wederkerigheid of systematiek die er feitelijk helemaal niet is. HL is een kennisforum geen winkelneringsforum. Waarom nu die herhaalde suggestie? Negen op tien is aanbeveling of promotie van nieuwe leden (registraties) wél overduidelijke of doorzichtige spammerij vaak ook nog eens onder valse voorwendselen, maar dat wordt voor alle leden en gebruikers keurig door het systeem of vrijwilligers met een divers instrumentarium afgevangen. Ik heb het allemaal niet geschreven en dan worden er ook nog ons ontvallen leden bijgehaald. Groet, Highio
 36. 4 points
  Tja, en dan rij je morgen al een week in een nieuwe auto. En ja Mikky : stapje terug per januari gaat ook niet lukken. Je kan wel een stuk luxer meerijden.
 37. 4 points
  1 oktober 2008 - 1 oktober 2018 Vandaag 10 jaar Cosara ! Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 38. 4 points
  Even heel ondiplomatiek: nee ik snap je niet! Ga je lekker... het draait opeens allemaal om jou.. "wat mij steekt" "keihard gewerkt en nu het een succes is..." hoezo succes is? er is al 2, 3, 4 maanden een aardige omzet gedraaid, maar niet meer dan dat, dat is echt geen garantie op succes.. het is niks meer als een meevallertje in de opstartfase Realiseer je je wel wat je je partner aandoet door te willen stoppen? Ik heb de indruk dat je het ernstig onderschat welke consequenties dat (voor haar) heeft. Zij heeft afgelopen half jaar al heel wat concessies gedaan, ten opzichte van het orignele plan. Ze heeft haar eigen activiteiten stilgelegd omdat de vof meer sturing nodig had. (effectief van 10 naar 40 uur ofzo) en jij klaagt een beetje dat je het zo druk hebt en dat zij zo zeurt dat ze wil dat je meer dan 10 uur per week doet. Zij staat er opeens alleen voor waar ze samen met iemand verwachtte op te trekken. Vooralsnog heeft vooral zij het recht om te claimen dat ze er alles voor heeft gedaan om het een succes te laten worden. (zonder te zeggen dat jij dat recht niet hebt) Als jij vertrekt zal zij moeten vechten als een leeuw om het nieuwe bedrijf te laten slagen. Want zoals eerder genoemd de vof houd op te bestaan bij uittreden van een vennoot dus uitgeschreven bij kvk, belastingdienst en ook niet onbelangrijk het LRK. Ze moet dus een heel nieuw bedrijf oprichten, de bank opnieuw overtuigen om te financieren. en ook weer opnieuw door de molen voor registratie bij het LRK en alle klanten informeren over deze wijzigingen. Feitelijk moet ze helemaal opnieuw beginnen én om die omzet omhoog te krijgen dat is echt geen kwestie van achteroverleunen tot het fluitend naar de dertigduizend per maand oploopt.. Als er een paar maanden na de opening al dit soort gedonder is kan ook zomaar de groei stilvallen omdat potentiële klanten toch even de kat uit de boom gaan kijken of toch liever voor een andere opvang kiezen.. veel klanten komen toch via ouders die al klant zijn en als jij na een paar maanden opvang al een brief krijgt dat een van de eigenaren vertrekt dan ga je niet bij je buurvrouw aanbevelen om daar ook heen te gaan. Nu na een half jaar proberen kom je erachter dat je die droom om een eigen kinderopvang te hebben toch wat lastig te combineren is met een goedlopende eenmanszaak met een ton omzet en 3 kinderen. dat zijn nu niet echt onvoorziene omstandigheden waar je nu opeens tegenaan loopt. Dat als argument gebruiken waarom je wilt stoppen vind ik niet heel sterk. Volgens mij heb je ofwel te snel besloten in deze VOF te stappen of stap je er nu te gemakkelijk uit omdat je partner opeens eisen aan je gaat stellen die jij niet fijn vind. De omstandigheden zijn inderdaad serieus veranderd, dat hoort bij het ondernemen. Dan moet je de plannen bijstellen.. Het is van tweeën één, ofwel wil je meeprofiteren van het succes en je inzet van afgelopen jaar niet verloren te laten gaan. Dan zul je om de tafel moeten om nieuwe realistische afspraken te maken zodat zij niet meer verwacht dat je elke dag belt en jij gewoon doet wat je kan en waar mogelijk wat meer. met een daarbij passende vergoeding. Dan kun je ook meeprofiteren van het (eventuele) succes. Ofwel maak je de afweging dat je eruit stapt omdat je het menselijkerwijs niet kunt combineren blijkt maar dan moet je ook met een ondernemersbril kijken naar de situatie van vandaag en de consequenties van je keuze zien en dus je verlies nemen. Streep eronder en klaar, droom niet uitgekomen, paar dagen uithuilen en door met je goedlopende eenmanszaak. En dan dus ook niet met een verlekkerde blik naar de mogelijke vette buit zitten kijken en proberen daar alvast een graantje van meepikken op de weg naar de uitgang.. Een gouden medaille krijg je omdat je als winnaar over de finish komt en niet omdat je na een half jaar hard trainen aan de start van de wedstrijd bent verschenen.
 39. 4 points
  Ach ja, met alle perikelen en tegenslag de afgelopen 40 jaar toch een klein YESS moment!
 40. 4 points
  Beste HL-ers, wij wensen jullie allemaal (met of zonder complimenteuze Reuzen en hopelijk leerzame Kneuzen ;)) een fantastisch 2018 toe waarin Succes, Gezondheid en Geluk hand in hand moge gaan! 2018, het jaar waarin wij over een week of negen (zo goed als zeker) een zaakje (B&B, Lunchroom, Bakkerij) in stad Groningen gaan overnemen. Eerst als uitbreiding en zodra onze huidige zaak, de recreatieboerderij verkocht is, willen we ons daar vol op richten. Het akkoord over de overname is vanmiddag, dus jullie vernemen het heet van de naald, bereikt! Spannend begin van 2018! Voor ons, maar ook benieuwd naar jullie voornemens! Succes & Groet, Marian & Hans
 41. 4 points
  Het gaat een jaar worden waarin vooral mijn gezondheid veel beter zal zijn dan dit jaar, dus 2018 kan voor mij nu al niet meer stuk! ;) Zakelijk staat er weer van alles op stapel, maar zoals gebruikelijk zegt dat uiteindelijk helemaal niks totdat er ergens een krabbel onder gezet is...
 42. 4 points
  Heel trots op het feit dat The Luminaries (mijn bureau voor naamcreatie) en Namarama (het bureau van Floris Hülsmann) samen de winnende namen bedachten voor 5 bruggen in Leiden die bij de realisatie van het Singelpark horen! LEES HET ARTIKEL HIER: Winnaar van Leidse brugnamenprijsvraag En voor wie benieuwd is, de RATIONALE: Bruggen verbinden. Land met land. Park met park. De complete Singel met de Singel. Heel Leiden raakt meer verbonden dan ooit. De cirkel van de Singel wordt zo ook voor de wandelaar weer rond! Leiden is een stad vol historie en daar vinden we overal in de stad vele verwijzingen naar. Maar deze nieuwe bruggen verdienen het om naar de toekomst te kijken. Stad vol kennis, wetenschap en wijsheid . Stad met bewoners die nu meer verbonden zijn. Stad die bezoekers aantrekt met dit bijzondere Singelpark. Die verbindingen willen we vieren. Met namen die nieuwe verbindingen voorstellen. Verbindingen van elementen. Nieuwe elementen. We noemen het: de 5 elementen van het Leiden van morgen. Zoals ook de oude alchemisten in de 17e eeuw in hun laboratorium in Leiden zochten naar nieuwe verbindingen, nieuwe verhalen, nieuw goud. We nodigen uit om nieuwe mythes te laten ontstaan in plaats van voort te borduren op oude. We verwijzen met onze namen naar waarden met anciënniteit die naar de toekomst kijken. De namen staan voor Geluk, Wijsheid, Liefde, Gezondheid en Ouderdom. Zaken die in het verhaal van Leiden volop vertegenwoordigd zijn - of het nu gaat over de zoektocht van de wetenschap, het uitvaren van de Pilgrim fathers of de baanbrekende uitvindingen in het Bioscience park. Zo hebben wij namen bedacht die deze nieuwe elementen verbeelden. We stellen ze graag aan jullie voor: Wisenniabrug, Loviumbrug, Helarbrug, Hapynionbrug en Aeldisbrug. Ze klinken als mythische namen, fantasie-elementen, niet-bestaande Latijnse, Griekse en Germaanse termen. Maar wat je er ook in terugziet: ze staan voor serieuze verbinding van heel Leiden. Ze verwijzen naar het verleden en ze wijzen naar de toekomst. Eén voet in het één, één voet in het ander. Leiden als historische stad met een historische Singel, maar ook Leiden als futuristische stad met kennis en wijsheid voor een gelukkige toekomst. We hebben hiermee de bruggen ook een internationaal - zo niet: universeel - karakter willen geen. Bovendien lenen de namen zich, door de achtergrond en het verhaal, voor een veelheid aan spin-off activiteiten en mogelijkheden. Het stopt hier niet! Deze namen vragen om nieuwe verhalen voor Leiden. Ze spreken tot de verbeelding en wie ze voor het eerst leest vraagt zich af of ze niet al lang bestonden. Dat effect zoeken we.
 43. 4 points
  Ik had het zelf niet in de gaten vandaag. Maar, van oplettend moderator Roel kreeg ik zojuist een felicitatie email. Dankjewel Roel ! Voel me best een beetje jarig. Al is het natuurlijk wel zo, dat ons forum door iedereen die er aan deelneemt in leven blijft. Dus : GEFELICITEERD ALLEMAAL !!! We zijn vandaag 15 jaar. En, al zijn we redelijk volwassen, soms toch ook een beetje puberaal. Sweet 15 we are ! We zijn vandaag jarig trala lala, dat kun je niet zien, maar jarig zijn WIJ ! P.S.: Benieuwd hoe dit forum ooit tot stand gekomen is? Lees dan dit bericht (speech bij 13 jarig jubileum).
 44. 4 points
  Veel uitgebreider kon ik deze colomn niet maken, aangezien mijn kennis hiervoor toch net iets te beperkt is. Gelukkig is daar de reactie-mogelijkheid voor uitgevonden ;D Zelf heb ik ook geen webshop, maar heb daar in het verleden wel eens aan gedacht. Juist omdat een webshop starten zo makkelijk gaat, maar het succesvol maken daarvan toch vaak onderschat word, leek het mij wel zinvol om deze colomn te schrijven.
 45. 4 points
  Yes! Vanochtend voor het eerst opa geworden van een mooie kleindochter. Meisje, van harte welkom op deze mooie kleurrijke wereld!
 46. 4 points
  pfff nou fijne colomnreeks hoor.. lekker ongenuanceerd losgaan, voorlopig leidt het nergens toe.. zoals steeds vaker op HL het gaat meer en meer over de vorm en of iedereen wel netjes binnen de lijntjes en met de kleurkeuze van de stamgasten kleurt.. de inhoud raakt steeds vaker op de achtergrond.. randverschijnselen worden uitvergroot tot hoofdzaken door het er vooral veel over te hebben.. regels zijn regels toch? die moeten gehandhaafd en als de mods niet snel of streng genoeg zijn dan grijpt de community politie wel in wee degene die een vraag stelt op de rand van ondernemerschap.. je moet toch wel een echte serieuze ondernemer zijn om hier een vraag te mogen stellen toch? Al dat gemekker door domme vragen en vragen die al zo vaak zijn gesteld. Is wel lekker makkelijk hoor wijzen naar al die zogenaamde onnozelen die geen enkele moeite doen en zomaar de mores van HL negerend hun vragen dumpen. zij moeten zich zich maar aanpassen aan onze regels! het slechte nieuws is.. het enige waar je echt invloed op hebt is je eigen (forum)gedrag. Als je bij elke vraag net buiten de lijntjes direct begint te roepen "heb je zelf al wat uitgezocht, zo te zien niet veel" of "wat heeft dit met ondernemen te maken" dan draag je zelf bij aan een negatieve toonzetting en nodig je vooral ook de forum-papagaaien uit om ook te gaan roepen dat zij het ook een onzin vraag vinden.. kijk ze maar eens na daar waar een wannebee mod begint met zich af te vragen wat dit hier op HL moet.. 9 van de 10 keer volgt er nog een paar reacties in die trand.. voor je het weet is het weer een hele middag of avond ergernis over dit HL onwaardige topic.. Ik vind het niet gek dat dit stekelige of zelfs arrogant klinkende reacties oproept bij de vraagstellers. Het aantal keren dat het echt aan de arrogantie van de nieuwkomers ligt is volgens mij op 1 hand te tellen (per jaar). De meeste nieuwkomers reageren gewoon net zo fel terug op de afhoudende zo niet afwijzende reacties. Ga eens bij jezelf na, als jij met argus ogen wordt bekeken, schiet je dan gelijk in de zelfreflectie? over wat jij anders had moeten doen bij binnenkomst? of blaas je, enigszins geschrokken door de negatieve houding (misschien in een reflex) ook maar even terug? Juist om dit soort gemekker te voorkomen zijn er een aantal regels opgesteld en een groep mensen om die te handhaven.. Een van die regels is dat als je een bericht niet vind passen op HL dat je het dan gewoon meld via de link die daar voor is, dan wordt dat snel beoordeeld en zo nodig gesloten of aangepast maar ja als iedereen maar zelf op het vuurtje uit gaat staan pissen omdat ze vinden dat dit hier niet hoort en de mod 15 minuten na posten nóg niks heeft gedaan.. tsja dan wordt het al snel een hoop gezeik.. Als afsluiting stel ik. De kwaliteit en de sfeer / toon op het HL forum wordt niet bepaald door onnozele of luie vraagstellers maar door de reacties op die vragen. wat mij betreft is het een keuze aan jezelf.. Je kunt je gedragen als gastheer of gastvrouw die de 150e bezoeker die vraagt waar hij zijn jas op kan hangen net zo vriendelijk als de eerste gast naar de garderobe wijst. of je kunt als de brede uitsmijter nukkig brommen "wat dacht je van onder dat bord "GARDEROBE". maar ja ga dan ook niet piepen als de "recensie" spreekt over onvriendelijke verwelkoming.. (of een gastheer of gastvrouw de plooien even gladstrijkt om iedereen wil uiteindelijk toch in een prettige sfeer verder kan "consumeren")
 47. 4 points
  Bedankt! Dit artikel is inderdaad gebaseerd op de bij LEAN veelgebruikte tools 5WHY en 5W1H. Uiteraard wil ik niets afdoen aan de op dit forum inmiddels legendarische tool 5A4. In de column zitten ook twee hyperlinks, dat zijn de bijbehorende filmpjes. :) Goede vraag, Norbert. In eerste instantie gaat het voorbeeld uit van zelfreflectie; het begint met een plan. Maar daarna is het op al die punten nodig om ze te toetsen, denk ik. Niet alleen over de kwaliteiten van de ondernemer, maar ook of klanten hier wel echt op zitten te wachten, enzovoorts. Als ondernemer kun je zelf heel enthousiast zijn en een luchtkasteel bouwen, dus toetsen is altijd goed. Zoals in een ander draadje aan de orde kwam: als het product zich er voor leent is het geen gek idee om letterlijk op de markt te gaan staan om directe feedback te krijgen op alles wat je verzonnen hebt. Dat werkt soms beter dan jarenlang vanaf een zolderkamertje proberen aan tafel te komen met grote winkelketens en je maar steeds afvragen waarom dat niet lukt. Feedback van anderen lijkt me onmisbaar. Ik denk dat velen de bekende Deming-cirkel wel kennen: plan, do, check, act en dan weer opnieuw. Het idee is dat je dingen bedenkt, uitvoert, controleert en bijstelt. Heel goed te gebruiken voor kwaliteitsverbetering in lopende organisaties. Voor geheel nieuwe ondernemingen, of ondernemingen waar wijzigingen tot grote risico's kunnen leiden, is een andere volgorde naar mijn mening beter: plan, check, do, act. Bezint en toetscht eer ge begint, dus.
 48. 4 points
  Ik ontdekte pas dat ik ook wordt genoemd en wel op WebCamGirlWorden.nl. 8) Daar wordt een antwoord geciteerd, dat ik ooit op een vraag op het forum Hallo! heb gegeven. Sindsdien hebben meerdere dames (beroepshalve) contact met mij gezocht. ::)
 49. 4 points
  Uit: Higher Level: "Ik wil multimiljonair worden, tips?"
 50. 4 points
  Wat Christine zegt is helaas de stand van zaken in Nederland. Daardoor kunnen we veel te diep vallen als het eens misgaat, ook door het stigma wat er rond 'falen' hangt. Wat voor jou nu het belangrijkst is, is dat je als eerste die PTSS aanpakt. Je hebt een dubbele burnout: die van je zaken en die van het leven en dealen met de traumatische ervaringen. Ik neem ook aan dat je daardoor weinig sociaal vangnet hebt terwijl je dat hard nodig hebt nu het minder goed met je gaat. Je bent een survivor, dat is duidelijk (nogal krachtige persoonlijkheid, zelfstandig en creatief, zo te horen :-)) - maar ook die zijn wel eens op en moeten weer op krachten komen. EMDR boekt zeer goede resultaten binnen een paar sessies, als je dát ergens kunt regelen (moet je toch lukken ook al ben je burnout ... een ritselaar blijft een ritselaar ;-) dan herstel je zeker sneller dan als je dat niet doet. https://emdrtherapeuten.nl De bestaande instanties hebben gewoon geen enkel benul van de psychologische configuratie én behoeften van zelfstandigen, daar word je dus ook niet echt beter van, doorgaans. Hoe eerder je nu zelf weer de regie pakt in je leven, hoe beter. Hang een groot stuk papier aan de muur en mindmap je huidige uitdaging. De stress maakt je minder creatief en intelligent (is wetenschappelijk bewezen dat zulke zorgen je blokkeren) maar PAK. DE. REGIE. En het is belangrijk dat je weer wat leuke dingen meemaakt en ervaart. Ik weet hoe het is en bied je graag aan dat je een keer naar Leiden komt (als geld voor de trein of benzine een probleem is komen we daar wel uit) en ik je help orde op zaken te stellen. Ik denk dat zelfstandigen elkaar door dit soort shit heen moeten helpen. En fuck die schaamte. Dit wordt een prachtige battle scar, wij zijn helden!
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept