Jump to content

Roel J

Moderator+
 • Content Count

  6,644
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  59

Everything posted by Roel J

 1. Ik zou gewoon aanvragen en toelichten waarom 1e kwartaal 2019 geen eerlijke vergelijking is. Eventueel bel je eerst even met RvO om te vragen hoe je dat het beste kan opgevenen wat dan een goede andere vergelijking is. Er is natuurlijk geprobeerd om eenvoudige regels te maken die voor zoveel mogelijk bedrijven eenvoudig zijn aan te leveren, maar dat moet niet betekenen dat er geen ruimte is voor maatwerk als er duidelijke te benoemen oorzaken zijn waarom dat niet een eerlijke vergelijking is.
 2. Heb je TVL aangevraagd en is die afgewezen? of heb je alleen een proefberekening gemaakt en toen besloten niet aan te vragen. Als je bent afgewezen zou ik overwegen in bezwaar te gaan met de argumentatie dat in jullie specifieke geval 1e kwartaal 2019 niet als normaal pre-corona kwartaal kan worden gezien.
 3. Hallo Chantal, Je bent niet verplicht het hele geinvesteerde bedrag terug te betalen aan haar. Even stom voorbeeld als je een opleiding of cursus volgt en je besluit te stoppen krijg je ook je geld niet terug omdat je het niet wil afmaken. Als je stopt met een onderneming krijg ook niet terug wat je erin gestopt hebt. Waar je wel wettelijk toe verplicht bent is om een eindbalans op te maken en alles te verdelen voordat je gaat opheffen. Uit die balans blijkt wat alles bezittingen (activa zijde) nog waard zijn en welke schulden (passiva zijde) de VOF nog heeft aan
 4. Het ligt aan de precieze omstandigheden of dat zo is. Maar er moet wel iets te halen zijn.. helaas is de hulp er gefragmenteerd. Privé kan ze recht hebben op Tozo Levensonderhoud, dat is een bijstandsuitkering en alle andere inkomsten van haar of haar partner worden daarvan afgetrokken. Als er geen inkomsten zijn ontvangt een alleenstaande elke maand 1075 euro en een meerpersoonshuishouden 1539 euro. Deze uitkering vraag je aan bij je woongemeente of een grotere regiogemeente die de regeling uitvoert voor jou woongemeente. Voor de vaste bedrijfslasten kan zij
 5. Dat komt omdat jij links en rechts zaken van verschillende websites hebt gepakt en die percentages hebt toegepast op het brutoloon en dat klopt Dit gaat er o.a. fout - je rekent met 5076 x12 = jaarloon van 60.912 terwijl maximale premielonen zijn vast gesteld op 58311 voor ZVW en werknemersverzekeringen Dus bijv ZVW is max 340,15 per maand en niet 355,32 - In de de 1804 per maand die jij als werknemersverzekeringen meeneemt zit ook AOW premie van 17,9% en nabestaanden fonds van 0,10% maar dat zijn een premie volksverzekeringen die al in de loonbelastingberekening zitten.
 6. op toeslagen.nl kun je vrij eenvoudig zien hoeveel je zou kunnen krijgen. zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/bedragen-zorgtoeslag-per-maand je kunt ook nog een proefberekening maken. bij een vermogen hoger dan 150.000 euro heb je ook geen recht op zorgtoeslag. bij 30.000 euro inkomen is de zorgtoeslag 114 per maand Algemeen advies is wel om je inkomen hoog in te schatten, dat voorkomt dat je achteraf moet gaan terug betalen. want de afbouw gaat hard.
 7. Madaran, Waar is de informatie op gebaseerd dat je vrouw 15000 euro verdient? Heeft zij ook nog een baan waar ze dit verdient of zie je dat als redelijke vergoeding voor haar activiteiten in jouw onderneming? Als ondernemer kan je een meewerkende partner op 4 manieren belonen. 1. via een man-vrouw VOF Ik denk dat de optie van een man vrouw VOF in dit geval afvalt op het criterium oneigenlijke samenwerking. Als zij niet je vrouw was zou je nooit met een assistent samen de onderneming vormen. Je vrouw voert uitsluitend ondersteunende taken uit voor jouw activit
 8. Zeker, maar het is wel prettig als je een antwoord krijgt waar je wat mee kan en dat dreigt wel uit beeld te raken.. Laat ik dan ook maar mijn visie geven en dan deze keer meer vanuit het vertrekpunt van de ondernemer. Met algemeen beschikbare informatie.. Gelukkig heeft de belastingdienst ook een pagina over niet betaalde facturen https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/welke_btw_is_aftrekbaar/bijzondere_situaties/niet_betaalde_facturen Ik zie hier, als ik het allemaal goed interpret
 9. ik denk dat zoveelvragen de profielnaam straks aanpast naar "nogveelmeervragennu" of "laatmaar"
 10. Nee er is een speciale uitzondering voor particulieren, particuliere opdrachtgevers worden geen inhoudingsplichtige LB als er max op 3 dagen per week in huis gewerkt wordt
 11. Striktgenomen zou je vermoedelijk Amazon moeten informeren over de fout en vragen alsnog BTW te rekenen. Praktisch gezien, omdat je ovooral inkoopt bij Amazon als ondernemer zou ik deze bestelling opnemen in je zakelijke administratie omdat Amazon (na jou instructie) de btw naar jou heeft verlegd. Jij geeft dan de BTW aan als af te dragen bij vraag 4, maar je vraagt het niet terug bij vraag 5b als voorbelasting omdat je het onttrekt als privé gebruik.
 12. Ik twijfelde al, pff met alle corona maatregelen is het bijlezen op alle wijzigingen een flinke kluif. Dus hier speelde mijn persoonlijke perceptie op.. ik vond de aanpassing van (even heel grof) in het oude systeem zou je met klanten in alle lidstaten toch al snel richting een paar ton omzet kunnen gaan zonder buitenlandse btw verplichtingen, dus ik vond een grens van 10K voor heel Europa wel erg laag. Maar goed dat wordt het nu wel gefaciliteerd met het one stop shop systeem voor de aangifte.
 13. Dat zijn een beetje teveel vragen om in 1 topic op in te gaan. En de meeste informatie is niet heel lastig online te vinden Daarom even in het kort, wat richtinggevende antwoorden. Structuur: schaalbaar klinkt verstandig. met 2 pers. hold en 1 werk bv zit ja al minimaal aan 3 BV's een tussenholding en 2e werkmij is dan niet schokkend complexer. Accountantskosten: Je veegt administratiekosten en accountantskosten gelijk op een hoop. Maar er is onderscheid. De plicht tot het laten opstellen van een accountantsverklaring hangt af van de omvang van het concern en
 14. Als jij de afspraken met de deurwaarders nakomt zal er weinig aan de hand zijn. Als je je afspraken niet nakomt of geen afspraken hebt is het een kwestie van tijd dat ze weer voor de deur staan en kunnen ze ook het ondernemen lastig maken.
 15. Ok als eenvoudige boekhouding zo belangrijk is en omzet gemist kan worden waarom dan het randje opzoeken? Dan zou ik geen enkel risico lopen en dit jaar stoppen met EU leveringen zodra je de 10.000 euro (per land) nadert, dan weet je zeker dat je geen BTW problemen krijgt.
 16. Wacht wat zeg je nu? ga je 5000+ omzet weggooien omdat geen buitenlandse BTW wilt rekenen? Je hebt nog 5 maanden om je voor te bereiden op dat nieuwe systeem, waarom zou je geforeerd je omzet laag houden als je verwacht "normaal gesproken" er meer dan 50% overheen te gaan . dan zul je in 2022 er toch aan moeten, dat is nog 11 maanden. Het moet toch lukken om je administratie in 5 maanden aan te passen zodat je aan de nieuwe regels kan voldoen?
 17. Nee de gemeente doet het goed. Tozo Levensonderhoud is geen vergoeding aan jou bedrijf maar aan jou privé huishouden. Tozo is gebaseerd op de Participatiewet en daarin ligt vast dat indien een bijstandsuitkering wordt verstrekt aan een echtpaar dat partners beide recht hebben op 50% van de uitkering. Het enige wat bij Tozo 1 afwijkt van de normale bijstand is - Dat je ondernemer moet zijn die aan bepaalde criteria voldoet - dat bij de beoordeling van het gezinsinkomen geen rekening wordt gehouden met het inkomen van de partner. - er vind geen vermogenstoets
 18. Hallo Onderhandelaar, concrete bedrijfsnamen noemen vind ik lastig maar ik heb wel 2 termen om op te googlen voor je Commissionair en Agentuur overeenkomst. Ik denk dat je dan al een beter zicht krijgt op hoe die markt in elkaar zit. Ik zou ook zeker eens bekijken of inkoop(consultant) niks voor jou is, het is feitelijk de andere kant van de onderhandelingstafel, bijna dezelfde skills nodig. maar bij inkoop zie je wel veel meer zelfstandigen dan bij verkoop / accountmanagement. Reden daarvan is natuurlijk dat het klantenbestand de pot met goud is voor een bedr
 19. Hallo Danielle Facturen van DHL (of alle vervoerders) zijn altijd wat lastiger in te voeren in de boekhouding vooral om ze ook juist op de aangifte omzetbelasting te krijgen. Je hebt daarvoor een trucje nodig om de BTW op de gekochte goederen te berekenen voor je hem in 2 regels op 1 regel met Statisic value 268 en btw percentage 21% en direct daaronder nog een regel maar dan met statistic value 268 met een min en btw code "geen btw". ik heb het even in een excel uitgewerkt. zie screenshot en bijlage. De indeling komt aardig overeen met moneybird volgens mij.. Met k
 20. Tnx, heb mijn antwoord aangepast. want dat maakt verder niet zoveel uit. punt is dat je extra aangifte kan voorkomen door geen btw nummer op te geven als dat niet vereist wordt (bijv bij een groothandel die alleen aan ondernemers wil leveren)
 21. inkoop in het buitenland valt onder de uitzonderingen voor de KOR waarbij je incidenteel aangifte moet doen zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/wat-betekent-meedoen-met-de-nieuwe-kleineondernemersregeling/wat-betekent-meedoen-met-de-kleineondernemersregeling Er wordt voor de incidentele aangifte naar een hulpmiddel (Vragenlijstje) verwezen om dat te bepalen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/incidenteel-btw-aangifte-doen
 22. het concept van de vrije werker leunt op de IB47. Die vervolgens heel ruim in eigen voordeel wordt uitgelegd. Het concept is voor "vrije denkers" die desnoods de discussie aan willen met de fiscus en de nodige kennis hebben van de haken en ogen. Je moet redelijk bedreven zijn in het aandragen van tegenargumenten waarom er geen sprake is van een arbeidsrelatie en ook geen ondernemerschap voor IB of BTW. Dat lijkt me niet te passen bij een werkster die een avondje zwart bijklust en een opdrachtgever die het netjes wil regelen.
 23. En met 3-4 uur per week is dat een prima te overzien risico.. De netto betalingen omrekenen naar bruto zal niet veel hoger uitkomen. En je trekt haar over de streep om het "wit te gaan werken" met vakantiedagen en vakantiegeld. Dat is hoe je het netjes regelt met de belastingdienst én de werk(neem)ster..
 24. Ik denk dat je nog even moet opzoeken wat bezwaar betekent in de context van een belasting aanslag. Dat heeft helemaal niets te maken met jou mening over een maatregel. Ik zou mijn tijd aan nutiger zaken besteden. Er staat uitgelegd dat de koppeling van de rentes wettelijk geregeld is. Jou mening daarover is geen bezwaargrond. Zo'n bezwaar is net zo nuttig als elke avond een emmer ijsklontjes in je tuin te gooien tegen de opwarming van de aarde..
 25. Wat denk je te bereiken met dat bezwaar als het rente percentage niet wijzigt? enige andere variabele is het aantal dagen waarover gerekend wordt of de hoogte van de aanslag Het rente percentage gaan ze niet aanpassen. De bezwaarmogelijkheid bestaat voor als de belastingdienst een rekenfout heeft gemaakt of als je het oneens bent over de periode waarover korting wordt berekend. maar met 0,01% rente is dat een zinloze exercitie
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept