Ga naar inhoud

prinsrachid

Legend
 • Aantal berichten

  1983
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

252

Persoonlijke info

 • Land
  Nederland

Recente bezoekers van dit profiel

Het recente bezoekers blok is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

 1. prinsrachid

  Onderling aanbevelen op dit forum, wenselijk of niet?

  Ik heb dit onderwerp even laten sudderen, maar ik bleef een beetje met een naar gevoel zitten dat de TS hier vooral met een issue komt dat grotendeels ongefundeerd is. Als je nou ergens een probleem mee hebt, noem dan meteen man en paard. Wie maakt zich zogenaamd 'schuldig' aan het vermeende doorverwijzen? En waarom vind TS dat in voorkomende gevallen ongewenst? Noem eens de vijf laatste berichten waarin dat voorkwam en waarom dat een probleem zou zijn in die specifieke gevallen. Kun je dat niet, dan zijn het alleen maar verdachtmakingen die ik nogal onkies vind. En wat betreft het gevaar op hofleveranciers... Iedereen zit hier met het meest kwetsbare dat er is: vertrouwen in hun kunnen. Dat vertrouwen in hun expertise kun je alleen maar opbouwen door week in week uit antwoorden te geven zo goed als je dat kunt. Het lijkt me dat iedereen zich heel erg bewust is van het feit dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Ze gaan dat echt niet te grabbel gooien voor een enkele flauwe lead. En bovendien is het hier een openbaar forum, dus iedereen kan op iedereen reageren. Als er al iets gebeurt tegen het onoorbare aan, dan is er alle gelegenheid om daar in het openbaar je vraagtekens bij te zetten. Ik snap dus werkelijk niet wat je probleem precies is, al kan ik daar wel naar gissen. Maar dat heeft niets met ons of dit forum te maken, maar alles met de persoon die je in de spiegel ziet.
 2. Tussen 100% afschrijven in 5 jaar en 70% afschrijven in 15 jaar zit nogal een gat. Mijns inziens heeft de boekhouder abusievelijk de fiscaal maximaal toegestane afschrijving toepast, terwijl dat alleen mag als de daadwerkelijke afschrijving nóg groter is dan dat maximum. Als de afschrijving langzamer of minder is, dan moet je dát aanhouden. Afwijkingen tussen commerciële en fiscale balans zijn op dit punt dan ook niet aan de orde, want die treden mijns inziens hoofdzakelijk op als je commercieel sneller wilt afschrijven dan fiscaal. Een commerciële balans dient niet om fiscaal foute keuzes recht te poetsen. Bovendien is mijn ervaring dat geldverstrekkers graag een balans zien die niet al te veel afwijkt van de fiscale, zelfs al zou dat eigenlijk niet zo moeten zijn. Eigenlijk hadden de machines gewoon anders fiscaal (en commercieel, want geen verschil) moeten worden afgeschreven. En eigenlijk moet je dat ook corrigeren met terugwerkende kracht, voor zover mogelijk. Maar dat kost natuurlijk tijd. En dan duurt het des te langer voor je definitieve aanslagen over die jaren hebt. Een eventuele oplossing zou nog kunnen zijn om gebruiken te maken van een degressieve afschrijvingsmethode die ik persoonlijk gebruik voor activa die vrij lang mee gaan (auto's, zonnepanelen, machines, etc). Je schrijft dan maandelijks een percentage af op de maandelijks steeds resterende boekwaarde. Stel je koopt iets in januari en schrift maandelijks 1,8% op de boekwaarde af, kun je in het eerste jaar nog steeds 20% afschrijven (je hoeft dan dat jaar niet te corrigeren), maar alle volgende jaren neemt de afschrijving jaarlijks iets af (de boekwaarde neemt immers tekens af). De boekwaarde loopt dan iets meer synchroon met de werkelijke waarde en je hoeft geen rekening te houden met restwaarde (al blijf je wel degressief afschrijven zolang je het actief gebruikt). Als je dit al doet, is het natuurlijk weer aan te bevelen om dit consistent te doen voor alle gelijke gevallen.
 3. Nee, je kunt niet zo maar 'herevalueren'. Je moet vasthouden aan een eenmaal gemaakte keuze. Dat heet een bestendige gedragslijn. Echter, je kan natuurlijk nog wel een correctie toepassen voor jaren die nog niet zijn aangegeven of waarvan de belastingaanslagen nog niet definitief zijn en waarvan de afschrijving aantoonbaar fout was. Als je echter bent begonnen met afschrijven in een belastingjaar dat al definitief is, is die investering nagenoeg onherroepelijk. Maar sowieso kan belastingsturing hierbij nooit een argument zijn! Je kunt dus niet steeds maar wat achteraf zitten rommelen met je afschrijvingen, omdat je omzet toevallig een keer wat tegenvalt. Dan de mate van afschrijving in het algemeen. Afschrijven in 5 jaar tot 0 euro is wat fiscaal maximaal mag. Dat betekent echter niet dat dat ook noodzakelijkerwijze de juiste keuze was in jouw geval. Bij de afschrijving ga je namelijk uit van de technische levensduur. Als die langer dan 5 jaar is, schrijf af tot 0 in dát aantal jaren. Je kunt ook uitgaan van de economische levensduur, als dat korter is. Ook daar geldt dat je in het daadwerkelijk aantal jaren (maar minimaal 5 jaar) moet afschrijven, maar dan tot aan de restwaarde op het einde van de economische levensduur. (Technische levensduur: tot aan dat het kapot is; Economische levensduur: tot aan dat je onderneming er niets meer aan heeft) Mocht het nou zijn dat de mate van afschrijving simpelweg te snel en/of te hoog is geweest, dan kun je natuurlijk corrigeren. Dat betekent echter ook dat je voor alle voorgaande jaren óók moet corrigeren. Je beperkt optisch het fiscale verlies voor dit jaar, maar je moet dat dan ook doen voor alle voorgaande jaren. Dat kan dus betekenen dat je naheffingen betaalt voor al die jaren, als je die correctie aannemelijk kunt maken.
 4. Misschien een overbodige waarschuwing, maar let bij het overhevelen van geld naar je bv goed op dat dit dan ook écht zakelijk moet zijn. Domweg 75K overboeken als lening (box 1), simpelweg 75K overmaken als (informele) kapitaalstorting (box 2), of misschien wel een combinatie van die twee hoeft er niet voor de zorgen dat het buiten box 3 kan worden gehouden! Met name als er binnen een periode van drie tot zes maanden (waarbij het over het nieuwe jaar wordt getild) dezelfde euro's zonder een aannemelijke zakelijk doel heen en weer worden geschoven, dan zal de Belastingdienst hier tegenwoordig doorheen prikken. Het wordt dan gewoon in box 3 meegeteld, ook al heb je er voor je gevoel een box 1 of box 2 sticker op geplakt. Voor de duidelijkheid: je betaalt dan dubbel (zowel in de box waar je het in geplaatst hebt als de box waar het eigenlijk in hoort)!
 5. prinsrachid

  WKR ruimte gebruiken als netto loonbetaling

  Je boekhouder heeft gelijk. Je kunt de WKR niet met terugwerkende kracht gebruiken voor loonbestanddelen die je naar alle redelijkheid tot het individueel belaste loon van je personeel behoort te rekenen. Wat 'hoor' je daartoe te rekenen? Alles wat bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst staat of op grond van een CAO moet worden betaald als regulier salaris. Vervolgens kun je de WKR alleen toepassen op zogenaamde uitbetalingen die je expliciet als zodanig aanwijst (en waar je normaal gesproken 80% op moet inhouden). Tot aan 1,2% van je totale loonsom betaal je die 80% niet. Om iets aan te wijzen als eindheffingsloon als eindheffingsloon, moet het gaan om een "vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling". Kijk ook even naar het Handboek Loonheffingen. Ze zijn vrij uitputtend in hun uitleg over wat wel en niet kan en mag. Kijk ook even naar de cafetariaregeling. Misschien is dat nog iets voor jouw situatie. Doe jezelf een plezier en gebruik de WKR gewoon voor iets leuks voor het personeel en niet alleen om je eigen bruto loonkosten te drukken, terwijl je personeel er netto geen zak mee opschiet. De reputatieschade die je daarmee op je eigen hals haalt weegt mijns inziens niet op tegen die paar flauwe euro's die je denkt uit te kunnen sparen. Persoonlijk reken ik altijd uit wat 1,2% van de loonsom is en trek daar alle eventuele kerstpakketten en personeelsverstrekkingen vanaf. Wat er overblijft deel ik door het aantal werknemers en dat keer ik als het zo uitkomt netto uit als bonus. Alles onder de 2.400 euro per werknemer is sowieso 'gebruikelijk' in de ogen van de fiscus, maar meestal zal het - bij lange na - niet zo'n vaart lopen.
 6. Het klopt dat je uiteraard naar rato wordt gekort op je AOW voor de jaren dat je hier niet hebt gewoond. Je zou die jaren kunnen inhalen door achterstallige premie te betalen voor die jaren, maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet nodig is. Het kan namelijk zijn dat je in het Verenigd Koninkrijk de AOW-equivalent (State Pension) hebt opgebouwd. Als het goed is, vindt er uitwisseling van pensioengegevens plaats binnen de EU. De uitgewisselde gegevens zijn in te zien in het Pensioenregister. Het zou zelfs vanaf afgelopen september 2018 mogelijk moeten zijn om als Europees burger in te loggen op elke nationale Pensioenregisterwebsite, ware het niet dat een aantal technische moeilijkheden ervoor zorgde dat men dat niet op tijd voor elkaar kreeg. In de tussentijd kun je natuurlijk ook gewoon kijken bij de Britse overheid om te zien of en, zo ja, hoeveel je daar hebt opgebouwd. Wat betreft de 'afschaffing' van de AOW verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren. Wat ik wel verwacht, is dat de AOW volledig wordt geïndividualiseerd. Oftewel 50% van het wettelijk minimumloon voor iedereen, ongeacht of ze samenwonen of alleenstaand zijn. Voor degenen die dan onder het sociaal minimum komen, wordt er dan nog steeds tot 100% respectievelijk 70% van het sociaal minimum aangevuld.
 7. prinsrachid

  Eenmanszaak: Auto van de zaak naar prive

  Het is inderdaad een grotendeels administrative handeling voor fiscale doeleinden. Maar je mag het ook heel expliciet doen (daadwerkelijk geld overmaken van privé naar de zakelijke rekening bijvoorbeeld). Boekhoudkundig maakt het echter niet uit. Voor de afschrijving ga je gewoon uit van wat je al van plan was. Je schrijft per maand af tot aan de maand van 'vervreemding'. Je kunt dus ook tot en met oktober afschrijven, zodat de auto deze maand van jou privé is (voor wat betreft de inkomstenbelasting). Er zal hoe dan ook een klein verschil zitten tussen de boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer. Dit verschil boek je inderdaad als winst of verlies, al naar gelang wat van toepassing is. Voor de hoeveelheid belasting maakt dat overigens ook niet uit. Als eerst veel afschrijft heb je veel boekwinst. Als je niet genoeg afschrift heb je vervolgens een hoog boekverlies. Per saldo leveren beide situaties per definitie dezelfde winst op. Daarom is er ook geen reden om hiermee te 'klooien'. Voor de verzekering gebeurt er eigenlijk niets, omdat die kijkt naar de juridische werkelijkheid en niet naar de fiscale werkelijkheid. Juridisch was je al eigenaar, en dat blijf je. De eenmanszaak ben je immers zelf.
 8. De 500 km is hier niet van toepassing. Bijtelling is dus volledig naar rato van daadwerkelijk privégebruik. Maar als de kosten van de bijtelling niet al te hoog zijn, ligt aanwijzing als eindheffingsloon voor de hand inderdaad. Op zich hadden ze dit per 1 januari 2019 ook voor de motor makkelijker kunnen maken kunnen, ware het niet dat ze de versimpelde bijtelling per die datum alleen voor de (electrische) fiets hebben geregeld.
 9. Het Handboek Loonheffingen is meestal een vrij volledige bron van informatie, als het gaat om de loonheffingen. Let vooral op het verschil tussen werk- en woonland en de 183-dagenregeling in combinatie met detacheren. Het kan ingewikkelde materie zijn.
 10. prinsrachid

  Urencriterium in ander bedrijf halen?

  Het lijkt me dat je uren in dit geval niet meetellen voor het urencriterium in je eigen eenmanszaak, maar wel voor het meewerkurencriterium in de zaak van je vrouw. Als je zelf het urencriterium niet haalt, betekent dat dat je geen zelfstandigenaftrek kunt claimen (maar je vrouw dus mogelijk wel extra meewerkaftrek). Het verliezen van de zelfstandigenaftrek betekent overigens niet automatisch dat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting meer bent. Als je aan de voorwaarden voldoet, moet je gewoon op de gebruikelijke manier aangifte doen. Je hebt alleen geen zelfstandigenaftrek meer (maar nog wel mkb-winstkorting). Mocht je ook niet meer aan de voorwaarden voor het ondernemerschap voldoen, dan geef je je inkomsten gewoon op als resultaat uit overige werkzaamheden.
 11. Weet je misschien of je ondernemersafrek hebt opgevoerd in je aangifte inkomstenbelasting?
 12. prinsrachid

  Startdatum, wat is wijsheid?

  Er is niet echt een 'best' moment. Je kunt starten wanneer je wilt. Er is hooguit een 'praktisch' moment en dat is waarschijnlijk eerder in januari dan in december. Voor het terugvragen van BTW of aftrekken van kosten maakt het later officieel inschrijven in de kamer van koophandel niet uit. Voor de inkomstenbelasting mag je aanloopkosten van voor de oprichting meenemen. En voor de omzetbelasting (BTW) mag je BTW nog verrekenen of terugvragen in een volgend kwartaal, als het om een bedrag van minder dan 1.000 euro gaat.
 13. prinsrachid

  Eenmanszaak: Auto van de zaak naar prive

  Als je de auto geheel niet meer zakelijk gebruik, dan is het verdedigbaar om de auto van de balans af te halen. Als je de auto nog maar heel weinig zakelijk gebruikt, is het niet geheel duidelijk, omdat er niet echt jurisprudentie op dit gebied is. Persoonlijk leg ik de grens bij minder dan 10% én minder dan 500 zakelijke km's voor een verdedigbare verplichte overgang naar privé, maar dat is strict een persoonlijke opvatting en geen juridische waarheid. Als je het doet, zul je hiervoor een redelijke prijs moeten hanteren, de prijs in het economisch verkeer (dat is niet per se de balanswaarde). Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de ANWB-koerslijst of gewoon naar vergelijkbare modellen op Marktplaats oid. Je 'verkoopt' de auto in feite aan jezelf en verekent die prijs (excl BTW) met de balanswaarde. Het verschil is boekwinst of -verlies. Kijk verder of je nog BTW moet afdragen. Mocht je uiteindelijk daarna toch nog een zakelijk ritje maken, kun je 19 cent per kilometer aftrekken voor de inkomstenbelasting.
 14. prinsrachid

  [Column]Regelgeving belastingaftrek relatiegeschenken

  Met de Kerst om de hoek, is het misschien interessant om te verwijzen naar het artikel over kerstpakketten en de ondoorgrondelijke en soms tegengestelde doorwerking in de diverse belastingen (omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting).
 15. prinsrachid

  Huursubsidie en aflossen Eigen Vermogen

  Misschien is het handig om twee zaken uit elkaar te houden. Eigen vermogen van de onderneming zit in box 1; de vermogensgrens voor de huurtoeslag kijkt naar box 3. Soms kun je tijdelijk geld in de zaak houden, als je een duidelijk plan hebt om er zakelijk iets mee te gaan doen. Die tijdelijk overtollige liquide middelen tellen dan niet mee in box 1. Echter, duurzaam overtollige liquide middelen horen automatisch in box 3. Wat betreft de 2 opties die je aangeeft, denk ik dat je gelijk hebt. Gewoon schenken en schenkbelasting afdragen. Er geldt een behoorlijke vrijstelling (ruim 5.000 euro per ouderpaar per kind) en daarboven een kindertarief van 10%. Voor de huurtoeslag wordt uitgegaan van het opgegeven vermogen in box 3 (met een paar kleine uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld groene beleggingen). Dus als je op 1 januari 2019 onder de vermogensgrens blijft, zal de huurtoeslag voor dat jaar worden toegekend, als je ook aan alle andere voorwaarden voldoet (gezinsnkomen, huurniveau, etc). Uiteraard op voorwaarde dat er geen vermogensbestanddelen onterecht buiten de grondslag voor box 3 worden gehouden.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké