Ga naar inhoud

prinsrachid

Legend
 • Aantal berichten

  2032
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  5

prinsrachid won de laatste dag op 30 januari

prinsrachid had de meest gelikete inhoud!

Karma

272

1 Volger

Persoonlijke info

 • Land
  Nederland
 1. prinsrachid

  Aangifte VPB 2018

  Het willekeurige gebruik van mintekens is overigens wel erg verwarrend. Waar bestaat die 'belastinglast' uit? Het lijkt erop dat het ondernemersvermogen via de balans 4124 is toegenomen, terwijl dat ook het resultaat is ná aftrek van de belastinglast. Kanhet zijn dat je bijvoorbeeld een voorschot vpb al hebt opgenomen als daadwerkelijke belastinglast? Het kan zijn dat je misschien een bepaalde boeking op een bepaalde manier hebt verwerkt in je (commerciële) balans, terwijl er een kleine aanpassing nodig is voor de fiscale.
 2. prinsrachid

  Aangifte VPB 2018

  Voor zover ik weet is het kopje "Winstuitdelingen" (en niet-aftrekbare giften) bedoeld voor dividendbetalingen DOOR je vennootschap. Het gaat hier om een dividendbetaling AAN je vennootschap door een bedrijf waar deze vennootschap aandelen in heeft, neem ik aan. Het lijkt me dat je deze moet invullen onder "Resultaat uit deelnemingen" onder het kopje "Winst- en verliesrekening". Zou het dan wel kloppen?
 3. prinsrachid

  Privéauto zakelijk gebruiken

  Let trouwens op dat je voor deze BTW-berekening alleen de puur zakelijk kilometers neemt en niet de woonwerkkilometers, voor zover van toepassing. Voor je belastingvrije vergoeding van 19 cent per kilometer neem je wél de woonwerkkilometers mee in de berekening.
 4. Nee. Niet NIET. Het is een subtiel verschil. Dat heeft te maken met de bescheidenheid die je aan de dag legt met betrekking tot je taakopvatting. Allereerst is er de moeilijkheid met de keuze zelf. Als iemand een zakelijke auto wil kopen, is dat in de eerste plaats de keus van de ondernemer. Ik ga dus niet zeggen dat ze een Tesla moeten kopen. Maar als ze een Tesla willen kopen, moeten ze dat lekker zelf weten - en vervolgens administreer je die aankoop gewoon. Dat is je werk. Je kunt natuurlijk wel aanraden om verschillende keuzes te overwegen en die keuzes door te rekenen op de netto of lange-termijn consequenties voor je klant. Maar het is niet de taak van een simpele boekhouder om te zeggen dat iemand geen Tesla mag kopen. Want waar leg je de grens? Mogen ze wel een Mercedes kopen? Of een Lada? Of vind je eigenlijk dat jouw klant zijn klanten met de fiets moet bezoeken? Want hij begint eigenlijk toch wel een bierbuikje te krijgen van al dat autorijden en achter de computer zitten. Vervolgens is er nog het feit dat je niet in de hoofden van mensen kunt kijken. Je kunt niet altijd weten waaróm mensen hun keuzes maken. Iemand kan immers een Tesla willen kopen om er heel representatief mee voor de dag te komen. Of heel basaal om status mee uit te stralen. Misschien doen ze het wel omdat ze het gewoon een mooie auto vinden. Of wellicht doen ze het om de investeringsaftrek binnen te harken (slim, ondernemend!). En misschien om hun winst te drukken (foei!). Volgens jouw redenering zouden je klanten jou eerst uit de doeken moeten doen waarom ze die keuze hebben gemaakt, om vervolgens hun administratie uit je handen te laten vallen, als hun beweegredenen je niet aanstaan. Hoe irrelevant jouw mening op dat punt fiscaal, juridisch of adminstratief ook is. Dan lok je mogelijk ook nog oneerlijkheid uit, doordat mensen tegen je gaan liegen, omdat ze je misplaatste morele toorn niet voor hun kiezen willen hebben. Als boekhouder moet je mijns inziens wel een beetje je plaats kennen. Ik vind het wel erg glad ijs worden wanneer je de keuzes van je klanten al te veel moreel gaat beoordelen, als er geen direct benadeelde derde partij is. Je bent niet hun moeder. Hooguit een strenge kennis die over de schouder meekijkt en af en toe nee zegt, als iets fiscaal niet door de beugel kan. Voor het overige is je taak om je klant te doordringen van de gevolgen van hun keuzes die wel fiscaal door de beugel kunnen. Jouw taak is dus simpelweg te informeren en te administreren. Maar het is de klant die uiteindelijk de knoop doorhakt. Jij gaat daar simpelweg niet over. Maar als je de morele overwegingen van je klant op je schouders neemt, dan moet je mijns inziens ook bereid zijn om de verantwoordelijk voor de consequenties daarvan te aanvaarden. Ook als dat financieel negatief uitpakt voor hen. Maar ik gok dat ook jij de negatieve financiële consequenties voor je klant als gevolg van het ontnemen van keuzevrijheid van je klant als gevolg van jouw arbitraire moraliteit op het bordje van je klant laat liggen. Ik geef toe dat dat altijd makkelijk is met andermans geld.
 5. Ik denk niet dat we hier al te verschillend tegen aan kijken. Mijn terloopse opmerking was eigenlijk eerder cynisch bedoeld als kritiek op het wetgevingsproces, waarbij de wetgevers op de één of andere manier nooit de indirecte gevolgen van beleid lijken te willen doorrekenen. Als ik zeg "je *zou* er zelfs impliciet vanuit moeten kunnen gaan dat het verlagen van je inkomen tot onder de subsidiegrens een sociaal wenselijk iets is. ", dan bedoel ik daarmee dat de stimulering die uitgaat van fiscaal beleid de indicator is (of zou moeten zijn) van de mate van sociale wenselijkheid (via politieke consensus). En blijkbaar houdt dat in dat dit mensen uiteindelijk stimuleert om een auto te kopen om de huurtoeslag te behouden. Natuurlijk is dit een idiote uitwerking en samenspel van diverse zaken en belangen. Aan de ene kant willen we (sociaal wenselijk) betaalbare huren voor lagere inkomens. Aan de andere kant willen we (ook sociaal wenselijk) minder auto's op fossiele brandstoffen. Het hele eieren eten in deze draad is echter dat dit een forum is voor ondernemers, die beide zaken tegelijkertijd kunnen bewerkstelligen, terwijl dát weer sociaal onwenselijk kan zijn. Maar ondernemers zijn bij uitstek degenen die via inkomen en kosten de boel naar hun hand kunnen zetten. En dan krijg je zoiets als dit. Hoewel de uitwerking uiteraard pervers is, denk ik dat dit eerder een probleem dat collectief moet worden aangepakt, en niet op individueel forumgebruikerniveau. De regelingen voor de toeslagen moet gewoon iets langzamer uitgefaseerd worden (in plaats van alles of niets). En het willekeurige afschrijven is sowieso ook iets waar ik niet echt voor ben. Maar goed, dit zijn allemaal macro-overwegingen. Op een micro-niveau zijn de regels wat ze zijn. Laat ik het zo zeggen: ik ga iemand niet NIET zeggen dat ze iets moeten laten, als het op dit moment hun goed recht is. Ik realiseer me eigenlijk nu pas dat mijn nonchalante houding hierover aanvankelijk is begonnen uit een soort van ongeloof over hoe achterlijk ongevoelig de Tweede Kamer lijkt over het onderkennen van regelingen die tegen elkaar in werken. Er is namelijk een schier oneindige lijst van dit soort voorbeelden, waarbij de belastingbetaler 'mis/gebruik' kan maken van regelingen met oorspronkelijk ongerelateerde of tegengestelde belangen. Vanwege die ongevoeligheid zal ik niet laten om net te doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Daardoor zullen namelijk steeds meer mensen zo'n loophole gebruiken. Het gat is daardoor des te sneller gedicht, omdat de enige taal die de regering en het parlement spreekt namelijk een gat op de begroting is. We zijn er beide eigenlijk op dezelfde manier tegen, alleen agenderen we het op verschillende manieren. Jij door je op te winden over de onrechtvaardigheid ervan. Ik door iedereen gewoon alle gaten in de wet te laten weten totdat de regering vanzelf doorkrijgt hoe achterlijk het financieel is (in het kader van: wie niet horen wil moet maar voelen). Mijn ervaring is die laatste methode lang duurt, maar desondanks sneller is.
 6. Hmm... Ik vind het nogal ver gaan om mijn woorden te interpreteren als 'fuck het milieu' en 'fuck de moraalridders'. Ik lijk echter wel je eigen vooroordelen te hebben getriggerd. Ik gaf slechts aan dat ik het begrijp dat andere mensen er alles aan doen om bepaalde fiscale voordelen niet te verliezen door binnen de voorwaarden of grenzen te blijven die door de wetgever zijn gesteld. Als je iemand aanraadt dat iemand 1225 uren moet maken voor de zelfstandigenaftrek, dan zegt hier toch ook niemand dat jij zo'n asociaal figuur bent die zegt 'F*CK de kleine ondernemer en de normale werknemer!' Of als je aangeeft dat iemand niet moet vergeten om de startersaftrek toe te passen, ben jij dan ook een aso, want 'F*CK de bestaande ondernemer'? Of als je erop wijst dat een DGA onder of boven en bepaald percentage blijft om te voorkomen dat hij verplicht verzekerd is voor de sociale verzekeringswetten, dan leggen we jou toch ook niet in de mond dat jij zegt 'F*CK de gepensioneerden, arbeidsongeschikten en werklozen!'? Of als je aangeeft dat iemand zijn DGA-salaris kan optimaliseren door onder het toptarief te blijven. Zeggen we dan dat jouw mening 'F*CK de belastingbetaler!' inhoudt? Of als je aangeeft dat iemand de rente wel moet aftrekken als ie een koophuis heeft, is dat een teken van 'F*CK de huurder!'? Of als je adviseert dat iemand met kinderen gebruik maakt van de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zeg je daarmee 'F*CK de kinderloze!'? Het antwoord is natuurlijk op al die vragen Nee. Ik sta er redelijk neutraal in. En ik maak ook geen kunstmatig onderscheid tussen toeslagen en (inkomsten)belasting. Als iemand met een ton per jaar gewoon zijn zelfstandigenaftrek claimt waardoor deze 3 tot 4 duizend euro belasting uitspaart, ga ik niet lopen gillen 'waar heeft die minkukel dat geld nog voor nodig?' Daarom ga ik ook niet iemand met een lager inkomen veroordelen voor het feit dat die bijvoorbeeld zijn inkomen anderszins probeert te beïnvloeden (bijvoorbeeld door de FOR toe te passen of anderszins en aftrekpost te benutten) of hun spaargeld tot onder de 30.360 euro te brengen om zo feitelijk dezelfde 3 a 4 duizend euro aan toeslagen te behouden. Ik weet dat het een algemeen verschijnsel is dat fiscale optimalisering door rijken wordt gezien als 'slim' en 'ondernemend' (want die "betalen al zo veel"), terwijl fiscaal optimaliseren door mensen met een lager fiscaal inkomen niet (want "uitvreter"). Maar je selectieve verontwaardiging lijkt me weinig te maken te hebben met mijn relatief neutrale opstelling in deze discussie, maar alles met je eigen vooroordelen ten opzichte van bepaalde lage-inkomensgroepen of je negatieve ervaringen daarmee. Ik denk ik dat vragenstellers het wel fijn vinden als ze het gevoel hebben dat ze hun vragen hier open kunnen stellen en daar dan een redelijk objectief antwoord op kunnen verwachten, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze met de constante stroom van negatieve en veroordelende vingers te maken krijgen. Zeker niet van mensen waarvan voor nieuwelingen onbekend is dat deze morele reprimandes komen van mensen met een dubbelrol en dus nog niet weten in welke hoedanigheid wordt vermaant.
 7. prinsrachid

  Pensioen: meer inleggen dan jaarruimte of oudedagsreserve

  Als het je gaat om het uitstellen van (inkomsten)belasting dan lijkt het inderdaad misschien niet zo handig. Sterker nog, je zou zelfs op termijn geld éxtra kwijt kunnen zijn. Als je namelijk geen voordeel van aftrek hebt, wil dat nog niet zeggen dat je geen belasting hoeft te betalen op het moment dat het tot uitkering komt. Als je er fiscaal geen voordeel bij hebt, zou je dus kunnen kiezen om het geld gewoon te laten belasten (maar zonder belasting te betalen) en het zelf apart te zetten. Tot 30.000 euro betaal je immers ook geen inkomstenbelasting over dat spaarbedrag.
 8. In dat geval mag nog steeds regulier afschrijven. En je mag daarbij uitgaan van de afschrijving op nieuwwaarde (= lineair) of boekwaarde (= degressief). Theoretisch zou je dus elk jaar ook maximaal 20% van de boekwaarde kunnen afschrijven. Na 5 jaar is de boekwaarde dan nog minimaal zo'n 36%. Je moet dan alleen wel elk jaar hetzelfde (blijven) doen, ook in het 6e, 7e, etc jaar. Maar het voordeel is dat je geen restwaarde hoeft te bedenken.
 9. Het is volgens mij het één of het ander. Je kunt besluiten om géén rente in rekening te brengen bij de bv bij een schuld lager dan 17.500. In dat geval hoef je dat saldo niet op te nemen in box 3 en hoeft de bv ook geen rentelasten af te trekken van de winst. Als je echter wel rente rekent, dan heeft de bv een aftrekpost en moet jij persoonlijk het saldo als bezitting meenemen in box 3.
 10. prinsrachid

  Oldtimer verkopen aan eigen Holding

  Hoe zou je aanschaf binnen de vennootschap verantwoorden? Als gewoon investering (voor zakelijke ritten)? Of voorraad? Niet rentende belegging?
 11. Ja, volgens mij mag je dat inderdaad ook doen (naar rato). Het is dan wel van belang dat je een kilometeradministratie bijhoudt. Het forfait geldt namelijk alleen als je niets bijhoudt. Houdt er ook rekening mee dat de zakelijke kilometers voor de inkomstenbelasting anders worden berekend dan voor de omzetbelasting. Voor de 19 cent per kilometer in de inkomstenbelasting mag je uitgaan van zakelijke én woonwerkkilometers. Maar voor de berekening in de omzetbelasting mag je alleen uitgaan van de zakelijke kilometers zónder woonwerkkilometers.
 12. prinsrachid

  Zonnepanelen prive vs zakelijk: graag jullie meedenken

  Ik denk dat je even goed moet kijken naar de berekening en aannames. Allereerst is het volgens mij niet zo dat je zakelijk het bedrag inclusief btw als kosten aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het lijkt me dat je deze kosten exclusief btw van de winst mag aftrekken, terwijl je tegelijkertijd de btw via de omzetbelasting terugvraagt. Deze btw heeft namelijk betrekking op een btw-belaste prestatie (namelijk het opwekken van stroom). Dit kun je eventueel scheiden door een apart btw-nummer aan te vragen. Dan lopen de btw-belaste en btw-onbelaste zaken niet door elkaar. Ook de KIA is op basis van het bedrag exclusief btw. Als je de energie zakelijk opwekt voor zowel inkomstenbelasting, dan zul je die voor een 'marktconforme' prijs moeten verkopen aan jezelf. Als je uitgaat van 0,23 euro per kWh, dan is dat waarschijnlijk inclusief btw. Je moet dat bedrag even opsplitsen in een bedrag exclusief btw (dat telt mee voor je winst in de inkomstenbelasting), terwijl je het btw-bedrag over die omzet afdraagt via je aangifte omzetbelasting (en verrekent met eventuele teruggave op de aanschaf en installatie van de panelen). Verder is het zo dat je nog te maken hebt met afschrijvingskosten als je de panelen zakelijk activeert voor de inkomstenbelasting. Je zou kunnen kiezen voor een afschrijving van 5 - 7,5% van de aanschafwaarde per jaar of 1,5% - 1,8% van de boekwaarde per maand. Die laatste methode zorgt voor relatief veel afschrijving in het begin, maar minder in het eind. Verder draag je normaal gesproken btw af over de volledige opbrengst van de panelen (dat is dus óngesaldeerd) en op basis van een marktconform tarief. Je kunt hierbij uitgaan van het tarief van je levercier, en dat is het tarief exclusief btw maar inclusief de energiebelasting. Als je zakelijk een deel van die opbrengst gebruikt (bijvoorbeeld voor een electrische auto) hoef je over dát deel geen btw af te dragen, maar dan is het wel zaak dat er een (gecertificeerde) tussenmeter is, die duidelijk aangeeft hoeveel er zakelijk wordt gebruikt. Anders wordt het aangenomen dat het privé is.
 13. prinsrachid

  Verbouwing bedrijfspand hoe afschrijven?

  Ter aanvulling: Mocht het bedrijfspand in bijvoorbeeld een eenmans-bv zitten (en dus onder de vennootschapsbelasting vallen), dan is de afschrijving volgens mij sinds dit jaar beperkt tot 100% van de WOZ. Daar staat dan op termijn een lager Vpb-tarief tegenover, als doekje voor het bloeden.
 14. Het is eigenlijk een beetje aan jezelf en wat redelijk is. In principe mag je alles wat je aanschaft als investering zien en hierop afschrijven. Het is een belangrijk boekhoudkundig principe dat je de kosten in het jaar laat vallen waar ze thuis horen. Dus als je banden koopt die 6 jaar meegaan, zou je kunnen kiezen om die banden als investering te zien en ieder jaar 1/6e deel af te schrijven. Nu is het wel zo dat de fiscus dit niet verwacht bij aankopen van 'geringe waarde' (alles minder dan 450 euro exclusief btw). Bij dit soort bedragen mag je de aanschaf meteen als kosten boeken, óók als die meerdere jaren meegaat. Nu zit ook hier weer een grens aan. Als je dus zelf een auto zou kopen en theoretish alleen onderdelen onderdelen van minder dan 450 euro zou aanschaffen, is het niet zo dat je elk van die losse onderdelen dan maar zo als kosten kunt boeken. Als onderdelen onmiskenbaar onderdeel uitmaken van een groter geheel en zelfstandig eigenlijk geen functie (kunnen) hebben, dan moet je al die losse onderdelen als één geheel zien. En dat betekent dus bij elkaar tellen en als investering behandelen (met jaarlijkse afschrijving daarop). In jouw geval lijkt het me een persoonlijke keuze. Als je banden koopt als vervanging, zou ik ze waarschijnlijk (ieder) als kosten boeken (onderhoud). Als je banden koopt als extra set, zou ik het wellicht als investering boeken, als het bij elkaar meer is dan 450 euro. Het inbouwen van een alarmsysteem zou ik ook als kosten boeken. Het alarmsysteem zelf moet je waarderen op de waarde in het economisch verkeer (wat de gek er voor geeft). Als het redelijk is dat die waarde minder is dan 450 euro, mag je ook die meteen als kosten boeken - en anders in 5 erop afschrijven.
 15. Ik denk dat het van belang is dat het zakelijk etiketteren voor de omzetbelasting (btw) en voor de inkomstenbelasting separaat en onafhankelijk van elkaar gebeurt en ook nog op basis van verschillende criteria. Als je zegt dat de "huurauto privé" is, dan is de vraag dus eigenlijk: voor welke belasting? Het kan dus zijn dat je de auto voor de inkomstenbelasting privé etiketteert. Dan trek je de kosten niet van de winst af, maar je mag wel 19 cent per kilometer voor zakelijk en woonwerkverkeer vergoeden aan jezelf. Maar tegelijkertijd kun je voor de omzetbelasting de auto wél zakelijk etiketteren. Dan vraag je dus wél de btw terug (terwijl je de kosten niet aftrekt). In dat geval moet je aan het eind van het jaar wel een correctie voor privégebruik aangeven in je laatste btw-aangifte. Dit kan meestal met een forfaitair percentage, als je geen kilometers bijhoudt. De makkelijkste manier om zoiets te boeken is waarschijnlijk om de kosten als privéonttrekking te boeken (en dus niet als kosten, zo komt het dus niet ten laste van de winst), maar de btw wel gewoon zakelijk.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké