Jump to content

prinsrachid

Legend
 • Content Count

  2,260
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

prinsrachid last won the day on January 19

prinsrachid had the most liked content!

Community Reputation

333

Personal info

 • Country
  Nederland

Company info

 • Location
  Apeldoorn
 1. De klant vertelt een hoop blabla voor wat in gewoon Nederlands een 'betalingsregeling' heet. Ga er in de eerste plaats maar gewoon vanuit dat je dat geld nooit meer ziet (voor je eigen mentale welzijn). Vervolgens kun je natuurlijk altijd meewerken aan een betalingsregeling, als je in ieder geval nog iets van je geld wil zien. Je kunt denken aan het oprekken van de betalingstermijn van 30 naar 60 dagen, voor zover die al niet overschreden is. Daarna zou ik persoonlijk inderdaad gewoon een vergoeding vragen die normaal is bij late betaling, dus 40 euro plus wettelijke rente, waarbij je een schema afspreekt dat in principe niet langer loopt dan tot einde van dit jaar. Misschien dat je in ieder geval nog 350 euro per maand weet terug te krijgen.
 2. Ik denk dat hier een aantal dingen door elkaar lopen. Op basis van dit document ga ik er vanuit dat je iets hebt ingekocht van buiten de EU voor 461,66 euro. Op het moment dat je dit het land binnenkomt, moet je alsnog 21% btw (= 96,95 euro) afdragen. Deze btw kun je gewoon terugvragen bij je aangifte omzetbelasting als voorbelasting. De douanekosten van 15 euro zijn btwvrij. In totaal moet je dus 111,95 euro betalen. Over dit bedrag wordt geen btw geheven, omdat het bestaat uit iets dat btwvrij én btw zelf is. Het btwbedrag van 96,95 euro vraag je dus wél terug via de omzetbelasting (en verder dus niet als kosten). Maar die 15 euro trek je wel van je winst af als kosten.
 3. Een schuld of nog niet betaalde kosten zijn geen uitgave maar een kost. Pas op het moment dat de schuld voldaan wordt, is het een uitgave. Zou hier een fout in kunnen zijn geslopen?
 4. Het schijnt zelfs 1759 te zijn. De oudste voorganger was de eerste coöperatieve uitvaartverzekeraar "De Broederlijke Liefdesbeurs" uit Haarlem. Blijkbaar werd die in 1952 overgenomen door "De Groot-Noordhollandsche van 1845", die de letter G uit AEGON vertegenwoordigt.
 5. Het gaat volgens het document om het zogenaamde "persoonlijk primair inkomen". Gewoon het bruto inkomen dus (voor allerlei aftrekposten en kortingen). Op zich hoeft een primair persoonlijk inkomen van 10.000 euro of minder niet erg te zijn, als het niet het enige inkomen is binnen het huishouden.
 6. Ja, dit wordt gezien als woonwerkverkeer. Voor de omzetbelasting (btw) zijn dat echter privékilometers. Je kunt de btw dus niet terugvragen, maar je kunt het bedrag inclusief btw aftrekken als kosten voor de inkomstenbelasting.
 7. Volgens mij worden hier zaken door elkaar gehaald. 22/23 cent per kWh is niet de 'kostprijs', maar de gaande marktprijs inclusief btw. Die prijs is ook waar je een beetje vanuit moet gaan. Bovendienzit normaal gesproken een groot deel milieubelasting in dat tarief, die je als zonnepaneelexploitant al in eigen zak steekt. Om daar dan nog eens ver boven te gaan zitten zou wat al te gek zijn. En bovendien weinig marktconform.
 8. Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus tijd voor een nieuwe fiscale waardebepaling van bitcoin per 1 januari 2020. Je kunt uiteraard ook je eigen berekeningsmethode gebruiken. De onderstaande lijst is niet zaligmakend. Maar ik denk wel dat je elk jaar dezelfde methode moet hanteren. Dus eens gekozen, blijft gekozen imho. De waarde op peildatum 1 januari van enig jaar is van belang voor de aanslag van dát jaar. Voor de aangifte inkomenstenbelasting over vorig jaar moet je dus de waarde nemen van 1 januari van vorig jaar. Peildatum CoinDesk BitcoinAverage CoinMarketCap 1 jan 2013 10,01 10,01 --- 1 jan 2014 559,57 538,71 549,83 1 jan 2015 257,30 259,25 259,96 1 jan 2016 397,66 396,94 394,72 1 jan 2017 955,02 938,40 922,99 1 jan 2018 11354,79 11929,20 11933,82 1 jan 2019 3235,62 3275,22 3275,37 1 jan 2020 6459,70 6472,56 6468,29 Waarde in EUR per 1 bitcoin. Slechts ter indicatie. Rekenfouten voorbehouden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
 9. Hoeveel van het totaal aantal kilometers zijn woonwerkverkeer? Dat kan inderdaad. Naar rato van écht zakelijk gebruik (exclusief woonwerkverkeer). Dat klopt ook. Je kunt gewoon bijhouden wat je écht zakelijke ritten waren (beginstand, eindstand per zakelijk rit, bestemming, eventuele afwijkende route, doel van de rit). Je moet uiteraard wel weten van de kilometerstand op 1 januari en 31 december van het jaar was, anders kun je de verhouding niet goed berekenen. Ik kan niet helemaal plaatsen hoe je tot deze conclusie komt. Het klinkt wat raar misschien, maar waarschijnlijk komt het gewoon door de volgorde waarin veel boekhouders of fiscalisten werken. Wat meestal gebeurt, is dat ze het hele jaar door alle tank- en garagebonnen meteen inboeken en het hele jaar door de volledige btw al terugvragen. Vervolgens doen ze dan helemaal aan het eind van het boekjaar een correctie en wordt het teveel teruggevraagde bedrag aan btw gecorrigeerd. Dit kan naar rato (zoals in jouw geval) of op basis van het forfait van 1,5% van de cataloguswaarde (als je geen zakelijke kilometers hebt bijgehouden). In jouw geval zou je 100% van de btw al hebben teruggevorderd om vervolgens in het vierde kwartaal 75% te corrigeren. Per saldo heb je dan 25% van de btw teruggevraagd. Wat jij nu hebt gedaan is wachten met terugvragen. Je vraagt nu in het laatste kwartaal de juiste hoeveelheid btw terug, namelijk ook 25% (of je vult gewoon alle btw in van alle bonnen én tegelijkertijd de juiste correctie, allemaal in kwartaal 4). Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Sterker nog, de Belastingdienst zal jouw werkwijze helemaal niet erg vinden, omdat ze nu in kwartaal 1 t/m 3 geen onnodige btw hebben hoeven verrekenen of terugstorten.
 10. Beide leveringen zijn in december, maar je hebt maar van één levering een factuur ontvangen in december. Dat betekent dat je de in december ontvangen factuur gewoon boekt in december voor zowel de inkomstenbelasting als omzetbelasting. Voor de andere levering maak je alleen een soort van reservering in de boekhouding voor de inkomstenbelasting in december. Je boekt het bedrag van de levering (exclusief BTW) in december als kosten en zet die op de balans als "te factureren kosten" o.i.d. Op deze manier heb je beide leveringen in de kosten laten vallen voor de inkomstenbelasting, en slechts één in de omzetbelasting. Op het moment dat je de factuur in januari ontvangt voor de tweede levering, boek je die in januari. Je boekt die dan niet als kosten (dat had je immers al in december gedaan), maar je boekt deze weg tegen de post "te factureren kosten". Deze factuur valt voor de omzetbelasting in januari. De datum van betaling van beide facturen is irrelevant, er vanuit gaande dat je het factuurstelsel volgt.
 11. Je kunt inderdaad geen twee eenmanszaken hebben. De eenmanszaak ben je namelijk zelf. En er is er maar van jou. In de omzetbelasting kun je, als dat nodig of gewenst is, echter wel meerdere subnummers (eindigend op B02, B03, etc) aanvragen voor verschillende activiteiten die al dan niet onder verschillende btw-tarieven vallen. Als je overigens minder dan 20.000 euro omzet per jaar hebt kun je gebruik blijven maken van de belastingvrijstelling (nieuwe kleineondernemersregeling), ook al is de activiteit normaal gesproken btw-belast.
 12. De uren die je naast je loondienst werkte worden bij werkloosheid volgens mij gezien als vrijgestelde uren. Aangezien je zelf zegt dat je daar eigenlijk geen tijd aan kwijt bent, heb je ook geen vrijgestelde uren. Dat betekent overigens ook dat je daarvoor geen ondernemersaftrek hebt mogen toepassen in de inkomstenbelasting. Als je vervolgens meer uren gaat maken als ondernemer wordt de uitkering op basis van je fictieve uurloon gekort (dus niet op basis van daadwerkelijke winst). Als je dus 0 uren zelfstandig werkte en daarna nog steeds 0 uren als zelfstandige blijft werken, maar de winst gaat desondanks omhoog, dan wordt je in de huidige systematiek dus niet gekort op je uitkering.
 13. Wacht even... Er is nu afscheid genomen van de werknemer, terwijl aan het eind van het verhaal blijkt dat de fout volledig de schuld van het CJIB was?
 14. Dit is een fiscale / boekhoudkundige vraag. Zonder WOZ-waarde ga je uit van de waarde in het economisch verkeer.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept