Jump to content

prinsrachid

Legend
 • Content Count

  2,597
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

Everything posted by prinsrachid

 1. Wat is je ondernemingsvorm? Eenmanszaak, BV, VOF, etc?
 2. Vandaar dat ik de vraag hier stel. Bij "opbrengsten van banktegoeden" moet je dan sowieso niets invullen (want geen positief rendement en geen mogelijkheid om een negatieve opbrengst in te vullen). De rente op banktegoeden moet dan (lijkt me) ingevuld worden bij "Kosten van schulden, rentelasten en soortelijke kosten". Maar dan komt in feite mij punt weer naar voren: als je de rente op tegoeden daar óók moet invullen, zou de renteaftrekbeperking juist ook in beeld komen bij bedrijven met uitsluitend spaartegoeden en geen schulden.
 3. In een ander topic noemde Roel de generieke renteaftrekbeperking (artikel 15b Wet Vpb lid 1) en dat herinnerde me aan een vraag waar ik al een tijdje mee liep. Inmiddels hebben de meeste banken wel een negatief rentepercentage vanaf een bepaald bedrag. Ten minste een half procent rente betalen vanaf 100k of meer is niet heel uitzonderlijk meer. Ik zie steeds meer (holding) BV's waarbij elke maand redelijke bedragen negatieve rente worden afgeschreven. Zeker bij spaar-bv's of pensioenholdings met aardig wat liquide middelen kan het in de papieren lopen. Nu is de generieke renteaftrekbeperking in principe een in mijn ogen sympatieke maatregel om de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen ietwat gelijk te trekken (of in ieder geval om het bevoordelen van vreemd vermogen bij erg grote schuldposities in te dammen). Nu viel me echter op aan de formulering van de relevante wet dat voor de bepaling van de renteaftrekbeperking wordt gekeken naar het saldo aan renten, en dat is "het bedrag aan rentelasten ter zake van geldleningen verminderd met het bedrag aan rentebaten ter zake van geldleningen" (artikel 15b Wet Vpb lid 2). Klopt mijn vermoeden dat de oorspronkelijke doelstelling van de wet (vreemd vermogen minder bevoordelen) mogelijk juist wordt ondermeind door de negatieve spaarrente? Als de rente op spaargeld namelijk moet worden afgetrokken van de rente op leningen wordt er namelijk een bedrag BIJgeteld. Dat zou betekenen dat de generieke renteaftrekbeperking zelfs juist in beeld kan komen, zelfs als een onderneming VOLLEDIG met eigen vermogen is gefinancierd. Zie ik dat juist of mis ik iets?
 4. Over welke specifieke vraag gaat dit? (nummer van de vraag) Wat staat er bij de vraag in het hulpboekje en over welke periode gaat de vraag?
 5. Als er geen Vpb-aangifte is gedaan, zijn de jaarstukken dan wel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel? Zo niet, dan heb je mogelijk nog een ander probleem. Verder ben ik het eens met bovenstaande reageerders. Als je een vrij klein bedrijf hebt, dan heb je normaal gesproken inderdaad helemaal geen accountant nodig. En zelfs deponeren kan gratis via een KvK toegangscode. Het is alleen wel handig als de onderliggende stukken goed zijn bijgehouden, anders zullen weinig boekhouders zich aan durven branden.
 6. En de ouders proberen dit in de tussentijd wel op te lossen door alsnog op zoek te gaan naar een goedkopere woning? Of waren ze van plan om de situatie voort te laten duren? Want op zich is het leuk om de dochter voor andermans kosten op te laten draaien, maar als de ouders hun aandeel van de hand doen (waarbij er nog steeds érgens moet worden afgerekend), doen ze daarmee ook afstand van hun geldstroom. Zonder aanpassing van het niveau van privé uitgaves gaat het dan meteen mis.
 7. Maar dat kan niet allebei tegelijkertijd. De ouders doen in feite een ongevraagde graai in de portemonnee van de dochter. Als iemand dat normaal zou doen, dan zou het duidelijk zijn dat ze simpelweg boven hun stand leven. They can't have their cake and eat it too. Iemand zal er moeten inbinden en dat zijn mijns inziens de ouders. Zij onttrekken geld dat niet van hun is uit de zaak. Sterker nog, ze moeten eerst eigenlijk nog geld terugstorten om de onttrekkingen uit het verleden glad te trekken.
 8. Dezelfde rente als blijkbaar in de eenmanszaak telkens is toegevoegd aan de lening. Als ik je vorige bericht teruglees, werd er een rentepercentage toegevoegd aan de lening (omdat die niet werd betaald). Die niet betaalde rente was een aftrekbare kost voor de eenmanszaak. Die zelfde rente moet jij dus als opbrengst in box 1 opgeven.
 9. Ja, dat zijn inderdaad de twee opties. Afrekenen of doorschuiven naar een andere IB-onderneming. Dat doorschuiven moet trouwens wel met toestemming van de fiscus en er zit een termijn aan. Liefst nog in hetzelfde jaar of anders uiterlijk een jaar na staking. Je kunt eventueel nog wat spelen met banksparen of lijfrentes. Maar dan ben je alleen de belastingdruk aan het uitstellen ten koste van je cashflow.
 10. Het is niet gezegd dat dat gedeelte van je inkomen überhaupt belast is in Nederland, waardoor ze er ook niet naar vragen. Mijn ervaring met M-formulieren is dat je echt heel letterlijk moet antwoorden. Alle vragen worden namelijk vrij expliciet en afgebakend gesteld. Het enige dat je kunt doen is ze op een zelfde manier beantwoorden.
 11. Wiens casus? Moet er per se ruisend worden ingebracht, of mag het ook zonder geruis? Tja, je bent altijd een gevangene van je eigen ideeën, als je dingen wilt waar je het geld niet voor (over) hebt. Met de meeste dingen in het leven geldt echter: geef dan den keizer dat des keizers is.
 12. Dit is een zelfde soort gedachtegang als mensen die in de bijstand zitten en dan een baan afwijzen omdat er dan "amper op vooruit gaan". Als je doel is om alle subsidieregelingen volledig uit te melken, dan moet je inderdaad op je handen blijven zitten en vooral niets verkopen.
 13. Hoe hebben ze die ton kunnen onttrekken? Waar kwam dat geld vandaan? En hoe financieel gezond is die onderneming? Waarom onttrekt de dochter niet zelf haar eigen aandeel zodat de ouders niet meer dan hun eigen aandeel kunnen onttrekken?
 14. In dat geval zal er toch een aanslag loonheffingen komen. En het niet uitgekeerde loon laat de R/C verhouding met de DGA oplopen. Die loonkosten zorgen er verder voor dat de besloten vennootschap verlies draait. Je moet dan dus overwegen om de bv op te heffen. Verder is het zo dat de oude regel "geen werk is geen loon" sinds 1 januari 2020 om zeep is geholpen voor gewone arbeidsovereenkomsten (artikel 7:627 BW is simpelweg vervallen). De hoofdregel is dan dat je gewoon loon krijgt, ook als je geen werk doet. De bewijslast ligt dan bij de werkgever waarom de werknemer niet betaald zou moeten worden. Als je dan in je functie als werkgever jezelf als werknemer geen loon uitkeert, moet je wel duidelijk maken waarom je de bv op die manier bewust in gevaar brengt. Als je vervolgens wel werkzaamheden verricht om omzet te kunnen genereren, zul je gewoon betaald moeten worden (zoals voor 1 januari 2020 ook al het geval was).
 15. Dit lijkt me achterhaalde informatie. De fiscus doet hier tegenwoordig niet zo makkelijk meer over. Er wordt tegenwoordig nog wel toegestaan om (tijdelijk!) niet het volledige gebruikelijke loon uit te keren, maar meestal nooit minder dan het reguliere minimumloon. Je kunt alleen een nog lager loon uitkeren als je aannemelijk kan maken dat dat daadwerkelijk gebruikelijk is. Als je zo maar op eigen houtje nihil-aangiftes loonheffingen gaat doen, gaat het waarschijnlijk niet helemaal goed komen. Als het gebruikelijk is dat het loon lager is dan 5.000 euro...dán zou je fiscaal mogen volstaan met een loon dat 0 euro is.
 16. Je bedoelde met "ik" dus niet het bedrijf van je partner, maar letterlijk "ik" als in "jezelf". Vandaar dat ik vroeg of je met de kwijtschelding bedoelde dat de eenmanszaak van je partner een schuld ging kwijtschelden of dat jij een schuld aan de eenmanszaak ging kwijtschelden. Als ik het nu goed begrijp, had jij persoonlijk nog een vordering op de oude VOF / eenmanszaak. Die schuld is overgegaan op de eenmanszaak van je partner. Als dat het geval is, is het inderdaad zo dat deze kwijtschelding een baat is voor de eenmanszaak. De eenmanszaak heeft namelijk een voordeel door het niet meer hoeven terugbetalen van de schuld. Dat zijn inderdaad eenmalige / buitengewone baten en je berekening lijkt ook aardig te kloppen. Misschien kan je partner nog wat gebruik maken van wat aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek, mkb-winstkorting, stakingswinst. Als er misschien een oudedagsreserve is gevormd dan zal die vrijvallen. Voor jou persoonlijk is er waarschijnlijk iets minder goed nieuws. De lening aan de eenmanszaak is inderdaad een ter-beschikking-stelling. De rente op de lening waren voor de eenmanszaak aftrekbare kosten, maar voor jou was die rente tbs-inkomen in box 1. Je zult die moeten aangeven. Je hebt daarbij wel recht op een aftrek van 12%. Nog slechter nieuws is dat de kwijtschelding mijns inziens niet leidt tot een aftrekpost in box 1 voor jou in het jaar van kwijtschelden, omdat de lening zelf onzakelijk was en de kwijtschelding al net zo onzakelijk. Op basis van jouw beschrijving is er wel rente berekend (en jaarlijks bij de lening opgeteld), maar is er nooit iets afgelost. Er lijkt ook geen onderpand of aflosschema afgesproken te zijn. Dat maakt de lening "onzakelijk" in de zin dat een willekeurig andere geldverstrekker zo'n lening nooit zou zijn aangegaan op basis van zulke voorwaarde. De kwijtschelding is ook onzakelijk, omdat er geen sprake van faillissement of schuldsanering. Het is in feite een vrijwillige kwijtschelding. Het verlies op een onzakelijke lening is niet aftrekbaar.
 17. For the purpose of bookkeeping and income tax you do not need an invoice. The bank statement can be enough to indicate that you received the money (and for what purpose). However, for the purpose of sales or turnover tax you do need a proper (credit) invoice, but even if you don't get a proper credit invoice, you are still liable for returning the VAT you may have claimed on the original purchase.
 18. Mijn antwoord ging uit van een eenmanszaak, maar het is misschien wel handig als Yildiz ook reageert. Dan kunnen we een wat beter antwoord geven dat aansluit bij zijn omstandigheden.
 19. Wie is "ik" in dit geval? Jij als aandeelhouder van je holding? Of jij als vertegenwoordiger van je holding die een aandeel had in een deelneming?
 20. Ging het om een besloten vennootschap of een eenmanszaak? In principe is het zo dat bij een beëindiging van een faillissement wegens een gebrek aan baten de schulden open blijven staan. Schuldeisers kunnen deze dus nu (en al 5 maanden) weer proberen te innen. Als je lang genoeg wacht en de schuldeisers doen verder ook niets (meer), dan verjaren de vorderingen wel na verloop van tijd.
 21. Voor de fiscaal nog preciezeren: 1/360e in 2019 359/360e in 2020 Fiscaal wordt er vaak uitgegaan van 12 gelijke maanden van ieder 30 dagen.
 22. Och, mijn hemel. Deze halve verstaander geeft het dan op. Dan is er dus weldegelijk BTW teruggevraagd. Dan is het helemaal logisch dat er gewoon BTW wordt afgedragen bij verkoop.
 23. Dat is alleen geen antwoord op de hypothetische vraag.
 24. Dat is nu net het punt. De Duitse ondernemer heeft de marge regeling toegepast. De auto is fysiek in Duitsland gekocht. De BTW is niet verlegd. Er lijkt me fiscaal geen sprake van een ICP. Als er al BTW was toegepast, dan had die via de Duitse fiscus teruggevraagd moeten worden. Maar dat is niet van toepassing bij margeregeling.
 25. ... Kan ook niets met halve informatie en halve antwoorden. Maar ik denk dat het me duidelijk is. Je hebt een marge auto gekocht. En de Duitse verkoper heeft de margeregeling toegepast. Dat betekent volgens mij helaas dat je nu wel met BTW moet verkopen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept