prinsrachid

Legend
 • Aantal berichten

  3365
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  17

Alles dat geplaatst werd door prinsrachid

 1. Van wie is de lease-auto? Van wie is de laadpaal? Van wie is het energiecontract? Gaat het om zakelijke, privé, woonwerk kilometers? Ben je een eenmanszaak of gaat het om een bv?
 2. Het is een hele kluif, maar dit Handboek is er dan ook niet voor niets: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek-ondernemen-2023
 3. Oef, ik schrik daar toch wel van. Had geen idee dat het zó beroerd was. Is het nog een mogelijkheid dat iedereen verplicht zelf een particuliere AOV-verzekering uitkiest met ten minste een basisdekking (zoals bij de Zvw)? Dan worden al die extra verzekerden in ieder geval een beetje verspreid over alle bestaande verzekeraars en heb je in ieder geval nog enige invloed op bij welke verzekeraar je uitkomt. Het grootste probleem is volgens mij de perceptie van het risico. Ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat maar 20-30% van de ondernemers zich heeft verzekerd. Ik ben misschien vrij risico-avers, maar het is eigenlijk nooit bij me opgekomen om géén AOV te hebben. Maar degenen die zich nu niet verzekeren vinden de premie blijkbaar te hoog (of schatten het risico te laag). Als er dan ook nog eens een soort onderlinge solidariteit wordt opgetuigd op basis van beroep (gelijke premie ongeacht soort werk) of op basis van leeftijd (gelijke premie ongeacht leeftijd), dan is eigenlijk iedereen ontevreden. Degenen die nooit verzekerd zijn, moeten opeens gaan betalen voor iets dat zij kennelijk tot dusver niet hebben kunnen waarderen. Degene die een licht beroep met een lage premie heeft, gaat opeens ook meer betalen voor niets extra's. Degene die net begint met ondernemen wordt misschien ook ontmoedigd door meteen een doorsneepremie voor de kiezen te krijgen. Wat ik ook een beetje lastig vind om te achterhalen is wie er nou precies onder de verzekeringsplicht zou gaan vallen. Zo zag ik dat een eenmanszaak wél verzekerd zou moeten zijn, maar een DGA van een eenmans-BV weer niet. Tenzij de eenmanszaak personeel in dienst heeft, dan hoeft de ondernemer ook niet verzekerd te zijn. Ik snap in beide gevallen de logica niet echt. En worden er nog voorwaarden gesteld aan die verzekeringsplicht? Is het gewoon voor iedereen met inkomen uit overige werkzaamheden? Of moet de ondernemer ook ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn? Eventueel met het urencriterium? Het is gewoon een lastig verhaal om te verkopen. Het enige dat er in feite mee wordt opgelost zijn tweede-orde-effecten voor de maatschappij. Hoewel ik persoonlijk voor een uniform systeem ben met maximale spreiding van het risico (en ik ook geen probleem heb met een hogere en/of inkomensafhankelijke premie), kan ik me ook voorstellen dat de meeste ondernemers vanuit een individueel oogpunt niet echt op zitten te wachten. Persoonlijk vind ik het meest vervelende dat ik niet vrij kan kiezen tussen verzekeraars - of dat ik misschien niet meer kan overstappen tijdens de overgangsperiode.
 4. Hopelijk stoppen ze niet allemaal met ondernemen en worden ze allemaal weer werknemer.
 5. Als het nou daadwerkelijk zo is dat men een "level playing field" wil en tegelijkertijd geen extra toeters en bellen wil optuigen, hoe problematisch zou het dan zijn om gewoon simpelweg aan te sluiten bij de vrijwillige WIA-verzekering? Iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting - misschien zelfs alleen degenen die ten minste 2 van de 3 jaar aan het urencriterium hebben voldaan - moeten dan verplicht zo'n bestaande WIA-verzekering afsluiten (en anders vrijwillig). De verzekering is dan inkomensafhankelijk, aftrekbaar, en gelijk aan die van werknemers én die wordt uitgevoerd door dezelfde instantie én er zit een wachttijd op van 2 jaar. Misschien denk ik te simpel.
 6. Ik gok dat de BV wel voor minstens 2.600 euro gaat uitgeven, dus misschien dat 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek nog wel moet lukken.
 7. Ik denk dat een aantal DGA's het niet zullen laten om door door een paar extra hoepeltjes te springen om vervolgens te kunnen afschrijven of die panelen én met goedkeuring van de staatssecretaris gebruik te maken van de energie- en/of kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 8. Er lopen hier fiscale en juridische zaken door elkaar. Maar ook gebruikelijke en daadwerkelijke voorwaarden worden verward. En volgens mij wordt de soep allemaal niet zo heet gegeten. Eerst maar even de omzetbelasting. Ik snap de verwarring van de leverancier, maar volgens mij zit hij hier - niet bewust, maar toch - fout. Het is inderdaad gebruikelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen privé en zakelijk in dit soort zaken, maar de wet is eigenlijk vrij duidelijk. De vrijstelling geldt simpelweg voor panelen nabij of op een woonhuis, en that's it. Je kunt gewoon de wet op de omzetbelasting erop nalezen. De reden voor die wat ongebruikelijke voorwaarde is omdat de wetgever daarmee waarschijnlijk wilde voorkomen dat bijvoorbeeld (woningbouw)verenigingen opeens 21% btw voor hun kiezen zouden krijgen, als ze panelen zouden aanschaffen voor hun huurders, terwijl ze die dan niet zouden kunnen terugvragen, omdat ze meestal zelf vrijgesteld zijn van btw. Dan het juridische deel. Door natrekking is het inderdaad zo dat de zonnepanelen juridisch eigendom worden van de eigenaar van het huis waar ze op geplaatst worden. Natrekking kan overigens worden doorbroken door bijvoorbeeld huur- of opstalrecht. Aan de andere kant, wie is eigenaar naar de bv? En wie is de eigenaar van het huis? Hoewel heel strict gesproken niet de juiste benadering is het antwoord op deze twee vragen volgens mij: dezelfde persoon. Heel strict zou je het volgens mij notarieel moeten laten vastleggen (zonnepaneel is van bv, niet van het huis). Maar goed, juridisch is niet fiscaal. En volgens mij is het al bijna 15 jaar goed gebruik dat zonnepanelen fiscaal (dus voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting) gewoon aangemerkt kunnen worden als zelfstandig bedrijfsmiddel (ook in verband met eventuele diverse investeringsaftrekken), ongeacht de juridische kwalificatie. Dat betekent echter wel dat je zonnepanelen op de balans moet zetten van de zaak en dat je die zonnepanelen in feite als een energiebedrijf moet gaan uitbaten. De BV moet degressief of lineair afschrijven op die panelen in minstens 20 jaar. De opgewekte stroom verkoopt de BV aan jou tegen een marktconform tarief. Jij betaalt de BV voor die stroom. Die stroom is belast met 21% en draagt de BV af, tenzij die in de KOR zit (en minder dan 20.000 euro belaste omzet maakt). Waar het alleen een beetje vreemd wordt is de samenloop van fiscaal, juridisch en jurisprudentie. Stel dat de BV de panelen koopt en de stroom aan jou prive verkoopt. Fiscaal voor de omzet- en vennootschapsbelasting zijn de panelen van de onderneming. Door de btw-vrijstelling betaalt de BV geen omzetbelasting, maar wél vennootschapsbelasting over de opbrengst van de verkoop van de stroom. Juridisch in eerste instantie ook, maar door plaatsing opeens van jou privé, tenzij je dat dus notarieel via een recht van opstal of huurrecht regelt. Zo niet, dan zouden de panelen juridisch privé worden, en maken ze opeens onderdeel uit van de gehele "onroerende zaak" (je huis). De WOZ bevat dan opeens ook een stukje waarde van de panelen, waardoor je er via het eigenwoningforfait privé óók inkomstenbelasting over betaalt.
 9. Ik denk dat je het verhaal van Cosara hebt overgeslagen. Er zit waarschijnlijk geen btw op die voucher, omdat het nog niet bekend is wat er met dat tegoed gedaan gaat worden. Het is dus in dat opzicht eigenlijk een soort vooruitbetaling. Op het moment dat de klant het tegoed gaat gebruiken, worden de diensten op dát moment met het dán geldende tarief doorberekend en van het tegoed afgehaald.
 10. Oh, shoot! Ik had over die update heen gelezen. Bedankt! Maar klinkt op zich wel redelijk eigenlijk. Gaat deze premie ook leeftijds- en/of beroepsonafhankelijk worden?
 11. Nu alleen nog een alinea verder lezen. Je had het namelijk over een holding. Dat is een BV. Daarvoor geldt de verzekeringsplicht (vooralsnog) niet.
 12. Volgens mij kwam uit het verhaal van Norbert naar voren dat een DGA niet onder de voorgestelde verzekeringsplicht valt. Die zou dus niets hoeven betalen, maar ontvangt ook niets bij arbeidsongeschiktheid.
 13. Hmm... Is dat een soort sterfhuisconstructie waar alle nieuwe gevallen automatisch bij het UWV terecht komen, en de particuliere verzekeraars langzaam alle klanten kwijtraken door overstap, pensioneren, arbeidsongeschiktheid, emigratie of sterfte? Of is het UWV dan de verplichte basisoptie, waarmee de rest mag blijven concurreren? Ik hoop verder wel dat de premie dan een beetje inkomensafhankelijk gaat worden. Als ze uitgaan van zo'n 2000 euro voor een uitkering op het sociaal minimum, kan ik me voorstellen dat ze bijvoorbeeld een premie van 8% hanteren, waarbij je maximaal over het minimumloon premie betaalt, maar nooit over meer dan je daadwerkelijke winst uit onderneming. De eventuele uitkering zou dan uiteraard wel naar rato zijn. Verder is het te hopen dat de premie gewoon aftrekbaar is. Dat compenseert nog iets van de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Maar een premieheffing, zoals bij de Zvw of oude WAZ zou een beetje vervelend zijn.
 14. Eén dingetje bleef me nog onduidelijk. Wie gaat de verplichte AOV aanbieden? Wordt dat een soort basisverzekering door uitsluitend particuliere verzekeraars, zoals bij de Zvw? Of gaat het UWV dat doen, zoals bij de oude WAZ? Of gaat het UWV concurreren met de particuliere verzekeraars met een soort 'vrijwillige' WAO/WIA?
 15. Het (hoofd)doel van de rit bepaalt of iets zakelijk of privé is. Maar in jouw geval wordt de rit waarschijnlijk gezien als een zogenaamde gecombineerde rit. Daarbij is er een duidelijk (afzonderlijk) zakelijk doel én een duidelijk (afzonderlijk) privédoel. Je moet dan kijken naar het primaire doel. Als het hoofddoel zakelijk was (je wil naar je werk) en je dropt onderweg even je kids af op school, dan zijn alleen de omrijkilometers privé en is de rest zakelijk. Het omgekeerde geldt ook. Als je doel was om vanuit je werk naar de tandarts te gaan, en onderweg een brief bij een klant afgeeft, dan zijn je omrijkilometers zakelijk en is de rest privé. Nu is het zo dat woonwerkverkeer in de inkomsten- en omzetbelasting anders worden behandeld. Voor de inkomstenbelasting zijn zowel de woonwerkkilomers als de omrijkilometers (naar de afzonderlijke panden) zakelijk. De hele rit is voor de inkomstenbelasting dan 100% zakelijk. Voor de omzetbelasting zijn woonwerkkilometers echter privé. De omrijkilometers zijn zakelijk. Stel dat een directe route van huis naar werk 10 km was, en dat je door het omrijden 15 km hebt gereden, moet je voor de btw de kilometers dus voor 10 km privé aanmerken en voor 5 km zakelijk.
 16. Je moet eigenlijk niet kijken naar het totaalbedrag, maar de samenstelling ervan - en die vervolgens uitsplitsen. Stel dat er per saldo 10 euro wordt afgeschreven, dan moet je dus niet 10 euro onder post 4510 wegboeken, maar kijken naar de samenstelling van die 10 euro. Het kan dus zijn dat die 10 euro bestaat uit 20 euro inkomsten en 30 euro kosten. Dan moet je die factuur dus opsplichten in 30 euro kosten (op 4510) en 20 euro inkomsten (op bijvoorbeeld 8510).
 17. Persoonlijk 'etiketteer' ik een bank- of spaarrekening net zo als een investering. Dus met dezelfde grenzen. En ook het heretiketteren van zo'n rekening doe ik dan pas bij het overschrijden van bepaalde grenzen. Laten we die spaarrekening nemen waar je nu het geld op hebt gezet. Toen je je onderneming startte gebruikte je die rekening waarschijnlijk 10% of minder zakelijk. Daarmee was die rekening verplicht privévermogen (dus box 3). Helaas zit je daarna (mijns inziens) aan die keuze vast. Eens gekozen, blijft gekozen. Pas als je die spaarrekening voor 90% of meer zakelijk zou gebruiken, zou ik die rekening 'heretiketteren', waarmee de hele rekening zakelijk vermogen wordt (daarna dus geen box 3 meer).
 18. Maar is dit niet iets te optimistisch gerekend? De economische of technische levensduur van zo'n wagen is niet 5 jaar, maar veel langer. En zelfs al zou de dat wel het geval zijn, dan is de restwaarde na 5 jaar zeker geen 0 euro. Persoonlijk zou ik de afschrijving iets dichter bij de werkelijkheid houden. Bijvoorbeeld 10-20% van de boekwaarde per jaar.
 19. Tenzij de winstgevendheid van de onderneming pas in latere jaren zichtbaar wordt. Zeker bij lage initiële omzetten, kan het zijn dat een extra kostenpost helemaal geen voordeel oplevert. Dan is het misschien handig om "willekeurig" even helemaal niets af te schrijven en de afschrijving uit te stellen.
 20. Ik ga er vanuit dat het hier gaat om een zogenaamde significante nul, maar niet elk programma kan daar even goed mee overweg. Het zal dus om "0700" gaan. Dat lijkt me een balanspost.
 21. Ik denk dat de vragensteller gewoon twee dingen die elkaar haalt. De "vrije ruimte" en de "gebruikelijkheid", waarbij hij denkt dat de gebruikelijkheidstoets de hoogte van de vrije ruimte op positieve wijze zou beïnvloeden. Dat is natuurlijk niet zo. De vrije ruimte wordt uiteraard bepaald door de hoogte van de jaarloonsom. Weinig loon betekent domweg weinig vrije ruimte. Dus als je 204 euro vrije ruimte hebt, dan blijft dát de vrije ruimte, zelfs als de fiscus niet 2.400 maar 24.000.000 euro gebruikelijk zou vinden.
 22. Ik ben niet helemaal thuis in de precieze werking van de aftrekbeperking van bedrijfspanden, maar zou deze parkeerplaats zelf dan onderdeel zijn van het gedeelte "grond" dat niet mag worden meegenomen in de afschrijving? Want, als dat zo is, zou er weinig overblijven om over af te schrijven. Of wordt de parkeerplaats gezien als een zelfstandige "onroerende zaak" met een eigen WOZ? Maar ook dan lijkt me dat die parkeerplaats voor 100% uit "grond" bestaat. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/afschrijving_bedrijfspand Bepaal de aanschafwaarde van (het ondernemingsgedeelte van) het pand (= A) Bepaal (het evenredige deel van) de waarde van de grond die bij het pand hoort (= G) Bepaal de restwaarde van het pand (= R) Bepaal gebruiksduur (= D). De jaarlijkse afschrijving is: (A - G - R) : D. Als de aanschafwaarde van het ondernemingsgedeelte van het pand (namelijk de parkeerplaats) zo'n 25.000 euro is, maakt die dan niet ook meteen 100% van de waarde van de grond van het ondernemersgedeelte uit? Of maak ik nu een denkfout en mag de waarde of omvang (van de grond) van het (privé) appartement ook op één of andere manier worden meegenomen in deze berekening?
 23. Op zich is er helemaal niets mis mee om voor het iets duurdere model te gaan en zo de investeringsaftrek mee te pikken. Die hele investeringsaftrek is immers een sturingsmiddel van de overheid om (duurdere) investeringen financieel aantrekkelijker te maken. Maar of het in de praktijk (vooral bij een lage winst) zin heeft, dat is een ander verhaal. En je moet alleen wel goed in de gaten houden dat die 28% KIA alleen een korting is om je belastbare inkomen mee te verlagen. Het verlaagt dus niet je daadwerkelijke winst, het verlaagt alleen de belastbare winst en alleen in het eerste jaar. Maar let ook goed op de verschillende momenten waarop je voor de verschillende zaken laptop moet opnemen, aftrekken of terugvragen. Bijvoorbeeld: - voor de inkomstenbelasting geldt: datum van ingebruikname én afschrijving van maximaal 20% per jaar - voor de omzetbelasting geldt: datum van factuur (factuurstelsel) of datum van betaling (kasstelsel) - voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt: datum van ingebruikname óf eerder maximaal voor zover is vooruit betaald. Laten we een voorbeeld uitwerken. Stel dat je elk jaar zo'n 20.000 euro omzet (excl. btw) maakt en dat je (alleen) een PC of laptop hebt besteld op 15 december 2022 van 2.500 euro (excl. btw) en je betaalt deze vooruit. Je krijgt de computer op 27 december 2022 geleverd, en je gaat 'm vanaf 1 januari 2023 gebruiken. Je betaalt dan allereerst zo'n 3.000 euro aan de computerwinkel (namelijk incl. btw) op 15 december 2022.. Voor de omzetbelasting mag je de 500 euro btw meteen terugvragen (op basis van de factuurdatum) in de desbetreffende periode. Dat is waarschijnlijk Q4-2022. En theoretisch moet je dan eigenlijk een aantal jaren aan het eind van elk jaar een btw-correctie opvoeren voor de mate van privégebruik. Weet niet of veel mensen dat doen. Voor de inkomstenbelasting mag je die 2.500 euro excl. btw niet meteen van de winst aftrekken, omdat je die kosten moet uitsmeren over ten minste vijf jaar van gebruik. In dit geval betekent dat dus dat je pas in 2023 de eerste 500 euro aan afschrijvingen opneemt. En in 2024, 2025, 2026 en 2027 ook. Wat betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek heb je alles vooruitbetaald, dus dat betekent dat je die aftrek al in 2022 toepast. Het zou je winst eenmalig verlagen met zo'n 700 euro). Je winst en belastbare winst in elk jaar wordt dan: 2022: 20.000 euro winst, maar 19.300 euro belastbare winst. 2023-2027: 19.500 euro winst, en ook 19.500 euro belastbare winst. Stel dat je niet vooruit betaalt, maar gewoon op 1 januari bestelt én ingebruik neemt. Dan heb je in het eerste jaar zowel afschrijving als KIA. 2023: 19.500 euro winst, maar 18.800 euro belastbare winst. 2024-2027: 19.500 euro winst, en ook 19.500 euro belastbare winst. Maar vooral als je nog weinig omzet hebt, is het drukken van de belastbare winst niet zo zinvol. Je hebt namelijk sowieso al allerlei aftrekposten, waarmee de belastbare winst al wordt gedrukt. Je hebt ook nog heffingskortingen, zoals arbeidskorting, algemene heffingskorting, misschien nog inkomensafhankelijke combinatiekortingen, waardoor je mogelijk effectief al geen belasting betaalt. Het kopen van dure of duurdere spullen heeft in dat geval dan niet het gewenste belastingvoordeel. Je moet dus zeker weten dat je überhaupt inkomstenbelasting betaalt als zelfstandige voordat ik het zou overwegen.
 24. Je geeft namelijk aan dat je je erin verdiept hebt, maar je vragen klinken alsof je geen toegang hebt tot de aangiftes van die jaren zelf, waarop in feite het antwoord te vinden is. Zijn je de jaren 2019, 2020 en 2021 al aangegeven? En, zo ja, door wie?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.