Jump to content

prinsrachid

Legend
 • Content Count

  2,150
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Everything posted by prinsrachid

 1. De bv en de werknemer gaan een arbeidscontract aan. Meestal spreek je daar een arbeidsvergoeding in af die in gaat op het moment van juridische oprichting van de bv (niet het fiscale moment). Wettelijk is de vergoeding het gebruikelijk loon. Mocht je hier vanaf willen wijken zul je hier vooraf toestemming voor moeten vragen, in ieder geval fiscaal voor de loonbelasting. Zodra de bv loon uitbetaalt en loonbelasting moet inhouden, doe die bv inderdaad Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever. De bv houdt loonheffing in en draagt die af.
 2. Let goed op dat het dankzij een recente uitspraak tegenwoordig kan zijn dat je gewoon volledig (fulltime) gebruikelijk loon moet betalen, zelfs als je maar een paar uur werkt. Lees meer hier: Parttime DGA krijgt volledig gebruikelijk loon.
 3. Volgens mij gaat de btw-afdracht in dit geval met gesloten beurzen. Als jullie beide ondernemers zijn en je kiest voor verkoop met btw, dan rekent de verkoper géén btw - maar verlegt die naar jou. Je betaalt dus geen btw aan de verkoper en hij moet dat ook niets in rekening brengen. Een beetje zoals bij handel tussen ondernemers uit verschillende EU-landen. Jij moet dan wel de btw aangeven, maar kan ook meteen dezelfde btw als voorheffing aftrekking. Per saldo betaal je dat kwartaal dan niet en draag je ook niets af. Overigens heb je volgens mij verder niet al te veel te willen. Als de verkoper met btw wil verkopen en jij niet, dan vindt er simpelweg geen verkoop plaats. Je moet het immers beide eens zijn. Dus: of je moet hem met goede argumenten overtuigen om alsnog voor onbelaste verkoop te gaan, of je moet er simpelweg mee leven dat je de (verlegde) btw aangeeft. Mocht je er alsnog mee akkoord gaan en je verkoopt het pand over 5 jaar aan een particulier, dan kun je op dat moment verkopen zonder btw, maar aan de herziening van de btw die je als voorheffing hebt opgegeven kun je niet ontkomen, tenzij ook jij weer kiest voor belaste verkoop aan een ondernemer.
 4. Ik denk dat je voornamelijk te maken hebt met de Warenwet. Voor zover ik weet is er geen juridische verplichting om die datum bij te houden in het magazijn. Op zich is dat ook niet nodig, omdat je al simpelweg geen spullen mag verkopen die over datum zijn. Maar zonder THT-registratie moet je dan eigenlijk elk product wel controleren voordat het wordt verkocht. Het is wel zo dat je de kans loopt op onnodig hoog bederf en vervolgens navenante afschrijvingen door dit niet bij te houden. Verder is de kans dat je in zo'n geval per ongeluk wél spullen verkoopt die over datum zijn ook groter is. Mocht de NVWA hier dan een onderzoek naar instellen (in het heel hypothetische geval dat dit ooit op hun radar zou verschijnen), dan zou het consequent registreren van de THT datum kunnen helpen om aan te tonen dat het per ongeluk is gebeurd. In de praktijk kun je jezelf uiteraard ook van low-tech bedienen. Door je spullen FIFO te leveren (en dus niet je nieuwe bevoorrading vóór de oude te plaatsen) of gewoon periodiek (per dag, week of maand) te kijken welke producten de volgende periode over datum gaan en deze dan handmatig te vernietigen of met korting te verkopen.
 5. Waarom niet? De kans bestaat natuurlijk wel dat de specifieke opdracht later alsnog als dienstverband wordt gezien, maar voor een zinnig antwoord is de informatie te summier.
 6. Maal 2? Én maal werkgeverslasten? Waar haal je deze informatie vandaan? Als je je niet goed verwittigt van daadwerkelijk geldende tarieven en kosten én je wilt je risico volledig afwentelen op anderen zonder dat ze blijkbaar in eigen onderhoud hoeven te kunnen voorzien, is deze hele discussie luchtfietserij.
 7. Ik stel voor dat @Norbert Bakker voor UWV webcare gaat werken, want zijn antwoorden leken me een stuk helderder dan dit nóg algemenere non-antwoord!
 8. @uwv_webcare Dit antwoord is wellicht wat verwarrender dan bedoeld. Het geeft voor mijn gevoel geen antwoord namelijk. Als je zegt dat er "geen speciale regeling" is, betekent dit dan dat een DGA-dienstverband als een 'gewoon' dienstverband wordt gezien? Of wordt de werkzoekende dan gezien als een 'gewone' zelfstandige? Wordt er dan verrekend op basis van uren of op basis van inkomen? Of geen van tweeën? En in dat laatste geval: wat dan? Wordt de WW dan stop gezet? En van wie gaat het initiatief dan uit?
 9. Op zich leuk dat je zou mogen afwijken van het gebruikelijk loon (iets dat tegenwoordig volgens mij niet meer zo ruimhartig wordt toegestaan), maar daar ben je volgens mij voor de WW niet mee geholpen. Het ligt er een beetje aan of de inkomsten als inkomen uit ondernemen of dienstbetrekking wordt gezien. Als DGA hang je er een beetje tussenin. De verrekening van je WW gaat namelijk op basis van uren, als het wordt gezien als onderneming. Als je geen gebruikelijk loon zou hoeven betalen, zou je dan dus een fulltime DGA zijn zonder loon én zonder uitkering ivm maximale verrekening. Als het wordt gezien als loon uit dienstverband (dat is dus nog even de vraag), dan wordt een percentage van het gebruikelijk loon verrekend met je uitkering. Zoals gezegd is de fiscus niet meer zo scheutig om een gebruikelijk loon van 0 euro te accepteren. Meestal wordt minimaal 21.000 euro per jaar als minimum gezien.
 10. Een BV kent geen "privéonttrekking". Het is dan een rekening-courant of gewone lening. Maar als het voor levensonderhoud is, is het ook niet echt een (houdbare) lening, want er is geen zicht op terugbetaling. Het lijkt me verder ook dat je gewoon een salaris (gebruikelijk loon) moet betalen. Normaal gesproken is dat minimaal 45.000 euro per jaar (2019), maar je kunt om een verlaging vragen in de opstartfase. De meeste berichten lijken er op te wijzen dat de fiscus tegenwoordig minimaal verwacht dat de BV ten minste het minimumloon betaalt (21.000 euro per jaar - vakantiegeld inbegrepen) in de beginfase. Volgens mij spreekt het UWV overigens van "zelfstandige". Dat betekent dus een onderneming als eenmanszaak en niet een onderneming als BV. Als je in de startperiode zit, maakt het dan niet uit hoeveel tijd je er aan besteedt of hoeveel inkomen je uit de zaak haalt. Was er een speciale reden om naar een BV te kijken in plaats van een eenmanszaak?
 11. Je hebt beide artikelen niet helemaal goed begrepen. Het tweede artikel gaat namelijk over de situatie waarin je een BV zou hebben. Dat is dus niet van toepassing op jou. En het eerste artikel gaat over een eenmanszaak, waarin duidelijk wordt gesteld dat je dan geen geld kúnt lenen: Oftewel: gewoon geld overboeken van je privérekening naar je zakelijke rekening als dat een zakelijk doel dient.
 12. Dat klinkt onredelijk, maar de fiscale werkelijkheid is dat de zonnepanelen voor de omzetbelasting meestal niet privé zijn, omdat ze niet 'off-the-grid' zijn. Dit is een gevolg een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De panelen zijn zakelijk, omdat er er sprake is van langdurige en niet-incidentele teruglevering van elektriciteit. Voor de btw zijn de panelen daarom zakelijk Je kunt daarom ook de btw op aanschaf en installatie aftrekken, maar moet vervolgens ook btw afdragen over de opbrengst van ervan. Je moet de panelen dus een beetje zien als 'aparte onderneming' zien. En die onderneming wekt energie op en 'verkoopt' die in feite aan jou als privépersoon en/of aan de energiemaatschappij. En daar moet je btw over heffen. Dit is vaak het gevolg van de keuze van mensen zelf, omdat ze de volledige btw willen terugvragen. Maar de keuze van maximale btw-teruggave is dus ook dat er vervolgens maximale btw-afdracht over opwekking plaatsvindt. Nu zou je kunnen stellen dat alleen het teruggeleverde deel van de stroom zakelijk is. Op zich denk ik dat dat inderdaad verdedigbaar is. Net zo goed als dat je geen btw heft over de bloemkolen uit je eigen moestuin die je zelf eet. Maar hier wordt het omzetbelastingtechnisch dan wel iets ingewikkelder. Als je denkt dat slechts een deel van je opwekking privé wordt gebruikt, dan zul je (1) die verdeling aannemelijk moeten maken en (2) in de herzieningsperiode van 5 kalanderjaren de genoten btw-aftrek op de aanschaf moeten elk jaar corrigeren. Je betaalt dan steeds een deel van je aanschaf-btw terug op basis van je privé/zakelijk-verdeling. Voor de inkomstenbelasting is het meestal een ander verhaal. In de meeste gevallen zal de verhouding privé/zakelijk tussen de 10% en 90% liggen en mag je zelf kiezen of je de panelen zakelijk of privé aanhoudt. In veel gevallen zal er voor privé-etikettering worden gekozen. De opbrengst zelf wordt dan geen onderdeel van de bedrijfswinst.
 13. Ja, dat begrijp je goed. Je moet btw afdragen over alle opgewekte stroom. Het feit dat de Belastingdienst een onderscheid maakt tussen btw over het privégebruik en btw over het teruggeleverde deel van de opwekking is vanwege het feit dat in sommige gevallen verschillende tarieven gelden. De af te dragen btw is weer afhankelijk van die verschillende tarieven.
 14. Ehm...is het wel zo netjes om even te melden hoe dat je dit kloppend hebt gekregen.
 15. Nee, dat lijkt me niet. Een spaarrekening voor pensioen is geen zakelijk activum en ook geen voorziening in de fiscale zin. Dat wordt volgens mij privé geacht te zijn. Er zijn maar een aantal voorzieningen die je kunt treffen (en die worden verwarrend genoeg 'reserves' genoemd). Verder zou je nog voorzieningen kunnen treffen voor kosten die je zeker gaat krijgen binnen afzienbare tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorziening voor vakantiegeld of verlofrechten voor het personeel.
 16. In plaats van de facturen zelf, heb je misschien nog de originele BTW-aangiftes? Daar staat ook op hoeveel 'verwervingen' er waren in elk kwartaal. Verderheb je nog je bankafschriften. Hier zouden in ieder geval de betalingen van dure verwervingen terug te moeten vinden zijn. Allebei niet ideaal, maar voor de inkomstenbelasting zou het eventueel kunnen volstaan.
 17. Is er nog een vennootschap D? Envoordat we er heel diep op ingaan: zijn dit vragen die je stelt vóórdat je BV's gaat oprichten of zijn ze al daadwerkelijk opgericht? In dat laatste geval, hoe is dat gebeurd (met begeleiding)?
 18. Ik weet het niet zeker, maar misschien dat je een aantal dingen door elkaar haalt. Het is wel zo dat de bijtelling eventueel beperkt is als de de autokosten láger zijn dan de bijtelling. Maar in jouw geval is het volgens mij zo dat je gewoon de autokosten mag aftrekken van de winst. Vervolgens moet je aan het einde van de aangifte de bijtelling uitrekenen. Deze bijtelling wordt dan weer bij het uiteindelijke resultaat opgeteld.
 19. Theoretisch zou je dit inderdaad moeten bijhouden. Elke boeking is dan een privéstorting of een priveonttrekking. Maar dat is ook meteen het 'voordeel'. Ieder boeking is een privéstorting of -onttrekking! Ik heb ondernemers zonder zakelijke bankrekening dit zien oplossen door simpelweg alle transacties te salderen en dat als 'saldo privé' op te geven. Niet helemaal correct en wat slecht controleerbaar, maar het zou in principe per definitie moeten kloppen, omdat er verder geen financieel ventiel is in de onderneming dan dat saldo.
 20. Bij deze omzet en omvang van je bedrijf kan het zijn dat je geen aangifte heeft te doen als ondernemer. Doe de Ondernemerscheck van de belastingdienst. Blijkt daaruit dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (ook al ben je wel ondernemer voor de omzetbelasting), dan geef de winst aan onder "resultaat overige werkzaamheden". Je kunt daarbij de omzet (en eventuele opbrengst uit de kleine ondernemers regeling) en kosten nog wel splitsen, maar hoeft die dan niet te specificeren.
 21. Niet aftrekbaar als ondernemerskosten, maar waarschijnlijk nog wel deels (alles boven de 250 euro) als studiekosten via het privégedeelte van de aangifte. Ongeacht of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent of niet.
 22. Je kunt de btw terugvragen in het kwartaal van aanschaf en ingebruikname. De 398,81 voorbelasting krijg je dus via de aangifte omzetbelasting van Q1 terug. Het privégebruik moet je officieel corrigeren. Dit kun je dus aan het einde van het jaar. Je kijkt dan hoeveel procent je de computer dat jaar hebt gebruikt. Je geeft dan inderdaad in Q4 een bedrag van 10% x 1/5e x 379,82 onder "privégebruik" aan. Als het gebruik in de volgende jaren verandert kun je het percentage van 10% voor die jaren veranderen, zonder dat je het met terugwerkende kracht hoeft te herberekenen. Dit btw-bedragje is overigens wel een aftrekpost (=kost) voor de inkomstenbelasting. Wat deze omzetbelasting betekent voor de inkomstenbelasting? In principe niets. Die twee belastingen lopen langs elkaar heen. Maar in dit geval lopen ze aardig synchroon. Omdat de PC voor 90% gebruikt wordt, is het verplicht ondernemingsvermogen. Je moet de computer op de balans zetten voor aanschafprijs (excl btw) en je mag daar inderdaad in 5 jaar op afschrijven. Ook hier zou je het privégebruik als een soort 'bijtelling' (privéonttrekking) in de boekhouding kunnen verwerken. Maar om eerlijk te zijn, het opslitsen in privé en zakelijk kan lastig zijn. Hoe zou je het gebruik zakelijk/privé willen meten? Bij een auto of voertuig is dat op zich makkelijk te doen via een kilometerteller bijvoorbeeld. Bij een computer misschien middels een timer-app? Het kan wat onpraktisch zijn en ik vraag me ook af of de fiscus dat echt verwacht. Zeker bij een apparaat dat nagenoeg helemaal zakelijk wordt gebruikt.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept