Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 18/05/19 in all areas

 1. 6 points
  Het is bekend dat IVB het internet volplempt met positieve reviews. Ook op dit forum is hier regelmatig op gewezen. Het bovenstaande verhaal is een te verdekt positief review "in disguise". En zoals gesteld opvallend ongeloofwaardig. Invorderingsbedrijf zet Trustpilot en Google Maps onder druk om negatieve reviews te verwijderen. Trustpilot dwingt negatieve reviewers hun gegevens bekend te maken aan het Invorderingsbedrijf. Daarna worden ze bedreigd met een smaad en laster procedure. Wat wetenwaardigheden over Google Maps en het Invorderingsbedrijf: Google Maps is weliswaar één site van een grote hoeveelheid internet fora met een aanzienlijke hoeveelheid publicaties van en over het Invorderingsbedrijf, diens virtuele vestigingen en het Incassocenter, maar is uniek doordat hier 468 reviews gepost zijn (april 2019). Dat is voor een incassobureau van deze omvang uitzonderlijk te noemen. Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps “pages” voor vijf vestigingen. Deze vestigingen zijn met uitzondering van het Invorderingsbedrijf Den Haag brievenbusfirma’s. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam. In maart 2019 zijn op aangeven van het Invorderingsbedrijf met het beroep op het zgn. “note and take downbeleid” van Google een groot aantal negatieve reviews verwijderd. Het gevolg hiervan is dat het aantal positieve reviews sterk is gestegen met een stevig effect op de “ratings” van deze vestigingen. Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren tegelijkertijd toegekend, 16% hiervan betreft vijfsterren reviews bij alle vestigingen. Bij 16 reviews kan worden vastgesteld dat deze zijn gepost door bedrijven die niet terug te vinden zijn op internet en de Kamer van Koophandel. Bij de overige reviews wordt slechts minimaal verwezen naar de bedrijven waar de recensent werkzaam is. Eerder is aangetoond dat 51 fotoprofielen gebruik maken van een stockfoto rechtstreeks van internet gekopieerd. Nadat hier door reviewers naar werd verwezen is dit aantal verminderd tot 17. De overige profielen zijn daarna voorzien van nietszeggende plaatjes. Eigen medewerkers, directieleden zelf en familieleden hebben positieve reviews geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokkenen bij het Invorderingsbedrijf. De positieve reviews op Google Maps proberen ook een beeld te schetsen dat het Invorderingsbedrijf internationaal opereert. Dat geldt overigens wederom voor het bovenstaande "review" op dit forum. Om dit 'internationale' karakter kracht bij te zetten, is er op Google bijvoorbeeld een review te vinden van een Russische opdrachtgeefster die naast een aantal reviews in het Russich ook een in het Engels gesteld prijzend vijf sterrenreview geeft aan het Invorderingsbedrijf. De Russische reviews zijn rechtstreekse kopieën van Russische Local Guides waardoor deze berichten tweemaal op Google Maps terug te vinden zijn. De berichten van de local guides zijn van eerdere datum dus een duidelijke kopie met dit doel gemaakt. Het betreft de routebeschrijving naar een metrostation en een recensie van een restaurant in St. Petersburg. Het invorderingsbedrijf en het Incassocenter behoren tot hetzelfde incassobedrijf. Dit incassobedrijf heeft geen (gerechts)deurwaarders of incasso-advocaten in dienst. Regelmatig worden in de positieve reviews de expertise waarover dit incassobureau niet beschikt juist geprezen. Maar het Invorderingsbedrijf gaat daarin verder. Op haar verschillende sites wordt gesuggereerd wel over deurwaarders te beschikken, zelf een deurwaarderskantoor te zijn (Groningen) resp. op de facebookpagina van het Invorderingsbedrijf een advocatenkantoor te voeren. Zou een bedrijf van onbesproken gedrag en met ethische normen en waarden als uitgangspunt zich hier mee bezig houden? Kom op, deze poging van IVB en diens Trol is te opvallend...
 2. 5 points
 3. 4 points
  Was al rijk voor ik naakt ging slaapwandelen. By the way, een schadevergoeding is omdat ze je benadeeld hebben en maakt je dus niet rijker. Rijker wordt je voornamelijk door je minder op geld verdienen te focussen maar op de andere waarden die het leven je biedt.
 4. 4 points
  Ja, maar dit heeft uiteindelijk minder invloed dan je denkt! Zowel ondernemers als werkgevers kunnen de eerste periode uit eigen middelen betalen, of ook dat deel verzekeren. Maar het verschil is uiteraard dat de ondernemer de financiële pijn en prikkel direct voelt, en dat bij de werknemer niet het geval is. Hierdoor melden ondernemer zich minder snel ziek, werken ze vaker door als ze ziek zijn en reïntegreren ze sneller. Dit betekent vooral dat de kosten voor kortdurende arbeidsongeschiktheid voor werknemers veel groter zijn, maar de uiteindelijke impact op de totale kosten is relatief gering, omdat de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid zo hoog zijn en daar nauwelijks verschillen meer inzitten tussen ondernemers en werknemers! Het is niet bij wet verplicht om de loondoorbetaling van een werknemer te verzekeren. de WIA kent een wachttijd van 2 jaar; deze periode kan de werkgever volledig voor eigen rekening nemen. Zoals ik al schreef: het verschil is véél minder dan jij denkt. Als de werknemer 10% van het salaris kost, kost de ondernemer bijvoorbeeld 8%. Groter is het verschil niet. En die WAZ premie was niet voor niets 8,8%! (met een wachttijd van 1 jaar zelfs) Ook hier sluit de realiteit niet helemaal aan bij de verwachtingen. Het eerstejaarsrisico (arbeidsongeschiktheid korter dan 1 jaar) bedraagt ongeveer 20-30% van de totale kosten van AOV. Dat betekent dat een verzekering met een wachttijd van 1 jaar maximaal 20 tot 30% goedkoper is dan een korte wachttijd van 1 maand. Daarna is er sprake van afnemend grensnut: iedere extra verruiming van de wachttijd naar 2, 3 of 5 jaar levert steeds minder op, echt maar enkele procentpunten korting extra. Dit komt door 2 dingen: Iemand die langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, is gemiddeld 7(!) jaar arbeidsongeschikt: dit is het gemiddelde tussen hersteld na 1,5 of 2 jaar of permanent arbeidsongeschikt, dat veel vaker voorkomt dan jij denkt De kosten van AOV bestaan niet alleen uit de uitkering maar ook uit de behandeling en interventies: je wilt weer reïntegreren en aan de slag! En bedenk je ook dat als je een wachttijd kiest van 1, 2 of 5 jaar je eigenlijk wel vanaf dag 1 hulp nodig hebt bij die reïntegratie. Dat is niet gratis.
 5. 4 points
  Oef, kvk toch! Omzet is niet leidend voor de rechtsvormkeuze, maar winst! Verder mis ik: - vermogen al dan niet scheiden van risico; - de fiscale impact! Zonder cijfers kun je fiscaal geen enkele onderbouwde keuze maken, laat staan door 10 vragen te beantwoorden; - aansprakelijkheid met zakelijk of privé vermogen; In haar streven informatief te zijn, slaan ze hier de plank wel mis
 6. 4 points
  Je hebt dus een add-on die in de weg zit. Je kunt al je add-ons doornemen en kijken of je ze ook echt nodig hebt. Het kan ook zijn dat er een spamware of malware add-on zichzelf heeft genesteld in je browser. Ik heb even gekeken (in de nieuwe Windows Sandbox ) en die ahjilop.com is een extension met de naam "Zoom in op afbeeldin" (note het ontbreken van de g op het einde) Je kunt dus een voor een al je extensies uitschakelen en kijken welke het probleem geeft maar mijn suggestie zou zijn om even met die "Zoom in op afbeeldin" te beginnen. Edit: Ha, je hebt hem al gevonden. Heb je ook die ontbrekende g gezien. Rare extensie dus
 7. 4 points
  Je spreekt jezelf hier tegen. Je komt hier hengelen naar ervaringen, maar je zegt tegelijkertijd dat je er niet veel waarde aan kan hechten. Ook plaats je hier een mailadres van cyberservices.com, een domeinnaam van mail.com. Alwaar je, inderdaad anoniem, een gratis mail adres aan kan maken. Ik begrijp dat jijzelf en het bedrijf waar je voor zou werken ook anoniem zou willen blijven. Maar moet je dan zo'n vaag emaildomein gebruiken? Had dan gewoon een adres van gmail/ziggo of iets dergelijks gebruikt. Bovendien vraag je 'onderbouwde feiten', maar je plaatst de oproep wel gewoon open en bloot op het internet. Het internet en met name de gebruikers daarvan blinken nou niet echt uit in het spuien van onderbouwde feiten. Je hebt al kennis genomen van de verschillende rechtszaken omtrent Invorderingsbedrijf, dus je weet al dat de rechter vaak niet al te mild naar ze is als het gaat om hun werkwijze. Veel beter onderbouwd dan dat ga je het echt niet vinden. Dat, samen met de andere dingen die ik hier vaststel, lijkt het er vrij dik op te leggen dat we hier in werkelijkheid te maken hebben met een sokpop. Immers: Als alleen de vorderingen die je uit handen wilt geven al miljoenen bedragen, dan moet het bedrijf waar je voor werkt logischerwijs dusdanig groot zijn dat ze een eigen legal afdeling heeft, of in ieder geval genoeg geld heeft om dat door een jurist uit te laten zoeken. Die zouden zelf onderzoek doen, niet gaan hengelen op internetfora. Een dergelijk bedrijf zou in ieder geval niet samen gaan werken met een bedrijf dat niet eens de juiste certificeringen bezit cq. niet is aangesloten bij de juiste brancheverenigingen. Met zulke vorderingen kan je het je niet permitteren dat je per ongeluk met een beunhaas in zee gaat. Als je als bedrijf ethiek hoog in het vaandel hebt staan, dan zou je bedrijven met een dubieuze reputatie per definitie niet eens overwegen. Zelf breng je hier tegenin dat het volgens jou mogelijk laster zou zijn wat er gepleegd wordt jegens Invorderingsbedrijf. Als jij inderdaad een bedrijf zou vertegenwoordigen dat los staat van Invorderingsbedrijf, dan zou het jou koud laten of het al dan niet laster was. Je zou er je vingers niet aan willen branden en laat Invorderingsbedrijf dus gewoon links liggen. Op het moment dat je hier geconfronteerd wordt met de bizar slechte reputatie van Invorderingsbedrijf, dan schiet je in de verdediging in plaats van die informatie aan te nemen. Sterker nog, als je al inderdaad werkt voor een bedrijf dat miljoenen aan vorderingen uit handen wilt geven en je inderdaad wilt gaan hengelen op een willekeurig internet forum over aan welke partij je die kapitalen aan vorderingen zou willen geven, dan had je gewoon open de vraag gesteld welk incassobureau dat had moeten zijn. Je zou niet met een reeds vooringenomen keuze je op een forum gaan mengen en dan ook nog die keuze verdedigen als blijkt dat het een bizar slechte keuze is om met zo'n partij in zee te gaan. Maar bewijs gerust het tegendeel door mij in een privé bericht te vertellen wat je echte naam is en voor welk bedrijf je werkelijk werkt. Als dat blijkt te kloppen dan haal ik dit bericht weg. Ik wacht geduldig af..
 8. 3 points
  Helaas leent bij uitstek dit onderwerp (auto privé of zakelijk) zich niet voor het uitleggen in kinderkaal. Zeker niet als het gaat om de keuze voor de inkomsten- en omzetbelasting. Het simpelste antwoord dat ik je kan geven op de vraag wat het 'voordeligst' is, is door je te verwijzen naar de website van berekenhet.nl. Overigens betekent dat niet dat je keuze daarmee klaar. Stel dat er uitkomt dat privé het voordeligst is, betekent dit niet dat je dan vervolgens een private lease moet doen. Als je namelijk een eenmanszaak bent, kun je voor de inkomstenbelasting zelf kiezen of je iets zakelijk of privé etiketteert, ongeacht of je het product zelf zakelijk of privé hebt aangeschaft! Zelfs als je een private lease zou doen, zou je theoretisch de kosten daarvan gewoon zakelijk mogen opvoeren, als je daarvoor kiest. Je zit dan alleen nog wel met het juridische aspect. Veel lease- en/of verzekeringsproducten voor particulieren kunnen (overmatig) zakelijk gebruik uitsluiten. Het feit dat je werkgever een reiskostenvergoeding geeft heeft hier allemaal niets mee te maken. Die geeft simpelweg het vergoeding voor het feit dat je naar je werk komt met je eigen voertuig. Dat staat helemaal los van hoe jij aan dat voortuig komt, lease of niet, zakelijk of niet. Je moet hier dus echt even tijd in steken om dit uit te zoeken. Het is niet iets dat je even door iemand in kindertaal uitgelegd wil krijgen.
 9. 3 points
  En weer wordt de BV "ZALIG" verklaard. en er een vrijbrief van maakt om onder schulden uit te komen.
 10. 2 points
  Ga nou niet ook meehuilen met de vliegende honden. Niemand wil ondernemers het leven lastig maken, maar het is wel de bedoeling dat gedwongen ondernemerschap voor bodemprijzen verdwijnt. Wanneer alle ondernemers de premies van hun volksverzekeringen gaan verdisconteren (zoals bij werknemers gebeurt) dan wordt de balans enigszins hersteld. Een overheid die het ondernemen belemmert, dat is een flauwekul-frame.
 11. 2 points
  Vergelijk het met autoverzekeringen. Ook zo'n typische anti-ondernemersmaatregel die ons ondemocratisch door de strot geduwd is.
 12. 2 points
  Hans het begint op langs mekaar praten te lijken. Ieder vanuit het eigen perspectief heeft gelijk private lease kent registratie, zakelijke lease niet. TS is bang dat als de VOF leaset dat hij ook geregistreerd wordt dat is dus niet zo aangezien als dat maar om zakelijke lease gaat. En als zijn vennoot voor private lease kiest is dat aan de persoon gebonden en niet aan de VOF dus wordt hij ook niet mede aansprakelijk voor het contract.. Althans het is zaak te zorgen dat een leasevorm wordt gekozen waar BKR registratie (voor TS) niet aan de orde is.
 13. 2 points
  BKR-toets en registratie.
 14. 2 points
  Na het lezen van een andere discussie over "Website & investeringsaftrek" waar soortgelijke scenario's besproken werden heb ik contact opgenomen met de 2 fiscale adviseurs die daar hun inzicht deelden over wanneer websites investeringen of kosten zijn. Ter referentie voor anderen hier, en voor toekomstige Googlers die ook baat hebben bij deze info zijn hier hun antwoorden op de vraag die ik hier ook stelde: 1. "Een duidelijk voorbeeld van een website zonder economische functie. Dit valt gewoon onder marketingkosten."- Joost Rietveld 2. "Wat betreft jouw vraag, feitelijk ga je deze websites gebruiken als een soort doorverwijzen naar jouw eigen website. Jouw eigen website is een investering en daar moet op afgeschreven worden. De websites die je koopt zijn kosten - je gaat daar namelijk geen klanten genereren. Het lijkt mij dan ook dat je die kosten gewoon in een keer kunt nemen (dus niet activeren). Jouw conclusie lijkt mij dan ook juist." - Dennis van Dijk
 15. 2 points
  Correct en als boekhouder kan je niet dichter bij het vuur zitten ... maar als je telkens weer (bij wijze van spreken) op je knieën bij de Belastingdienst of bij de FIOD moet smeken om er eens naar te kijken en je krijg te horen dat het momenteel (al lijkt het eerder op permanent) niet onze prioriteit heeft, dan ben je daar na verloop van tijd helemaal klaar mee. Ik doe mijn ding en dat zonder hanky-panky. ... dat heeft mij al menig klant gekost. Het is voor mij onvoorstelbaar dat de hoofdtaak van de Belastingdienst - het innen van Belastingen - zo krakkemikkig is georganiseerd. Het verbaasd mij dan ook zeer dat er uberhaupt nog geld binnenkomt.
 16. 2 points
  Dat zie ik toch anders ... In die afgelopen 12 jaar is het nog nooit zo makkelijk geweest om een onderneming te starten. - geen middenstandsdiploma meer nodig. - geen eisen van vakbekwaamheid voor heel veel beroepen. - als eenmanszaak veel belastingvoordelen zoals de zelfstandigenafrek, de startertsaftrek (3 jaar) en de MKB-winstvrijstelling. Zo kan elke pensionado een adviesbureau beginnen, vaak ingehuurd door zijn oude werkgever. Elke gek met een gebrek kan in Nederland een onderneming beginnen. Hoeveel zonnepaneel-ondernemers zijn er eigenlijk? Overigens ... zonder de ZZP'ers krijgt de Overheid en semi-Overheid het heel moeilijk. Het meest verontrustende is volgens mij dat er nagenoeg geen belastingcontroles meer zijn, waardoor het aantal uitwassen - noem het maar secundaire verdiensten en aftrekposten - draconische vormen aanneemt. Menig ondernemer vergeet Wiebes met z'n beperking van aftrek van kosten in de (niet zelfstandige) werkruimte; als ook de bijtellingsregeling voor het privé gebruik van de zakelijke auto; als ook het privé gebruik van vele andere zakelijke bedrijfsmiddelen en abonnementen. Als de overheid het ondernemerschap voor de kleine ondernemer écht tegen wil werken, dan zou ik willen voorstellen ... Zet een dikke streep door de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling ... slechts één handtekening volstaat.
 17. 2 points
  Ja daar zie ik iemand pleiten voor verplichte sociale zekerheid. En de vervanging van zelfstandigheid door contractarbeid. In reactie op enkele kritische kanttekeningen bij de ZZP-explosie. Met een interessante opmerking van Realist over sociale zekerheid.
 18. 2 points
  Nee ik breng niets in rekening. Ik wilde graag weten of de uren die ik op de teambuilding dag aanwezig ben mag meenemen voor het urencriterium van 1225 uur. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de belastingdienst dit als schijnzelfstandigheid kan zien omdat je als ZZP'er aan dezelfde activiteiten meedoet als werknemers die in vaste dienst zijn. Mijn opdrachtgever en ik hebben een overeenkomst van opdracht getekend waarin expliciet staat aangegeven dat de opdrachtgever mij inhuurt en ik mijn werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uitvoer.
 19. 2 points
  en wederom is gebleken dat het UWV ook een hele betrouwbare organisatie is die dat perfect in banen kan leiden en organiseren...
 20. 2 points
  Waarom zijn er überhaupt ondernemers die bij de komende EU verkiezingen overwegen op een partij te stemmen die een Nexit overweegt? Wij als MKB'er verkopen een tilhulpmiddel naar vele landen in de wereld. Als we er bijvoorbeeld eentje naar Noorwegen verkopen betalen we €238 euro aan verzend en douanekosten en zijn we circa 3 á 4 uur met administratieve en afhandelingszaken bezig. Als we er eentje naar Letland sturen, betalen we €108,- en zijn we circa een half uur aan administratietijd kwijt. Ongeveer hetzelfde geldt voor een zending naar Zwitserland versus Zuid Frankrijk. Zijn het grotere aantallen per zending (boven de €6000,-) dan lopen de administratieve lasten nog verder op naar een land buiten de EU. Weten de ondernemers die een Nexit wel wat lijkt dit wel?
 21. 2 points
  Nederland wordt door iedereen - van de VS tot Rusland tot China en niet te vergeten de EU - tot kruimels vermalen als het kiest voor een Nexit. De Britten hebben van de VS al een voorproefje mogen aanschouwen ... No Wonder Donald Trump Loves Brexit So Much. United States-United Kingdom Negotiations - Summary of Specific Negotiating Objectives - February 2019 Dat belooft niet veel goeds voor Nederland als een zwakke finale speler.
 22. 2 points
  Maar waarom ga je in 1x 15000 producten doen? Waarom begin je niet met 100? Dat doe je zo wie zo denk ik omdat je eerst wil zien of alles wel op de goede plek terechtkomt. Ik vind de info uit deze discussie interessant, maar de manier waarop snap ik nog steeds niks van. Maar zoals je al zei, dat is niet mijn probleem.
 23. 2 points
  Zo nauw bedoel ik in dit geval wel. Ik raad contact met de leasemij op dit moment af. Zodra een financier lucht krijgt van mogelijke continuïteitsproblemen wordt er al snel een sticker "bijzonder beheer" op geplakt en sta je met 1-0 achter in verdere onderhandelingen over o.a. extra zekerheden of het contractuele boetebeding. Op het moment dat je een principe-akkoord op hoofdlijnen hebt en je een goed plan hebt om de continuïteit te waarborgen, heb je die discussie niet.
 24. 2 points
  Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met mijn voicemail. Het komt regelmatig voor dat er meerdere mensen tegelijk bellen, zou dan echt niet willen missen wat er gezegd wordt. Veel van mijn vaste klanten spreken ook gewoon in, omdat ze weten dat ik het afluister. Complete orders worden door gegeven, welke ik dan op een vrij moment kan verwerken. Anonieme bellers heb ik heel veel, vooral politieke partijen, gemeentes en andere overheden bellen vaak anoniem. Ik vind het niet erg om op de rode knop te drukken als het een verkopende partij is. Ik sta ze niet te woord. Ik druk ze meteen weg. Daarbij moet ik dan wel zeggen dat ik bijna geen gebruik maak van sms of whatsapp. Alleen als ik achter een pc zit. Het typen van een berichtje op mijn telefoon kost me teveel tijd en moeite.
 25. 2 points
  Je kan de markt op talloze manieren indelen, dus een niche vinden is een kwestie van een invalshoek kiezen. De basis is goed als je alle basic skills in huis hebt of tenminste in je netwerk. Kijk kritisch naar je eigen performance (SWOT) en positionering. Bedenk nog eens waar je opdrachten vandaan kwamen. Was dat via het netwerk, uit de directe omgeving? Of zie je ook bekenden van bekenden binnenkomen, rolt je reputatie al voor je uit? Als ik even snel door je portfolio blader zie ik een agency dat het niveau buurtsitebouwer wel ontstegen is. Je hebt landelijke opdrachtgevers en het aanbod ziet er grafisch sterk uit. Wat cosmetica, wat food, wat IT, wat vakantie, wat diensten. Ik zie gevestigd en ik zie startups. Ik zie commercieel en not-for-profit. Het is wel overwegend Nederlands, maar het aantal agencies dat internationale klanten aantrekt is klein. Nou kan je een specialiteit ontwikkelen in cosmetica of vakantie, in IT of in retail. Maar een andere invalshoek is via skills. Dan presenteer je jezelf dus als bureau dat in staat is bepaalde dingen erg goed te doen. Dat lijkt me voor jullie veel logischer, want ik kom enkele cases tegen die een hoog abstractie-niveau hebben. Het wijngaardweb (ik noem de naam expres niet) zou ik weleens beter uitgelegd willen zien, want dat is een nogal ongewoon businessmodel. En wat jullie hebben gedaan met een grote Rotterdamse universiteit is een voorbeeld van intrapreneuren dat ook meer aandacht verdient. Het kan dus een keuze zijn dat je jezelf afficheert met zulke abstracte cases om andere opdrachtgevers te interesseren die ook met een hoge complexiteit worstelen. Een variant daarop is bijvoorbeeld complexe shop-functionaliteit waarbij ook de supply-chain van toeleveranciers opgenomen is, of met dynamic pricing wordt gewerkt. Niet doen als je daar geen affiniteit mee hebt. Leg ik nou die observaties naast je eigen naam en de verklaring daarvoor, dan denk ik: het rijmt wel maar het dicht niet. Bij OnsTop staat de klant voorop! Je tekstkracht past als dekseltje niet goed op je denkkracht. Weet je zeker dat dit bureau deze opdrachten heeft uitgevoerd? Of ben je deels onderaannemer? Hoe dan ook: ik zou meer vanuit skills (en de gewenste ontwikkeling) denken dan vanuit marktsegmenten. Bij een sushi-restaurant kun je meestal geen poffertjes bestellen. Waar zie je de leukste uitdaging?
 26. 2 points
  Ik zou kiezen voor de goedkoopste winkel oplossing en een mooie website maken. Dan is je bereik veel en veel groter. En de combinatie van internet en een stenen winkel doet het super. De exacte locatie doet er dan minder toe. En heb je een keer een mindere maand, dan is het wel zo lekker als je vaste kosten niet zo hoog zijn. Naast de kosten is een goede parkeergelegenheid belangrijk denk ik.
 27. 2 points
  Dat kwijtschelden zal door de belastingdienst niet geaccepteerd worden ... ECLI:NL:HR:2018:2132
 28. 2 points
  Hoe blus je een vulkaan? Eerst wil je hem z'n gang laten gaan, neem ik aan. Tot je beseft dat hij zichzelf aan het uitputten is. Goed dat je hem gekalmeerd hebt, de draaideur naar acceptatie getoond. En fijn dat hij die deur door is gegaan.
 29. 2 points
  Gecondoleerd Herman, fijn dat je hem toch nog een beetje hebt kunnen helpen in zijn laatste weken.
 30. 2 points
  Nee, als je buiten de EU verkoopt hoef je geen btw te berekenen en af te dragen aan enig EU land. Dat wil niet zeggen dat jij helemaal niets hoeft af te dragen aan niemand. En ook die bewijslast vervalt niet zomaar. Je mag bijvoorbeeld niet gewoon software leveren aan Iran of Noord Korea. Is dus wel handig dat je dat kunt bewijzen. Zoals ik al eerder aangegeven heb lijkt het mij verstandig om een belastingadviseur te raadplegen met verstand over export van software want met al die landen buiten de EU (waar jij schijnbaar aan levert) is het geen gemakkelijke materie. Misschien zien niet alle landen buiten de EU software als "elektronische dienst". Misschien gelden er andere regels. En ook in Amerika veranderen de regels rond de sales tax en use tax met enige regelmaat. En dan hebben we het nog niet eens gehad over eventuele drenpels in desbetreffende landen. https://www.avalara.com/us/en/learn/software-sales-tax.html https://circulaire.smeetskring.com/artikel/belastingstelsels-andere-landen-wetenswaardigheden-over-de-amerikaanse-sales-tax
 31. 2 points
  Dat lijkt mij een extensie te zijn die dwarsligt. Kun je Firefox eens in veilige mode opstarten. Tevens is het verstandig eens even alle aanwezige extensies door te nemen en eruit te knikkeren wat je niet gebruikt. Als ik met Chrome of IE en Edge naar https://www.ahjilop.com/ ga krijg ik een melding dat de browser niet compatible is met hun extension. Dus ik denk dat je het in die richting moet zoeken. Onder de "cgu?" staat Audivox Company.
 32. 2 points
  Beste Marleen S, Allereerst dank voor uw reacties op dit topic bij Higher Level op het door uzelf bepaalde hoge niveau. Uw posts zijn m.i. illustratief herkenbaar. Ze zijn zeker een bijdrage ter verlevendiging van de discussie over het maatschappelijke grote probleem "Invorderingsbedrijf" Vooraleerst: Uw Cyberservices is gevestigd op de Keizersgracht 62-64 te Amsterdam. Een brievenbusfirma. Waar kennen we dit ook al weer van als we het over het topic Invorderingsbedrijf op Higher Level hebben? Als u toch reageert, zou u de moeite willen nemen wat specifieker te zijn over de zaken waarbij de kantonrechter heeft aangegeven dat er sprake is van bewezen lasterlijke uitspraken jegens het Invorderingsbedrijf? En in welke situaties heeft het Invorderingsbedrijf na mei 2018, de datum van de uitspraak over het schenden van de zorgplicht, zich rekenschap heeft gegeven van zijn activiteiten? Ik verwijs graag naar reviews op de internetfora ter zake. Voor de duidelijkheid. Op uw niveau in het bedrijfsleven komt het mij voor dat uw CFO in ernstige problemen is geraakt als hij of zij incassoproblemen heeft veroorzaakt van miljoenen. Ik acht het illjustratief dat uw hoogste financiële functionaris zijn heil zoekt bij het Invorderingsbedrijf als oplossing voor een nogal prangend probleem. Het komt mij voor dat Invorderingsbedrijf als panacee de vergadering van aandeelhouders niet gaat overtuigen. Ik volg daarin slechts uw hoogwaardige mededelingen die ik - gezien uw dwingende reacties- geacht wordt uiterst serieus te nemen. Ik acht ze echter volstrekt ongeloofwaardig. Denkt u dat iemand dit gelooft? De internationale ervaring van het Invorderingsbedrijf op de incassomarkt, anders dan een gekopieerde reisbeschrijving naar de metro van St. Petersburg, is helaas aan mij ontgegaan. Wellicht dat uw due dilligence onderzoek ofwel "onderzoek naar gepaste zorgvuldigheid" anders bewijst. Het resultaat daarvan? U houdt het exclusief voor uzelf. Bijzonder als u daaraan wel refereert. De vraag is al gesteld. Als u zo bewust kiest voor het niet gecertificieerde Invorderingsbedrijf, waarom wenst u hier kond van te doen op een door u als laagwaardig beoordeeld platform als Higher Level? Is het dan niet handiger voornoemd panacee als een glorieuze redding te benutten en de domme ondernemers te laten ondernemen op hun manier? Mij dunkt van wel. Nu U door uw peroonlijke inspanning uw bedrijf door de inzet van IVB namelijk van de ondergang redt. Volgend jaar zeker een bonus... Helaas zijn uw redeneringen bewezen onzin. Uitvraag van informatie - als voorbeeld - hoeft niet anoniem omdat het in strijd zou zijn met de AVG. Deze wet ziet hier helemaal niet op. Dit is nonsens. Is dit verhaal geloofwaardig? Natuurlijk niet. Alle redeneringen zijn kul, het verhaal is volstrekt ongeloofwaardig. Wie post deze kul? De eigenaren van Invorderingsbedrijf, hun familieleden of een stroman?
 33. 2 points
  Nog recenter: Invorderingsbedrijf dagvaardt opdrachtgever over verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Zaak van Incassocenter namens opdrachtgever die begin november 2016 een bedrag van duizend euro heeft geleend aan debiteur, op voorwaarde dat er begin december twaalfhonderd euro terugbetaald zou worden. Incassocenter vordert het uitgeleende bedrag 17 maanden later* terug, vermeerderd met de overeengekomen 20% rente per maand. Rechter wijst vordering toe, maar hanteert wettelijke rente en wijst 20% per maand af. Zaak van Invorderingsbedrijf namens opdrachtgever. Zaak van Invorderingsbedrijf namens opdrachtgever. Invorderingsbedrijf dagvaardt opdrachtgever over interpretatie no cure no pay. In de kleine lettertjes staat namelijk dat de opdrachtgever dossierkosten moet betalen. De rechter is het met IVB eens. De wervende tekst no cure no pay betekent volgens de rechter niet dat de opdrachtgever niet hoeft te betalen als de incasso niet slaagt. De kleine lettertjes in de overeenkomst zijn belangrijker dan loze reclamekreten. Invorderingsbedrijf (Moneyfirst) dagvaardt opdrachtgever over stilzwijgende verlenging incasso-abonnement. Opdrachtgever heeft halverwege eerste jaar per email opgezegd; IVB stelt dat dat per aangetekende brief had gemoeten. Rechter stelt dat verzending van een email onvoldoende is, omdat aangetoond moet kunnen worden dat de mail de inbox heeft bereikt. Invorderingsbedrijf (Moneyfirst) dagvaardt opdrachtgever over interpretatie no cure no pay. Blijkbaar heeft de opdrachtgever een abonnement op de dienst Incasso Premium afgesloten. Opdrachtgever gaat ermee accoord dat IVB een debiteur dagvaardt, maar schrikt vervolgens van de factuur. Opdrachtgever beroept zich op no cure no pay; IVB wijst op de kleine lettertjes in de overeenkomst. Opdrachtgever weigert te betalen en IVB trekt zich terug uit de inmiddels lopende zaak tegen de debiteur. Terwijl beide partijen in correspondentie zijn, komt het abonnement in zijn tweede jaar terecht en krijgt opdrachtgever een aanvullende factuur vanwege stilzwijgende verlenging. Ook dat staat in de AV, dus de rechter oordeelt dat de opdrachtgever moet betalen, ruim 1800 euro inmiddels. En een extra jaar abonneekosten. Particuliere opdrachtgever dagvaardt Invorderingsbedrijf omdat IVB haar onvoldoende gewezen heeft op het risico van de werkwijze van IVB. De rechter is het daarmee eens. De rechter wijst bovendien de tegeneisen van IVB af. Wat valt op? Afgaand op gepubliceerde uitspraken voert IVB meer zaken tegen opdrachtgevers dan voor opdrachtgevers. Die opdrachtgevers zijn boos omdat de werving van IVB onduidelijk is. Er ontstaan misverstanden over no cure no pay die heel simpel te voorkomen zijn. Ook het bekende fenomeen stilzwijgende verlenging van incasso-abonnementen gekoppeld aan aangetekende opzegging leidt tot geharrewar tussen dienstverlener en opdrachtgever. Daarnaast lijkt IVB regelmatig slordig in de voorbereiding en afwikkeling van zaken, ten koste van opdrachtgevers. Wie dus een boel internationale vorderingen wil uitbesteden aan IVB denkt even aan het algemene devies: caveat emptor! * Duizend euro uitgeleend, 20% rente per maand, wat is de debiteur verschuldigd na 17 maanden???
 34. 2 points
  Prinsrachid, erg vaak heb je het bij het rechte eind (daar leren we allemaal van, waarvoor dank) en daarom heb ik het nogmaals nageplozen maar het antwoord is correct, je mag ook op nettovermogenswaarde waarderen (en daarmee hou je het simpel). Ter lering en vermaak heb ik ook nog even naar vergelijkbare topics gezocht op HL en kwam daarbij het volgende tegen: https://www.higherlevel.nl/forums/topic/57172-waardering-deelneming/ In lijn met de post van prinsrachid: wellicht dat de vragensteller er nog iets aan heeft.
 35. 2 points
  Dat uitgavepatroon zit een beetje in de politiek ingebakken ... alleen worden de bedragen evenredig hoger met de toenemende omvang van de organisatie. (Belasting)geld van een ander uitgeven is altijd al makkelijk geweest. Overigens ... Wel eens gekeken naar de soms idioteske uitgaven van de eigen Gemeente, Provincie en niet te vergeten Nederland zelf ? Met de regelgeving is het al niet beter gesteld. Er wordt op elk niveau (ook gemeentelijk) soms hilarische dingen verzonnen, waarvan je niet weet of de tranen nu van het lachen of van het huilen tevoorschijn komen. Het is waarschijnlijk zoiets als de Grieken en Italianen ... wel de Euro houden maar verder geen bemoeienis ... niet van Athene of Rome en al helemaal niet van Brussel. De Nexitteers willen nog een stapje verder ... geen euro ook, maar terug naar de gulden, toen die nog van zilver was, en al decennia lang vastgeklonken zat aan de wisselkoers van de DMark. En dan ook nog terug naar de grenscontroles van weleer ... toen de boter door Jan en alleman door de open weilanden werd gesmokkeld. Tja je leert nog eens wat met een inburgeringscursus. Eigenlijk spelen wij met z'n allen Roman Impire 2.0 Dan doet Putin het zo gek nog niet ... met z'n Russische Democratie. Een federale staat geleid door een democratische dictatuur.
 36. 2 points
  De mist blijft hangen. Meer antwoorden leveren slechts meer vragen op. Zoals: waarom een geldlening en niet als aandelenkapitaal gestort? Als ook: waarom de zaak niet in je eentje voortzetten? Als je 3000 euro per maand uit je holding kan ophoesten, dan kan 6000 euro waarschijnlijk ook wel.
 37. 2 points
  Stel je bent een bakker en je koopt graan onder deze licentie. Je mag dan niet het graan onverwerkt doorverkopen. Ook mag je niet iemand anders iets met dat graan laten doen. Wel mag je zelf een brood bakken en dat brood mag je doorverkopen. Dit is een vrij gebruikelijke licentie voor 'grondstoffen'. Wat ze willen voorkomen is dat jij je eigen samplewinkel begint met hun samples. Zodra de sample in je liedje zit, mag je (vrijwel) alles met dat liedje doen wat je wil. Inkomsten uit dat liedje zijn geheel voor jou (en de eventuele andere componisten/tekstschrijvers). (Ik zeg 'vrijwel', omdat je niet de samples uit je liedje mag rippen om door te verkopen.)
 38. 2 points
  Ik weet niet of dit onder "Media" valt, maar het is wel mooie reclame voor ons. Ons product is een vraag in het VMBO examen 2018 van natuurkunde/scheikunde. Vraag 3 laat duizenden leerlingen, die waarschijnlijk in hun leven veel moeten sjouwen, duidelijk zien dat er een mooi hulpmiddel is om je rug te sparen. KB-0173-a-18-1-o.pdf
 39. 2 points
  Als je kijkt naar reviews over trustpilot op onafhankelijke sites zie je dat zj totaal niet gewaardeerd worden en zelf reviews schrijven https://www.reviews.io/company-reviews/store/trustpilot Op hun eigen website uiteaard alleen maar goede reviews vervelend bedrijf
 40. 2 points
  Hallo, Er zijn hier wat aanbevelingen gedaan naar instellingen die niet geheel onafhankelijk zijn, zoals men in NL de KVK kent. Unizo is zeker een goede organisatie, maar heeft ook zo zijn vaste adresjes waar men de starter naar toe stuurt. Een goede link is: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/bce/inschrijven/#.VAYm-vl_u3R Emz in BE oprichten kan, mits inderdaad een adres in België en kunnen aanneembaar maken dat de inkomsten op Belgisch grondgebied worden gegenereerd. Sinds 2014 is de Btw administratie streng aan het controleren of op het opgegeven adres ook activiteit is. Er hoeft niet iemand constant op het adres aanwezig te zijn, maar het moet aannemelijk zijn dat op dat adres gewerkt kan worden (een postbus is uitgesloten, die tijden zijn voorbij). Een gewone commanditaire vennootschap is een heel goed alternatief, in tegenstelling tot Nederland is dit een rechtspersoon en valt onder de vennootschapsbelasting, volledige aansprakelijkheid, maar geen notaris of publicatieplicht, ook in vennootschappen geen zogezegd DGA loon. Kennis bedrijfsbeheer is verplicht, ook in een vennootschap, en geen diploma, dan kan eventueel een EG verklaring of staatsexamen uitkomst bieden: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/toegang_beroep/ond_vaardigh_handel_ambacht/beroepsbekwaamheid/diplo/ http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#.VAYprvl_u3Q Ja, ik kan hier natuurlijk wel een boek over schrijven. Bij de meeste boekhoudkantoren kun je terecht voor een eerste gratis starters adviesgesprek. Succes, Mireille Coumans
 41. 2 points
  ;D (sorry insider grapje ;))
 42. 2 points
  In het artikel zeg je in de eerste vijf zinnen twee keer exact hetzelfde. In deze volgorde: Huisvrouwen niet meer bezig met afvallen. 18-25 Jaar juist meer bezig met afvallen. Studenten zijn meer bezig met afvallen. Huisvrouwen waren voorheen meer bezig met afvallen.
 43. 2 points
  Mijn bus, afgelopen zaterdag opgehaald. Een Volkswagen Transporter T2a uit 1970, orgineel Nederlands. D'r moet heel snel reclame op, want iedereen verrekt z'n nek als dit apparaat voorbijkomt!
 44. 2 points
  Oops, dat is niet juist. Landwind heeft hierbij waarschijnlijk inbreuk gemaakt op het IE van GM. Het is zeker geen Frontera, maar meer een soort kloon.
 45. 2 points
  Vind hem niet handig: apart opladen, geen idee wat het saldo is (ik sta met dat ding bij de kassa om snel af te rekenen niet om m'n saldo nog even te bekijken) en bij de postbank ook nog een apart stukje plastic. Ze moeten gewoon van de magneetstrip af en ook pinnen op de chip zetten. Chipper erin, geen saldo? Geen probleem dan pin je en zet je gelijk nieuw saldo op op je chipper zonder teveel extra handelingen. Gelijk lcd display in die pas met klein accuutje dat nog 5/10 minuten na het gebruik je saldo laat zien. Dan wordt ie wel handig. Nu is hij vooral handig voor de parkeermeter.
 46. 2 points
  ff off-topic: ik ben wel benieuwd hoe jij het dan niet-platonisch zou uitdrukken... ;D
 47. 2 points
  Haha, onderhoudscontracten zijn inderdaad niet de meest leuke dingen om te doen, maar als je - ingeval van problemen met de dienst die je levert - adequaat en snel reageert (is mijn ervaring) win je een klant wel heel snel voor je! Daarnaast zijn onderhoudscontracten een hele goede bron van inkomsten. Ook kun je zelf de hoeveelheid werk die je aan onderhoudscontracten moet besteden limiteren door je product kwalitatief hoogwaardig op te leveren. Onderhoudscontracten zijn vaak fixed price voor een vast aantal uren. Niet gebruikt is pech gehad. Een leuk alternatief is hier om de mogelijkheid te bieden om uren in te wisselen voor nieuwe features fo andere uitbreidingen
 48. 2 points
  Ik vind dit ergens eigenlijk nog wel meevallen. Per jaar is de BV geloof ik in feite 100 euro duurder. Het is denk ik niet iets als je toch niet veel investeringen hebt, niet al te veel materiele zaken inkoopt en vooral bijvoorbeeld programmacode, oplossingen of advies verkoopt. Als je grote investeringen nodig hebt is die 18.000 euro ook weer niet zoveel. (en dit bedrag mag daarvoor gewoon gebruikt worden, als ik het goed begrepen heb) Ten tweede: van bedragen beneden de 18.000 euro valt niet te zeggen: "als ik dat kwijt ben, zit ik mijn hele leven in de goot." (euro 300 p.m. bij een normale standaard lening meende ik)
 49. 2 points
  Beste Michel, Dank voor je reactie: klinkt goed (interessante Niche-markt; zeker voor dit Forum) en niet onredelijk, de haard moet tenslotte ook blijven branden. Een ding: help me/ons uit de brand. Er wordt vaak gesproken over "de overheidskredieten voor Starters" alsof er tientallen regelingen voor het oprapen liggen. Ik ben zelf niet helemaal on-ingelicht maar ken er maar één: de TOP (v/h TOK & KREDO). Inderdaad risicodragende financiering voor de (uit-)ontwikkeling van technisch innovatieve producten/processen. Meer ken ik er niet. Ik wil graag geloven dat er meer overheidsregelingen zijn op dit gebied en jij kent ze vast, als ze er zijn. WELKE ZIJN DAT DAN????????? :( ???: Bij voorbaat dank voor je hulp!:ukliam2: Gr. Bengel.
 50. 2 points
  dan maar ff een reactie posten
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept