Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 18/06/19 in all areas

  1. 2 points
    Beste Michel, Dank voor je reactie: klinkt goed (interessante Niche-markt; zeker voor dit Forum) en niet onredelijk, de haard moet tenslotte ook blijven branden. Een ding: help me/ons uit de brand. Er wordt vaak gesproken over "de overheidskredieten voor Starters" alsof er tientallen regelingen voor het oprapen liggen. Ik ben zelf niet helemaal on-ingelicht maar ken er maar één: de TOP (v/h TOK & KREDO). Inderdaad risicodragende financiering voor de (uit-)ontwikkeling van technisch innovatieve producten/processen. Meer ken ik er niet. Ik wil graag geloven dat er meer overheidsregelingen zijn op dit gebied en jij kent ze vast, als ze er zijn. WELKE ZIJN DAT DAN????????? :( ???: Bij voorbaat dank voor je hulp!:ukliam2: Gr. Bengel.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept