Jump to content

Joha

Junior
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Female
 • First name
  Joha
 • Last name
  van den Honert
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen

Company info

 • Location
  Mook
 1. Het wordt nog veel gekker.... Hieraan voorafgaand hebben we een nieuw contract voorgelegd gekregen dat als een wurgcontract kan worden gezien. 7 van de 9 franchisenemers hebben hiervoor bedankt en te kennen gegeven onder de huidige contractvoorwaarden de rit uit te zitten. 2 franchisenemers (vrienden van de franchisegever) zijn wel akkoord gegaan met het nieuwe contract. Heb zojuist een bericht van de franchisegever ontvangen dat mijn persoonlijke pagina op de website is aangepast. Mijn telefoonnummer en mijn mailadres is vervangen door die van de franchisegever. Dit geldt ook voor de andere 6 franchisenemers die het nieuwe contract niet hebben aanvaard. De webpagina van de 2 francisenemers die het nieuwe contract wel hebben getekend zijn niet gewijzigd.
 2. Hieronder wat relevante clausules uit de overeenkomst. In eerste opzicht lijkt het allemaal duidelijk maar het roept bij mij toch de nodige vragen op. In artikel 1 staat dat de franchisegever een natuurlijk persoon is: Artikel 1. Gegevensverstrekking 1 De franchisegever garandeert aan de franchisenemer de juistheid en volledigheid van de volgende gegevens: a de franchisegever is een natuurlijk persoon naar Nederlands recht b de franchisegever is een geheel zelfstandige ondernemer In artikel 17 staat dat zowel de franchisenemer als de franchisegever een rechtspersoon[ is Artikel 17. Overige beëindiginggronden 2 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien de franchisegever-rechtspersoon c.q. de franchisenemerrechtspersoon na ontbinding ophoudt te bestaan. In artikel 18 staat beschreven dat de franchisegever gerechtigd is de overeenkomst aan derden over te dragen. Artikel 18. Overdracht rechten en verplichtingen 1 De franchisegever is bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen of door derden te laten uitoefenen, met dien verstande dat daardoor niet de continuïteit van de franchiseketen of de individuele bedrijfsvoering door de franchisenemer in gevaar mag komen. [*] Uit artikel 18 lijkt het dat de franchisegever het recht heeft mij door te schuiven naar 'iemand anders'. [*]Maar ook artikel 17 is van toepassing: de franchisenemer wiens contract ik heb ondertekend is na ontbinding opgehouden te bestaan. [*]Er staan fouten in de overeenkomst (natuurlijk- versus rechtspersoon. Hoop dat iemand hier chocolade van kan maken... :-)
 3. Dat de buren minder huur betalen is niet veemd. Met de leegstand van de laatste tijd kan een verhuurder niet aan de hogere huurprijzen uit het verleden blijven hangen. Beter een lagere huur ontvangen dan leegstand. Kwestie van kiezen of delen. Gewoon doen waar je goed in bent, je huurcontract uitzitten en misschien zijn ten tijde van de verlenging de omstandigheden voor jou ook gunstige om een lagere huur te bedingen. Dat je buren toevallig eenzelfde dienst aanbieden hoeft helemaal niet nadelig te zijn. Kijk maar eens om je heen op de meubel- en autoboulevards.
 4. Ik ben destijds een franchiseovereenkomst aangegaan met iemand die zich had ingeschreven als een eenmanszaak (natuurlijk persoon). De eenmanszaak is vandaag uitgeschreven en is men overgegaan naar een BV (rechtspersoon). Kreeg zojuist dit bericht quote Met ingang van vandaag, 3 januari 2013 is "X" een BV geworden. "X" B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nr: ..... Je huidige franchisecontract met wederzijdse rechten en plichten is overgenomen door "X' B.V. unquote Mijn vraag: Gaat mijn contractverplichting automatisch over naar de nieuw opgerichte BV of houdt mijn contractverplichting juridisch gezien op. Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste. Ik zou het fijn vinden als iemand mij wijzer kan maken.
 5. Ik heb afgelopen week eens flink gezocht naar gespecialiseerde adviseurs, die zakelijk rijden in een youngtimer 'mogelijk' maken. Heb zelf een paar jaar in de autobranche zaken gedaan. Probeer het eens bij Wiggers, in Baarn. http://www.wiggersgroep.nl/ Zij zijn gespecialiseerd in old-timer verzekeringen, met name Landrover, waarbij je zelfs verzekerd bent tijdens terreinrijden. Ook houden zij jaarlijks taxatiedagen voor old-timers. Zij hebben zeker ook voor Young-timers een oplossing
 6. Voor de huidige activiteiten zijn inderdaad franchise contracten afgesloten, dus het is geen vrijblijvend verband. Omdat de franchisenemers allemaal op een ander moment zijn ingestroomd variëren de einddata van de contracten. de franchisgever wilde alle lopende contracten openbreken en alle franchisenemers op dezelfde datum (ingangsdatum van de BV) een nieuw contract geven met voor iedereen een identieke looptijd. Het nieuwe contract zit propvol angels en voetklemmen t.o.v. van het lopende en daarnaast nog eens 7% meer franchise fee afgedragen moest worden. Wij hebben met z'n allen geprobeerd om tot een voor beide partijen acceptabele overeenkomst te komen maar geen enkel punt bleek enigszins onderhandelbaar. Met als resultaat dat we ieder afzonderlijk aan het eind van ons contract afscheid nemen van de franchiseketen, met gelukkig een concurrentiebeding dat niets voorstelt. Het enige dat we ons nu nog afvragen is of onze franchiseovereenkomst nog wel bindend is op het moment dat de keten een BV wordt, want wij zijn geen contract met de BV aangegaan maar met een zelfstandig ondernemer. Nu ik het zo rustig terug lees lijkt het wel een soap :-)....
 7. Het gaat niet over in een 'andere' BV. De onderneming is op dit ogenblik een 'natuurlijk persoon' en gaat binnenkort over in een rechtspersoon t.w. een BV. Voor zover ik kan inschatten blijft de bedrijfsnaam hetzelfde met de toevoeging BV. Naar het eerdere voorbeeld "verzekeringen-Nederland" zou dan worden "Verzekeringen-Nederland BV. De franchisenemers blijven allen natuurlijke personen. Net als in dit voorbeeld is het eerste deel van de domeinnaam onze activiteit, iets algemeens zoals "verzekeringen"' waarmee vele andere hun boterham verdienen. Zoals in een eerder bericht werd voorgesteld gaan we dit dilemma zeker via een advocaat laten testen. Neemt niet weg dat ik de expertise op dit forum even waardevol vind. Het wiel is al vaak genoeg opnieuw uitgevonden :-).
 8. Richt je op de zon, dan valt de schaduw altijd achter je.
 9. Ik denk dat zoiets moeilijk wordt want de franchisegever gebruikt de naam van de ex franchisenemer niet actief, het enige dat zij doen is het oude subdomein gebuiken om de webpagina van de nieuwe franchisenemer aan te linken en de uitgetreden franchisenemer 'dwars' te zitten. Op zich is het voeren van een nieuwe naam geen probleem want naamherkenning is eigenlijk niet aan de orde omdat binnen de branche er zelden tot nooit sprake is van 'terugkerende' klanten. Geen slechte dienstverlening hoor :-), maar branche gerelateerd. Door de domeinnaam te behouden belemmeren ze de uitgetreden franchisenemer onder zijn oude naam verder te gaan en ontneemt daarmee de voordelen van de jarenlange opgebouwde linkbuilding en herkenning van google.
 10. Het komt inderdaad overeen met "verzekeringen-bakker.nl", waarbij "bakker" mijn eigen achternaam is. De hoofdsite heet in dit voorbeeld bijvoorbeeld "verzekeringen-Nederland.nl", waarbinnen elke franchisenemer een eigen district heeft onder "verzekeringen-naam franchisenemer.nl"
 11. Dank je wel voor je reactie. Nee, er staat niets over in het contract. Kan ook nergens relevante jurisprudentie vinden.
 12. Ik ben franchisenemer in een franchiseketen. De franchisegever heeft besloten om de keten onder te brengen in een nieuw op te richten BV. Daaraangekoppeld kregen alle franchisenemers een nieuw (wurg)contract aangeboden. 80% van de franchisenemers hebben geweigerd om te tekenen. Zij (waaronder ik) zitten het lopende contract uit. Bij het toetreden in de franchiseketen heeft de franchisegever uit de entreefee een eigen webpagina voor mij toegevoegd onder mijn eigen naam. Uit de maandelijkse franchiseafdracht wordt o.a. ook mijn pagina up to date gehouden. Er zijn in het verleden franchisenemers uitgetreden. Voer je hun domeinnaam in dan wordt je doorgelinkt naar de pagina van de franchisenemer die hun plaats heeft ingenomen binnen de keten. Dus de franchisegever is nog steeds eigenaar van de domeinnaam van de uitgetreden frasnchisenemer. Mijn vraag Als ik de looptijd van mijn contract heb uitgediend, kan ik dan mijn domeinnaam opeisen? Het is geen handelsnaam maar gewoon mijn eigen achternaam.
 13. Ruben, Naast de al eerder gegeven adviezen om gewoon de mouwen op te stropen en dit kleine startkapitaal bij elkaar te verdienen geef ik je ook nog het advies om iets aan je schriftelijke taalvaardigheid te doen, want je teksten staan bol van de fouten. In mijn beleving een eerste vereiste als je via schriftelijke communicatie (dat is Ebay per slot van rekening) je boterham wil verdienen.
 14. Het is belangrijk dat je voordat je het interview begint voor jezelf bepaald hebt over welke kerncompetenties de kandidaat moet beschikken. Op het moment dat je dat hebt vastgesteld is het een zaak van criteriumgericht interviewen volgens de STAR methode. De STAR-methode is een gesprekstechniek die dient om zowel werkgedrag als de context waarin dat gedrag zich heeft voorgedaan, duidelijk en scherp in beeld te brengen. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Situatie: De interviewer zoekt naar een helder beeld van de situatie waarin een door de kandidaat ingebrachte gebeurtenis plaatsvond. Bijvoorbeeld: Welke en wat voor mensen waren aanwezig? Wat waren de gebruikte gereedschappen en de materialen? Hoe was de werkomgeving? Hoe functioneerde de organisatie van het werk? Was er een fysieke of psychisch belastende situatie? Was er sprake van werkdruk, waren er spanningen van andere aard? Etc. Taak: Wat mocht in deze situatie van de kandidaat verwacht worden? Bijvoorbeeld: Wie verwachtte wat van hem? Wat was dat precies? Welke verantwoordelijkheid werd ervaren? Welke verantwoordelijkheid werd aanvaard? Waar bleek dat uit? Wat waren de feitelijk opgedragen taken? Welke rol mocht men van de kandidaat verwachten? Welke rol ging zij uitvoeren? Actie: Hoe werd de activiteit uitgevoerd? Wat deed of zei de kandidaat in die situatie precies? Hoe gedroeg zij zich? Waarom zo, en niet anders? Resultaat: Wat was het effect van de actie, naar anderen, naar de kandidaat zelf? Was dat adequaat? Waar moet je op letten? 1. De ingebrachte situatie moet niet te lang geleden hebben plaatsgevonden. 2. De kandidaat moet een concrete zaak willen en kunnen inbrengen. 3. Je moet doorvragen tot je de situatie als het ware voor je ziet als in een film of op een foto. 4. Je moet doorvragen totdat je een duidelijk begrip hebt van de taken, de acties en de effecten van het gedrag van de kandidaat 5.Je mag de kandidaat niet laten afdwalen van de zaak die wordt besproken. Het voorbereiden van een gesprek biedt veel voordelen, maar het kan ook nadelen hebben. Je kunt je bijvoorbeeld zo strak aan je gemaakte schema houden, dat er geen vaart in het gesprek komt. Het vooraf voorbereiden van een gesprek mag dus niet zo ver gaan dat je geen ruimte meer neemt om in te spelen op nieuwe informatie die tijdens het gesprek spontaan naar voren komt. Een flexibele opstelling creert minder spanning en meer luistervermogen als je vooraf goed weet wat je beslist te weten wil komen. Er is nog een ander probleem dat veroorzaakt kan worden bij een te strakke voorbereiding. Als je steeds op je vragenlijstje tuurt en daarop terugvalt, zal het gesprek houterig en formeel overkomen. Je moet voorkomen dat het lijkt alsof je niet luistert maar voorgekookte vragen voorleest. Hierdoor krijgt de kandidaat de indruk dat het een soort overhoring is. De volgende spelregels kunnen een beetje helpen: 1. Nooit vragen van papier letterlijk oplezen: gebruik spreektaal. 2. Wanneer je de reactie op de eerste vraag noteert, denkt dan alvast na over een geschikte vervolgvraag. 3. Gebruik gesprekspauzespauzes, bijvoorbeeld wanneer de kandidaat nadenkt over een vraag, om je gespreksplan te raadplegen; 4. Leg je gespreksplan open op tafel neer, zodat het gemakkelijk te raadplegen is en probeert dat niet verborgen te houden voor de kandidaat. 5. Als je voldoende informatie over een gespreksonderwerp hebt, laat dan de rest van de geplande vragen maar zitten! Succes!!
 15. Als studerenden een optie is voor de invulling van je vacature kan het Eurocollege in Rotterdam wellicht ook soelaas bieden. Dit is een particuliere school met o.a. specialisatie in Evenementen Management (Bachelor). Er is ook een maserstudie International Business in samenwerking met Webster University Er wordt daar op een bedrijfsmatige wijze gedoceerd. Er hangt een flink prijskaartje aan een studie daar, daardoor over het algemeen zeer gemotiveerde studenten. http://www.eurocollege.nl
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept