Jump to content

2espoor

Junior
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • Gender
  Man
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  financiering
  ondernemingsplannen
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  innovatief ondernemen
  expert advies
  columns en algemene informatie
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  kvk
  belastingdienst
 1. Ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen komt het op mij over dat je vooral goedkoop personeel wil hebben. Psychiatrische patiënten zijn een heel ander type werknemers dan downies of andere arbeidsbeperkten. Grootste probleem zijn de no-shows. Dat betekend dat je ze alleen als boventallig kunt inzetten. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen volledig op orde zijn. De vraag is ook of dat de buurt wel zit te wachten op dit concept. Anders dan downies hebben psychiatrische patiënten een veel minder goede "aaibaarheidsfactor" Mijn advies zou zijn dat je eerst die Lunchroom opstart samen met jouw zakenpartner. Zorg voor een goed draaiende tent voordat je hele kwetsbare mensen gaat inzetten. Met welke rechtsvorm je dat doet is een kwestie van o.a. fiscale en risicofactoren in kaart brengen. Wil je er twee dga-salarissen uithalen dan moet je volgens de horeca-ratio' s al ruim 3 ton aan omzet draaien volgens de gangbare horeca-ratio's en dan draai je dus met z'n tweeën. Hoe je in die context tijd overhoud voor een goede begeleiding lijkt mij iets om goed over na te denken. Ik weet niet voor welke subsidies je in aanmerking denkt te komen, maar behalve behoud van uitkering tijdens een reïntegratie periode of een loondsuppletie,loonkostensubsidie of loondispensatieregelingen van het UWV zijn er volgens mij geen regelingen ongeacht de rechtsvorm van het bedrijf Wellicht kom ik wat negatief over maar ik wil bereiken dat je heel goed nadenkt over de consequenties van jouw plannen.
 2. Ik heb het nog even voor je opgezocht wat de parkeernorm is voor de stad Utrecht. Ervan uitgaande dat jouw zaak wordt gezien als een combinatie van restaurant en discotheek en dat je aan de rand van de stad gaat vestigen (suburban , zone C1/C2) moet je rekening houden met met een parkeernorm van tussen de 5,2 en 14,0 parkeerplaatsen per 100m2 BVO. Dus maximaal 140 parkeerplaatsen bij 1000m2. Er zijn NEN normen (NEN 2443:2000 nl) maar ga globaal uit van 25 m2 per parkeerplaats. Dan heb jij dus tussen de 5,2x10x25m2=1300 en 14x10x25m2=3500m2 parkeerruimte nodig. Twee maal de oppervlakte van jouw bedrijfsruimte is dus een aardige schatting gebleken. bron: Nota Parkeernormen Fiets en Auto - Gemeente Utrecht (PDF)
 3. De parkeernormen verschillen inderdaad per gemeente maar zijn meestal afgeleid van de CROW richtlijnen. Mijn persoonlijke ervaring is dat de parkeernormen zo'n beetje als eerste ter sprake kwam toen ik bij de gemeente mijn plannen ontvouwde. Ik heb zo'n 2000m2 nodig voor een leisure project met een feestelijk tintje dus ik weet heel goed waar ik over praat en schrok mij ook een ongeluk toen die ambtenaar de gemeentelijke parkeerrichtlijn noemde. Ik ga dan niet het probleem zitten ontkennen maar nadenken over een (betaalbare) oplossing. Dat zou jij ook moeten doen...
 4. Sinds invoering Reparatiewet BZK in 2014 vormen de parkeernormen een vast onderdeel van het bestemmingsplan. Dus je ontkomt er niet aan.
 5. Voor de duidelijkheid: Je bent op zoek naar een ruimte van 1000m2 met een horecabestemming . Dus niet een bedrijfshal waar heel andere parkeernormen gelden. Je bent afhankelijk van het bestemmingsplan of er überhaupt horeca, in jouw geval zaalverhuur, mag plaatsvinden. Zit er geen horecabestemming op het pand dan kun je proberen om dat bij de gemeente te wijzigen, maar dan wordt je op zeker geconfronteerd met de plaatselijk geldende parkeernormen. Ook in de door jou genoemde gemeentes.
 6. Is het een optie om te proberen de no-riskpolis 5 jaar te verlengen? https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte/hoelang-geldt-de-no-riskpolis Ik denk ook dat de zoektocht naar antwoorden begint bij het UWV
 7. Ik denk dat jouw grootste probleem wordt om een (betaalbare) locatie te vinden met voldoende parkeergelegenheid. Dat is tegenwoordig een harde eis van de gemeente.Denk aan 2x de oppervlakte van de zaal.
 8. De ESF pot is voor 2006 uitgeput! Zie o.a. www.ecg.nl SZW had een informatieve website www.agentschap.szw.nl maar die lijkt off-line.
 9. Vandaag op zibb: Voormalig wao'ers dubbel zo vaak ziek http://www.zibb.nl/nieuws/nieuwsselectie/nieuwsbericht/asp/artnr/1058707/versie/1/index.html Als je doorleest dan staat er dat 70% van de ex-wao'ers minder verzuimen dan de "gezonde" beroepsbevolking. Waarom dan zo'n titel ? Wie schiet hier wat mee op ?
 10. Uiteraard moeten we de verplichtingen van de werknemer niet vergeten. Maar waar het uiteindelijk omgaat is dat er perspectief wordt geboden op ander werk. Hierbij kunnen werkgevers een veel grotere rol spelen dan dat ze tot nu toe laten zien. Er wordt nog teveel afgeschoven op reïntegratiebedrijven maar die schieten bij het vinden van een andere baan vaak te kort. Het zijn geen "matchmakers" waardoor de werknemer aangewezen blijft op de traditionele methode van solliciteren. Met hun arbeidshandicap komen ze daardoor per definitie op een achterstand t.o.v. de niet-arbeidsgehandicapte sollicitant. Werkgevers kunnen door hun uitgebreide netwerk veel makkelijker bij elkaar "binnenkomen". Hiervan zou in mijn optiek veel meer gebruik gemaakt moeten worden. Uiteraard moeten werkgevers/ondernemers hierin wel ondersteund worden want anders houden ze geen tijd over voor hun business.Dat is de markt waar ik mij op aan het richten ben. Ik denk dat ondanks alle goed bedoelde pogingen van het UWV vrijwel geen ondernemer weet wat bedoeld wordt met "Wij zorgen voor de goede voorwaarden". Daarnaast gaat het om arbeidsgehandicapten die reeds in de WAO zijn toegelaten. De arbeidsgehandicapten die nog in dienst zijn van de werkgever (mijn doelgroep) krijgen veel minder voorzieningen mee en bovendien zijn die de laatste jaren alleen maar minder geworden. Zo is de subsidie t.b.v. externe reïntegratie bij de invoer van het doorbetalen van het 2e ziektejaar afgeschaft. Ook blijkt dat veel ondernemers de extra papieren rompslomp om voor subsidies in aanmerking te komen alleen maar lastig vinden waardoor ze veel geld laten liggen.Daarnaast werkt het UWV (nog)erg traag bij het toekennen van de arbeidsgehandicaptenstatus waardoor het lang duurt voordat er duidelijkheid is. Overigens, voor de arbeidsgehandicapte werknemer die nog in dienst is, is er geen mogelijkheid voor een proefplaatsing via het UWV. Werkgevers kunnen hier wel onderling afspraken over maken.Uiteraard in overleg met de werknemer in kwestie. Omdat hierbij veel belangen spelen en er een oerwoud van regels en wetten geldt, is het wel aan te raden om dit professioneel te laten begeleiden. Ook de verzekeringsmaatschappijen kun m.i. een grotere rol spelen bij de 2e spoor reïntegratie. Zij lijden immers ook grote schade bij langdurige uitval van een werknemer. Werkgevers kunnen door hun verzekeringsmaatschappij gestimuleerd worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit levert immers een premiekorting op omdat de risicos voor ziekteverzuim en AO van een arbeidsgehandicapte voor het UWV zijn. De mooiste constructie zou "a job for a job" zijn waarbij twee werkgevers de arbeidsgehandicapte werknemers "ruilen". De praktijk is uiteraard een stuk weerbarstiger maar ik ben er van overtuigd dat hier nog veel mogelijkheden onbenut worden gelaten. Daarom ben ik een project aan het opzetten waarbij vraag en aanbod op een innovatieve wijze bij elkaar worden gebracht. Daar is echter veel lobbywerk voor nodig dus het duurt nog even voordat de resultaten hiervan zichtbaar worden.
 11. Wees blij...als je je het kunt veroorloven is een private verzekering tegen AO een stuk beter op je persoonlijke omstandigheden af te stemmen. Nog beter is een eigen spaarpotje waarmee je de risico's afdekt maar niet iedereen kan dat. Je krijgt echter wel degelijk te maken met de WIA en het afdekken van risico's hiervan op het moment dat je personeel vast in dienst neemt of in dienst komen bij één van jouw participaties. Er zijn behoorlijk wat kleine/startende bedrijven failliet gegaan door arbeidsgehandicapt geraakte werknemers. Mijn inziens deels onnodig als een mede-ondernemer met een passende functie de arbeidsgehandicapte had overgenomen.
 12. Probleem is dat er ALTIJD passende arbeid bij een andere werkgever is te vinden. Het aanbieden van een sollicitatiecursus via een reïntegratiebedrijf wordt niet meer als voldoende inspanning gezien. Bovendien moet je je medewerker minstens 2 jaar door betalen terwijl vaak al in een vroeg stadium duidelijk is dat binnen het eigen bedrijf geen alternatief werk voor handen is. Bekend is dat arbeidsgehandicapten niet graag door een nieuwe werkgever worden aangenomen vanwege (vermeend) hoger risico op ziekteverzuim. Wel te begrijpen maar niet te accepteren. Bovendien, door de vergrijzing zal het beschikbare arbeidspotentieel de komende jaren snel slinken waardoor het voor werkgevers steeds moeilijker wordt om aan nieuwe werknemers te komen. Mijn stelling is dat werkgevers de koppen bij elkaar moeten steken en innovatieve oplossingen moeten bedenken om hun schroom om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen te overwinnen. Ik help ze daar graag bij.
 13. Het UWV biedt hiervoor een hele mooie oplossing namelijk een proeftijdaanbod van 3 maanden waarbij de uitkering behouden blijft.Als ondernemer kun je dus 3 maanden een nieuwe mederwerker riscoloos voor je laten werken en onderzoeken of het wederzijds bevalt.. Kijk maar eens op de site van het UWV wat de voorwaarden hiervoor zijn: http://www.uwv.nl/Werknemer/weer_aan_het_werk/Ondersteuning_bij_uw_nieuwe_werkgever/proeftijd_aanbod_wwers.asp
 14. Betreft het iemand in een uitkeringsituatie dan zijn er diverse mogelijkheden maar als het om een "echte" herintreder gaat die dus nu geen inkomen heeft uit arbeid of uitkering en ook niet arbeidsgehandicapt is,dan bestaat er volgens mij geen subsidieregeling. Kun je iets meer zeggen over de specifieke situatie van de persoon die je op het oog hebt? .
 15. Eindelijk begint de ondernemer met personeel nattigheid te voelen.... Geen leuk onderwerp maar vanaf 1 januri 2006 wel realiteit. Brancheorganisaties in het midden- en kleinbedrijf zijn bang dat het nieuwe WAO-stelsel van het kabinet hen weinig goeds zal brengen. Vooral van de regeling voor werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, verwachten ze een hoop ellende. Volgens het Het Financieele Dagblad bleek dit gisteren tijdens een congres dat verzekeraar Interpolis en MKB-Nederland hielden over de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die 1 januari ingaat. Passende arbeid In de WIA hebben mensen die minder dan 35 procent zijn afgekeurd, geen recht meer op een uitkering. Het is de bedoeling dat zij passende arbeid gaan doen bij dezelfde werkgever. Lukt dat niet, dan moet elders vervangend werk worden gevonden. De mkb-branches menen dat het lastig zal zijn om vervangend werk te vinden in kleine bedrijven. MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans kwam met het voorbeeld van een kappersbedrijf. 'Dat zijn kleine organisaties met specialistisch werk. Daar zijn weinig alternatieven voorhanden.' Vroegtijdig ingrijpen Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken riep de ondernemers op vroegtijdig werk te maken van reïntegratie bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 'Misschien is het voor een verkoopster met psychische klachten beter om bloemen te snijden dan om ze te verkopen.' Het ontslagstelsel biedt volgens De Geus mogelijkheden om medewerkers te ontslaan, als er geen passend werk voorhanden is. Vanaf volgend jaar moet deze procedure nog makkelijker worden. Loek Hermans is minder enthousiast. 'Het is echt niet zo dat je makkelijk van een gedeeltelijke arbeidsongeschikte af komt.' Nieuwe producten Kick van der Pol, bestuursvoorzitter van verzekeraar Interpolis, kondigde gisteren met drie nieuwe producten te komen, waarmee werkgevers en werknemers zich kunnen indekken tegen de inkomensrisico's die vanaf 1 januari ontstaan. Publicatiedatum: 11 oktober 2005 Bron: zibb.nl Auteur: Otto Blaauwgeers http://www.zibb.nl/nieuws/nieuwsselectie/nieuwsbericht/asp/artnr/1034844/versie/1/index.html
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept