Ga naar inhoud

Camelot

Retired Mod
 • Aantal berichten

  841
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

22

Persoonlijke info

 • Jij bent:
  ondernemer
 • Adres
  Hertelaan 117, Helmond, 5704DN, Nederland
 • Bedrijfs- of organisatienaam
  Camelot financial coaching
 • Websiteadres

Bedrijfsinfo

 1. Dat was nu precies de reden waarom ik aangaf dat het van belang is te weten om wat voor besluit het gaat en dat het van belang is de inhoud van de statuten te kennen om tot een goed antwoord te kunnen komen. Het aanstellen, ontslaan en de hoogte van de beloningen van de bestuurders hoort, in de regel, thuis in de AVA en is geen directie aangelegenheid....
 2. Het maakt wel degelijk uit. Jouw verhaal mbt de stemverdeling klopt indien er sprake is van een gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hebben beiden bestuurders afzonderlijk volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid dan kunnen ze ieder afzonderlijk de vennootschap binden en komt de stem van de ander niet om de hoek kijken. Het blijft gevaarlijk uit te gaan van standaard statuten, modellen e.d. want deze worden maar al te vaak aangepast aan de omstandigheden. Het is dus wel degelijk van belang wat er in de statuten staat omschreven!
 3. De inhoud van de statuten is belangrijk, zoals Steven terecht aangeeft. Bestuurder en aandeelhouder zijn 2 verschillende facetten. Je kunt dan ook niet bij voorbaat stellen dat iedere bestuurder een stem toekomt. Van belang te weten: - soort besluit - inhoud van de statuten - zijn de bestuurders uitsluitend gezamenlijk bevoegd, gedeeltelijk bevoegd of volledig bevoegd Pas wanneer bovengenoemde zaken bekend zijn kun je een goed antwoord geven.
 4. Ook ik ben genegen de boeren die willen gaan procederen niet bij voorbaat als kansloos te betitelen...Nationale Nederlanden, Klaverblad en Delta Lloyd schijnen wel uitgekeerd te hebben dus de verwijzing naar een enkele verzekeraar die wel uitkeert gaat niet op. Wat vooral niet vergeten moet worden is het gegeven dat de tuinders wel expliciet de hagelschadedekking hebben, al dan niet verplicht, maar andere boeren die schade hebben opgelopen veelal boeren zijn die geen kassen hebben maar gewone stallen en loodsen waarbij er sprake is van een "normale" dakconstructie. In hoeverre kun je ze dan kwalijk nemen dat ze niet weten dat hun schade wellicht niet gedekt is en kun je ze überhaupt kwalijk nemen dat ze er van uit gaan dat de betreffende daken een hagelbui probleemloos kunnen weerstaan? De uitzonderlijke storm heeft de enorme schade veroorzaakt. Kan een verzekeraar de ontstane stormschade zomaar onder de uitgesloten hagelschade laten vallen? Ze kunnen het wel uitgesloten hebben in de voorwaarden maar houden die uitsluitingen ook daadwerkelijk stand... Mag je de verwachting hebben dat hagelschade bij normale stallen en loodsen door de verzekeraars niet wordt uitgesloten? En, zoals eerder aangehaald, wat is de rol geweest van de adviseurs van de getroffen bedrijven. Is men gewezen op dit grote financiële risico? Juist deze uitzonderlijke storm heeft ervoor gezorgd dat zich enorme hagelstenen hebben kunnen ontwikkelen die mede de enorme schade hebben veroorzaakt. @norbert, de discussie mbt welke schade nu door de storm en welke door de hagelstenen is veroorzaakt kan altijd naar voren komen in de primaire eis en de subsidiaire eis. Wordt een interessante procedure...
 5. Feit blijft dat een onderlinge overeenkomst mbt de vrijwaring van de hoofdelijkheid geen derdenwerking heeft en dus het beoogde doel niet afdoende dichttimmert. Verhuurder zal in moeten stemmen middels een driepartijen overeenkomst. Mocht verhuurder hiertoe bereid zijn dan ligt er ook niets in de weg om mee te werken aan een indeplaatstelling of een nieuwe huurovereenkomst met de achterblijver. Blijft de vraag of je als verhuurder er verstandig aan doet om een van de verhaalsmogelijkheden op te geven... Ik blijf dat lichtpuntje maar niet zien.... ;D
 6. Dank voor de toelichting. Echter, zo een overeenkomst kent geen derdenwerking. Ofwel, de verhuurder is niet gebonden aan hetgeen de vennoten zijn overeengekomen. Dat zou ook luguber zijn aangezien de verhuurder dan aan het kortste eind trekt. Voor de verhuurder is het, in het kader van zijn zekerheid, niet van belang wat vennoten overeenkomen. Waar jij op doelt is het feit dat de "hoofdelijkheid" onderling wordt vastgelegd maar wanneer de verhuurder alsnog bij de ex vennoot aanklopt dan zal deze gewoon kunnen worden aangesproken. De ex-vennoot staat natuurlijk wel sterker met een overeenkomst richting zijn oud compagnon om, achteraf, de huurschuld bij hem in te vorderen. Je kunt je de vraag stellen of deze in staat zal zijn om de schuld in te lossen daar hij zich ook al niet meer kon houden aan de huurverplichtingen. (Ik zie dat RT ook al gereageerd had)
 7. Kun je dit toelichten? Zolang de verhuurder niet instemt met de uittreding dan wel een indeplaatstelling, (vaststelling middels contract of gedragingen) blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan en kan de verhuurder bij de ex vennoot terecht. Het vonnis geeft wel dat het bezwaarlijk kan zijn dat een ex-vennoot geen invloed meer heeft maar daar staat direct tegenover dat het eveneens bezwaarlijk kan zijn dat een vennoot door uittreding zich eenvoudig kan onttrekken van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Naar mijn mening kan er dan ook geen sprake zijn van een minuscuul lichtpuntje. Wellicht kan een toelichting van jou het lampje weer enigszins laten schitteren. :)
 8. Vreselijk! Sterkte aan familie en vrienden van Marcel....
 9. Beetje kort door de bocht....Door zomaar te stellen de Vof te beëindigen kun je verzeilen in een moeras. Zeker wanneer er sprake is van uitkoop, inbreng kapitaal in het verleden en meer van dit soort zaken. Aangezien een arbeidsongeschiktheid wel degelijk gevolgen kan hebben voor de samenwerking is het van belang dit ook als zodanig te onderkennen. Het aandeel blijft immers bestaan. Hoe ga je daarnaast om met de werkzaamheden welke verricht worden door de arbeidsongeschikte vennoot. Wordt daarvoor vervanging ingehuurd en hoe worden deze kosten "verdeeld". Hoe ga je om met de extra belasting richting de arbeidsgeschikte vennoot? Bovengenoemde zaken kunnen prima worden vastgelegd in de ovk mits dit maar zorgvuldig gebeurt...
 10. Meestal zal er sprake zijn van een koppeling tussen het maximaal uit te keren bedrag door de verzekeraar indien het een gedekte schade betreft en een "beperkt" cq gemaximeerd bedrag indien het gaat over een niet gedekte schade.
 11. Daar zullen we eens mee aan de slag gaan....het wordt tijd dat deze club met haar schijn-behulpzaamheid en schrijnende verkoopmethodes eens gruwelijk op haar toeter valt!!
 12. Ik heb ze ook even snel doorgenomen en deel de mening van Johan. De opzet kan veel duidelijker en op de inhoud valt ook nog wel het e.e.a. aan te merken. Het lijkt me verstandiger om je voorwaarden op te laten stellen door een deskundige i.pv. zelf de nodige knip en plak oefeningen uit te gaan voeren. Jouw dienstverlening richt zich niet alleen op het uitlaten van andermans honden (inclusief diens gedragingen, zowel verwacht als onverwacht) maar ook de "zorg" over andermans kinderen. Daar komt nogal wat bij kijken in de risicosfeer en je kunt nu eenmaal niet klakkeloos aansprakelijkheid gaan beperken dan wel uit gaan sluiten. Daarnaast zal de professional je ook wijzen op de grijze en zwarte bepalingen welke je dient te vermijden evenals het fatsoenlijk "ter hand stellen" van je leveringsvoorwaarden. Het inschakelen van een jurist kost dan wel meer maar ik denk dat die investering je uiteindelijk meer zekerheid zal bieden. Last but not least, het is sterk aan te bevelen om met een nette overeenkomst te gaan werken. Hiermee voorkom je nl discussies die, met regelmaat, voortvloeien uit het fenomeen mondelinge overeenkomst. Succes!
 13. B). Een VOF is geen rechtspersoon, maar een samenwerkingsverband met hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennoten. C). Nee dus, gezien punt B. A.) Of je hebt niet heel goed geluisterd, of die beste man/vrouw heeft er niet heel veel verstand van dan, eerlijk gezegd. Note: Je kunt ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) laten optreden als vennoot binnen een vof..... Ik zie dat bovengenoemde optie al was aangedragen ;D Het risico reikt dan in de regel tot het geplaatste aandelenkapitaal. Wel is het van belang dat er geen overeenkomsten worden gesloten waarbij je als privé persoon mee moet tekenen wat vaak een vereiste is bij oa financieringsovereenkomsten.
 14. En aangezien jouw leverancier de leveringsverplichting niet nakomt....heb jij recht op terugbetaling en dien jij alles in het werk te stellen om de, door jou gedane, aanbetaling terug te vorderen.... Geen zinloos geschuifel maar actie!
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.