Ga naar inhoud

roadrats

Junior
 • Aantal berichten

  27
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

1

Persoonlijke info

 • Jij bent:
  ondernemer in spe
 • Geslacht
  Male
 • Voornaam
  john
 • Achternaam
  roadrats
 • Bedrijfs- of organisatienaam
  Manege de Wildhoef bv
 • Websiteadres

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  Optimistisch zijn
 • Mijn mening over ondernemerschap
  Uitdagend
 • Mijn mening over innovatie
  Houd je "scherp"
 1. Valutering mag dan tegenwoordig niet meer door banken worden toegepast, volgens mij wordt er nog wel degelijk een rentedag gepakt. Als ik ochtends bijvoorbeeld een overboeking doe van ABN Amro naar ING dan krijgt de overboeking bij beide banken dezelfde rentedatum. Maar voer ik de boeking pas in de namiddags in dan wordt de debitering wel direct uitgevoerd maar krijgt de bijschrijving door de ontvangende bank als rentedatum de volgende dag . Geen idee waar deze rentedag blijft, ik ben deze dag in ieder geval kwijt. Hetzelfde gebeurt ook als je bijvoorbeeld aan het einde van de middag een bedrag overboekt naar een spaarrekening bij Leaseplan of de ATB bank. In het verleden was er sprake van een verrekeningstijdstip tussen banken onderling welk volgens mij 12:00 uur was maar hoe dit tegenwoordig werkt, geen idee maar er verdwijnt nog steeds regelmatig een rentedagje. Daarnaast valt het me op dat incasso-opdrachten vaak pas avonds laat verwerkt worden, je denkt dan de dag af te sluiten met een positief saldo om de volgende ochtend te constateren dat je toch met je saldo te scherp aan de wind hebt gezeild ! Maar ja, ik probeer dan ook “hobbymatig” zo min mogelijk te betalen aan banken 
 2. Is het niet zo dat je bij het uitkeren van periodieke bedragen uit de stamrecht bv deze in je aangifte inkomstenbelasting kunt opgeven bij "periodieke uitkeringen" in box 1 en op die manier je de rompslomp van een loonadministratie in de stamrecht bv kunt besparen ?
 3. Ik overwoog inderdaad ook deze oplossing om "van het gezeur" af te zijn. Vreemd trouwens dat als je een prive telefoonnummer opgeeft welke je in het bel-me-niet-register hebt opgenomen deze registratie weer niet geldt voor dezelfde telefoonnummers welke in het handelsregister zijn opgenomen. Eerst maar eens maandag een briefje schrijven waar deze verplichting in de Handelsregisterwet is opgenomen. Ik heb meer het gevoel dat de KvK haar bestand zo uitgebreid mogelijk wil hebben om dit vervolgens commercieel te exploiteren middels verkoop van adresbestanden. Als ik tzt antwoord krijg zal ik er hier melding van maken.
 4. Ik ben directeur van een BV die ook eigenaar is van onroerend goed. Nu hebben we voor een aantal panden eindelijk maar eens de inschrijving van de VVE opgepakt. Nu krijg ik een schrijven van de KvK dat ze geconstateerd hebben dat van de BV geen telefoonnummer bekend is. Of ik dat maar wil opgeven. Ook willen ze een telefoonnummer van de stichting waarin de aandelen van deze BV zijn ondergebracht! Daarnaast vragen ze hetzelfde van de VVE's. Ik wil juist geen telefoonnummer opgegeven omdat je dan weer regelmatig gebeld wordt door bedrijven die je van alles en nog wat willen verkopen etc. En wat theoretisch, maar kan de KvK een bv verplichten een telefoonaansluiting te nemen ? Dit laatste is zeker van toepassing op de stichting waarin de aandelen van de BV zijn ondergebracht. Naast de aandelen heeft deze stichting geen verdere activa !
 5. Natuurlijk, we hebben het goed in Nederland en dat mag z’n prijs hebben. Maar naar mijn idee is er wel sprake van scheefgroei. Als ondernemer en risico-nemer heb je in toenemende mate te maken met regelgeving. Ook dat zie ik als een vorm van belasting. En dan bedoel ik niet alleen fiscale regelgeving maar ook op het gebied van milieu, personeel, veiligheid etc. Ik woon en werk in de randstad, als ik langs al die kantoren vol met ambtenaren rij sta ik er elke keer weer van versteld hoe we als ondernemers al die ambtenaren een veilige, vertrouwde en redelijk toekomstvaste werkomgeving bieden. Maar staat hun inkomen en zekerheid in verhouding met de risico’s die een ondernemer loopt, wat is hun toegevoegde waarde ? (Laat ik het helemaal maar niet hebben over al die bankiers, ik heb zelf 30 jaar deel van die cultuur uitgemaakt maar schaam me daar nu toch wel een beetje voor als ik zie hoe makkelijk ik het “verdiend” heb) Kortom, ja, de belastingdruk in Nederland is (te) hoog, zeker als ik daarbij ervaar hoe tal van ambtenaren niet allen een deel van m’n opbrengsten afromen maar ook nog eens denken te kunnen vertellen hoe ik het moet doen. Geeft een ondernemer meer eigen verantwoordelijkheid, een stimulerings klimaat werkt volgens mij veel beter dan een bezuinigingsklimaat !
 6. Joost, zoveel reacties als jij geeft, je moet wel vierkante oogjes en platte vingertopjes hebben :-) Dankjewel. Toch nog een vraagje hierover, ik begrijp uit het antwoord dat ik de OZB waardebepaling die zojuist is binnengekomen en waardepeildatum 1 jan 2009 heeft moet gebruiken, dit is dus afwijkend van de aangifte IB 2009 prive waar je juist de aanslag van begin 2009 gebruikt met waardepeildatum 1jan 2008. Groet, Jan
 7. Ik denk de afschrijvingsregels te kennen: "De afschrijving op bedrijfspanden in eigen gebruik is beperkt tot op 50% van de W.O.Z.-waarde van die bedrijfspanden, inclusief de ondergrond daarvan. De afschrijving op onroerendgoed dat ter belegging wordt aangehouden is beperkt tot op de W.O.Z.-waarde van dat onroerend goed, inclusief de ondergrond daarvan. " Wat ik echter niet kan vinden is het jaarlijkse percentage waarmee mag worden afgeschreven, is dit 2% van de aanschafwaarde tot de WOZ waarde is bereikt ? (Ik neem aan dat er geen rekening meer wordt gehouden met een restwaarde zoals in het "verre" verleden) En welke WOZ datum moet ik aanhouden voor het boekjaar 2009, is dat de aanslag welke de afgelopen week op de deurmat viel met waardepeildatum 1 jan 2009 en ingangsdatum 1 jan 2010 of die van begin 2009 met waardepeildatum 1 jan 2008 en ingangsdatum 1 jan 2009 ?
 8. Het heeft even geduurd voor ik weer reageer en bedankt voor de reacties. Maar het heeft me ook even tijd gegeven na te denken. Zoals in mijn voorbeeld aangegeven, de handelsmij maakt over 2009 een verlies van 20K, dit compenseren we met het positieve resultaat van de OG maatschappij, alles per 31/12/2009. Op 1 januari 2010 dragen we de handelsmij over aan de nieuwe eigenaren, de nominale waarde van de aandelen van 18K waarderen we in OG af naar 1 euro, dat is het bedrag waarvoor we de aandelen overdragen en is dus naar mijn idee een verlies dat OG in 2010 lijdt.b De fiscale eenheid wordt per 1/1/2010 weer ontbonden. Maar wat nu als we de lening die OG aan de handelsonderneming heeft verstrekt van 500K af waarderen naar bijvoorbeeld 400K als onderdeel van de overname deal. OG schrijft 100K af als verlies op een verstrekte lening maar moet de handelsmij nu 100K als “winst” boeken omdat een deel van de lening als onderdeel van de verkoop is kwijtgescholden. Hoe los ik dit fiscaal vriendelijk op ? Ik neem aan dat de handelsmij geen verliescompensatie heeft met voorgaande jaren vanwege de eerder bestaande fiscale eenheid. Dank voor het meedenken.
 9. Situatie laat zich het makkelijkste als volgt beschrijven: Aandelen handelsmij 18K nominaal, gaan voor de nominale waarde (of minder) over naar de nieuwe eigenaar. Er is ook in voorgaande jaren nog geen positief resultaat geboekt in de handelsmij. De OG bv heeft een lening verstrekt aan de handelsmij, deze lening gaat mee over naar de nieuwe eigenaren (is feitelijk gewoon onderdeel van de balans van de handelsmij). Verder valt er niets over en weer te verrekenen. Stel nu dat de handelsmij over heel 2009 een verlies maakt van 20K, de OG maakt een winst van 80K, na compensatie dus VpB over 60K. Als we de aandelen nu per 1 nov a.s. overdragen, moet de handelsmij dan een balans opmaken per 1 nov, hoe doen we dat met de aangifte, verder natuurlijk veel extra administratieve werkzaamheden. Stellen we een tussentijdse V&W rekening op die uitsluitend dient om het resultaat tot 1 nov vast te stellen en dit negatieve resultaat in de definitieve jaaraangifte over heel 2009 mee te nemen bij het opstellen van de jaarcijfers over heel 2009 van de OG bv ? En hoe ziet de aangifte over heel 2009 van de handelsmij er in dat geval uit, mogen de nieuwe eigenaren uitsluitend het negatieve resultaat over nov en dec in de toekomst verrekenen, wat in het geval er in die 2 maanden al sprake is van en positief resultaat ? Anderzijds, volgens mij zit het voordeel uitsluitend bij de OG bv, die betaalt immers minder belasting, ik neem aan dat ook de nieuwe eigenaren van de handelsmij hier verder niets mee van doen hebben. Alvast weer dank voor het meedenken.
 10. Per 1 jan. 2009 hebben we een fiscale eenheid voor de VPB tot stand gebracht tussen een handelsbedrijf en een onroerend goed bedrijf. Handelsbedrijf maakt verlies, onroerend goed bedrijf maakt winst. 100% van de aandelen van het handelsbedrijf zijn ondergebracht in de OG bv. Fiscale eenheid is door de belastingdienst goedgekeurd. Nu zijn we bezig de aandelen van de handelsmaatschappij te verkopen, ik heb nu 2 vragen: Kan ik nog voor heel 2009 de fiscale eenheid ongedaan maken of is het verstandiger de feitelijke verkoop van de aandelen plaats te laten vinden per 1 jan. 2010 en dan pas weer de fiscale eenheid te verbreken. Voorkeur gaat uit naar aandelenoverdracht ergens in het 4e kw 2009.
 11. Joost, zoals inmiddels gebruikelijk kom jij vaak met de meest complete en inhoudelijk zinvolle reacties in een ongelooflijk snel tempo. Hopelijk heb je nog andere hobby's en/of gezinsleven. Maar ook ik maak graag mis/ge-bruik van je enorme parate kennis. Geldt deze regeling feitelijk voor elke BV, dus ook als een actieve BV waarin naast stamrechtverplichtingen ook andere activiteiten zijn ondernomen en vervolgens wordt geliquideerd wegens gebrek aan baten ? Voor alle duidelijkheid voor overige forum-lezers, je hebt een stamrecht bv van waaruit je ook andere activiteiten ontplooit (ruime statuten laten dit toe). Met de huidige beursmalaise lijdt je verlies, kapitaal in de bv is onvoldoende om aan alle stamrecht verplichtingen te voldoen ondanks de baten vanuit overige activiteiten. Als de "kas" leeg is (inclusief het opsouperen van het gestort kapitaal van 18.000,-) besluit je de BV te liquideren. Daarmee vervalt je AB in box 2. Mag je nu, als ik het goed begrijp, inderdaad het geleden verlies van 18.000,- voor 25% compenseren met je IB als je verder geen AB deelnemingen meer hebt ? Maw kun je 25% van 18.000,- = 4.500,- verrekenen met je IB ? Natuurlijk heb ik ook gekeken op de aangegeven link maar voor mij is dat toch lastig goed te interpreteren, vandaar de vraag hier in het forum.
 12. Gaandeweg in dit forum merk ik hoe moeilijk het is om je verhaal duidelijk en voor slechts 1 uitleg vatbaar om te toetsen ! Met het overhevelen van de aandelenportefeuille vanuit de bv naar privé ga ik ervan uit dat er gewoon direct afgerekend wordt. Dus in mijn voorbeeld is het aandelenkapitaal gedaald van 100.000 naar 60.000, ik maak vanuit prive 60.000 over aan de bv in ruil voor de aandelen. Daarmee is het verlies voor de bv definitief geworden en in prive is het uiteraard afwachten. Ik leen dus verder niets van de bv. Maar nu verder, vanwege de eenvoud van het voorbeeld laat ik het oprenten even buiten beschouwing. Er is dus nog 60.000 over in de BV plus de 18.000 aandelenkapitaal, totaal 78.000. Eigenlijk had de bv een stamrechtverplichting op basis van 100.000,-, nu is er nog 78.000 in kas. De bv betaalt 10 jaar 7.800 uit aan lijfrente, na 10 jaar is de pot leeg, pech gehad, geen vervolguitkeringen meer. Maar nu gaat de bv na die 10 jaar ( of binnen die 10 jaar ! ) andere activiteiten ontplooien, moet ze met de daaruit behaalde winst eerst de lijfrente-uitkeringen weer vervolgen of staat de winst vrij ter beschikking ? Overigens begin ik als kleine ondernemer steeds beter te begrijpen waarom we in ons land zoveel ambtenaren hebben, ik ben meer tijd kwijt met BTW administratie, loonaangiften, mestboekhouding, milieu en horeca vergunningen, jaarrekeningen etc. dan met m'n core business
 13. Al eerder aan de orde geweest en ondermeer door Joost snel beantwoord. In een zuivere stamrecht bv zijn beleggingsverliezen geleden waardoor het aanwezige kapitaal onvoldoende is om aan alle verplichtingen te voldoen. Kwestie van jammer, als de pot leeg is, inclusief het gestort eigen vermogen van minimaal 18.000 euro, stoppen de uitkeringen. Duidelijk. Maar wat als deze bv ook gebruikt wordt voor andere activiteiten. Voorbeeld, stamrechtverplichting op basis van 100.000,-, door verliezen op de beurs is er nog 60.000,- over om PU's te doen. Als nu deze 60.000 + 18.000 op zijn mag je er dan een streep onder zetten of moeten toekomstige winsten binnen de bv gebruikt worden om de PU's weer te hervatten. Dit onderwerp is ondermeer actueel omdat je steeds vaker in de (financiele) pers adviezen tegenkomt om, nu de koersen zo laag zijn, aandelen vanuit de bv over te hevelen naar prive waardoor toekomstige koersstijgingen ( belastingvrij) in box 3 vallen en niet in de bv. En nu ik toch weer aan het schrijven ben over stamrecht bv's ook de volgende case: Een stamrechtverplichting is ondergebracht in een (nederlandse) bv met onroerendgoed beleggingen welke jaarlijks een redelijke winst weet te maken. Mag je nu bijvoorbeeld het stamrecht jaarlijks oprenten met 6% of meer.( Drukt de winst) De rechthebbende is in Nederland niet belastingplichting zodat op de PU's geen inhoudingen plaatsvinden.
 14. Volgens mij ben je verplicht om op "investeringen in bedrijfsmiddelen" boven de 450,- euro af te schrijven waarbij je maximaal 20% van de aanschafwaarde per jaar mag afschrijven. (Goodwill maximaal 10%) (Ook al is de economische levensduur korter, denk aan pc's etc) Dit jaar en volgend jaar mag op bepaalde bedrijfsmiddelen versneld worden afgeschreven ter stimulereing van de economie, zie ondermeer http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=901579, ik heb geen idee of een spiegelwand hier ook in meegenomen mag worden.
 15. Uit de voorgaande opmerkingen maak ik op dat als je een simpele verloning hebt het toch wel heel eenvoudig is om met behulp van de tool "Raet" de maandelijkse verloning en aangifte te berekenen. Elke maand hetzelfde loon, geen vakantiegeld en geen inkomensafhankelijke bijdrage, waar kan het dan nog fout gaan ? Nog even naar Joost, het gaat nu om werk uit tegenwoordige arbeid, witte tabel dus maar als ik bij Raet kies voor de groene tabel komen er dezelfde bedragen uit als bij het hanteren van de witte tabel. Maar dat lijkt mij ook logisch, in beide situaties geen werkgeverslasten en verlaagd tarief ZVW, Groet, Jan
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.