Jump to content

Atlas

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Frans
 • Last name
  van Bodegraven
 • Company or organization name
  Atlas Administratieservice
 • Website address
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Lancelots

Company info

 1. Als je voor de IB de keuze hebt gemaakt om de auto als privé-vermogen te beschouwen, kan je voor de BTW de auto toch als zakelijk beschouwen. Dat beperkt zich voor de BTW-aftrek wel tot de zakelijke kilometers. Kijk even op http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob03/ob03-43.html#P569_59382 Je moet dan wel je totaal-kilometers en je zakelijke kilometers bijhouden. Daarnaast de gemaakte kosten voor je auto en de daarbij behorende BTW. Als vooraftrek van de BTW kan je dan die BTW aftrekken naar de verhouding zakelijke / niet-zakelijke kilometers. Frans Edit mod: geen eigen links in je posts, daarvoor is het onderschrift (waar je het ook al ingevuld hebt).
 2. Atlas

  Vraagje over de KOR

  Hallo Michel, 1. je komt aan € 105 ;) over de twee kwartalen. Dit bedrag mag je inderdaad in het vakje KOR invullen. Je krijgt dan over het 4e kwartaal € 23 - € 105 = € 82 terug. 2. je moet de voorbelasting meenemen in het aangifte-kwartaal (of maand) waarin je de factuur hebt ontvangen. Je kan niet zo maar schuiven met kwartalen. Als je het in het 1e kwartaal 2009 in aftrek brengt, dan kan de belastingdienst daar bij controle moeilijk over doen. Overigens mag je de KOR ook per kwartaal toepassen. Zie daarvoor de te downloaden brochure van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/download/511.html SUcces! groet Frans
 3. kijk eens op de site van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob03/ob03-34.html#P298_41822 Er is een drempel in de UK: 130 pond. Dus met 3,07 pond aan VAT hoef je al die moeite niet te doen.
 4. Ik maak gebruik van de KOR dus volgens mij hoef ik dan niet ingeschreven te staan bij de KVK, of heb ik het mis? Stefan, je veronderstelling is inderdaad niet juist. De KOR (= kleine ondernemersregeling) is alleen voor de omzetbelasting een regeling. Dat heeft niets met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te maken. Frans
 5. Het kasstelsel betekent dat je de inkoop- en verkoopfacturen in de aangifte verantwoordt over de periode dat de facturen betaald zijn. Het factuurstelsel, wanneer je de facturen ontvangt resp. uitreikt (verzendt). Voor de facturen die je als stichting maakt, pas je het factuurstelsel toe. Dat betekent als je een factuur op 1-8-2008 hebt gemaakt, dan vermeld je de btw in de aangifte over het 3e kwartaal (of augustus als je per maand aangeeft). Voor je inkoop-facturen mag je de btw al als voorbelasting in je aangifte meenemen als je de factuur ontvangen hebt. Frans
 6. Joost, de zaak Charles/Tijmens heeft niet echt een relatie met de situatie van de stichting, dacht ik. Dat betrof in hoofdzaak de vraag hoe te handelen met de vooraftrek voor zaken die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. http://www.btwadviesgroep.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven2007.htm (nieuwsbrief 5-1-2007) In antwoord 14 van een andere topic https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=21576;start=0 heb ik de jurisprudentie bedoeld van het Hof Leeuwarden van 14-11-2007, nr. 07/00019. De kern van het standpunt van het Hof Leeuwarden hierin is: "In eerdere tijdvakken aftrekbare omzetbelasting is niet aftrekbaar in later tijdvak". Dit standpunt houdt niet in dat je dan de vooraftrek per saldo niet terugkrijgt over dat eerdere tijdvak als je alsnog het verzoek om teruggaaf indient (zie hierna over de 5-jaarstermijn). De ondernemer heeft overigens cassatie bij de Hoge Raad ingesteld, omdat hij het niet eens is met het standpunt van het Hof. De A-G bij de Hoge Raad is het met het Hof eens. Nu wachten op het oordeel van de Hoge Raad. Als je "niet-ontvankelijk" bent in je bezwaar of verzoek, dan heeft de Belastingdienst de plicht om je bezwaar/verzoek toch inhoudelijk te beoordelen als het bezwaar/verzoek gaat over een periode niet langer dan 5 jaar geleden, de zgn. 5-jaarstermijn. De bevoegdheid tot ambtshalve vermindering/teruggaaf heeft de inspecteur op grond van artikel 65 Awr. Dit is uitgewerkt in de beschikking van de Staatssecretaris van 25-3-1991, nr. DB89/735 (voorschriften inzake het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven). Daarin geeft de Staatssecretaris de opdracht aan de inspecteur om binnen de genoemde 5 jaar een bezwaar/verzoek toch inhoudelijk te behandelen alsof het bezwaar/verzoek op tijd is ingediend. Je kan alleen niet meer naar de rechter als je het er niet mee eens bent. Het is een lastige materie, omdat het nergens expliciet staat vermeld en je het uit verschillende bronnen moet halen. Frans
 7. Dat lijkt me een beter plan. Vergeet ook niet gelijk je verzoek om teruggaaf over de afgelopen jaren in te dienen. Dan ligt dat vast. In dit geval vermoed ik dat er geen boetes opgelegd worden, hooguit een rente-vergoeding in rekening gebracht als je iets moet betalen. Of er in jullie geval bij een teruggaaf over de afgelopen jaren ook een rente-vergoeding krijgt, weet ik eigenlijk niet. Boetes worden o.a. opgelegd als je een uitgereikt aangifteformulier niet of niet tijdig indient. Jullie hebben (nog) geen aangifteformulieren uitgereikt gekregen of een verzoek om digitaal aangifte te doen. Ook boetes voor de situatie dat je aangifte hebt gedaan maar het te betalen bedrag niet of te laat hebt betaald. Frans
 8. Je kan al factureren, ook al heb je nog geen bevestiging van de Belastingdienst. Want je bent al ondernemer voor de btw en je hebt voor de btw belaste prestaties verricht. Dus je bent de btw verschuldigd en moet je die op je factuur in rekening brengen. Het ontvangen van je btw-nummer is een bevestiging dat je als btw-ondernemer bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Heb je je overigens ook al aangemeld bij de Kamer van Koophandel? Daar schrijven ze je gelijk in als ondernemer voor de Belastingdienst en krijg je direct je btw-nummer uitgereikt. Maar als je op zeker wilt spelen, moet je even wachten met factureren tot je de bevestiging van de Belastingdienst hebt. Frans
 9. De jurisprudentie waar Joost het over had, heeft betrekking op de situatie dat je voorbelasting aftrekt in een aangifte van een andere aangifte-periode dan het aftrekrecht eigenlijk ontstond. Bijvoorbeeld: je trekt de voorbelasting af in de aangifte over de maand augustus, terwijl je de rekening al in mei hebt ontvangen. Dat mag dus niet volgens de rechter, omdat je dat dan te laat doet: je had het in de aangifte van mei als voorbelasting moeten aftrekken. Dat wil niet zeggen dat je die voorbelasting dan niet terugkrijgt. Je kan alsnog afzonderlijk een verzoek om teruggaaf doen van die voorbelasting (of een bezwaar tegen de betaling op de aangifte van mei). Als je binnen de (bezwaar)termijn bent dan krijg je een beschikking met daarin een inhoudelijk antwoord op je verzoek. Als je het met die beschikking niet eens bent, kan je naar de rechter stappen. Als je buiten de (bezwaar)termijn bent, dan geldt de 5-jaarstermijn: je krijgt een beschikking dat je "niet-ontvankelijk" bent maar de Belastingdienst beoordeelt het verzoek/bezwaar inhoudelijk alsof je binnen de termijn het hebt ingediend. Alleen kan je niet meer naar de rechter als je niets terugkrijgt. Dus voor de situatie van de stichting zal de nieuwe jurisprudentie geen verschil uitmaken. Een beetje technisch verhaal geworden, zie ik. Nu zal de Belastingdienst vaak accoord gaan met een jaarlijkse herberekening, zonder veel te letten op het in de juiste aangifte aangeven van voorbelasting. Als het totaal-bedrag per jaar maar klopt. Ze zullen wel moeilijk doen als blijkt dat er bewust (opzet) geschoven is met de cijfers om b.v. een liquiditeitsprobleem te omzeilen. Frans
 10. Fred, soms kan eerst mondeling overleggen handiger zijn, bijvoorbeeld als je niet zeker bent over hoe de Belastingdienst over een bepaalde (nieuwe) situatie denkt. Ook al heb je eerst een gesprek, de Belastingdienst zal toch een aanmeldingsformulier als btw-ondernemer moeten hebben (als de stichting nog niet als zodanig bij de Belastingdienst is geregistreerd) en toch een schriftelijk verzoek om teruggaaf over de voorgaande jaren, anders kan er geen sprake zijn van een teruggaaf.. Welke coulance van de zijde van de Belastingdienst bedoel je precies? Ze kunnen niet verder gaan en niet strenger zijn dan de wettelijke bepalingen, denk ik. En die zijn in dit geval helder. Frans
 11. Joost, de vraag is of het beleid over de zgn (ambtshalve) 5-jaarstermijn door de genoemde jurisprudentie wordt overruled. Ik moet daar even op studeren ... Frans
 12. Er is een wettelijke termijn waarbinnen je nog bezwaar kunt maken: 6 weken na het indienen c.q. betalen van je aangifte. Daarna kan je ook nog wel een bezwaar indienen, maar dan ben je te laat en wordt je bezwaar "niet ontvankelijk" verklaard, zodat je tegen een afwijzing niet naar de rechter kunt. Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst je bezwaar wel inhoudelijk moet behandelen als dat bezwaar over een periode van maximaal 5 jaar terug gaat. Dat je met een vreemd gevoel zit, kan ik me voorstellen, maar dat kan bij elk accountantskantoor voorkomen, zeker bij dit soort onderwerpen dat toch niet zo algemeen bekend is en, zoals je zelf in je eerste bericht aangaf, ook niet zo logisch lijkt. Misschien gaat je accountantskantoor wel gratis voor je de verzoeken indienen. Anders stuur je hem een rekening voor je fiscaal advies ;)
 13. je zal bezwaar moeten maken tegen je eigen aangiften en het extra bedrag aan voorbelasting daarin moeten vermelden per jaar. Je krijgt dan een beschikking van de belastingdienst. Daarin zal waarschijnlijk staan dat je "niet ontvankelijk" in je bezwaar bent omdat je te laat bent, maar de Belastingdienst zal tot maximaal 5 jaar terug ambtshalve het e.e.a. toch moeten beoordelen. Je kan alleen geen bezwaar maken als je verzoek wordt afgewezen.
 14. kijk even op http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_autokosten/ondernemen_autokosten-21.html
 15. Als de Belastingtelefoon aangeeft dat ze jullie niet terug kunnen vinden, dan is het het beste om het proces (weer) op te starten met het invullen van het formulier "opgaaf startende rechtspersoon": http://www.belastingdienst.nl/download/1129.html Dat je al in 2005 als stichting bent opgericht, maakt niets uit voor je registratie. Een aangifte voor het verleden kan alleen maar op papier. En omdat je geen aangiftebiljetten over het verleden hebt, kan je dat het beste per brief doen. Je doet dan een "verzoek om teruggaaf". Voor de toekomstige aangiften kan je alleen gebruik maken van de digitale aangifte, waarvoor je dan na registratie als btw-ondernemer een inlogcode krijgt. Rechtstreeks contact met je regiokantoor van de Belastingdienst is lastig. Dat kan alleen als je een doorkiesnummer van een medewerker hebt. Anders via de Belastingtelefoon. Je kan de Belastingtelefoon wel vragen of ze een afspraak voor een startersbezoek willen maken. Dan word je teruggebeld door de medewerker van je regiokantoor. Frans
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept