Jump to content

Frans van Duikeren

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  anders
 • Address
  Hazenhoeve 70, Bennekom, 6721LB, Netherlands
 • First name
  Frans
 • Last name
  van Duikeren
 • Company or organization name
  Wings management Support BV
 • Website address
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  sprout
  management.n

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  Het lef hebben om voor zich zelf te beginnen en hun droom willen realiseren, maar tevens voldoende realiteitzin, basiskennis en persoonlijkheid om dit ook tot een succes te maken.
 • My opinion about entrepeneurship
  Ondernemen is:
  - hard werken vanuit een passie voor het product of de dienst
  - Product of dienst moet een concreet probleem oplossen. Er zal vraag moeten zijn of gecreerd moeten worden
  - focus op waar je mee bezig bent en er voor 100 % voor gaan
  - potentie hebben om te groeien (opschaalbaarheid)
  - ondernemen is samenwerken, samenwerken is gunnen
 • My opinion about innovation
  Alleen met innovatie zal Nederland het redden. Alleen met innovatieve producten en diensten is een niche te bedienen.
  Innovaties moeten een link met de bestaande realiteit moeten hebben. In nieuwe producten voor nieuwe, nog niet bestaande markten, met nieuwe technologieen zie ik niets.
 1. Je kan ook eens praten met de mensen van innosquad www.innosquad.nl uurtje sparren geeft altijd goede inzichten
 2. beste Donnys Natuurlijk altijd een probleem om een idee te beschermen en toch graag positieve feedback op het idee te ontvangen. Volgens mij kan dat niet als je niet minstens bereid bent het idee te delen. Als de oplossing van een "maatschappelijk relevant" probleem groot genoeg is zal er wel behoefte aan zijn. Zo niet, en ik heb geen idee van welk probleem ik nu met computerkasten ervaar ( ik heb dus geen probleem) en een oplossing voor GEENPROBLEEM) is geen oplossing. Dus wees open en deel het maatschappelijk relevante probleem (en "er niet uit zien" is geen probleem maar een mening, en daarmee noch maatschappelijk, noch relevant Frans
 3. esmeeeemse Waarom wil je voor je zelf beginnen. Vanuit welke behoefte. welke maatschappelijke behoefte gaan je vervulllen. Wie heeft een probleem waar jij, uitgerekend jij, een goed antwoord op hebt weten te vinden. Waarin wil je uitblinken en waarom denk je dat te kunnen doen? Praat eerst met veel mensen over je idee. je hebt alleen wat aan mensen die eerliijk zijn en positief, maar vooral kritisch je gaan doorzagen. 10 keer " waarom? aan je vragen en dan jou het antwoord laten geven. Je hebt niets aan mensen die je , na half naar je geluisterd te hebben, je plotseling aan de hand nemen en je de weg gaan wijzen. Dat is hun weg naar hun eindpunt ne niet jou weg naar jouw doel. Daarbij, als ze je halverwege los laten, blijft je verdwaald op hun weg achter. Zorg dat je regiseur van je eigen proces blijft. Frans zie ook www.innosquad.nl
 4. Beste Ssan je kreet lijkt me niet een van een ondernemer in spee Het simpel hebben van een ruimte en een vage ambitie is niet genoeg. Je moet toch wat in huis hebben waarmee je andere zou kunnen verleidne ietsvan je af te nemen of je een opdracht te gunnen. Stel jezelf eindelaas de vraag " Waarom?" Waarom wil ik wat met die ruimte? waarom wil ik ondernemen? warom ondernemen ind eze ruimte? waarom kan ik anderen (businesses of cunsumenten) iets bieden waar ik ewen buinsesscase op kan baseren? enz. en luister naar je eigen antwoorden. vraag iemand uit je omgeving om als advocaat van de duivel je te dwingen deze vragen te stellen en de antwoorden enigen malen tegen het licht te houden. Pas als je echt bij de kern aangekomen bent komen de vragen pas die beginnen met " wat?" en pas weer veel later de vragen met " Hoe?" De vragen kan je zelf stellen of dat klankbord. De antwoorden moeten voorlopig echt van je zelf (of beter UIT) jezelf komen. Heb je dat een beetje helder dan pas kunnen anderen je verder op weg helpen succes Frans
 5. Je verhaal lijkt mij typisch iets om eens te gaan praten met innosquad. zie www,innosquad.nl Maak een afspraak en laat je idee eens tegen het licht houden door de ervaren ondernemens van Innosquad. Of kom naar het higher level event (http://www.dutchincubator.nl/Index.aspx?objectName=Event&objectId=81 en maak een afpsraak met Nils, Nico, Frans of andere leden van innosquad Susses en wellicht tot in Appeltern 21 september
 6. Dank voor de reacties tot nu toe. Technische voorbeelden als die van Frans Sytsma en Linda Maas spreken mij erg aan. De opmerkingen t.a.v. de gemeentelijke organisatie en beleid herken ik. Ik zie ze hier in Ede dezelfde tredmolen bewandelen. Langzaamaan vooruit, oogkleppen op, richting wordt niet bepaald, maar..... Er is ook in Ede behoefte om de bekende paden te verlaten en input van buiten te organiseren. daar zijn wij, de gewone burgers, ook bij betrokken. Ik ben geen ambtenaar, geen raadslid, geen representant van een belangengroep, wel een lid van een politieke partij, maar vooral een burger die ziet dat het met veel binnensteden de verkeerde kant op gaat. Ook zie en spreek ik als lid van innosquad (zie www.innosquad.nl) veel dynamische mensen die bedrijven hebben of willen starten op het gebied van nieuwe communicatie, technologie, mobiliteit. Ik roep dus vooral die ondernemers om zich te melden met ideeën hou je de stad nieuw leven in kan blazen. Frans van Duikeren
 7. Beste Jeroen Allereerst zou je eens kunnen vaststellen welke relatie je wilt met de partijen met wie je praat over kapitaal voor je onderneming en wat zij willen. Globaal heb je drie soorten geldverstrekkers (zie ook eerder reacties) [*]verstrekkers van leningen ( weinig risico, rente afhankelijk van risico en te maken afspraken, maar ook weinig betrokkenheid. Als ze de rente krijgen en na verloop een aflossing dan zijn ze tevreden) Eigen lening verstrekkers zullen over het algemeen geen uitgebreide due dilligence uitvoeren en een standaard leen-overeenkomst voldoet. Nadeel is dat je een rente moet gaan betalen en dat zeker in de eerste jaren op de liquiditeit drukt. [* investeerders, aandeelhouders, mede-eigenaren van je bedrijf. Die willen meer betrokken zijn, dichter op de operatie zitten, AvA-'s bezoeken, enz. Over het algemeen zal er gesproken moeten worden over de waardering, dus hoeveel aandelen krijgen ze voor zeg eens 40.000 euro. Due dilligence is uitgebreider, participatie-overeenkomst is meer maatwerk. besluitvorming in je onderneming wordt complexer, enz.. De investeerder verwacht wel aan het eind een hoger rendement, maar in de tussenperiode blijven de "out-of-pocket-uitgaven" beperkt doordat er geen rente betaald wordt. [*]vennoten, al dan niet commanditaire, zitten wat betreft emotionele betrokkenheid vaak tussen de twee andere soorten in. Dus eerst vaststellen wat wil jij? zich niet met de bedrijfsvoering bezighoudende leningverstrekkers, stille vennoten of participerende aandeelhouders. Er zijn ook allerlei mengvormen mogelijk. succes met je onderneming Frans van Duikeren
 8. Ede, net zoals veel gemeenten, is bezorgd over de leegloop van het centrum. Winkels dreigen leeg te komen staan, en als er te veel lege winkels zijn glijdt een binnenstad af. * Wie heeft innovatieve ideeën over revitaliseren van de binnenstad? * Welke technologieën kunnen daar bij helpen? * Welke wetgeving werkt nieuwe ontwikkelingen tegen en welke kan het proces juist ondersteunen? Hartelijk dank voor de reacties tot nu toe Zijn er ook ondernemers die innovatieve ideeën, technologieën, producten en of diensten hebben om de stad weer levendig te maken? Zelf denk ik aan bijvoorbeeld: * gratis WIFI die niet verbroken wordt als je door de stad loopt * technologie om de winkelende bezoeker informatie te verschaffen * concepten voor het hele proces van komen,, kijken, kiezen, kopen, koffie drinken veel leker en makkelijker te maken * concepten die het ook voor de kinderen en partners van winkelend publiek de moeite waard maakt om mee te gaan enz. Vast dank voor de nieuwe input. :)
 9. Omschrijving van je concept: Ede, net zoals veel gemeenten, is bezorgd over de leegloop van het centrum. Winkels dreigen leeg te komen staan, en als er te veel lege winkels zijn glijdt een binnenstad af. * Wie heeft innovatieve ideeën over revitaliseren van de binnenstad? * Welke technologieën kunnen daar bij helpen? * Welke wetgeving werkt nieuwe ontwikkelingen tegen en welke kan het proces juist ondersteunen? De vraag wordt gesteld door een bezorgde, politiek actieve inwoner van Ede, trekker van een burgerparticipatieproject. Omschrijf wat je tot nu toe zelf gedaan hebt hiervoor: Als inwoner van Ede ben ik indirect bij de politiek betrokken. Binnen de gemeente wordt via burgerparticiaptie de bewoners bij gemeentelijke uitdagingen betrokken. Als (mede-)trekker van het project "levendige stad" concentreer ik mij, met anderen, op innovatieve concepten om het naar het centrum gaan weer aantrekkelijk te maken. Als lid van innosquad, zie www.innosquad.nl, spreek ik veel ondernemers met goede ideeën en nieuwe technologieën, ook over dit onderwerp, maar er moeten veel meer goede inititatieven zijn. Ik wil deze innovatie naar de gemeente brengen zodat er echt wat kan gaan veranderen. Wat is de uitdaging die je met je concept op wil lossen: De stadscentra moeten levend en levendig blijven. Daarvoor zijn nieuwe concepten nodig. De ondernemers spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook de overheid moet regels loslaten, initiatieven gaan ondersteunen, investeren in de infrastructuur. Ede wil dat ook, moet dat ook. Ik zie een ondersteunenende en begeleidende rol voor mij in dat proces. Ik zie een binnenstad voor me waarbij de grenzen tussen wonen, werken, recreëren vervagen, waarbij de kunst en cultuur prominent aanwezig is en jong en aoud zich amuseren. Hoe is dit anders dan bestaande concepten: Ik ben op zoek naar elementen uit een concept die leders goed werken, kansrijk zijn, of waar we de ruimte nemen om te experimenteren. Kom met ideeën! Wat voor feedback hoop je te krijgen: Ik hoop op veel ideeën, plannen en plannetjes, rijp en groen, mits enigszins passend in het concept van een levendige stad.
 10. Naast de vraag of je iemand kan opleiden tot een uitvinder ( de creatieve kant), is of je op een gegeven moment een uitvinder kan stoppen met verbeteren en verder ontwikkelen. Uitvinden om er daarna geld mee te verdienen is gebaat bij op tijd stoppen. Goed is goed genoeg. Beter grote kans op succes met 90 % dan geen kans op succes bij 100 % klaar. Organiseer je eigen klankbord om hobbyisme te voorkomen in een semi-professionele setting Frans
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept