Jump to content

Rene

Senior
 • Content Count

  51
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Man
 • Address
  Grebbeberglaan 15, Utrecht, 3527 VX, Netherlands
 • First name
  mr. Rene
 • Last name
  van Raalte
 • Company or organization name
  Ficalis Administratie en Advies
 • Email
  vanraalte@ficalis.nl
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management

Company info

 • Location
  Utrecht
 • Phone number
  06-27000542
 • Branch
  Administratie & accountancy
 • Website address
 1. Sjaak, Over de € 28.000 ben je geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het voordeel (ik weet niet of dat ook de € 28.000 is) valt onder de deelnemingsvrijstelling. Als je helemaal niets met de BV meer wilt doen zou je kunnen overwegen de BV te liquideren. Als je in het verleden € 18.000 bij oprichting als aandelenkappitaal hebt volgestort zal al hetgeen er meer uit de BV komt belast zijn met 25% inkomstenbelasting. Stel de € 28.000 is het enige wat in de BV zit. € 18.000 kan dan onbelast worder uitgekeerd en de resterende € 10.000 is belast in Box 2. Met groet, René
 2. Cees, Je hebt te maken gehad met iemand bij de belastingdienst die niet geheel weet hoe te regeling loopt. De volledige OB met betrekking tot de auto's komt in aftrek voorzover de auto's niet voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Ter dekking van het privé-gebruik door de ondernemer wordt de te betalen OB in de laatste aangifte van het jaar verhoogd met 12% van de bijtelling voor de IB, art. 15 Uitv. besch. OB. In de uitvoeringsbeschikking staat dus expliciet hoe een ondernemer met de correctie moet omgaan. Met groet, René
 3. Joost, Je zit er inderdaad compleet naast. Ik heb gisteren uitgebreid telefonisch contact gehad met Mare over haar situatie. In het verlengde daarvan moet je mijn reactie zijn. Groet, René
 4. Simon, De BTW kan de BV gewoon terugvorderen. Voor de vergoeding door de verzekeraar geldt het volgende; Als iemand door gebeurtenissen buiten zijn wil schade lijdt en daarvoor een vergoeding ontvangt, is deze schadevergoeding niet belastbaar. Er staat immers geen prestatie tegenover. Te denken valt aan een schade-uitkering van een verzekeringsmaatschappij of aan een schadeloosstelling op grond van een gerechtelijke procedure Groet, René
 5. Simon, Aan wie is de factuur van de schade gericht en is het een BTW-plichtige ondernemer? Groet, René
 6. Cees, De BTW-correctie moet als autokosten worden opgevoerd (ze zijn dus een onderdeel van de daadwerkelijke autokosten). Als je minder BTW hebt afgetrokken dan de BTW-correctie die voortvloeit uit het prive-gebruik geldt het volgende. In dat geval is het toegestaan dat je de correctie voor privégebruik niet op basis van de forfaitaire methode, maar op basis van de werkelijke kosten maakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een al wat oudere auto. Voorbeeld Je bezit een auto met een catalogusprijs van € 30.000,-. De werkelijke kosten (inclusief afschrijving) van de auto bedragen op jaarbasis € 4.500,-. Voor de inkomstenbelasting dien je voor het privégebruik in beginsel 25% van € 30.000,- is € 7.500,- op je winst bij te tellen. Omdat de werkelijke kosten lager zijn, mag je de bijtelling beperken tot de werkelijke kosten. Voor de btw mag je de correctie ook beperken tot de werkelijke kosten. De correctie voor de omzetbelasting wordt hierdoor beperkt tot 12% van € 4500,- is € 540. Groet, René
 7. Cees, Even een vraag. Heb je bij de aanschaf van de auto BTW in aftrek kunnen brengen (of was het een marge-auto)? Groet, René
 8. Croeland, De BTW correctis is inderdaad zoals hierboven is aangegeven. Wat in de praktijk vaak fout gaat is dat men de 12%-btw correctie in de kapitaalsfeer boekt. Dat is niet juist. Het privé-voordeel (lees: onttrekking) vanwege privé-gebruik is forfaitair bepaald op bijvoorbeeld 25% van de cataloguswaarde. Dit bedrag wordt geacht inclusief BTW te zijn. Hierdoor wordt dus al rekening gehouden met niet-aftrekbaarheid van de BTW-component van het privé-gebruik. Hoop dat nu een en ander duidelijk is. Met groet, Rene
 9. Joost, Mijn ervaringen daarmee zijn toch wel anders. De paar keren dat ik het heb meegemaakt werd de gewijzigde aangifte als uitgangspunt genomen. De belastingdienst geeft hetzelfs expliciet aan op hun site: [i]Elektronische aangifte aanvullen of wijzigen Een elektronische aangifte die u via internet hebt gedaan, kunt u elektronisch aanvullen of wijzigen. Dat kan alleen als de aangifte nog niet heeft geleid tot een definitieve aanslag. In dat geval moet u de eerder ingevulde en verstuurde aangifte aanpassen en opnieuw versturen. De Belastingdienst neemt de gewijzigde of aangevulde aangifte dan in behandeling. Heeft de eerder verzonden aangifte al wel geleid tot een definitieve aanslag, dan wordt de wijziging of aanvulling niet als aangifte in behandeling genomen. U kunt in dit geval schriftelijk bezwaar maken.[/i] Dat neemt niet weg dat het verstandig is de kijken op basis van welke aangifte een aanslag wordt opgelegd. Met groet, René
 10. Guus, Je moet gewoon een nieuwe aangifte elektronisch indienen en de kosten alsnog in deze aangifte opnemen. Omdat je niet aan het urencriterium voldoet maakt het voor het jaar 2008 niet zoveel uit of je het onder resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming opvoert. Gegeven uit feit dat je in 2009 bent overgegaan naar een VOF moet je – er vanuit gaande dat dit geheel 2009 ongewijzigd wordt voortgezet - er voor dit jaar er haast wel vanuit gaan dat er sprake is van winst uit onderneming. Dus gewoon de kosten opvoeren in de aangifte en opnieuw elektronisch indienen. Groet, René
 11. Ik ben dan wel erg benieuwd hoe je voor het bepalen van de resultaat en de bezittingen en schulden te werk wilt gaan. In de praktijk komt het er toch uiteindelijk op neer dat je (in beperkte mate) een administratie gaat voeren of dat nu in Excel of een boekhoudprogramma is. Het komt op hetzelfde neer.
 12. Beste mjellesma, Uit het bovenstaande begrijp ik dat je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer wilt zijn. Voornaamste reden: de complexheid van de aangifte die voortvloeit uit het ondernemerschap. Daarbij moet je wel stilstaan bij het gegeven dat als de activiteiten worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden (dat is dan het enige alternatief) je ook een administratie moet voeren, je een balans en een resultatenrekening moet opstellen. Deze balans en resultatenrekening moet je dan in de aangifte inkomstenbelasting invullen bij het onderdeel resultaat uit overige werkzaamheden. Ten opzichte van winst uit onderneming verschillen de werkzaamheden feitelijk niet veel. Of je nu een balans en resultatenrekening invult bij resultaat uit overige werkzaamheden of bij winst uit onderneming maakt niets uit. In beide gevallen heb je geen boekhouder nodig. Je bent nl. niet verplicht een aparte jaarrekening op te stellen als je een eenmanszaak hebt. Qua werkzaamheden maakt het niets uit, wel heb je speciale voordelen (ondernemersfaciliteiten: lees aftrekposten!!) als je de status hebt van ondernemer. Het lijkt mij dan ook de moeite waarde je keuze te heroverwegen. Groet, René
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept