Jump to content

edmondhalley

Junior
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  financiering
  juridi

Company info

 • Location
  Volendam
 • Phone number
  06-2797 9555
 • Branch
  Financiering & bankwezen
 • Branch 2
  ICT/ automatisering
 • Branch 3
  Financiering & bankwezen
 • Website address
 1. Toevallig is pensioen wel onze expertise :) vandaar dat ik ook vond dat ik de column moest schrijven. Die gaat overigens niet alleen over StiPP maar geldt voor alle bedrijven en ondernemers die starten maar ook bedrijven met een al bestaande pensioenregeling bij bijvoorbeeld een verzekeraar. In onze praktijk krijgen wij vrij regelmatig te maken met bedrijven die zich ten onrechte niet hebben aangemeld bij een verplichtgesteld pensioenfonds. StiPP is er daar een van. Zij voeren op dit moment de wet uit als pensioenuitvoerder. Sommige advocaten verwarren dit, zij denken dat StiPP de wet bepaalt. Dat is niet zo. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor dispensatie moeten al wel een tijdige eigen regeling hebben. Concreet betekent dat: minimaal 6 maanden voordat de verplichtstelling van kracht werd. In het geval van StiPP: voor 22-3-1998. Had je op dat moment geen regeling, dan val je gewoon onder het BPF. StiPP is dan wel bereid om dispensatie te verlenen vanaf 1-1-2008 maar alleen als de bestaande regeling actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van StiPP. Soms is dat zo, vaak ook niet, waardoor er allerlei ingewikkelde actuariële berekeningen moeten worden gemaakt met terugwerkende kracht. De werkgever kan vervolgens kiezen tussen een zogeheten "afloopdispensatie" danwel een "afwikkeldispensatie". Het gaat te ver om daar nu veel dieper op in te gaan, maar het laat zich raden dat men in dergelijke trajecten wel wat advies kan gebruiken. Het kan vaak duizenden euro's schelen. Uiteraard ben ik altijd bereid om meer informatie te verstrekken.
 2. Ja, wat Norbert aanhaalt is een essentieel punt. Wij lopen hier in onze adviespraktijk helaas vaak tegen aan. Meestal simpelweg uit onwetendheid. Als je dit niet goed in beeld hebt kan het hele vervelende financiële gevolgen hebben. Bij een verplichte CAO is er in de meeste gevallen ook sprake van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds waar je aan moet deelnemen als bedrijf. Bijvoorbeeld StiPP, Detailhandel, Bouw en dergelijke. Als de ondernemer zich niet bij het pensioenfonds heeft aangemeld terwijl dat wel had gemoeten dan overtreedt de onderneming de Wet BPF 2000 en daar staan behoorlijke boetes op, plus ook nog het feit dat de onderneming met terugwerkende kracht alsnog moet gaan deelnemen in het pensioenfonds. Er is misschien een mogelijkheid om daar nog onder uit te komen, als er sprake is van een bestaande eigen pensioenregeling die gelijkwaardig is aan het BPF. Die route is ook een beetje afhankelijk van welk pensioenfonds het is. Kortom, laat je goed adviseren! Dat kost geld, maar het is de investering waard omdat de risico's groot zijn.
 3. De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat bedrijven geconfronteerd worden met pensioenclaims die gevorderd worden door een bedrijfstakpensioenfonds. Is je bedrijf namelijk werkzaam in een sector waarvoor een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds bestaat, dan ben je wettelijk verplicht om daarin deel te nemen (afgezien van dispensatiemogelijkheden). Meestal wordt je wel automatisch aangeschreven door het bedrijfstakpensioenfonds, maar soms gebeurt dat niet. Als dan blijkt dat je ten onrechte niet deelneemt aan het wettelijk verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds, dan kan (en zal) dit pensioenfonds met terugwerkende kracht tot maximaal 5 jaar pensioenpremies vorderen, inclusief rente en een eventuele boete. Voor kleine bedrijven kan dit verregaande consequenties hebben. Met name nieuwe bedrijven krijgen hiermee te maken, maar steeds vaker dus ook bestaande bedrijven. Als je bedenkt dat pensioen grofweg zo'n 20% van de salarissom kost, dan kun je je voorstellen wat de mogelijke financiele gevolgen zijn. Het is dus aan te raden om goed na te gaan of je als bedrijf onder de werkingssfeer valt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF), en om zonodig actie te ondernemen. Het kan je als ondernemer veel ellende besparen. Meer informatie is te vinden op de website van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen: www.vb.nl Voorbeelden: een bouwbedrijf valt onder BPF Bouw een schildersbedrijf valt onder BPF Schilders een grafisch bedrijf valt onder Grafische Bedrijfsfondsen
 4. Ik ben het deels met jullie eens. Binnen de beroepsgroep waarin ik zit (actuarissen en consultants) wordt al lang gesproken over een nieuwe invulling van pensioen. Bijvoorbeeld door zorg, wonen en pensioen te combineren. Er zijn natuurlijk nog steeds wel ouderwetse adviseurs maar die gaan de komende jaren snel verdwijnen. De wereld van pensioenen is snel aan het veranderen en ook over pensioen voor zelfstandigen wordt goed nagedacht. Kortom, de traditionele denkpatronen worden losgelaten en nieuwe ideeën en richtingen worden verkend. En dat is ook nodig.
 5. Ik was misschien niet helemaal duidelijk, maar het is een indicatief en fictief voorbeeld. Neem je andere uitgangspunten krijg je ook andere bedragen uiteraard. Het geeft een gevoel. Werknemersverzekeringen zijn idd volksverzekeringen uiteraard. En ik ben trouwens geen doorsnee Pensioenadviseur.
 6. Even een kleine vingeroefening ter verduidelijking en ter versimpeling. Een 65-jarige man wordt tegenwoordig gemiddeld 83 jaar oud. Wil je dus stoppen met werken op je 65e, dan wil je een bedrag bij elkaar hebben gespaard van 18 jaar maal je gewenste inkomen. Stel dat je nu 40 bent, en je bent gewend aan een salaris van EUR 50.000 en dat wil je wel graag als uitgangspunt nemen. Dan moet je deze 50K eerst oprenten naar 65 (25 jaar), met de inflatie (en wellicht iets meer). Grofweg kom je dan op 1 ton uit. Vanaf je 65e krijg je ook AOW (hopelijk) en je bent geen werknemerspremies meer verschuldigd. De AOW bedraagt tegen die tijd voor 1 gehuwde zo'n EUR 15.000. Je hoeft dus nog 85K te sparen in de komende 25 jaar. Maar omdat je na 65 een gunstiger belastingtarief hebt, is dit te sparen bedrag feitelijk lager, zo'n 60K. Uiteindelijk heb je dus 60K (zelf) + 15K (overheid) = 75K per jaar nodig vanaf 65. Dit komt ongeveer overeen met 100K voor 65. Maar welk bedrag moet ik dan hebben op 65 wil ik de 60K jaarlijks ontvangen. Deze 60K per jaar moet ik immers zelf sparen, die 15K krijg ik van de overheid. Rekening houdend met sterfte en met een voorzichtige rente van 4%, zul je daarvoor grofweg een kapitaal voor moeten hebben van zo'n 8,5 ton. Je bent nu 40 jaar, en verdient 50K per jaar wat uiteindelijk toegroeit naar 100K op 64. In 25 jaar tijd moet je dus een kapitaal van 8,5 ton hebben gespaard. Hoeveel moet je dan per jaar opzij leggen? Dit hangt helemaal af van het rendement wat je denkt te gaan halen. Ben ik heel voorzichtig en ga ik uit van 3%, of neem ik wat meer risico en kies ik 5%. Als je nog niets hebt gespaard en je begint nu vanaf je 40e dan moet je elk jaar opzij leggen: 25% van je salaris als je uitgaat van 5% rendement 32% van je salaris als je uitgaat van 3% rendement Maar vaak heb je al wat pensioen opgebouwd in het verleden via een werkgever. De bedragen worden dan wat vriendelijker. Stel dat je al 15K hebt opgebouwd, dan hoef je nog maar 45K bij elkaar te sparen. In dat geval ben je jaarlijks kwijt: 19% van je salaris als je uitgaat van 5% rendement 24% van je salaris als je uitgaat van 3% rendement Hoe kun je dit het beste doen? Dat hangt helemaal van je werksituatie af. Meedoen in een collectiviteit is vrijwel altijd de beste oplossing. Verder is voor ZZP-ers en DGA's op dit moment banksparen in de 3e pijler de meest aantrekkelijke optie.
 7. In haar kersttoespraak pleitte onze Koningin voor meer persoonlijk contact. Social Media zoals Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin maakt volgens haar de wereld onpersoonlijker. Ook de zakelijke dienstverlening zou hierdoor worden beinvloed. Ik ben het absoluut niet met haar eens. Door Social Media ben ik in staat gebleken door veel meer zakelijke contacten aan te spreken en uiteindelijk ook fysiek te ontmoeten waardoor mijn business en dito omzet een enorme boost oplevert. Ik ben van mening dat door Social Media juist veel meer contact wordt gemaakt dan vroeger, weliswaar niet altijd fysiek, maar uiteindelijk wordt het wel makkelijker om fysiek een afspraak te maken met prospects, juist door de Social Media. Wat vinden jullie van de mening van onze Koningin?
 8. Ik snap de reactie. Het antwoord is simpelweg: tijdgebrek. Mijn doelstelling met het call-centre is ook absoluut niet om inhoudelijk te gaan discussieren. Ik wil ze 3 vragen meegeven die gesteld moeten worden: 1) Is de brief in goede orde ontvangen 2) Was de brief duidelijk 3) Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met de heer Tuijp, dan wel telefonische terugkoppeling met de heer Tuijp
 9. Volgende week verstuur ik een mailing (officiele brief) naar zo'n 250 pensioenfondsen. De brief is beperkt tot 1 overzichtelijk A4-tje en het aanbod is goed en duidelijk beschreven, volgens het "offer you can't refuse"-principe. Nu wil ik eigenlijk daarna gebruik gaan maken van een callcentre of telemarketingburo die de 250 pensioenfondsen kan nabellen. In eerste instantie of de brief is aangekomen, maar ook of deze duidelijk was en mogelijk om een afspraak in te plannen. Wie weet een goede, professionele en betrouwbare partij of persoon die dit kan en die ook niet zo gek duur is? Wie heeft er enig idee waar je dan ongeveer op moet rekenen qua kosten? Groeten,
 10. Wie heeft er ervaring met een Management Buy In (MBI)? Als zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak doe ik momenteel als freelancer veel opdrachten en werkzaamheden voor een BV die momenteel 2 eigenaren kent. De hoofdeigenaar van deze BV is nu gevraagd voor een uitdagende baan als Managing Director bij een grote organisatie. Hij gaat dit ook doen, maar wil tegelijkertijd dat zijn opgezette bedrijf (gezond) voort blijft bestaan en blijft draaien. De andere eigenaar is geen echte manager en wordt door hem onvoldoende in staat geacht om de boel alleen te runnen. Hij heeft mij nu gevraagd om al zijn taken (klanten en management) over te nemen. In eerste instantie doe ik dat de komende maanden nog steeds als freelancer, maar het is de bedoeling dat ik na verloop van tijd (mede-)eigenaar wordt van de Bv, waarbij ik dus ook de aandelen verkrijg (of althans de helft daarvan, samen met de ander). Nu zie ik zelf allerlei beren op de weg die er misschien niet eens zijn, maar uiteindelijk komt het er denk ik toch op neer dat de huidige eigenaar op de een of andere manier moet worden uitgekocht. Ik heb zelf op dit moment geen eigen middelen om dat snel te realiseren. Het is sowieso nog maar de vraag of ik wel moet bijdragen aan de uitkoop, gezien het feit dat hij zelf de beslissing heeft genomen en mij zelf heeft gevraagd. Of zien jullie dit anders? Wat is normaal en gangbaar bij dergelijke MBI's? Waar moet ik op letten? Wat is in deze situatie marktconform als je praat over de "uitkoopsom" van de oude eigenaar? Welke afspraken zouden jullie minimaal maken zodat ik uiteindelijk zo weinig mogelijk financieel nadeel en risico loop. Graag jullie tips, trucs, ervaringen etc. Ik ben zelf redelijk thuis in de financiele wereld, maar ik merk dat dit soort bedrijfseconomische zaken toch best wel lastig is. Ik heb er in ieder geval 0 ervaring mee, zodat je al snel het gevoel bekruipt dat je misschien wel eens financieel wordt benadeeld. Maar wellicht is dat wel helemaal niet zo.
 11. Omschrijving van je concept: Samen met enkele andere onafhankelijke partijen (en hopelijk ook MKB Nederland) willen we de pensioenbewustwording maar zeker ook het pensioenbegrip van ondernemers en werkgevers vergroten, zodat zij uiteindelijk weer richting werknemers helder tekst en uitleg kunnen geven op de eigen pensioenregeling. Het moet laagdrempelig worden maar bovenal begrijpelijk zijn voor iedereen. Bovendien is het de bedoeling dat alleen 100% onafhankelijke partijen en deskundigen de sessies leiden. Dit om te voorkomen dat deelnemers met een onbehaaglijk gevoel naar huis gaan. Verder willen we de sessies kort houden en vooral leuk en informeel. Vandaar ook de term infotainment. Het idee is ontstaan door de huidige felle discussies omtrent pensioen, de verdamping van pensioengelden maar toch vooral door het grote onbegrip over pensioen bij velen ('te moeilijk", "niet mee bezig" etc). Wij denken dan ook dat nu het moment is om pensioen goed op de kaart te zetten. Maar daarvoor hebben wij wel hulp nodig. [*] Is er bij jullie behoefte aan dergelijke bijeenkomsten? [*] Zo ja: wat zou je dan graag willen horen tijdens de sessies, en wat juist absoluut niet? [*] In welke periode zou het het beste georganiseerd kunnen worden? [*] Wanneer vind je de sessie geslaagd? Ik ben reuze benieuwd naar jullie feedback. Je kunt mij ook rechtstreeks benaderen of mailen. Omschrijf wat je tot nu toe zelf gedaan hebt hiervoor: Wat is de uitdaging die je met je concept op wil lossen: De uitdaging bestaat er in om in eerste instantie werkgevers meer bewust te laten worden van wat pensioen is, hoe het werkt, wat het kost, wat de risico's zijn etc. Hoe is dit anders dan bestaande concepten: Wat voor feedback hoop je te krijgen:
 12. Ik ben sinds 1 februari jl gestart als zelfstandige (eenpitter). Mijn oorpspronkelijke idee was om "gewoon" te gaan interimmen. Paar maanden hier, paar maanden daar tegen een uurtarief X. Makkelijk, overzichtelijk en goed verdienen. Daar staat tegenover dat het in deze tijden lastig of zelfs onmogelijk is om goede opdrachten te vinden, laat staan hoge uurtarieven te vragen. Bovendien loop je een "in between opdrachten-risico", waarbij je zonder inkomsten komt te zitten. Daarom heb ik de afgelopen 5 maanden vooral gezocht naar strategische partnerships. Op dit moment is het zo dat ik met een aantal partijen nauw samenwerk waarbij ik meerdere kleinere klussen doe naast elkaar. Zeg maar consultant. Ook dit is natuurlijk onzeker, maar hier staat wel een hoger uurtarief tegenover. Nu mijn "probleem". Door een van deze partners ben ik gevraagd of ik zijn goedlopende BV met een redelijk omvangrijke klantenportefeuille en dito omzet, wil overnemen of in elk geval wil gaan leiden. Hij is zelf gevraagd als managing director voor een groot bedrijf voor in elk geval 1 jaar (als werknemer dus), maar hij wil z'n eigen bedrijf niet zonder meer opgeven. Hij zoekt dus iemand die het bedrijf kan laten draaien (uitvoerend en managerial) en kan laten groeien. Hierbij is het in principe de bedoeling dat ik mede-eigenaar wordt met 50% van de aandelen (er zijn 2 DGA's). Betekent wel dat hij in principe moet worden uitgekocht, maar dat kan eventueel ook pas over enkele jaren. Op korte termijn schat ik in dat interimmen financieel gezien meer oplevert, maar dat je daarbij altijd aan een plafond zit. De hamvraag is natuurlijk nog altijd: wat wil je bereiken met je werk en wat vind je leuk om te doen? Ik veronderstel dat dit een vraag is die zo'n beetje alle interimmers tegenkomen, maar die toch lastig is te beantwoorden. Echte details zijn nog niet bekend, maar ik ben benieuwd naar wat jullie zouden doen, maar vooral ook naar zaken en elementen waar ik goed op moet letten mocht ik het gaan doen. Alle tips, trucs en aandachtspunten zijn welkom.
 13. Inderdaad, mee eens. Ik was van dit andere topic niet op de hoogte. Ik vind overigens persoonlijk dat het meer bij financiering thuis hoort dan bij overheid, maar dat is persoonlijk.
 14. SenterNovem stimuleert, in opdracht van de Rijksoverheid, duurzame economische groei door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor advies, kennis, en financiële ondersteuning. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Innovatievouchers Ondernemers die willen innoveren kunnen hun voordeel doen met wetenschappelijke kennis om hun vragen te beantwoorden. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben deze kennis vaak op de plank liggen. Maar helaas weten mkb-bedrijven en kennisinstellingen elkaar lang niet altijd te vinden. Om de brug te slaan zijn de innovatievouchers in het leven geroepen. Een innovatievoucher kan ook worden ingezet voor de betaling van kosten voor een Nederlands of Europees octrooi. Op deze website leest u hoe een innovatievoucher werkt en hoe u gebruik kunt maken van deze regeling. Een innovatievoucher kan worden ingezet voor onderzoek op zeer uiteenlopende gebieden. Dankzij een innovatievoucher zijn er bijvoorbeeld technische verbeteringen aangebracht aan de Tuk Tuk, de gemotoriseerde riksja in Den Haag. Een ander bedrijf betaalde TNO met een innovatievoucher voor de hulp aan de ontwikkeling van een verstelbare hak voor damesschoenen. En een derde liet een hogeschool een nieuw systeem onderzoeken voor de vangst van mosselen. Meer voorbeelden vindt u op www.senternovem.nl/innovatievouchers/voorbeelden U kunt gebruikmaken van de regeling innovatievouchers als uw onderneming wordt gerekend tot het mkb. Als u daaraan twijfelt, kunt u de mkb-definitie doorlopen. Bedrijven in de primaire landbouw kunnen sinds 2008 ook een voucher aanvragen; voorheen was dat niet het geval. Bedrijven die een voucher hebben gekregen in het kader van de voucherregeling van het ministerie van LNV kunnen uitsluitend een grote voucher aanvragen, waarbij de maximale subsidie € 4.500 is. Zie ook het keuzeschema. Met een innovatievoucher kunt u een onderzoeksvraag voorleggen bij een kennisinstelling. Zo kan de kennis die daar aanwezig is worden toegesneden op uw situatie. De onderzoeksuitkomsten kunt u gebruiken voor de vernieuwing van een product of proces. Daarnaast kunt u een innovatievoucher inzetten om de kosten van een Nederlandse of Europese octrooiaanvraag te betalen. Kleine vouchers en grote vouchers Er zijn twee soorten innovatievouchers: vouchers van 2.500 euro en vouchers van 7.500 euro. Bij de grote vouchers geldt een verplichte eigen bijdrage van 2.500 euro (de overheid draagt tweederde van de totale projectkosten bij, met een maximum van 5.000 euro). Hoe vaak? U krijgt slechts één keer een kleine voucher voor een kennisoverdrachtproject. Een grote voucher voor een kennisoverdrachtproject kunt u jaarlijks aanvragen. Zie ook het keuzeschema. Daarnaast kunt u eenmalig een voucher aanvragen om octrooikosten te betalen. Voor octrooikosten kunt u kiezen tussen een grote en een kleine voucher. Bundelen van vouchers Als u samen met andere bedrijven een kennisvraag wilt laten beantwoorden, kunnen de grote innovatievouchers worden gebundeld. Zo kunt u gezamenlijk maximaal tien innovatievouchers inzetten. Waar kunt u uw innovatievoucher verzilveren? Als u een innovatievoucher wilt inzetten voor kennisoverdracht, kunt u terecht bij kennisinstellingen die aan de criteria voor deze regeling voldoen. Welke dat zijn, leest u in het overzicht van kennisinstellingen. Deze lijst is overigens niet uitputtend. In sommige gevallen kunt u ook samenwerken met een kennisinstelling die niet op de lijst staat. Die kennisinstelling moet dan eerst een verzoek indienen om op de lijst geplaatst te worden. Octrooikosten betalen Eenmalig kunt u een kleine of grote innovatievoucher inzetten bij het aanvragen en verkrijgen van een Nederlands of Europees octrooi. U kunt er kosten in de aanvraagfase mee betalen, zoals de kosten voor het opstellen van een octrooiaanvraag, het maken van tekeningen, vertalingen, indieningstaks, taks voor het laten doen van nieuwheidsonderzoek en het aanpassen van de octrooiaanvraag. De kosten dienen gemaakt te worden bij een octrooiverlenende autoriteit of een octrooigemachtigde. Bij het kiezen hiervan kunt u gebruikmaken van de lijst met octrooigemachtigden. Lees alles over Senternovem en hoe u een voucher kunt aanvragen op https://www.senternovem.nl/innovatievouchers/index.asp
 15. Omdat ik alleen zakelijk Twitter, gebruik ik ook de naam van mijn bedrijf (Actuva) als Twitternaam. Wel zo makkelijk. Wat ik hier wel vaker lees en wat ik kan beamen is dat ik tot op heden nog niet helemaal goed kan ontdekken hoe je potentiele klanten of opdrachtgevers kunt benaderen of naar je toe trekken (in mijn geval bedrijven, pensioenfondsen, pensioeninstellingen, managers, CFO's, verzekeraars die een actuaris/pensioenexpert zoeken) via Twitter, maar misschien duurt dat even en moet je dat even de tijd gunnen. Ik vind het in elk geval erg leuk, en het zit boordevol mogelijkheden. Ik ga er dus ook zeker mee door. Nu alleen nog een simpel tooltje die mijn Twitter, Wordpress en Linkedin met elkaar "verbindt".
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept