Jump to content

Opifex

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  student
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  19-24
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Hey Odeon, Bedankt voor je reactie. Ik heb het bekeken en het gaat allemaal over werknemers die in Nederland werken maar in dienst zijn van een Belgisch bedrijf. Ik heb het over een persoon die is in Nederland in dienst, maar wordt uitgezonden naar Belgie, in feite. Dan zou er toch ook een detacheringsovereenkomst kunnen worden opgesteld tussen de Nederlandse moedermaatschappij en de Belgische dochtermaatschappij? Vraag is dan dus of de Nederlandse belastingplicht van toepassing is aangezien de persoon in Nederland gecontracteert is en woonachtig is, maar feitelijk zijn werkzaamheden in Belgie uitvoert middels detachering.
 2. Beste mensen, Ik zit met de volgende vraag, voor de fiscalisten cq. juristen op HL. Dus geen mensen die de klepel hebben horen hangen. Is het mogelijk om werknemers in dienst te hebben in een Nederlandse BV en ze vanuit de Nederlandse BV uit te betalen. Dit terwijl de werknemers VOOR de Belgische dochteronderneming, die in Belgie gevestigd is, werken (en evt. wonen)? Of heeft de Belgische belastingdienst hier moeite mee? Scheelt nl. mega in bruto-netto. Alvast bedankt voor jullie thoughts hierover.
 3. Escuses, ik zie het: art 2:178 BW 2 Het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan moeten bij de oprichting ten minste het minimumkapitaal bedragen[Red: Bij Stb. 2000/322 is dit bedrag m.i.v. 1 september 2000 vastgesteld op 18 000 euro.] dat bij koninklijk besluit is vastgesteld. Het minimumkapitaal wordt ten hoogste eenmaal in de twee jaren verhoogd of verlaagd, evenredig aan de ontwikkeling sedert 1 januari 1985 van een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen prijsindexcijfer; het wordt daarbij afgerond op het naaste veelvoud van tweeduizendvijfhonderd euro. Het minimumkapitaal wordt niet opnieuw vastgesteld zo lang als het minder dan tweeduizend euro afwijkt van het onafgeronde bedrag. @joost: thanks! ik houd het bij.
 4. Elke, fictieve dienstverbanden zijn riskant gezien de subjectiviteit. Ik raad je aan om naar een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht te gaan. Franchise is zelfstandig ondernemerschap, hier worden meestal wel vaste prijzen/commissies berekend en territoria geclaimd, zeer beperkend, maar contractueel geregeld dat zij zelfstandig ondernemer zijn en voor eigen rekening en risico werken. Meestal wordt er dan op basis van een startfee en een percentage van de omzet gerekend, gezien het onafhankelijke beleid daarin. Wat ik altijd in een contract zet in zo'n situatie is dat de andere partij voor eigen rekening en risico werkt en elke vorm van vast loon of emolumenten weigert en dat die andere persoon (bijv. bij franchise) je merknaam huurt of iets dergelijks. Dan is het wel duidelijk dat de ander niet in dienst is. Maar nogmaals: ga langs een advocaat die hierin thuis is, je wilt geen naheffing krijgen van de belastingdienst van niet afgedragen loonheffing en loonbelasting!
 5. @joost: dat is afgeschaft..al een tijdje. Check http://www.nrc.nl/economie/article1739278.ece/Kabinet_schrapt_starteis_voor_BV uit 2006. Je kan naar de notaris rennen en een BV oprichten. Dan ben je DGA. Vraag is of je dat wilt.
 6. Wees creatief.. Het enige wat nog makkelijker is om je idee draaiende te krijgen is een goede partner zoeken.. :-\ Dan rest denk ik de vraag: Als je geen eigen geld hebt: hoe ga je je idee op poten zetten? Weer: wees creatief.. of: zoek een partner.. Ik heb laatst een website overgekocht en toen heb ik direct een aantal webdevelopers gemaild (goede) gesprekken gehad, één gecontracteerd die er ook wat in zag en toen ben ik een financier gaan zoeken die er 20.000 euro in wilde stoppen. Waarom dan pas? Omdat je dan een goede presentatie kan houden met harde cijfers en resultaten. It's all about persistance..
 7. Ja, ik ook nu ik je praktijk voorbeeld lees. Zie ook mijn eerdere post waarin ik bij een gebrek aan overeenstemming in afstemming uit wil gaan van een vaste fee. Ik ga nu echt paasweekend vieren, jullie allemaal vrolijk pasen en een fijn weekend!
 8. Hmm.. interessant. Dat is inderdaad lastig als er budgetten worden gesteld, dat de besparingen hierop worden doorbelast naar de afdelingen en er dus een verzet tegen besparen ontstaat in anticipatie dat de budgetten kleiner worden. Dat stel je in feite, toch? Maar dan hebben we het met name over de grotere ondernemingen waar er echt een specifieke marketing en verkoop afdeling is op een hoofdkantoor. Wij willen ons meer gaan richten op bijvoorbeeld het bouwbedrijf wat in de stad zit die 30 jaar geleden is opgericht en waar een ondernemer vrolijk geld verdiend. En dan stuiten we waarschijnlijk inderdaad op: 'waarom zou ik, ik maak toch genoeg winst?' en 'straks gaat er iets mis als je in mijn kosten gaat snoeien'. Lastig parket..
 9. Dank voor de reacties. Ik merk dat kostenbesparing een te breed begrip is om te behandelen. Kostenbesparing op basis van simpele dingen zoals marketingbudgetten schrappen is geen kostenbesparen, dat is een blinddoek op binden. Ik heb het over het optimaliseren van bedrijfprocessen en het introduceren van control op kosten. Iedere keer als een product verkocht wordt dan komen daar schakels tot stand in het proces, die schakels zijn ontstaan omdat een ondernemer de schakels op die manier het meest efficiënt ervoer. Zij het niet dat dat proces al enige tijd geleden tot stand is gekomen. Wordt er dus als één van de besparingsaspecten onderzocht welke 'cost drivers' er vrijkomen vanaf het moment dat de ondernemer een aanvraag voor een offerte binnenkrijgt tot dat het product is afgeleverd (en evt. de nazorg), dan kun je bottlenecks onderkennen. Dat is niet simpel en dat is dus niet per definitie kostenbesparing maar kritische procesoptimalisatie. Dáár verlaag je kosten mee, welke als 'duurzaam' worden ervaren. Uiteraard tot het moment dat de markt verandert of er nieuwe producten in de onderneming komen, dan ontstaat er nieuw optimum net zoals de eerdere verandering de noodzaak tot optimaliseren bracht. Verder zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar AO/IB, voor degenen die niet weten wat dit is: het creëren van tegengestelde belangen waarmee zekerheid over de getrouwheid van de financiële input wordt verkregen. Simpel voorbeeld is de postbode die je pakje komt bezorgen. Kostenbesparing wil niet zeggen dat er verlies wordt gedraaid, maar control op de kosten biedt een mooi soelaas om zonder veel moeite (ik ben een finance professional) meer winst te creëren. Ik ben geen verkoper, wellicht ligt de redenatie aan kostenbesparing daaraan ten grondslag. Verder ben ik het wel met jullie eens dat kostenbesparing een psychologisch neerwaarts effect kan hebben als het een onderneming betreft (bijv. productie) waar mensen gewend zijn aan kostenbesparingen door te simpele dingen zoals mensen ontslaan. Als de productiemannen dan zien dat er iemand in pak komt kijken hoelang je ergens mee bezig bent dan voel je de spanning uiteraard al gesneden worden tot het moment dat de focus nog alleen ligt op 'wie eruit vliegt'. Dat is één effect die kostenbesparing kan hebben, onder vele. Overigens ben ik me, met alle respect, bewust van de boekhoudkundige besparingen, dat is enkele hoofdstukken vóór kostenbesparing. De discussie die hier losbarst is dat er latenties in de boeken ontstaan als je fiscaal en commercieel scheidingen gaat aanbrengen en dat brengt kosten met zich mee. Verder is herfinancieren en andere zaken te bespreken met de bank indien je optisch gaat verbeteren (ratio's omzetten door herbenoemingen en reallocaties e.d.). Logisch. Even @Fred: De drie besparingen die je voorstelt, vind ik met alle respect niet erg academisch. Kostenbesparingen hebben niets van doen met budgetten. Verkopen is een vak, een ander vak dan kosten besparen. Om die reden doen ondernemers dit vaak niet in hun eigen bedrijf. Tenzij het Register Controllers zijn, maar dat is niet zo vaak het geval. Een ondernemer focust nooit op kosten besparen, een ondernemer is er zich vaak alleen van bewust dat hij weleens te veel kosten zou kunnen maken en een ondernemer weet (in mijn ervaring) maar al te goed welke contracten hij afsluit en of dat marktconform is en fair is. Derhalve dient een ondernemer zich niet bezig te houden met kostenbesparen, een vergelijking tussen een kostenbesparen en verkopen is derhalve niet te rechtvaardigen. Ik vind dat het een troebel beeld schept van de factoren die meespelen in het doel waarmee kostenbesparingen worden ingezet. Concluderend: mocht het zo zijn dat het gezamenlijke belang niet aansluit bij mijn winstverwachtingen dan kan er altijd nog een tarief besproken worden, aangezien de verwachting dan niet aansluit wederzijds, bij de uitkomst. Groet, Benjamin
 10. Beste ondernemers, Een vriend en ik zitten er al enige tijd over te denken om Business Process Improvement voor het MKB te introduceren op basis van no cure- no pay. Dit houdt in dat wij een bedrijf analyseren op mogelijkheden tot besparen middels verschillende invalshoeken en deze besparing realiseren. Vervolgens willen wij dan een deel van de besparing vergoed krijgen. Zo is iedereen tevreden en weet iedereen waar hij/zij aan toe is, zeker gewild in deze tijden van recessie. Besparing moet dan met name komen uit: een cijferanalyse over de jaren die met verbanden wordt gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten, uit doorlooptijden van producten, uit floorplans, uit tijdsberekeningen van taken vs. personeelsbezetting, uit AO/IC verbetering en normenstellingen. Daarnaast hangen de tools ook zeer af van het soort bedrijf dat wordt geoptimaliseerd. Enkele randvoorwaarden die hier natuurlijk bij geplaatst gaan worden is de grootte van de onderneming en de daarmee samenhangende kosten, deze dient uiteraard voldoende groot te zijn. Verder is de deskundigheid dermate dat een MKB onderneming met voldoende competentie wordt geholpen. Zou hier vraag naar zijn? Dit lijkt mij eigenlijk wel.. Veel van jullie zijn ondernemer, dus als jullie je visie geven op dit concept stel ik dat op prijs. Dank bij voorbaat voor je reactie, Benjamin PS: Hoogstwaarschijnlijk ten overvloede, maar het komt er dus op neer dat de geoptimaliseerde bedrijven dus minder kosten maken en dus blijft er meer winst over. Dergelijke optimalisatie kan dus ook gewoon worden toegepast op bedrijven van ondernemers die niet in zwaar weer zitten, maar door lagere omzetten dezelfde levensstandaard willen behouden.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept